Тернопільській комунальний обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра педагогіки і психологіїСкачати 22.58 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір22.58 Kb.
#19158

Тернопільській комунальний обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра педагогіки і психології

 • Інформаційні комп’ютерні технології при викладанні української мови і літератури
 • ___________________________________________________________________
 • Когут О.І.
 • «Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху у майбутньому.
 • Нам необхідно дати те саме і вчителям для того, щоб вони могли стати лідерами у реформуванні освіти.
 • Технології надають можливість поділитися своїми успіхами зі світом, іншим дізнатися про їх досягнення.
 • Але технології - лише засіб, інструмент.
 • Крейг Барретт Голова ради директорів корпорації Intel

Основні поняття

 • Інформаційні технології – сукупність методів і технічних засобів збору, організації, зберігання, опрацювання, передачі й подання інформації, які розширюють знання людей і розвивають їх можливості щодо керування технічними й соціальними проблемами.
 • Інформаційні технології навчання – це технології, які використовуються у навчальному процесі з застосуванням спеціальних технічних засобів (ЕОМ, аудіо, відео, кіно).
 • Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процеси підготовки та передачі пізнавальної інформації, засобом здійснення яких є комп'ютер.

Чому вчителі не використовують ІКТ на уроках?

 • Діаграма
 • Атестації
 • Стандартів
 • Методичної
 • літератури
 • Комп'ютерної
 • техніки
 • Системи
 • навчання
 • Методик
 • використання
 • ІКТ
 • на уроках
 • інформаційної
 • культури
 • Мотивації
 • Бракує
 • Атестації
 • Стандартів
 • Методичної
 • літератури
 • Комп'ютерної
 • техніки
 • Системи
 • навчання
 • Методик
 • використання
 • ІКТ
 • на уроках
 • інформаційної
 • культури
 • Мотивації
 • Бракує

Як комп'ютери можуть нам допомогти?

 • Пасивне вивчення, засноване на теорії
 • Одне джерело
 • Ізольована робота
 • Передача інформації обмежена
 • Вивчення фактів та відомостей
 • В центрі процесу - вчитель
 • Активне «отримання знань», засноване на самостійній творчій роботі
 • Мультимедіа, Internet
 • Спільна робота
 • Обмін інформацією
 • Творче та критичне мислення, вироблення рішень
 • В центрі процесу - учень

Поєднання традиційного навчання з новими інформаційними технологіями

 • Насамперед йдеться про поступове, гармонійне поєднання традиційних та комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання. Надаючи потужні і універсальні способи одержання, опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації, пов’язані з дослідженням різних процесів, явищ або їхніх моделей, інформаційні технології розкривають широкі можливості щодо надання навчальній діяльності творчого, дослідницького спрямування, що приваблює дитину, результати якої дають задоволення, бажання працювати, відшукувати нові знання.
 • Засоби НІТН
 • Апаратні
 • комп'ютерні класи
 • навчальні комп'ютерні
 • мережі
 • Електронне демонстраційне
 • обладнання
 • Персональні комп'ютери
 • Навчально-методичні
 • посібники
 • документація
 • інструктивні матеріали

Як показує сучасна педагогічна практика, використання комп'ютера в навчальному процесі спрямоване переважно на розв'язання таких п’яти типів дидактичних завдань .

 • 1. Комп'ютер використовується як допоміжний засіб для ефективнішого розв'язання вже існуючої системи дидактичних завдань. Змістом об'єкта засвоєння в комп'ютерній навчальній програмі цього типу є довідкова інформація, інструкції, обчислювальні операції, демонстрації тощо.
 • Комп'ютер може бути засобом, на який покладено вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної структури, мети і завдань безмашинного навчання.
 • 3. Використовуючи комп'ютер, можна ставити і вирішувати нові дидактичні завдання, не розв'язувані традиційним шляхом. Характерними є імітаційно-моделюючі програми
 • 4. Комп'ютер може використовуватися як засіб, що допомагає засвоювати складні абстрактні теоретичні поняття. Таке засвоювання досягається шляхом моделювання поняття.
 • 5. Вищою формою застосування комп’ютерів є їх використання у науково-дослідницькій діяльності школярів через висунення гіпотез, їх перевірку і різноманітні узагальнення.

Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках обумовлена наступними факторами:

 • різноманітність форм представлення інформації;
 • висока ступінь наочності;
 • можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів і процесів;
 • звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння основного змісту;
 • можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької роботи;
 • можливість диференціювати роботу учнів у залежності від рівня підготовки, пізнавальних інтересів та ін.; використовуючи сучасні інформаційні технології;
 • можливість організувати комп’ютерний оперативний контроль і допомогу з боку вчителя;
 • можливості комп’ютера дозволяють учневі активно приймати участь у процесі пізнання.

КОМП’ЮТЕРНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

 • навчальні програмні засоби, методичне призначення яких – повідомлення певної кількості знань, формування умінь та навичок навчальної та практичної діяльності та забезпечення необхідного рівня засвоєння, що встановлюється зворотнім зв'язком;
 • програми, призначені для контролю (самоконтролю) рівня оволодіння навчальним матеріалом;
 • інформаційно-пошукові системи, інформаційно-довідкові програмні засоби для формування навичок і умінь з систематизації інформації;
 • імітаційні програмні засоби, що являють собою певний аспект реальності для вивчення його основних характеристик;
 • моделюючі програмні засоби, які призначені для створення моделі об’єкта, явища, процесу або ситуації;
 • демонстраційні програмні засоби, які забезпечують наочне представлення навчального матеріалу;
 • навчально-ігрові програмні засоби, призначені для “програвання“ навчальних ситуацій (наприклад, з метою формування умінь приймати оптимальне рішення або відпрацювання оптимальної стратегії дій).

Комп’ютер в навчальному процесі виконує функції:

 • 1) вчителя:
   • джерело навчальної інформації;
   • індивідуальний інформаційний простір;
   • тренажер;
   • засіб діагностики та контролю.
 • 2) робочого інструменту (вчителя і учня):
 • засіб підготовки текстів, їх збереження;
 • текстовий редактор;
 • графічний редактор;
 • табличний процесор;
 • засіб моделювання.

Комп’ютер в навчальному процесі виконує функції:

 • 3) колектив однодумців, співробітників:
 • комунікація з широкою аудиторією, телекомунікації в Інтернеті.
 • 4) об’єкт навчання:
 • програмування;
 • використанні різноманітних інформаційних середовищ.

Веб-сайти

 • Веб-сайти можна широко використовувати у навчальному процесі. Це засіб зв’язку між вчителем та учнем, між учнями, між колективами не тільки в межах навчального закладу, а й міста, країни, світу. На веб-сторінці можемо помістити великі об’єми інформації, яка структурована і взаємопов’язана. Ця інформація може служити для надання консультацій, додаткового матеріалу до уроку, різноманітних цікавинок.
 • Це можливість широко представити результати навчальної діяльності, опублікувати найкращі твори, реферати, практичні роботи. Таким чином навчальний процес стає відкритим і прозорим. Це також можливість подати ідеальну модель виконання завдання, зразок.
 • Це можливість показувати результати творчої, дослідницької роботи, яку зможуть оцінити не лише вчитель, а й широкий загал.

Сайт : www.erudittar.narod.ru

 • Сайт належить офіційній організації – Таращанський районній гімназії „Ерудит”.
 • На головній сторінці розміщено герб, назва навчального закладу, фото директора та його звернення до всіх бажаючих спілкуватися.
 • Створено карту сайта: сторінка новин, адміністрації, вчителів, учнів та батьків, психолога, методичної та позакласної роботи, сторінка розваг, фотоальбом і т.д.

Персональний освітній веб-сайт

 • Персональний освітній веб-сайт призначений для обміну інформацією, яка носить освітній характер. Це сайти вчителів, вихователів, класних керівників, директорів шкіл.
 • Зміст:
 • інформація про автора,
 • методична робота,
 • позакласна робота,
 • розробки уроків,
 • роботи учнів,
 • шкільні програми та проекти,
 • цікавинки,
 • фотоальбом,
 • гостьова книга,
 • контакти.

Сайт : http://gromovy.iatp.org.ua/

 • Персональний сайт В.Громового , директора Кіровоградської гімназії ім. Т.Шевченка.
 • На головній сторінці розміщено фото гімназії, ключові думки, розроблено посилання на сторінки про автора, його майстер-клас, останні публікації, фотофакти, контакти...

Шляхи використання веб-сайта

 • для надання і отримання інформації;
 • для проведення консультацій;
 • для проведення опитування;
 • для демонстрації результатів навчальної діяльності;
 • для надання зразків найкращих учнівських робіт;
 • веб-сайт як результат навчальної діяльності чи проекту.

http://olgakogut.webstolica.ru http://kogut-ol.blogspot.com

Електронна пошта, форум, чат

 • Електронна пошта, форум, чат може бути використаний вчителем як інформаційний канал для зв’язку з учнями в позаурочний час. Електронна пошта передбачає, що за її допомогою може здійснюватися обмін файлами, наприклад виконання практичних завдань дітьми, які займаються за індивідуальним графіком. Або вчитель може розсилати додаткову інформацію.
 • Спілкування у форумі передбачає, що протягом певного часу учні можуть висловлювати свої думки з приводу різних питань. В режимі форуму можна надавати консультації, проводити дебати, дискусії при чому не тільки на рівні класу, школи, а й виходити на всеукраїнській рівень і світовий.
 • Спілкування у чаті створює враження „живого діалогу”. Це можливість мобільно реагувати на потребу спілкування з метою контролю, консультацій, дискусії в режимі реального часу.

Створення методичних матеріалів

Створення таблиць наочності

 • Календарно-обрядові пісні
 • Пісні зимового циклу
 • Пісні весняного циклу
 • Пісні літнього циклу
 • Колядки
 • Щедрівки
 • Жниварські пісні
 • Купальські пісні
 • Русальні пісні

Побудова матеріалу у формі різноманітних діаграм

 • Щоден-ник
 • Само-оцінка
 • Сни
 • Деталь
 • Мова
 • Пейзаж
 • Засоби психо-логізму

Тести із встановленням відповідності між елементами двох списків

З вибором відповіді із набору запропонованих варіантів

Із вписуванням відповіді – у відкрите поле

Коментарі та запитання

 • ?
 • _________________________________
 • Когут О.І.

Каталог: public -> uploads -> books
books -> Андрій Чайковський чорні рядки
uploads -> Реферат студентки групи іс-11 історичного факультету Бурило Л. В. доцент Костюк Л. В. Тернопіль 2010
uploads -> План роботи кабінету української мови та літератури
books -> Українські діячі культури і науки в боротьбі за українську мову та розширення сфер українського мововжитку
books -> Як правильно сказати: ємкість чи місткість?
uploads -> Петро Перебийніс Роль позакласної роботи у розвитку творчих здібностей обдарованих дітей

Скачати 22.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка