Тести Завдання з вибором однієї правильної відповідіСкачати 358.39 Kb.
Дата конвертації15.11.2017
Розмір358.39 Kb.
#32655
Тести
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
1.Територія України була поділена на такі генерал-губернаторства:

А) Київське, Харківське, ПолтавськеБ) Київське, Новоросійсько-Бессарабське, Малоросійське

В) Малоросійське, Катеринославське, Таврійське

Г) Київське, Новоросійсько-Бессарабське, Таврійське
2.Устим Кармелюк був керівником:

А) Кирило-Мефодіївського братства

Б) «Київської козаччини»

В) повстання у ЧугуєвіГ) селянського повстання на Поділлі
3. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«У 1812 р., під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. Упродовж 1817 – 1821 рр. – директор Полтавського театру».

А) С. Гулака-Артемовського

Б) І. Карпенка-КарогоВ) І. Котляревського

Г) М. Садовського.


4.Селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1814 – 1835 рр. очолював

А) У. Кармелюк.

Б) І. Гонта.

В) О. Довбуш.

Г) М. Залізняк.


5.У результаті російсько-турецьких воєн 1806 – 1812 та 1828 – 1829 рр.

А) утворено Задунайську Січ.

Б) відновлено козацький устрій Слобідської України.

В) включено до складу Росії землі з українським населенням.

Г) припинено існування Кримського ханства.


6.Знищення Задунайської Січі спричинено

А) включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768 – 1774 рр.

Б) участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806 – 1812 рр. на боці Туреччини.

В) відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франко-російській війні 1812 – 1814 рр.Г) переходом задунайських козаків на бік Росії під час російсько-турецької війни 1828 – 1829 рр.
7. Наслідки запровадження військових поселень:

А) покращення матеріального забезпечення арміїБ) селянські протести і повстання

В) посилення обороноздатності країни

Г) не призвели до суттєвих змін
8. Наміри Наполеона І щодо України перед російсько-французькою війною 1812 р.:

А) залишити під владою Росії

Б) надати автономію

В) надати незалежністьГ) розділити на кілька частин під владою різних держав
9. Ставлення більшості колишньої козацької старшини до національного питання наприкінці XVIIIна початку ХІХ ст.:

А) еміграція з батьківщини, створення осередків української діаспори за кордономБ) одержання російського дворянства, підтвердження прав на володіння маєтностями і селянами, примирення з імператорською владою

В) продовження боротьби за автономію та незалежність України різними методами

Г) створення системи пасивного опору, внаслідок якого значна частина знищена або переведена в розряд рядових козаків
10. Назва селянського руху середини 50-х рр. ХІХ ст.

А) «Київська козаччина»

Б) «Подільська козаччина»

В) «Полтавська козаччина»

Г) «Чернігівська козаччина»


11. Спосіб, до якого вдалися поміщики, щоб зробити свої господарства прибутковішими:

А) запровадження нових знарядь праці

Б) запровадження сільськогосподарських добрив

В) зміна техніки обробітки ґрунтуГ) посилення визиску селян
12. Назва поширеної в першій половині ХІХ ст.. форми експлуатації:

А) академічна система

Б) заказна система

В) оброчна системаГ) урочна система
13. Сутність поняття «промисловий переворот»:

А) зародження селянських промислів, зокрема торгово-візницького

Б) мануфактурне виробництво у поміщицьких маєтках стає основним видом господарства

В) перехід від ручної праці до машинного виробництва, від мануфактури – до фабрики

Г) поява цукроваріння, яке заснували колишні кріпаки


14.Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела?

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату – це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

А) «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

Б) «Сад божественних пісень» Г. СковородиВ) «Енеїда» І. Котляревського

Г) «Кобзар» Т. Шевченка


15.Програма дій Південного товариства декабристів не передбачала

А) повалення самодержавного ладу шляхом військового перевороту.Б) установлення конституційної монархії, федеративного устрою держави.

В) скасування кріпацтва та наділення селян землею за рахунок державного фонду.

Г) ліквідацію станового ладу та встановлення рівності всіх громадян перед законом.
16.На відміну від «Руської правди» Південного товариства декабристів Статут Кирило-Мефодіївського братства передбачав

А) ліквідацію монархії.

Б) скасування кріпосного права.

В) установлення рівності всіх громадян перед законом.Г) об’єднання всіх слов’янських народів у федерацію республік.
17.Яка організація у своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:

«...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?

А) Південне товариство декабристів

Б) Кирило-Мефодіївське братство

В) Братство тарасівців

Г) Руська трійця
18.Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Замість того, щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії... писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту... З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінятися думки про... можливість існування України як окремої держави. ...за підбурливий дух і зухвалість, що виходила за всякі межі, його потрібно визнати одним з найнебезпечніших злочинців... призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус». Кого влада вважала «найнебезпечнішим злочинцем»?

А) М. Костомарова

Б) Б. ГрінченкаВ) Т. Шевченка

Г) І. Франка


19.Зазначте автора програми «Руська правда»

А) П.Пестель

Б) М.Муравйов

В) В.Лукашевич

Г) брати Борисови


20.Позначте організацію, програмові положення якої було викладено в «Книзі буття українського народу»:

А) «Товариство об'єднаних слов'ян»;Б) Кирило-Мефодіївське братство;

В) «Братство тарасівців»;

Г) «Руська Трійця».
21.Позначте прізвище представника патріотично налаштованої української козацько-шляхетської старшини, який, щоб заручитися підтримкою Пруссії в боротьбі проти Росії, 1791 р. виїхав до Берліна й шукав зв'язків із канцлером Пруссії.

А) О. Безбородько

Б) С. Дівович

В) В. Капніст

Г) В.Кочубей


22.Позначте прізвище автора «Книги буття українського народу».

А) П. Куліш

Б) Т. Шевченко

В) В. БілозерськийГ) М. Костомаров
23.Спільним наслідком російсько-турецьких воєн 1806-1812рр. та 1828-1829 рр. для українських земель було

А) заснування масонських лож, таємних організацій дворян-офіцерів

Б) ліквідація кріпацтва та поміщицького землеволодіння на придунайських землях

В) відновлення Запорозької Січі за участі колишніх козаків-задунайцівГ) економічне виснаження регіонів, що були найближчим тилом російської армії
24. Мета поїздки Василя Капніста до Берліна:

А) домовитися про службу запорізьких козаків прусському королеві

Б) домовитися про спільну дію антиросійської коаліції

В) спроба знайти підтримку Пруссії в разі антиросійського повстання в Україні

Г) спрямувати похід військ Наполеона І на українські землі для їх визволення з-під влади Росії


25. Історична праця, що стала визначною подією в науці й культурному житті, та її ймовірний автор (на думку більшості істориків):

А) «Історія Малоросії» Миколи Маркевича

Б) Історія Малої Росії» Дмитра Бантиша-Каменського

В) «Історія Русів» Григорія Полетики

Г) «Останні роки Речі Посполитої» Миколи Костомарова


26. Діячі, які були членами Кирило-Мефодіївського братства:

А) Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Ізмаїл Срезневський

Б) Пантелеймон Куліш, Ізмаїл Срезневський, Тарас Шевченко

В) Ізмаїл Срезневський, Микола Костомаров, Тарас ШевченкоГ) Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш
27.У якому регіоні відбулися описані нижче події?

«Приводом до масового виступу селян у 1831 р. стали обмеження (карантин, військові кордони, заборони пересування), введені в зв’язку з епідемією холери в регіоні. Під впливом цих заворушень уряд скасовує частину селянських натуральних повинностей».А) Закарпаття

Б) Галичина

В) Поділля

Г) Волинь


28.В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент унаслідок

А) селянського руху під проводом Л. Кобилиці

Б) реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ

В) селянських «холерних бунтів»Г) революції 1848 – 1849 рр.
29.У якому регіоні відбулася описана нижче подія?

«У травні 1848 р. утворюється Головна руська рада, яка у своєму маніфесті висловила ідею розподілу регіону на дві провінції – польську та українську з окремими адміністраціями».

А) Закарпаття

Б) ПідляшшяВ) Галичина

Г) Буковина


30.Унаслідок революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії

А) польські та українські національно-представницькі інституції досягли порозуміння щодо майбутнього ГаличиниБ) представники українського населення стали залучатися до парламентської діяльності

В) українці здійснили збройні повстання в Галичі та Львові проти польського панування в Галичині

Г) відбувся територіально-національний поділ Галичини на польську та українську автономні провінції
31.В якій державі Галичина була виділена в окремий коронний край «королівство Галичини і Лодомерії»:

А) у Речі ПосполитійБ) в Австрії

В) у Литві

Г) у Росії
32.Хто стояв на чолі повстання українського селянства на Буковині у 1843-1844 р.:

А) Устим КармалюкБ) Лук’ян Кобилиця

В) Олекса Довбуш

Г) Максим Залізняк
33.Збірка «Русалка Дністрова» була видана зусиллями:

А) гуртка «Руська трійця»

Б) Кирило-Мефодіївського товариства

В) товариства «Громада»

Г) Головною Руською Радою


34.У якому році остаточно скасовано кріпацтво в Східній Галичині:

А) 1848

Б) 1861


В) 1789

Г) 1831
35.До «Руської трійці» входили:

А) І. Базилевич, М. Шашкевич, Я. Головацький

Б) О. Павлович, Я. Головацький, І. ВагилевичВ) М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич

Г) М. Костомаров, В. Білозерський, М. Шашкевич


36. Укажіть рік видання альманаху «Русалка Дністрова»:

А) 1834


Б) 1837

В) 1846


Г) 1848
36.Назвіть місто, у якому було засновано перше в Західній Україні просвітницьке товариство:

А) Львів


Б) Станіславів

В) Луцьк


Г) Перемишль
37.У яких містах розташовані пам’ятники садово-паркового мистецтва «Софіївка» та «Олександрія»?

А) Київ, Ялта

Б) Ялта, Умань

В) Умань, Біла Церква

Г) Біла Церква, Кам’янець-Подільський


38.Відкриття Харківського університету пов’язано з ім’ям

А) М. Остроградського

Б) М. Максимовича

В) В. АнтоновичаГ) В. Каразіна
39.Першим ректором Київського університету був

А) М. ОстроградськийБ) М. Максимович

В) В. АнтоновичГ) В. Каразін
40.Яка споруда побудована в стилі класицизму?

А) Б) В) Г)


41.Імʼя присвоєне нововідкритому Київському університетові:

А) Святого Володимира

Б) Святих Володимира та Ольги

В) Тараса Шевченка

Г) Ярослава Мудрого


42.Покровитель мистецтва і літератури – це…

А) аматорБ) меценат

В) мистецтвознавець

Г) професіонал
43.Навчальні заклади, де в середині ХІХ ст. можна було здобути вищу освіту:

А) Києво-Могилянська академія, Львівський і Одеській університети

Б) Києво-Могилянська академія, Катеринославський і Харківський університети

В) Київський, Львівський і Харківський університети

Г) Львівський, Одеський і Харківський університети


44.Письменники, які працювали переважно в жанрі байки:

А) Петро Гулак-Артемовський і Євген Гребінка

Б) Віктор Забіла й Олександр Корсун

В) Амвросій Метлинський і Михайло Петренко

Г) Опанас Шпигоцький і Яків Щоголів


45.Видатні художники-портретисти першої половини ХІХ ст.

А) Володимир Боровиковський і Василь Тропінін

Б) Іван Вагилевич і Яків Головацький

В) Адольф Добрянський і Олександр Духнович

Г) Амвросій Метлинський і Антін Могильницький


46.Альманах, у якому знайшов відображення багатий фольклор мешканців Західної України:

А) «Збруцький ідол»

Б) «Мавка Волинська»

В) «Русалка Дністрова»

Г) «Руська трійця»


47.Основний наслідок революції 1848 р. в Австрійській імперії для селян:

А) зменшення панщини

Б) зменшення податків

В) наділення землеюГ) скасування кріпацтва
48.«Звичеєве чи законом установлене право користуватися (частково або спільно) чужою власністю».

А) оренда

Б) пропінація

В) сервітут

Г) шарварок


49.Українські території, які в ХІХ ст. входили до складу Австрійської імперії:

А) Буковини, Волинь, ГаличинаБ) Галичина, Буковина, Закарпаття

В) Галичина, Волинь, Закарпаття

Г) Закарпаття, Волинь, Буковина
Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

50.Установіть відповідність.

1. – А) Василь Капніст

2. – Г) Іван Котляревський

3. – В) Василь Лукашенко

4. – Д) Павло Пестель

А) автономіст, їздив у Берлін просити допомоги Україні

Б) член Кирило-Мефодіївського братства

В) член «Малоросійського товариства»

Г) член масонської ложі «Любов до істини»

Д) член Південного товариства


51.Установіть відповідність.

1. – В) автономія

2. – Г) раціоналізація

3. – Д) федерація

4. – А) цензура

А) недопущення публікації, небажаної для держави

Б) процес зосередження населення, економічного і культурного життя в містах

В) самоврядування, право населення самостійно вирішувати справи внутрішнього управління

Г) удосконалення, краща, доцільніша організація

Д) форма державного устрою, за якого територіальні одиниці мають власні органи влади


52.Установіть відповідність:

1. – Б) Л.Кобилиця

2. – Д) І.Могильницький

3. – В) М.Шашкевич

4. – Г) М.Штолюк

А) Головна руська рада

Б) повстання на Буковині

В) «Руська трійця»

Г) рух опришків

Д) товариство священників


53.Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.

1. – Б) М. Костомаров

2. – В) М. Максимович

3. – Д) С. Гулак-Артемовський

4. – А) В. Каразін

А) Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).

Б) Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.).

В) Працював викладачем Московського університету, директором ботанічного саду, перший ректор Київського університету Св. Володимира (1834 – 1835 рр.).

Г) Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.).

Д) Композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери, Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм»


54.Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами.

1. – Г) Микола Гоголь

2. – В) Григорій Квітка-Основʼяненко

3. – А) Іван Котляревський

4. – Б) Тарас Шевченко

А) «Енеїда»

Б) «Кобзар»

В) «Сватання на Гончарівці»

Г) «Тарас Бульба»

Д) «Чорна рада»


Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.
55. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

3-А) діяльність декабристських організацій

4-Б) польське повстання

2-В) діяльність «Малоросійського товариства»

1-Г) приєднання Бессарабії до Росії
56.Установіть хронологічну послідовність подій:

1-А заснування просвітницького товариства греко-католицьких священиків на чолі з І. Могильницьким;

2-Б «Холерні бунти»;

4-В створення Головної Руської Ради;

3-Г початок першого повстання селян Буковини.
57.Установіть хронологічну послідовність подій.

4-А) Перше видання «Історії русів»

2-Б) Відкриття Харківського університету

1-В) Перше видання трьох частин «Енеїди» І. Котляревського в Петербурзі

3-Г) Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка в Петербурзі
58.Установіть послідовність.

2-А) Відкриття в Харківського університету

3-Б) Відкриття Київського університету

1-В) Заснування Львівського університету

4-Г) Видання альманаху «Русалка Дністрова»
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.
59. Укажіть ознаки кризи сільського господарства в Україні у першій половині ХІХ ст.:

1. перевиробництво продуктів сільського господарства і здешевлення їх на ринку2. консервація застарілих технологій господарювання та знарядь праці

3. зниження продуктивності праці

4. переведення кріпосних селян з відробіткової ренти на грошову

5. зменшення плати кріпакам за їхню працю

6. посилення кріпосного гніту
60.Виділіть положення, які відповідають завданням Кирило-Мефодіївського товариства:

1. організація збройного повстання в Україні

2. формування дієвого антиурядового підпілля

3. поширення ідей товариства через виховання молоді, літературну творчість і примноження його членів

4. усунення релігійної ворожнечі між слов’янськими народами

5. викорінення рабства і будь-якого приниження бідних верств населення

6. налагодження зв’язків із польським революційним рухом


61.Зазначте наслідки революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії для західноукраїнських земель:

1. проголошення автономії західноукраїнського регіону у складі Австрійської імперії2. ліквідація кріпосного права та утвердження правового статусу українських селян

3. активізація українського визвольного руху

4. зрівняння в правах греко-католицької церкви з католицькою та протестантською5. набуття українцями першого досвіду парламентської діяльності

6. відкриття у Львівському університеті Руського інституту


62.Укажіть організації, які існували на території Україні в першій чверті ХІХ ст.

1. Західне товариство

2. Кирило-Мефодіївське братство

3. «Малоросійське товариство»

4. масонська ложа «Любов до істини»

5. Південне товариство

6. Північне товариство

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 358.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка