Тимчасове положення


ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИСторінка3/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.81 Mb.
#12926
1   2   3   4

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАОМА


№ з/п

Назва виду роботи

1.

Підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик та самостійної роботи студентів

2.

Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників

3.

Розробка навчальних програм, робочих навчальних програм, робочих навчальних планів

4.

Розробка і підготовка лабораторних та практичних робіт

5.

Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін

6.

Складання екзаменаційних білетів, завдань для модульного, підсумкового та тестового контролю

7.

Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, стендів, слайдів тощо)

8.

Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання

9.

Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу

10.

Підготовка персональних художніх виставок

11.

Участь у міжнародних, всеукраїнських, міських художніх виставках, конкурсах, бієнале, трієнале


2.2. Норми часу для планування та обліку методичної роботи
Таблиця 2.2

No з/п

Вид роботи

Норма часу (в годинах)

1.

Робота у науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки України та інших міністерств

За фактичними затратами часу але не більш 50 годин на навчальнии рік

2.

Робота в експертних і фахових радах Міністерства освіти і науки України та інших міністерств

За фактичними затратами часу але не більш 50 годин на навчальнии рік

3.

Робота в державній акредитаційній комісії Міністерства освіти і науки України

За фактичними затратами часу але не більш 50 годин на навчальни рік

4.

Робота у комісіях Академії з розробки (за умов затвердження документів) :

 • навчальних планів

 • ОКХ і ОПП підготовки фахівців

За фактичними затратами часу але не більше (на всіх виконавців):

100 годин

80 годин


5.

Робота відповідального секретаря приймальної комісії

150 годин на рік

6.

Робота заступника відповідального секретаря приймальної комісії

100 годин на рік

6.

Виконання обов’язків секретаря кафедри

20 годин на навчальний рік

7.

Виготовлення музейного, виставкового експоната (стенда), модернізація матеріально-технічної бази кафедри

До 50 годин на всіх виконавців кафедри

8.

Написання, підготовка і видання конспектів лекцій

До 50 годин на один умовний друкований аркуш

9.

Написання, підготовка і видання методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів

До 30 годин на один умовний друкований аркуш

10.

Підготовка і видання індивідуальних завдань (рефератів, розрахункових, розрахунково-графічних робіт, курсових проектів та робіт)

10 годин за один пакет з 30 завдань на всіх авторів

11.

Розробка сайту факультету, кафедри:

 • підготовка інформаційного матеріалу

20 годин за один умовно друкований аркуш

12.

Розробка сайту факультету, кафедри:

 • дизайн і програмування

За фактичними затратами часу але не більш 50 годин на навчальний рік на всіх розробників

13.

Підготовка програм для персонального комп’ютера

 • постановка задачі для програмування

 • підготовка програми написаної пооператорно

 • підготовка програми, написаної за допомогою засобів візуального програмування

 • підготовка баз даних, розроблених за допомогою програми «Майстер для розробки»

 • інформаційне наповнення баз даних

За умови здачі програми в академічний фонд алгоритмів і програм:

10 годин за один умовно друкований аркуш на всіх авторів


100 годин за 500 операторів коду

75 годин за 20 екранних форм

50 годин за 20 екранних форм

20 годин за один умовно друкований аркуш14.

Розробка елементів дистанційної форми навчання:

 • електронних варіантів підручників (навчальних посібників)

 • електронних варіантів лекцій

20 годин за один умовно друкований аркуш

20 годин за один умовно друкований аркуш15.

Розробка

 • Навчальних планів

 • Навчальних програм

 • Робочих навчальних планів, робочих навчальних програм

До 100 годин на один план

До 30 годин на одну дисципліну

До 30 годин на одну дисципліну


16.

Підготовка та видання підручника (навчального посібника) з грифом МОН (Вченої ради НАОМА)

За фактичними затратами часу але не більше 50 годин за один умовно друкований аркуш на всіх авторів

17.

Рецензування

підручників (навчальних посібників)

програм навчальних дисциплін


1 година за один умовно друкований аркуш на всіх рецензентів

1 година за один умовно друкований аркуш на всіх рецензентів18.

Редагування навчальних та наукових видань іноземною мовою (за фактом видання)

5 годин за один друкований аркуш на всіх виконавців

19.

Переклад навчальних та наукових видань на іноземну мову (за фактом видання)

30 годин за один друкований аркуш на всіх виконавців

20.

Розробка і постановка нових практичних / лабораторних робіт

До 50 годин на одну практичну / лабораторну роботу

21.

Оновлення практичних /лабораторних робіт

До 25 годин на одну практичну / лабораторну роботу

22.

Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін

До 50 годин

23.

Складання екзаменаційних білетів

До 10 годин на комплект не менше 30 білетів

24.

Складання :

 • завдань для проведення модульного та підсумкового контролю

 • завдань для проведення тестового контролю

До 50 годин на 50 питань

До 50 годин на 50 текстів25.

Розробка та впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо)

До 3-х годин на одиницю розробки

26.

Постановка лабораторної роботи з обладнання робочого місця:

 • з використанням ПК

 • без використання ПК та сучасних електронних приладів

30 годин на всіх авторів за наявністю методичного забезпечення

10 годин на всіх авторів за наявністю методичного забезпечення27.

Розробка та впровадження нових форм, методів і технологій навчання

За фактичними витратами, але не більше 100 годин на рік

28.

Підготовка пакету контрольних кваліфікаційних завдань (тестів) для державного екзамену

30 годин на пакет з 30 завдань на всіх авторів

29.

Підготовка до видання :

 • проспект Академії (українська мова)

 • проспект Академії (іноземною мовою)

 • проспект факультету

 • проспект кафедри

За фактичними затратами часу але не більше за один умовно друкований аркуш на всіх авторів

30 годин

50 годин

20 годин

10 годин


30.

Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу

За фактичними витратами

31.

Підготовка до лекційних занять:

 • по новим курсам

 • з курсу, що викладається

5 годин на 1 годину лекції

1 година на 1 годину лекцій32.

Підготовка до практичних, семінарських, лабораторних занять:

 • по новим курсам

 • з курсу, що викладається

2 години на 1 годину занять

0,5 години на 1 годину занять33.

Взаємовідвідування занять викладачами кафедри

До 10 годин на рік (2 години на одне відвідування)

34.

Контрольні відвідування занять зав. кафедри

До 2 годин на рік на викладача кафедри (для загальних кафедр)

35.

Робота по підвищенню педагогічної кваліфікації, вивчення передового досвіду і таке інше

До 50 годин за семестр (з наданням звітності)

36.

Підготовка акредитаційної справи за спеціальністю

250 годин на всіх виконавців

37.

Підготовка ліцензійної справи для відкриття спеціальності або надання освітніх послуг

150 годин на всіх виконавців

38.

Розробка загальноакадемічних положень та інших нормативних документів

30 годин за один умовно друкований аркуш на всіх виконавців

39.

Участь в підготовці та проведення студентських олімпіад:І етапу • підготовка завдань

20 годин за комплект завдань з 10 варіантів на всіх авторів
 • перевірка завдання учасників

0,33 години за одну роботу на 2-х перевіряючих
Робота відповідального секретаря робочого оргкомітету

10 годин

40.

Членство у журі студентських творчих конкурсів

5 годин кожному з членів журі

41.

Завоювання студентом призових місць на всеукраїнських творчих конкурсах (викладачу за кожного підготовленого студента)

І місце


ІІ місце

ІІІ місце


50 годин


30 годин

20 годин42.

Завоювання студентом призових місць на загальноакадемічних творчих конкурсах (викладачу за кожного підготовленого студента)

І місце


ІІ місце

ІІІ місце


30 годин


20 годин

10 годин


43.

Організація персональної виставки,

 • в Україні;

 • за кордоном
25 годин за кожну одиницю експонування за наявністю документу

50 годин за кожну одиницю експонування за наявністю документу44.

Проектування архітектурного об’єкта (за умови реалізації), встановлення пам’ятника, художня постановка спектаклю, кінофільму тощо:

 • в Україні;

 • за кордоном

До 500 годин за наявністю документу

До 750 годин за наявністю документу45.

Участь у міжнародних художніх виставках, конкурсах, бієнале, трієнале

75 годин за кожну одиницю експонування за наявністю документу

46.

Участь у всеукраїнських художніх виставках, конкурсах, бієнале, трієнале

50 годин за кожну одиницю експонування за наявністю документу

47.

Участь у міських художніх виставках, конкурсах, бієнале, трієнале

25 годин за кожну одиницю експонування за наявністю документу

Примітка: При виконанні інших видів робіт що не передбачені цим додатком, їх обсяг встановлюється за погодженням з навчальним відділом Академії.

Види робіт, вказаних у пунктах 1, 2, 3 цієї таблиці зараховуються також у видах організаційної роботи НПП

Додаток №3Перелік основних видів

наукової роботи науково-педагогічних працівників НАОМА

№ з/п

Назва виду роботи

Примітка

1.

Виконання планових наукових досліджень зі звітністю у таких формах:

 • - науково-технічний звіт

 • - дисертація

 • - монографія

 • - підручник, навчальний посібник

 • - наукова стаття

 • - заявка на видачу охоронних документів

 • - тези доповідей на конференціях, симпозіумах та семінарах

Плановими є наукові дослідження , що включені до тематичних планів науково-дослідних робіт НАОМА, кафедр та наукових програм НАОМА

2.

Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, дисертацій, наукових статей, авторефератів, наукових проектів, тематичних планів, тощо
3.

Доопрацювання для перевидання монографій, підручників, навчальних посібників ,дисертацій, авторефератів,
4.

Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою

5.

Керівництво навчально-науковою роботою студентів з підготовкою

 • - заявки на видачу охоронних документів

 • - наукової статті

 • - розробки на конкурс

 • - доповіді на конференцію
2.3. Норми часу для планування та обліку наукової роботи
Таблиця 2.3

No з/п

Вид роботи

Норма часу (в годинах)

1.

Керівництво державними науково-технічними програмами (проектами) з впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво

100 годин протягом року за наявності наказу

2.

Підготовка та видання науково-методичних та науково-виробничих рекомендацій, методик, настанов та інструкцій, які прийняті міністерствами, відомствами для впровадження

75 годин за кожну рекомендацію, методику, настанову, інструкцію на всіх авторів

3.

Впровадження наукових розробок при виконанні дипломних робіт студентами випускних курсів (за наявності договорів)

100 годин за кожну наукову роботу науковому керівнику за наявністю актів приймання – здачі робіт з бухгалтерії Академії при перерахуванні коштів

4.

Участь у міжнародних наукових виставках досягнень науково-технічного прогресу

75 годин за кожний експонат на всіх авторів за наявністю диплому або іншого документу

5.

Участь у всеукраїнських наукових виставках досягнень науково-технічного прогресу

50 годин за кожний експонат на всіх авторів за наявністю документу

6.

Участь у регіональних наукових виставках досягнень науково-технічного прогресу

25 годин за кожний експонат на всіх авторів за наявністю документу

7.

Керівник НДР за міжнародною програмою

За фактичними витратами часу, але не більш 150 годин на рік

8.

Відповідальний виконавець НДР за міжнародною програмою

За фактичними витратами часу, але не більш 100 годин на рік

9.

Виконавець окремих розділів НДР за міжнародною програмою

За фактичними витратами часу, але не більш 80 годин на рік

10.

Керівник НДР за державною програмою

За фактичними витратами часу, але не більш 100 годин на рік

11.

Відповідальний виконавець державної НДР

За фактичними витратами часу, але не більш 80 годин на рік

12.

Виконавець окремих розділів державної НДР

За фактичними витратами часу, але не більш 60 годин на рік

13.

Керівник НДР за госпдоговірною тематикою

За фактичними витратами часу, але не більш 100 годин на рік

16.

Відповідальний виконавець госпдоговірною НДР

За фактичними витратами часу, але не більш 70 годин на рік

17.

Виконавець окремих розділів госпдоговірною НДР

За фактичними витратами часу, але не більш 50 годин на рік

18.

Керівник, відповідальний виконавець та виконавець НДР за ініціативною тематикою

За фактичними витратами часу, але не більш 100 годин на рік на всіх при наявності звіту

19.

Подання заявки на отримання патенту України

25 годин за одну заявку на всіх авторів

20.

Отримання позитивного рішення на видачу патенту України

25 годин за одну заявку на всіх авторів

21.

Отримання патенту України

50 годин за один патент на всіх авторів

22.

Отримання міжнародного патенту

100 годин за один патент на всіх авторів

24.

Виконання НДР із звітністю в формі:

 • Докторської дисертації

 • Кандидатської дисертації

 • Монографії

200 годин на 1 друкований аркуш

150 годин на 1 друкований аркуш150 годин на 1 друкований аркуш

25.

Написання і підготовка до видання колективної монографії

100 годин на 1 друкований аркуш на всіх авторів

26.

Написання і підготовка до видання підручника, навчального посібника, словника, довідника

100 годин на 1 друкований аркуш на всіх авторів

27.

Написання і підготування до видання наукових статей:

 • у міжнародних наукових журналах

100 годин на 1 друкований аркуш на всіх авторів
50 годин на 1 друкований аркуш на всіх авторів
40 годин на 1 друкований аркуш на всіх авторів
 • в інших виданнях

25 годин на 1 друкований аркуш на всіх авторів

28.

Тези доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах:

 • міжнародних

 • всеукраїнських

 • вузівських

 • інших • 10 годин за одну доповідь на всіх авторів

 • 8 годин за одну доповідь на всіх авторів

 • 5 годин за одну доповідь на всіх авторів

 • 2 години за одну доповідь на всіх авторів

29.

Отримання державних та інших престижних премій України за видатні творчі та наукові досягнення

200 годин за премію на всіх авторів

30.

Отримання міжнародних ґрантів на виконання пріоритетних творчих програм та наукових досліджень

150 годин за ґрант на всіх авторів

31.

Перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників

50 годин за
1 друкований аркуш

32.

Наукове редагування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників

25 годин за
1 друкований аркуш

33.

Рецензування: • монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій

 • наукових статей, наукових проектів, тематичних планів

10 годин за
1 друкований аркуш

10 годин за 1 роботу34.

Написання відгуків на:

 • автореферат

 • підручник, посібник

15 годин за 1 роботу

15 годин за 1 роботу35.

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:

 • наукової статті

 • заявки на видачу охоронних документів

 • роботи на конкурс в межах навчального плану за спеціальністю

15 годин

15 годин

10 годин


36.

Керівництво студентським гуртком

2 години на тиждень але не більш 60 год. на рік

37.

Доповіді на конференцію рівня:

 • міжнародних

 • всеукраїнських

 • вузівських

 • інших

50 годин

25 годин

10 годин

5 годин


38.

Робота в редколегіях наукових журналів, радах збірників наукових праць та ін.
Голова редколегії

Відповідальний секретар

Член редколегії


100 годин на рік

100 годин на рікДо 50 годин на рік

39.

Голова (заступник) спеціалізованої ради із захисту дисертацій

6 годин за день засідання (за наявності документів)

40.

Секретар спеціалізованої ради із захисту дисертацій

5 годин за день засідання (за наявності документів)

41.

Член спеціалізованої ради із захисту дисертацій

4 години за день засідання (за наявності документів)

42.

Робота в науково-технічних радах Академії

4 години за день засідання (за наявності документів)

43.

Робота у Вченій раді Академії (голова, заступник голови, секретар, член)

2 години за 1 засідання але не більш 20 годин за календарний рік

44.

Голова оргкомітету наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад на базі Академії та інших установ

40 годин за кожну конференцію

45.

Відповідальний редактор наукового збірника (журналу)

25 годин за кожний випуск

46.

Заступник редактора наукового збірника (журналу)

15 годин за кожний випуск

47.

Член редколегії наукового збірника (журналу)

10 годин за кожний випуск

Примітка: При виконанні видів робіт, що не передбачені цім додатком, їх обсяг встановлюється за погодженням з науково-дослідним відділом Академії.
Додаток №4
Каталог: study
study -> Організація самостійної роботи учнів Шишкіна Л. М. Викладач вищої категорії, старший викладач
study -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту укра ї ни Національний авіаційни й університет Кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри В. П. Харченко " " 2013 р. Дипломна робота
study -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
study -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
study -> На виконання дипломного проекту студента Садового Павла Геннадійовича Тема проекту: «Супутникова система посадки контроль цілісності джерел далекомірних вимірів глобальної навігаційної системи»
study -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
study -> Реферат 3 Вступ 4 1 Причини Великої французької буржуазної революції 6
study -> Розв’язання потенційно конфліктних ситуацій у повітряному русі при тренажерній підготовці


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка