Терапевтична стоматологія модуль №3: «Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»Скачати 98.43 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір98.43 Kb.
#378
ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

МОДУЛЬ № 3: «Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 7: «Дистрофічно-запальні та дистрофічні захворювання тканин пародонта (генералізований пародонтит, пародонтоз)»

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 123: «Застосування інфрачервоного, ультрафіолетового, лазерного опромінення та біоптрону в комплексній терапії хвороб пародонта»

Тривалість заняття – 2 години.

Місце проведення – клінічна зала кафедри терапевтичної стоматології.

Забезпечення: методична розробка, таблиці, слайди, стоматологічний інструментарій, холодні ртутно-кварцеві лампи, лазерні апарати УЛФ (УЛФ-01, УЛФ-02, «Узор», «Мустанг»), тематичні хворі.

Мета практичного заняття:

Загальна: вивчити методи фізіотерапевтичного впливу з використанням світлолікування в комплексній терапії хвороб пародонта.

Конкретна:

- вивчити механізм дії, показання, методики застосування інфрачервоного опромінення в комплексному лікуванні захворювань пародонта;

- вивчити механізм дії, показання, методику застосування ультрафіолетового опромінення в комплексному лікуванні хвороб пародонта;

- вивчити механізм дії, показання, методику застосування лазерного опромінення в комплексному лікуванні захворювань пародонта;

- вивчити механізм дії, показання, методику застосування біоптрону в комплексному лікуванні захворювань пародонта.


Завдання на формування початкового рівня знань:

 1. Знати основні патогенетичні ланки патологічного процесу при захворюваннях тканин пародонта.

 2. Знати основні групи фізіотерапевтичних процедур, які використовуються в терапевтичній стоматології.

 3. Знати механізм впливу на тканини пародонта електролікування: постійного струму, імпульсного струму низької та високої частоти.

 4. Знати показання та методики застосування електропроцедур (електрофорезу, д’Арсонвалізації, діатермокоагуляції, діадинамотерапії, флуктуоризації, УВЧ-терапії) в комплексному лікуванні хвороб пародонта.

 5. Знати механізм дії, показання, методики застосування теплолікування, гідротерапії, вакуумтерапії при захворюваннях тканин пародонта.

Література до вихідного рівня знань:

 1. Лекції, що читаються на кафедрах терапевтичної стоматології, біофізики.

 2. Терапевтична стоматологія : підручник для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. А.К. Ніколішина. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 680 с. : іл.

 3. Терапевтична стоматологія : підручник : у 4 т. Т. 3. Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун [та ін.]; ред. А. В. Борисенко. – К. : Медицина, 2008. – 616 с. : іл.

 4. Мельничук Г. М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування : навч. посіб. / Мельничук Г. М., Рожко М. М., Нейко Н. В. – Івано-Франківськ, 2006. – 282 с.

 5. Михайлова Р.И. Применение физических факторов в стоматологи. – М.: Медицина, 1975. – 144 с.

 6. Ефанов О.И., Дзаганова Т.Ф. Физиотерапия стоматологических заболеваний. – М.: Медицина, 1980. – 296 с.

Завдання для контролю вихідного рівня знань:

Задача

Рівень

Еталони відповідей

1. На якому етапі доцільно застосовувати фізіотерапевтичні методи лікування?

І

 1. на початку лікування

 2. після усунення місцевих подразників і відсутності гноєтечі

 3. після проведення місцевої та загальної терапії

2. Яка роль фізіотерапії у комплексному лікуванні захворювань пародонта?

І

 1. основна (ведуча)

 2. додаткова

Питання, що підлягають вивченню на практичному занятті:

 1. Механізм дії на тканини пародонта світлолікування та лазеротерапії.

 2. Показання, методики застосування інфрачервоного опромінення в комплексному лікуванні захворювань пародонта.

 3. Показання, методики застосування ультрафіолетового опромінення в комплексному лікуванні хвороб пародонта.

 4. Показання, методики застосування лазеротерапії в комплексному лікуванні захворювань пародонта.

 5. Показання, методика застосування біоптрону в комплексному лікуванні захворювань пародонта.


Організаційна структура заняття:

Організаційна частина

2 хв.

Контроль вихідного рівня знань

5 хв.

Теоретичне опитування та обговорення питань по темі практичного заняття

15 хв.

Демонстрація наочного матеріалу за темою

10 хв.

Самостійна робота по засвоєнню теми

35 хв.

Контроль кінцевого рівня знань студента та оцінювання успішності

20 хв.

Завдання для самостійної роботи

3 хв.


Література:

Основна:


 1. Лекції, що читаються на кафедрі терапевтичної стоматології.

 2. Терапевтична стоматологія : підручник : у 4 т. Т. 3. Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун [та ін.]; ред. А. В. Борисенко. – К. : Медицина, 2008. – 616 с. : іл.

 3. Ефанов О.И., Дзаганова Т.Ф. Физиотерапия стоматологических заболеваний. – М.: Медицина, 1980. – 296 с.

 4. Михайлова Р.И. Применение физических факторов в стоматологи. – М.: Медицина, 1975. – 144 с.

Додаткова:

 1. Терапевтична стоматологія : підручник для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. А.К. Ніколішина. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 680 с. : іл.

 2. Мельничук Г. М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування : навч. посіб. / Мельничук Г. М., Рожко М. М., Нейко Н. В. – Івано-Франківськ, 2006. – 282 с.

 3. Иванов В.С. Заболевания пародонта. – М.: Мед. Информагентство. – 1998. – 296 с.

Студент повинен знати:

 1. Механізм фізіотерапевтичного впливу на тканини пародонта світлолікування, лазерної терапії.

 2. Показання, методики застосування інфрачервоного опромінення в комплексному лікуванні захворювань пародонта.

 3. Показання, методики застосування ультрафіолетового опромінення в комплексному лікуванні захворювань пародонта.

 4. Показання, методики застосування лазерного опромінення в комплексному лікуванні захворювань пародонта.

 5. Показання, методики застосування біоптрону в комплексному лікуванні захворювань пародонта.


Студент повинен вміти:

  1. Трактувати показання до використання фототерапії, гідротерапії та вакуум-терапії при захворюваннях пародонта.

  2. Проводити лікарські зрошення порожнини рота з допомогою спеціальних пристроїв та апаратів, здійснювати гідромасаж і вакуум масаж ясен.

  3. Готувати лікувальні грязі для аплікацій та електрофорезу: очистити, приготувати водні витяжки, підігріти і правильно накласти на ясна.

  4. Працювати з апаратами, що використовуються для вакуум-терапії та гідротерапії.


Завдання для самоконтролю знань-умінь.

1 рівень складності (α=І)

1. На яку максимальну глибину можуть проникати ІЧ промені? 1. 1-2 см

 2. 3-4 см

 3. 4-5 см

 4. 6-8 см

2. При загостреному перебігу генералізованого пародонтиту в комплексній терапії використовують фізичні методи:

 1. лазерну терапію

 2. дарсонвалізацію

 3. кріодеструкцію

 4. діатермокоагуляцію

 5. електрофорез лікарських засобів


2 рівень складності (α=ІІ)

3. Ультрафіолетове опромінювання має: 1. протизапальну дію

 2. гіпосенсибілізувальну дію

 3. стимулювальну дію

 4. знеболювальну дію

 5. тромболітичну дію

4. При гострому катаральному гінгівіті в комплексній терапії використовують фізіотерапевтичні методи лікування:

 1. діадинамотерапію

 2. електрофорез

 3. лазер

 4. гідроіонотерапію

 5. КУФ

5. Який діапазон біологічної дії має лазерна терапія?

 1. нормалізує порушення мікроциркуляції та проникність судинної стінки

 2. стимулює процес регенерації тканин пародонта

 3. підвищує резистентність тканин, чинники місцевого та загального захисту організму

 4. сприяє утворенню мікронекрозу

 5. поліпшує процеси обміну речовин


3 рівень складності (а=ІІІ)

Задача № 1.Хворий віком 57 років скаржить­ся на підвищену чутливість зубів до хімічних та термічних подразників, свербіж ясен. Об'єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні, корені зубів оголені на 1/3 їх довжини. На присінковій поверхні 14, 13, 24, 25, 26, 34 зубів виявлені клиноподібні дефекти в межах дентину. Зондування оголених шийок зубів і клиноподіб­них дефектів болісне. Який найбільш імовірний діагноз? Які стимулювальні параметри лазерного випромінювання необхідно застосувати у процесі лікування? Вкажіть експозицію, сумарний час і кількість сеансів лазеротерапії на курс лікування цього захворювання.

Задача № 2.Жінка віком 36 років скаржить­ся на кровоточивість ясен під час чи­щення зубів. Об'єктивно: ясна ниж­ньої та верхньої щелеп гіперемійова­ні з синюшним відтінком, кровото­чать під час зондування. На зубах зубні відкладення у помірній кількос­ті. Патологічна рухомість 41, 31 зубів І ступеня. Пародонтальні кишені гли­биною 1—3 мм з незначними виді­леннями серозного ексудату. На рент­генограмі виявлені незначний остео­пороз і резорбція верхівок міжкомір­кових перегородок у межах 1/3 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? Які фізіотерапевтичні методи можна призначити хворій?
Еталони відповідей:

1 рівень складності (α=І)

1. Правильна відповідь: в).

2. Правильна відповідь: а).
2 рівень складності (α=ІІ)

3. Правильні відповіді: а), б), в).

4. Правильні відповіді: в), г), д).

5. Правильні відповіді: а), б), в), д).


3 рівень складності (α=ІІІ)

Задача № 1.

У процесі лікування пародонтозу застосовують стимулювальні параметри лазерного випромінювання: 20-30 мВт/см2 при експозиції 20 с – 2 хв на ділянку опромінення. Сумарний час – 12 хв, курс лікування – до 15 сеансів.Задача № 2.

Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг. Можна призначати наступні фізіотерапевтичні методи лікування: УФО, гідротерапію, дарсонвалізацію, аутомасаж, електрофорез, фонофорез.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Написати реферат на тему: «Квазілазеротерапія як своєрідний варіант хромотерапії».

 2. Написати реферат на тему «Основні фізіологічні реакції на різних рівнях організму та терапевтична дія світлолікування».

Каталог: downloads -> terstomat
terstomat -> Терапевтична стоматологія модуль №3: «Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№6
terstomat -> Пропедевтика терапевтичної стоматології модуль №2: «Пломбувальні матеріали та ендодонтія»
terstomat -> Пропедевтика терапевтичної стоматології модуль №2: «Пломбувальні матеріали та ендодонтія»
terstomat -> Терапевтична стоматологія модуль №3: «Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№5
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№6
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№5
terstomat -> Пропедевтика терапевтичної стоматології модуль №1: Будова зубів та препарування каріозних порожнин
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№6

Скачати 98.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка