Трякіна ольга олександрівна


Загальна оцінка рівнів підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників контрольноїСторінка18/32
Дата конвертації19.11.2018
Розмір4.75 Mb.
#64854
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32

Загальна оцінка рівнів підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників контрольної

та двох експериментальних груп (% до загальної кількості)

Рівень

Констатувальний етап


Контрольний етап

КГ

ЕГ1

ЕГ2

КГ

ЕГ1

ЕГ2

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

Високий

9

12,86

13

15,29

10

13,33

11

15,71

34

40,00

27

36,00

Середній

21

30,00

27

31,76

23

30,67

24

34,29

40

47,06

34

45,33

Низький

40

57,50

45

52,94

42

56,00

35

50,00

11

12,94

14

18,67

Рис. 3.6. Порівняльна діаграма загальної оцінки рівня підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників на констатувальному та контрольному етапах експерименту.

Порівняння трьох діаграм показує наявні позитивні кількісні зміни після упровадження у навчальний процес магістрів розробленої технології підготовки. Засвоєні професійні знання, освоєні вміння реалізовувати професійні функції, сформовані професійно важливі особистісні якості та компетентності в майбутніх фахівців в галузі митної справи дозволили студентам експериментальних груп досягти більш високого рівня.

Отримані емпіричні дані надають можливість зробити висновок, що хоча на констатувальному етапі експерименту спостерігалася незначна різниця між рівнями сформованості зазначених критеріїв у першої та другої експериментальної групах, наприкінці експерименту вона виявилася суттєвою (високий рівень підготовки студентів першої експериментальної групи досяг 40%, у той час як у другій експериментальній групі він дорівнює 36%; низький рівень – 12,94% та 18,67% відповідно). Це зумовлено, на нашу думку, попереднім знайомством респондентів першої експериментальної групи із теоретичним матеріалом та практичними методами, що корелюють із змістом міжнародних професійних стандартів митників, володінням професорсько-викладацького складу вже до початку експерименту певним інструментарієм упровадження у навчальні програми магістрів міжнародних професійних стандартів митників (проте, у обмеженій кількості й не досить ефективно, що і продемонстрували результати констатувального експерименту).

На етапі статистичного аналізу отриманих даних була здійснена перевірка гіпотези про нормальний розподіл досліджуваних груп. Вона була проведена за допомогою критерію згоди Пірсона χ2. Статистики цього критерію обчислюється за формулою:,

де r – об’єм вибірки; v – число груп варіаційного ряду; nxj – фактичне число значень в i-й групі, тобто емпірична частота, nyj – теоретична ймовірність попадання випадкової величини в i-ю группу.

При використанні критерію χ2 нульова гіпотеза зводиться до припущення, що невідповідність емпіричних частот частотам теоретичним (тобто обчисленим з того чи іншого закону розподілення) є випадковим, тобто між емпіричними і теоретичними частотами статистичної різниці немає. Нульова гіпотеза спростовується, якщо χ2 ≥χ 2крит для прийнятого рівня значимості α і числа ступенів свободи k=v–l–1, де v – число груп варіаційного ряду; l – число невідомих параметрів передбачуваної моделі (для моделі нормального розподілу l=2).

Перевірка нормальності розподілу сформованостей професійної, організаторсько-управлінської та комунікативної компетентностей студентів для контрольної та двох експериментальних груп за допомогою χ2-критерію Пірсона показує незначущі (рівень значущості р>0,10) відмінності від нормального закону з тенденцією до збільшення ступеня відповідності нормальному закону показників двох експериментальних груп на формувальному етапі (що підтверджується наведеними у додатку Ч таблицями).

Нарешті, для виявлення відмінностей у розподілі рівнів підготовки магістрів на засадах міжнародних професійних стандартів митників в двох експериментальних та контрольній групах дані були переформовані і доповнені.

Наприкінці процесу статистичного аналізу було зроблено оцінку показника загального рівня підготовки респондентів контрольної та двох експериментальних груп на констатувальному та контрольному етапах експерименту (див. таблицю 3.11).Таблиця 3.11

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка