Трякіна ольга олександрівнаСторінка9/32
Дата конвертації19.11.2018
Розмір4.75 Mb.
#64854
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32

Передбачалося також зробити оцінку рівня професійно значущих особистісних якостей, що визначено у змісті міжнародних професійних стандартів митників та які, на нашу думку, мають безпосередній вплив на розвиток професійної компетентності. До таких якостей віднесено етику поведінки, особисту гідність, впевненість, емпатію та клієнтоорієнтованість, що й корелює із відповідями студентів на питання, які якості, на іх думку, найбільше впливають на ефективність майбутньої професійної діяльності (див. додаток Ї). Так, найбільш вагомими, на думку студентів, є відповідальність (24,8%), особиста гідність (18,3%), впевненість (11.4%), повага до людини (10,8%), неупередженість (8,5%), емпатія (6,9%).

Проте спостереження за діяльністю студентів під час виконання різноманітних навчальних завдань, у тому числі, і групових, моделювання морально-професійних ситуацій, результати запропонованого опитувальника та методики В. Бойко “Діагностика рівня емпатії” (див. додаток Л) показали низький рівень сформованості майже всіх зазначених професійних значущих особистісних якостей: студенти у своєї більшості не виявляли поваги до протилежної думки, не прагнули враховувати потреби інших, не були здатні аргументувати свої рішення конструктивно та з урахуванням іншої точки зору, не керувалися нормами етики поведінки.

Експертами у спостереженні виступили 20 викладачів ВНЗ. Оцінювання рівнів сформованості професійно значущих особистісних якостей відбувалося за восьмибальною шкалою, запропонованою К. Каралкіною для дослідження рівня сформованості професійно значущих особистісних якостей [93]. Найвищий рівень (7) передбачав, що якість виявляється завжди; високий (від 6 до 5) – майже завжди; середній (від 4 до 3) – швидше виявляється, ніж не виявляється; низький (від 2 до 1) – якість майже не виявляється; наднизький (0) – якість відсутня. Дані про рівень вияву зазначених професійно значущих особистісних якостей наведено у табл. 2.7.Таблиця 2.7

Вихідні дані показника вияву в студентів контрольної та двох експериментальних груп кожної професійно значущої особистісної якості у процесі здійснення професійно спрямованої навчальної діяльності


Група респондентів

Рівень

найвищий

високий

середній

низький

наднизький

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

Етика поведінки

КГ

6

8,57

20

28,57

39

55,71

5

7,14

ЕГ1

9

10,59

28

32,94

46

54,12

2

2,35

ЕГ2

7

9,33

23

30,67

40

53,33

5

6,67

Особиста гідність

КГ

5

7,14

19

27,14

41

58,57

5

7,14

ЕГ1

8

9,41

26

30,59

48

56,47

3

3,53

ЕГ2

6

8,0

23

30,67

43

57,33

3

4,0

Впевненість

КГ

8

11,43

19

27,14

41

58,57

2

2,86

ЕГ1

11

12,94

27

31,76

45

52,94

2

2,35

ЕГ2

9

12,0

22

29,33

42

56,0

2

2,67

Емпатія

КГ

4

5,71

18

25,71

42

60,0

6

8,57

ЕГ1

6

7,06

25

29,41

50

58,82

4

4,71

ЕГ2

5

6,67

21

28,0

44

58,67

5

6,67

Клієнтоорієнтованість

КГ

4

5,71

13

18,57

43

61,43

10

14,29

ЕГ1

7

8,24

20

23,53

48

56,47

10

11,76

ЕГ2

5

6,67

17

22,67

43

57,33

10

13,33

Дані таблиці 2.7 свідчать, що серед студентів контрольної та двох експериментальних груп не виявлено жодного із найвищим рівнем сформованості професійно значущих особистісних якостей; у кожній із груп спостерігається переважно низький рівень оволодіння досліджуваними якостями – від 52,94% (впевненість) до 61,43% (клієнтоорієнтованість), наднизький – від 2,4% (етика поведінки, впевненість) до 14,29% (клієнтоорієнтованість). Високий рівень професійно значущих особистісних якостей продемонстрували від 5,71% (емпатія, клієнтоорієнтованість) до 12,94% (впевненість) студентів; середній рівень виявлено від 18,57% (клієнтоорієнтованість) до 32,94% (етика поведінки) респондентів. Знов студенти першої експериментальної групи виявили дещо вищі рівні сформованості зазначених якостей майже за всіма пунктами, що підтверджує ефективність впровадження міжнародних професійних стандартів у навчальний процес магістрів.

Результати проведеного аналізу обумовили впровадження різних завдань з розвитку професійно значущих особистісних якостей у технологію підготовки магістрів у галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників.

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що оскільки кожен із складників професійної компетентності (знання, уміння та професійно значущі особистісні якості) мають низький рівень розвитку, в цілому спостерігається низький рівень сформованості й професійної компетентності.

Для підтвердження вищезазначеного розрахували рівень сформованості професійної компетентності у контрольної та двох експериментальних групах за допомогою методу середніх показників:

де


х1 – етика поведінки;

х2 – особиста гідність;

х3 – впевненість;

х4 – емпатія;

х5 – клієнтоорієнтованість;

х6 – професійні знання та вміння;

n – загальна кількість складників професійної компетентності.

В узагальненому вигляді отримані результати представлено в табл. 2.8.Таблиця 2.8

Вихідні дані сформованості професійної компетентності

Група респондентів

Рівень знань, вмінь та професійно значущих особистісних якостей студентів

Високий

Середній

Низький

К

%

К

%

К

%

КГ

9

12,62%

19

27,62%

42

59,76%

ЕГ1

12

14,15%

26

30,65%

47

55,10%

ЕГ2

10

13,33%

22

29,33%

43

57,33%

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка