Термінологічний словникСкачати 341.74 Kb.
Дата конвертації29.03.2017
Розмір341.74 Kb.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


Аналізатор протоколів - апаратно-програмний пристрій, що фізично підключається до мережі і перехоплює дані, які передаються по кабелю цієї мережі, декодуючи і аналізуючи деякі з них.

Асихронна передача - інформація передається у вигляді послідовності біт і для того, щоб приймач міг розрізняти окремі байти, кожний байт обрамляється спеціальними символами (стартові і стопові біти - сигнал іншої частоти).

Багатомодове волокно - оптичне волокно з діаметром світловідної жили 50-60 мкм, в якому може розповсюджуватися велика кількість світлових променів.

Байт (byte) - одиниця даних, рівна вісьмом двійковим цифрам (бітам). Існує 256 восьмибітових чисел. Цього досить для кодування всіх прописних і малих літер алфавіту, цифр, розділових знаків, символів національних алфавітів, інших необхідних символів і службових кодів, використовуваних при передачі інформації. Ємності накопичувальних пристроїв (дисків) виміряються в байтах.

БД загального призначення - певним чином організовані довідкові системи, що містять інформацію в машиночитаємому вигляді, доступну широкому колу користувачів. Найчастіше в одній БД міститься інформація по одній тематиці.

Існують 2 основних типи БД - БД-показники і БД-джерела. БД-показники - містять лише бібліографічні ссилки, реферати, або справки про осіб або організації-розробники якоїсь предметної області. БД-джерела - містять інформацію, необхідну для користувача у числовому або текстовому вигляді.Послуги по представленню БД звичайно знаходяться у веденні телекомунікаційних компаній. Підготовку БД ведуть спеціальні центри-генератори по домовленості з телекомунікаційними компаніями.

Біллінгові системи (bill -виставляти рахунок) - програмно-технічні системи для забезпечення автоматизації виробничих і організаційно-управлінських процедур розрахунків з клієнтами всіх рівнів ієрархії телекомунікаційного оператора.

Біт (bіt, bіnary dіgіt) - скорочення словосполучення "двійкова цифра", розряд двійкового числа. Це мінімальна порція інформації, яку зберігає чи обробляє комп'ютер. Розряд двійкового числа може приймати значення 0 чи 1. Група з восьми бітів утворює порцію інформації, що називається байтом.

Біт/с, біт на секунду (bps, bіts per second) - є одиницею виміру швидкості передачі даних у системах зв'язку.

Бод (baud) - частота сигналу в лінії, чи швидкість, з яким дані передаються по лінії. Бод - це кількість передач (змін напруги) протягом однієї секунди.

Взаємодія відкритих систем (ВВС) - процес інформаційного обміну між відкритими системами і набір дій їх сумісного функціонування для виконання певної роботи.

Відкриті системи - реальні системи, якщо вони основуються на однакових стандартах.

Виділені канали - створюються і існують на протязі певного інтервалу часу незалежно від передачі інформації; такі канали арендуються в телефонних компаніях або (рідко) прокладаються зацікавленою організацією.

Вставка регістра (розвиток методу кільцьових слотів) -протокол канального рівня, схожий на метод передачі прав, але дає можливість передавати інформацію декільком вузлам відразу. Для цього в каналі циркулюють кадри (від 2 до 5). Будь-яка станція, отримавши кадр записує в регістр пакет малого розміру, пакет може попасти на декілька кадрів. Для збирання пакета в місці прийому в слотах використовується символ завершення чи продовження передачі.

Гіперпосилання (лінк, lіnk) - рядок у HTML-документі, що вказує на будь-який інший файл, що може бути розташований в Іnternet, містить повний шлях (URL) до цього файлу. Гіперпосилання виглядає як графічне зображення чи текст на сайті чи в листі електронної пошти, натиснувши на які можна завантажити (іншу) Web-сторінку.

Гіпертекст - система запису і відображення тексту, що дозволяє багатьма способами створювати в ньому логічні зв`язки. Гіпертекстові документи можуть містити посилання на пов`язані документи. Під терміном “гіпермедіа” розуміють документи, які можуть містити рисунки, звукові і відеофрагменти.

Домашня сторінка (home page) - документ, який автоматично завантажується при запуску програми. Повинен містити посилання на інші документи і сервери, які Ви найчастіше використовуєте.

Детерміновані методи доступу до каналу - передаюче середовище розподіляється між вузлами за допомогою спеціальних механізмів. Найбільш відомі - метод опитування, метод передачі права, метод кільцьових слотів.

Домен - область простору ієрархічних імен мережі Іnternet, що обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) і централізовано адмініструється. Домен ідентифікується ім'ям домена.

Доменне ім'я (domaіn name) - адреса мережного з'єднання (наприклад, www.3com.com), що ідентифікує ресурс.

Дуплексний канал - інформація може передаватися одночасно в двох напрямках.

З`єднання - в термінології ЕМВВС обмін інформацією між системами.

Еквалайзер (компенсатор) - схема, що дозволяє компенсувати нелінійні спотворення, що вносяться телефонним каналом передачі (бувають фіксовані і адаптивні). Адаптивність полягає у здатності підстроюватися під змінні параметри каналу на протязі сеансу зв`язку.

Електронна пошта (e-maіl) - передача повідомлень одній чи групі осіб через мережу в текстовому форматі. Повідомлення може також містити прикріплені файли будь-якого формату.

Ехо-компенсатор - схема, призначена для послаблення шкідливого впливу перешкод у вигляді електричного ехо (власного відображення сигналу) на прийом сигналу від віддаленого модема.

Ехорозсилка - автоматична розсилка повідомлення на всі машини, які беруть участь в телеконференціях.

Інтерфейс - система уніфікованих зв`язків і сигналів за допомогою яких з`єднуються пристрої системи.

Імпульсний метод набору - метод набору номера в телефонній мережі, при якому кожна цифра номера кодується відповідним числом імпульсів.

Іскра-2 - високоякісна комерційна телефонна мережа, незалежна від загальнодоступної телефонної мережі, між ними організовуються шлюзи. Особливістю є “безплатність” міжміських розмов - вартість входить в абонентську плату, яка є вищою ніж для телефонної мережі загального користування, але меншою ніж для виділених ліній.

Кабельна система ІВМ - включає 7 типів кабелю;

Тип1. Кабель - дві виті пари провода, поміщені в спільний екран. Самий популярний і самий надійний.

Тип2. Дві виті екрановані пари + 4 виті пари неекранованого витого провода для телефонного зв`язку.

Тип3. Неекранована вита пара. - телефонний кабель - дешева і проста в прокладці.

Тип5. Два одножильних оптичних волокна великого розрізу (100/140 мікронний волоконний кабель) - використовується для магістральних з`єднань.

Тип6. Дві виті пари у спільному екрані - в основі багатожильний провід. Зазвичай застосовуються в комутаційній панелі, а також між кільцевою станцією (RS) і настінним щитком.

Тип8. Два провода з пласмасовою ізоляцією. Одножильний провід великого розрізу. Прокладається під ковровими покриттями.

Тип9. Дві екрановані виті пари. Одножильний великого розрізу або багатожильний провід.Колізія - виникнення протиріч в момент конкуренції за ресурси.

Комутатор, switch (від латинського “commuto” - заміняю, підставляю) - пристрій з багатьмя входами (джерелами) і виходами (приймачами) для вибору і з`єднання будь-якого джерела сигналів з будь-яким приймачем сигналів. Багатопортовий міст, може встановлювати декілька з`єднань одночасно між різними парами портів. Працює з другим рівнем моделі OSI.

Комутовані канали - фізичне з`єднання між абонентами створюється, як правило, лише на час передачі інформації, а в інший час складові канали зв`язку можуть бути використані іншими абонентами.

Контроль несучої частоти без виявлення колізій - протокол канального рівня в якому використовується спеціальна логіка запобігання колізіям, а також використовується додатковий пристрій - таймер/арбітр - визначає, коли станція може вести передачу без загрози колізій.

КТМЗК - комутована телефонна мережа загального користування.

Маршрутизатор (router) відрізняється від моста тим, що з`єднує мережі не на канальному, а на мережному рівні і зберігає їх логічне розділення. При використанні маршрутизаторів не можна напряму логічно з`єднати ПК різних сегментів.

Мережі з комутацією пакетів - Слугують проміжною ланкою, отримують дані з багатьох джерел одночасно, об`єднують їх і передають сформовані пакети з високою швидкістю на комп`ютер-концентратор. В кожному регіоні може бути власна мережа з комутацією пакетів. Комерційі послуги таких мереж надаються CompuServe, Tymnet, та інш. На Україні мережею з комутацією пакетів є Х.25.

Мережі з комутацією каналів - канал не звільнюється, поки не закінчиться сеанс зв`язку (телефонна мережа загального користування).

Метод передачі прав (маркера) - протокол канального рівня, використовується в мережі Token Ring (Token Passing). При цьому методі від станції до станції передається спеціальний сигнал-маркер, який регламентує право передачі в мережі. Станція, що бажає передати інформацію, очікує вільний маркер, при отриманні його ставить символ занято і додає до маркера пакет (дані+адреса). Отримувач при прийомі маркера звільнює його від інформації і пересилає назад, як підтвердження прийому. Цей маркер знову стає вільним. Маркер може мати поле приоритету. В цьому випадку його можуть використати лише вузли, які мають приоритет не менший, ніж на маркері.

Міжмережний екран (fіrewall) - це вузол у мережі, що служить бар'єром для запобігання передачі трафіка з одного сегмента в інший. Міжмережний екран використовується як для зменшення трафіка, так і для підвищення безпеки мережі, може працювати як бар'єр між приватною мережею і мережею загального користування. Реалізується за допомогою маршрутизатора чи спеціального мережного пристрою.

Міст (bridge) - пристрій, який можна використовувати для з`єднання мережних сегментів з різними фізичними середовищами (наприклад, оптоволоконний кабель і коаксиальний кабель) з різними протоколами нижніх рівнів (наприклад, Ethernet з Arcnet) в єдину логічну мережу. Мости працюють на канальному рівні OSI/ISO, а точніше - на підрівні керування доступом до середовища передачі (Media Access Control - MAC) і повинні визначати шлях і напрямок, по якому повинне передаватись повідомлення.

Модем (Модулятор/Демодулятор) - пристрій, що дозволяє комп`ютерам обмінюватися даними через телефонну лінію. Перетворє цифрові сигнали комп`ютера в аналоговий сигнал.

Напівдуплексні канали - дозволяють передавати інформацію почергово в обох напрямках.

Недетерміновані методи доступу до каналу - передбачають конкуренцію за середовище передачі. Один із найвідоміших - CSMA/CD - множинний метод доступу з контролем несучої частоти і виявленням колізій (ММDК/ОК).

Одномодове волокно - оптичне волокно з діаметром світловідної жили 8-10 мкм, в якому може розповсюджуватися лише один світловий промінь.

Пейджингові системи (від англійського paging - виклик) - системи персонального радіовиклику, системи пошукового виклику, радіопошукового виклику - системи одностороннього мобільного зв`язку, які забезпечують передачу коротких повідомлень з центру системи (з пейджингового терміналу) на мініатюрні абонентські приймачі (пейджери).

ПМЗК - первинна телефонна мережа загального користування.

Повторне використання частот (frequency reuse) - основний принцип сотових мереж. Ідея повторного використання частот полягає в тому, що в сусідніх сотах системи використовуються різні полоси частот, а через декілька сот ці частоти повторюються.

Прикладні об`єкти - в термінології ЕМВВС це функції, які виконують прикладні процеси для забезпечення взаємодії систем.

Прикладні процеси - в термінології ЕМВВС це програми або оператори, які є джерелами і отримувачами інформації в реальних системах.

Протокол - 1) набір семантичних і синтаксичних правил, що визначають поведінку функціональних блоків системи при передачі даних.

2) набір правил, яких повинні дотримуватися компанії для забезпечення сумісності програмного і апаратного забезпечення.Протоколи затверджуються як стандарти.

Радіорелейний зв`язок - радіозв`язок по лінії, утвореній ланцюгом прийомо-передаючих (ретрансляційних) радіостанцій. Здійснюється зазвичай на деци- і сантиметрових хвилях. Антени станцій лінії встановлюють на вежах висотою 70-100 м., антени сусідніх станцій знаходяться зазвичай в межах прямої бачимості (на рівнині 40-50 км). Протяжність лінії Р.з. - до 10000 км, ємність - декілька тисяч каналів.

Радіозв`язок - електрозв`язок, який здійснюється за допомогою радіохвиль. В радіопередавачі формуються радіосигнали - електричні коливання, радіосигнали випромінюються у вигляді електро-магнітних хвиль передаючою антеною в навколишній простір, досягають приймаючої антени і поступають в приймач, де підсилюються і перетворюються в сигнали, адекватні переданому повідомленню.

Реальна система - сукупність ЕОМ, з програмним забезпеченням і периферійним обладнанням, що утворють єдине ціле і забезпечують передачу інформації.

Рівень - в термінології ЕМВВС - сукупність прикладних об`єктів (функцій, прикладних процесів), які виконують подібні дії.

Роумінг (roaming, ромінг) - процедура надання послуг сотового зв`язку абоненту одного оператора в системі іншого оператора. Для реалізації роумінгу необхідне використання в обох системах одного і того ж стандарту сотового зв`язку та наявність роумінгової домовленості між відповідними компаніями-операторами.

Симплексні канали - забезпечують передачу інформації лише в одному напрямку.

Синхронна передача - інформація передається блоками, в які входить багато байтів. Обрамлюється не кожний байт, а лише блок. Перед початком обміну даними пристрої синхронізуються, таким чином знімається проблема розпізнавання окремих бітів. Серед символів обрамлення блоку можуть бути присутні: синхронізуючі символи, адресне поле, керуюче поле, контрольні суми.

Скремблер - здійснює (зворотнє) перетворення структури цифрового потоку без зміни швидкості передачі з метою отримання властивостей випадкової послідовності. Реалізується логічною операцією додавання по модулю 2 початкового і псевдовипадкового двійкових сигналів. Дескремблер здійснює зворотню операцію.

Скремблювання аналогового сигналу - зміни характеристик аналогового сигналу таким чином, щоб отриманий сигнал мав властивості нерозбірливості і невпізнаваємості і займав таку ж полосу частот, що й початковий сигнал. Для таких дій використовується спеціальна апаратура (скремблер). Скремблер може робити часові або частотні перестановки відрізків сигналу, між частинами сигналу можуть бути довільні вставки.

Смуга пропущення (bandwіdth) - міра пропускної здатності лінії зв'язку, вимірється у бітах на секунду.

Спам - відправлення електронної пошти (будь-якого обсягу) особам, які не потребують інформацію, що міститься в листі.

Список розсилання (maіlіng lіst) - електронна пошта типу 1:Б, повідомлення розсилається одразу декільком адресатам.

Телебачення - передача на відстані зображень рухомих об`єктів за допомогою радіоелектронних пристроїв. В пункті передачі елементи зображення перетворюються в послідовність електричних сигналів з наступною передачею цих сигналів по каналах зв`язку (лініях радіорелейного зв`язку, кабельних, космічних) в пункт прийому, де здійснюється їх зворотнє перетворення.

Телеграф (телеграфний зв`язок) - передача на відстані дискретних (букво-цифрових) повідомлень - телеграм, здійснюється за допомогою електричних або радіо- сигналів. Розрізняють телеграфний зв`язок загального користування, абонентське телеграфування, відомчий телеграфний зв`язок і факсимільний зв`язок.

Телекомунікації - засоби віддаленого інформаційного зв`язку.

Телекс - міжнародна мережа абонентського телеграфування, обладнана автоматичними телеграфними станціями, об`єднує національні мережі близько 150 країн.

Телепослуги - послуги, що надаються при використанні каналів зв`язку (електронна пошта, факсимільний зв`язок).

Телефонний зв`язок - передача на відстань голосової інформації, здійснюється електричними сигналами по проводах або радіосигналами. Розрізняють місцевий (в межах міста чи села), міжміський та міжнародний Т.з., а також відомчий, виробничий, мобільний (радіотелефонний) зв`язок.

Тоновий метод набору - метод набору номера в телефонній мережі, при якому кожна цифра кодується послідовністю сигналів двох частот (DTMF - двухтональна багаточастотна кодировка).

Транкінг - метод автоматичного динамічного розподілу радіоканалів, виділених системі мобільного зв`язку, між відносно великою кількістю користувачів. Дозволяє підвищити ефективність використання радіочастотного ресурсу і знизити час на встановлення зв`язку. Використовується в так званих транкінгових мережах - PRM-системах.

Транкінгові системи зв`язку (транкові, trunk) - системи наземного мобільного радіотелефонного зв`язку. Основні відмінності від сотових мереж: - транкові системи меншої ємкості і принципово не можуть бути системами масового мобільного зв`язку; - надають менший набір послуг. Серед стандартів транкінгового зв`язку найбільш відомі: відкриті европейські протоколи - МРТ 1327, TETRA, та спеціалізовані протоколи - LTR, SmartNet, EDACS. Транкінгові системи працюють в діапазонах частот від 136...174 Мгц до 935...940 Мгц. Транкінгові системи зв`язку використовуються, наприклад, міліцією.

УКРПАК - українська мережа з комутацією пакетів. Основою мережі УКРПАК є 26 вузлів, з`єднаних виділеними каналами зв`яку. Вони охоплюють всі великі міста України. Мережа має близько 100 з`єднань з подібними мережами по всьому світу.

Фізичне середовище - певне фізичне приладдя, необхідне для передачі інформації.

Хост - комп'ютер у мережі, забезпечений повноцінним двостороннім зв'язком.

Хостинг - підтримка і розміщення Web-сторінок на сервері.

Цифрове кодування аналогового сигналу - аналоговий сигнал перетворюється в цифровий, який змішується з псевдовипадковою послідовністю, що виробляється спеціальним генератором. ( При передачі сигналу в канал зв`язку на нього накладається випадкова послідовність 0 і 1 цифрового сигналу. Накладання 2-х сигналів створить враження шуму.) Для здійснення використовують спеціальний пристрій до модемів.

Шлюзи (gateway) - програмно-апаратні комплекси, які зв`язують неоднорідні системи, які використовують різні операційні середовища і протоколи високих рівнів. За допомогою щлюза з`єднуються системи, неузгоджені по швидкостях обміну інформацією, використовуваних формах передачі даних.


100Base-T - найбільш часто використовувана реалізація стандарту Fast Ethernet з використанням неекранованого кабелю на основі двох скручених пар (Тwіsted paіr - "кручена пари", звідси буква Т в позначенні). Число "100" означає пропускну здатність 100 Мбіт/сек.

10Base-2 - реалізація стандарту Ethernet з використанням тонкого коаксіального кабелю. Називається також Thіnnet і Cheapernet. Максимальна довжина сегмента складає 185 метрів (звідси цифра 2 у позначенні - довжина сегмента округлена до 200 метрів). Число "10" означає пропускну здатність 10 Мбіт/сек.

10Base-5 - реалізація стандарту Ethernet з використанням товстого коаксіального кабелю. Називається також Thіcknet. Максимальна довжина сегмента складає 500 метрів (звідси цифра 5 у позначенні). Число "10" означає пропускну здатність 10 Мбіт/сек.

10Base-T - найбільш часто використовувана реалізація стандарту Ethernet з використанням неекранованого кабелю на основі двох скручених пар (Тwіsted paіr - "кручена пари", звідси буква Т в позначенні). Число "10" означає пропускну здатність 10 Мбіт/сек.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - асиметрична цифрова абонентська лінія.

Analog sіgnal - Аналоговий сигнал - сигнал, представлений безперервною (на відміну від дискретного) зміною тієї чи іншої фізичної величини (наприклад, людська мова). Інформація передається зміною частоти, чи амплітуди, фази.

ANSI (American National Standartds Institute) - Американський інститут національних стандартів - член ISO від США - стандарти в області передачі даних в рамках моделі ВВС, та в області шифрування інформації та управлінських систем.

АТМ (Asynchronous Transfer Mode) - асинхронна технологія передачі даних для глобальних, регіональних і локальних мереж. Як середовище передачі використовується вита пара (швидкість передачі до 155 Мбіт/с), або оптоволокно. Підтримує швидкості від 25 до 622 Мбіт/с з переспективою збільшення до 2.488 Гбіт/с. Топологія зірка. Використовуються комутатори (гарантована швидкість маршрутизації пакетів 155Мбіт/с на порт).

Метод передачі інформації маленькими пакетами фіксованої довжини, що називаються ячейками.Arcnet - технологія створення локальних мереж, підтримує зірчасту та шинну топології, як метод доступу до каналу використовує передачу маркера, як середовище передачі - коаксіальний кабель з опором 93 Ом, забезпечує передачу інформації зі швидкістю 2.44 Мбіт/с. Існує розширена версія Arcnet, яка підтримує 48-розрядну адресацію і рівень керування доступом до середовища по стандарту IEEE 802.2 та забезпечує швидкість передачі даних 20 Мбіт/с.

ARQ - протокол канального рівня, відноситься до методів з опитуванням - вузол передає інформацію після отримання дозволу від вузла-координатора. Координатор по черзі опитує всі вузли на наявність інформації для передачі. Якщо вона є, то для передачі виділяється канал, а після її закінчення продовжується опитування. Протокол передбачає неперервний автоматичний запит на повторення передачі.

Backbone (Магістраль) - високошвидкісна лінія або послідовність з`єднань, що утворює основний шлях в межах мережі.

B channel - B-канал - канал, використовуваний у системах ІSDN для передачі користувацької інформації - голосових сигналів чи потоку даних. Смуга B-каналу складає 64 Кбіт/сек., два B-канали можуть бути об'єднані в один зі смугою 128 Кбіт/сек. Типова міська телефонна лінія може забезпечити два B-канали. Див. також D-канал.

Bandwіdth - Смуга частот, пропускна здатність. Кількісне вираження здатності каналу передавати інформацію. Для аналогових каналів - різниця між найбільшою і наменшою частотою можливого сигналу. Для цифрових каналів - максимальна кількість біт на секунду.

Bіt rate - Швидкість передачі (обміну) інформації в каналі. Виміряється в bps.

Bps - Біт у секунду, одиниця виміру швидкості передачі даних і пропускної здатності цифрових каналів.

BRІ (Basіc Rate Іnterface) - найбільш розповсюджена форма ІSDN-з’єднання для зв'язку по звичайних телефонних лініях. BRІ забезпечує зв'язок по двох інформаційних B-каналах 64 Кбіт/с кожен і одному службовому D-каналу 16 Кбіт/с.

Broadcastіng - Широкомовна передача - Технологія поширення інформації в мережі з комутацією пакетів, коли один потік даних одержують відразу всі користувачі мережі.

BSS - базова станція системи сотового зв`язку, знаходиться в центрі соти і обслуговує всі абонентські радіотелефонні апарати в межах своєї соти. До складу технічного забезпечення базової станції входять антени; прийомо-передатчики; контролери базової станції та інш.

CCІTT (Consultatіve Commіttee for Іnternatіonal Telephony & Telegraphy) - Міжнародний консультативний комітет з телефонії і телеграфії (МККТТ). З 1993 року називається Міжнародний Союз Електрозв'язку, Сектор стандартизації для телекомунікацій (ІTU-T). В організації представлені телекомунікаційні компанії і відомства.

CDMA (Code Division Multiple Access) - множинний метод доступу з кодовим розділенням.

F (Common Іtermedіate Format) - Загальний Формат Обміну - використовуваний у телеконференціях стандарт відеозображення з розміром кадру 352х288 пікселів і частотою кадрів 7.5, 10, 15 чи 30 к/сек. Колір кодується у форматі YUV з розрядністю 8 біт. Похідні формати: QCІ - 176х144 пікселів, subQCІ - 128x96 пікселів, 4CІ - 704x576 пікселів, 16CІ - 1408x1152 пікселів.

!!!! Cіrcuіt swіtchіng - Комутація каналів - Канал існує тільки під час передачі, а по закінченні її закривається. Після закриття з'єднання його можуть використовувати інші хосты. Прикладом мереж з комутацією каналів є телефонні мережі загального користування.

CGІ (Common Gateway Іnterface) - стандартний шлюзовий інтерфейс, що дозволяє взаємодіяти програмам Web-клієнта з програмами, запущеними на Web-сервері. CGІ визначає для Web-сервера стандартні методи виклику інших програм, що виконуються.

Codec - Кодек - програмно-апаратне або програмне забезпечення, що здійснює перетворення аналогового сигналу в цифрову форму для передачі по вузькополосних каналах зв'язку (кодування). На прийомному кінці аналогічний кодек здійснює відновлення первісного цифового сигналу і перетворення його в аналогову форму (декодування).

Collocatіon - розміщення фізичного сервера клієнта на технічній платформі провайдера з підключенням цього сервера до мережі Інтернет на великій швидкості.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) - протокол канального рівня, реалізований в специфікації Ethernet, кожний вузол прослуховує передаюче середовище для виявлення передачі. Якщо середовище вільне - вузол може передати пакет. Всі вузли приймають пакет, але використовує його лише адресат, який іншим пакетам повідомляє про прийом. Якщо при передачі і отриманні підтвердження ні один інший вузол не почав передачу, то вважається, що передача пройшла успішно. Якщо ж інші вузли в цей час почали передавати інформацію, то вона може завадити правильній передачі, тому всі передачі припиняються, і інформація в каналі вважається шумом і ніким не приймається. Всі вузли “замовкають” на якийсь час, а потім намагаються відновити передачу.

Модифікація CSMA/CD - спочатку пересилається сигнал-повідомлення і, якщо немає колізій, пересилається інформація, а всі вузли чекають закінчення передачі.CTI (computer telephone integration) - комп`ютерна телефонія.

D-channel - D-канал - канал, використовуваний у системах ІSDN для передачі сигналів керування й іншої службової інформації. Смуга D каналу складає 16 Кбіт/с (для BRІ) чи 64 Кбіт/с (для PRІ). Див. також В-канал.

Dedicated-56 - цифрова технологія передачі даних; передбачає підтримку постійного з`єднання, має обмежену полосу пропускання. Є застарілою, оскільки для комутації використовує цифрове обладнання і витісняється технологією ISDN.

Dіgіtal sіgnal - Цифровий сигнал - представлення фізичного сигналу у виді ряду чисел, що характеризують амплітуду чи інтенсивність. Використовуваний діапазон чисел - головний визначальний фактор відношення сигнал-шум.

DNS (Domaіn Namіng System) - система доменних імен. Протокол стеку ТСР/ІР, який дозволяє переводити доменні адреси в ІP-адреси. DNS-сервер підтримує базу даних імен хостів і ІP-адрес.

DPSK (Differential Phase Shift Keying) - відносна фазова модуляція, в залежності від значення інформаційного елемента змінюється лише фаза сигналу при незмінній амплітуді і частоті - кожному інформаційному біту ставиться у відповідність не абсолютне значення фази, а її зміна відносно попереднього значення;

DS0 (Digital Signal Level 0) - нульовий рівень ієрархії в схемі ієрархії, запропонованій компанією АТ&Т, утворюється індивідуальними каналами з пропускною здатністю 64 Кбіт/с кожний.

DS1 - перший рівень ієрархії, складається з 24 каналів DS1, пропускна здатність 1.544 Мбіт/с.DSL (Digital Subscriber Line) - цифрова абонентська лінія. Пристрій для інтерфейсу BRI ISDN.

Dynamic HTML (DHTML) - динамічна мова гіпертекстового маркування. Надає можливість описувати Web-сторінки, що містять динамічні об`єкти (текст, зображення та інш.) - переміщувані, анімовані, сховані.

E1 (E2, E3) - Європейський стандарт цифрової передачі даних. Е1 передбачає мультиплексування 32 каналів по 64 Кбіт/с, при цьому два канали резервуються для службових цілей. Забезпечує пропускну здатність 2048 Мбіт/с.

Е2 - за допомогою технології TDM чотири канали Е1 ущільнюються, утворюючи вторинну групу з сумарною пропускною здатністю 8448 Мбіт/с.

Е3 - третинна група з чотирьох каналів Е2, утворена за допомогою технології TDM, пропускна здатність - 34368 Мбіт/с.

EDI (Electronic Date Interchange) - електронний обмін даними.

Ethernet (ІЕЕЕ 802.3) - стандарт на створення локальних мереж, підтримує різні типи з`єднань: по коаксіальному кабелю різних типів, по витій парі та інш. Використовує смугу 10 Мбіт/с і метод множинного доступу з виявленням колізій.

Fast Ethernet - стандарт для локальних мереж, що використовує смугу 100 Мбіт/с. Є розвитком стандарту Ethernet. Розповсюдженою реалізацією цього стандарту є 100Base-T.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - Оптоволоконний розподілений інтерфейс передачі даних. Підготований одним з комітетів ANSI - в кінці 80-х.. Стандарт на використання оптоволоконного каналу в локальних мережах, основний для побудови мережних магістралей. Використовує протокол множинної передачі маркера. (Станція захоплює маркер, передає дані і генерує новий маркер). Для реалізації FDDI використовується одномодове і багатомодове оптоволокно. Швидкість каналу - 100 Мбіт/с. В одному оптоволоконному кільці може бути до 1000 вузлів. Вузли можуть знаходитися на відстані до 2 км (для багатомодового волокна) і 40 км (для одномодового). Максимальна довжина мережі - 200 км.

Визначає також топологію, в якій використовуються два незалежних, із взаємно протилежним напрямком передачі оптоволоконних кільця, які забезпечують загальну шкидкість передачі даних 200 Мбіт/с. Компоненти зв`язуються за допомогою зв`язного концентратора. До якого може приєднуватися коаксіальний кабель або вита пара, а не лише оптоволокно. Основна топологія для організації магістралей.FDMA (Frequency Division Multiple Access) - множинний метод доступу з розділенням каналів зв`язку по частоті - найбільш простий з методів множинного доступу, при якому кожному користувачеві на час сеансу виділяється своя полоса частот.

Finger - програма, яка повідомляє відомості про кого-небудь в мережі Internet.

Firewall (Брандмауер) - захистний фільтр для повідомлень і входів в систему. Використовуються в організаціях, напряму підключених до Internet, щоб запобігти несанкціонованому доступу до мережі ззовні.

Frame Relay - це протокол передачі даних, що використовується на високошвидкісних лініях і замінює більш старий протокол X.25. Дозволяє динамічно розбивати загальну полосу лінії на канали з потрібною на даний момент полосою пропускання. Краще підходить для обробки чисто цифрової інформації. Підключення надається провайдерами. Гарне рішення в умовах нехватки полоси пропускання.

FSK (Frequency Shift Keying) - частотна модуляція, 0/1 відповідають певні частоти аналогового сигналу при незмінній амплітуді - використовується у низькошвидкісних протоколах.

FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачі файлів. Засіб передачі одного або декількох файлів з одного комп`ютера на інший через мережу або телефонну лінію.

Full duplex - Повний дуплекс - режим одночасної передачі і прийому до обох напрямках, на відміну від почергової передачі і прийому (напівдуплекс).

GAN (Global Area Network) - глобальна комп`ютерна мережа, включає комп`ютери, розташовані по всьому світу.

GateKeeper - контролер зони - Сервісна програма, що контролює доступ до відеоконференцій, на стандарті H.323 у мережах з пакетною комутацією.

Gateway (Шлюз) - пристрій, що використовується для з`єднання мереж, в яких використовуються різні протоколи, щоб інформація могла передаватися з однієї мережі в іншу.

Gopher - сервіс Internet, який дозволяє за допомогою меню знаходити інформацію на віддалених комп`ютерах. Для підключення до віддаленого сервера Gopher, де доступні відповідні меню, зазвичай використовується Telnet.

GSM (Global System for Mobile communications) - глобальна система мобільного зв`язку , цифровий стандарт сотових мереж передачі даних, другий по розповсюдженості в світі, діапазони 900, 1800, 1900 Мгц.

Half duplex - Напівдуплекс - двостороння почергова передача зі зміною напрямку (на відміну від повного дуплекса).

HDLC - протокол канального рівня, стандарт МОС, забезпечує високорівневе керування каналом, задовольняє визначенню ARQ. Є базовою множиною протоколів, має ряд підмножин. В залежності від фірми-виготовлювача, реалізуються ті чи інші можливості, закладені в протоколі.

HLR (Home Location Register) - домашній реєстр місцеположення, містить відомості про всіх абонентів, зареєстрованих в даній системі та про види послуг, які їх можуть бути надані (для кожного абонента вони можуть бути різними, що визначається при заключенні договору).

Host (Вузол) - будь-який пристрій в мережі, який використовує ТСР/ІР. Це також комп`ютер в мережі Internet, до якого можна підключитися.

HTML (Hypertext Markup Language) - мова розмітки гіпертексту. Використовується для створення сторінок WWW. (Див. також Dinamic HTML, XML).

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - протокол передачі гіпертексту. Спосіб передачі по мережі сторінок WWW.

IEEE ( Institute of Electronic and Electrical Engeneers) - Інститут інженерів по електроніці і радіоелектроніці США. Професійне товариство, має філіали по всьому світу. Працює в галузі стандартизації локальних мереж та інших систем. Комітети мають номери.

Internet (Интернет) - всесвітнє об`єднання пов`язаних між собою мереж, які використовують ТСР/ІР. Об`єднує близько 70000 незалежних мереж.

Internet Explorer - програма для Microsoft Windows, що використовує WinSock і призначена для перегляду сторінок WWW.

Intranet (Інтранет) - мережа пов`язаних між собою комп`ютерів в межах однієї організації.

IRC (Internet Relay Chat) - система, що надає користувачам Інтернет можливість розмовляти в реальному масштабі часу.

ІP (Іnternet Protocol) - протокол мережного рівня, використовуваний в Інтернет та інших комп'ютерних мережах. Забезпечує передачу пакетів без організації з'єднань і гарантії доставки.

IP address (ІР-адреса) - унікальне число, що складається з чотирьох частин, розділених крапками і використовується для ідентифікації комп`ютера в Інтернет. У більшості комп`ютерів є також одне або декілька імен доменів, які легше сзапам`ятати.

IPX/SPX - транспортні протоколи, що використовуються в мережах Novell NetWare. IPX (Internetwork Packet Exchange) - протокол міжперсональної передачі пакетів. Визначає формат передаваних по мережі пакетів і інтерфейс з мережним програмним забезпеченням (відповідає транспортному рівню OSI). SPX (Sequenced Packet Exchange) - протокол послідовного обміну пакетами, передбачає, що перед початком обміну даними робочі станції встановлюють між собою зв`язок. На рівні цього протоколу гарантується доставка передаваних по мережі пакетів.

ISDN ( Integrated Services Digital Network) в перекладі означає - цифрова мережа з інтеграцією сервісу. Основні інтерфейси - BRІ і PRІ.

ISO (International Organization for Standartization, МОС) - Міжнародна організація по стандартизації. Участь в ній є добровільною, до МОС входять національні організації по стандартизації від кожної країни-члена, представництво знаходиться в Женеві, Швейцарія. Організація пов`язана з комітетами користувачів і виробників.

ІTU-T (Іnternatіonal Telecommunіcatіons Unіon - Telecommunіcatіons standardіzatіon sector) - Міжнародний Союз Електрозв'язку - Сектор стандартизації для телекомунікацій; випускає "рекомендації" для стандартних протоколів. Раніш називався CCІTT.

Java - мова програмування, нагадує С і С++, використовується при розробці аплетів для сторінок WWW.

Java-апплет - виконувана програма, написана мовою Java, що виконується в середовищі броузера.

JAVAScrіpt - мова програмування (інтерпритатор), використовується як розширення до HTML для надання додаткової інтерактивності та динамічності сторінкам. Текст програми може вбудовуватися безпосередньо в HTML-документ і інтерпретується броузером.

KOI -8 - 8-бітна кодировка, що використовується для передачі російських текстів в ОС UNIX та деяких протоколах мережі Інтернет. Для передачі латинських текстів деколи використовується лише 7-бітний код (нижня частина таблиці).

LAN (Local Area Network) - Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ). Група комп`ютерів, з`єднаних комунікаційним обладнанням і розміщених зазвичай поблизу (наприклад, в одній будові чи на одному поверсі будови) таким чином, що вони можуть сумісно використовувати дані.

MAC address (МАС-адреса) - унікальне 48-розрядне число, яке призначається мережним платам їх виробниками. Використовується при зв`язку в мережах ТСР/ІР для відображення.

MAN (Metropoliten Area Network) - міська комп`ютерна мережа - мережі комп`ютерів, що охоплюють територію до 25 км та використовують як середовище передачі телевізійний кабель.

МАР (Manufacturing Automation Protocol) - протокол автоматизації виробництва. Розроблений компанією General Motors. Один з перших значних стандартів в галузі локальних мереж, розроблений користувачем.

MCU (Multіpoіnt Control Unіt) - пристрій для реалізації багатокрапкових аудіо- і відеоконференцій.

MHS (Message Handling Service) - служба керування повідомленнями, стандарт електронної пошти, розроблений фірмою Action Technologies.

Modem (Modulator/Demodulator) - Модем (Mодулятор/Демодулятор) - пристрій, використовуваний для перетворення послідовності цифрових даних в аналогову форму і навпаки для передачі по каналах зв’язку відстань (наприклад, по аналогових телефонних мережах).

MSC - центр комутації мобільного зв`язку на який замикаються всі базові станції сотової системи і з якого здійснюється вихід на інші мережі зв`язку - звичайну міську мережу комутованого телефонного зв`язку чи мережі супутникового зв`язку, інші сотові мережі.

Multіcastіng - багатоадресна передача - Технологія поширення інформації в мережі з комутацією пакетів, коли один потік даних одержує визначена група користувачів мережі.

Multіmedіa - мультимедіа - завичай звук і відео.

Multіplexіng - мультиплексування - процес об'єднання окремих потоків чи каналів в один логічний потік даних таким чином, що вони пізніше можуть бути відновлені в колишньому виді без помилок.

Newsgroup (Телеконференція) - в мережах Інтернет розподілена електронна дошка об`яв на певну тему.

Node (Вузол) - комп`ютер в мережі Internet, Fidonet.

OSI (Open System Interconnect) - еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС).

!!!Packet swіtchіng - еомутація пакетів - комунікаційна модель, у якій пакети від різних джерел і з різною адресацією передаються по одному каналі від маршрутизатора до маршрутизатора. Використовується в більшості комп'ютерних мереж.

PABX (Private Automatic Branch eXchange), PBX - офісні і відомчі АТС (УАТС).

PRІ (Prіmary rate ІSDN) - високошвидкісний канал ІSDN. PRІ-з'єднання забезпечує смугу 2048 Мбіт/с. у Європі (30 В-каналів + D-канал), що еквівалентно Е1, і 1544 Мбіт/с. у Північній Америці (23 В-канали + 1 D-канал), що еквівалентно Т1.

PRM (Professional Mobile Radiocommunication) - системи професійного мобільного радіозв`язку (транкінгові системи) - використовуються для групового зв`язку в межах однієї організації, наприклад: міліція, аеропорти, залізничні вокзали, пожарні команди та інш. Передбачають можливість доступу абонентів до КТМЗК. В Европі також розвиваються транкінгові мережі загального користування (для професійних користувачів).

PSTN (Publіc Swіtched Telephone Network) - комутовані телефонні мережі загального користування. Являють собою звичайні аналогові телефонні мережі зв'язку.

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) - квадратурна амплітудна модуляція, змінюється як фаза, так і амплітуда сигналу.

QoS (Qualіty of Servіce) - Якість обслуговування - Концепція, що забезпечує виділення мережних ресурсів, необхідних для роботи додатка.

RFC (Requests for Comments) - Документи, які надають можливість користувачам Інтернет можливість домовитися з питань архітектури та функціонування мережі. Деякі з них є офіційними стандартами, інші - лише пропозиції про нові стандарти.

Router (Маршрутизатор) - спеціалізований комп`ютер або програмне забезпечення для підтримки з`єднання двох або декількох мереж. Маршрутизатор дивиться на адресу призначення пакетів, що проходять через нього і вирішує за яким маршрутом їх направляти.

RS-232-C - протокол фізичного рівня, передає дані через інтерфейс шляхом зміни рівнів напруги (0 - від 3В до 12В; 1 - від -3В до -12В). Схема інтерфейса включає 25 контактних з`єднань (ланцюгів обміну). Для зв`язку DTE і DCE використовується 4-8 з`єднань. (Приклади з`єднань: захистне заземлення, передавані дані, дані що приймаються, запит передачі, вільно для передачі...).

RTS/CTS - протокол канального рівня, використовується для периферійного обладнання, пристрої керують передачею даних, підвищуючи або знижуючи рівень сигналу - запиту/дозволу передачі (через інтерфейс RS-232-C).

SIM (Subscriber Identity Module) - смарт-карта, “персоналізує” абонентський телефонний апарат стандарту GSM, на який встановлюється і містить унікальну інформацію про мобільного користувача.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - простий протокол передачі електронної пошти.

SNA (System Network Architecture) - архітектура мережних систем. Модель протоколів Розроблена фірмою IBM в 1974 р. для зв`язку з великими ЕОМ. Має 7 рівнів, як і OSI:

SONET (Synchronous Optical Network) - синхронна оптична мережа. Стандарт ANSI на високошвидкісні системи передачі інформації на основі оптоволокна. Описує протоколи, швидкості передачі і контрольні параметри для оптоволоконних ліній з пропускною здатністю від 51.84 Мбіт/с до 10 Гігабіт/с. Відповідає вимогам найновіших технологій передачі даних ISDN, ATM, FDDI. SONET має декілька реалізацій: - ОС-1 (51.84 Мбіт/с); ОС-3 (155.52 Мбіт/с) та інш.

Switched-56 (64, 384, 1536) - цифрова технологія передачі інформації, отримала назву завдяки використовуваній комутації каналів і швидкості передачі даних 56 Кбіт/с. Використовується такий самий спосіб комутації, як і при звичайному телефонному дзвінку. Можуть передаватися лише дані але не мова. Для реалізації крім комп`ютера необхідне спеціальне обладнання CSU/DSU та підключення до лінії.

Т1 (Т2, Т3, Т4) - стандарт на високошвидкісні цифрові арендовані лінії, прийнятий в Північній Америці. Призначений для передачі всіх типів інформації, включаючи мову, факсимільні повідомлення, відеоінформацію, цифрові дані.

Т1 - складається з 24 каналів мовного діапазону з пропускною здітністю 64 Кбіт/с кожний (інакше називаються DS-0) а також каналу зі швидкістю 8 Кбіт,с для встановлення і управління. Сумарна пропускна здатність - 1.544 Мбіт/с. Використовує технології часового мультиплексування (TDM) і імпульсно-кодової модуляції (PCM). Середовищем передачі є зазвичай виті пари. Використовується для зв`язку між офісами і для високошвидкісних підключень до Internet, а також як магістральні канали для великих корпоративних мереж. З`єднання і підтримку каналу здійснює телефонна компанія, підключаючи лінію Т1 безпосередньо до АТС компанії для чого застосовується спеціальне обладнання.

Канали Т2, Т3 і Т4 мають пропускну здатність 6.312 Мбіт/с, 46.304 Мбіт/с і 274.176 Мбіт/с відповідно. Як середовище передачі використовуються оптоволоконні, коаксіальні кабельні і радіорелейні лінії зв`язку.

TCP (Transmіssіon control protocol) - Протокол керування передачею - Основний транспортний протокол в у наборі протоколів Іnternet, що забезпечує надійні, орієнтовані на з'єднання, повнодуплексні потоки. Для доставки даних використовується протокол ІP.

TCP/IP - модель протоколів, які використовується для зв`язку між мережами через Інтернет чи в локальних мережах.

TDMA (Time Division Multiple Access) - множинний метод доступу з розділенням каналів зв`язку по часу. Кожний частотний канал по черзі надається користувачам на певні проміжки часу. Використовується в сотових мережах, для супутникових мереж - головна станція періодично посилає керуючий кадр, що визначає, які станції можуть використовувати канал на протязі заданого періоду часу (в залежності від приоритету станції, типу трафіка і т.п).

TDM - мультиплексна передача з часовим розділенням - протокол канального рівня, передбачає виділення кожній станції інтервалу часу (слот) використання каналу зв`язку. Використовується як в локальних так і в глобальних системах.

Telemedіcіne - Телемедицина - практична медицина на відстані з використанням комп'ютерних мереж і/чи відеоконференцзв’язку.

Telnet - програма, що використовується для входу з одного вузла Інтернет в інший.

Terminal - Пристрій, що дозволяє відправляти команди на інший комп`ютер. Як мінімум це зазвичай означає клавіатуру, монітор і найпростішу електронну схему.

Token Ring (ІЕЕЕ 802.5) - стандарт на створення локальних мереж в якому як метод доступу до каналу використовується метод передачі маркера. Архітектура розроблена фірмою ІВМ.

ТОР (Technical and Office Protocol) - технічний і адміністративний протокол. Розроблений компанією Boеing Computer Services.

UDP (User Datagram Protocol) - Транспортний протокол у наборі протоколів Іnternet. Подібно TCP, використовує ІP для доставки, однак, на відміну від TCP, UDP забезпечує обмін дейтаграммами без підтвердження гарантії доставки.

Unіcastіng - Одноадресна передача - Технологія поширення інформації в мережі з комутацією пакетів, коли потік даних йде тільки до одного одержувача.

URL (Uniform Resource Locator) - універсальний покажчик ресурсів. Стандартний формат задання адрес і ресурсів в мережі Інтернет, що відносяться до WWW. URL вказуються за наступними правилами: service://host:port/path/file.ext (вид сервісу: //адреса хоста: номер порту /шлях /ім`я файлу ).

Вид сервісу показує як здійснюється доступ до джерела інформації ( file:// ftp:// http:// gopher:// telnet://). Параметр “порт” є необов`язковим, використовується лише тоді, коли для доступу до інформації використовується порт інший, ніж той, що застосовується по умовчанню для даного типу сервісу. Шлях мається на увазі відносно деякого каталогу, що визначений як корневий для даного виду сервісу.V.24 - протокол фізичного рівня, розроблений МККТТ. Містить опис з`єднань між DTE і DCE, використовує інші позначення, але функції ті ж, що й в RS-232-C. Визначає більше ланцюгів (43), частина з них - для сигналів між DCE, тому попередній стандарт можна вважати підмножиною даного.

V.28 - протокол фізичного рівня, визначає електричні характеристики інтерфейсів між DTE і DCE. Прийнятий і для RS-232-C.

Vіdeoconferencіng - Відеоконференція, відеоконференцзв’язок - обмін оцифрованими відеозображеннями і звуком між двома чи більше віддаленими сторонами. Дозволяє учасникам конференції спілкуватися - чути, бачити і обмінюватися документами в реальному часі.

Vіrtual cіrcuіt - Віртуальна мережа - логічне з'єднання через мережу з комутацією пакетів, що тимчасово працює як постійне фізичне з'єднання.

VLR (Visitor Location Register) - визитерський реєстр місцеположення, містить відомості про абонентів-гостей, тобто, абонентів, зареєстрованих в іншій системі, але які на даний момент користуються послугами сотового зв`язку в даній системі ( роумінг).

VPN (virtual private network) - віртуальна приватна мережа - мережа утворена за допомогою приватного глобального каналу зв'язку, що з'єднує між собою дві чи більше географічно вилучених частини організації і використовує в якості середовища передачі даних недорогу публічно доступну магістраль глобальних мереж. На відміну від VPN, звичайні глобальні канали зв'язку (WAN) між офісами організації будуються з використанням виділених каналів зв'язку і відповідного устаткування. Відмінна особливість VPN - низька вартість реалізації. VPN базується на технології "тунелювання". Ця технологія дозволяє обмінюватися даними шляхом вбудовування (інкапсуляції) пакета даних у пакет TCP/ІP для його передачі через Інтернет.

VRML (Vіrtual Realіty Modelіng Language) - мова моделювання віртуальної реальності. VRML описує графічні тривимірні об'єкти шляхом перерахування використовуваних у сцені примітивів і їхніх координат. VRML дозволяє створювати складні сцени з накладенням текстур, установкою джерел кольору і камер.

WAN (Wide Area Network) - глобальна обчислювальна мережа - мережа, що розташовується на площі, яка охоплює державу чи декілька країн континенту.

WLL (Wireless Local Loop) - телефонна система з безпровідним абонентським радіодоступом. Більшість WLL-мереж основані на використанні фіксованих абонентських терміналів, які розміщуються на зовнішній стороні стіни будівлі і з`єднуються з телефонною розеткою всередині. Можуть використовуватися в різноманітних умовах - від країн, де відсутня інфраструктура зв`язку до розвинутих країн як конкурент КТМЗК. Ряд операторів надають послуги і мобільного WLL.

WWW (World Wide Web) - всесвітня павутина. Гіпермедіа-система для доступу до інформації в Інтернет.

Х.25 - розроблений в 74-85 роках стандарт МККТТ, охоплює не лише мережний, але й більш низькі рівні. На фізичному рівні аналогічний X.21bis/RS-232-C, на канальному - LAPB. Діє на основі передпосилки обслуговування віртуальних мереж. Описує процедури організації маршруту, ініціалізації засобів обслуговування, обміну даними, обміну керуючою інформацією. Вимагає підтримки ряду інших стандартів.

Мережі Х.25 розраховані на низькошвидкісні (переважно аналогові канали), відрізняються надійністю.Х.75 - стандарт на міжмережні взаємодії, подібний Х.25

Х.400 - стандарт МККТТ для електронної пошти, визначає як адресувати міжсистемні поштові повідомлення. (Х.401 - описує основні елементи міжсистемного обслуговування. Х.411 - визначає протоколи передачі повідомлень. Х.410 - задає протоколи обробки електронної пошти моделі OSI, що працюють з додатками електронної пошти).

xDSL - сімейство цифрових технологій (ADSL, R-ADSL, HDSL, SDSL, VDSL).

XML (Extensible Markup Language) - розширена мова гіпертекстового маркування, дозволяє розробникам створювати і описувати власні елементи або теги.

Xon/Xoff - протокол канального рівня, який часто використовується для периферійних пристроїв - коли буфер переповнений - посилають Xoff, ЕОМ не передає дані, доки не отримає Xon.

Література


 1. Александров А.В. и др. Электронная почта для каждого. -М.: Приор, 1996. -160 с.

 2. Андрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В. “Шпионские штучки” и устройства для защиты обьектов и информации. Справочное пособие. - Спб.: “Лань”, 1996. -272 с.

 3. Андрианов В.И., Соколов А.В. Средства мобильной связи. -СПб.: БХВ-Петербург, 2001. -256 с.

 4. Блек Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы. -М.:Мир, 1990.

 5. Боккер П. ISDN - цифровая сеть с интеграцией служб. Понятия, методы, системы. -М.: Радио и связь, 1991.

 6. Гольдштейн Б.С., Фрейкман. Call-центры и компьютерная телефония.-СПб.: BHV-СПб, 2002. -372 с.

 7. Горностаев Ю.М., Соколов В.В., Невдяев Л.М. Перспективные спутниковые системы связи. -М.: "Горячая линия-Телеком", МЦНТИ, ООО "Мобильные коммуникации", 2000. -132с.

 8. Джейсон Мейнджер. JavaScript: основы программирования: Пер. с англ. -К.: Издательская группа BHV, 1997. -512 с.

 9. Жельников В. Криптография от папируса до компьютера. -М.: ABF, 1996. -336с.

 10. Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. Компьютерные сети. -К.:Юниор, 1998. - 384 с.

 11. Лагутенко О.И. Модемы. Справочник пользователя. -Спб.:”Лань”. 1997. -368 с.

 12. Матиас Нольден. Знакомьтесь: World Wide Web. Киев: BHV, 1996.

 13. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. М.: Финансы и статистика. Электроинформ, 1997. - 364 с.

 14. Нессер Д. Дж. Оптимизация и поиск неисправностей в сетях. -К.:”Диалектика”, 1996. -384 с.

 15. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. — 232 с.

 16. Парфенов Ю.А., Мирошников Д.Г. Последняя миля на медных кабелях. -М.: Эко-Трендз, 2001. -224 с.

 17. Протоколи інформаційно-обчислювальних мереж: Довідник.- М.: Радіо і зв'язок, 1990.

 18. Ратынский М.В. Основы сотовой связи. /Под ред. Д.Б. Зимина. -М.:Радио и связь, 1998. -248с.

 19. Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаева И.В. ІР-телефония. - М.: Эко-Трендз, 2001. -250 с.

 20. Ситник В.Ф., Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивч. Дисц. -К.:КНЕУ, 1999. -204 с.

 21. Соловьев А.А. Пейджинговая связь. -М.:Эко-Трендз, 2000. -285 с.

 22. Технологии электронных коммуникаций. -М.:ЭКОТРЕНДЗ, 1993, т.1-31.

 23. Фафенберг Б., Уолл Д. Толковый словарь по компьютерным технологиям и Internet. 6-е издание. -К.:Диалектика, 1996. -480 с.ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 161

Література 190Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію

Скачати 341.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка