«Тварина живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів»Дата конвертації20.11.2018
Розмір119 Kb.
#65670
ТипУрок
Назаренко С.В., методист НМЦ кафедри природничо-математичної освіти

ІППО КУ ім. Бориса ГрінченкаТема уроку: «Тварина – живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів»

Мета уроку:

Освітня - сформувати уявлення про зоологію як систему наук, що вивчають Царство Тварини та її основні завдання, продовжити розглядати основні властивості живого, дати поняття про основні ознаки тваринного організму, продовжувати формування знань про живу природу;

Розвивальна - розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки;

Виховна – виховувати усвідомлення того, що зоологія має важливе значення для сучасності та бережливе ставлення до навколишнього середовища.

Основні поняття: біологія, зоологія, подразливість, розмноження, обмін речовин, ріст, розвиток, рух, середовище життя.

Обладнання: таблиці з зображенням представників різних тварин, царств живої природи, портрети вчених-біологів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Структура уроку

І. Організаційний момент. Ознайомитись із системою роботи на уроках біології та проведення вступного інструктажу з БЖД із записом в класному журналі.
ІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів. Зв'язок з ботанікою, що вивчали у 6-му класі. Наприклад:

Сьогодні ми здійснимо подорож по трьом уже відомим вам царствам органічного світу.

Які це царства? (Дроб'янки, гриби, рослини)

Щоб почати подорож, треба згадати, як виглядають, де живуть бактерії. Вчитель прикріплює до дошки зображення бактерій, їх середовищ існування. (Мають форму паличок, шароподібну, їх скупчення у вигляді грона, ланцюжка, схожі на кому, звивисті тощо)

Яким чином можуть харчуватися бактерії? (Сапрофіти розкладають відмерлі органічні речовини, а паразити харчуються органічними речовинами живих істот, отримуючи таким шляхом будівельний матеріал та енергію для росту й розмноження)

Яка роль бактерій в природі? (Беруть участь в кругообігу речовин в природі: розкладають мертву органічну речовину, перетворюючи її в перегній; бульбочкові бактерії засвоюють азот з повітря)

Яка їхня роль в житті людини? (Корисна – закваска молока; квашення овочів, силосу; отримання антибіотиків, вітамінів. Шкідлива – викликають інфекційні захворювання; гниття псування продуктів, руйнують різні матеріали)

Інше царство органічного світу – гриби. Вчитель прикріплює до дошки зображення грибів, їх середовищ існування.

Чим вони відрізняються від рослин? (Не мають хлорофілу й харчуються готовими органічними речовинами)

Які ви знаєте гриби за характером харчування? (Сапрофіти й паразити)

Чи можна вживати в їжу будь-які гриби? Демонстрація плакатів, муляжів чи зображень їстівних та отруйних грибів.

Що спільного між цими грибами, за що вони отримали загальну назву? (Шапинкові, за формою їх плодового тіла)

Як розмножуються гриби? (Спорами та міцелієм)

Як вони харчуються? (Всмоктуючи органічні речовини крізь поверхню міцелію)

Яке значення грибів в житті людини? (харчування, отримання ліків, вітамінів. Негативна роль – є гриби-паразити рослин, тварин та людини, руйнують деревину та вироби з дерева)

В процесі тривалого розвитку органічного світу рослини пройшли шлях від простих організмів – одноклітинних водоростей – до покритонасінних, чи квіткових. Згадаймо, що ми пам’ятаємо про ці групи.

Назвіть відомі вам водорості. (Демонстрація плакатів чи зображень)

Де вони зустрічаються ? (У воді та вологих місцях ґрунту, на стовбурах дерев)

Як вони харчуються? (Шляхом фотосинтезу - синтезують органічні речовини за рахунок використання енергії сонячного світла)

Далі подібним чином згадуємо інші групи рослин: мохи, папороті, голонасінні та покритонасінні:  • Назвіть відомих вам представників цих груп;

  • Де вони зустрічаються;

  • Які мають характерні ознаки будови, особливості розмноження;

  • Яке їх значення в природі; в житті людини?

Згадайте основні родини покритонасінних рослин?

А тепер ми в 7 класі будемо вивчати третє, велике царство органічного світу – царство тварин.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку. Ознайомлення школярів з назвою нової науки, перекладом терміну «зоологія» - наука про тварин, її змістом – вивчення живих організмів, їхньої будови, різноманітності, дослідження їх ознак та процесів життєдіяльності, поширення на Землі, походження та класифікації.

Ознайомитись із підручником, робочим зошитом, з позакласною роботою з предмету.


ІV. Сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу. Розповідь вчителя.

Зоологія – наука про тваринний світ, будову та процеси життєдіяльності тварин їх поширення та значення на планеті. Зоологія - комплексна біологічна наука, що всебічно досліджує тварин: індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв’язки з навколишнім середовищем, закономірності географічного поширення та значення для людини. Зоологія є цілою системою наукових дисциплін, кожна з яких має своє завдання і свої об’єкти дослідження. Одним із давніх розділів зоології є систематика тварин, на основі якої зоологія поділяється на ряд підрозділів і окремих дисциплін: протистологія - вивчає одноклітинних тварин, гельмінтологія - паразитичних червів, карцинологія - ракоподібних, арахнологія - павукоподібних, ентомологія - комах, малакологія - молюсків, іхтіологія - риб, батрахологія - земноводних, герпетологія - плазунів, орнітологія - птахів, мамаліологія - ссавців. Сукупність тварин тієї чи іншої території вивчає фауністика.

Морфологія вивчає будову, форму тіла тварин і закономірності формоутворення окремих органів у процесі індивідуального та історичного розвитку; включає анатомію, ембріологію, гістологію, цитологію.

Умови існування тварин і їхні взаємини з навколишнім середовищем вивчає екологія, поведінку тварин у порівняльному та еволюційному плані - етологія, закономірності поширення їх на земній кулі – зоогеографія.

Тварини живуть на Землі на всіх материках і всіх середовищах існування, займають території від крайньої півночі до півдня - жаркі пустелі, посушливі степи та вологі ліси, населяють моря та океани, гори та болота, без багатьох з них ми не уявляємо своє життя, про них складено вірші або пісні, вони є героями оповідань та кінофільмів.

Обговорення з школярами загальних знань з їх життєвого досвіду та курсу природознавства про тваринний світ як складову частину живої природи. Постановка проблемного питання: які ознаки притаманні тваринам? Що в них є відмінного від рослин?Спільні риси рослин, грибів і тварин: мають клітинну будову, еукаріоти, спільні життєві процеси - розмноження, обмін речовин, ріст, розвиток, рух, дихання, живлення, мають спільне середовище життя.

Відмінності тварин від рослин: в клітинах тварин відсутні хлоропласти й вакуоля, клітинна оболонка, більшість здатні до активного руху, мають обмежений ріст і складну поведінку, гетеротрофний спосіб живлення.

Спільні риси грибів і тварин: мають органічні речовини – хітин, сечовину, запасають глікоген, гетеротрофний спосіб живлення, хлорофіл відсутній.

Відмінності тварин від грибів: мають тонку еластичну оболонку поверх клітинної стінки – глікокалікс, обмежений ріст, активний рух.

Школярам пропонується скласти схему обміну речовин тварин:Вода Надлишок тепла, вологи,

Кисень мінеральних солей, продукти розпаду неперетравлені рештки

Вуглекислий газ

Їжа
V. Узагальнення і систематизація знань. Систематизувати знання учнів про тваринний світ як складову частину природи.

Якими, на вашу думку методами можна вивчати зоологію, тваринний світ?

- порівняльно-описовий метод (мікро-, макроскопічні дослідження);

- експериментальний метод (польові та лабораторні експерименти);

- моніторинг;

- моделювання.

Закінчить речення:

Процес відтворення собі подібних, який забезпечує безперервність життя, називається _____________(розмноження). Утворення двох клітин з однієї називається _________(поділ), а частинами організму називається _____________(вегетативне).

Дайте відповідь на тестові запитання.

Уперше побачив одноклітинних тварин учений:

а) Арістотель;

б) Теофраст;

в) Карл Лінней;

г) Антоні ван Левенгук.

Визначте ознаку, характерну для царства Тварини:

а) здатність пересуватися в просторі;

б) мають запасну речовину – крохмаль;

в) нерухомий спосіб життя;

г) необмежений ріст організму.

Процес якісних змін в організмі називається:

а) живлення;

б) розмноження;

в) розвиток;

г) ріст.
Y. Рефлексія: На уроці я …

- дізнався…

- зрозумів…

- навчився…

- я змінив своє відношення…

- мені сподобалось…

- було не зовсім зрозуміло…
YІ. Інформація про домашнє завдання: вивчити §1, 2 підготувати усно відповіді на питання в кінці §1, 2, знати визначення термінів.
Література:

А.Ю. Іонцева. Біологія 8 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання. Харків:ФОП Співак В.Л., 2009.Мотивація на уроках біології: 8 клас /упоряд. Г.Опаренюк .- К.: Редакція газет природничо-матем. циклу, 2012.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка