Тиждень хімії та екології в школіСкачати 111.74 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір111.74 Kb.
Тиждень хімії та екології в школі

Однією з умов широкого ознайомлення учнів з розвитком та досягненнями хімії, реалізацією екологічної освіти є єдність класної, позакласної і позаурочної роботи. Серед перекислених форм саме позакласна робота базується на основі інтересу і самодіяльності школярів, краще сприяє розвитку їх творчих здібностей.

Пропоную методичний підхід, який передбачає системність, неперервність і послідовність у позакласній роботі, а також такий що враховує вікові особливості учнів, рівень їх розумового розвитку та інтересів. В організації позакласної роботи по хімічній і природоохоронній освіті та вихованню можна виділити три етапи: навчаючий (ознайомлюючий, адаптивний), розвиваючий і творчий.

Перший етап включає роботу вчителя з тими учнями, які тільки починають вивчати предмет (VII клас). На цьому етапі вводимо учнів в проблему. Способи організації діяльності школярів – індивідуальні і групові. Завдання вчителя – навчити учнів працювати з літературою, складати реферати, доповіді, відбору найбільш значущої, цікавої і доступної інформації, а також пробудити інтерес до самої проблеми. Види роботи: класна година (усний журнал, тематична година, захист рефератів, обговорення складених «пам’яток», доповідей та ін.); конкурси малюнків, плакатів, складених казок, розповідей на хімічну та екологічну теми; екскурсії на виробництво, на природу, парки ботанічний сад, музеї і т.д.; гуртки, організовані як в одній паралелі, так і різновікові); походи (ознайомлення зі станом екологічної обстановки на маршруті); суспільно-корисна праця (прибирання території, збір вторинної сировини з метою збереження природних ресурсів).

Другий етап передбачає розвиток діяльності учнів по хімічній та природоохоронній освіті і вихованню на рівні IX класу. Спроби організації діяльності – групові і масові. Завдання вчителя – формувати і розвивати в учнів вміння працювати в колективі, йдучи до однієї мети, проявляючи при цьому ініціативу і самостійність. Види роботи: вікторини, КВК, художня самодіяльність (міні-спектаклі, інсценування екологічних і хімічних казок, дискусії, «круглі столи», ділові ігри).

Третій етап пропонує розвиток творчості школярів, їх самоорганізації і самодіяльності. Форми роботи – масові, колективні (різновікові групи). Завдання вчителя – впливаючи на емоціональну сферу кожного учня, направляти його здібності і уподобання в русло хімічних та екологічних проблем, формувати в учнів потребу брати участь у всіх справах класного і шкільного колективу, проявляючи при цьому соціальну зрілість та активність. Види роботи: конференції, вечори, створення проектів, «тижні» (декади, місячники). Ці види роботи є суто синтетичні, тобто включають в себе результати різноманітних форм. Наприклад, при підготовці до конференції чи вечора можна використати підсумки конкурсів, виставок, результати досліджень і стендові публікації за матеріалами рефератів, доповідей.

Запропонований методичний підхід буде ефективним в тому випадку, якщо в роботі будуть враховані мотивація (учні повинні знати, для чого проводиться те чи інше міроприємство), принципи самодіяльності (рольова участь кожного школяра), колективізму (учні об’єднуються в різновікові групи) і розвитку (участь школярів у складніших видах діяльності).

Тиждень хімії та екології може стати знаменним міроприємством в системі природоохоронного виховання учнів. При хорошій організації він здатний об’єднати практично всі види діяльності, які стають його складовими частинами, а учні різних класів будуть об’єднані однією метою – підготовкою до тижня. В його організації доцільно виділити два етапи: підготовчий і саме проведення тижня.

Підготовчий етап бажано почати за 3-4 тижні до проведення. Необхідно вибрати раду, ядро якої складатимуть старшокласники і члени екологічних (біологічних, хімічних, географічних) гуртків; рядові члени ради – представники всіх паралелей. В кожному класі вибирається ініціативна група, відповідальна за проведення доручених справ (достатньо 2-3 чол.). Рада розподіляє доручення між класами, ініціативна група – між окремими учнями; кожна паралель відповідає за конкретне міроприємство заключного етапу тижня – еколого-хімічного дня.
Тиждень хімії та екології «Природа і людина»

Перший день. Відкриття еколого-хімічного тижня.

В цей день проводяться конкурси газет, плакатів, малюнків та ін. Роботи виставляємо на спеціальних стендах. На них прикріплюють конверт або кишеньку, в яку школярі можуть подати листок із висловленою своєю думкою або оцінкою тієї чи іншої роботи. За результатами, одержаними при підрахунку голосів, оголошуватимуть переможців. Їх роботи виносять на виставку заключного дня, а дітей нагороджують призами. Конкурсна виставка містить наступні розділи: «Я бачу світ» (конкурс малюнків для учнів V-VI класів); «Хімія і навколишнє середовище» (газети, зроблені учнями VIII-X класів); «Услід за краплею води», «Планета Земля очима хіміка», «Автомобіль та екологічні проблеми» (плакати, підготовлені дев’ятикласниками). Стіннівки, випущені старшокласниками, пропагують здоровий спосіб життя: «Горілка – здоров’я злодійка”, «Серце і чарка», «Лист дівчині, яка палить», «Чому люди палять?»Другий день. «Людина – виробництво – природа»

Проводимо екскурсії в природу, в краєзнавчий музей, на виробництво і т.д. Учні VIII класів збирають матеріал, проводять спостереження (екскурсія на берег р. Стрий). Учні X або IX класів проводять екскурсію на державне підприємство «Стрийський вагоноремонтний завод» Під час екскурсії хімік-технолог ознайомлює з екологічними проблемами заводу, із зменшенням викидів. З даних про викиди в атмосферу учні роблять висновок, що на вирішення проблеми охорони навколишнього середовища необхідно звернути особливу увагу.


Третій день. Перший тур хімічної олімпіади.

У VI-VIII класах проводять бесіди на хімічну тематику. Наприклад, «Про безпечне користування побутовими хімікатами», «Про користування газовими приладами». Для проведення класних годин пропоную актуальні теми сьогодення: «Реклама хімічного складу продуктів», «Місто, в якому ми живемо». Учні ознайомлюються також з екологічним досьє. На класні години, дискусії запрошуються спеціалісти з Державного управління охорони навколишнього середовища.


Четвертий день. Хімія – захоплюючий світ.

Проведення вечора для учнів VII-VIII класів «І людям став вогонь добрим братом». Вечір готують і проводять учні X-XI класів.П’ятий день. Хімія і життя.

Старшокласники проводять захист проектів: «Мінеральна вода – чудесний дар природи», «Чіпси: шкода чи користь?»

Під час проведення тижня хімії та екології (і не тільки), а також безпосередньо на уроках хімії чи факультативних заняттях можна використати завдання з екологічним змістом.

Процес навчання включає в себе важливий етап – контроль знань та вмінь. Мета екологічної освіти надає цьому деяку специфіку, оскільки в учнів повинна бути сформована не тільки система знань і вмінь в галузі вивчення навколишнього природного середовища, але й система відношень до екологічних проблем. В зв’язку з цим цікавими є завдання наступних типів:

1. Завдання, що мають декілька рішень (відповідей), з яких учні повинні вибрати одне у відповідності зі своєю моральною позицією. Такі завдання дозволяють підвести учнів до оцінки «добра» і «зла» по відношенню до природи в цілому або її окремих об’єктів.

2. Завдання, що вимагають від учнів самостійного вирішення по будь-якій екологічній проблемі. Ці завдання дають можливість визначити здатність учня абстрагуватися, аналізувати ситуацію, а також дозволяють оцінити ступінь відповідальності, яку він може взяти на себе.

3. Завдання, що передбачають оцінку (аналіз) екологічної ситуації, прогнозування можливих наслідків і вибір природо захисних мір. Завдання дозволяють оцінити глибину знань учнів і розуміння ними природних закономірностей, поведінку біологічних систем в умовах антропогенного пресу, а також їх вміння вибрати спосіб захисту від забруднення і деградації.

4. Завдання, що потребують пояснення явищ (процесів), які відбуваються в природному середовищі натурально або викликані господарською діяльністю людини. Такі завдання дозволяють оцінити рівень сформованого в учнів вміння переносити хімічні знання в сферу екологічних проблем.I тип завдань.

1. Після закінчення лабораторної роботи з хімії ваш товариш вилив використані реактиви в раковину, а не в спеціальну банку. Як ви поступите:

а) виллєте свої реактиви туди, куди й він;

б) поясните йому, чому не слід це робити;

в) розкажете про його дії вчителю?

2. Хлопчик розбив термометр у відсутності батьків. Що йому потрібно зробити:

а) викинути залишки термометра у відро, щоб їх не побачили батьки;

б) викликати представників СЕС;

в) залишити все, як є, до приходу батьків?

3. Як би ви поступили, якщо, гуляючи на березі, побачили іржаве відро біля старої водойми:

а) очистили б берег, викинувши відро у воду;

б) не звернули б на нього уваги;

в) віднесли б відро на найближче звалище або закопали б його в землю?

4. У фермера з-за перевищення норми азотних добрив, внесених у грунт, два чоловіки отруїлися нітратами. Як повинен поступити фермер:

а) заборонити використання мін. добрив на своїх полях;

б) вважати цей інцидент випадковістю;

в) зменшити кількість нітратних добрив у відповідності з прийнятими нормами?

5. Ви працюєте на хімічному заводі і випадково довідуєтесь про несправність в системі очисних споруд. Ваші дії:

а) повідомите директору заводу, щоб він сам прийняв рішення;

б) зробите вигляд, що вам нічого невідомо про несправність, так як не хочете втратити у зарплаті через зупинку заводу;

в) скажете директору і, якщо він не прийме жодних мір, будете активно діяти самі: повідомите робітникам, співробітникам заводської газети, зберете людей на мітинг тощо.

6. Ви – замісник директора фабрики гумових іграшок. Вам запропонували нову фарбу, що містить кадмій, дешевшу і яскравішу, ніж та, без кадмію, яка на фабриці. В результаті її використання фабрика одержить великий прибуток. Як ви поступите, якщо знаєте про токсичність барвників, які містять кадмій:

а) погодитесь з директором на купівлю нової фарби;

б) будете проти цього рішення;

в) підете на компроміс і запропонуєте випускати 50% іграшок з використанням нової фарби і 50% – старої?

7. Один з шляхів захисту біосфери від забруднення – очистка відхідних газів і стічних вод на промислових підприємствах. Сучасні очисні споруди достатньо ефективні, але дорогі. Як поступили б ви, якщо, будучи директором великого заводу і маючи в своєму розпорядженні значну суму коштів:

а) поклали б гроші в банк для виплати штрафів за забруднення природного середовища: це вигідніше будівництва очисних споруд;

б) вклали б гроші в будівництво очисних споруд;

в) частину грошей вклали б в розширення виробництва, а чистину використали б для підвищення заплати робітникам?

II тип завдань.

1.Вам видані зразки води, взяті з різних джерел (вказані на етикетках). Допускається, що в них містяться йони: Fe2+, Fe3+, Zn2+, Cu2+, Pb2+. Складіть план їх визначення. Запропонуйте способи очистки води від цих йонів. Які будуть ваші дії, якщо концентрація вказаних йонів у зразках буде дуже високою?

2. Вас призначили директором майбутнього гірничозбагачувального комбінату. Які природоохоронні міри будуть передбачені вами для створення екологічно чистої зони в районі підприємства?

3. Ви з батьками їдете автомобілем за місто, зупиняєтесь біля водойми і бачите, що на березі біля самої води стоїть брудна машина, яку збираються вимити. Ваші дії? Чому саме так ви поступите? Запропонуйте план дослідження, що відображає дію нафтопродуктів (масел, бензину) на живі організми (наприклад, водні рослини).III тип завдань.

1.Територія навколо заводу сильно забруднена стронцієм. До яких наслідків для людини і домашніх тварин це може привести? Відповідь мотивуйте.

2. У водоймах і грунті в районі А, призначеного для будівництва житлового масиву, були йони важких металів Mn2+, Ni2+, Cd2+ високої концентрації. Чи допустиме будівництво житла в такому районі? Як може вплинути на здоров’я людей попадання йонів цих металів в організм?

3. На заводі, де виготовляють свинцево-нікелеві акумулятори, стався аварійний викид стічних вод у закриту водойму. Оцініть екологічну обстановку у водоймі. Які найвірогідніші наслідки для мешканців цієї водойми і для здоров’я людини (при умові, якщо людини користується її «дарами»)?

4. Прослідкуйте «долю» елемента фосфору (ртуті, нітрогену, сульфуру, плюмбуму ін.) в біосфері. Вкажіть його хімічну форму в кожній точці «спокою». Опишіть епізод, в якому елемент фосфор так чи інакше попадає в озеро. Спрогнозуйте наслідки, які викличе накопичення цього елементу у водоймі.

IV тип завдань.

1.Чому в зимовий період у водоймах зберігається життєздатність їх мешканців?

2. Поясніть факт отруєння людей їстівними молюсками, виловленими в зоні моря, забрудненого нафтопродуктами.

3. Елемент магній – основа зеленого пігменту хлорофілу. В живильному середовищі, в якому вирощується рослина методом гідропоніки, замість йонів магнію знаходяться йони кальцію. Чи викличе це зміни в рослині? Якщо так, то які і чому? Які причини можуть зумовити аналогічний процес в природному середовищі?

4. Кругообіг нітрогену може бути порушений, якщо в грунті буде:

а) надлишок азотних добрив;

б) висока концентрація йонів гідрогену;

в) нестача вологи;

г) погана аерація;

д) низька температура;

е) надлишок йонів купруму.

Поясніть, в чому проявляється дія кожного фактора. В яких «точках» цикл може розімкнутися?

5. Чому підкислення ґрунтового розчину покращує доступ йонів фосфатної кислоти до рослин, а підлужнення знижує його надходження в рослинні організми? Приведіть приклади добрив, що змінюють реакцію середовища ґрунтового розчину на кислу чи основну.

У випадках вибору учнями «байдужих», негативних чи невірних відповідей потрібно організувати обговорення запропонованих ситуацій (проблем), переконати учнів в помилковості їх оцінки і підвести до правильного рішення.

Наприклад, одна ситуація: «Іван Петрович має автомобіль. При роботі двигуна вміст чадного газу у вихлопних газах перевищив встановлену норму в 3 рази. Іван Петрович вирішив:

а) не буду їздити автомобілем поки не відрегулюю карбюратор;

б) буду їздити автомобілем лише деколи, якщо дуже потрібно;

в) всього-на-всього в три рази більше норми, буду їздити автомобілем до наступного техогляду або до першого штрафу.

Що повинен вирішити Іван Петрович? Чому?»

Допустимо, що вибрана відповідь «б» або «в». Темою для обговорення стає проблема забруднення повітря вихлопними газами автомобіля, зокрема чадним газом. Розглядається його дія на організм людини: утворення в крові карбоксигемоглобіну – стійкої сполуки, дисоціація якої в 3000 разів менша, ніж оксигемоглобіну, і. як наслідок, зниження забезпечення тканин організму киснем. Учні повинні засвоїти, що людина по відношенню до природи повинна діяти за принципом « Не нашкодь!»

На завершення хочу підкреслити, що контролюючі завдання повинні відповідати рівню сформованості екологічних знань в учнів і обов’язково торкатися емоціональної , моральної сторін і поведінки кожного з них.

Література:

1. Меркулов А. Самая удивительная на свете жидкость. М,: Советская Россия, 1978.

2. Алексеев С.В., Беккер А.Н. Из опыта проведения факультативных курсов по экологическому образованию школьников. Химия в школе.– 1991. -№5.3. Л.Є. Богданова. «Екологічне виховання на уроках хімії». Харків, Видавнича група «Основа» 2004р.

4. Нифантьев Э.Е. и др. Кружковая работа со школьниками на тему «Химия и охрана окружающей среды» .Химия в школе.– 1980.-№5.
Каталог: registration -> content -> ua3506 -> pages
content -> Подорож у минуле
content -> Міністерство апк та продовольства україни житомирський Національний Агроекологічний університет українська інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків
content -> Конкурсу "Учитель року 2003"
content -> Методичні рекомендації щодо вивчення предметів художньо-естетичного циклу в 2010/ 2011 навчальному році
content -> Інформація про виконання положень обласної програми виховання учнівської молоді на період до 2012 року
content -> Блок №6 матеріально-технічне забезпечення в 2010 р завершується термін дії районної програми «Переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на 2004-201 роки»
pages -> Вступне слово вчителя
pages -> Мінеральна вода – чудесний дар природи

Скачати 111.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка