Термінальні стани. Серцево-легенево-мозкова реанімація системи та органи життєзабезпеченняСкачати 26.46 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір26.46 Kb.

Термінальні стани. СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВО-МОЗКОВА РЕАНІМАЦІЯ

Системи та органи життєзабезпечення

 • Системи життєзабезпечення
 • Життєвоважливі органи
 • Центральна нервова ситема
 • Головний, спинний мозок
 • Система дихання
 • Легені
 • Серцево-судинна система
 • Серце, великі судини
 • С-ма обміну речовин
 • Печінка
 • Видільна система
 • Нирки

Невідкладні стани

 • Це патологічні зміни в організмі людини, які виникають внаслідок гострих захворювань або ушкоджень, що призводять до різкого погіршення здоров’я, можуть загрожувати життю і потребують екстрених (невідклад-них) лікувальних заходів (геморагічний шок, емболія легеневих артерій, спонтанний пневмоторакс та ін.).
 • Вид медичної допомоги, що надається у разі раптового захворювання чи ушкодження, що загрожує здоров’ю та життю людини називають екстреною медичною допомогою.

Критичні стани.

 • Критичний станце патоло-гічний стан організму, коли спостерігається гостра декомпенсація хоча б однієї із систем життєзабезпе-ення. У випадках критичних станів хворим проводиться інтенсивна терапія !

Інтенсивна терапія – це комплекс заходів, що включає в себе методики проведення інфузійно – трансфузійної терапії та методи тимчасового штучного заміщення (протезування) життєвоважливих функцій організму, направлених на попередження виснаження адаптаційних механізмів та виникнення термінального стану.

 • Інтенсивна терапія – це комплекс заходів, що включає в себе методики проведення інфузійно – трансфузійної терапії та методи тимчасового штучного заміщення (протезування) життєвоважливих функцій організму, направлених на попередження виснаження адаптаційних механізмів та виникнення термінального стану.

Термінальні стани.

 • це патологічні стани організму, що супроводжують-ся гострим, або поступово – закономірним згасанням функ-цій життєво-важливих органів – “воріт смерті” (головний мозок, серце, легені). У випадках термінальних станів проводяться реанімаційні заходи !

Класифікація термінальних станів

 • Передагонія;
 • Термінальна пауза;
 • Агонія;
 • Клінічна смерть.

Служба швидкої медичної допомоги

 • 1.З метою наближення екстреної медичної допомоги в Україні створена широка сітка служби ШМД, до складу якої входять станції, лікарні, відділення швидкої допомоги та науково-дослідні інститути.
 • 2.Основним завданням Станції є: а) надання екстреної медичної допомоги на визначеній території обслуговування; б) доставка хворих, постраждалих та ін., в лікувально-профілактичні установи; в) участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

Наказ МОЗ України за № 507 та № 24

 • З метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання медичної допомоги МОЗ України від 28.12.2002 р. видало наказ за № 507 ”Про затвердження норма-тивів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”, та наказ за № 24 від 17.01.2005 ”Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів”. В яких викладенні загальні принципи, порядок надання, стандарти якості медичної допомоги при невідкладних станах на догоспітальному етапі.

Для надання екстреної медичної допомоги хворим (постраждалим) відводиться:

 • 1.“Платинових пів-години", це час від отримання виклику ”каретою” швидкої допомоги до поступлення в стаціонар: 10 хв на доїзд до постраждалого + 10 хв на надання допомоги на місці події + 10 хв на транспортування його в стаціонар.
 • 2.Час від моменту травми до надання спеціалізованої допомоги в стаціонарі (аж до операції) називають "золотою годиною".
 • 3.Станція забезпечує прибуття виїзної бригади швидкої медичної допомоги до місця виклику у 10-хвилинний термін від моменту їх надходження у містах та 30-хвилинний – у сільській місцевості.

Первинний огляд з невідкладним станом

 • Первинний огляд хворого (постраждалого) здійснюють за схемою DRABCDE (англ.), де D – danger – огляд місця події; R – responce – визначення рівня свідомості; А, В, С – перша стадія реанімації – негайна ПМД;
 • Друга стадія (спеціалізована) стадія СЛМР: D – drugs – лікарська терапія – серцеві засоби (адреналін, атропін) корекція метаболізму (натрій гідрокарбонат), ОЦК; E – elektrocardiografy – ЕКГ; F – fibrillation).
 • Третя стадія СЛМР (лікування післяреанімаційної хвороби) Оцінка стану хворого. Відновлення свідомості. Корекція розладів гомеостазу.

Міжнародна класифікація Глазго (1974):

 • Клінічні ознаки Бали
 • Відкривання очей
 • Спонтанне відкривання очей 4
 • Відкривання очей на звук 3
 • Відкривання очей на больові подразнення 2
 • Відсутність відкривання очей на будь-які подразнення 1
 • Рухові розлади
 • Активні рухи, що виконуються за вказівкою 6
 • Рухи в кінцівках, спрямовані до місця больового
 • подразнення з метою його усунення 5
 • Нормальні згинаючі рухи 4
 • Патологічні згинання 3
 • Збережені тільки розгинаючі рухи 2
 • Відсутні всілякі рухи, реакція 1
 • Мовні реакції
 • Вільна розмова 5
 • Вимова окремих фраз 4
 • Вимова окремих фраз у відповідь на больові
 • подразнення 3
 • Незрозумілі звуки у відповідь на подразнення або спонтанно 2
 • Відсутність мови у відповідь на подразнення 1
 • Ступінь пригнічення свідомості:
 • Помірне приглушення 14-13 балів
 • Глибоке приглушення 12-11 бал ів
 • Сопор 10-8 балів
 • Помірна кома 7-6 балів
 • Глибока кома 5-4 балів
 • Термінальна кома 3-0 бали

Хронічне помирання – це фізіологічне (старіння) чи патологічне (хронічне виснажливе захворювання) поступове згасання функцій життєвоважливих органів з послідовним проходженням всіх термінальних станів.

 • Хронічне помирання – це фізіологічне (старіння) чи патологічне (хронічне виснажливе захворювання) поступове згасання функцій життєвоважливих органів з послідовним проходженням всіх термінальних станів.
 • 2. Гостре помирання – це патологіч-не раптове згасання функцій життевоважливих органів (внас-лідок захворювання, або дії агре-сивних чинників зовнішнього середовища) з розвитком клінічної смерті.

При тривалому процесі вмирання розрізняють наступні етапи.

 • Передагонія - фізіологічні механізми життєдіяльності організму знаходяться в стані декомпенсації:
 • Термінальна пауза - хворий втрачає притомність, АТ та пульс не визначаються; зупиняється дихання, рефлекси відсутні;
 • Агонія (боротьба) - відновлюється м'язовий тонус, рефлекси, появляється безладне дихання, появляється пульс, зростає систолічний АТ (50 - 70 мм.рт.ст).
 • Клінічна смерть - настає через 20 - 40 с. і триває до 5-7 хв. (декортикація - соціальна смерть). Відомі випадки оживлення навіть через 30 хв – синдром Лазаря (біблійний архіепіскоп), який згідно із писанням, воскрес із мертвих.
 • Біологічна смерть - виникає внаслідок незворотніх змін в організмі, повернення до життя неможливе.

Клінічна картина передагонії

 • Пригніченість функції ЦНС (від ясної свідомості до розвитку коми).
 • Зміна ширини зіниць (поступове розширення) з одночасним сповільненням реакції на світло.
 • Поступове згасання рогівкового рефлексу.
 • Зниження АТ нижче 70 мм.рт.ст. !!!
 • 5. Почащення серцевої діяльності з ЧСС більше 140 в 1 хв, або сповільнення – з ЧСС менше 24 в 1 хв.
 • 6. Зміна частоти, ритму, глибини дихання (тахіпноє більше 40 за 1 хв, або брадіпноє – менше 12 3а 1 хв).
 • 7. Зміна кольору шкірних покривів та слизових.

Клінічна смерть:

 • Абсолютні ознаки:
 • Відсутність дихання – припинення дихальних рухів.
 • Відсутність кровообігу (пульсації на магістральних судинах (сонною, стегновою).
 • Розширення зіниць і відсутність фотореакції.
 • Відсутність свідомості.
 • Додаткові ознаки:
 • Зміна кольору шкіри.
 • Атонія.
 • Арефлексія.
 • Клонічно-тонічні судоми.

Оцінка стану ЦНС

Реанімація – це комплекс невідкладних заходів, що здійснюють хворим в стані клінічної смерті, направлених на відновлення життєдіяльності організму і попередження незворотніх порушень функцій його органів та систем.

 • Реанімація – це комплекс невідкладних заходів, що здійснюють хворим в стані клінічної смерті, направлених на відновлення життєдіяльності організму і попередження незворотніх порушень функцій його органів та систем.

Перша (негайна) стадія реанімації - надання ПМД - термінова оксигенація організму (за П. Сафаром)

 • 1-ий етап – А (air), забезпечення прохідності дихальних шляхів :
 • а) відкриття та огляд ротової порожнини; б) розгинання шиї та максимальне закидання голови назад;
 • в) виведення нижньої щелепи вперед, завдяки чому повністю відновлюється прохідність дихальних шляхів.

"Потрійний прийом" (за Сафаром): а – западання язика; б – запрокидування голови; в-г – висунення вперед нижньої щелепи.

2-ий етап реанімації – В (breathe), штучна вентиляція легень “рот до рота”, “рот до носа” або через повітропровід (у дорослих -12 вдихів на 1 хв (5 сек), у дітей – 20 (3 сек)

3-ий етап реанімації - С (circulation), закритий масаж серця – відновлення і підтримка кровообігу (прекардіальний удар – 30 сек після зупинки кровообігу і 1 раз, другий може зупинити діяльність серця !)

Методика закритого масажу серця

 • Реаніматор зміщує грудину у сагітальному напрямку
 • на глибину 3-5 см. Частота натискувань – 100 на хв.

Ознаками ефективності проведення реанімаційних заходів та оживлення постраждалого є:

 • Звуження зіниць, відновлення серцевої діяльності, поява пульсації на артеріях, підвищення артеріального тиску, відновлення дихання, нормалізація кольору шкіри.
 • Транспортування хворого (постраждалого) здійснюють тільки після відновлення дихання і серцевих скорочень
 • В лікувальних закладах здійснюють другу стадію серцево-легенево-мозкової реанімації – надання спеціалізованої медичної допомоги, і третю - лікування післяреанімаційної хвороби.

Вкладання та транспортування хворого на ношах

ІІ (спеціалізована) стадія СЛМР

 • Подальші заходи СЛМР направленні на відновлення функції серцево-судинної і дихальної системи (А, В, С, D, E, F – fibrillation)
 • Етап – оцінка виду зупинки кровообігу і дихання.
 • Етап – медикаментозна підтримка
 • реанімації.
 • Дефібриляція (фібриляція шлуночків).

Види зупинки кровообігу

 • Асистолія.
 • “Неефективне серце”
 • Фібриляція шлуночків.

ЕКГ ознаки зупинки серця (асистолія, “неефективне серце”, фібриляція)

Медикаментозна підтримка реанімації

 • Адреналіну гідрохлорид 0,1 % по 0,5 мл кожні 3-4 хв. реанімації інтратрахеально, в/в, в/серцево протягом всієї реанімації.
 • Атропіну сульфат 0,1%, 0,1 мг/кг маси тіла кожні 30 хв.. реанімації інтратрахеально, в/в, в/серцево.
 • Гідрокарбонат натрію 4%, 2 млмоль на кг маси тіла, в/в на всю реанімацію.

Види дефібриляцій

 • Механічна (прекардіальний удар).
 • Медикаментозна: лідокаїн 2% по 0,5 мг/кг маси тіла (кордарон, новокаїнамід, повторно.
 • Електрична (первинна напруга 200 Дж, наступна теж 200 Дж, а третя - 360 (верхня межа).

Дефібріляція

Дефібріляція

Дефібриляція

Інтракардіальне введення

ВМС

Відкритий масаж серця

ІІІ стадія СЛМР (лікування післяреанімаційної хвороби)

 • Оцінка стану хворого.
 • Відновлення свідомості.
 • Корекція розладів гомеостазу.

Причини клінічної смерті в стаціонарі

 • І. Первинна зупинка серця;
 • 1) гостра серцева недостатність;
 • 2) гостра обструкція магістральних судин;
 • 3) гострий значний дефіцит ОЦК;
 • 4) гостре падіння судинного тонусу.
 • ІІ.Первинна дихальна недостатність:
 • 1)обструкція дихальних шляхів;
 • 2)пригнічення дихального центру;
 • 3)порушення біомеханіки дихання;
 • 4) рестриктивні розлади системи дихання;
 • ІІІ. Первинна мозкова недостатність:
 • 1) гострі судинні ураження головного мозку;
 • 2) синдром вклинення головного мозку;
 • 3) токсичне ураження головного мозку.

Утоплення

 • Справжнє утоплення.

Асфіктичне утоплення

Синкопальне утоплення

 • Дякую за увагу!

Каталог: data -> kafedra -> meds -> ukr -> %D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Лекція №7. Методи найпростішої фізіотерапії
ukr -> Коматозні стани
ukr -> Лекція №11. Задоволення потреби пацієнтав отриманні знань про раціональне харчування, рухову активність і загартовування
ukr -> Лекція №8 Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням функції дихання
ukr -> Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб у дітей
ukr -> Організація різних видів лікувально-профілактичної допомоги населенню. Апд
ukr -> Лектор: асис. Бурмас Н. І

Скачати 26.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка