Тваринництві Дерев'янський В. ПДата конвертації29.06.2018
Розмір74.5 Kb.
ТипРеферат

25-024-07

УДК 631.155.2.636 ДРНТІ 68.43.39Енергоощадлива та грунтозберігаюча екологічно безпечна кулісна технологія вирощування сої на зерно з подальшою переробкою та використанням в тваринництві

Дерев'янський В.П., завідувач групою захисту рослин Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції, старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук.; телефон: (8-03854) 4-41-41, факс: (8-03854) 4-41-34; e-mail: elita@sk.km.ua

Ключові слова: соя, зерно, куліса, кукурудза, якість, технологія, енергія, ощадливість, екологія, посівні площі, економічний ефект, біоенергетичний потенціал, ресурси, витрати робочої сили, землеробство, родючість, азотний баланс ґрунту, концентрація.

РЕФЕРАТ

Проект висвітлює питання теоретичного і агроекологічного обґрунтування розробки та удосконалення оптимальних систем заходів вирощування сої для формування зерна за кулісною технологією в умовах західного Лісостепу з метою виробництва конкурентної у ринковому середовищі продукції.Встановлені критерії впливу попередників, сівозмін, обробітку ґрунту, системи удобрення та захисту посівів сої від бур'янів та хвороб, строків та способів сівби на урожайність сої при вирощуванні на зерно.

Удосконалено та розроблено нові системи заходів вирощування культури. Проведений аналіз і дана агробіологічна оцінка параметрів формування урожаю сої залежно від системи заходів при її вирощуванні, визначено вплив факторів інтенсифікації (добрив, обробітку ґрунту, захисту від бур'янів та інокуляції") на зміну кількісних параметрів ценозу, проходження морфологічних процесів, діяльність симбіотичних систем, формування максимальної насіннєвої продуктивності рослин. Обґрунтовано екологічну та енергетичну доцільність запропонованих систем заходів вирощування сої.

За результатами досліджень розроблено, удосконалено та рекомендовано виробництву енергоощадливу. грунтозберігаючу кулісну технологію вирощування сої на зерно з подальшою переробкою та використанням його в тваринництві.


ОПИС ПРОЕКТУ
Мета проекту полягає в впровадженні енергоощадливої грунтозберігаючої екологічно безпечної кулісної технології вирощування сої на зерно, що дозволить максимально виявити потенціал продуктивності культури, розширити посівні площі за рахунок основних посівів сої на зерно, реалізувати біоенергетичний потенціал рослин з мінімальними витратами робочої сили та матеріальних ресурсів.

Нашими дослідженнями доведено, що кращими способами сівби сої в умовах Хмельницької області широкорядний з міжряддям 30 см. звичайний рядковий 15 см та вузькорядний 7,5 см. Пропонується на високих агрофонах досягати на період сходів такої густоти: для скоростиглих сортів - 900 тис, шт./га. ранньостиглих - 800 тис, шт./га і середньостиглих - 700 тис, шт./га.

Згодовування в раціоні дійних корів, як білкової добавки, соєвого борошна і соєвого молока сприяє підвищенню надою на 15% і економічно виправдано, так як вартість раціону з соєвими продуктами має тенденцію до зниження собівартості в порівнянні з раціоном корів контрольної групи. Ефективність екструдування вивчалось у досліді Хмельницького НВО „Еліта" (1991 р.) на дійних коровах. Коровам першої групи зерно сої не згодовувалось, другій, третій і четвертій згодовували екструдовану сою відповідно 40-45-50 г на 1 кг молока в суміші з концентрованими кормами. Поживність раціону складала 15.2-15.5 к.од. За 85 днів досліду від корів II. Ні. IV дослідних груп надоїли відповідно на 123, 119, 171 кг молока більше, ніж від корів контрольної групи, приріст складає 10-12%. Балансування раціону дійних корів по перетравному протеїну дало позитивний вплив на підвищення вмісту жиру в молоці корів дослідних груп від 0.16 до 0.29% в порівнянні з контрольною групою.

По набору кормів раціони піддослідних груп молодняку свиней різні, але по енергетичній і протеїновій поживності однакові. В 1 кг комбікорму міститься: 12.1 - обмінної енергії: 1.12 кг кормових одиниць; 175 г сирого протеїну; 141 г - перетравного протеїну; 7.6 г лізину: 46 г - сирої клітковини; 10.0 г - кальцію. 7.6 г - фосфору.

В складі комбікорму III і IV груп протеїн гороху, м'ясокісткового та рибного борошна адекватно активно замінений на протеїн екструдованої та баротермічно обробленої сої. Активність уреази екструдованої сої 0.16-0.18 рН. баротермічно обробленої сої 0.05-0,10 А рН.

Одержані результати вказують, що найкращі показники по енергії росту та витратах корму у підсвинків НІ і IV дослідної групи.


Продуктивність підсвинків на дорощуванні


Групи

Білкові добавки рослинного походження

Жива вага

1 голови, г

Середн. добовий приріст за період вирощування

Витрати корму на 1 кг приросту, к.од.

Нерац. активність соєвих продуктів, ∆рН

на початку дорощування

в кінці дорощування

І

Горох

17,0

46,3

492

4,12

-

II

Горох баротермічно оброблений

17,2

47,3

501

4,05

-

III

Соя екструдовану

16,9

47,8

514

3,97

0,16-0,18

IV

Соя баротермічно оброблена

17,0

48,7

528

3,85

0,05-0,10

Розроблено два способи застосування ризоторфіну. Суть першого полягає в тому, що насіння сої перед сівбою обробляється штамом азотобактера „А”, а бактеріальне добриво ризоторфін вноситься одночасно з нітроамофоскою в грунт (патент № 7314 А); другого - обробка насіння перед сівбою штамом „6346", а ризоторфін вноситься одночасно з мінеральними добривами в грунт (патент № 7309 А).

Розроблена ресурсозберігаюча система удобрення, яка разом з мікроелементами включає застосування (позакореневе) мікроелементів молібдену та цинку (патенти № 7247А, 7299А, 7300А. ; 7310А, 7313А).

Обґрунтовані короткострокові спеціалізовані сівозміни. Мінімалізація обробітку в цих сівозмінах дозволяє зменшити енерговитрати та отримувати підвищенні урожаї сої з кращою якістю продукції.

Визначені попередники, які забезпечують підвищенні врожайності сої та якість насіння та оцінено вплив сої як попередника озимої пшениці та цукрових буряків.

Визначений асортимент регуляторів росту, технологія їх застосування шляхом обробки насіння та посівів у фазі 3-4 справжніх листків і встановлені їх норми, що позитивно впливають на підвищення урожаю.

Обґрунтовані види, норми та строки і способи застосування гербіцидів залежно від видового складу бур'янів, що дозволяють зменшити їх шкодочинність на посівах сої. Доведено, що використанні гербіциди істотно не впливають на мікробний ценоз ґрунту. Удосконалені агротехнічні ; заходи щодо контролю чисельності бур'янів шляхом додаткового боронування сходів у фазі одного справжнього листка (заявки України №№ 95052394. 95052395, 95052395).

Розроблена кулісна технологія вирощування сої на зерно, покращує мікроклімат на полі (позитивне рішення на видачу патенту Росії).

Розроблено два способи переробки та використання зерна сої для годівлі тварин. Суть першого полягає в тому, що в раціони для годівлі дійних корів додавали взамін гороху екструдоване зерно сої (патент № 7245А), другого - до раціону для відгодівлі молодняку свиней додавали взамін гороху баротермічно оброблене соєве зерно (патент № 7246 А).

Хмельницькою державною сільськогосподарською дослідною станцією розроблена енергозберігаюча та грунтозберігаюча екологічно безпечна кулісна технологія вирощування сої на зерно з подальшою переробкою та використанням в тваринництві, при застосуванні якої поліпшуються умови забезпечення сої теплом вище на 2 °С та збільшення вологи грунту на 9-13%. стримується інтенсивність північно-західних холодних вітрів та покращення якості зерна.Технологія передбачає додержання певних вимог та здійснення ряду технологічних операцій:

 • попередник -зернові колосові культури + заробка рослинних решток 5 т/га подрібненої соломи + N90 + післяжнивні післяжнивні посіви редьки олійної на сидеральне добриво:

 • основний осінній обробіток грунту - мілкий обробіток дисковою бороною БДТ-3 на глибину 8-10 см або безполицевий - чизельне розпушування ПЧ-2,5 на глибину 20-22 см;

 • мінімальний передпосівний обробіток ґрунту - культивація УСМК-5.4 з шлейфами і боронами на глибину 3-4 см:

 • висівання середньо ранньостиглих сортів Чернівецька 9. Агат, Подільська 1 та Чернівецька 8;

- обробка насіння бактеріальними препаратами полі функціональної дії (патент України №7309А);

 • внесення в грунт ґрунтових гербіцидів харнес або трофі (3,0 л/га або 2,0 л/га):

 • сівба сої звичайним рядковим або вузькорядним способами за допомогою сівалки СЗ-3,6 або СЗУ 3,6 смугами по 10.8 метри, які чергуються з кулісами з кукурудзи завширшки 2.8 метра. Для висівання кукурудзи кулісами застосовуються сівалками СПЧ-6 або СОН-2.8. одночасно висівається соя. Напрямок сівби - впоперек пануючих, північно-західних прохолодних вітрів (рішення на видачу патенту Росії);

 • строк сівби сої і кукурудзи - третя декада квітня:

 • норма висіву сої - 700 тис, схожих насінин;

 • післяпосівне коткування за допомогою агрегатів ЗККШ-6 або ЗККН-2.8;
 • застосування агротехнічних методів боротьби з бур'янами: до- і післясходове боронування легкими -зубовими боронами ЗОР-0.7 та одне додаткове боронування - у фазі першого справжнього листка сої;

 • позакореневе підживлення Р20 + комплексонату цинку та молібдену (патенти України №№ 7247А, 7313А);

 • згодовування екструдованого зерна сої (КМЗ-2М) дійним коровам з раціоном (патент України № 7245А);

 • згодовування баротемічно обробленого зерна сої молодняку свиней за раціоном (патент України № 7246А).

29.06.18

Каталог: nauka -> Ntdosjag -> 2007
2007 -> Нові мастильно-охолоджуючі технологічні засоби для механічної обробки металів на основі ріпакової оливи Ковтун В. В., Кириченко В.І., Кириченко Л. М., Свідерський В. П
2007 -> Ковтун Віталій Васильович, Кириченко Віктор Іванович, Кириченко Людмила Мефодіївна
2007 -> Спосіб фотодокументування анатомічних об'єктів зі складним рельєфом Ахтемійчук Юрій Тарасович, Цигикало Олександр Віталійович
2007 -> Енергоощадлива, грунтозберігаюча екологічно безпечна технологія ущільненого вирощування кукурудзи з соєю на силос Дерев'янський В. П., Галиш Ф. С., Молдован В. Г., Степанчук В. В
Ntdosjag -> Спосіб визначення відстаней до місць пошкодження кабельних ліній зв'язку Горященко Костянтин Леонідович, Любчик Віталій Романович, Троцишин Іван Васильович
Ntdosjag -> Cпосіб отримання фітопрепаратів зі стабільною впорядкованою структурою Пивовар Анатолій Іванович, житель м. Хмельницького, працівник організації дп „Поліамід-усі”
Ntdosjag -> Розробка технології виготовлення структурно-упорядкованих фітопрепаратів та їх доклінічне вивчення Ключові слова
2007 -> Комбінована система автоматичного відключення електромережі при сильному вітрі Баранов Андрій Вікторович, Божок Аркадій Михайлович, Баранов Віктор Георгійович


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка