«Толерантність – це мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями»Скачати 306.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.03.2019
Розмір306.5 Kb.
  1   2

Централізована бібліотечна система Шевченківського району м. Києва

Центральна районна бібліотека ім. Євгена Плужника

Інформаційно-бібліографічний відділ


«Толерантність – це мистецтво жити

з іншими людьми та з іншими ідеями»

(Кофі Аннан)Аналітико-бібліографічний покажчик

Київ-2009
Шановні добродії!
Слово «толерантність» - сьогодні одне з найпопулярніших, найуживаніших у світі. У нашому суспільстві все частіше з’являється воно у лексиці державних, громадських, культурних діячів, журналістів – усіх тих, хто причетний до процесу демократичних перетворень. Воно як пароль, який свідчить про належність його носія до кола людей з сучасними поглядами на життя та міжособистісні стосунки.
Для України, як багатонаціональної держави з розмаїттям культур і релігій, питання терпимості, етичності, гуманістичного виховання стають чи не головним чинником внутрішньої стабільності країни.
Актуальність теми формування толерантної свідомості безсумнівна. Сподіваємось, що пропоновані методико-бібліографічні матеріали стануть в нагоді викладачам, керівникам громадських організацій, журналістам, всім тим, хто не байдужий до питань протидії жорстокості, насильства, ксенофобії, тероризму.
Список складено на основі бібліографічних джерел ЦРБ ім. Є. Плужника, Публічної бібліотеки ім. Л. Українки, Національної Парламентської бібліотеки, ресурсів Інтернет.
Матеріали в списку розташовано за алфавітом авторів або назв статей.

Над виданням працювали:


Л. Пескіна/ завідуюча районним інформаційним Центром/

- аналітична частина

М. Божко/зав.відділом інформаційно-бібліографічної роботи – бібліографія

Довідки за телефоном 278-07-87ЗМІСТ:
Аналітична довідка……………………………………………..................4
Бібліографія………………………………………………………………..6
Діалог культур: толерантність

в мультикультурному просторі………………………………………….........10
Виховання толерантності……………………………………………...............15
Інтернет – ресурси та посилання…………………………………..........20
Додаток 1.Календар толерантності…………………………………....23
Додаток 2. Етика учасника

міжкультурного спілкування…………………………………………….25

Додаток 3.Тест „Наскільки Ви толерантні?”…………………………26
«Не можна зіграти «Гімну Свободи»

на інструменті насильства»

С. Єжи Ленц

Ці слова відомого польського фантаста-гуманіста Станіслава Єжи Ленца найбільш влучно відображають актуальну проблему сьогодення: проблему взаєморозуміння, толерантності.Що ж таке толерантність? Толерантність у всі часи вважалася людською чеснотою. Вона передбачає терпимість до відмінностей серед людей, уміння жити, не заважаючи та не порушуючи прав і свобод інших. Толерантність також є основою демократії і прав людини. Нетерпимість у полі етнічному, полі конфесійному або полі культурному суспільстві призводять до порушень прав людини, насильства і озброєних конфліктів.

П


У 1995 р. була заснована премія ЮНЕСКО Маданджида Сингха  за розповсюдження ідей толерантності та не насилля. Серед лауреатів премії- Бангладешська письменниця Т. Насрін, лідер Національної ліги за демократію М’янми Аунг Сан Су Чжі, організація 32-х жіночих організацій Руанди та ін.

оняття толерантності формувалося впродовж багатьох століть, і цей процес продовжується до сьогодні. Принципами терпимості та поваги до оточуючих керувалися ще давньогрецькі філософи. Толерантність яскраво простежується у ідеях гуманізму. І звертаючись до історії становлення і розвитку ідеї толерантності, не можна обминути таку яскраву і незвичайну постать в історії України, як філософ Г.С.Сковорода. Гуманістичні, толерантні ідеї сповідували передусім українські письменники XIX-XX ст., які наполегливо проводили думки про національні та загальнолюдські цінності–взаєморозуміння, терпимість, щастя, добро, гуманізм. Зокрема Т.Г.Шевченко виділяв як найвище благо – добро, волелюбність, ненасилля, вірив в їх перемогу над злом, тиранією. Істинним гуманізмом пронизана творчість Лесі Українки, Богдана Лепкого, Василя Стуса, Василя Симоненка, публіцистична і педагогічна спадщина Б.Д.Грінченка, В.О.Сухомлинського.

Найбільш активно ідеї становлення діалогу культур і принципи толерантності досліджували філософи, культурологи, політологи, педагоги у XX ст.: М.Біхтін, С.Франко, П.Флорентійський, В.Біблер.

Педагогіку толерантності досліджували: М.Уолцер, К.Нідерсон, В.Подобєд, В.Антипова.

Накопуючи різносторонні значення, термін «толерантність» прагне відповідати дійсності, в якій численні прояви нетерпимості вимагають нових засобів подолання. Отже «скарбничка» толерантності постійно поповнюється.

З
6 прапорів толерантності

Створені 6 великими митцями спеціально для ЮНЕСКО з ініціативи П’єра Кардіна, посланця доброї волі ЮНЕСКО.

Вперше підняті ЮНЕСКО з нагоди святкування 50 річниці, 16 листопада 1995р.

Запропоновані 185 країнам, членам ЮНЕСКО в 1996р.

гідно визначенню, поданому в Декларації принципів толерантності (підписана 16 листопада 1995 року в Парижі 185 державами-членами ЮНЕСКО), толерантність - це «пошана, ухвалення і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів виявлення людської індивідуальності». Це визначення передбачає терпиме ставлення до інших національностей, рас, кольору шкіри, статі, сексуальної орієнтації, зросту, інвалідів, мови, релігії, політичних або інших думок, національного або соціального походження. 16 листопада проголошено Міжнародним Днем толерантності, який щорічно відзначається у країнах-членах цієї організації.

Міжнародний День толерантності набуває особливого значення з початком нового тисячоліття, перше десятиріччя якого Генеральною Асамблеєю ООН проголошено Міжнародним десятиріччям культури миру та ненасилля (2001- 2010 р.р.)В історії людства нетерпимість була завжди, вона породжувала війни, релігійні переслідування й ідеологічні протистояння. У повсякденному житті вона виражалася і виражається у фанатизмі, стереотипах, образах, а на державному рівні – у расовій дискримінації, переслідуванні за національністю, релігійною ознакою, у порушенні найважливіших демократичних свобод.

Принципи толерантності як основа права і свободи закріплені в законних актах і проголошені в міжнародних деклараціях. Базовий документ – Загальна декларація прав людини, а також Міжнародний пакт про цивільні і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Недопущення расизму і расової дискримінації закріплені, перш за все, в Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього, Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин.

В рамках Ради Європи діє Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод. 12-й протокол Конвенції зобов’язує держави, що ратифікували його, гарантувати будь-які права без дискримінації і передбачає механізм покарання у разі невиконання зобов’язань.Поняття толерантності у різних мовах відрізняється смисловими відтінками, що зумовлено культурними та ментальними особливостями. Наприклад, у французькій цей термін означає повагу до свободи іншого, у китайській - уміння дозволяти, проявляти великодушність, в арабській бути толерантним – означає бути терпимим. Аналізуючи культурну спадщину нашого народу, що ґрунтується на «філософії серця», можна з переконанням засвідчити, що толерантність у сприйнятті українця співвідноситься з поняттям поваги й любові.

Ідеї толерантності набувають все більшого визнання в сучасному світі, все більше країн активно запроваджують їх у свою освіту, державно-суспільне життя, розглядають їх як найдієвіший засіб досягнення взаєморозуміння, взаємоповаги, злагоди своїх громадян.Бібліографія:

1. Декларація принципів толерантності: затверджена резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 р. // Освіта України.-2003.-№83.-С.4.


2. Конвенция о правах инвалидов: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 61/106, принята на 61 сессии ГА ООН; пер. с англ./ Организация Объединённых Наций.- К.: Представительство ООН в Украине, 2007.-40 с.
3. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. - К.: Українська Правнича Фундація: Право, 1995.- 20 с.- (Міжнародні документи ООН з питань прав людини).
4. Конвенція про права дитини.-К.: Українська Правнича Фундація: Право, 1995.- 32 с.
5. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права. - К.: Українська Правнича Фундація: Право, 1995.- 16 с.- (Міжнародні документи ООН з питань прав людини).

6. Україна. Верховна Рада. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.: Закон від 17.07.97 р. №475/97-ВР// Відомості Верховної Ради України. - 1997.-№ 40.- Ст.263.


7. Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов.- М.: Юридическая лит.- 1990.- 672 с.
8. Права людини: Основні міжнародно – правові документи: Збірник.- К.: Наук. думка, 1989.- 245 с.
9. Права людини в документах ООН.- Амстердам; К.: Укр.- Амер. бюро захисту прав людини, 1997.- 278 с.
10. Права людини в документах Ради Європи/ упор. та вступ. ст. Т. Яблонська. - Амстердам; К.: Укр.- Амер. бюро захисту прав людини, 1996.-274 с.
11. Права человека: Основные международные документы.- М.: Междунар. отношения, 1989.- 157 с.
* * * * * * *

12. 16 листопада: Міжнародний день толерантності// Освіта України. - 2003.- №83 (7 листоп.).- С. 4-5.


13. Безюлева, Г. В. Толерантность: взгляд, поиск, решение/ Г. В. Безюлева, Г. М. Шеламова.- М.: Вербум-М, 2003.
14. Вишневська Л. Деякі аспекти методології толерантності/ Л. Вишневська // Рідна школа. - 2003. - № 4. - С.43- 45.
15. Від культури війни - до культури миру: [Толерантність - потреба сьогодення, сутність поняття, виховання її, аналоги слова "толерантність" у різних мовах] // Науковий світ. - 2007. - № 1. - С.15-16.

16. Гусев, А. К проблеме измерения толерантности к неопределённости/ А. Гусев// Практична психологія та соціальна робота. - 2007.-№ 1.- С. 21-28.- Бібліогр. - Додатки.


17. Гусев, А. Толерантность к неопределённости: проблематика исследований/ А. Гусев// Практична психологія та соціальна робота. - 2007.-№ 8.- С.75-80.- Бібліогр. в кінці ст.
18. Грива, О.А. Толерантність в процесі становлення молоді в умовах полі культурного середовища: автореф. дис./ О. А. Грива; АПН України, Ін-т вищої освіти. - К., 2008.- 32 с.
19. Довгополова, О. Толерантність та відторгнення у культурі раннього нового часу/ О. Довгополова// Філософська думка. - 2007.- № 2.- С. 96-111.- Бібліогр.
20. Жадан, І. Методика дослідження політичної толерантності: показники, критерій, інструментарій/ І. Жадан// Практична психологія та соціальна робота. - 2004.-№ 6.- С.33-35.
21. Жадан І., Шовкопляс Н. Толерантність в системі ставлень суб’єкта політичної активності// Укр. Центр політ. менеджменту. - Режим доступу до ст.: http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?b=6&c=60.
22. Жулинська, Є. Толерантність та взаєморозуміння-гасло ХІ міжнародного з’їзду славістів/ Є. Жулинська// Філософська та соціологічна думка.-1994.-№5-6.-С. 250-254.
23. Законодавча толерантність, або Чому українська потребує захисту// Віче.-2006.-№19/20.- С.75.
24. Зарубина, Н. «Экономический человек» в глобальном мире: энергия экспансии и толерантность/ Н. Зарубина// Москва.-2004.-№11.-С. 172-185.
25. Іщенко, Ю. Публічність, толерантність, безсоромність: гуманістична експертиза/ Ю. Іщенко// Філософська думка.-2007.-№4.-С.39-52.- Бібліогр.: С.42-47,49.
26. Іщенко, Ю. Умови можливості толерантності в античності/ Ю. Іщенко// Філософська думка.-2001.-№3.-С.115-142.
27. Кобзін Д. О. Нетолерантна діяльність та організації в Україні. Результати соціологічного дослідження/ Д. Кобзін, А. Черноусов. - Харків: ХІСД, 2008.

28. Козловець, М. Феномен толерантності у соціокультурному просторі сучасності: міжнар. наук.- теорет. конференція «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності»/ М. Козловець, В. Слюсар// Філософська думка.-2007.-№6.-С. 147-156.


29. Лекторский, В. О толерантности, плюрализме и критицизме/ В. Лекторский// Вопросы философии.-1997.-№11.-С.46-54
30. Логвинчук, В. Значення політичної толерантності в сучасній українській політиці/ В. Логвинчук// Трибуна.-2006.-№7/8.-С.19-21.
31. Логвинчук, В. Толерантність як ціннісна детермінанта політичної культури: автореф. дис./В. Логвинчук; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького.-К., 2007.-20 с.
32. Мелехов, А. Толерантность -надежда или добродетель?: [публицистика] (Роздуми про природу імперської свідомості)/ А. Мелехов// Дружба народов.-2007.-№3.-С.171-182.
33. На державному рівні реалізація принципу толерантності передбачає існування справедливого неупередженого законодавства. Декларація принципів толерантності: До Міжнар. дня толерантності// Віче.-2002.-№11.-С.7-13.
34. Пісоцький, В. Толерантність і виживання людства/ В. Пісоцький// Людина і світ.-1997.-№10.-С.33-36.
35. Померанцева, О. Толерантність як умова стабільності політичної системи: всеукр. наук.-практ. конференція з правознавства та соціології «Трансформація політичної системи: соціальні перетворення та законодавчий процес»(22 трав. 2007 р.)/ О. Померанцева// Віче.-2007.-№18.-С.11-13.-Бібліогр. в кінці ст.
36. Русаков, С. Толерантність через красу/ С. Русаков// Укр. культура.-2008.-№8.-С.12-13.
37. Сверстюк, Є. На світі надій: вибране/ Є. Сверстюк. - К.: Наша віра, 1999.- 781 с.

Книга нагороджена премією ЮНЕСКО для країн Центральної та Східної Європи за міжетнічну та міжконфесійну толерантність

38. Терещенко, І. Ще раз про толерантність/ І. Терещенко// Дзеркало тижня.-2008.-№43 (15-21 листоп.).
39. Трухін, І. Соціальна психологія спілкування: навч. посіб. для вузів\ І. О. Трухін.-К.: Центр навч. літ, 2005.-336 с.
40. Жданова, І. Рейтинг forever ? Про молодь,толерантність, реальність і віртуальність/ І. Жданова// Дзеркало тижня.-2007.-№34(15-21 верес.).
41. Толерантность/ Мчедлов М. П., Ойзерман Т. И., Кирилл (Гундяев; митрополит) и др.; Ин-т комплекс. социальных исследований РАН и др.[общ. ред. М. П. Мчедлова].- М.: Республика, 2004.-414 с.:табл.

42. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: матеріали «Круглого столу»(Житомир, 29 трав. 2007 р.)/ Нац.ін-т стратег.дослідж., Житомир.держ.ун-т ім. І. Франка.-Житомир, 2007.-122 с.: табл., (2) арк. кольор. фотоіл.


43. Уолцер, М. О терпимости/ М. Уолцер; пер. с англ. А. Абрамов. -М.: Идея, 2000.-159 с.
44. Шиндлер, Е. «Бермудський трикутник» свободи: (Наше ставлення до колишніх ув’язнених)/ Е. Шиндлер// Дзеркало тижня.-2006.-№42(4-10 листоп.).
45. Эпштейн, Д. Культура мира, толерантность, национальное согласие: Библиография/ Д. Эпштейн// Библиография.-2000.-№4.-С.12-14.
Діалог культур: толерантність

в мультикультурному просторі

46. Богданова, В. Формирование межэтнической толерантности/ В. Богданова// Воспитание школьников.-2007.-№6.-С.14-17.


47. Будьмо добрішим одне до одного: [2-й всеукр. журналіст. конкурс "ЗМІ за толерантність і консолідацію укр. сусп-ва", одним із організаторів якого є нар. депутат України, правозахисник О.Фельдман] // Голос України. - 2007. - 9 листоп. - С.3.
48. Духніч, О. Толерантність та сучасний дискурс про відмінність у мультикультурному суспільстві Криму/ О. Духніч// Практична психологія та соціальна робота.-2008.-№9.-С.62-65.- Бібліогр. в кінці ст.
49. Жданова, І. Рейтинг forever? Про молодь і толерантність, реальність і віртуальність/ І. Жданова// Дзеркало тижня.-2007.-№34( 15-21 верес.).
50. Журженко, Т. Старая идеология новой семьи: демографический национализм России и Украины.- Режим доступу до ст.: http://www.gender-ehu.org/files/Files/Jurjenko.pdf
51. Завірюха, Л. Оволодіння особистістю засадами толерантності у студентському середовищі/ Л. Завірюха// Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особистими потребами: зб. наук. праць.-К.: Ун-т «Україна», 2004.- 448 с.
52. Кейданский, К. Межэтнические отношения в Украине: толерантность против антагонизма/ К. Кейданский// Этничность на постсоветском пространстве: роль в обществе и перспективы. -К., 1997.
53. Кириченко, І. Особливості національної толерантності в Україні/ І. Кириченко, Н. Паніна// Дзеркало тижня.-2002.-№33(31 серпня-6 вересня).
54. Кривицька, О. Толерантність чи конфронтація: вектори етноконфліктного потенціалу України/ О. Кривицька// Людина і політика.-2002.-№1.-С.17-32.
55. Кривицька, О. Міжетнічна толерантність. Як скоротити «соціальну відстань»/ О. Кривицька// Віче.-2002.-№9.-С.35-40.
56. Круглашов, А. Щоб поліетнічні регіони приваблювали толерантністю: Погляд на проблему з Буковини/ А. Круглашов// Віче.-2005.-№4.-С.54-61.
57. Кушніренко, І. Міжнаціональна толерантність в політичному процесі сучасної України: автореф. дис./ І. Кушніренко; Одес. нац. юрид. акад.- О., 2008.-17 с.
58. Міграція і толерантність в Україні: зб. ст./ за ред. Я. Пилинського. -К.: Стилос, 2007.-191 с.

59. Музиченько, Я. Право сироти: Щоб бути добрими сусідами і співгромадянами, діти без батьківського піклування потребують освіти, професії, житла/ Я. Музиченько// Україна молода.-2009.-19 лютого.- С.12.


60. Мар’яновський, Г. «П’ята графа»: (Зміна національності у паспорті: проблеми та шляхи роз’язання)/ Г. Мар’яновський// Дзеркало тижня.-2004.-№35.
61. Мухтерем, В. Міжетнічна толерантність як феномен політичного українського суспільства/ В. Мухтерем// Віче.-2005.-№4.-С.62-66.
62. «Нетрадиційні» іммігранти у Києві: зб. ст./ за ред. Я. Пилинського.- К.: Стилос, 2003.-446 с.
63. Рябошапко, Л. Правове становище національних меншин в Україні (1917-2000)/ Л. І. Рябошапко.- Львів, 2001.-482 с.
64. Рябошапко, Л. Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності/ Л. Рябошапко// Віче.-2008.-№ 23.-С.24-26.
65. Социология межэтнической толерантности/ отв. ред. М. Дробижева.-М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2003.-222 с.
66. Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному середовищі/ О. Майборода та ін.-К: Фонд «ЄвропаХХІ», 2002.-311 с.
67. Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства, рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи: мат. парламент. слухань 21 листоп. 2006 р.-К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2007.-200 с.
68. Терещенко, І. Ще раз про толерантність/ І. Терещенко// Дзеркало тижня.-2008.-№43(15-21 листоп.).-С.20.
69. Шестакова, К. Міжетнічна толерантність на Буковині: рівень та тенденції/ К. Ю. Шестакова// Нова парадигма: Філософія. Політологія. Соціологія: ж-л наук. праць. Вип.65. ч.2/ НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007.-С.136-143.

* * * * *Мовна толерантність

70. Больман, І. Мовні війни в Європі: Європ хартія регіональних або меншинних мов/ І. Больман; пер. з фр. С. Гриневич.-К.: К. І. С., 2007.-275 с.


71. Кот, С. Чому друга державна - російська?/ С. Кот// Дзеркало тижня.-2006.-№36.-С.15.
72. Лазаренко, Л. Досвід мовних політик світу й українська перспектива (інформ.- аналіт. огляд)/ Л. Лазаренко// Укр. мова.-2002.-№4.-С.3-22.
73. Лингвокультурологические проблемы толерантности: междунар. конференция ( Екаринбург, 24-26 октября 2001 г.).- Екаринбург, 2001.
74. Федорчук, Т. Молодіжне середовище вимагає толерантності?: Конформізм у мовній політиці білінгвів/ Т. Федорчук// Укр. мова і літ. в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.-2007.-№6.-С.142-145.-Бібліогр. в кінці ст.
75. Черненко, Г. Мовне меню: (Чому рос. мову намагаються включити до складу мов національних меншин)/ Г. Черненко// Дзеркало тижня.-2006.-№23.
* * * * * * *

Релігійна толерантність

76. Якубович, М. Зацікавленість в «іншому»: Релігійна толерантність як умова існування релігійної свободи/ М. Якубович// День.-2009.-7 квітня.-С.4.


77. Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні: зб. наук. мат./ Держ. департамент у справах релігій; НПУ ім. М. Драгоманова; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди.-К., 2005.-173 с.
78. Ігумен Веніамін (Новік) Релігійно-філософські основи толерантності/ Веніамін (Новік; ігумен)// Людина і світ.-2003.-№7.-С.50-54.
79. Оцінка етно- релігійної толерантності в українському суспільстві (Дослідження 2006 року).- Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/Monitor_3/01.htm

80. Састамойнен, Т. Толерантность в межконфессинальном обществе/ Т. Састамойнен// Наука и релігія.-2006.-№5.-С.48-49.


81. Толерантність міжконфесійних відносин: матеріали Всеукр. наук.- практ. конференції/ М-во освіти та науки України; Від-ня релігієзн. Ін-ту філос. ім. Г. Сковороди НАН України; Укр. асоціація релігієзн. Запоріз. держ. інженер. акад.- Запоріжжя, 2008.- 139 с.
82. Щоткіна, К. Толерантність: прокрустове ложе чи свобода?: (Моніторинг релігійної свободи в Україні)/ К. Щоткіна// Дзеркало тижня.-2007.-№14(14-20 квіт.).
83. Юраш, А. Утвердження толерантності не може бути легким: Релігієзнавець – про міжконфесійну ситуацію в Україні/ А. Юраш// Україна молода.-2006.-15 квіт.(№70).-С.7.
* * * * * * *

Ксенофобія. Расизм

84. Актуально, толерантність!: Зб. ст./ За ред. Я. Пилинського. - К.: Стилос, 2008.- 48 с.

Матеріали збірки мають сприяти формуванню в Україні толерантного середовища, запобіганню шовінізму та ксенофобії
85. Миколюк, О. Скінхедам- жодного шансу: Інтерв’ю з прокурором м. Києва Є. Блажієвським/ О. Миколюк// День.-2008.- 1 квітня.-С.6.
86. Миколюк, О. Право на місто: Щоб позбутися ксенофобії, нам потрібно зробити Україну привабливішою перш за все для…українців/ О. Миколюк// День.-2009.- 27 лютого.-С.7.
87. На протидію ксенофобії і расизму// Урядовий кур’єр.-2008.-15 квітня.-С.4.
88. Павлов, А. Ксенофобію і расизм узяли під приціл/ А. Павлов// День.-2008.-16 травня.-С.22.
89. Паніна, Н. Чинники національної ідентичності, толерантності, ксенофобії та антисемітизму в сучасній Україні/ Н. Паніна// Соціологія: теорія, методика, маркетинг.-2005.-№4.-С.26-45.
90. Пономаренко, О. Антилегіти та антисеміти/ О. Пономаренко// Голос України.-2005.-22 липня.-С.2.
91. Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними нетерпимость: декларации и конвенции. - Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/convents/racism_discrimination.htm
92. Толерантність і духовність в українському суспільстві та сучасне осмислення проблем антисемітизму та ксенофобії: матеріали І Міжнар. наук.- практ. конференції,(Донецьк, 15 грудня 2005 р.)/ Донец. держ. ін-т штуч. інтелекту та ін. -Донецьк: «Наука і освіта», 2006.-175 с.
Виховання толерантності

93. Артюхова, И. Формирование толерантности в ходе проведения внеклассной работы/ И. Артюхова// Начальная школа.-2008.-№9.-С.41-44.


94. Ашиков, В. «Азбука мира»: Программа воспитания толерантности и основ культуры мира для детей старшего дошкольного возраста/ В. Ашиков//Дошкольное воспитание.-2003.-№8.-С.28-33.
95. Бабій, Л. Бібліотека- територія толерантності/ Л. Бабій// Бібліотечна планета.-2005.-№4.-С.28.
96. Бакуліна, Н. «Словник толерантності»- «Азбука ввічливості»// Н.Бакуліна// Початкова школа.-2006.-№1.-С.33-34.-Поч.: №№11,12,2005.
97. Бархота, М. Мотивы толерантности или идея человеколюбия/ М. Бархота// Начальная школа.-2003.-№1.-С124-126.
98. Бойченко, В. Сучасний стан полікультурної вихованості молодих школярів/ В. Бойченко // Початкова школа. – 2005. - №5. – С.12-14.

99. Вишневська, Л. Деякі аспекти методології толерантності/ Л. Вишневська// Рідна школа.-2003.-№4.-С.43-45.


100. Гамрецький, І. Толерантність і духовна безпека молоді/І. Гамрецький// Рідна школа.-2005.-№4.-С.26-28.
101. Грива, О. Формирование толерантности в подростковой среде как способ профилактики конфликтов на национальной почве (На материалах МДЦ «Артек»)/ О. Грива// Практична психологія та соціальна робота.-2004.-№5.-С.4-8.
102. Гринчук, М. Формування толерантної особистості/ М. Гринчук // Завуч (Шкільний світ). – 2005. - №12. – С.3-5.

103. Гуменюк, Л. Вчимося і навчаємо культури миру: XVI сесія Ун-ту культури миру/ Л. Гуменюк// Директор школи, ліцею, гімназії.-2008.-№3.-С.38-41.


104. Десятов, Д. Виховання толерантності на уроках історії/ Д. Десятов// Історія в школах України.-2006.-№10.-С.27.
105. Зайналова, Б.Воспитание толерантного сознания детей через книгу и библиотеку/ Б. Зейналова, Л. Удалова// Школьная библитека.-2003.-№9.-вклад.-С.37-42.
106. Зарівна, О. Толерантність як елемент світогляду і культури/ О. Зарівна// Рідна школа.-2008.-№6.-С.21-23.-Бібліогр. в кінці ст.
107. Иванова, Е. Формирование новой культуры отношений: (Виховання толерантності)/ Е. Иванова// Начальная школа.-2006.-№3.-11-15.
108. Ігнатова, І. Методичні розробки уроків з громадянської освіти: Тема уроку «Толерантність»; Тема уроку «Хто я в цьому світі?»/ І. Ігнатов, Г. Рибко// Історія в школах України.-2001.-№1.-С.41-42.
109. Орлова, М. Формирование толерантности у дошкольников/ М. Орлова// Дошкольное воспитание.-2003.-№11.-С.51-54.
110. Ильченко, Л. Педагогика поликультурности и толерантность/ Л. Ильченко//Дошкольное воспитание.-2004.-№8.-С.20-22.
111. Клепцова, Е. Психология и педагогика толерантности/ Е. Клепцова.-М.: «Академический проект», 2004.

До учбової програми для системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів та адміністраторів освіти «Психологія та педагогіка толерантності»


112. Коновалова, М. Терпимость- ключ к благополучию общества/ М. Коновалова// Библиотечное дело.-2006.-№6.-С.27-28.

113. Лук’яненко,Т. Психологічні особливості дискордантної амбівалентності особистості// Т. Лук’яненко// Практична психологія та соціальна робота.-2001.-№1.-С.25-26; №2.-С.26-28.


114. Лушин, П. Толерантность и модели психологической службы в существующей образовательной системе: экопсихологическая перспектива/ П. Лушин// Практична психологія та соціальна робота.-2005.-№6.-С.1-3.
115. Мальцева, О. Як толерантно жити і співпрацювати з іншими: матеріал до уроку/ О. Мальцева// Історія України.-2002.-№9.-С.15-16.
116. Матієнко, О. Виховання толерантності починається з вчителя/ О. Матієнко// Рідна школа.-2005.-№6.-С.29-32.-Бібліогр. в кінці ст.
117. Методичні рекомендації щодо проведення Міжнародного дня толерантності// Освіта України.-2003.-№ 83.-С.5.
118. Мижа, В. Виховання толерантності/ В. Мижа// Директор школи. Україна.-2005.-№1/2.-С.66-77; №6/7.-С.78-89.
119. «Міжкультурні комунікації та толерантність в освіті: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 5-6 жовт. 2007 р./ НПУ ім. М. Драгоманова, МДЦ «Артек».-К., 2007.
120. Не пристосовувати дитину до себе, а пристосуватися до неї: («Педагогіка толерантності»)// Всесвіт. літ. в сер. навч. закл. України.-1998.-№3.-С.60-64.
121. Овчинникова, Ю. Единство разных: метод.- библиогр. материалы по формированию установок толерантного сознания в молодёжной среде/ Ю. Овчинникова// Школьная библиотека.-2004.-№2.-С.25-30; №3.-С.63-68; №5.-С.58-60.
122. Островська, Г. «Письменники народжені, щоби втручатися»: Мистецтво художнього слова проти війни/ Г. Островська// Зар. літ. в школах України.-2009.-№1.-С.26-29.- (Урок узагал. і системат. знань).
123. Петунин, О. Роль школьного курса биологии в становлении толерантного общества/ О. Петунин// Биология в школе.-2008.-№7.-С.16-19.

124. Пироженко, Л. Виховання толерантності/ Л. Пироженко // Директор школи. Україна. – 2005. - №6-7. – С.78-89.

125. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі/ред. кол. А. С. Дем’янчук.- Рівне: Волин. обереги, 2002.- 260 с.


Каталог: objects -> files -> obj9431
obj9431 -> Т. Шевченка Спалах доби на зламі століть
obj9431 -> Шановні добродії!
obj9431 -> Бібліографічний бюлетень Випуск 10
obj9431 -> Київ 2006 Шановні добродії!
obj9431 -> Уроки ввічливості та гарних манер Рекомендаційний покажчик для учнів 2-4 класів Київ 2010
obj9431 -> Сценарії свят Бібліографічний бюлетень
obj9431 -> Олександр Маландій: прикмети людяності Із письменницького зошита Путівник доробку Судження з приводу Київ 2007
objects -> Арт-тур в «Карпатських полонинах» Гасло : «Створюй відпочиваючи в осінніх Карпатах!» Що будемо робити : Творити
objects -> "Rixos camp" открывает двери в лето!
obj9431 -> Газет и найменування видання

Скачати 306.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка