Терапевтична стоматологія модуль №3: «Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»Скачати 92.77 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір92.77 Kb.
ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

МОДУЛЬ № 3: «Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 7: «Дистрофічно-запальні та дистрофічні захворювання тканин пародонта (генералізований пародонтит, пародонтоз)»

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 122: «Застосування парафіну, озокериту, водних та грязевих процедур. Вакуумтерапія в лікуванні захворювань пародонта»

Тривалість заняття – 2 години.

Місце проведення – клінічна зала кафедри терапевтичної стоматології.

Забезпечення: методична розробка, таблиці, слайди, стоматологічний інструментарій, лікарські засоби, вакуумний апарат АЛП-02, гідромасажний стоматологічний апарат АГМС, шприц для пелоїдотерапії, тематичні хворі.

Мета практичного заняття:

Загальна: вивчити методи фізіотерапевтичного впливу з використанням теплолікування, гідротерапії, вакуумтерапії при захворюваннях тканин пародонта.

Конкретна:

- вивчити механізм дії, показання, методики застосування парафіно- та озокеритотерапії в комплексному лікуванні захворювань пародонта;

- вивчити механізм дії, показання, методику застосування бальнеотерапії в комплексному лікуванні хвороб пародонта;

- вивчити механізм дії, показання, методику застосування пелоїдотерапії в комплексному лікуванні захворювань пародонта;

- вивчити механізм дії, показання, методику застосування вакуумтерапії в комплексному лікуванні захворювань пародонта.


Завдання на формування початкового рівня знань:

 1. Знати основні патогенетичні ланки патологічного процесу при захворюваннях тканин пародонта.

 2. Знати основні групи фізіотерапевтичних процедур, які використовуються в терапевтичній стоматології.

 3. Знати механізм впливу на тканини пародонта електролікування: постійного струму, імпульсного струму низької та високої частоти.

 4. Знати показання та методики застосування електропроцедур (електрофорезу, д’Арсонвалізації, діатермокоагуляції, діадинамотерапії, флуктуоризації, УВЧ-терапії) в комплексному лікуванні хвороб пародонта.


Література до вихідного рівня знань:

 1. Лекції, що читаються на кафедрах терапевтичної стоматології, біофізики.

 2. Терапевтична стоматологія : підручник для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. А.К. Ніколішина. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 680 с. : іл.

 3. Терапевтична стоматологія : підручник : у 4 т. Т. 3. Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун [та ін.]; ред. А. В. Борисенко. – К. : Медицина, 2008. – 616 с. : іл.

 4. Мельничук Г. М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування : навч. посіб. / Мельничук Г. М., Рожко М. М., Нейко Н. В. – Івано-Франківськ, 2006. – 282 с.

 5. Михайлова Р.И. Применение физических факторов в стоматологи. – М.: Медицина, 1975. – 144 с.

 6. Ефанов О.И., Дзаганова Т.Ф. Физиотерапия стоматологических заболеваний. – М.: Медицина, 1980. – 296 с.

Завдання для контролю вихідного рівня знань:

Задача

Рівень

Еталони відповідей

1. Протипоказанням до застосування фізіотерапевтичних методів лікування не є:


І

 1. злоякісні новоутворення

 2. порушення цілості слизової оболонки порожнини рота і ясен

 3. загострений перебіг генералізованого пародонтиту

 4. схильність до кровотеч

 5. наявність доброякісних пухлин у ділянці голови і шиї

2.Який фізіотерапевтичний метод лікування застосовують при хронічному катаральному гінгівіті?

І

 1. УВЧ

 2. кріодеструкцію

 3. діатермокоагуляцію

 4. флюктуоризацію

 5. дарсонвалізацію

Питання, що підлягають вивченню на практичному занятті:

 1. Механізм дії на тканини пародонта теплолікування, гідротерапії і вакуумтерапії.

 2. Показання, методики застосування парафіно- та озокеритотерапії в комплексному лікуванні захворювань пародонта.

 3. Показання, методики застосування гідротерапії в комплексному лікуванні хвороб пародонта.

 4. Показання, методики застосування пелоїдотерапії в комплексному лікуванні захворювань пародонта.

 5. Показання, методики застосування вакуумтерапії в комплексному лікуванні захворювань пародонта.

Організаційна структура заняття:

Організаційна частина

2 хв.

Контроль вихідного рівня знань

5 хв.

Теоретичне опитування та обговорення питань по темі практичного заняття

15 хв.

Демонстрація наочного матеріалу за темою

10 хв.

Самостійна робота по засвоєнню теми

35 хв.

Контроль кінцевого рівня знань студента та оцінювання успішності

20 хв.

Завдання для самостійної роботи

3 хв.


Література:

Основна:


 1. Лекції, що читаються на кафедрі терапевтичної стоматології.

 2. Терапевтична стоматологія : підручник : у 4 т. Т. 3. Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун [та ін.]; ред. А. В. Борисенко. – К. : Медицина, 2008. – 616 с. : іл.

 3. Ефанов О.И., Дзаганова Т.Ф. Физиотерапия стоматологических заболеваний. – М.: Медицина, 1980. – 296 с.

 4. Михайлова Р.И. Применение физических факторов в стоматологи. – М.: Медицина, 1975. – 144 с.

Додаткова:

 1. Терапевтична стоматологія : підручник для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред. А.К. Ніколішина. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 680 с. : іл.

 2. Мельничук Г. М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування : навч. посіб. / Мельничук Г. М., Рожко М. М., Нейко Н. В. – Івано-Франківськ, 2006. – 282 с.

 3. Иванов В.С. Заболевания пародонта. – М.: Мед. Информагентство. – 1998. – 296 с.


Студент повинен знати:

 1. Механізм фізіотерапевтичного впливу на тканини пародонта теплолікування, водолікування, вакуум-терапії.

 2. Показання, методики застосування парафіно-, озокерито- та пелоїдотерапії в комплексному лікуванні захворювань пародонта.

 3. Показання, методики застосування гідротерапії в комплексному лікуванні захворювань пародонта.

 4. Показання, методики застосування вакуум-терапії в комплексному лікуванні захворювань пародонта.


Студент повинен вміти:

  1. Трактувати показання до використання теплолікування, водолікування та вакуум-лікування у комплексній терапії хвороб пародонта.

  2. Проводити лікарські зрошення порожнини рота з допомогою спеціальних пристроїв та апаратів, здійснювати гідромасаж і вакуум масаж ясен.

  3. Готувати лікувальні грязі для аплікацій та електрофорезу: очистити, приготувати водні витяжки, підігріти і правильно накласти на ясна.

  4. Працювати з апаратами, що використовуються для вакуум-терапії та гідротерапії.


Завдання для самоконтролю знань-умінь.

1 рівень складності (α=І)

1. Для парафіну властиві: 1. висока теплоємність і висока теплопровідність

 2. висока теплоємність і низька теплопровідність

 3. низька теплоємність і низька теплопровідність

 4. низька теплоємність і висока теплопровідність

2. Який фізіотерапевтичний метод лікування показаний хворим при лікуванні пародонтиту в стадії ремісії?

 1. гідротерапія

 2. діадинамотерапія

 3. аерозольтерапія

 4. УВЧ-терапія

 5. УФО ясен


2 рівень складності (α=ІІ)

3. Показаннями до застосування вакуум-терапії є: 1. гострий катаральний гінгівіт

 2. хронічний катаральний гінгівіт

 3. гіпертрофічний гінгівіт

 4. гострий виразковий гінгівіт

 5. хронічний виразковий гінгівіт

4. Протипоказаннями до застосування теплолікування є:

 1. виразковий гінгівіт

 2. гіпертрофічний гінгівіт

 3. ідіопатичні захворювання

 4. пародонтоз

 5. пародонтоми

5. Які фізіотерапевтичні процедури потрібно призначити хворому з гранулюючою формою гіпертрофічного гінгівіту?

 1. електрофорез 2 % розчину натрію фториду

 2. електрофорез 10 % розчину кальцію хлориду

 3. дарсонвалізацію

 4. флюктуоризацію

 5. вакуум-терапію


3 рівень складності (а=ІІІ)

Задача №1.Жінка віком 40 років скаржиться на підвищену чутливість зубів до термічних подразників. Об'єктивно: ясна бліді та щільні, пародонтальні кишені відсутні, шийки зубів оголені на 1—1,5 мм, зуби нерухомі. На рентгенограмі спостерігається рівномірне зниження висоти міжкоміркових перегородок у межах 1/3 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? Які фізіотерапевтичні методи лікування можна призначити хворій?

Задача №2.Під час профілактичного огляду ротової порожнини у хворого віком 20 років виявлені такі зміни тканин пародонта: маргінальні ясна валикоподібно збільшені, синюшні, під час доторкання стоматологічним зондом помірно кровоточать, болю немає, пародонтальні кишені відсутні. Після нанесення розчину Люголя слизова оболонка ясен забарвлюється в світло-коричневий колір. Визначте діагноз. Які фізіотерапевтичні методи лікування можна призначити хворому?
Еталони відповідей:

1 рівень складності (α=І)

1. Правильна відповідь: б).

2. Правильна відповідь: а).
2 рівень складності (α=ІІ)

3. Правильні відповіді: б), в).

4. Правильні відповіді: а), в), д).

5. Правильні відповіді: б), в), д).


3 рівень складності (α=ІІІ)

Задача № 1.

Пародонтоз, І ступінь. Хворій можна призначити гідромасаж, вакуум-масаж, дарсонвалізацію, електрофорез.Задача № 2.

Хронічний катаральний гінгівіт. Хворому можна призначити гідротерапію, електрофорез, дарсонвалізацію, діадинамотерапію, вакуумтерапію, теплолікування.
Завдання для самостійної роботи:

 1. Написати реферат на тему «Використання фізичних факторів у практиці сучасної терапевтичної стоматології».

 2. Написати реферат на тему «Основні фізіологічні реакції на різних рівнях організму та терапевтична дія теплолікування».

Каталог: downloads -> terstomat
terstomat -> Терапевтична стоматологія модуль №3: «Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№6
terstomat -> Пропедевтика терапевтичної стоматології модуль №2: «Пломбувальні матеріали та ендодонтія»
terstomat -> Пропедевтика терапевтичної стоматології модуль №2: «Пломбувальні матеріали та ендодонтія»
terstomat -> Терапевтична стоматологія модуль №3: «Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№5
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№6
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№5
terstomat -> Пропедевтика терапевтичної стоматології модуль №1: Будова зубів та препарування каріозних порожнин
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№6

Скачати 92.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка