Тренінгові заняття для підлітків на розвиток міжособистісної взаємодії Пояснювальна запискаСкачати 113.91 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.12.2018
Розмір113.91 Kb.
  1   2   3
Тренінгові заняття для підлітків на розвиток міжособистісної взаємодії

Пояснювальна записка
Пріоритетним напрямом психологічного супроводу молодших і старших підлітків є корекційно – розвивальна робота, направлена на розвиток міжособистісних стосунків.

Найбільш прийнятною формою може стати психологічний тренінг або година спілкування з елементами психологічного тренінгу.

Система поданих занять націлена на виховання морально етичних якостей, розвиток комунікативних компетенцій і формування «Я – концепції».

Досягнення цілей і завдань здійснюється через ряд словесних, наочних, продуктивних і репродуктивних методів виховання.

Використання пошуково – діяльнісного підходу через:

1.Постановку проблемних питань.

2.Створення проблемних ситуацій і вирішення їх за допомогою питань, вивчення «дерева понять».

3.Залучення самих учнів до підготовки і проведення занять з метою саморозвитку, самопізнання, самоосвіти.

Актуальність, доступність матеріалу, зв'язок інформації з реальністю також викликають інтерес до занять в учнів на всіх етапах: мотиваційному, операційному, рефлексії.

Організація діяльності учнів через роботу в групах, використання прийомів таких, як ігри, наочність у вигляді презентацій, словникової роботи, роздаткового матеріалу (картки-питання), мозкового штурму, рефлексії дають можливість до створення ситуації успіху і зняття напруження.


ЗМІСТ
Тема заходу

стор

1

Заняття-тренінг "Спілкування — це..."…………………

4

2

Тренінг для молодших підлітків"Чи уміємо ми спілкуватися"……………………………………………..

18

3

Стрес і прийоми його регуляції «Психологічний тренінг для підлітків»…………………………………….

27

4

Конфлікти та їх вирішення………………………………

35

5

Година спілкування з психологом на тему: "Будь собі кращим іншому"………………………………………….

45

6

Список використаних джерел……………………………

51


Заняття-тренінг "Спілкування — це..."
Мета: формування і розвиток умінь і навичок конструктивного спілкування.
Завдання:

 • створити довірливу обстановку під час групової роботи;

 • познайомити з поняттям “спілкування”, з уявленнями про способи самоаналізу і самокорекції;

 • формувати навички тілесного контакту, невербальної комунікації і координації сумісних дій;

 • сприяти оволодінню правил і прийомів ведення бесіди і дискусії.


Зміст заняття
Вправа-розминка “Скелелаз”.

Учасники встають в щільну шеренгу, створюючи “СКЕЛЮ”, на якій стирчать виступи, утворені з виставлених рук і ніг учасників, нахилених вперед тіл. Завдання ведучого — пройти уздовж цієї “СКЕЛІ”, не впавши в “провалля”, тобто не поставивши свою ногу за межі лінії, утвореної ступнями решти учасників.

Проведення вправи найзручніше організувати у формі ланцюжка — учасники з одного кінця “СКЕЛІ” по черзі пробираються до іншого, де знов “вбудовуються” в неї.
Обговорення.

- Які відчуття виникали у ведучих і у складових “СКЕЛІ” при виконанні даної вправи?

- Що допомагало, а що заважало справитися із завданням?

- Чи була дана взаємодія спілкуванням між вами?


Розповідь психолога “Що таке спілкування?”

Спілкування – специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми як членами суспільства: у спілкуванні реалізуються соціальні стосунки людей.

У спілкуванні виділяють три взаємозв'язані сторони:

- комунікативна сторона спілкування полягає в обміні інформацією між людьми;

- інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між людьми;

- перцептивна сторона спілкування (включає процес сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння).


Пропонується обговорити питання: Що таке спілкування? Яку людину ми називаємо товариською?

Підводячи підсумки обговорення, пропонується відзначити, що спілкування — це встановлення і розвиток контактів між людьми, воно може відбуватися в різних формах, з яких явно виділяються три.

Анонімне спілкування — це взаємодія між незнайомими людьми або ж не зв'язаними особистими стосунками людьми. Це можуть бути тимчасові зв'язки між суб'єктами, в яких вони виступають як громадяни, жителі одного мікрорайону, пасажири транспорту, глядачі одного залу. Вони зустрічаються, вступають в контакт один з одним і розходяться. Партнери по спілкуванню залишаються анонімними.

Функціонально-рольове спілкування припускає зв'язки між його учасниками, що виконують певні соціальні ролі на тимчасових відрізках різної діяльності. Партнерів в цьому спілкуванні зв'язують взаємні обов'язки по відношенню один до одного: лікар — хворий, керівник — підлеглий, лектор — слухач, педагог — учень. В основному функціонально-рольове спілкування обумовлене посадовими позиціями його учасників. Так, на виробництві майстер виконує розпорядження начальника цеху і виконує соціальну роль підлеглого, а повернувшись додому, в стосунках “батьки — діти” він же займає провідну позицію.

Неформальне спілкування є всілякими особистісними контактами за межами офіційних стосунків. Це, наприклад, спілкування між друзями. Його особливістю є вибірковість відносно партнера.

Спілкування виступає в трьох іпостасях. По-перше, воно має комунікативну функцію. Вступаючи в контакти, один з одним, люди передають інформацію не тільки за допомогою мови (вербальне спілкування), але і за допомогою міміки і жестів (невербальне спілкування). По-друге, спілкування виступає як взаємодія (інтеракація), в якій партнери можуть обмінюватися діями і вчинками, не вимовляючи ні єдиного слова, так обмінюються грошовими знаками продавець і покупець при товарно-грошових стосунках, що склалися в суспільстві, так взаємодіють танцівники балету і члени спортивних команд. По-третє, спілкування неодмінно пов'язане з взаємним сприйняттям партнерів (перцепція). Для тих, що спілкуються важливо, чи сприймає партнер іншого з довірою, тямущого або ж один з них заздалегідь припускає, що протилежна сторона залишиться глухою до повідомлення.

Товариськість в найширшому змісті — це психічна готовність людини до організаторсько-комунікативної діяльності. Структура товариськості багатошарова і її слід розглядати, як правомірно вважає В.А.Кан-Калік, в єдності трьох компонентів: потреби в спілкуванні з боку особистості, високого емоційного тонусу на всьому тимчасовому відрізку спілкування і стабільних комунікативних навичок і умінь.

Закінчуючи розмову з цього питання, пропонується учасникам розглянути теоретичні знання і організовувати практику спілкування для того, щоб бути успішним в спілкуванні.


А.Спостережливість в спілкуванні.
Вправа “Що пам'ятаю?”

Один з учасників (за бажанням) сідає спиною до аудиторії. Останні вголос загадують одного з присутніх. Завдання ведучого — якомога докладніше описати зовнішній вигляд загаданого. Коли опис буде закінчений, члени групи можуть доповнити опис своїми спостереженнями. Після цього хто-небудь інший сідає спиною до аудиторії, загадується нова людина і процедура повторюється. Зміна ведучого відбувається ще кілька разів.Обговорення.

 • Легко або важко було описувати зовнішність?

 • У чому були труднощі?

 • Чому?

 • Що найлегше згадується?

 • Що важче?

 • Кому було легко виконувати цю вправу?

 • Чому?


Вправа “Передай іншому”

Учасники заняття-тренінгу сидять в колі і по черзі кожен без слів передає сусідові який-небудь уявний предмет. Сусід повинен “узяти” його відповідним чином і назвати. Потім він пропонує вже інший, свій предмет наступному по колу. Вправа повторюється до тих пір, поки всі не приймуть участь.Обговорення.

 • Легко або важко було передавати предмет?

 • Кому легко?

 • А в чому були труднощі?

 • Легко або важко було відгадувати предмет?

 • Кому було легко?

 • А в чому полягали труднощі?


Б.Невербальне спілкування.
В. Вміння слухати іншого.

Вправа “Спина до спини”

Учасники (за бажанням) сідають на стільці спиною один до одного. Їх завдання — вести діалог на ту тему, що цікавить обох, протягом 3-5 хвилин. Решта учасники грає роль мовчазних глядачів.Обговорення.

Діти діляться своїми відчуттями.

Чи легко було вести розмову?

У чому були труднощі?

Чи є задоволення від розмови?

Глядачі висловлюють свої спостереження. Можна повторити вправу ще з однією парою учасників.


Г. Точна передача інформації.
Вправа “Передача інформації”.

Зараз всі ви покинете кімнату, залишиться тільки одна людина. Їй я зачитаю текст. Після цього я запрошу в кімнату другого учасника, і перший перекаже йому текст, який тільки що прослуховував. Потім я запрошу в кімнату третього учасника. Другий розповість йому те, що розповіли йому. Потім я покличу наступного, і так до тих пір, поки всі учасники не опиняться в кімнаті. Прохання до всіх уважно слухати кожного учасника.

Потім виконується вправа згідно інструкції.

Текст підбирається психологом довільно. Бажано, щоб він був малознайомим. Добре підходять газетні замітки з рубрики “Інформація”.

Необхідно, щоб були два-три герої і певна протяжність дії. Об'єм тексту — близько 50 рядків. (Психологові слід мати запасний варіант тексту, на випадок повтору вправи.)

Обговорення.


 • За рахунок чого відбулося спотворення інформації?

 • Що “свого” кожен вніс до розповіді?

 • Чи буває так в житті?

 • Що треба робити, щоб спотворення були мінімальними?

 • Що з вами відбувається, коли ви не розумієте змісту того що відбувається, що ви відчували і як раніше на це реагували?


Самодіагностика.
Анкета чи “Умієте ви контролювати себе” (А.Толстих)
Підкресліть “так”, якщо ви згодні з твердженням, чи ні”, якщо не згодні.

1. Мені важко наслідувати іншим. Так, ні

2. Я б, мабуть, міг при нагоді зваляти дурня, щоб привернути увагу або потішити оточуючих . Так, ні.

3. З мене міг би вийти непоганий актор. Так, ні.


4. Іншим людям іноді здається, що я переживаю щось більш глибоко, чим це є насправді. Так, ні.

5. У компанії я рідко є в центрі уваги. Так, ні.

6. У різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто поводжуся абсолютно по-різному. Так, ні.

7. Я можу відстоювати тільки те, в чому я щиро переконаний. Так, ні.

8. Щоб досягти успіху в справах і в стосунках з людьми, я прагну бути таким, яким мене чекають побачити. Так, ні.

9. Я можу бути доброзичливим з людьми, яких я не виношу. Так, ні.

10. Я завжди такий, яким здаюся. Так, ні.
Нарахуєте собі по одному балу за відповідь “ні” на 1-ше, 5-те і 7-ме питання і за відповідь “так” на всі останні. Підрахуйте суму балів.

Якщо ви відповідали щиро, то про вас, мабуть, можна сказати наступне:

0-3 бали – у вас низький комунікативний контроль. Ваша поведінка стійка, і ви не вважаєте за потрібнеїї змінювати залежно від ситуації. Ви здатні до щирого саморозкриття в спілкуванні. Деякі вважають вас “незручним” в спілкуванні унаслідок вашої прямолінійності.

4-6 балів – у вас середній комунікативний контроль. Ви щирі, але стримані в своїх емоційних проявах. Вам слід більше рахуватися в своїй поведінці з навколишніми людьми.

7-10 балів – у вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите в будь-яку роль, гнучко реагуєте на зміни ситуації і навіть в змозі передбачати враження, яке ви справите на оточуючих.

Правила ведення бесіди і дискусії.

Пропонуються учасникам назвати основні умови ведення бесіди і дискусії. В ході колективного обговорення приймаються правила ведення дискусії:

— покажіть свою дружню прихильність до співрозмовника;

— прагніть, щоб вашим співрозмовникам було цікаво і приємно спілкування з вами;

— умійте вислухати думку іншого, не перебивайте того, що говорить;

— не відволікайтеся, коли говорять інші;

— не уникайте погляду співрозмовника, дивіться в очі тому, що говорить або слухає вас;

— не бійтеся висловитися;

— чітко і коротко висловлюйте свою думку, уникайте багатослівності і відхилення від теми;

— аргументуйте свою мову, будьте логічні в доказі своєї думки;

— не робіть висновків до того, як зрозумієте думку іншого і проблему до кінця;

— враховуйте, що ви і ваш співрозмовник, можете обговорювати не одне і те ж питання;

— стежте за тим, щоб для вас і вашого співрозмовникаслова мали однаковий зміст;

— проявляйте пошану до думки іншого, визнавайте його право мати свою точку зору, можливо, і відмінну від вашої;

— майте мужність визнати свою неправоту, не ображайтеся на співрозмовника, тим більше, не ображайте його;

— будьте ввічливі і тактовні;

— не зловживайте часом іншого;

— не займайте негативну позицію по відношенню до співрозмовника;

— умійте відчувати співрозмовника, контролюйте свою поведінку за допомогою питань: “Чи правильно він розуміє мене?”, “Чи правильно я розумію його?”

Яка б не була мета спілкування, завжди корисно знати прийоми правильного слухання:

1. З'ясуйте свої звички слухати. Які ваші сильні сторони? Які ви робите помилки? Може, ви судите про людей дуже швидко? Чи часто ви перебиваєте співрозмовника? Які перешкоди спілкування найбільш вірогідні у ваших відповідях? Які з них використовуються вами найчастіше? Знання своїх звичок слухати є першим етапом в їх корекції.

2. Не втікайте від відповідальності за спілкування. Пам'ятаєте, що в спілкуванні беруть участь дві людини: один говорить, інший слухає. Як може хто-небудь дізнатися, що ви його не розумієте, поки ви самі не скажете йому про це?

3. Будьте фізично уважні. Оберніться лицем до того, що говорить. Підтримуйте з ним візуальний контакт. Переконайтеся, що ваша поза і жести говорять про те, що ви слухаєте. Сидіть або стійте на такій відстані від співрозмовника, яка забезпечує зручне спілкування обом. Пам'ятайте, що той, що говорить хоче спілкуватися з уважним, живим співрозмовником, а не з кам'яною стіною.

4. Зосередьтеся на тому, що говорить співрозмовник. Оскільки зосередженою увага може бути недовго (менш однієї хвилини), слухання вимагає свідомої концентрації уваги. Прагніть звести до мінімуму ситуаційні перешкоди. Наприклад, телевізор або телефон, не допускайте “блукання” думок. Допомогти концентруватися на тому, про що говорить співрозмовник, найімовірніше, може ваша фізична увага і мовна активність.

5. Прагніть зрозуміти не тільки зміст слів, але і почуття співрозмовника. Пам'ятайте, що люди передають думки і почуття “закодованими” — відповідно до соціально прийнятих норм. Слухайте не тільки інформацію, але і передавані відчуття.

6. Спостерігайте за невербальними реакціями того, що говорить. Оскільки велика частина спілкування є невербальною, будьте уважними не тільки до слів, але і до міміки і жестів того, що говорить. Стежте за виразом обличчя співрозмовника і за тим, як часто він дивиться на вас пильно або як він підтримує з вами візуальний контакт. Стежите за тоном голосу і швидкістю мови. Зверніть увагу на те, як близько або далеко від вас стоїть той, що говорить, чи сприяють невербальні моменти посиленню мови співрозмовника або вони протиріччать висловлюваному словами.

7. Дотримуйтеся схвальної установки по відношенню до співрозмовника. Це створює сприятливу атмосферу для спілкування. Чим той, що більше говорить відчуває схвалення, тим точніше він виражає те, що хоче сказати. Будь-яка негативна установка з боку слухача викликає захисну реакцію, відчуття невпевненості і настороженості в спілкуванні.

8. Прагніть виразити розуміння. Користуйтеся прийомами слухання, рефлексії, щоб зрозуміти, що насправді відчуває співрозмовник, і що він намагається зрозуміти. Емпатійне спілкування означає не тільки схвалення співрозмовника, але дозволяє точніше зрозуміти повідомлення.

9. Слухайте самого себе. Це особливо важливо для вироблення уміння слухати інших. Коли ви стурбовані або емоційно збуджені, то менше всього здатні слухати те, що говорять інші. Якщо ж чиєсь повідомлення торкнеться ваших відчуттів, виразите їх співрозмовникові: це прояснить ситуацію і допоможе вам слухати інших краще.

10. Відповідайте на прохання відповідними діями. Пам'ятайте, що часто мета співрозмовника — отримати що-небудь реальне відчутне, наприклад, інформацію, або зміну думки, або змушення зробити що-небудь. В цьому випадку адекватна дія — краща відповідь співрозмовникові.


Тест “Уміння слухати”
Після обговорення прийомів слухання учням пропонується відповісти на питання тесту.
Інструкція: На кожне з нижчеприведених питань слід дати один з п'яти варіантів відповіді: “майже завжди”, “в більшості випадків”, “іноді”, “рідко”, “майже ніколи”.

Мабуть, не буде зайвим нагадати, що найбільш точну відповідь ви отримаєте при максимальній щирості.


Питання.

1. Чи намагаєтесь Ви “завершити” бесіду в тих випадках, коли тема (або співрозмовник) нецікаві вам?

2. Чи дратують Вас манери Вашого партнера по спілкуванню?

3. Чи може невдалий його вираз спровокувати Вас на різкість або грубість?

4. Чи уникаєте Ви вступати в розмову з невідомою або маловідомою людиною?

5. Чи маєте Ви звичку перебивати співрозмовника?

6. Чи вдаєте ви, що уважно слухаєте, а самі думаєте зовсім про інше?

7- Чи міняєте тон, голос, вираз обличчя залежно від того, хто Ваш співрозмовник?

8. Чи міняєте тему розмови, якщо співрозмовник торкнувся неприємної для Вас теми?

9. Чи поправляєте людину, якщо в його мові зустрічаються неправильно вимовлені слова, назви?

10. Чи буває у Вас поблажливо-менторський тон з відтінком зневаги і іронії по відношенню до того, з ким Ви говорите?
Обробка результатів:

“майже завжди” — 2 бали

“в більшості випадків” — 4 бали

“іноді” — 6 балів, “рідко” — 8 балів

“майже ніколи” — 10 балів.
Яка сума набраних вами балів?
Трактування результатів:

Якщо ви набрали більше 62 балів, то дана тема для вас неактуальна, якщо ви набрали від 55 до 62 балів — ви слухач “середнього рівня”, рекомендуємо вам використовувати прийоми правильного слухання і розвивати навички правильного слухання. Якщо ви набрали менше 55 балів, то настійно рекомендуємо уважно вивчити записи, які ви зробили на занятті і постійно використовувати запропоновані рекомендації в практичній діяльності.


Вправа “Асоціація”, направлена на розвиток конструктивної взаємодії і групового об'єднання.
Один з учасників стає ведучим і виходить за двері. Останні вибирають кого-небудь з тих, що залишилися, якого він повинен вгадати по асоціаціях. Ведучий входить і намагається вгадати, кого саме загадали, ставлячи питання на асоціації: “На яку квітку він схожий?”, “На який смак?”, “На яку пісню?”, “На яку книгу?” і тому подібне. При цьому ведучий показує, хто саме повинен йому відповісти. Він задає обумовлене заздалегідь число питань (зазвичай 5), після чого повинен назвати того, кого загадали. Якщо вгадує, то названий стає ведучим. Якщо ні - йде знов. Якщо не вгадав більше двох разів - вибуває з гри.
Обговорення.

- Коли легко було вгадувати: коли відповідав той, кого загадали, або хто-небудь інший? З чим це пов'язано?

- Відмінність тим часом, якими ми представляємося самим собі, якими - іншим людям.
Вправа “Дзеркало”.

Учасники діляться на дві команди - ті, що сидять на правій і на лівій стороні парти. По сигналу ведучого той, хто сидить на правій стороні, повинен зобразити без слів, за допомогою жестів, пози, міміку - упевненого, невпевненого чи грубої людини, а той учень, що сидить на лівій стороні повинен здогадатися, кого він зображав. Якщо він вгадав правильно, обидва учасники піднімають руку вгору. Після того, як буде пройдений весь ряд, ролі міняються. Ведучий фіксує кількість правильно вгаданих поз.


Після виконання вправи проводиться коротке обговорення:

- Які пози частіше загадувалися, чому?

- Які легше вгадувалися, чому?

- Яке значення має вербальне і невербальне спілкування?


Рефлексія.

 • Що сподобалося під час проведення заняття-тренінгу?

 • Що нового дізналися по даній темі?

 • Які важливі “відкриття” для себе вами зроблені?

 • Де і коли ви їх зможете застосувати?Тренінг для молодших підлітків
"Чи уміємо ми спілкуватися"
Мета|ціль|: познайомити учасників з|із| основними прийомами по обміну інформацією, формувати уміння її обробляти, знаходити|находити|в отриманій інформації життєво важливі аспекти|поважне| для вирішення актуальних проблем.
Завдання|задачі|: розвивати у учасників пошану|повагу| до інших і самоповагу, навчити долати|переборювати| внутрішній неспокій|занепокоєння|, підтримувати один одного, довіряти і довірятися. Учити|вчити| досягати успіху без суперництва, вірити, що все це необхідно і в школі.
Хід заняття:
Сьогодні ми поговоримо про спілкування. Ваш життєвий досвід|дослід| ще малий, і деколи|почасти| ви не знаєте, як поводитися в різних ситуаціях, як поступати|надходити|, щоб|аби| не було конфліктів. Давайте, перш за все|передусім|, поговоримо, чи конфліктна ви особа|особистість|. Для цього відповідайте на питання анкети.
1. У класі почалася|розпочинала| суперечка|спір| на підвищених тонах. Ваша реакція:

не приймаю участі;

коротко висловлююся в захист тієї точки зору, яку вважаю за правильну;

активно втручаюся і “викликаю|спричиняю| вогонь на себе”.

2. Чи виступаєте|вирушаєте| ви на зборах|зібраннях| (класній годині) з|із| критикою дорослих?

ні;


тільки|лише| якщо маю для цього вагомі підстави;

критикую завжди і по будь-якому приводу.

3. Чи часто ви сперечаєтеся з|із| друзями?

тільки|лише| жартома і те якщо це люди не образливі;

лише по принципових питаннях;

сварки – моя стихія.

4. Ви стоїте в черзі. Як ви реагуєте, якщо хтось лізе вперед?

обурююся в душі, але|та| мовчу: собі дорожче;

роблю|чиню| зауваження – треба ж навчити грубіяна хорошому|доброму| тону;

проходжу|минаю| вперед і починаю|розпочинаю| спостерігати за порядком|ладом|;

5. Удома|вдома| на обід подали несолоний суп. Ваша реакція.

не підніматиму|підійматиму| бучу із-за дрібниці;

мовчки візьму сільницю;

не утримаюся|стримуватимуся| від їдких зауважень, і, мабуть, демонстративно відмовлюся від їжі|їди|.

6. На вулиці або в транспорті вам наступили|настали| на ногу.

з|із| обуренням|збуренням| подивлюся|погляну| на кривдника;

сухо без емоцій зроблю зауваження;

висловлюся, не соромлячись у виразах.

7. Хтось в сім'ї купив річ, яка вам не подобається.

промовчу;

обмежуся коротким, але|та| тактовним коментарем;

висловлю все, що я про це думаю|вважаю|.

8. Не повезло, на вулиці в лотерею ви просаджали купу грошей. Як ви до цього віднесетеся?

постараюся здаватися|видаватися| байдужим, але|та| не дам собі слово ніколи більше не брати участь в цьому неподобстві;

не приховаюрозчарування, але|та| віднесуся до того, що відбувся з|із| гумором, пообіцявши узяти реванш;

програш зіпсує мені настрій, подумаю, як помститися кривдникам.

Ключ|джерело|: 1-й варіант відповіді – 4 очки, 2 – 2 очки, 3 – 0 очок. Йде підрахунок балів. Клас розбивається на три психологічні типи|типів|.

Психолог дає таку інформацію.

22-32 очка. Ви тактовні і миролюбні, йдете|вирушаєте| від суперечок|спорів| і конфліктів, уникайте критичних ситуацій на роботі і удома|вдома|. Вислів “Платон мені друг, але|та| істина дорожча!” не може бути вашим девізом. Вас іноді|інколи| називають пристосованцем. Наберіться сміливості і, якщо обставини зажадають, висловлюйтеся принципово, незважаючи на осіб.

12-20 очок. Ви славитеся людиною конфліктною. Але|та| це перебільшення. Ви конфліктуєте, тільки|лише| якщо немає іншого виходу, коли всі інші засоби|кошти| вичерпані. Ви здатні|здібні| твердо обстоювати свою думку, не думаючи|вважати|, як це відіб'ється на стосунках до вас товаришів. При цьому ви не “виходите за рамки”, не принижуєтеся до образ. Все це викликає|спричиняє| до вас пошану|повагу|.

До 10 очок. Спори і конфлікти – це ваша стихія. Адже ви любите|кохаєте| критикувати інших, якщо ж почуєте зауваження в свою адресу – можете з'їсти людину живцем. Це критика ради критики. Не будьте егоїстом. Дуже важко доводиться|припадає| тим, хто|КТО| поряд з|поряд із| вами. Ваша нестриманість відштовхує людей. Чи не тому у вас немає справжніх|теперішніх| друзів? Постарайтеся приборкати свій характер|вдачу|.

Всім хочеться стати трішки краще. Це я знаю по собі. Адже є багато можливостей|спроможностей| навчитися жити безконфліктно. Один із|із| способів - уміння робити|чинити| компліменти.
Давайте повчимося говорити один одному приємні слова.
Вправа «Компліменти».

Викликаються|спричиняють| 2 людини – хлопчик і дівчинка|дівчатко|. Роблячи|чинити| вперед по одному кроку, вони говорять один одному компліменти. Хто|КТО| виграє?

Весь клас уважно слухає, коли хлопчик і дівчинка|дівчатко| виходять і встають один напроти|навпроти| одного, говорять компліменти. Виграє той, хто|КТО| більше і красивіше говорить компліменти.

Уміння висловити свою прихильність до співбесідника|співрозмовника| – це ще не все. Молодій людині треба уміти вести діалог, тобто підтримувати бесіду, не відволікаючись від основної теми.

Отже, наступна вправаназивається
Культурна бесіда”.

Дві людини сідають один проти|супроти| одного. Письмово на папері протягом двох хвилин|мінут| кожен повинен викласти тему і мету|ціль| розмови. Наприклад, я хочу знати, який останній фільм подивився|поглянув| мій співбесідник|співрозмовник|, і яка думка у нього склалася про цей фільм.

Психолог формулює для дітей|хлопців| завдання|задачу|: пропонує побудувати|спорудити| бесіду так, щоб можна було уважно вислухати свого партнера, допомогти йому розкрити тему, а заразом|одностайно| вирішити|рішати| і свої завдання|задачі| (час діалогу – 4 хв).

Коли діти|хлопці| пишуть на папері тему і мету|ціль| розмови, психолог з учнями|виучують| проводить фізкультурну хвилинку|мінуту| для дихання (запрошуються два учня, які показують виконання вправ “Кучер” - на вдиху вимовляєте|виголошуєте| “но-но-но|.”, робите|чините| добір повітря і на видиху “тпру”.

“Насос” – 1 людина гойдає|качає| “насос”, при цьому говорить “ш-ш-ш|.” різко видихаючи, а 2 надувається як куля, піднімаючи|підіймати|руки і набираючи повітря, потім на видиху вимовляє|виголошує| “с-с-с|.”, опускаючи руки.

У мові|промові| культурної людини, що уміє спілкуватися, обов'язково мають бути слова ввічливості. Ввічливість – невід'ємна якість спілкування.

Давайте ж пограємо в
Мовний етикет”.

Грають дві людини.

Назвіть|накликайте| слова вітання|привітання|. (Здрастуйте! Добрий ранок! Добридень! Добрий вечір! Вітаю вас! Привіт! Салют!)

Висловіть прохання. ( Ви можете мені сказати?.. Не могли б ви мені?.. Скажіть, будь ласка. Дозволите попросити вас. Не могли б ви?.. Будьте такі люб'язні. Будьте добрі!)

Якими словами краще всього почати|розпочинати| знайомство? (Дозвольте представити|уявляти| вам. Дозвольте познайомити вас. Познайомтеся. Як тебе звуть|кличуть|? Ви знайомі? Дозвольте познайомитися.)

Як прийнято вибачатися в культурному суспільстві|товаристві|? ( Приношу вам свої вибачення. Дозвольте мені вибачитися. Не можу не принести вам свої глибокі вибачення. Пробачте|вибачите| за.)

Чи є декілька слів підбадьорення|заохочення| у тебе в запасі ? (Не засмучуйтеся. Немає приводу для тривоги|занепокоєння|. Немає нічого поганого в тому, що. Все буде добре. Заспокойтеся.)

Чи є у тебе запас слів подяки|вдячності| ? ( Дякую вам. Спасибі. Дозвольте подякувати| вам. Заздалегідь|наперед| вдячний. Вдячний вам. Прийміть мою подяку|вдячність|.)

Як попрощатися, щоб|аби| людям було приємно знов|знову| зустріти тебе? (До побачення! Сподіваюся|надіюся| побачити вас ще! Доброго шляху|колії|! До завтра! Всього доброго|доброго|! Завжди раді вас бачити! Приємно було познайомитися!)

При спілкуванні дуже часто виникають важкі|скрутні| ситуації, знайти вихід, з|із| яких деколи|почасти| нелегко. Але|та| потрібно. Спробуємо це зробити.


Вправа «Розгляд ситуацій».

Олена (скривджена). Вчора|учора| ти, Андрій, йшов мені назустріч і не привітався|привітався|. Це неввічливо.

Андрій (здивований). А чому я повинен вітатися? Ти мене перша побачила, ось|от| би і привіталася|привіталася|.

Хто|КТО| має рацію? (Хто|КТО| краще вихований, той вітається першим.)


Мовний етикет.

Використовуються тільки|лише| чарівні слова: вітання|привітання| (здрастуйте, привіт, салют, добрий ранок), прохання (ви не могли б., будь ласка, будьте такі добрі.), знайомства (дозволите познайомитися, давайте познайомимося, можна з|із| вами познайомитися і т. д.), вибачення (приношу вам свої вибачення, дозвольте вибачитися, мої глибокі вибачення.), схвалення (не засмучуйтеся, немає приводу для неспокою|занепокоєння|, немає нічого поганого в тому, що., все буде добре), подяка|вдячність| (дякую вам, спасибі, заздалегідь|наперед| вдячний, вдячливий вам), прощання (до побачення, доброго шляху|колії|, до завтра, всього хорошого|доброго|.)


Ситуація.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка