Трякіна ольга олександрівнаСторінка25/32
Дата конвертації19.11.2018
Розмір4.75 Mb.
#64854
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32


ДОДАТОК И. 1

Система змістових модулів (АМСУ) [193]


Назва дисципліни


Перелік змістових модулів

Міжнародне митне право


МОДУЛЬ 1. Поняття та юридична природа міжнародного митного права.

МОДУЛЬ 2. Інститути міжнародного митного права.

МОДУЛЬ 3. Митне співробітництво держав-членів.Електронне декларування

МОДУЛЬ 1. Єдина автоматизована інформаційна система Державної митної служби України.

МОДУЛЬ 2. Особливості електронного декларування товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Основи експортного контролю

МОДУЛЬ 1. Законодавча основа експортного контролю та нерозповсюдження зброї масового знищення.

МОДУЛЬ 2. Експортний контроль товарів подвійного використання.

МОДУЛЬ 3. Експортний контроль товарів для військових завдань.


Аналіз ризиків у митній справі

МОДУЛЬ 1. Управління ризиками в митній системі.


Митний пост-аудит

МОДУЛЬ 1. Сутність митного пост-аудиту, порядок його організації, планування і документування.

МОДУЛЬ 2. Методика митного пост-аудиту зовнішньоекономічних операцій.

Актуалізація митного законодавства

МОДУЛЬ 1. Новели митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

МОДУЛЬ 2. Новели проведення підприємницької діяльність з надання митних послуг.

МОДУЛЬ 3. Особливості митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України юридичними особами.

МОДУЛЬ 4. Особливості контролю за переміщенням товарів.

Морально-психологічна підготовка митника

МОДУЛЬ 1. Морально-психологічна підготовка митника.


Контроль доставки товарів


МОДУЛЬ 1. Контроль доставки товарів.


Фінансово-господарська діяльність митних органів


МОДУЛЬ 1 Механізм фінансування митних органів

МОДУЛЬ 2 Штатний розпис та порядок оплати праці працівників державної митної служби

МОДУЛЬ 3 Контроль за фінансово-господарською діяльністю митних органів


Організація правової та претензійно-договірної роботи митних органів

МОДУЛЬ 1. Теоретичні засади організації роботи юридичних підрозділів та їх взаємодії із структурними підрозділами митних органів.

МОДУЛЬ 2. Організація юридичною службою договірної діяльності митних органів

МОДУЛЬ 3. Представництво інтересів митних органів в судах та органах державної влади та місцевого самоврядування.


Захист інформації в митній справі

МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи забезпечення інформаційної безпеки

МОДУЛЬ 2. Криптоаналіз та теорія і практика аутентифікації
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

МОДУЛЬ 1. Основні управлінські функції: мотивація і контроль. Управлінські рішення у ЗЕД

Паблік рілейшенз в управлінні

МОДУЛЬ 1. Особливості організації PR-заходів та формування іміджу й престижу установи


ДОДАТОК І
Методика визначення мотивів навчальної діяльності
Інструкція: У запропонованому Вам опитувальнику міститься 16 тверджень щодо мотивів Вашої навчальної діяльності (які мотиви керують Вами у процесі оволодіння обраною Вами спеціальностю). Оцініть, якою мірою кожне з даних тверджень відноситься до обраної Вами професії. Відповіді можуть бути 5 видів:

“Так” − 5 балів;

“Швидше так, ніж ні” − 4 бали;

“Важко відповісти” − 0 балів;

“Швидше ні, ніж так” − 2 бали;

“Ні” − 1 бал.Уважно прочитайте нижченаведені твердження і поставьте знак “+” проти кожного твердження в ту колонку, яка відповідає Вашій оцінці.
Бланк для відповідейЯ навчаюся за обраною спеціальністю для того, щоб:

так

швидше так, ніж ні

важко відповісти

швидше ні, ніж так

ні

1

Стати висококваліфікованим фахівцем

 

 

 

 

 

2

Одержати диплом

 

 

 

 

 

3

Мати можливість у майбутньому зайнятися науковою діяльністю за фахом

 

 

 

 

 

4

Мати найкращі оцінки серед одногрупників

 

 

 

 

 

5

Постійно одержувати стипендію

 

 

 

 

 

6

Здобути глибокі та міцні знання

 

 

 

 

 

7

Бути постійно готовим до чергових занять

 

 

 

 

 

8

Мати можливість знайомитися та спілкуватися з цікавими людьми

 

 

 

 

 

9

Не відставати від однокурсників

 

 

 

 

 

10

Забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності

 

 

 

 

 

11

Отримати новий досвід

 

 

 

 

 

12

Досягти поваги викладачів

 

 

 

 

 

13

Бути прикладом для однокурсників

 

 

 

 

 

14

Домогтися схвалення батьків та оточення

 

 

 

 

 

15

Уникнути осуду та покарання за погане навчання

 

 

 

 

 

16

Забезпечити себе матеріально у майбутньому.

 

 

 

 

 


Обробка та інтерпретація результатів
Для визначення основних мотивів навчальної діяльності необхідно підрахувати загальну суму по кожній групі мотивів. Групи мотивів, що мають максимальну кількість балів, є основними у процесі оволодіння обраною професією даними респондентами.

Групи мотивів:

 Комунікативні (твердження 8) – бажання спілкуватися, підтримувати з’вязкі із великим колом людей, соціальна спрямованість.

 Мотиви престижу (твердження 2, 4, 5, 9, 12, 13, 14) – прагнення до оволодіння професією, яка цінується серед знайомих, дозволяює досягти видного положення в суспільстві, забезпечити швидке просування по службі.

 Мотиви уникнення (твердження 9, 15) – прагнення уникнути осуду з боку батьків, викладачів, друзів, одногрупників у разі отримання незадовільних оцінок, невдачі у досягненні намічених цілей.

 Навчально-пізнавальні (твердження 3, 6, 11) – прагнення до оволодіння теоретичними знаннями, новим досвідом, ініціативність у творчій діяльності.

 Професійні (твердження 1, 6) – прагнення до оволодіння професійними знаннями й вміннями, пізнання змісту конкретної професійної діяльності, можливості стати висококваліфікованим фахівцем.

 Соціальні (твердження 16) – прагнення отримати матеріальні блага, досягти високих посадДОДАТОК Ї

Анкета

Шановні студенти!

Просимо Вас відповісти на запропоновані нижче питання з метою вивчення Вашого ставлення до майбутньої професії, усвідомлення факторів, що впливають на успішне виконання професійних завдань.


  1. ПІБ__________________________________________________Вік____

  2. ВНЗ _________________________________________________

  3. Спеціальність_____________________________________

4. Наскільки Ви задоволені обраною спеціальністю:

а) повністю задоволені; б) певною мірою; в) частково; г) не задоволені.

5. Які Ви бачити переваги у Вашій майбутній професійній діяльності (тільки один варіант вибору):

а) можливість самовдосконалення;

б) можливість захищати економічні інтереси країни;

в) можливість більш широкого спілкування;

г) можливість отримати високу зарплатню;

ґ) усвідомлення значущості своєї праці для держави;

д) можливість ефективно використати свої сили, знання, уміння на практиці;

е) високий престиж професії;

є) можливість займатися тією роботою, яка подобається;

ж) нічого

6. Оцініть за 5-бальною шкалою, в якій мірі зазначені знання впливають на ефективність майбутньої професійної діяльності:

впливають постійно та ефективно - 5;

впливають часто - 4;

впливають нечасто і не дуже ефективно - 3;

пливають дуже рідко і неефективно - 2;

не впливають - 1.№ з/п

Знання

Бал

1.

Знання принципів митного контролю
2.

Знання положень міжнародних конвенцій
3.

Знання принципів управління персоналом
4.

Знання іноземних мов
5.

Знання методів оцінки ризиків
6.

Знання принципів тарифної класифікації
7.

Знання ділового усного й письмового мовлення
8.

Знання основ макро- та мікроекономіки
9.

Політична обізнаність
10.

Знання методів спрощення міжнародної торгівлі
7. Оцініть за 5-бальною шкалою, якою мірою виділені нижче уміння впливають на ефективність майбутньої професійної діяльності:

впливають постійно та ефективно - 5;

впливають часто - 4;

впливають нечасто і не дуже ефективно - 3;

пливають дуже рідко і неефективно - 2;

не впливають - 1.№ з/п

Уміння

Бал

1.

Володіння методами оцінки ризиків
2.

Уміння взаємодіяти на різних рівнях
3.

Уміння організовувати діяльність
4.

Уміння стимулювати позитивну мотивацію провідних видів діяльності
5.

Уміння керувати проектною діяльністю
6.

Уміння здійснювати аналіз та виробляти стратегію
7.

Уміння складати звіти
8.

Комунікативні вміння
9.

Лідерські вміння
10.

Здатність вирішувати конфліктні ситуації
8. Оцініть за 5-бальною шкалою, які перераховані якості впливають на ефективність професійної роботи:

впливають постійно та ефективно - 5;

впливають часто - 4;

впливають нечасто і не дуже ефективно - 3;

пливають дуже рідко і неефективно - 2;

не впливають - 1.№ з/п

Особисті якості

Бал

1.

Комунікабельність
2.

Емоційна стійкість
3.

Емпатія (здатність співпереживати, ставити себе на місце іншого)
4.

Толерантність (терплячість, самокерування)
5.

Впевненість
6.

Чесність
7.

Вмотивованість
8.

Відповідальність
9.

Особиста гідність
10.

Повага до людини
11.

Враховування інтересів і бажань інших
12.

Тактовність
13.

Організованість
14.

Гуманність
15.

Неупередженість
16.

Креативність
17.

Демократичність
18.

Конфіденційність
19.

Ерудованість
20.

Авторитетність

ДОДАТОК Й

Методика изучения факторов привлекательности профессии

В. ЯДОВА, модификация Н. КУЗЬМИНОЙ, А. РЕАНА [155] (наводиться російською мовою)

Инструкция

Обозначьте те пункты, которые отражают ваше отношение к избранной профессии. В колонке А отмечено то, что “привлекает”, в колонке Б - что “не привлекает”. Фиксируйте только то, что для вас действительно значимо. Делать выбор во всех без исключения строках необязательно.
А

Б

1. Важнейшая для общества профессия.

1. Мало оценивается важность труда.

2. Работа с людьми.

2. Не умею работать с людьми.

3.Работа требует творческого подхода.

3. Нет условий для творчества.

4. Работа не вызывает переутомления.

4. Работа вызывает переутомление.

5. Большая зарплата.

5. Небольшая зарплата.

6.Возможность самосовершенствования.

6.Нет условий для самосовершенствования.

7. Работа соответствует моим способностям.

7. Работа не соответствует моим способностям.

8. Работа соответствует моему характеру.

8. Работа не соответствует моему характеру.

9. Небольшой рабочий день.

9. Большой рабочий день.

10. Отсутствие частого контакта с людьми.

10. Излишне частый контакт с людьми.

11. Возможность достичь социального признания, уважения.

11. Невозможность достичь социального признания, уважения.


ДОДАТОК К
Комплексна контрольна робота з дисциплін “Аналіз ризиків у митній справі, Організація боротьби з контрабандою та порушенням митних правил”, “Основи експортного контролю”
Мета: оцінка рівня знань принципів й методів визначення видів ризику, принципів спрощення міжнародної торгівлі та забезпечення її безпеки, положень міжнародних конвенцій та вмінь аналізувати ситуації, оцінювати ризики, класифікувати товари, складати експертні документи, доповіді.

Завдання 1Наведено декілька прикладів шахрайств. Визначте, до яких з чотирьох видів ризику вони відносяться, яку природу вони мають (фіскальну чи не фіскальну).


Ризики

Шахрайства

А) Несплата митних зборів.

1) У результаті перевірки за допомогою рентген-сканеру партії товарів, що перевозилися автотранспортом, ефіопські митники виявили 490 кг слонячих бивнів. Вантаж було відправлено з Кенії, місцем призначення був Мадрид, Іспанія.

Б) Недотримання правил стосовно обмежень або заборон.

2) У деяких країнах існує процедура відшкодування митних зборів, сплачених на сировину, коли вони використовуються для виготовлення готової продукції. Це відшкодування проводиться шляхом надання кредиту на суму мит, що підлягають сплаті за готову продукцію. Деякі виробники фальсифікують виробничі дані для збільшення кількості використаної сировини, щоб зменшити суму мит, що підлягають сплаготової продукції.

В) Спроба незаконно отримати відшкодування, субсидії або інші платежі від держави.

3) Малазійська компанія імпортує розкішні німецькі автомобілі. Імпортер декларує вартість у 26 000 малазійських доларів. Реальна вартість угоди – 83 000 малазійських доларів. Це означає, що мита вартість на транспортні засоби – 225 000 малазійських доларів замість задекларованих 45 000.

Г) Спроба отримати незаконним шляхом комерційну вигоду (нечесна конкуренція).

4) Імпорт велосипедів та велосипедних частин з Індії до Європейського Союзу потребує сплати антидемпінгових мит. Велика кількість фальсифікованих декларацій походження товарів була зареєстрована стосовно індійських велосипедів.
5) Митники Лондонського аеропорту (Англія) після попередження з боку колег з Брюсселя (Бельгія) перевірили вантаж з текстильними виробами. Вони виявилися підробками відомої марки джинсів.
6) Для ввезення футболок, вироблених у Таїланді, на територію Європейського Союзу необхідно отримати імпортну ліцензію. Деякі європейські імпортери, у змові із постачальниками Індонезії, фальсіфікували походження цих товарів у деклараціях.
7) У ході перевірки вантажівки митники виявили стереосистеми марки Волкмен, для яких ставка мита становить 17%. У імпортній декларації вони зазначені як комп'ютерні частини, з яких стягується 6% ставка мита.
8) Експортер китайської шкіри декларує свої товари як готові вироби зі шкіри. Хімічний аналіз, проведений митними експертами, показав, що товар не задовольняє критеріям готової продукції. Вивезення цих товарів супроводжується заявкою на відшкодування мит, що було сплачено на сировину. Цей запит не є дійсним.

Завдання 2Визначте до якого класу ризиків відносяться наступні факти. Клас ризиків – А) фізичні ризики; Б) особливості транспортування.
9) Група товару.

10) Карти та фотографії зони митного контролю.

11) Ставки мит та податків.

12) Результати попередніх перевірок.

13) Матеріальні ресурси.

14) Обсяг товарів.

15) Заходи безпеки в зоні митного контролю.

16) Рівень ідентифікації фізичних та юридичних осіб.

17) Маршрут транспортування товарів.

18) Наявність засобів контролю.


Завдання 3

Виберіть ті дані, які необхідно використовувати під час складання експертного документу з оцінки ризику. Поставьте знак + проти кожної деталі, яку необхідно включити до документу, та знак - – не треба включати.

19. Опис місцевості (у тому числі пунктів пропуску).

20. Розклад рейсів із зазначенням рейсів з високим ступенем ризику.

21. Опис попередніх конфіскацій.

22. Зазначення підозрілих осіб/організацій, що працюють поряд із зоною митного контролю.

23. Список довірених осіб/організацій.

24. Контактні телефони.

25. Обладнання, що є у наявності в зоні митного контролю.

26. Перелік фахівців, які працюють рентген-обладнанням.

27. Список службовців, які відповідають за здійснення оцінки ризиків.


Завдання 4

Зробіть тестові завдання. Виберіть тільки одну відповідь.
28. Оцінка ризиків може бути зроблена стосовно двох головних сфер контролю. Чого вони стосуються?

а) контрабанди товарів та контрабанди наркотиків;

б) фізичних ризиків та обсягу товарів;

в) особливостей транспортування і груп товарів;

г) матеріальних ресурсів та ставки мит;

д) нічого з зазначеного.


29. Скільки видів ризиків визначають митні органи?

а) один;


б) два;

в) три;


г) чотири;

д) п'ять.


30. Начальник митного поста аеропорту вирішив відправити десять співробітників для проведення перевірки пасажирів, які прибувають рейсом, що представляє високий ризик стосовно незаконного перевезення кокаїну. Який метод оцінки ризику він застосовує?

а) тактичний;

б) оперативний;

в) стратегічний.


31. Визначення пунктів, в яких порушники перетинають сухопутні кордони, стосується яких сфер застосування принципів оцінки ризиків?

а) транспортування;

б) групи товарів;

в) оперативний менеджмент;

г) фізичний ризик;

д) тактичний менеджмент.


32. За якими етапами відбувається процес оцінки ризиків? (Можливо більше одного варіанту відповіді).

а) пошук підозрілих пасажирів;

б) аналіз звітів щодо попередніх конфіскацій та звітів з боку оперативно-пошукового відділу;

в) зміцнення ресурсів митних служб;

г) виявлення областей високого ризику;

д) введення селективності.


33. Хто застосовує тактичний метод оцінки ризиків?

а) співробітники митної адміністрації;

б) співробітники на місцях;

в) начальник відділу управління ризиками;

г) голова митної адміністрації.
34. Деякі країни використовують фальсифіковану декларацію походження для експорту текстильних виробів, до яких застосовуються антидемпінгові заходи. З якими видами ризиків пов'язане таке шахрайство?

а) несплата митних зборів і податків;

б) імпорт товарів, які заборонені або підлягають обмеженням;

в) незаконне отримання відшкодування;

г) нечесна конкуренція.
35. Чому так важливо, щоб інформація про здійснені конфіскації регулярно фіксувалася у комп’ютерніих базах даних?

А) Це дає можливість контролювати роботу митних офіцерів.

Б) Це дозволяє аналізувати шахрайські тенденції і закономірності.

В) Це забезпечує дотримання процедур.

Завдання 5

Визначить відповідні групи тарифної класифікації до наступних товарів:

(36) Вироби з пробки _________________________

(37) Сірники_________________________________

(38) Яйця качки______________________________

(39) Мереживо________________________________

(40) Перуки, з волосся людини__________________

(41) Ткані сорочки____________________________

(42) Зборні будівлі_____________________________

(43) Пляшка коньяку___________________________

(44) Лижі_____________________________________

(45) Свічки____________________________________
Завдання 6

46. Вивчить наступний приклад та визначить, яку статтю Міжнародної конвенції про гармонізовану систему опису та кодування товарів було застосовано Комітетом з питань гармонізованої системи опису та кодування товарів, щоб розрішити виникшу суперечку.
Суперечка стосовно класифікації товарів

Представники з Нігерії вважали, що дитячі ходунки треба класифікувати як товарну позицію 94.01. Вони висловили думку, що сидіння було ключовим компонентом, і саме воно надавало товару основну характеристику. Вони також стверджували, що ролики були допоміжними по відношенню до основної функції, яку виконує сидіння. Представники Канади підтримала позицію імпортерів з Нігерії.

Представники Європейського Союзу висловилися на користь товарної позиції 94.03. Вони стверджували, що дитячі ходунки – це більш, ніж просто сидіння. Вони вважали, що такий елемент у дитячих ходунках, як сидіння, навряд чи ідеально виконує ту функцію, для якої звичайне сидіння призначено (воно в основному призначено для відпочинку і залишається статичним), у той час як ходунки розробляються з метою допомогти дитині ходити.

Питання було представлено на розгляд Комітету з Гармонізованої системи, який вирішив віднести ходунки до товарної позиції 94.03, з перевагою в 32 голосів проти 14.


47. Проаналізуйте наступний приклад та визначить, який Спеціальний Додаток до Переглянутої Кіотської Конвенції треба застосувати.
Митний Кодекс Індії (1962) та Митний Кодекс Бангладешу (1969)

Розділ 124(а) Митного Кодексу Індії обумовлює, щоб повідомлення про вилучення надавалося власнику товарів у письмовій формі і містило інформацію про підстави, на яких відбулася конфіскація.

Цікаво відзначити, що згідно розділу 110(2), якщо повідомлення не надіслано протягом 6 місяців після арешту товарів, "товари повиннні бути повернені особі, у якої вони попередньо були вилучені".

Схоже положення зазначено і у розділі 180(а) Митного Кодексу Бангладеша, однак, розділ 168(2) передбачає, що товари мають бути повернені протягом 2 місяців, якщо повідомлення не надіслано зацікавленій особі.


Ключі

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г; 5-Б; 6-Г; 7-А; 8-В; 9-Б; 10-А; 11-Б; 12-Б; 13-А; 14-Б; 15-А; 16-Б; 17-Б; 18-А; 19 +; 20 +; 21 +; 22 -; 23 -; 24 -; 25 -; 26 +; 27 +; 28-д; 29-г; 30-б; 31-г; 32-б, г, д; 33-б; 34-а; 35-б; 36-Група 45; 37-Група 36; 38-Група 04; 39-Група 58; 40-Група 67; 41-Група 62; 42-Група 94; 43- Група 22; 44- Група 95; 45- Група 34; 46- Стаття 61.8; 47-Спеціальний Додаток H.Творчі завдання

Завдання 7Складіть експертний документ з оцінки ризику на основі наявної інформації:

В 5:25 вечора 28 травня 2014 р. в аеропорту Кельна (Німеччина) було затримано громадянина Російської Федерації. Він прилетів рейсом Люфганза LH 4702 з Москви (Росія) та перевозив у своєму багажі 10 кг чорної ікри. Він мав при собі білети, заброньовані на рейс до Парижа (Франція). Прізвище затриманого – Соколов, 27 років.


Завдання 8

Складіть доповідь (від 200 до 300 слів) за наступним завданням:

Митний пост-аудит є заходом, що сприяє спрощенню міжнародної торгівлі та головні принципи якого застосовуються у відповідності до статті VIII ГАТТ 1994 (збори і формальності, пов'язані з імпортом та експортом товарів). Особливе значення має пункт 1 (с): "Сторони також визнають необхідність скорочення до мінімуму обсягів і складності імпортних та експортних формальностей і скорочення та спрощення імпортної та експортної документації”.

Поясніть важливість та корисність митного пост-аудиту в якості ключового інструменту в області спрощення процедур торгівлі та митного оформлення.
Завдання 9

Ви – співробітник департаменту стратегії та модернізації митного відомства України. Керівник департаменту доручив Вам проаналізувати існуючи національні практики спрощення процедур торгівлі та забезпечення її безпеки. Складіть письмовий звіт за наступними пунктами (не більше 5 речень за кожним пунктом):

1. Попереднє митне оформлення__________________________________________

2. Уповноважені економічні оператори_____________________________________

3. Співробітництво прикордонних служб____________________________________

4. Щорічний звіт щодо оцінки стану впровадження процедур спрощення міжнародної торгівлі та забезпечення безпеки ланцюга постачань_________________________________

5. Співробітництво митних відомств_________________________________________

6. Реформування діяльності національного митного відомства___________________

7. Уніфікація інформаційних систем_________________________________________

8. Автоматизована система митного оформлення______________________________

9. Митний пост-аудит_____________________________________________________10. Єдине Вікно__________________________________________________________

Бланк відповідей

ПІБ_________________________________________________________

Група_______________________________________________________

Номер питання

Відповідь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Завдання 7____________________________________________________________________Завдання 8_____________________________________________________________________Завдання 9______________________________________________________________________
ДОДАТОК Л
Опитувальник для визначення рівня сформованості професійно-значущих особистісних якостей
Шкали: професійно-значущі особистісні якості – етика поведінки, особиста гідність, клієнтоорієнтованість, впевненість, емпатія.

Шановний студент!

Уважно прочитайте кожне запропоноване нижче питання та оберіть відповідь, що є для Вас найбільш прийнятною (позначте обрану відповідь кружечком). Одному питанню відповідає одна відповідь. Якщо жоден із запропонованих варіантів Вас не задовольнив або Ви маєте власну точку зору, запишіть будь ласка, її окремо у пункті “інше”.
1. Ви – митний інспектор прикордонного пункту пропуску. Кожна хвилина Вашого робочого часу зайнята перевіркою декларацій. Під час найбільш напруженого моменту до Вас звертається імпортер із питанням, де поблизу знаходиться недорога кав’ярня. Ваша реакція:

а) відповідаєте, що Ви – не довідкова;

б) ігноруєте питання;

в) вказуєте місцезнаходження кав’ярні;

г) закриваєте вікно, щоб він Вам більше не заважав;

д) інше_______________________________________


2. Шо з зазначеного, на Вашу думку, є найкращим методом боротьби із корупцією серед митників?

а) Періодичні опитування імпортерів/експортерів.

б) Застосування системи повідомлень про випадки корупції серед посадових осіб.

в)Інформування імпортерів/експортерів про відповідальність за пропонування хабаря державному службовцю.

г) Відео спостереження.

д) Нічого не зупине корупцію.

е) Інше_______________________________________________________

3. Імпортер намагається здійснити правопорушення (зазначити невірний код товару з метою сплати меншого відсотку мита). Вам, як митному інспектору, пропонується “закрити очі” за певну грошову винагороду. Ваші дії:

а) візьмете участь у цих шахрайських діях; ризик незначний, а винагорода - велика;

б) попередити імпортера про правопорушення та нададіте йому можливість виправити помілки;

в) повідоміте керівництво;

г) повідоміте правоохоронні органи;

д) інше_________________________________________________________________
4. Ви – керівник митного підрозділу. Один з співробітників Вашого підрозділу не згоден з Вашим рішенням щодо тарифної групи товару і пропонує переглянути його. Ваша відповідь:

а) “Я маю багатий досвід у вирішенні таких питань, тому моє рішення є однозначно вірним”.

б) “Не має сенсу робити одне і теж завдання двічі, втрачаючи дорогоцінний час”.

в) “Я – начальник, і я тут приймаю остаточні рішення”.

г) “Згоден перевірити ще раз, але вся відповідальність за прийняте рішення ляже на Вас”.

д) “Згоден, давайте перевіремо ще раз та разом приймемо остаточне рішення”.

е) Інше__________________________________________________________________
5. Імпортер, у якого вилучили товари за перевезення без належної документації, звинувачує Вас у всіх своїх невдачах у грубій формі. Ваша реакція:

а) Відповідаєте грубо у відповідь: таку людину треба поставити на місце.

б) Поводитись гідно і не реагуєте на провокацію.

в) Всім своїм зовнішнім виглядом демонструєте презирство.

г) Розуміючи нервове напруження людини, намагаєтесь допомогти знайти вихід із ситуації за допомогою застосування відповідних законів.

д) Інше______________________________________________________________


6. Керівництво митної служби збирається доручити Вам провести переговори із представниками ВМО щодо придбання сучасного мобільного обладання. Від результатів переговорів залежить, чи буде це обладнання надано безкоштовно. Ваше рішення:

а) “Ніхто не зможе провести переговори краще, ніж я“.

б) “Я відмовляюсь, тому що не впевнений, що маю достатній рівень експертних знань”.

в) “Я відмовляюсь, тому що не впевнений у своїх здібностях вести переговори”.

г) “Можливо, я візьму на себе таку відповідальність, але за умови сильної команди, яка буде мені допомогати”.
Ключ до опитувальника та обробка результатів


  • Шкала 1. Етика поведінки: 1, 3, 4, 5

  • Шкала 2. Особиста гідність: 3, 5

  • Шкала 3. Клієнтоорієнтованість: 1, 5

  • Шкала 4. Емпатія: 5

  • Шкала 5. Впевненість: 6

У процесі обробки результатів опитувальника необхідно підрахувати середній показник за кожною шкалою.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка