Тренінг для педагогівДата конвертації26.11.2018
Розмір1.42 Mb.
#70015

Тренінг для педагогів

Тренінг для педагогів

“ Виявлення та підтримка обдарованих дітей"


28.09.2015р.

“В кожній людині є сонце, треба дати тільки можливість їй світити”

“В кожній людині є сонце, треба дати тільки можливість їй світити”

Сократ

“Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості”

“Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості”

(Доктрина Національної освіти)

Наші правила

 • Ми позитивно налаштовані.
 • Ми уважні та активні.
 • Ми підтримуємо один одного.
 • Ми маємо право на помилки – ми на них вчимося.
 • Ми цінуємо один одного, тому толерантні та ввічливі.
 • Ми цінуємо час, тому дотримуємось регламенту.
 • Світ навколо нас вирує, а ми ТУТ і ЗАРАЗ вчимося.

Вправа “Знайомство”

Вправа “Знайомство”

Мета: презентація особистості.

“ЗОЛОТА РИБКА”


Навчитися чогось нового

Отримати хороші емоції

Отримати можливість висловити свою думку

Отримати корисну інформацію

Отримати задоволення від співпраці

Обмінятися досвідом з колегами

Реалізувати себе у проектній діяльності

Вправа”Асоціації”

Вправа”Асоціації”

Мета: посилення почуття групи, включення всіх учасників в роботу, створення позитивного емоційного настрою, визначення поняття «обдарованість».

Які асоціації виникаютьз поняттям «Обдарованість»Обдарованість – це Дар Божий земній людині: надзвичайна здатність досконало й натхненно творити прекрасне і корисне – мистецтво на межі дива чи ремесло на межі мистецтва.

Обдарованість – це Дар Божий земній людині: надзвичайна здатність досконало й натхненно творити прекрасне і корисне – мистецтво на межі дива чи ремесло на межі мистецтва.

Не ганьба, а горе тому вчителеві,

Не ганьба, а горе тому вчителеві,

який не бачить у своїх учнях особистостей і кожним своїм кроком не здійснює індивідуальний підхід.

С. Максименко

Обдарованість – рівень задатків, схильностей людини, що є свідченням високого ступеня інтелектуального, моторного, сенсорного розвитку індивіда. Обдарованість є сплавом природного й набутого.

 • Обдарованість – рівень задатків, схильностей людини, що є свідченням високого ступеня інтелектуального, моторного, сенсорного розвитку індивіда. Обдарованість є сплавом природного й набутого.
 • Талановитість – вища здатність людини до певної діяльності, природний хист, який формується і розвивається під впливом сприятливих умов.
 • Здібності – якості особистості, які зумовлюють успішність діяльності.

Кожна дитина – особистість, кожна дитина – талановита!


Кожен учень нашої школи неповторний та унікальний, кожен заслуговує на увагу та любов

Американський психолог Дж. Рензуллі : "обдарованість — результат поєднання трьох характеристик: інтелектуальних здібностей, що перевищують середній рівень; творчого підходу й наполегливості".

 • Американський психолог Дж. Рензуллі : "обдарованість — результат поєднання трьох характеристик: інтелектуальних здібностей, що перевищують середній рівень; творчого підходу й наполегливості".
 • Обдарованість
 • Знання
 • Інтелектуальні здібності
 • Наполегливість
 • Креативність
 • Сприятливе оточуюче середовище

Дуже актуальною є проблема виявлення розвитку і педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу. Кожен обдарований учень – індивідуальність, яка потребує особливого підходу.

 • Дуже актуальною є проблема виявлення розвитку і педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу. Кожен обдарований учень – індивідуальність, яка потребує особливого підходу.
 • Сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого середовища. Навчальний заклад – повинне бути творчим середовищем, де формується нова людина, формується не як субстант до існуючого суспільства, а як творча особистість.

Вправа “ Портрет обдарованої дитини ”

Вправа “ Портрет обдарованої дитини ”

Ознаки обдарованого учня:

 • часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку;
 • мають чудову пам'ять, беруть участь у всіх заходах, змаганнях, усних турнірах, олімпіадах, конкурсах фахової майстерності тощо;
 • мають великий словниковий запас, вони із задоволенням читають словники, енциклопедії; можуть займатися кількома справами відразу;
 • дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ;
 • легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання;
 • не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь;
 • можуть концентрувати свою увагу на одній справі;
 • властиве надто розвинуте почуття справедливості;
 • добре розвинуте почуття гумору;
 • постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм, поки що, „не під силу”, й у вирішенні деяких з них домагаються успіху.
 • для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій;
 • негативно оцінюють себе;

Робота в групах.

Робота в групах.

Створити модель пошуку та підтримки обдарованих дітей.


Виявлення обдарованості

Спостереження вчителів

Участь у конкурсах,

олімпіадах,

виставках

Оцінка здібностей через органи учнівського самоврядування

Самооцінка здібностей

Психологічна діагностика

Анкетування батьків

діагностування дітей

підготовка вчителів до

роботи з обдарованими дітьми

Аналіз адміністрацією досягнень учнів

Банк обдарованих учнів

Урок, спецкурси,

факультативи

Взаємозв`язок з родиною

Позаурочна діяльність

Система роботи з обдарованими дітьми


Робота з педколективом

Від творчого вчителя до творчого учня

Адміністрація школи Психологічна служба школи

Робота з батьками

Виховання творчості у родині

Розвиток творчих здібностей у навчальній діяльності

Діагностичний моніторинг

Розвиток творчих здібностей у позакласній роботі

Індивідуалізація навчання.

Навчальні плани.

Курси за вибором.

Спецкурси.

Система ключових творчих справ (традиційні свята)

Гуртки художньо-естетичного виховання

Фізкультурно

-оздоровчі гуртки

Шкільна рада самоврядування

Вибір

8-9-й класи.

Допрофільне навчання, факультативи, курси за вибором

Профілізація

10-11-й класШкільні конкурси,

олімпіади,

інтелектуальні ігри

Підготовка

1-4-й класи

1-4 класи

Завдання

 • Розкриття та розвиток інтелектуального та творчого потенціалу учня.
 • Формування цілісної картини світу.
 • Формування здібностей до самостійного здобуття знань .
 • Формування початкових дослідницьких навичок та вмінь
 • Формування знань про «світ професій»

5-7класи

Завдання

 • Розвиток уявлення про власні інтереси та здібності .
 • Розвиток здібностей до самостійного здобуття знань (формування способів засвоєння, обробки та запам'ятовування інформації).
 • Розвиток дослідницьких навичок та вмінь застосовувати знання в новій ситуації.
 • Форсування первинних професійних планів і намірів і вибір напряму для подальшої профілізації

9 -11 класи

Завдання:

* Формування індивідуальних умінь самоосвіти.

* Формування основ дослідницької і творчої діяльності.

* Формування обгрунтованих професійних намірів.

Зміст

Профільне навчання:

Факультативи:

Гуртки:

Організація роботи школи по розвитку здібностей і талантів учнів передбачає кілька етапів здійснення:

 • 1. Діагностичний: виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності; відрізняються нестандартністю мислення та творчим підходом до вирішення проблем.
 • 2. Формуючий: створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку
 • обдарованих дітей.

 • 3. Мотиваційно-стимулюючий: стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення.
 • 4. Контрольно-результативний: підведення підсумків здійсненої діяльності, виявлення недоліків

Постійний пошук в інноваційному процесі, крокуємо в ногу з часом!

Поради вчителеві, щодо розвитку творчих здібностей обдарованих учнів

 • Підхоплюйте думки учнів та оцінюйте їх тут же, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість.
 • Підсилюйте інтерес учнів до нового.
 • Заохочуйте оперувати предметами, матеріалами, ідеями. Учень практично вирішує дослідницькі ідеї.
 • Навчайте учнів систематично оцінювати кожну думку. Ніколи не відкидайте її.
 • Виробляйте в учнів терпиме ставлення до нових понять, думок. Не вимагайте запам'ятовувати схеми, таблиці, формули, одностороннє рішення, де є багатоваріантні способи.
 • Культивуйте творчу атмосферу – учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки зустрічаються з визнанням, приймаються, використовуються.
 • Навчайте учнів цінувати свої та чужі думки, цінно фіксувати їх у блокноті.
 • Іноді однолітки ставляться до здібних учнів агресивно. Необхідно не усунути проблему, а запобігти їй. Найкраще здібному учневі пояснити, що це характерно, і розвивати в ньому терпимість і впевненість.
 • Пропонуйте цікаві факти, випадки, ідеї.
 • Розсіюйте страх.
 • Стимулюйте і підтримуйте ініціативу, самостійність. Підкидайте проекти, які можуть захопити.
 • Створюйте проблемні ситуації, що потребують альтернатив, прогнозування, уяви.
 • Створюйте у навчальному закладі періоди творчої активності, багато геніальних рішень приходить в ті моменти.
 • Розвивайте критичне ставлення.
 • Навчайте доводити почате до логічного завершення.
 • Впливайте особистим прикладом.
 •  


Методи та заходи психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів

Створення яскравих наочно-образних уявлень

Національно пізнавальна гра

Створення проблемної ситуації

Виконання творчих завдань

Сприяння розкриттю суб`єктів досвіду учнів

Створення ситуацій взаємодопомоги

Спонукання до пошуку альтернативних вирішень

Створення ситуації успіху

Заохочення

Дякую за увагу
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 4604
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
4604 -> Адаптація – це пристосування дитини до умов і вимог школи, які для неї є новими порівняно з умовами дитячого навчального закладу і сім'ї в дошкільному дитинстві


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка