Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце україни в нійСкачати 46.35 Kb.
Дата конвертації28.10.2018
Розмір46.35 Kb.
9 клас
Урок № 8
Дата:
ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ, МІСЦЕ УКРАЇНИ В НІЙ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ

КРАЇН «ВЕЛИКОЇ ДВАДЦЯТКИ» (G-20) І ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ

МІСЦЯ В СУЧАСНІЙ ТИПІЗАЦІЇ КРАЇН ЗА РІВНЕМ

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Очікувані результати НПД: учні наводять приклади країн світу з різним рівнем економічного розвитку (за типізацією ООН), уміють отримувати та аналізувати інформацію щодо типізації країн за рівнем економічного розвитку, показують на карті країни «Великої сімки» (G-7), «Великої двадцятки» (G-20).

Розвивальна та виховна мета: розвивати здатність до розуміння і використання простих математичних моделей (графіків та діаграм); формувати вміння аналізувати, виділяти істотні ознаки, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; розвивати вміння працювати групі, досягати компромісів; виховувати зацікавленість до сучасного світу, бажання розуміти соціально-економічні процеси, які в ньому відбуваються.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, політична карта світу, контурні карти, комп’ютер, проектор (інтерактивна дошка), мультимедійна презентація.

Опорні та базові поняття: економічний розвиток, економічна система, типізація, ВВП, сектори національної економіки, аграрна країна, аграрно-індустріальна країна, індустріальна країна, постіндустріальна країна, розвинені країни, країни з перехідною економікою, країни, що розвиваються.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

- Пригадайте, що таке економічний розвиток.

- Які показники характеризують економічний розвиток країни?

- На які групи поділяють країни зі ІЛР? У якій з цих груп перебуває Україна?

- Які типи економічних систем вам відомі?
ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Для дослідження економічного розвитку країн в економічній географії за­стосовують різноманітні кількісні та якісні показники, серед яких уже відомі вам ВВП або ІЛР. Аналіз та порівняння цих показників дозволяє визначити тип країни за економічним розвитком та віднести її до певної групи країн зі схожими економічними показниками.

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які підходи та показники використовують фахівці для визначення типу країни, яке місце посідає наша країна в міжнародних групуваннях та рейтингах.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Поняття про типізацію

Типізація — групування країн за спільними ознаками і закономірностями розвитку. Визначенням типів країн займаються спеціальні підрозділи відомих міжнародних організацій. Найбільш поширеними є типізації, проведені Організацією Об’єднаних націй, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом.

Тип країни — об’єктивно сформований і відносно стійкий комплекс властивих їй умов, ресурсів і особливостей розвитку, що характеризує її роль і місце у світовому співтоваристві на певному етапі її розвитку.
2. Типи країн за структурою зайнятості населення

Робота з мультимедійною презентацією, аналіз діаграм, що характеризують типи країн за структурою зайнятості населення

Завдання 1. Визначте розбіжності в структурах зайнятості різних країн світу. Виявіть причини розбіжностей. (Використовується роздавальний статистичний матеріал).

Відповідно до співвідношення часток зайнятого населення в різних секто­рах господарства виділяють:- аграрні — у сільському господарстві зайнято понад 60 % населення, яке працює. Це найменш розвинені країни світу, в основному африканські — Малі, Чад, Мозамбік, Гамбія;

- аграрно-індустріальні. У сільському господарстві цих країн зайнята значна (30–40 %) працюючих. Але й на промисловість також припадає їх помітна частка (близько 20 %). Приклади: Панама, Домініканська Республіка, Колумбія й Перу. Економічний рівень розвитку цих країн також переважно невисокий;

- індустріально-аграрні. У сільському господарстві цих країн зайнято 15–30 % працюючих, а найбільша їх частка припадає на промисловість. До цієїгрупи належать, зокрема, Бразилія, Аргентина, Україна, Росія;

- індустріальні — в сільському господарстві зайнята дуже мала частка пра­цюючих — приблизно 10 % і менше. При цьому головні надходження ззовні такі держави отримують від експорту промислових товарів. Більшість індустріальних країн розташовані в Європі (Норвегія, Ісландія, Бельгія, Мальта, Данія);

- постіндустріальні. Зайнятість у сільському господарстві цих країн теж мала (менше, ніж 10 %), але головні зовнішні надходження пов’язані в них уже не з промисловістю, а зі сферою послуг, експортом капіталу, туризмом тощо. Таких країн у світі ще небагато, серед них — США, Велика Британія, Франція, Японія, Німеччина.
3. Типи країн за способом господарювання

Відповідно до застосування певних механізмів господарювання розрізняють країни з ринковою, командною та перехідною економікою.Ринкова економіка (нині виражена в різних національних моделях змішаної економіки) притаманна більшості країн світу. Типовим прикладом країни з командною економікою є Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР). Більшість колишніх соціалістичних країн, і тих, що входили до складу СРСР (зокрема й Україна), пройшли або проходять етап перехідної економіки. Наприкінці 2005 року наша країна була визнана світовим товариством країною з ринковою економікою, однак реформи ще тривають.
4. Типи країн за розміром ВВП

За визначенням місця країни в світовому господарстві та її економічного розвитку використовують загальне значення ВВП країни за та ВВП на душу населення.Завдання 2. Порівняйте списки країн, що посідають першість за загальним обсягом ВВП та ВВП на душу населення. Спробуйте пояснити причини роз­біжностей.

У 2015 р. ВВП, розрахований за ПКС в Україні, становив 340 млрд дол. (49-те місце у світі). ВВП на душу населення в Україні — 7 519 дол. (за ПКС), 115 місце (2015 р.)«Велика двадцятка» («G 20») — міжнародне об’єднання країн із найпо­тужнішими економіками світу. У ній беруть участь 19 держав (Австралія, Ар­гентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, Південна Африка, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія) та представництва Європейського Союзу. Економіки країн-членів Двадцятки виробляють до 85 % валового світового продукту і формують близько 4/5 загального обсягу світової торгівлі.
Список країн за загальним обсягом ВВП за ПКС 2015 р.

(за даними Міжнародного валютного фонду)Країна__Величина_ВВП,_млрд.дол'>Країна

Величина ВВП, млрд.дол

1

Китай

19 392

2

США

17 947

3

Індія

7 965

4

Японія

4 830

5

Німеччина

3 841

6

Росія

3 718

7

Бразілія

3 192

8

Індонезія

2 842

9

Велика Британія

6 679

10

Франція

2 647
ЄС

18 423
Весь світ

113524Список країн за ВВП на душу населення за ПКС 2015 р.

(за даними Міжнародного валютного фонду)Країна

Величина ВВП на душу населення (дол.)

1

Катар

132 099

2

Люксембург

98 987

3

Сінгапур

98 135

4

Бруней

79 587

5

Кувейт

70 166

6

Норвегія

68 430

7

ОАЕ

67 617

8

Сан-Маріно

63 104

9

Швейцарія

58 551

10

США

55 805
Середній по світу

15 551


5. Типи країн відповідно до місця в системі світової економіки

В ООН визначення економічного розвитку країн проводять на підставі аналізу якісних та кількісних показників, зокрема: ВВП на душу населення, структура господарства, ступінь зрілості ринкової економіки, експортна спеціалізація тощо. Виділяють країни високорозвинені, з перехідною економікою та країни, що розвиваються.Високорозвинені країни відрізняються багатогалузевою структурою економіки, значною часткою третинного сектора, високим (понад 30 тис. дол.) ВВП на душу населення, високими стандартами життя та добробуту населення. Їх кількість становить близько 40 країн, які виробляють понад 60 % світової промислової продукції та 40 % продукції сільського господарства. Серед високорозвинених країн виділяють підтипи:

- головні країни (або «Велика сімка»): США, Японія, ФРН, Франція, ВеликаБританія, Італія та Канада;

- розвинені країни Європи: Австрія, Бельгія, Данія, Ісландія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція та ін.;

- переселенські країни — Австралія, Ізраїль, Нова Зеландія, республіка Пів­денна Африка.

Країни з перехідною економікою — це індустріальні або індустріально-аграрні країни, для яких є характерним незрілість ринкової системи, науково-технічна залежність від розвинених країн. Ця група країн була виділена в 90-х роках минулого століття після розпаду світової соціалістичної системи. Деякі з них (наприклад, Польща, Чехія, Словаччина) за минулий час перешли до групи розвинених країн. Інші ще перебувають на шляху економічних перетворень. Серед них Україна, Білорусь, Молдова, Росія, Казахстан, Грузія тощо.

Країн, що розвиваються, у світі понад 130. Серед них виділяють підтипи:

- країни нової індустріалізації (або «нові індустріальні країни», НІК): Рес­публіка Корея, Сінгапур, Аргентина, Бразилія, Мексика, Чилі, Малайзія, Індонезія, Таїланд;

- країни — експортери нафти (країни Перської затоки: Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія, а також Оман, Бруней, Лівія, Іран та ін.);

- малі острівні країни («багаті острови») — Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Бахрейн, Сейшельські острови;

- країни з порівняно зрілою структурою господарства — це держави з бага­тогалузевою, але технічно і структурно відсталою економікою (переважно країни Азії, Латинської Америки та Північної Африки — Індія, Іран, Пе­ру, Колумбія, Марокко, Єгипет);

- найменш розвинені країни (близько 50) — мають низькі (менше 3 975 дол. на одну особу) і дуже низькі показники ВВП (менше 1005 дол. на одну особу). Це переважно аграрні або аграрно-індустріальні країни: Ефіопія, Південний Судан, Того, Ерітрея, Гвінея, Мозамбік, Малаві, Нігер, Ліберія, Бурунді, Руанда, Сомалі, Танзанія, ДРК, Афганістан, Камбоджа, Бангладеш, Непал.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Заповніть таблицю «Типи держав за рівнем розвитку» (робота в групах).Тип держави за рівнем розвитку

Підтип

Характерні риси

Приклади
2. Практична робота №2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку.

3. Запитання

- Які показники економічного розвитку, на ваш погляд, є найбільш важливими під час встановлення типу країни? Доведіть це на конкретних прикладах.

- Чи існує залежність між розміром території країни та її рівнем економічного розвитку? Обґрунтуйте свої міркування.

- Чому, на ваш погляд, деякі країни, де прибутки населення високі (наприклад, Саудівська Аравія, Катар, Кувейт), відносять до країн, що розвиваються?

- З якою метою в ООН проводять дослідження та визначають рейтинги країн за різними економічними показниками?
VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати § 8.2. Випереджальне. Дізнайтеся про основні види економічної діяльності населення у вашому регіоні (найбільші підприємства, характер діяльності, основна продукція).


Каталог: uroki
uroki -> Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти
uroki -> Заступник директора з навчально-виховної роботи В. В. Лешко
uroki -> Узагальнення знань учнів за розділами «вступ» та «закономірності формування природи материків та океанів». Мета
uroki -> Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет слобідко – охрімовецька зош І-ІІ ступенів
uroki -> Збереження даних на комп’ютері. Файлові системи
uroki -> Реферат з історії хімії на тему: " Теорія флогістон"
uroki -> Тема: Публій Вергілій Марон. По
uroki -> Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона
uroki -> Відділ освіти, молоді та спорту віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет інформаційно-методичний центр рмк
uroki -> Роль вірусів у природі та житті людини

Скачати 46.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка