Трякіна ольга олександрівна


ДОДАТОК Л.1 Методика “Діагностика рівня емпатії” В. БойкоСторінка26/32
Дата конвертації19.11.2018
Розмір4.75 Mb.
#64854
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32

ДОДАТОК Л.1
Методика “Діагностика рівня емпатії” В. Бойко

(запозичено з інтернет-ресурсу: http://psm.in.ua/06.aspx-16.html)

 

Інструкція

Якщо Ви згодні з даними твердженнями, ставте поряд з їх номерами знак “+”, якщо не згодні – знак “-“. Текст опитувальника

 1. У мене є звичка уважно вивчати обличчя і поведінку людей, щоб зрозуміти їх характер, нахили, здібності.

 2. Якщо оточуючі виявляють ознаки нервозності, я зазвичай залишаюся спокійним.

 3. Я більше вірю доводам свого розуму, ніж інтуїції.

 4. Я вважаю цілком доречним для себе цікавитися домашніми проблемами товаришів по службі.

 5. Я можу легко увійти в довіру до людини, якщо буде потрібно.

 6. Зазвичай я з першої ж зустрічі вгадую “споріднену душу” в новій людині.

 7. Я з цікавості зазвичай заводжу розмову про життя, роботу, політику з випадковими попутниками у потязі, літаку.

 8. Я втрачаю душевну рівновагу, якщо оточуючі чимось пригнічені.

 9. Моя інтуїція - більш надійний засіб розуміння оточуючих, ніж знання або досвід.

 10. Проявляти цікавість до внутрішнього світу іншої особистості - нетактовно.

 11. Часто своїми словами я ображаю близьких мені людей, не помічаючи того.

 12. Я легко можу уявити себе будь-яким тваринам, відчути його повадки і стану.

 13. Я рідко міркую про причини вчинків людей, які мають до мене безпосереднє відношення.

 14. Я рідко приймаю близько до серця проблеми своїх друзів.

 15. Зазвичай за кілька днів я відчуваю: щось має трапитися з близькою мені людиною, і очікування виправдовуються.

 16. У спілкуванні з діловими партнерами зазвичай намагаюся уникати розмов про особисте.

 17. Іноді близькі дорікають мене в черствості, неуважності до них.

 18. Мені легко вдається, наслідуючи людям, копіювати їх інтонацію, міміку.

 19. Мій цікавий погляд часто бентежить нових партнерів.

 20. Чужий сміх зазвичай заражає мене.

 21. Часто, діючи навмання, я тим не менш знаходжу правильний підхід до людини.

 22. Плакати від щастя нерозумно.

 23. Я здатний повністю злитися з коханою людиною, як би розчинившись в ньому.

 24. Мені рідко зустрічалися люди, яких я розумів "б без зайвих слів.

 25. Я мимоволі чи з цікавості часто підслуховую розмови сторонніх людей.

 26. Я можу залишатися спокійним, навіть якщо всі навколо мене хвилюються.

 27. Мені простіше підсвідомо відчути сутність людини, ніж зрозуміти його, «розклавши по поличках».

 28. Я спокійно ставлюся до дрібних неприємностей, які трапляються у когось із членів сім'ї.

 29. Мені було б важко задушевно, довірливо розмовляти з настороженим, замкнутою людиною.

 30. У мене творча натура - поетична, художня, артистична.

 31. Я без особливої цікавості вислуховую сповіді нових знайомих.

 32. Я засмучуюсь, якщо бачу плаче людини.

 33. Моє мислення більше відрізняється конкретністю, строгістю, послідовністю, ніж інтуїцією.

 34. Коли друзі починають говорити про свої неприємності, я волію перевести розмову на іншу тему.

 35. Якщо я бачу, що у когось з близьких погано на душі, то зазвичай утримуюся від розпитувань.

 36. Мені важко зрозуміти, чому дрібниці можуть так сильно засмучувати людей.

Ключі

Нижче наводяться шість шкал з номерами певних тверджень. Підраховується число відповідей, відповідних ключу кожної шкали (кожна надана відовідь, з урахуванням знака, оцінюється 1 балом), а потім визначається їх загальна сума.

 1.  Раціональний канал емпатії:  +1, +7, -13, +19, +25, -31;

 2.  Емоційний канал емпатії:  -2, +8, -14, +20, -26, +32;

 3.  Інтуїтивний канал емпатії:  -3, +9, +15, +21, +27, -33;

 4.  Установки, що сприяють або перешкоджають емпатії:  +4, -10, -16, -22, -28, -34;

 5.  Проникаюча здатність в емпатії:  +5, -11, -17, -23, -29, -35;

 6.  Ідентифікація в емпатії:  +6, +12, +18, -24, +30, -36.Значимість конкретного каналу в  структурі  емпатії

 Раціональний канал емпатії  характеризує спрямованість уваги, сприйняття і мислення емпатірующего на іншу людину – на її стан, проблеми, поведінку. Це спонтанний інтерес до іншого, що відкриває шлюзи емоційного і інтуїтивного відображення партнера. У раціональному компоненті емпатії не слід шукати логіку або мотивацію інтересу.

 Емоційний канал емпатії.  Фіксується здатність емпатірующего входити в емоційний резонанс з оточуючими – співпереживати, бути спільником. Емоційна чуйність в даному випадку стає засобом “входження” в енергетичне поле партнера. Зрозуміти його внутрішній світ, прогнозувати поведінку і ефективно впливати можливо тільки в тому випадку, якщо відбулася енергетична підстроювання до емпатіруємого. Співучасть і співпереживання виконують роль сполучної ланки, провідника від емпатірующего до емпатіруємого і назад.

Інтуїтивний канал емпатії.  Бальна оцінка свідчить про здатність респондента бачити поведінку партнерів, діяти в умовах дефіциту вихідної інформації про них, спираючись на досвід, що зберігається в підсвідомості. На рівні інтуїції замикаються і узагальнюються різні відомості про партнерів. Інтуїція менш залежить від оціночних стереотипів, ніж осмислене сприйняття партнерів.

Установки, що сприяють або перешкоджають емпатії,  відповідно, полегшують або ускладнюють дію всіх емпатичних каналів. Ефективність емпатії, ймовірно, знижується, якщо людина намагається уникати особистих контактів, вважає недоречним проявляти цікавість до іншої особистості, переконує себе спокійно ставитися до переживань і проблем оточуючих. Подібні умонастрої різко обмежують діапазон емоційної чуйності і емпатичного сприйняття. Навпаки, різні канали емпатії діють активніше і надійніше, якщо немає перешкод з боку установок особистості.

 Проникаюча здатність  в емпатії розцінюється як важлива комунікативна властивість людини, що дозволяє створювати атмосферу відкритості, довірливості, задушевності. Кожен з нас своєю поведінкою і ставленням до партнерів сприяє інформаційно-енергетичному обміну або перешкоджає йому. Розслаблення партнера сприяє емпатії, а атмосфера напруженості, неприродності, підозрілості перешкоджає розкриттю особистості і емпатичному збагненню.

 Ідентифікація – ще одна неодмінна умова успішної емпатії. Це вміння зрозуміти іншого на основі співпереживань, постановки себе на місце партнера. В основі ідентифікації – легкість, рухливість і гнучкість емоцій, здатність до наслідування.

Обробка результатів

Аналізуються показники окремих шкал і загальна сумарна оцінка рівня емпатії. Оцінки на кожній шкалі можуть варіюватися від 0 до 6 балів і вказують на значимість конкретного параметра (каналу) в структурі емпатії. Шкальні оцінки виконують допоміжну роль в інтерпретації основного показника – рівня емпатії. Сумарний показник теоретично може змінюватися в межах від 0 до 36 балів.

 При сумарному рівні за всіма шкалами 30 балів і вище - у людини дуже високий рівень емпатії; 29-22 - середній; 21-15 - занижений; менше 14 балів - дуже низький.

ДОДАТОК М
Методика “Определение коммуникативных и организаторских склонностей” А. Батаршева [15] (наводиться російською мовою)
Шкалы: коммуникативные умения, организаторские умения.

Инструкция

Методика по определению коммуникативных и организаторских склонностей содержит 40 вопросов. На каждый из вопросов следует ответить “да” или “нет”. Если вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе (+) или (-). На выполнение методики отводится 10–15 минут.


Опросник

1. Есть ли у вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с различными людьми?

2. Нравится ли вам заниматься общественной работой?

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из ваших товарищей?

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?

5. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?

6. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими вашего мнения?

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо другим занятием, чем с людьми?

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вам отказаться от своих намерений?

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по возрасту?

10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры и развлечения?

11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании (коллективы)?

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было бы выполнить сегодня?

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты и общаться с незнакомыми людьми?

14. Стремитесь ли вы добиться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением?

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком?

18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?

19. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть одному?

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке?

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело?

23. Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы ваших товарищей?

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых людей?

28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?

29. Полагаете ли, что вам не представляет особого труда внести оживление в малознакомую группу?

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (на производстве)?

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых?

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу принято товарищами?

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив?

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?

37. Верно ли, что у вас много друзей?

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей?
Обработка результатов тестирования

Определяются уровни коммуникативных и организаторских склонностей в зависимости от набранных баллов по этим параметрам. Максимальное количество баллов отдельно по каждому параметру – 20. Подсчитываются баллы отдельно по коммуникативным и отдельно по организаторским склонностям с помощью ключа для обработки данных.


Ключ для обработки данных

За каждый ответ «да» и ответ «нет» для высказываний, совпадающих с отмеченными в ключе отдельно по соответствующим склонностям, приписывается один балл. Экспериментально установлено пять уровней коммуникативных и организаторских склонностей. Примерное распределение баллов по этим уровням показано ниже.Уровни коммуникативных и организаторских склонностей

Испытуемые, получившие оценку 1–4 балла, характеризуются низким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Набравшие 5–8 баллов имеют коммуникативные и организаторские склонности на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, предпочитают проводить время наедине с собой. В новой компании или коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают трудности в установлении контактов с людьми. Не отстаивают своего мнения, тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу, избегают принятия самостоятельных решений. Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое мнение. Однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Оценка в 13–16 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления коммуникативных и организаторских склонностей испытуемых. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих знакомых, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, способны принимать решения в трудных, нестандартных ситуациях. Высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей (17–20 баллов) у испытуемых свидетельствует о сформированной потребности в коммуникативной и организаторской деятельности. Они быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе. Инициативны. Принимают самостоятельные решения. Отстаивают свое мнение и добиваются принятия своих решений. Любят организовывать игры, различные мероприятия. Настойчивы в деятельности.ДОДАТОК М. 1
Комплекс психодіагностичних методик для визначення рівня управлінських здібностей

(наводиться російською мовою)

Застосовуючи дані методики, спиралися на думку вчених Є. Жарікова, Є. Крушельницького, Н. Литвінцевої [235] стосовно того, якими особистісними якостями повинен володіти справжній лідер. Зокрема, вони виокремили саме такі: здатність приймати вольові рішення, долати перешкоди на шляху до мети, наполегливість, ініціативність, психічна стійкість, гнучкість, самокритичність, вимогливість до себе і інших, критичність, надійність, витривалість, сприйнятливість до нового, стрессоустойчивість, оптимістичність, рішучість, впевненість.

Тест-опросник “Организаторские способности лидера” [15]
Шкала: лидерские способности.

Инструкция

Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ “да” или “нет”. Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не задумывайтесь над высказываниями. Если сомневаетесь, все-таки сделайте отметку “+” или “-“ (“а” или “б”) в пользу того альтернативного ответа, к которому вы больше всего склоняетесь.


1. Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих? а) да б) нет

2. Считаете ли Вы, что многие из окружающих вас людей занимают более высокое положение, чем Вы? а) да б) нет

3. Находясь на собрании людей, равных Вам по положению, испытываете ли Вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это необходимо? а) да б) нет

4. Когда Вы были ребенком, нравилось ли Вам быть лидером среди сверстников? а) да б) нет

5. Испытываете ли Вы удовольствие, когда Вам удается убедить кого-то в чем-то? а) да б) нет

6. Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком? а) да б) нет

7. Согласны ли Вы с утверждением: “Все самое полезное в мире есть результат деятельности небольшого числа выдающихся людей”? а) да б) нет

8. Испытываете ли Вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы направить Вашу профессиональную активность? а) да б) нет

9. Теряли ли Вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? а) да б) нет

10. Доставляет ли Вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются вас? а) да б) нет

11. Стараетесь ли Вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п.) такое место, которое позволяло бы Вам быть в центре внимания и контролировать ситуацию? а) да б) нет

12. Считаете ли Вы, что производите на людей внушительное (импозантное) впечатление? а) да б) нет

13. Считаете ли Вы себя мечтателем? а) да б) нет

14. Теряетесь ли Вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с вами? а) да б) нет

15. Случалось ли Вам по личной инициативе заниматься организацией одногрупников, спортивных и других команд и коллективов? а) да б) нет

16. Если то, что Вы заметили, не дало ожидаемых результатов, то Вы:

а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь другого;

б) возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца.

17. Какое из двух мнений Вам ближе?

а) настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, и лично участвовать в нем;

б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не обязательно делать дело сам.

18. С кем Вы предпочитаете работать?

а) с покорными людьми;

б) с независимыми и самостоятельными людьми.

19. Стараетесь ли Вы избегать острых дискуссий? а) да б) нет

20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего отца? а) да б) нет

21. Умеете ли Вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сторону тех, кто раньше был с Вами не согласен? а) да б) нет

22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу Вы потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. Как Вы поступите?

а) дадите возможность принять решение наиболее компетентному из вас;

б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других.

23. Есть такая пословица: “Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе”. Справедлива ли она? а) да б) нет

24. Считаете ли Вы себя человеком, оказывающим влияние на других? а) да б) нет

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить Вас больше никогда этого не делать? а) да б) нет

26. Кто, с Вашей точки зрения, истинный лидер?

а) самый компетентный человек;

б) тот, у кого самый сильный характер.

27. Всегда ли Вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? а) да б) нет

28. Уважаете ли вы дисциплину? а) да б) нет

29. Какой из следующих двух руководителей для Вас предпочтительнее?

а) тот, который все решает сам;

б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других.

30. Какой из следующих стилей руководства, по Вашему мнению, наилучший для работы учреждения того типа, в котором Вы будете работать? а) коллегиальный; б) авторитарный

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами?

а) да б) нет

32. Какой из следующих “портретов” больше напоминает Вас?

а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не полезет;

б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый.

33. Как Вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение единственно правильным, но остальные с вами не согласны?

а) промолчите;

б) будете отстаивать свое мнение.

34. Подчиняете ли Вы свои интересы и поведение других людей делу, которым занимаетесь? а) да б) нет

35. Возникает ли у Вас чувство тревоги, если на Вас возложена ответственность за какое-либо важное дело? а) да б) нет

36. Что бы Вы предпочли?

а) работать под руководством хорошего человека;

б) работать самостоятельно, без руководителя.

37. Как Вы относитесь к утверждению: “Для того чтобы семейная жизнь была хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов”? а) согласен; б) не согласен

38. Случалось ли Вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не исходя из собственной потребности? а) да б) нет

39. Считаете ли Вы свои организаторские способности хорошими? а) да б) нет

40. Как Вы ведете себя, столкнувшись с трудностями?

а) опускаете руки;

б) появляется сильное желание их преодолеть.

41. Делаете ли Вы упреки людям, если они этого заслуживают? а) да б) нет

42. Считаете ли Вы, что ваша нервная система способна выдержать жизненные нагрузки? а) да б) нет

43. Как бы Вы поступили, если бы вам предложили реорганизовать вверенный Вам отдел?

а) введу нужные изменения немедленно;

б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю.

44. Сумеете ли Вы прервать слишком болтливого собеседника, если это необходимо? а) да б) нет

45. Согласны ли Вы с утверждением: “Для того чтобы быть счастливым, надо жить незаметно”? а) да б) нет

46. Считаете ли Вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся?

а) да б) нет

47. Кем Вы предпочли бы стать?

а) художником, поэтом, композитором, ученым;

б) выдающимся руководителем, политическим деятелем.

48. Какую музыку Вам приятнее слушать?

а) могучую и торжественную;

б) тихую и лирическую.

49. Испытываете ли Вы волнение, ожидая встречи с важными и известными людьми? а) да б) нет

50. Часто ли Вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша? а) да б) нет


Оценка результатов тестирования

Сумма баллов за ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику.


Ключ к опроснику

1а, 2а, 36, 4а, 5а, 66, 7а, 8б, 9б, 10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б,

48а, 49б, 50б.

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает один балл, в другом случае – 0 баллов.


Интерпретация

Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены слабо.

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены средне.

Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества выражены сильно.

Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к диктату.

Тест-опросник “Насколько Вы уверены в себе”

(источник; http://bookap.info/popular/batarshev_diagnostika_sposobnosti_k_obshcheniyu/gl26.shtm)
Шкала: уверенность в себе, умение владеть своими чувствами, спокойствие, умение высказывать свои чувства и желания, личное достоинство, решительность.

Инструкция

Вам предлагается 30 высказываний. Отметьте утверждения, с которыми вы согласны, знаком “+”. Долго не задумывайтесь над высказываниями.


1. Большинство людей, по-видимому, агрессивнее и увереннее в себе, чем я.

2. Я не решаюсь назначить свидание и принимать приглашения на свидания из-за своей застенчивости.

3. Когда подаваемая в ресторане еда меня не удовлетворяет, я жалуюсь администрации.

4. Я избегаю задевать чувства других людей, даже если меня оскорбили.

5. Если продавцу стоило больших усилий показать мне товар, который не совсем мне подходит, мне трудно сказать ему “Нет”.

6. Когда меня просят что-нибудь сделать, я требую, чтобы мне объяснили необходимость этого.

7. Бывают случаи, когда я ищу сильный довод.

8. Я стараюсь вырваться вперед, как и большинство людей.

9. Честно говоря, люди часто используют меня в своих интересах.

10. Я получаю удовольствие, завязывая разговор с новыми знакомыми и посторонними.

11. Я часто не знаю, что сказать людям другого пола, которые для меня привлекательны.

12. Я предпочту обратиться с письменной просьбой принять меня на работу или зачислить в учебное заведение, чем пройти через собеседование.

13. Я испытываю нерешительность, когда надо позвонить по телефону в учреждение или организацию.

14. Я стесняюсь возвратить покупку.

15. Если близкий и уважаемый родственник раздражает меня, я скорее скрою свои чувства, чем проявлю раздражение.

16. Я избегаю задавать вопросы из страха показаться глупым.

17. В ссоре я иногда боюсь, что буду волноваться, и меня начнет трясти.

18. Если известный и уважаемый лектор высказывает точку зрения, которую я считаю неверной, я заставлю аудиторию выслушать и свою точку зрения.

19. Я избегаю спорить с клерками и продавцами о цене.

20. Когда я сделаю что-нибудь важное и стоящее, я стараюсь, чтобы об этом узнали другие.

21. Я откровенен и искренен в своих чувствах.

22. Если кто-то распространяет обо мне сплетни, я стремлюсь скорее найти его, чтобы поговорить об этом.

23. Мне часто трудно сказать “Нет”.

24. Я склонен сдерживать проявление своих эмоций, а не устраивать «сцены».

25. Я жалуюсь ответственным лицам на плохое обслуживание в ресторане, в гостинице, в других местах.

26. Когда мне делают комплимент, я иногда не знаю, что сказать в ответ.

27. Если в театре или на лекции рядом со мной люди много разговаривают, я прошу их говорить потише или беседовать где-нибудь в другом месте.

28. Тот, кто пытается пролезть в очереди впереди меня, может быть уверен, что получит от меня отпор.

29. Я быстро высказываю свое мнение.

30. Бывают случаи, когда я просто не могу ничего сказать.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка