Трякіна ольга олександрівнаСторінка22/32
Дата конвертації19.11.2018
Розмір4.75 Mb.
#64854
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32


ДОДАТОК А. 1

Словник компетенцій ЄС для митної професії

(переклад з англ., [351, С. 113 -119])
Когнитивні компетенції: визначення та поведінкові показники

Аналітичні вміння: здатність розпізнавати сутність та взаємозв’язки елементів інформації.

Вміння відрізняти основні питання від додаткових деталей, логічно зв’язувати дані, відрізняти причину і наслідок, логічно структурувати великий обсяг інформації і спостережень

Творчість: здатність створювати свіжі ідеї та підходи, які відрізняються від традиційних моделей мислення.

Здатність використовувати нові, оригінальні підходи та методи, спроможність пропонувати кілька ідей для вирішення проблем

Усна презентація: вміння чітко і грамотно спілкуватися під час проведення дискусій, зустрічей.

Здатність грамотно вживати слова і речення, спілкуючись рідною мовою, висловлювати свої думки ясно і вільно, говорити на будь-яку тему коротко і послідовно

Здатність пристосовувати мову і форму презентації інформації до потреб та інтересів нгл.отивації

Соціальна обізнаність: обізнаність у питаннях відповідних політичних та соціальних подій і здатність використовувати цю інформацію на робочому місці.

Знання про відповідні зміни і тенденції, здатність оцінювати значимість цих факторів

Здатність реагувати на відповідні зміни за допомогою переорієнтації напрямків діяльності, застосування відповідних стратегічних й оперативних методів

Вміння виносити судження: здатність досягати виваженого рішення на основі наявної інформації та розгляду альтернативних варіантів.

Здатність використовувати результати оцінок, розглядати всі можливі варіанти та перспективи, погляди співробітників, щоб сформувати власну думку

Здатність аргументувати ідеї, враховувати можливість помилок у судженнях

Планування та організація: здатність організовувати дії, час, людські ресурси і засоби для досягнення цілей.

Здатність складати план для досягнення намічених цілей, оцінювати кількість часу, співробітників та засобів, що потрібні для виконання завдань, організовувати діяльність

Здатність оцінити результати попередньої діяльності та планувати етапи майбутньої, встановлювати пріоритети

Письмова презентація: вміння писати зрозуміло і грамотно на мовах, що використовуються в країні, з якою ведеться листування.

Вміння грамотно спілкуватися необхідною мовою/мовами, висловлювати думки чітко і вільно

Здатність логічно структурувати текст, застосовувати правила форматування і розмітки тексту, використовувати письмовий стиль відповідно до цільової групи

Розуміння тактичних й управлінських підходів: вміння контролювати всі процеси і відносини всередині і зовні організації, використовувати інформацію для прийняття рішень і застосування конкретних дій.

Знання правил організації та управління персоналом, політичних та адміністративних принципів

Здатність керувати адміністративними та політичними відносинами, оцінювати доцільність політичних й адміністративних рішень і дій

Експертні знання: знання необхідних ноу-хау, розробка і застосування таких ноу-хау.

Здатність удосконалювати професійні знання засобом обізнаності у поточних подіях або участю у курсах підвищення кваліфікації, оцінювати і вирішувати проблеми за допомогою використання експертних знань і навичок

Здатність відповідати на різноманітні питання колег, передавати знання

Вміння оцінювати ситуацію: здатність мати чітке уявлення про поточний стан і перспективи організації.

Здатність сформулювати чітке уявлення про поточну ситуацію та майбутні напрямки розвитку, оцінювати поточні питання з точки зору довгострокової перспективи

Здатність змінювати курс дій паралельно із зміною зовнішніх обставин, створювати сценарії майбутніх подій
Соціальні компетенції: визначення та поведінкові показники

Вміння контактувати: вміння налагоджувати контакти.

Здатність налагоджувати робочі контакти з людьми всередині/зовні підрозділу, бути доступним і сприйнятливим,відкритим для нових контактів

Здатність поводитись вільно у будь-яких соціальних ситуаціях, навіть у незнайомих

Вміння співчувати: здатність поважати погляди, почуття і мотиви дій інших людей.

Здатність розуміти почуття інших людей, поважати культурні відмінності, ставитися до інших людей тактовно і шанобливо, з готовністю обговорювати особистісні потреби

Клієнтоорієнтований підхід (внутрішній, зовнішній): вміння робити акцент на побажаннях і потребах клієнтів.

Здатність розглядати питання клієнта, обслуговувати клієнта якнамога швидше, знаходити (разом із клієнтом) найкраще рішення його проблем

Здатність брати на себе відповідальність за правильність виконання дій

Здатність інформувати клієнта щодо кола доступних можливостей, оцінювати задоволеність клієнтів

Вміння слухати: вміння отримувати інформацію під час усного спілкування, вміння задавати питання і взаємодіяти з іншою людиною.

Здатність фільтрувати інформацію у процесі вербальної та невербальної комунікації, розуміти підтекст у процесі комунікації

Здатність задавати питання для уточнення або роз’яснення пропозицій, не перебивати без необхідності, формулювати чіткі відповіді на доводи оратора

Вміння мотивувати: вміння діяти у напрямку підвищення мотивації інших людей.

Здатність висловлювати вдячність за відданість та вдале виконання професійних завдань робітниками, заохочувати працівників висловлювати ідеї і пропозиції

Здатність оприлюднювати успіхи і внески робітників, застосовувати методи нагородження співробітників за їх внесок і досягнення, стимулювати робітників для досягнення складних цілей

Вміння взаємодіяти: вміння створювати і підтримувати відносини як всередині, так і поза межами організації, використовувати їх для обміну інформацією та здійснення співпраці.

Здатність створювати і підтримувати контакти з особами та організаціями, що мають відношення до сфери діяльності, знаходити потрібних людей для отримання інформації та співробітництва

Здатність обмінюватися інформацією через мережні засоби та цілеспрямовано й вчасно використовувати різні мережі

Вміння підтримувати саморозвиток членів команди: вміння стимулювати і підтримувати особистісний й професійний розвиток членів команди.

Здатність робити аналіз особистісного й професійного розвитку членів команди на регулярній основі, мотивувати членів команди розробляти власні заходи в області особистісного й професійного розвитку

Здатність розробляти навчальні завдання для кожного члена команди

Співпраця: вміння співпрацювати з іншими для досягнення спільних цілей.

Здатність співпрацювати та обговорювати різні питання, пристосовувати власну роботу до роботи інших, ставити спільні цілі вище особистих цілей

Здатність передавати знання та інформацію, створювати сприятливу робочу атмосферу і добрі відносини.

Лідерські компетенції

Лідерство з акцентом на групові цілі: вміння спрямовувати команду на співпрацію та реалізацію цілей.

Затність оцінювати можливості співпраці між членами команди та заохочувати їх до взаємодії для досягнення спільних цілей, організовувати консультації та об’єднувати різні види діяльності

Здатність інформувати команду про ступінь реалізації цілей, вирішувати проблеми, які можуть мати негативний вплив на взаємостосунки усередині команди

Індивідуально-орієнтоване лідерство: контролювати поведінку і досягнення кожного окремого члена команди.

Здатність укладати договори із кожним членом команди стосовно результатів діяльності та особистої поведінки, надавати завдання відповідно до можливостей та побажань кожного члена команди (якщо це можливо)

Здатність регулювати форми і методи керівництва залежно від ситуації, забезпечувати зворотний зв’язок щодо показників та результатів та відкрито обговорювати із членами команди власні методи керівництва

Організаторсько-управлінські уміння: здатність організовувати ліяльність і керувати організацією.

Здатність ставити стратегічні та оперативні цілі, коригувати їх у відповідності до внутрішних або зовнішніх умов, визначати необхідні інструменти для їх досягнення, мотивувати керівників та персонал досягати цілей.
Професійні компетенції: визначення та поведінкові показники

Адаптація: пристосування до вимог організації.

Здатність регулювати цілі, йти в ногу із нововведеннями, змінювати робочі години у разі необхідності, переключатися на інші завдання, застосовувати інші підходи

Рішучість: здатність робити вибір, приймати рішення.

Здатність приймати обдумані рішення, займати чітку позицію, не затягувати із вирішенням проблем, вживати заходів, навіть якщо інформація ще не доступна

Делегування: здатність делегувати завдання та повноваження іншим особам.

Здатність делегувати функції і повноваження іншим, мотивувати підлеглих виконувати делеговані завдання самостійно

Наполегливість: здатність прикладати зусилля для досягнення намічених цілей, навіть в разі опору або перешкод.

Здатність продовжувати працювати та долати перешкоди, щоб досягти бажаних цілей, виявляти наполегливість при зустрічі із опозицією, розчаруванням чи невдачею

Мужність: здатність ризикувати.

Здатність брати на себе ризики, застосовувати нетрадиційні методи

Спроможність не ухилятися від важких завданьГнучкість: вміння застосовувати методи в залежності від обставин.

Здатність обирати підхід, стиль поведінки у відповідності до ситуації, змінювати методи при зустрічі із опіром або несподіваними обставинами

Здатність змінювати власну позицію після отримання нової інформації або вагомих аргументівІніціативність: здатність до самомотивації.

Здатність працювати за власною ініціативою, прогнозувати і шукати можливості і варіанти, генерувати ідеї та пропозиції

Етика поведінки: здатність діяти у відповідності до загальноприйнятих правил, стандартів та цінностей.

Здатність поводитися з іншими людьми чесно, неупереджено, уважно і з повагою, відповідати за власні дії, ініціювати обговорення правил, норм і цінностей

Розуміння принципів передачі конфіденційної інформації, здатність вести себе гідно у разі спокуси або під тиском, не використовувати будь-яі матеріально-технічні засоби організації в особистих цілях

Виконання професійних завдань із ентузіазмом: здатність працювати наполегливо і з завзяттям.

Схильність до вибору найбільш складних завдань; здатність робити більше, ніж очікувалося, працювати довше, якщо необхідно

Незалежність: здатність працювати у несприятливих умовах.

Здатність діяти без схвалення з боку інших людей, мати окрему від інших думку, додержуватись її, навіть стикаючись з опіром чи крмтмкою

Переконливість: здатність переконувати співрозмовника.

Здатність обґрунтовувати власну точку зору за допомогою чітких, переконливих та вчасних аргументів, адекватно реагувати відповідно до реакції співрозмовників

Спрямованість на досягнення високої якості: здатність досягати високоякісних результатів у роботі.

Здатність працювати точно і систематично, відповідно до прийнятих стандартів якості, регулярно перевіряти і оцінювати якість роботи

ДОДАТОК Б

Зміст міжнародних Професійних стандартів ВМО (переклад з англ., [339])

Профіль

Функції та задачи діяльності


Можливі посадиКваліфікаційні

вимоги до рівня професійних знань та вмінь


Кваліфікаційнівимоги до рівня професійної повед інки

Стратегічний менеджер

Організація роботи митного органу, формування політики та стратегії митної адміністрації


Голова регіональної митної адміністрації, голова державної

митної служби, начальник стратегічного департаменту, керівники вищої ланки державних служб

Вимоги до загальноосвітніх та професійних знань (у сферах, якими повинні опанувати фахівці):

Стандарт 1. Національна та міжнародна політика

Стандарт 2. Роль митної адміністрації у провадженні політики уряду та у взаємодії з іншими державними службами

Стандарт 3. Митна справа

Стандарт 4. Аспекти юридично-правової системи, пов’язані з питаннями митної сфери

Стандарт 5. Макро- та мікроекономічні процеси

Стандарт 6. Стратегічне планування

Стандарт 7. Процедури розвитку та імплементації митної політики

Стандарт 8. Фінансовий менеджмент

Стандарт 9. Управління кадровими ресурсами

Стандарт 10. Ризик менеджмент

Стандарт 11. Інформаційний менеджмент

Стандарт 12. Процедури та процеси впродовж міжнародного ланцюга постачань

Стандарт 13. Торгівельні

практики


Стандарт 14. Сучасні технологічні підходи до вирішення питань митної справи та бізнес-операцій

Стандарт 15. Засоби комунікації та методи налагодження зв’язків із громад кістю

Стандарт 16. Принципи професійної етики та лідерства

Стандарт 17. Управління клієнтськими ресурсами

Стандарт 1. Високий стандарт особистісної поведінки

Стандарт 2. Етика поведінки

Стандарт 3. Емпатія та об’єктивність

Стандарт4 Впевненість

Стандарт 5. Вмотивованість

Стандарт 6. Орієнтованість наклієнта

Оперативний менеджер
Керування щоденними митними операціями


Начальники департаментів, відділів та митних постів, керівники середньої ланки державних служб.

2) Вимоги до професійних вмінь:

Стандарт 1. Лідерські вміння

Стандарт 2. Здатність мотивувати

Стандарт 3. Стратегічне бачення

Стандарт 4. Здатність стимулювати

Стандарт 5. Здатність збирати та оцінювати оперативну інформацію

Стандарт 6. Аналітичні вміння

Стандарт 7. Вміння приймати рішення

Стандарт 8. Здатність вирішувати проблеми

Стандарт 9. Комунікаційні навички

Стандарт 10. Здатність робити самооцінку

Стандарт 11. Здатність управляти політичними питаннями

Стандарт 12. Здатність підтримувати внутрішні/зовнішні міжособистісні зв’язки

Стандарт 13. Вміння вести переговори

Стандарт 14. Навички професійної письмової мови-

Стандарт 15. Навички управління змінами

Стандарт 16. Навички управління проектами

Стандарт 17. Базові комп’ютерні навички

Стандарт 18. Здатність проводити дослідженняСтандарт 19. Креативність
Вимоги до загальноосвітніх та професійних знань:

Стандарт 1. Принципи діяльності інших державних служб

Стандарт 2. Роль митної служби та її постійних партнерів

Стандарт 3. Адміністративна система

Стандарт 4. Роль та відповідальність менеджерів митної організації

Стандарт 5. Планування та розподіл бюджету й людських ресурсів

Стандарт 6. Інформаційний менеджмент

Стандарт 7. Інформаційні й комунікаційні технології

Стандарт 8. Митна справа

Стандарт 9. Законодавча база митної справи

Стандарт 10. Мікроекономічні процеси

Стандарт 11. Управління фінансами і ресурсами

Стандарт 12. Ризик менеджмент

Стандарт 13. Міжнародний ланцюг постачань

Стандарт 14. Зв’язки і комунікація із громад кістю

Стандарт 15. Принципи професійної етики, ефективного лідерства й обслуговування

Стандарт 16. Технічні знання та знання інформаційних технологій відповідно до спеціалізації2) Вимоги до професійних вмінь:

Стандарт 1. Навички лідерства

Стандарт 2. Вміння мотивувати підлеглих

Стандарт 3. Вміння стимулювати персонал

Стандарт 4. Вміння збирати та обробляти інформацію

Стандарт 5. Аналітичні вміння

Стандарт 6. Здатність приймати рішення

Стандарт 7. Здатність вирішувати проблеми

Стандарт 8. Здатність презентувати інформацію і ідеї

Стандарт 9. Здатність до комунікації на всіх рівнях/соціальні вміння

Стандарт 10. Здатність робити самооцінку

Стандарт 11. Вміння вести переговори

Стандарт 12. Навички професійної письмової мови

Стандарт 13. Функціональні комп’ютерні вміння

Стандарт 14. Здатність демонструвати високий рівень моральних якостей;

Стандарт 15. Вміння у сфері тайм менеджменту

Стандарт 16. Здатність протидіяти стресу та тиску;

Стандарт 17. Вміння керувати процесом досягнення результатів;

Стандарт 18. Навички управління персоналом

Стандарт 19. Навички володіння іноземними мовами та технічними вміннями

Стандарт 20. Навички конфлікт менеджменту
Стандарт 1. Етика професійної поведінки

Стандарт 2. Високий стандарт особистісної поведінки

Стандарт 3. Емпатія та об’єктивність

Стандарт 4. Впевненість

Стандарт 5. Орієнтація на клієнтаДОДАТОК В
Розподіл навчальних потреб

(за результатами опитування співробітників державних та приватних підприємств у Сполученому Королевстві)
Лідерські знання та вміння (65%)

Вміння управляти людськими ресурсами (55%)

Вміння вести бізнес/підприємницькі здібності (51%)

Комунікаційні/соціальні вміння (36%)Вміння управляти проектами й програмами (33%)
Вміння обслуговувати клієнтів (31%)

Загальні управлінські вміння (29%)

Інноваційні та креативні вміння (21%)

Вміння працювати у команді (17%)

Вміння вирішувати проблеми (14%)

Навички самоуправління (13%)

Політична та культурна обізнаність (13%)

Джерело: CIPD, Annual Survey Report 2010 – http://www.cipd.co.uk/
ДОДАТОК Г
Рамка компетенцій Європейського Союзу для митної професії

(переклад з англ., [325])

Ключові пріоритети митної діяльності

Високий рівень морально-етічної поведінки й гідності

Сприяння безпеці європейської торгівлі

Дотримання правил європейської гармонізованої системи митних процесів та процедур

Клієнтоорієнтований підхід

Відповідальне виконання завдань національної митної служби

Безперервне навчання та підвищення кваліфікації у професійної діяльності
Досконалість у виконанні оперативних завдань
Професійні компетенції митника

Здатність ефективно діяти у ситуації операційного ризику

Навички інструктора/наставника

Аналітичне мислення


Навички володіння усною мовоюНаціленість на результат

Сприяння обміну знаннями та досвідом

Вміння підтримувати міжособистісні зв’язки

Навички звітуванняВміння проводити оперативно-розшукову діяльність

Вміння долати стрес


Вміння вирішувати проблеми


Творчий підхідВміння працювати у команді

Вміння вирішувати конфліктні ситуації

Навички тайм-менеджменту

Навички управління данимиПідтримка професійних зв’язків

Здатність адаптуватися до змін

Вміння визначати пріоритети

Технологічні вмінняНавички володіння письмовою мовою

Вміння приймати рішення

Навички обробки інформації

Вміння працювати он-лайн/дистанційно


Дослідницькі навички

Оперативні компетенції митника

Розуміння митної справи

Знання тарифної класифікації

Знання процесів контролю за товарами

Знання оперативної аналітики

Знання митного законодавства

Знання процедур митної оцінки

Знання стосовно заборонених та обмежених товарів

Знання принципів аналізу ризиків

Знання митних процедур

Знання принципів визначення походження товарів

Знання принципів та процедур правоохоронної діяльності

Знання процесів інтегрованого управління кордонами

Знання процедур спрощення торгівлі

Знання етапів контролю за борговими й гарантійними зобов’язаннями

Знання засобів оперативно-розшукової діяльності

Знання операцій впродовж ланцюга постачань

Навички роботи із економічними операторами

Знання процесів митного контролюЗнання процедур аудиту

Знання принципів роботи інших державних й приватних служб, що займаються питаннями зовнішньоекономічної діяльності

Навички обробки митних декларацій


Управлінські компетенції митника

Професійна поведінка у відповідності до правил етики, ефективного управління та високоякісного обслуговування

Підприємницькі якості


Знання щодо управління змінами


Знання щодо пріоритетних напрямів митної діяльності у 21-му століттіСтратегічне мислення

Вміння вести переговори

Знання принципів управління фінансами

Знання принципів стратегічного управління ланцюгом постачань

Навички далекоглядного керівництва

Вміння керувати людськими ресурсами

Знання принципів управління комунікаційними ситуаціями

Знання принципів стратегічного управління інформаційними технологіями

Уміння впроваджувати інновації

Знання принципів управління проектами

Знання принципів розробки політики організації

Сміливість приймати управлінські рішення
Здатність управляти конфліктами

Політична обізнаність

Навички управління процесами

ДОДАТОК Ґ
Навчальні програми університетів, які акредитовано ВМО

(переклад з англ.)

Акредитована ВМО програма

Університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки

Бакалаврат з митного адміністрування й зовнішньоекономічної діяльності

Університет Коста-Ріки

Бакалавр

Сертифікат спеціаліста в галузі митного права й адміністрування

Центр митних та акцизних досліджень Університету Канберри, Австралія

Спеціаліст

Сертифікат спеціаліста в галузі акцизних досліджень

Центр митних та акцизних досліджень Університету Канберри, Австралія

Спеціаліст

Спеціалітет у галузі митної справи

Санкт-Петербурзький інституту бізнесу та права, Росія

Спеціаліст

Диплом спеціаліста в галузі митного права й адміністрування

Центр митних та акцизних досліджень Університету Канберри, Австралія

Спеціаліст

Диплом спеціаліста в галузі акцизних досліджень

Центр митних та акцизних досліджень Університету Канберри, Австралія

Спеціаліст

Спеціалітет у галузі митного адміністрування й зовнішньоекономічної діяльності

Університет Коста-Ріки

Спеціаліст

Магістратура в галузі митного адміністрування й зовнішньоекономічної діяльності

Університет Коста-Ріки

Магістр

Магістратура в галузі митного адміністрування

Центр митних та акцизних досліджень Університету Канберри, Австралія

Магістр

Магістратура в галузі митного адміністрування, права і політики

Мюнстерський університет, Германія

Магістр

Магістратура в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Санкт-Петербурзький інституту бізнесу та права, Росія

Магістр

Магістратура в галузі міжнародного митного права та адміністрування

Центр митних та акцизних досліджень Університету Канберри, Австралія

Магістр

Бакалаврат у галузі адміністрування мит та податків

Ризький технічний університет, Латвія

Бакалавр

Магістратура в галузі адміністрування мит та податків

Ризький технічний університет, Латвія

Магістр


Джерело: http://incu.org/accredited-programs.html

 

ДОДАТОК Д
Регіони світу, на території яких розташовано країни-члени ВМО [276]Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка