Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові


Анемія Аддісона-Бірмера цеСторінка3/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Анемія Аддісона-Бірмера це:

А. Залізодефіцитна анемія.

В. Порфіриндефіцитна анемія.

С. В12- дефіцитна анемія.

D. Фолієво-дефіцитна анемія.

Е. Таласемія.


 1. Білок, що забезпечує транспорт заліза в плазмі:

А. Ферритин.

В. Гемосидерин.

С. Транскобаламін.

D. Трансферрин.

Е. Гемоглобін


 1. У новонародженого встановлено діагноз “серпоподібноклітинна анемія”. Який тип гемоглобіну містять його еритроцити?

  1. HbА1

  2. Hb Bart

  3. Hb А2

  4. HbF

  5. HbS
 1. До сидеропенічного симптому відносяться всі ознаки, окрім:

А. Підвищена ламкість нігтів.

В. Спотворення смаку.

С. Набряки

D. Посилене випадіння волосся.

Е. Розвиток енергетичного дефіциту


 1. Які зміни з боку крові характерні для В12-дефіцитної анемії?

А. Ретикулоцитоз

В. Гіпохромія еритроцитів

С. Мегалоцити

D. Поліхроматофіли

Е. Анізохромія


 1. Які з наведених гемолітичних анемій відносяться до спадкових?

А. Мембранопатії

В. Ензимопатії

С. Таласемії

D. Серпоподібноклітинна анемія

Е. Всі відповіді вірні

Основні питання, що підлягають вивченню.

1.Етіологічна класифікація (спадкові, набуті) гемолітичних анемій. Характеристика причинних факторів набутих гемолітичних анемій. Шляхи реалізації генетичних дефектів в патогенезі спадкових гемолітичних анемій (мембрано-, ферменто-, гемоглобінопатій).

2.Гемоліз еритроцитів, внутрішньосудинний і внутрішньоклітинний, як механізми розвитку гемолітичних анемій. Характерні клінічні прояви гемолізу еритроцитів (жовтяниця, гемоглобінурія, ДВЗ крові, дисхолія, холелитіаз, спленомегалія), їх можлива асоціація з типом гемолізу. Патологічні форми еритроцитів, специфічні для спадкових гемолітичних анемій.

3.Класифікація анемій, пов'язаних з порушеннями еритропоезу (дефіцитні, дисрегуляторні, гіпо-, апластичні та ін.), загальна характеристика причин і механізмів розвитку.

4.Етіологія, патогенез, типові зміни периферичної крові при залізодефіцитних анеміях. Поняття про залізорефрактернї анемії.

5.Анемії, спричинені недостатністю вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Причини виникнення і механізми розвитку абсолютного та відносного дефіциту вітаміну В12 і фолієвої кислоти. Злоякісна анемія Аддісона-Бірмера. Характеристика загальних порушень в організмі при дефіциті вітаміну В12 та/або фолієвої кислоти. Гематологічна характеристика вітамін В12, фолієводефіцитних анемій.

6.Патогенез змін в тканинах ротової порожнини при хронічних анемічних станах.

Література.

Основна: 1. Патологічна фізіологія за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця та ін. К: " Вища школа ", 1995р.,С. 372-383

 2. О.В. Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 245-264.

Додаткова: 1. А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов. Механизмы развития болезней и синдромов. – СПб, 507с.

 2. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – 279с.

 3. С.А. Гусева, В.П. Вознюк. Болезни системы крови: Справочник. - 2-е изд., доп.и перераб.. - М.: МЕДпресс-информ, 2004. - 488 с.

 4. Волкова С.А. Анемия и другие заболевания крови. Профилактика и методы лечения- М.: Центрполиграф, 2005. - 158 с

 5. Фред Дж. Шиффман „Патофизиология крови”. С.-П., 2000г.


Самостійна робота

Мета заняття : вивчити зміни морфологічної картини крові при різних видах анемії.

ДОСЛІД 1. Приготування мазків крові кроля з гемолітичною анемією.

Кролю за 2 дні до заняття підшкірно вводять 0,08-0,17 мл оцтовокислого свинцю на кг ваги. Роблять мазки крові, яку взяли з вуха кроля. Мазки висушують на повітрі, фіксують сумішшю Нікіфорова і фарбують за Романовським 30-40 хв.


Гемолітична анемія

1 – еритроцит

2 – мікроцит

3 – макроцит

4 – пойкілоцит

5 – гіпохромний еритроцит

6 – еритроцит з базофільною пунктуацією

7 – поліхроматофільний еритроцит

8 – оксифільний нормобласт

9 – поліхроматофільний нормобласт

10 – базофільний нормобласт

11 – паличкоядерний нейтрофіл

12 – сегментоядерний нейтрофіл

13 – лімфоцит

ДОСЛІД 2. Мікроскопічне дослідження мазків крові хворих на залізодефіцитну та В12- дефіцитну анемії. Мазки крові хворих, що знаходяться на лікуванні в гематологічному відділенні обласної лікарні ім.М.І.Пирогова.

Залізодефіцитна анемія В12-дефіцитна анемія1 – нормоцит 1 – нормоцит

2 – мікроцит 2 – пойкілоцит

3 – макроцит 3 – еритроцит з

4 – пойкілоцит базофільною пунктуацією

5 – шизоцит 4, 5 – еритроцити з тільцями Жолі

6 – гіпохромний еритроцит

7 – сегментояд.нейтрофіл 6,7 – еритроцити з кільцями Кабо

8 – лімфоцит 8 – макроцит

9 – оксифільний мегалоцит

10 – поліхроматофільний мегалоцит

11 – оксифільний мегалобласт

12 – поліхроматофільний мегалобласт

13 – полісегментоядерний нейтрофіл

14 – лімфоцит

Висновок________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тести з відкритої бази даних «КРОК – 1» за 2010р
1.Після лікування хворого антибіотиками внаслідок гальмування мікрофлори кишечника можливий гіповітаміноз вітамінів:

A12

B С

C А

D Р

E Д
2.У хворого 43 років спостерігається стоматит, глосит, язик малинового кольору, гладкий, В аналізі крові: Hb – 100 г/л, ер. – 2,3*1012/л, КП – 1,30. Чим обумовлениі стан хворого?

A *Дефіцитом вітаміну В12

B Дефіцитом заліза.

C Порушенням синтезу порфіринів.

D Гіпоплазією червоного кісткового мозку.

E Гемолізом еритроцитів.


3.У 37-річної хворої в аналізі крові : Нв – 60 г/л, еритроцити – 3,0*1012/л, колірний показник – 0,6. Лейкоцитарна формула без змін, тромбоцити – 200*109/л, ретикулоцити – 0,3%, ШОЕ – 18 мм/час. Мікроцитоз, пойкілоцитоз ерітроцитів. Яка це анемія за механізмом розвитку?

A *Залізодефіцитна

B Гостра постгеморагічна

C Гемолітична

D В12 – фолієводефіцитна

E Гіпопластична
4.У хворого на глосит спостерігається зникнення сосочків на язиці, його почервоніння та печія. При аналізі крові встановлено: кількість еритроцитів – 2,2*1012/л, гемоглобін – 103 г/л КП – 1.4. Яка анемія спостерігається у цього хворого?

A * В12-фолієводефіцитна

B Залізодефіцитна

C Альфа-таласемія

D Бета-таласемія

E Залізо-рефрактерна
5.Хвора поступила в клініку на обстеження. З дитинства відмічалось зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. Лікування препаратами заліза було неефективне. Аналіз крові при поступленні: Ер– 3,2*1012/л, Hb– 85 г/л, КП– 0,78. В мазку анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішеневидні еритроцити, ретикулоцити –16%. Поставлений діагноз – таласемія. До якого виду гемолітичних анемій можна віднести дане захворювання?

A * Спадкова гемоглобінопатія.

B Спадкова мембранопатія

C Набута мембранопатія

D Спадкова ферментопатія

E Набута ферментопатія
6.У чоловіка 52 років через 3 роки після операції видалення шлунку вміст еритроцитів в крові складає 2,0*1012/л, Hb– 85г/л, к.п.– 1,27. Порушення засвоєння якого вітаміну викликало такої зміни?

A *B12.

B B6

C C

D P

E A
7.Через рік після субтотальної резекції шлунку з приводу виразки малої кривизни виявлені зміни в аналізі крові - анемія, лейко- та тромбоцитопенія, КП- 1,3, наявність мегалобластів та мегалоцитів. Дефіціт якого фактору обумовив розвиток цієї патології?

A *Фактора Касла

B Хлороводневої кислоти

C Муцину

D Пепсину

E Гастрину
8.Чоловік 56 років потрапив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, біль і печіння в ділянці язика, відчуття оніміння в кінцівках. У минулому переніс резекцію кардіального відділу шлунка. В аналізі крові: Hb – 80 г/л; еритроцити – 2,0*1012/л; колірний показник – 1,2 лейкоцити – 3,5*109/л; . Який вид анемії в даного хворого?

A * В12-фолієводефіцитна

B Гемолітична

C Постгеморагічна

D Апластична

E Залізодефіцитна
9.У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії – зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні і поліхроматофільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?

A *Заміщення еритроцитарного ростка

B Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

C Дефіцит вітаміну В12

D Зменшення синтезу еритропоетину

E Хронічна кровотрата
10.Пацієнтка 58-ми років скаржиться на швидку втому, зниження працездатності, сонливість, задишку при швидкій ході. У крові: ер.- 4,0*1012/л, Hb- 92 г/л, КП- 0,6. В мазку крові - велика кількість анулоцитів та мікроцитів. Для якої анемії це характерно?

A *Залізодефіцитної

B Постгеморагічної

C Гемолітичної

D Перніціозної

E Серповидноклітинної
11.У чоловіка 60 років, що звернулося до стоматолога, була виявлена малиновий язик і

яскраво-червоні смуги на слизовій оболонці рота. Дослідження крові виявило анемію гіперхромного характеру, мегалобластического типу кровотворення. Який вид анемії був діагностований у пацієнта?

A12-фолиево-дефіцитна

B Залізодефіцитна

C Білководефіцитна

D Гемолітична

E Апластична
12. У пацієнта 50 років, що звернулося до стоматолога був виявлений малиновий, "лакована" мова. При обстеженні в крові: понижена кількість еритроцитів і концентрації гемоглобіну, колірний показник 1,3, з'явилися ознаки мегалобластического типу кровотворення, дегенеративні зміни у білій крові. Яке захворювання крові було виявлене у хворого?

A *В12-фолиеводефицитная анемія

B Залізодефіцитна анемія

C Миелоидный лейкоз

D Апластическая анемія

E Гемолітична анемія
13.У жінки на 7-му місяці вагітності стала швидко наростати анемія: Еритроцити - 2,7*1012/л, Нв - 110 г/л, ЦП - 1,2 анізоцитоз, пойкілоцитоз, одиничні мегалоциты. Який вид анемії розвинувся у жінки?

A *В12 - дефіцитна анемія

B Залізодефіцитна анемія

C Гемолітична анемія

D Постгеморагічна анемія

E Таласемия
Тести з відкритої бази даних «КРОК – 1» за 2000-2009р
1. У чоловіка, 60 років, що звернувся до стоматолога з приводу протезування зубів, лікарем був виявлений малиновий язик та яскраво-червоні смуги на слизовій оболонці ротової порожнини. Дослідження крові у цієї людини виявило анемію гіперхромного характеру з мегалобластичним типом кровотворення та ознаками дегенеративних змін з боку білої крові. Який вид анемії був діагностований у хворого?

A.*В12-дефіцитна

B.Залізодефіцитна

C.Постгеморагічна

D.Гемолітична

E.Апластична
2. Хвора приймала анальгін в зв’язку з появою зубного болю. По закінченні терміну двох діб з’явилися темна сеча, іктеричність склер, втома. Яке порушення з боку крові є найбільш вірогідним?

A.*Імунна гемолітична анемія.

B.Гіпопластична анемія.

C.Тромбоцитопенія.

D.Тромбоцитопатія.

E.Агранулоцитоз.
3.У хворого, 20 років, періодично з’являється жовтяниця склер та шкіри, яка супроводжується слабкістю. Діагностована хвороба Мінковського-Шоффара. Що найбільш характерно для картини крові при цьому захворюванні?

A.*Мікросфероцитоз

B.Ретикулоцитоз.

C.Агранулоцитоз.

D.Макроцитоз.

E.Тромбоцитоз.


4. У хворої після резекції шлунка з’явилися скарги на загальну слабкість, печію в ділянці язика, задишку при фізичному навантажені, парестезії нижніх кінцівок. Що є причиною вказаних порушень?

A.*Дефіцит вітаміну В12

B.Дефіцит заліза.

C.Ахлоргідрія.

D.Гіпопротеінемія.

E.Гіперпротеінемія.
5.При розвитку залізодефіцитної та залізорефрактерної анемій у крові виявляється гіпохромія еритроцитів, мікроанізоцитоз, пойкілоцитоз. Визначення якого показника необхідно для проведення диференційної діагностики цих анемій?

A.*Сироваткового заліза

B.Сироваткового хлору

C.Сироваткового фосфору

D.Сироваткового магнію

E.Сироваткового кальцію
6.Хвора, 36 років, скаржиться на загальну слабкість, кровоточивість ясен, нерясні носові кровотечі. Симптоми з’явилися після перенесення хворою респіраторної вірусної інфекції, яка лікувалась сульфаніламідами. Печінка, селезінка й лімфовузли не збільшені. В крові – гіпорегенераторна нормохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. В кістковому мозку – зменшення кількості мегакаріоцитів. Яка це анемія за механізмом розвитку?

A.*Гіпопластична

B.Гемолітична.

C.Постгеморагічна.

D.В12 – дефіцитна.

E.Залізодефіцитна.
7.У 37-річної хворої в аналізі крові: Нb – 60 г/л, ер. – 3,0 х1012/л, КП – 0,6. Лейкоцитарна формула без змін, тромбоцити – 200х109/л, ретикулоцити – 0,3%, ШЗЕ – 18 мм/год. Мікроцитоз, пойкілоцитоз. Яка це анемія за механізмом розвитку?

A.*Залізодефіцитна

B.Гостра постгеморагічна

C.Гемолітична

D.В12 – дефіцитна

E.Гіпопластична
8.Хвора поступила в клініку на обстеження. З дитинства відмічалось зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. Лікування препаратами заліза було неефективне. Аналіз крові при поступленні: ер.–3,2 х1012/л, Hb–85 г/л, КП–0,78. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні еритроцити, ретикулоцити –16‰. Поставлений діагноз – таласемія. До якого виду гемолітичних анемій можна віднести дане захворювання?

A.*Спадкова гемоглобінопатія

B.Спадкова мембранопатія

C.Набута мембранопатія

D.Спадкова ферментопатія

E.Набута ферментопатія
9.В аналізі крові 35-річного хворого: Нb – 58 г/л, ер.–1,3х1012/л, КП – 1,3, лейкоцити – 2,8 х109/л, тромбоцити – 1,1 х109/л, ретикулоцити – 2‰, ШЗЕ – 35 мм/год. Визначаються полісегментовані нейтрофіли, тільця Жоллі, кільця Кебота, мегалоцити. Яка це анемія?

A.*В12 – дефіцитна

B.Гіпопластична.

C.Постгеморагічна.

D.Гемолітична

E.Апластична
10.Еритроцити – 3,0х1012/л, Hb – 90 г/л; ретикулоцити – 5‰. В мазку: пойкілоцити, гіпохромні еритроцити. Залізо сироватки крові – 80 мкмоль/л. Для якої патології це характерно?

A.*Залізорефрактерна анемія

B.Хвороба Мінковського-Шоффара

C.Залізодефіцитна анемія

D.В12-дефіцитна анемія

E.Серпоподібноклітинна анемія
11.У хлопчика, який штучно вигодовувався коров’ячим молоком, виявлено блідість шкірних покривів, глосит, гінгівіт, поява карієсу. При обстеженні крові:еритроцити-3,3х1012., гемоглобін-70 г/л., колірний показник-0,5. У мазку крові: гіпохромія, мікроцитоз, пойкілоцитоз. Яка анемія спостерігається у хворого?

A.*Залізодефіцитна

B.В12-дефіцитна

C.Серпоподібноклітинна

D.Гемолітична

E.Таласемія


12.Робочий заводу хімічних реактивів поступив в стаціонар з гострим отруєнням нітробензолом. Аналіз крові: еритроцити – 2,8 х1012/л; Hb-80г/л; КП-0,8, ретикулоцити -19%. У мазку крові: анізоцитоз, пойкілоцитоз, поодинокі нормоцити. Осмотична резистентність еритроцитів: максим.-0,38%; мінім.-0,55%. Про яку форму анемії може йти мова?

A.*Гемолітичну

B. Апластичну

C.Залізодефіцитну

D.Гіпопластичну

E. Перніціозну


13.В експерименті у білих щурів внаслідок харчування зерном, зараженим пліснявими грибами, яке перезимувало в полі, виникла алейкія. Які зміни крові найбільш вірогідні при цьому?

A.*Панцитопенія.

B.Лейкопенія.

C.Анемія.

D.Тромбоцитопенія.

E.Лімфоцитопенія.


14.У хворої, 40 років, після тривалого прийому левоміцетину, спостерігаються наступні зміни в крові: знижена кількість еритроцитів і гемоглобіну, відсутні ретикулоцити, знижена кількість нейтрофілів на фоні відносного лімфоцитозу. Тромбоцитопенія і, як наслідок, геморагічний синдром. Яка з перерахованих анемій розвинулась у хворої?

A.*Апластична

B.Залізодефіцитна

C.В12-дефіцитна

D.Гемолітична

E.Білково-дефіцитна


15.Хворий, 20 років, скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку втомлюваність. При обстеженні виявлено: кількість гемоглобіну-80 г/л, мікроскопічно - еритроцити зміненої форми. Причиною цього може бути:

A.*Серпоподібноклітинна анемія

B.Хвороба Аддісона

C.Обтураційна жовтяниця

D.Паренхіматозна жовтяницяE.Гостра переміжна порфирія
Ситуаційні задачі:
1. Хворий звернувся до лікаря-стоматолога із скаргами на відчуття болю, печіння язика, порушення смакової чутливості. Під час огляду ротової порожнини: язик червоний, має місце атрофія сосочків, на кінчику язика – афти, має місце запалення червоної облямівки губ (хейліт). Лікар призначив загальний аналіз крові, в якому були наступні зміни: ер. – 2,4*1012г/л, Нв – 100 г/л, Лейк. – 3,8*109г/л. З боку лейкоцитарної формули – гіперсегментовані нейтрофіли. В мазку крові – дегенеративні зміни еритроцитів.

 1. Розрахуйте колірний показник.

________________________________________________________________

 1. Про яку патологію можна думати у хворого?

________________________________________________________________

 1. Які причини цього захворювання?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розкрийте механізм розвитку даної патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які дегенеративні зміни з боку еритроцитів характерні для даного захворювання? Як називаються описані зміни з боку язика?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які ще порушення, крім змін з боку кровотворної системи характерні для даного захворювання? Опишіть їх.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Мати привела на прийом до стоматолога сина, 10р., з метою санації ротової порожнини. Останнім часом хлопчик швидко втомлюється, іноді буває запаморочення, в нього змінилась смакова чутливість (їсть крейду, сирий фарш). Огляд ротової порожнини: виражена блідість, сухість, атрофічні зміни слизової оболонки, каріозне враження зубів, заїди. Зуби каріозні. Зубна емаль втратила природний блиск. В загальному аналізі крові: ер. – 3,8*1012г/л, Нв – 85г/л, КП -0,67. В мазку крові: анізоцитоз, багато мікроцитів, гіпохромні еритроцити, є анулоцити. З боку білої крові змін немає.

 1. Яку патологію можна припустити у хлопчика?

________________________________________________________________

 1. Які причини виникнення цієї патології?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Охарактеризуйте дегенеративні та регенеративні зміни з боку еритроцитів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. В чому полягає механізм розвитку цієї патології?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Наведіть класифікацію анемій за колірним показником. Наведіть приклади кожної.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке сидеропенічний синдром? Дайте його характеристику.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Наведіть класифікацію анемій за механізмом розвитку.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як пояснити зміни з боку ротової порожнини у хлопчика?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Дайте визначення поняття «анемія». Наведіть класифікацію анемій за тимом кровотворення та здатністю до регенерації.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Хворому тиждень тому видалили зуб після чого почалась сильна кровотеча, яку довго не могли зупинити. В аналізі крові: ер. – 2,8*1012г/л, Нв – 90г/л. з боку білої крові особливих змін немає. Слизова оболонка ротової порожнини бліда, особливо край ясен.

 1. Розрахуйте колірний показник. Про що він свідчить? Чому дорівнює в нормі.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яка патологія у хворого?

________________________________________________________________

 1. Які причини її виникнення?

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Жінка, 56 років, госпіталізована в гінекологічну клініку із скаргами на тривалі, рясні маткові кровотечі протягом останнього року. Має місце спотворена смакова та нюхова чутливість. Шкірні покриви та видимі слизові оболонки бліді. Атрофічні зміни слизової оболонки ротової порожнини, відчуття печіння язика, болючість при доторкуванні до нього.

 1. Розрахуйте колірний показник.

________________________________________________________________

 1. Яка патологія у хворої?

________________________________________________________________

 1. Дайте класифікацію цієї патології за механізмом розвитку,колірним показником, типом кровотворення, здатністю кісткового мозку до регенерації.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які причини виникнення цієї патології?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Охарактеризуйте ознаки регенерації з боку кісткового мозку та з боку периферичної крові.

____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. В гематологічне відділення поступив хворий, 25 років. Зі слів хворого, був абсолютно здоровим. Вирішили з друзями провести відпустку в горах. Про підйомі на висоту 3000м, у хворого почалася виражена задишка, запаморочення, він втратив свідомість. В аналізі крові: ер. – 4,5*1012г/л, Нв – 120г/л. Детальне обстеження в клініці дозволило поставити хворому діагноз: «серпоподібноклітинна анемія».

 1. Розрахуйте колірний показник.

________________________________________________________________

 1. З чим пов’язана серпоподібноклітинна анемія?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. До якого типу анемії вона відноситься? Дайте характеристику.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Який механізм розвитку серпоподібноклітиної анемії?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чому саме підйом в гори спровокував наявність цієї патології?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які види гемолізу вам відомі? Охарактеризуйте механізми їх розвитку.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Дайте класифікацію гемолітичних анемій.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Утворення якого гемоглобіну характерно для цієї патології? Напишіть його біохімічну формулу.

________________________________________________________________

 1. Що таке гемолітична резистентність еритроцитів, які її види, чому дорівнює в нормі і як змінюється при цій патології?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.В терапевтичне відділення поступила хвора, 25 років, з діагнозом «хронічний панкреатит». Шкірні покриви і видимі слизові оболонки жовтушні. В загальному аналізі крові: ер. – 3,6*1012г/л, Нв – 110г/л, КП=0,9; ОРЕ: min – 0.58%, max – 0.75%. В сироватці крові – вдвічі збільшений рівень непрямого білірубіну. В мазку крові – мікросфероцити, пойкілоцитоз.

 1. Яку патологію з боку крові можна припустити у хворої?

________________________________________________________________

 1. В чому полягає механізм розвитку цієї патології?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке осмотична резистентність еритроцитів, чому вона дорівнює в нормі. Поясніть зміни ОРЕ при цій патології.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яким є тип успадкування цієї патології?

________________________________________________________________

 1. Якими клінічними синдромами характеризуються гемолітичні анемії? Дайте їх характеристику.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Хворий, 31р., знаходиться в стоматологічному відділенні з приводу видалення пухлини верхньої щелепи. Лікар звернув увагу на блідість ясен у хворого, підвищену їх кровоточивість, каріозні зуби. З анамнезу вияснив, що за 5 міс. до цього, хворий прийняв велику кількість сульфаніламідних препаратів, що призначив дільничний лікар. Стан хворого погіршився, з’явилась жовтушність шкіри. Мала місце спонтанна кровоточивість ясен, на слизовій оболонці виникли виразки, виповнені некротичним нальотом. Лікар запідозрив спадкове захворювання крові, яке спровокував прийом сульфаніламідів.

 1. Яку патологію запідозрив лікар-стоматолог?

________________________________________________________________

 1. Який тип успадкування цієї патології?

________________________________________________________________

 1. Які ще фактори, крім прийому сульфаніламідних препаратів, можуть спровокувати її розвиток?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. В чому полягає механізм розвитку цієї патології?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке «фавізм»?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.В гематологічне відділення потрапив хворий, що працював протягом 20 років на виробництві по виготовленню кришталевого посуду. В аналізі крові: ер. – 3,6*1012г/л, Нв – 80г/л, КП=0,6. Біла кров без особливих змін. Залізо сироватки крові – 60мкмоль/л. В мазку крові – анізоцитоз, пойкілоцитоз, гіпохромні еритроцити.

 1. Яка патологія у хворого?

________________________________________________________________

 1. Як ця патологія пов’язана у хворого з його виробничою діяльністю?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. З якою патологією потрібно диференціювати і в чому будуть полягати відмінності?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. В чому полягає механізм розвитку даної патології?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які можливі ускладнення даної патології? Поясніть.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.В зв’язку з розвитком вираженого зубного болю хворий прийняв велику кількість анальгіну. Через три дні з’явилась жовтуватість шкірних покровів та видимих слизових оболонок, слабкість, втомлюваність. Зробив аналіз крові: ер. – 3,2*1012г/л, Нв – 100г/л, КП=0,9. В сироватці крові – збільшена кількість непрямого білірубіну.

 1. Яку патологію з боку крові можна припустити?

________________________________________________________________

 1. Який механізм розвитку даної патології?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які причини її виникнення?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Наведіть класифікацію гемолітичних анемій.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть скарги хворого. В чому полягає роль анальгіну в розвитку даної патології?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке внутрішньосудинний гемоліз? Опишіть причини його виникнення та механізм розвитку. Якими наслідками він супроводжується?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Хворий Н., 68 років, сім років тому переніс тотальну резекцію шлунка з приводу виразкової хвороби. Госпіталізований в терапевтичну клініку зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, біль та печію в ділянці язика, відчуття затерплості і “повзання мурах” у кінцівках. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, гладенький, блискучий, яскраво-червоний язик. Аналіз крові: гемоглобін – 33г/л, еритроцити – 0,8´1012/л, лейкоцити – 3´109/л, тромбоцити - 90´109/л, ШЗЕ – 14мм/год, анізоцитоз, пойкілоцитоз, мегалоцити з тільцями Жоллі і кільцями Кабо, гіперхромія еритроцитів.

 1. Яка патологія спостерігається у хворого?

________________________________________________________________

 1. Розрахуйте колірний показник.

________________________________________________________________

 1. Який механізм розвитку патології крові у цього хворого?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Гемоглобін – 49г/л, еритроцитів – 1,2×1012/л., лейкоцитів – 3,0×109/л. Мазок крові: мегалоцити, мегалобласти, анізоцитоз, пойкілоцитоз, зустрічаються еритроцити з тільцями Жоллі і кільцями Кабо. У хворого атрофія сосочків язика, хитка хода.

 1. Підрахуйте колірний показник.

________________________________________________________________

 1. Для якого виду анемій характерна дана картина крові?

________________________________________________________________

 1. Вкажіть механізми розвитку такої анемії.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. В лікарню госпіталізована дівчинка 3-х років (за національністю марокканка). Об’єктивно: шкіра і склери іктеричні, температура тіла – 390С, селезінка і печінка збільшені, сеча чорного кольору, містить гемоглобін і гемосидерин. Аналіз крові: гемоглобін – 70 г/л, еритроцити – 2,31012/л, лейкоцити–15109/л, нейтрофільний лейкоцитоз з ядерним зсувом вліво, ШЗЕ–25мм/год., пойкілоцитоз, анізоцитоз, поодинокі серпоподібні еритроцити. Під час електрофорезу гемоглобіну виявлено HbS i HbA.

 1. Яка патологія спостерігається у дитини?

________________________________________________________________

 1. Розрахуйте колірний показник.

________________________________________________________________

 1. Охарактеризуйте її за 4-ма відомими класифікаціями.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть механізм розвитку гемоглобінурії.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
. Хвора С., 55 років, госпіталізована в гінекологічну клініку зі скаргами на тривалі і масивні маткові кровотечі протягом останнього року. Шкіра бліда, пульс прискорений. Картина крові: ер. –2,8х1012; Нв-65г/л, ретикулоцити - 3%0; ШЗЕ -15 мм/год. Залізо сироватки крові – 6 мкмоль/л.

 1. Назвіть патологію у хворої .

________________________________________________________________

 1. Розрахуйте колірний показник.

________________________________________________________________

 1. Охарактеризуйте дану патологію за патогенезом, за колірним показником, за типом кровотворення.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Медичного факультету
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка