Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної кровіСторінка5/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ДОСЛІД 2. Обчислення лейкоцитів у кроля після тривалого введення бензола.

Підрахунок лейкоцитів і обчислення проводиться за вказаною вище методикою і формулою.Кількість лейкоцитів після введення бензолу – _______ х 109/л.

Висновок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тести з відкритої бази даних «КРОК – 1» за 2010р
1.У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 10% округлих клітин розмірами 4.5 …7 мкм, які мають велике кулясте ядро, базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. Який стан крові вони характеризують?

A * Лімфоцитопенію.

B Тромбопенію.

C Лейкопенію.

D Лімфоцитоз.

E Моноцитопенію
2.У хворого на пневмонію у загальному аналізі крові виявлено зростання загальної кількості лейкоцитів. Як називається це явище?

A *Лейкоцитоз

B Анемія

C Лейкопенія

D Анізоцитоз

E Пойкілоцитоз

3.У хворого, який страждає вже декілька років на карієс зубів, з’явився різкий біль в нижній щелепі, припухлість щоки, температура тіла піднялась до 37,60. Які зміни з боку крові слід очікувати у даного хворого?

A * Нейтрофільний лейкоцитоз.

B Лейкопенія.

C Моноцитоз.

D Анемія.

E Еозинофілія.
4. Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС отримав дозу іонізуючого опромінення 6 Гр. Які зміни лейкоцитарної формули слід очікувати через 10 днів?

A * Агранулоцитоз

B Лімфоцитоз

C Лейкоцитоз з лімфоцитопенією

D Базофілію

E Єозінофілію
5.Після нападу бронхіальної астми хворому проведено дослідження периферичної крові. Які зміни очікуються?

A *Еозинофілія

B Лейкопенія

C Лімфоцитоз

D Тромбоцитопенія

E Еритроцитоз
6.Під час плевральної пункції було отримано гнійний ексудат. При мікроскопічному дослідженні ексудату знайдено багато гнійних тілець. У результаті руйнування яких клітин крові вони утворюються?

A *Нейтрофіли

B Еозинофіли

C Базофіли

D Лімфоцити

E Еритроцити
7.У людини на фоні впливу іонізуючого опромінення в крові визначено зменшення кількості гранулоцитів. Чим обумовлений агранулоцитоз?

A * Пригнічення лейкопоезу

B Збільшений перехід гранулоцитів в тканини

C Розвиток аутоімунного процесу

D Підвищене руйнування лейкоцитів

E Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку
8. У хворого з гострим пульпітом відзначається підйом температури тіла і збільшення числа лейкоцитів до 14*109/л, лейкоцитарна формула при цьому: б-0, е-2, мц-0, Юн-4, Пя-8, с\я -6, Л-26, М-4. Як можна розцінити такі зміни у білій крові?

A *Нейтрофілія з регенеративним зрушенням вліво

B Нейтрофілія з дегенеративним зрушенням вліво

C Нейтрофільна з гіперрегенеративним зрушенням вліво

D Лімфоцитоз

E Нейтрофільний лейкоцитоз із зрушенням вправо
9.У ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, що отримав дозу опромінення 5Гр, через тиждень при аналізі крові визначена наявність агранулоцитозу. Який патогенетичний механізм є ведучим в його виникненні?

A *Пригнічення лейкопоезу

B Збільшений перехід гранулоцитів в тканини

C Збільшення руйнування лейкоцитів

D Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку

E Розвиток аутоіммунного процесу
10.У хворого, прооперованого з приводу ускладненого апендициту, в аналізі крові відзначаються наступні зміни: ер.- 4,0*1012/л, Нв - 120г/л, КП.- 0,9, Лейкоц. - 18*109/л, Б - 0, Е - 0, Мц - 0, Юн - 0, Пя - 20. Ся - 53, Л - 21, М - 5. Як називаються таке ядерне зрушення лейкоцитарної формули?

A *Дегенеративне зрушення вліво

B Зрушення вправо

C Регенеративне зрушення вліво

D Гіперрегенеративний

E Регенеративно-дегенеративний
11. При роботі з радіоактивними речовинами співробітник внаслідок аварії отримав дозу загального опромінення 4 Гр. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни в складі крові можна чекати у хворого через 10 годин після опромінення?

A *Нейтрофільний лейкоцитоз

B Лімфоцитоз

C Лейкопенію

D Агранулоцитоз

E Нейтропенію
Тести з відкритої бази даних «КРОК – 1» за 2000-2009р
1.У студента Г., через добу після іспиту в аналізі крові виявили лейкоцитоз без істотної зміни в лейкоцитарній формулі. Виберіть найбільш ймовірний механізм розвитку відносного лейкоцитозу в периферичній крові?

A.*Перерозподіл лейкоцитів в організмі

B.Посилення лейкопоезу

C.Зменшення руйнування лейкоцитів

D.Сповільнення еміграції лейкоцитів у тканині

E.Прискорений лейкопоез
2. У хворого С., через добу після апендектомії в аналізі крові виявили нейтрофільний лейкоцитоз з регенеративним зсувом вліво. Який найбільш ймовірний механізм розвитку абсолютного лейкоцитозу в периферичній крові хворого?

A.*Посилення лейкопоезу

B.Перерозподіл лейкоцитів в організмі

C.Зменшення руйнування лейкоцитів

D.Сповільнення еміграції лейкоцитів у тканині

E.Активація імунітету
3.Які стани супроводжуються нейтрофільним лейкоцитозом із зсувом лейкоцитарної формули вліво?

A.*Гнійні запалення

B.Туберкульоз.

C.Інфекційний мононуклеоз.

D.Агранулоцитоз.

E.Аліментарний лейкоцитоз.
4. Хворий Р., 12 років, був прооперований з приводу гострого флегмонозного апендициту. При дослідженні крові кількість лейкоцитів складає 3´109/л. В мазку крові: б-0%, е-2%, ю-0%, пя-30%, ся-43%, л-23%, м-2%. Паличкоядерні нейтрофіли з пікнозом ядер. Анізоцитоз нейтрофілів, в окремих з них відмічається токсогенна зернистість. Яка форма змін лейкоцитарного складу крові має місце в даному випадку?

A.*Нейтрофілія з дегенеративним зсувом вліво

B.Нейтрофілія з регенеративним зсувом вліво

C.Нейтрофілія з гіперрегенеративним зсувом вліво

D.Лейкемоідна реакція нейтрофільного типу

E.Нейтрофілія із зсувом вправо
5. Причиною порушення фагоцитозу можуть бути якісні зміни фагоцитів. Зміни яких субклітинних структур найбільш характерні для синдрому “лінивих лейкоцитів”?

A.*Мікрофіламентів

B.Рецепторів до хемотаксинів та опсонінів

C.Специфічного мембранного глікопротеїну (GP110)

D.Мікротрубочок

E.Бактерицидних систем
6. У хворого на атрофічний гастрит виник дефіцит вітаміну В12. Який варіант ядерного зсуву лейкоцитарної формули є найбільш типовим для гіповітамінозу В12?

A.*Вправо

B.Вліво гіперрегенераторний

C.Вліво дегенеративний

D.Вліво регенеративно-дегенеративний

E.Вліво рененеративний
7. У хворого, що був прооперований з приводу ускладненого апендициту, в аналізі крові відмічаються наступні зміни: ер.- 4,0×1012/л, Нb - 120г/л, КП -1,0, лейкоцити – 18 х109/л, б – 0%, е – 0%, мц – 0%, ю – 0%, пя – 20%, ся – 53%, л -21%, м – 5%. Яку назву має такий зсув лейкоцитарної формули?

A. Вліво регенеративнийB. *Вліво дегенеративний

C.Вліво регенеративно-дегенеративний

D.Вліво дегенеративний

E.Вправо


8.Дитина, 5-ти років, хворіє на краснуху. При обстеженні крові виявлено збільшення загальної кількості лейкоцитів до 13х109/л. Лейкоцитарна формула: б-0, е-1, мц-0, юн-0, пя-2, ся-41, л-28, м-28. Як називається описане явище?

A.*Моноцитоз

B.Агранулоцитоз

C.Лімфоцитоз

D.Еозинопенія

E.Нейтропенія9.Під час сінокосу у селянина з’явилась кропив’янка, підвищилась температура тіла, що супроводжувалось лейкоцитозом. Який вид лейкоцитозу виникає в даному випадку?

A.*Еозинофілія

B.Базофілія

C.Нейтрофілія

D.Лімфоцитоз

E.Моноцитоз


10.У чоловіка, віком 30 років, у якого виникло запалення легень, спостерігалось збільшення загальної кількості лейкоцитів у крові. Який характер має лейкоцитоз у цьому випадку?

A.*Лейкоцитоз реактивного характеру.

B.Лейкоцитоз пухлинного характеру.

C.Відносний лейкоцитоз

D.Перерозподільний лейкоцитоз.

E.Гемоконцентраційний лейкоцитоз


11.Чоловік, 26 років, перебуває в торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. Кількість лейкоцитів крові- 3,2х109/л. Який головний механізм розвитку лейкопенії в даному випадку?

A.*Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі.

B.Пригнічення лейкопоезу.

C.Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку

D.Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах.

E.Підвищення виділення лейкоцитів з організму.


12.У чоловіка, 46-років, при флюорографії був виявлений туберкульоз легенів. Подальше клінічне обстеження показало специфічні зміни складу білої крові, а саме:

A.*Лімфоцитоз

B.Моноцитоз

C.Нейтрофілію

D.Базофілію

E.Еозинофілію


Ситуаційні задачі.
1. До лікаря-стоматолога на прийом мати привела сина, 12 років, який скаржився на болі при жуванні, почервоніння ясен. Після огляду був поставлений діагноз: „ гнійний стоматит ”.

 1. Який механізм розвитку цієї зміни?

________________________________________________________________

 1. Які зміни будуть спостерігатися з боку лейкоцитарної формули у хворого? Напишіть, якою буде лейкоцитарна формула у хлопчика.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як зміниться загальна кількість лейкоцитів при цьому захворюванні?

________________________________________________________________
2. У хворого з гострим пульпітом має місце підвищення температури тіла до 390С, загальна слабкість, біль при жуванні та без функціональних навантажень, набряки правої половини облич. Лікар вскрив гнійний осередок, отримав значну кількість гнійного ексудату.

 1. Як зміниться загальна кількість лейкоцитів у хворого?

________________________________________________________________

 1. Напишіть, які можливі зміни у хворого з боку лейкоцитарної формули.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке зсув лейкоцитарної формули? Які види зсуву вам відомі?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. До лікаря-стоматолога звернувся хворий, який скаржився на виражену гіперсалівацію. Після огляду ротової порожнини був поставлений діагноз: „ стоматит ”. Лікар порекомендував зробити загальний аналіз крові.

 1. Які зміни з боку білої крові будуть спостерігатися в загальному аналізі крові?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке лейкоцитоз? Що таке лейкопенія?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Дайте класифікацію лейкопенії.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. У хворого – сіалоденіт (запалення слинної залози ). Хворий скаржиться на нездужання головний біль, підвищення температури тіла, біль та припухлість в ділянці привушної залози, сухість в порожнині рота.

 1. Які зміни з боку білої крові ( загальна кількість лейкоцитів, лейкоцитарна формула ) будуть спостерігатися у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке фізіологічний лейкоцитоз? Які існують види фізіологічного лейкоцитозу?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чим відрізняється фізіологічний лейкоцитоз від патологічного?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. У хворого алергічний сіалоз (реактивно-дистрофічні зміни слинних залоз), що характеризуються збільшенням слинних залоз, послабленням їх секреції.

 1. Як зміниться загальна кількість лейкоцитів при цьому захворюванні?

________________________________________________________________

 1. Якою буде лейкоцитарна формула у хворого. Напишіть її.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке зсув лейкоцитарної формули? Які зсуви вліво вам відомі? Чим вони характеризуються?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. У хворого в протоці привушної слинної залози має місце слинний камінь (сіалолітіаз), що закупорив її. Хворий відмічає постійний біль в ділянці залози, що збільшується під час прийому їжі, припухлість залози. Застій секрету привів до розвитку сіалоденіту.

 1. Якою буде загальна кількість лейкоцитів у хворого?

________________________________________________________________

 1. Як зміниться лейкоцитарна формула? Напишіть.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Дайте класифікацію лейкоцитозів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. До стоматолога звернувся постійний клієнт з метою санації ротової порожнини. Під час огляду і опитування лікар вияснив, що хворий довгий час приймає сульфаніламідні препарати, що призначив йому терапевт. За рекомендацією стоматолога хворий зробив загальний аналіз крові, в якому виявили наступні зміни: загальна кількість лейкоцитів 1,7х109/Л; б – 0%; метамієлоцити – 0%; п/я – 1%; с/я – 10%; л – 75%; м – 14%.

 1. Як називається така картина крові?

________________________________________________________________

 1. Які причини та механізми розвитку цієї патології?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які можуть бути наслідки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.Хворому поставлений діагноз: „туберкульоз легенів”, при огляді хворого стоматологом був поставлений діагноз: „хвороба Мікуліча” – сукупне збільшення всіх слинних і сльозних залоз.

 1. Якою буде загальна кількість лейкоцитів у хворого?

________________________________________________________________

 1. Як зміниться лейкоцитарна формула?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке агранулоцитоз? Які причини виникнення? Які види? Чим відрізняються різні види агранулоцитозу?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. В стоматологічному відділенні знаходиться хворий із септичним станом. Загальний аналіз крові характеризується наступними змінами: кількість лейкоцитів – 50х109 Г/Л; лейкоцитарна формула: б – 0%; е – 0%; промієл. – 4%; мієл. – 5%; метамієл. – 18%; п/я – 25%; с/я – 28%; л – 18%; м – 2%.

 1. Як називається така картина крові при сепсисі?

________________________________________________________________

 1. З якою патологією її треба диференціювати?

________________________________________________________________

 1. В чому будуть полягати відмінності?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Хворий поступив в стоматологічне відділення з діагнозом: „остеомієліт верхньої щелепи”. Кількість лейкоцитів – 19х109/Л. лейкоцитарна формула: б – 0%; е – 1%; мієл. – 1%; метамієл. – 16%; п/я – 29%; с/я – 34%; л – 17%; м – 2%.

 1. Яку назву носять подібні зміни з боку лейкоцитарної формули?

________________________________________________________________

 1. Які ще Вам відомі зміни з боку лейкоцитарної формули? Охарактеризуйте їх.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. До стоматологічного відділення поступив хворий з діагнозом: „флегмона м’яких тканин нижньої щелепи”. У хворого висока температура тіла 39,50С, загальна слабкість, виражений біль в ділянці нижньої щелепи. В аналізі крові: лейкоцити - 60х109/Л; б – 0%; е – 0%; промієл. – 4%; мієл. – 11%; метамієл. – 16%; п/я – 32%; с/я – 26%; л – 9%; м – 2%.

 1. Як називається така картина з боку білої крові?

________________________________________________________________

 1. З якою патологією її треба диференціювати?

________________________________________________________________

 1. В чому будуть полягати відмінності?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Хворий, 14 років, поступив в терапевтичне відділення з діагнозом: „ентероколіт”. В аналізі випорожнень знайдені яйця аскарид.

 1. Які зміни з боку лейкоцитарної формули будуть мати місце у хворого?

________________________________________________________________

 1. Який механізм підвищення саме цих форм лейкоцитів у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. При якій ще патології можуть бути подібні зміни з боку лейкоцитарної формули?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Пацієнт, що звернувся до стоматолога з приводу протезування зубів, турбує швидка втомлюваність, часті інфекційні захворювання взимку. В аналізі крові: Ер. – 2,5х1012 Г/Л; Hb - 110 Г/Л; КП – 1,3; лейкоцити – 3х109 /Л; лейкоцитарна формула: б – 1%; е – 5%; п/я – 2%; с/я – 5%; л – 34%; м – 7%. У мазку крові: пойкілоцитоз, є мегалобласти і мегалоцити. Ядра окремих нейтрофілів містять 6-7 сегментів.

 1. Яку назву мають описані з боку білої крові порушення?

________________________________________________________________

 1. Що таке лейкопенія? Як класифікується лейкопенія за механізмом розвитку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які наслідки лейкопенії?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Хворому на гемофілію, провели екстракцію зуба. Виникла гостра кровотеча. Аналіз крові був наступним: Ер. – 3,8х1012 /Л; Hb - 100 Г/Л; КП – 0,78; лейкоцити – 14х109/Л; лейкоцитарна формула: б–0%; е–4%; метамієл. – 4%; п/я – 10%; с/я – 62%; л – 15%; м – 5%.

 1. Яку назву носять отриманні зміни в лейкоцитарній формулі?

________________________________________________________________

 1. Назвіть причини, що можуть викликати такі зміни.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке ядерний індекс, чому він дорівнює в нормі і які зміни його Вам відомі?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. При медичному огляді в дитячому садочку у хлопчика 6 років, в загальному аналізі крові знайдено значне підвищення кількості еозинофілів.

 1. Яка імовірна патологія може мати місце у хлопчика?

________________________________________________________________

 1. Перерахуйте причини еозинофілії.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке лейкоцитоз? Дайте класифікацію лейкоцитозів.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. У хворого хронічна інфекція сечовивідних шляхів. В загальному аналізі крові наступні зміни: лейкоцити – 3х109 Г/Л; лейкоцитарна формула: б – 0%; е – 3%; метамієл. – 0%; п/я – 32%; с/я – 38%; л – 24%; м – 3%. В мазку крові: анізоцитоз нейтрофілів, в окремих з них – токсогенна зернистість, пікноз ядер

 1. Як називається така картина з боку лейкоцитарної формули?

________________________________________________________________

 1. Що таке лейкопенія? Дайте класифікацію лейкопеній.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які можливі наслідки лейкопеній?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. У хворого – некротична ангіна, гарячка. З анамнезу відомо, що хворий постійно приймає від головного болю амідопірин. Загальна кількість лейкоцитів – 1,5х109/л. Лейкоцитарна формула: еозинофілів – 4%, нейтрофільних метамієлоцитів – 0%, паличкоядерних – 2%, сегментоядерних – 33%, лімфоцитів – 50%, моноцитів - 11%.

 1. Поясніть зменшення кількості гранулоцитів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яка патологія у хворого?

________________________________________________________________

 1. Вкажіть причини розвитку цієї патології.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які можливі наслідки?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18. Згрупуйте наступні патологічні стани (перитоніт, сінна гарячка, отруєння бензолом, інфаркт міокарда, гостра променева хвороба, аскаридоз) в 3 групи (по 2 найменування) з однотипними змінами лейкоцитарної формули в крові та подібними механізмами виникнення. Запишіть результати в наступній послідовності:

 1. Різновид змін лейкоцитарної формули (їх назву).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Механізми виникнення.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Медичного факультету
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка