Творчі завдання з української мови 3 клас 1Скачати 315.5 Kb.
Дата конвертації20.09.2018
Розмір315.5 Kb.Творчі завдання з української мови 3 клас

1. Запишіть 6 слів, у яких останній звук позначається двома буквами.

Відповідь: кінь, джміль, день, мить, жолудь, дивись.

2. Розподіліть подані слова у три стовпчики:

1) звуків і букв порівну;

2) звуків менше, ніж букв;

3) звуків більше, ніж букв.

Радіо, праця, рідне, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, цятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, троє, льон, електрозварник, ідея, обсаджувати.

Відповідь:

1) Радіо, праця, рідне, алюміній, цятка, електрозварник.

2) дзюркіт, жолудь, емальований, розбуджений, льон, обсаджувати.

3) авіалінія, дощ, об’їзд, сім’я, троє, ідея.3. Відшукайте слова, у яких звуків більше, ніж букв; випишіть їх. Підкресліть слова, у яких букв більше, ніж звуків.

Вишита колоссям і калиною,

Вигойдана співом солов’я,

Звешся веселково Україною,

Нене зачарована моя.

Відповідь: калиною, солов’я, звешся, Україною, моя; колоссям.

4. Випишіть слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Майка, читаю, їхав, кущ, маяк, джміль, ялинка, подвір’я, щавель, дзвінок.Відповідь: читаю, їхав, кущ, маяк, ялинка, подвір’я.

5. Відгадайте загадку. З’ясуйте кількість букв і звуків у відгадці. Чого більше? Чому?

 • Воно належить мені. Але інші вживають його частіше, ніж я.

Відповідь: ім’я (3 б., 4 зв., адже літера «я» позначає два звуки [йа]).

6. Запишіть букви приголосних звуків українського алфавіту в алфавітному порядку.

Відповідь: б, в, г, ґ, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.

7. Відгадайте загадку. Підкресліть у тексті загадки букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

 • На грибка я

Схожий трішки:

Зверху — брилик,

Знизу — ніжка,

Я в соснову

Дошку вгруз,

На мені висить картуз.Відповідь: цвях.

8. Про які буквосполучення йдеться у загадці?

 • Це усі повинні знати:

Нас не можна роз’єднати:

Відрізняємося ми чим?

Літер дві, а звук — один.

Відповідь: дж, дз, дз’.

9. Поділіть слова на склади (рискою).

Обруч, рак, квітень, гайка, синька.Відповідь: об-руч, рак, кві-тень, гай-ка, синь-ка.

10. Розмістіть у порядку зростання кількості звуків слова, що починаються на букву д.

Дуб, дятел, доля, долото, дзеркало, джентльмен.Відповідь: дуб, доля, дятел, долото, дзеркало, джентльмен.

11. Замініть у поданих словах глухі звуки дзвінкими, щоб утворилися нові слова.

Коса — сірка —

кіска — сир —

Відповідь:

коса — коза сірка — зірка

кіска — кізка сир — мир

12. Поставте наголос у поданих словах:

Шофер, подруга, черговий, дочка, олень, читання, кілометр, виразний, разом, випадок, одинадцять.Відповідь: шофер, подруга, черговий, дочка, олень, читання, кілометр, виразний, разом, випадок, одинадцять.

13. Підкресліть букви, у яких «заховався» звук [й].

Дощик м’яту поливає,

А сонечко вигріває.

Розцвітає синя м’ята,

Веселіє біла хата.

Відповідь:

Дощик м’яту поливає,

А сонечко вигріває.

Розцвітає синя м’ята,

Веселіє біла хата.

14. Запишіть подані слова в алфавітному порядку.

Апельсин, колосок, атака, боротьба, наставник, крона, нива, блекота.Відповідь: апельсин, атака, блекота, боротьба, колосок, наставник, крона, нива.

15. У кожному з поданих слів «заховалося» інше. Знайдіть його.

Земляк, барвінок, Україна, розмова, музикант, трактор.Відповідь: земля, вінок, країна, мова, музика, рак.

16. Прочитайте вірш. Випишіть назви птахів, розміщуючи їх в алфавітному порядку.

В теплі подались краї...

Гуси, чаплі, солов’ї,

Журавель, зозуля, шпак,

Трясогузка, стриж і грак,

Жайворонок польовий,

Вивільга, деркач прудкий,

Конопляночка-співаночка,

Лебідь, ластівка і качка.

І. ВеличкоВідповідь: вивільга, грак, гуси, деркач, жайворонок, журавель, зозуля, качка, конопляночка, ластівка, лебідь, солов’ї, стриж, трясогузка, чаплі, шпак.

17. Прочитайте. Вставте, за потреби, апостроф.

Бур..як, бур..ян, пір..я, пір..їна, подвір..я, гр..ядка, сім..я, л..юди, здоров..я, гар..ячий.Відповідь: буряк, бур’ян, пір’я, пір’їна, подвір’я, грядка, сім’я, люди, здоров’я, гарячий.

18. Поєднайте слово калина зі словами-«родичами».

Календула, калинка, квітуча, калиновий, струнка, калиночка, зеленолиста, калинонька.Відповідь: калина, калинка, калиновий, калиночка, калинонька.

19. Із «розсипанки» складіть слова весняночки.

Принесла, житечко, вам, я, щоб, діточки, ще, квіточки, щоб, літечко, родилося, червонії, квітчались, й.Відповідь:

Принесла я вам літечко,

Щоб родилося житечко.

Ще й червонії квіточки,

Щоб квітчались діточки.

20. Позначте словосполучення, у якому слово білий ужите у прямому значенні.

а) Біла заздрість;

б) білий сніг;

в) білі мухи;Відповідь: б.

21. Позначте речення, яке містить однорідні присудки.

а) Застрибали сонячні промінчики по землі.

б) Розкинула тепла весна над землею блакитні небеса.

в) Повилазили сонні мурахи й взялися до роботи.Відповідь: в.

22. Доберіть до поданих слів синоніми.

Абетка —


Завдання —

Незалежність —

Урок —

Учитель —Відповідь: алфавіт, вправа, свобода, предмет, викладач.

23. Доберіть до поданих слів антоніми.

Активний —

Втомлений —

Сміливий —

Щирий —

Відповідь: пасивний, бадьорий, боязкий, нещирий (лицемірний, скритний).

24. Визначте і напишіть кількість звуків та букв, якими вони позначаються, у поданих словах.

Джерельце —

В’ються —

Щавель —


Єдність —

Бездоріжжя —Відповідь:

джерельце — 7 зв., 9 б.;

в’ються — 6 зв., 6 б.;

щавель — 6 зв., 6 б.;

єдність — 7 зв., 7 б.;

бездоріжжя — 9 зв., 10 б.25. З’ясуйте відповідність між першою та другою частинами прислів’я.

1. Краще нині горобець, ... а) а потім пусто.

2. Спочатку густо, ... б) ніж два кроки назад.

3. Краще один крок вперед, ... в) ніж завтра голубець.Відповідь: 1в; 2а; 3б.
26. Перекладіть подані слова українською.

Насекомое —

муравей —

пчела —


стрекоза —

бабочка —

кузнечик —

божья коровка —

оса —

Відповідь: комаха, мурашка, бджола, бабка, метелик, коник, сонечко, оса.

27. Вставте пропущені орфограми.

Широкі, бе..краї простори! Ле..ке, м..яке повітря напоєне сонячним промін..ям. Воно ніби хв..люється, пер..л..вається ясною блакит..ю. П..янкий ар..мат ст..пових трав освіжає увесь простір. Біля нев..личкої водойми ..ел..очуть ..уси.Відповідь:

Широкі, безкраї простори! Легке, м’яке повітря напоєне сонячним промінням. Воно ніби хвилюється, переливається ясною блакиттю. П’янкий аромат степових трав освіжає увесь простір. Біля невеличкої водойми ґелґочуть гуси.28. Коли так кажуть?

Буде й на нашій вулиці свято —

Переливати із пустого в порожнє —

Ведмежа послуга —

Як вареник у маслі —

Душа в п’яти втекла —Відповідь: переможемо; повторювати те саме; безглузда послуга; жити дуже добре; боязко.

29. Доберіть три прикметники, що містять у складі всі частини слова (префікс, корінь, суфікс, закінчення).

Відповідь: перелітний, безводний, розквітлий.

30. Складіть та запишіть два речення із словом добрий, ужитим у прямому і переносному значенні.

Відповідь:

Мій прадід був добрий. Катруся має добрий смак.31. Замініть подані словосполучення синонімічним словом.

Шкільна сумка — ...; очний лікар — ...; дитячий лікар — ...; кімната для навчання — ...; пересувний цирк — ...; мамин батько — ...; шкільний стіл — ...Відповідь: портфель, окуліст, педіатр, клас, шапіто, дідусь, парта.

32. Згадайте та запишіть два прислів’я про мову та два прислів’я про слово.

33. Складіть та запишіть твір-мініатюру на тему «Моє місто».

34. Запишіть подані словосполучення одним словом.

Сильна заметіль — ...

Велике нещастя — ..

Великий дощ — ...

Буря на морі — ...

Сніг, дощ, град — ...Відповідь:

Сильна заметіль — завірюха.

Велике нещастя — горе.

Великий дощ — злива.

Буря на морі — шторм.

Сніг, дощ, град — опади.35. Роз’єднайте слова у поданих реченнях та запишіть без помилок.

Безтерпіннянемаєуміння. Книгавчить,якнасвітіжить. Сьогоднішньоїроботиназавтраневідкладай. Робочірукигоривернуть.

Видномайстрапороботі. Беззірокнемаєнебозводу,безмовинемаєнароду.

Відповідь:

Без терпіння немає уміння. Книга вчить, як на світі жить. Сьогоднішньої роботи на завтра не відкладай. Робочі руки гори вернуть. Видно майстра по роботі. Без зірок немає небозводу, без мови немає народу.36. Продовжте речення, визначивши головну думку.

Без зерна немає борошна. Без учнів немає... Без книжок немає... Без сонця немає... Без мами немає... Без води немає... Без овочів немає...Відповідь:

Без учнів немає школи. Без книжок немає бібліотеки. Без сонця немає сонячних променів. Без мами немає дітей. Без води немає річки. Без овочів немає борщу.37. Складіть речення таким чином, щоб подані слова у ньому були звертаннями.

Мама, Україна, Київ, школа.Відповідь:

Мамо, іде вже зима. Україно, рідний край! Як тебе не любити, Києве мій! Школо, я за тобою скучаю.38. Заповніть пропуски.

М..даль, д..ржава, боро..ьба, во..зал, д..ректор, кал..ндар, кор..дор, т..л..фон, пш..ниця.Відповідь: медаль, держава, боротьба, вокзал, директор, календар, коридор, телефон, пшениця.
39. Спишіть текст, доповнюючи речення однорідними членами.

НЕЗАБАРОМ ВЕСНА

Незабаром ліс одягнеться у листя. На узліссях зацвітуть пахуча черемха, ..., ..., ..., ... У зеленій траві з’являться фіалки, ..., ..., ..., ... Бджоли впізнають їх і загудуть серед них. Прилетять з теплих країв до нас лелеки, ..., ..., ..., ...

Відповідь:

НЕЗАБАРОМ ВЕСНА

Незабаром ліс одягнеться у листя. На узліссях зацвітуть пахуча черемха, пишний бузок, квітуча калина, білосніжні дикі груші та яблуні. У зеленій траві з’являться фіалки, проліски, ряст, медунка. Бджоли впізнають їх і загудуть серед них. Прилетять з теплих країв до нас лелеки, жайворонки, шпаки, солов’ї.

40. Поясніть значення фразеологізмів.

Байдики бити —

Водити за ніс —

Тинятися з кутка в куток —

Тримати язик за зубами —

Відповідь: нічого не робити, обманювати, марно гаяти час, мовчати.

41. Випишіть слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Саджаю, дощик, літає, пір’їна, ходжу, асфальт, читання, конвалія, з’являється, лінія.Відповідь: дощик, літає, пір’їна, конвалія, з’являється, лінія.

42. Із поданих дієслів утворіть слова, що позначають назви професій.

Лікувати — лікар, літати — ..., шити — ..., друкувати — ..., продавати — ..., рибалити — ..., співати — ...Відповідь: лікувати — лікар, літати — пілот, шити — швачка, друкувати — друкар, продавати — продавець, рибалити — рибалка, співати — співак.

43. Запишіть якнайбільше ознак до поданих слів.

Літо (яке?) ...

Кішка (яка?) ...

Відповідь:

Літо (яке?) жарке, барвисте, тепле, чудове, дощове, сонячне, бабине, раннє, пізнє, посушливе, довгоочікуване.

Кішка (яка?) ласкава, чорна, біла, смугаста, руда, пухнаста, грайлива, велика, мала, молода, стара, смілива, ляклива, обережна.

44. Складіть твір за поданим зачином.

Свою білочку я приніс з лісу. Вона швидко виросла й стала зовсім ручною. Одного разу...


45. Замініть висловлювання одним словом.

Електронний пристрій для введення, збереження та обробки інформації — ...

Людина, яка керує школою — ...

Цитрусове дерево із запашними плодами жовтогарячого кольору, яке росте на півдні — ...

Установа, де зберігаються книги, журнали, газети для загального користування — ...

Споруда для обслуговування пасажирів — ...Відповідь: комп’ютер, директор, апельсин, бібліотека, вокзал.

46. Доберіть синоніми до слова хата.

Відповідь: дім, домівка, житло, приміщення, халупа, світлиця, хатина, хатинка, хатка.

47. До виділених слів доберіть антоніми.

Спокійний сон — ... сон;

Спокійне море — ... море;

Спокійна людина — ... людина.

Відповідь:

спокійний сон — тривожний сон;

спокійне море — бурхливе море;

спокійна людина — збуджена людина.48. Продовжте текст та придумайте до нього заголовок.

Виріс на гілці жолудь. Та налетів вітер і відірвав його від гілки. Полетів він...49. Уважно прочитайте речення. Знайдіть «заховані» назви дерев. Запишіть їх в алфавітному порядку.

Зразок: Іду берегом річки.— Дуб.

У Лесі новий буквар. Упали папірці зі столу. Мама бере за руку синочка. Для Павлика штани купили. Літо поля заквітчало.Відповідь: бук, липа, береза, каштан, тополя.

50. Поділіть текст на речення. Запишіть його, правильно розставляючи розділові знаки.

Як хороше в лісі а скільки тут грибів он майнула білка куди вона сховалася де її хатка а ось летить павучок щасливої тобі дороги.Відповідь:

Як хороше в лісі! А скільки тут грибів! Он майнула білка. Куди вона сховалася? Де її хатка? А ось летить павучок. Щасливої тобі дороги!51. Серед поданих слів знайдіть протилежні за значенням та запишіть їх парами.

Похмурий, ледар, трудівник, лінь, ясний, низький, багатий, високий, біда, бідний.Відповідь: похмурий — ясний, ледар — трудівник, низький — високий, багатий — бідний.

52. Спишіть речення. Вставте пропущені букви.

У садочку гралися ..сип та Л..ня. Від син..го цвітіння л..ону здавалося, що то не поле, а море розкинулося перед ..го очима.Відповідь:

У садочку гралися Йосип та Льоня. Від синього цвітіння льону здавалося, що то не поле, а море розкинулося перед його очима.53. Складіть розповідь про свою сім’ю.

54. Перекладіть українською.

Кто в пятницу скачет, тот в воскресенье плачет.

Сегодня целый день шёл дождь.

Слово, что воробей: вылетит — не поймаешь.Відповідь:

Хто в п’ятницю скаче, той в неділю плаче.

Сьогодні цілий день йшов дощ.

Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.55. Запишіть по три слова, у яких:

 • звуків більше, ніж букв;

 • звуків менше, ніж букв;

 • кількість звуків і букв однакова.

Відповідь:

 • Ялинка, конвалія, щастя.

 • Радість, знання, джміль.

 • Райдуга, поле, мама.

56. Спишіть, заповнюючи пропуски.

Абр..кос, духм..яний, зна..я, пр..з..дент, лист..я, за..ць, ш..л..стить, обли..ч.., ч..тирнадцять, дж..р..ло, а..рус, д..ректор, к..шеня, бе..порадний, во..зал, п..ріг, ро..казати, в..лос..пед.Відповідь: абрикос, духмяний, знання, президент, листя, заєць, шелестить, обличчя, чотирнадцять, джерело, аґрус, директор, кишеня, безпорадний, вокзал, пиріг, розказати, велосипед.

57. Розберіть за будовою слова засніжений, садовий, лісок, озимина.

Відповідь: за-сніж-ен-ий, сад-ов-ий, ліс-ок, о-зим-ин-а.

58. Доберіть та запишіть спільнокореневі слова — різні частини мови — до слів: зима, радість. Позначте корінь.

Відповідь: зима — зимонька, зимовий, взимку, озимина, озимий, зимівля, зимувати, перезимувати, зимно, зимній, дозимувати; радість — радіти, радий, радощі, зрадіти, радісний, радо, радісно.
59. Дайте тлумачення сталих виразів.

Набрати в рота води —

Як кіт наплакав —

Пекти раків —

Водити за носа —

Байдики бити —

Як сніг на голову—

Відповідь: мовчати; мало; червоніти; раптово.

60. У якому рядку записано споріднені слова?

а) Спати, дрімати, куняти;

б) земля, землею, землі;

в) кіт, котик, котячий.Відповідь: в.

61. У якій групі слова розміщено у такому порядку: прикметник, дієслово, іменник?

а) Веселка, працює, дитина;

б) щасливий, учень, ходить;

в) зимова, займається, зірка.Відповідь: в.

62. Запишіть подані слова у формі звертання.

Братик — Максим —

пташка — земля —

козак — бабуся —Відповідь: братику, Максиме, пташко, земле, козаче, бабусю.

63. Доберіть до поданих слів такі спільнокореневі слова або їх форми, щоб у коренях відбулося чергування.

Пекти — мести —

могти — зоря —

нога — дім —Відповідь: пічка, мітла, може, зірка, ніжка, вдома.

64. Запишіть антоніми до поданих слів.

Темрява — добро —

боягуз — плач —

ворог — верх —Відповідь: світло, зло, сміливець, сміх, друг, низ.

65. Доберіть синоніми.

Мама — аероплан —

дитина — відвертий —

дорогий — думаю —Відповідь: ненька, літак, немовля, щирий, цінний, міркую.

66. Складіть речення з однорідними членами про улюблену пору року. Підкресліть головні члени речення.

67. Перебудуйте розповідне речення на спонукальне.

Петрик опустив листа у скриньку.Відповідь:

Петрику, опусти листа у скриньку.68. Позначте словосполучення, у якому слово білий ужите в прямому значенні.

а) Біла заздрість;

б) білий сніг;

в) білі мухи.Відповідь: б.

69. Складіть твір за темою «Моє улюблене свято».

70. Напишіть новорічне вітання своїй учительці.

71. Поділіть слова для переносу.

Гайок, від’їжджає, ґудзик, сойка.Відповідь: га-йок, від’-їж-джає, ґу-дзик, сой-ка.

72. До поданих слів доберіть слова, близькі за значенням.

Увічливий —

копиця —

жара —


хуртовина —

Відповідь: ґречний, стіг, спека, заметіль.

73. Запишіть якомога більше слів-ознак до поданих слів, складіть та запишіть речення, використавши одне із них.

Зима —


Гриби —

Відповідь:

Зима — сніжна, морозна, люта, холодна, чарівна, білокоса, білолиця, срібна, красива, похмура, білосніжна, казкова, чудова, сварлива, весела, сумна.

Гриби — їстівні, неїстівні, смажені, отруйні, мариновані, білі, смачні, свіжі, шапинкові, корисні.

74. З поданих слів складіть речення, підкресліть головні члени. В іменниках позначте закінчення.

Іній, дерева, вранці, сріблястий, на, з’явитися.Відповідь:

Вранці на деревах з’явився сріблястий іній.

(Присудок) (Підмет)
75. Перевірте текст, виправте помилки та запишіть його правильно. Доберіть заголовок.

Настала зема. Випав сніх. Зимля вкрилася білим покревалом. Дирева і кущі одяглися в лехкі снігові шуби. Багато птахів жеве взимовому лісі.Відповідь:

ЗИМА-БІЛОСНІЖКА

Настала зима. Випав сніг. Земля вкрилася білим покривалом. Дерева і кущі одяглися в легкі снігові шуби. Багато птахів живе в зимовому лісі.

76. До поданих словосполучень доберіть протилежні за значенням та запишіть.

Нове взуття — ...

Теплий день — ...

Відповідь:

Нове взуття — старе взуття.

Теплий день — холодний день.

77. Випишіть слова, вжиті в переносному значенні.

Підморозило. Тоненька крига засклила річку й озеро. Це зима прийшла. Ходить вона по долинах і горах. Тихо ступає у великих валянках. Скрізь свою чарівну картину домальовує.Відповідь: крига засклила, зима прийшла, ходить вона (зима), тихо ступає у великих валянках, картину домальовує.

78. Перебудуйте розповідне речення на питальне.

Без повітря не може бути життя на Землі.Відповідь:

Без чого не може бути життя на Землі?79. Відновіть вірш.

Вчора дощик накрапав,

А сьогодні — ...

Сонечку радіють діти,

А в саду запахли...

Відповідь:

Вчора дощик накрапав,

А сьогодні — він пропав.

Сонечку радіють діти,

А в саду запахли квіти.

80. Продовжте міркування.

Кропива — дуже корисна рослина...81. Підкресліть зайве слово.

Маленький, мала, малесенький, малий, малюнок, малюк.Відповідь: малюнок.

82. Запишіть слово-звертання у відповідній формі.

— Я ж лагідно тебе тримаю, (пташка),

в своїх руках легеньких, як вітрець.

Відповідь:

— Я ж лагідно тебе тримаю, пташко,

в своїх руках легеньких, як вітрець.

83. Перебудуйте спонукальне речення на розповідне.

Бережіть книги — джерело знань!Відповідь:

Ми бережемо книги — джерело знань.84. Відновіть вірш.

Захотілося нам з татом

Трохи в лісі...

Ми там... зустріли

І насінням...

Відповідь:

Захотілося нам з татом

Трохи в лісі погуляти.

Ми там білочку зустріли

І насінням пригостили.

85. Перебудуйте текст-розповідь на текст-міркування.

Птахи — наші друзі. Вони знищують шкідників лісу. А ще вони радують нас своїм співом. Бережіть птахів!


Птахів потрібно берегти...

86. Спишіть, заповнюючи пропуски.

Зна..я, узбі..я, к..шеня, д..ректор, в..яне, а..томобіль, в..л..сипед, во..зал, к..піти, к..р..дор, м..нулий, п..ріг, пр..з..дент, тр..вога, г..р..зонт, бе..турботний, узлі..я, ро..ташований, пос..литися, д..сц..пліна.Відповідь: знання, узбіччя, кишеня, директор, в’яне, автомобіль, велосипед, вокзал, кипіти, коридор, минулий, поріг, президент, тривога, горизонт, безтурботний, узлісся, розташований, поселитися, дисципліна.

87. Дайте тлумачення сталих виразів.

Воду лити —

Байдики бити —

З дорогою душею —

Яблуку ніде впасти —

Розбити глека —

Як у віночку —

Відповідь: вести беззмістовні розмови; нічого не робити; із задоволенням; людно; посваритися; гарно.

88. Розберіть подані слова за будовою.

Підводний, морозець, зернина, струмок.Відповідь: під-вод-н-ий, мороз-ець, зерн-ин-а, струм-ок.

89. Доберіть і запишіть спільнокореневі слова — різні частини мови — до поданих слів.

Веселити —

Печений —

Відповідь: веселити — весело, веселун, звеселяти, веселитися, веселий, розвеселити; печений — пекарня, печеня, запіканка, пекти, піч, запікати, печиво, запекти.

90. Позначте рядок, у якому всі слова є спорідненими.

а) Міркував, думав, мізкував;

б) чудо, чудові, чудернацькі;

в) мрія, мрією, мрії.Відповідь: б.

91. Запишіть подані слова у формі звертання.

Ігор — Іринка —

дощик — подруга —

зоря — земля —Відповідь: Ігоре, Іринко, дощику, подруго, зоре, земле.

92. Спишіть подане речення, розкриваючи дужки.

Сонце, (с)хилившись (на) захід, (у)пало (в)сині хмари.Відповідь:

Сонце, схилившись на захід, упало в сині хмари.93. До поданих словосполучень доберіть протилежні за значенням та запишіть.

Старі дерева — Падає вниз —

Зимовий ранок — Маленька праця —

Відповідь:

Старі дерева — молоді дерева; падає вниз — піднімається вгору; зимовий ранок — зимовий вечір; маленька праця — велике безділля.94. До поданих слів запишіть синоніми.

Іти — сім’я —

молодий — дорога —

повільний — танцювати —Відповідь: іти — пересуватися; сім’я — родина; молодий — юний; дорога — шлях; повільний — нешвидкий; танцювати — підстрибувати.

95. Доповніть подане речення другорядними членами. Запишіть його.

Сонце виплило.Відповідь:

Ранкове сонце повільно виплило з темної діброви.96. Перебудуйте розповідне речення на спонукальне.

Я люблю читати українські казки.Відповідь:

Читайте українські казки.97. Складіть твір за темою «Моя улюблена пора року».

98. Визначте кількість звуків і букв у поданих словах.

Їжак, ящірка.Відповідь: їжак — 5 зв., 4 б.; ящірка — 7 зв., 6 б.

99. Перекладіть українською.

Жизнь —


Кустарник —

Дубрава —

Уголь —

Опушка —


Відповідь: життя, чагарник, діброва, вугілля, узлісся.

100. Із поданих слів складіть прислів’я та запишіть його.

Не, того, роби, нікому, що, не, тобі, мило.Відповідь:

Не роби нікому того, що тобі не мило.101. Складіть із окремих слів речення таким чином, щоб підмет стояв на початку речення. Підкресліть підмет і присудок.

На, мостить, кущі, пташка, гніздо.

У, дзюрчить, канавках, вода.

Відповідь:

Пташка мостить гніздо на кущі. Вода дзюрчить у канавках.

(Підмет) (Присудок) (Підмет) (Присудок)
102. Визначте кількість звуків і букв у поданих словах.

Заєць, мільярд.Відповідь: заєць — 5 зв., 5 б.; мільярд — 7 зв., 7 б.

103. Продовжте прислів’я.

З добрим здружись, ...

Пташка красна своїм пір’ям, ...

Відповідь:

З добрим здружись, а лихого стережись.

Пташка красна своїм пір’ям, а людина — знаннями.

104. Складіть текст. Доберіть заголовок.

Як тільки спаде надвечір’я, солов’ї тут змагаються співочим хистом.

Зійди у травні на Тарасову гору.

І слухають цю солов’їну хвалу Кобзареві Дніпро, українське широке поле і вся Україна.

І тебе зачарують співом солов’ї.

З кожного гаю лине своя полум’яна пісня.Варіанти заголовків: «Солов’ї», «Тарасові солов’ї», «Навесні».

Відповідь:

ТАРАСОВІ СОЛОВ’Ї

Зійди у травні на Тарасову гору. І тебе зачарують співом солов’ї. Як тільки спаде надвечір’я, солов’ї тут змагаються співочим хистом. З кожного гаю лине своя полум’яна пісня.

І слухають цю солов’їну хвалу Кобзареві Дніпро, українське широке поле і вся Україна.105. До слів — назв предметів доберіть слова — назви ознак.

Осінь —


Слово —

Відповідь: осінь — рання, щедра, золота, дощова, тепла, неповторна, холодна, пізня, прекрасна, примхлива;

слово — добре, образливе, українське, рідне, влучне, ввічливе, тепле, щире, лагідне, привітне.106. Відгадайте слово.

Перший звук у цьому слові — приголосний, моя пара [з].

Другий звук — у вимові наближається до [е].

Наступний звук — приголосний, він є у слові пісня.

Голосний указує на попередній м’який приголосний, він є у слові біль.

Приголосний, який завжди м’який.Відповідь: синій.

107. Розподіліть слова у дві групи: споріднені слова та слова у різних граматичних формах.

Білий, білого, побілка, білизна, білому, білити, біленький, білим.Відповідь:

Білий, побілка, білизна, білити, біленький.

Білий, білого, білому, білим.

108. Миколка припустився помилок у своїх записах. Виправте їх та запишіть слова правильно.

Бирези, шчедрий, зкинути, бесстрашний, лотчик, мор’як, льє, сидит, библіотека.Відповідь: берези, щедрий, скинути, безстрашний, льотчик, моряк, льє, сидить, бібліотека.

109. Прочитайте. Запишіть речення таким чином, щоб утворився текст. Доберіть заголовок.

Мурашка хотіла напитись води. Вона кинула їй гілку. Набігла хвиля. Мурашка мало не втопилась. Мурашка вилізла на гілку і врятувалась. Голубка побачила це.Відповідь:

ПОРЯТУНОК

Мурашка хотіла напитись води. Набігла хвиля. Мурашка мало не втопилась. Голубка побачила це. Вона кинула їй гілку. Мурашка вилізла на гілку і врятувалась.

110. Перебудуйте розповідне речення на питальне.

Липень — найтепліший серед літніх місяців.Відповідь:

Який місяць найтепліший серед літніх місяців?111. Вставте пропущені букви.

Мамо, настала в_сна,

квітне в_рба запашна.
Річка в долині с_ніє.

Мамо, настала в_сна.Відповідь:

Мамо, настала весна,

квітне верба запашна.

Річка в долині синіє.

Мамо, настала весна.

112. У поданих словах позначте корінь.

Лимонад, лимон, лимонний;

лисичка, лисиця, лис;

лікарня, лікар, ліки, лікувати.Відповідь: лимонад, лимон, лимонний; лисичка, лисиця, лис; лікарня, лікар, ліки, лікувати.

113. Визначте в поданому реченні основу, з’ясуйте зв’язок слів.

Тихо розцвітають жоржини в саду.Відповідь: (що?) жоржини (що роблять?) розцвітають; розцвітають (як?) тихо; розцвітають (де?) в саду.

114. Упізнайте слово за діями, ознаками.

Впав, покотився, підскочив, закотився...

Вірний, чесний, надійний...

Відповідь: м’яч; товариш.

115. Спишіть, поставте наголос у словах.

Олень, вірші, множник, український, читання, забавка.Відповідь: олень, вірші, множник, український, читання, забавка.

116. Замініть речення словосполученнями «прикметник — іменник».

Вітер, який проникає до тіла через весь одяг — ...

Проміння, яке засліплює очі своїм сяйвом — ...

Чоловік, який надзвичайно високий — ...Відповідь: пронизливий вітер; сліпуче проміння; височезний чоловік.

117. Поставте подані слова у формі звертання. З одним із них складіть та запишіть спонукальне речення.

Зіронька — ..., зимонька — ..., Марія Степанівна — ...Відповідь: зіронько, зимонько, Маріє Степанівно. Приходь до нас скоріше, зимонько!

118. Доповніть вірш влучними словами.

Люблю я... солов’їну, в пшеничнім золоті...

Люблю я... Україну — це батьківська й моя...!

Люблю я українську..., що розквітає на вустах,

Бо наймиліше — рідне..., воно із... пророста.

Відповідь:

Люблю я пісню солов’їну, в пшеничнім золоті поля.

Люблю я рідну Україну — це батьківська й моя земля!

Люблю я українську мову, що розквітає на вустах,

Бо наймиліше — рідне слово, воно із серця пророста.

119. Складіть текст-розповідь за однією із поданих тем: «Наш клас»; «Цікава екскурсія»; «Наші обереги».

120. Виконайте математичні дії та запишіть утворене слово.

КОР – О + И + НИ + ЦКЯ - КВідповідь: криниця.

121. Складіть ланцюжок слів (10 слів), де останній склад попереднього слова є першим складом наступного слова.

Калина —


Відповідь: калина — наказ, казка, кава, ваза, зала, лама, мапа, паркан, канва, вафлі.

122. Напишіть, хто (що) чим славиться.

Соловейко —

Колос —

Джерельце —Сонце —

Відповідь: піснею; зерном; водою; світлом.

123. До виділених слів доберіть протилежні за значенням таким чином, щоб похмура картина природи змінилася на протилежну. Доберіть заголовок.

Важкі чорні хмари пливли по небу.

Сердитий вітер гойдав віти дерев.

Жовте листя сумно тріпотіло од вітру.

Настала пізня осінь.

Відповідь:

Легкі білі хмарки пливли по небу.

Ласкавий вітер гойдав віти дерев.

Жовте листя весело тріпотіло од вітру.

Настала рання осінь.

124. Продовжте міркування (6–8 речень).

Ліси треба охороняти, тому що...125. Поставте наголос в словах.

Запитання, завдання, предмет, ознака, листопад, шофер, читання, виразно.Відповідь: запитання, завдання, предмет, ознака, листопад, шофер, читання, виразно.
126. Доповніть подане речення, щоб кожне наступне речення збільшувалося на одне слово.

Ми працюємо.Відповідь:

Ми працюємо. Ми завзято працюємо. Ми завзято працюємо у школі. Ми завзято працюємо у рідній школі. Ми завзято працюємо на уроках у рідній школі. Ми завзято працюємо на всіх уроках у рідній школі.127. До поданих слів доберіть іменники.

Пливе —


Біжить —

Відповідь:

Пливе — людина, риба, крокодил, тріска, човен, сонце, хмара, пісня.

Біжить — час, людина, звір, тінь, струмок.

128. Вставте антоніми та запишіть утворений текст.

У великої річки був брат ... струмок.

Близькі родичі, вони були, як рідні.

Струмок вузький, а річка ...

Струмок швидко мчав з гори, а річка ... несла свої води.

Та все ж мілководний струмок і ... річка були вірними друзями.Відповідь:

У великої річки був брат малий струмок.

Близькі родичі, вони були, як рідні.

Струмок вузький, а річка широка.

Струмок швидко мчав з гори, а річка повільно несла свої води.

Та все ж мілководний струмок і повноводна річка були вірними друзями.129. Продовжте прислів’я. Запишіть.

Не відкладай на завтра те, що...

За двома зайцями побіжиш...

Праця людину годує, а...Відповідь:

Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.

За двома зайцями побіжиш, жодного не спіймаєш.

Праця людину годує, а лінь марнує.130. Складіть твір-мініатюру (6–8 речень) за темою «Без книг не уявляю свого життя».

131. Замініть подані вислови одним словом-синонімом.

Бити байдики —

Пекти раків —

Закарбовувати на носі —

Кивати п’ятами —

Тримати язик за зубами —

Як дві каплі води —

Відповідь: нічого не робити; соромитися; запам’ятати; втекти; не розголошувати чогось; дуже схожі.

132. Допишіть казку. Придумайте заголовок.

У прекрасної царівни Весни було три брати: Березень, Квітень, Травень. Березень був якийсь дивний. То веселий і теплий, із Сонечком дружить, то...

Середній брат Квітень був... А Травень...

133. До сполучення слів, ужитих у переносному значенні, доберіть сполучення слів у прямому значенні.

Ліс дрімає —

Золота осінь —

Сонна пустеля —

Солодкі слова —

Срібний голос —

Суха мова —

Відповідь: дідусь дрімає, золота обручка, сонна дитина, солодкі тістечка, срібний ланцюжок, суха трава.

134. Запишіть прізвища в алфавітному порядку. Беручи з кожного слова другу букву, запишіть вислів, що утворився.

Гамалія, Чубинський, Заньковецька, Єжицький, Січинський, Кухаренко, Кальченко, Кметь, Івченко, Зюрчишин, Абраменок, Ухніцький, Опанас, Мстиславець.Відповідь: Абраменок, Гамалія, Єжицький, Заньковецька, Зюрчишин, Івченко, Кальченко, Кметь, Кухаренко, Мстиславець, Опанас, Січинський, Ухніцький, Чубинський.

Бажаю вам успіху.135. Напишіть твір-мініатюру (6–8 речень) за темою «Портрет моєї матусі».

136. Утворіть нові слова з поданих, переставляючи букви.

Фара —


салат —

Марія —


товар —

Відповідь: арфа, атлас, армія, автор.

137. Доберіть та запишіть протилежні за значенням слова.

Тихе читання —

Тихий голос —

Тиха вулиця —

Тихе море —

Тиха погода —Відповідь: голосне, дзвінкий, гомінка, бурхливе, вітряна.

138. Утворіть нове слово, додаючи одну букву (на початку, всередині або в кінці).

Ім’я, сова, буря, порт, тир, метр.Відповідь: сім’я, слова, буряк, спорт, тигр, метро.

139. Викресліть зайве слово. Дайте пояснення.

 • Проспати, просити, пройти, просохнути;

 • будинок, побудувати, будильник, будова.

Відповідь:

 • просити — про- не префікс, а частина кореня;

 • будильник — корінь -буд- не має значення будувати.

140. Замініть слово іде синонімом у кожному словосполученні.

Час іде, потяг іде, теплохід іде, сніг іде.Відповідь: час минає; потяг їде; теплохід пливе; сніг сипле.

141. Знайдіть та з’єднайте частини приказок.

На чужий коровай на людину, як робить.

Хочеш їсти калачі, бо завтра люди будуть з тебе сміятися.

Не смійся з людей нині, не сиди на печі.

На дерево дивись, як родить, очей не поривай.

Відповідь:

На чужий коровай очей не поривай.

Хочеш їсти калачі, не сиди на печі.

Не смійся з людей нині, бо завтра люди будуть з тебе сміятися.

На дерево дивись, як родить, на людину, як робить.

142. Складіть невеличку розповідь за темою «Мій друг».

143. Подані у звуковому записі слова запишіть буквами.

[л’убовй’у] [духм’ано] [св’атий’] [шчас’т’ам] [зй’авивс’а] [бур’ак] [б’йут’]Відповідь: любов’ю, духмяно, святий, щастям, з’явився, буряк, б’ють.

144. Утворіть нові слова.

 • Префікс від слова прадід, корінь від слова лісник.

 • Префікс від слова задумав, корінь від слова в’язати, суфікс від слова книжка, закінчення від слова молотьба.

 • Префікс від слова посадка, корінь від слова з’їзд, закінчення від слова ліси.
 • Префікс від слова під’їхав, корінь від слова сніжок, суфікс від слова записник; закінчення від слова риби.

Відповідь: праліс, зав’язка, поїзди, підсніжники.

145. Дайте тлумачення поданих виразів.

Як сніг на голову — Зуб на зуб попадає —

Тримати себе в руках — Кліпати очима —

Брати під захист — Вести боротьбу —

Поставити підпис — Допустити помилку —

Відповідь: несподівано; дуже холодно; бути врівноваженим; відчувати сором; брати когось під свою опіку; боротися; підписатися; помилитися.

146. Вставте пропущені букви.

Ст..повий х..жак, кл..новий л..сток, ч..тати кн...жки, хв...ляста в..рховина, ш..рстяний р..мінець, сп..кти у п..карні, низькі т..ни.Відповідь: степовий хижак, кленовий листок, читати книжки, хвиляста верховина, шерстяний ремінець, спекти у пекарні, низькі тини.

147. Складіть текст-мініатюру за темою «Цікавий випадок».

148. Випишіть слова.

Кількість звуків та букв однакова

Звуків більше, ніж букв

Букв більше, ніж звуків


Льон, явір, вечір, в’юн, бджола, пісня.

Відповідь:

Кількість звуків та букв однакова

Звуків більше, ніж букв

Букв більше, ніж звуків

Вечір, пісня

Явір, в’юн

Льон, бджола


149. Оберіть правильну відповідь та позначте її.

Вербний, вербовий, вербиченько, верба.

а) Синоніми;

б) форми слова;

в) антоніми;

г) спільнокореневі слова.Відповідь: г.

150. Доберіть антоніми до прикметників у словосполученнях.

Старий дуб —

Старий друг —

Стара газета —Відповідь: молодий; новий; свіжа.

151. Якими висловами правого стовпчика можна замінити словосполучення в лівому? З’єднайте пари стрілками.

Дуже дружно Душа в душу

Привернути увагу Збитися з ніг

Дуже стомився Ні живий, ні мертвий

Цілодобово Ламати голову

Дуже переляканий Ні вдень, ні вночі

Напружено думати Зелена вулиця

Глибоко схвилювати Впадати в око

Вільний шлях Зачепити за живе

Відповідь: дуже дружно — душа в душу; привернути увагу — впадати в око; дуже стомився — збитися з ніг; цілодобово — ні вдень, ні вночі; дуже переляканий — ні живий, ні мертвий; напружено думати — ламати голову; глибоко схвилювати — зачепити за живе; вільний шлях — зелена вулиця.

152. Замість пропусків у прислів’ях вставте потрібні слова-антоніми.

Занедбаєш науку в ..., пожалкуєш у старості.

Радість красить, а ... палить.

Ранні пташки росу п’ють, а... сльози ллють.

Де багато слів, там ... діла.

Добрий горщик, та ... борщик.Відповідь:

Занедбаєш науку в молодості, пожалкуєш у старості.

Радість красить, а печаль палить.

Ранні пташки росу п’ють, а пізні сльози ллють.

Де багато слів, там мало діла.

Добрий горщик, та поганий борщик.153. Назвіть звук, спільний для кожних чотирьох слів.

Дощ, число, речі, щастя — [ ];

Поїзд, район, ясень, юнь — [ ].

Відповідь: [ч]; [й].

154. З якої тканини можна зробити набір географічних карт?

Відповідь: атлас — атлас.

155. До поданого слова доберіть якнайбільше синонімів (епітетів).

Хліб —


Земля —

Людина —


Відповідь:

Хліб — свіжий, м’який, запашний, смачний, житній, пшеничний, черствий, святий, черствий, білий, чорний, теплий, запашний, насущний, пахучий, духмяний, круглий, пухкий, український, ситний, селянський, хрумкий, чудовий.

Земля — рідна, українська, щедра, плодюча, рихла, суха, виснажена, батьківська, чорна, квітуча.

Людина — щаслива, чесна, добра, працьовита, здорова, багата, бідна, радісна, весела, сумна, ледача, хитра, щедра, щира, лагідна, вперта.156. За змістом розповідного речення побудуйте та запишіть два питальних речення.

Лежить на вишитій скатертині рум’яна хлібина.Відповідь:

Що лежить на вишитій скатертині?

Де лежить рум’яна хлібина?

157. Складіть та запишіть спонукальне речення про хліб. Визначте та надпишіть відомі вам частини мови у цьому реченні.

Відповідь:

Бережіть і шануйте хліб!

(Дієслово, сполучник, дієслово, іменник)

158. За допомогою суфіксів або префіксів утворіть та запишіть слова з новим значенням.

Книга —


Нести —

Відповідь: книга — книжка, книжечка, книжний, книжковий, книгарня, книголюб; нести — перенести, занести, рознести, віднести, пронести, піднести., понести.

159. Які можуть бути значення у слова шапка? Складіть із ним два речення.

Відповідь:

У гриба є шапка. На вершинах гір лежать шапки снігу. Принцеса подарувала Герді теплу шапку і шубку.160. За допомогою префіксів утворіть та запишіть слова з новим значенням.

Віз —


Сад —

Відповідь: віз — привіз, перевіз, завіз, відвіз, повіз; сад — посадка, пересадка.

161. Складіть речення зі слів кожного рядка, змінюючи, за потреби, закінчення слів. Доберіть заголовок до тексту.

Діти поспішають (школа).

(Школа) учні привіталися (учителька).

Школярі сідають (парта).

Учень відповідає (дошка).

Учителька похвалила учня (гарна відповідь).Відповідь:

У ШКОЛІ


Діти поспішають до школи.

Біля школи учні привіталися з учителькою.

Школярі сідають за парти.

Учень відповідає біля дошки.

Учителька похвалила учня за гарну відповідь.

162. Прочитайте вірш. Спишіть. Підкресліть синоніми до слова говорити.

ХТО КРИЧАВ?

Йшов з лікарні Гнат селом,

А дружки й спитали:

— Що, брат, боляче було,

коли зуба рвали?

— Ні,— хлопчина їм сказав,—

Не дуже боліло...

— А чого ж ти так горлав

В лікаря щосили?

— Та то ж лікар заволав,

Бо я став брикаться,

Йому щипці поламав

І... вкусив за пальця!

Грицько Бойко

Відповідь:

ХТО КРИЧАВ?

Йшов з лікарні Гнат селом,

А дружки й спитали:

— Що, брат, боляче було,

Коли зуба рвали?

— Ні,— хлопчина їм сказав,—

Не дуже боліло...

— А чого ж ти так горлав

В лікаря щосили?

— Та то ж лікар заволав,

Бо я став брикаться,

Йому щипці поламав

І... вкусив за пальця!

Грицько Бойко

163. Спишіть. Підкресліть синоніми.

Таке говорить, що й собака з маслом не з’їсть. Розказав Мирон рябої кобили сон. Верзе, що й купи не тримається. Язиком молоти — не ціпом махати. Набалакав — і в торбу не вбере. Говори з другом поменше, а з собою побільше. Товче воду в ступі (пусті балачки).Відповідь:

Таке говорить, що й собака з маслом не з’їсть. Розказав Мирон рябої кобили сон. Верзе, що й купи не тримається. Язиком молоти — не ціпом махати. Набалакав — і в торбу не вбере. Говори з другом поменше, а з собою побільше. Товче воду в ступі (порожні балачки).164. Прочитайте вірш. Спишіть. Підкресліть антоніми.

Оце він, світ. Як на долоні.

Є чорні сни і червоні.

Є табір миру і війни.

Є в світі ми і є вони!

О. ЮрченкоВідповідь:

Оце він, світ. Як на долоні.

Є чорні сни і червоні.

Є табір миру і війни.

Є в світі ми і є вони!

О. Юрченко165. Прочитайте та відгадайте загадки. Спишіть. Підкресліть антоніми.

 • У легкого держака

Голова така важка.

 • У воді я розмокаю,

У вогні я висихаю.

 • Дивиться на землю,

Як зерно клює,

Дивиться на небо,

Як водичку п’є.

Грицько БойкоВідповідь:

 • У легкого держака.

Голова така важка. (Молоток)

 • У воді я розмокаю,

У вогні я висихаю. (Віск)

 • Дивиться на землю,

Як зерно клює,

Дивиться на небо,

Як водичку п’є. (Курка)

Грицько Бойко166. Спишіть прислів’я, вставляючи пропущені слова-антоніми.

Де щира праця, там густо, а де... там...

Добре почав, та... скінчив.

Порожня бочка гучить, а...

Від слова до діла, як від землі до...

Одне «зараз» краще трьох...Відповідь:

Де щира праця, там густо, а де безділля, там пусто.

Добре почав, та погано скінчив.

Порожня бочка гучить, а повна мовчить.

Від слова до діла, як від землі до неба.

Одне «зараз» краще трьох «потім».167. Допишіть відсутнє прикінцеве речення.

Пташки полетіли у вирій. Діти збирають жолуді. Чому засумувала синичка? ...168. Доберіть заголовок до поданого тексту.

Уже осінь. Білочка готується до зими. Упродовж дня вона носить горіхи, жолуді. Сушить і складає їх у своєму дуплі. З такими запасами не страшна звіряткові зима.Відповідь: Хазяйновита білочка.

169. Чому природу потрібно охороняти? Напишіть про це текст-міркування (3–5 речень).

170. Чи любите читати книжки? Напишіть про це текст-міркування. (3–5 речень).

171. Складіть та запишіть розповідь про свою улюблену іграшку (3–5 речень).

172. Складіть та запишіть розповідь про улюблену домашню тваринку. (3–5 речень).

173. Складіть та запишіть опис улюбленої іграшки (3–5 речень).

174. Складіть та запишіть розповідь про дятла (3–5 речень).

175. Складіть та запишіть опис котика (3–5 речень).

176. Складіть та запишіть текст-розповідь «Початок зими» (3–5 речень).

177. Складіть та запишіть опис зайчика (3–5 речень).

178. Складіть та запишіть опис лисички (3–5 речень).

179. Складіть та запишіть розповідь «Настала зима» (3–5 речень).

180. Складіть та запишіть опис куща калини (3–5 речень).

181. Складіть та запишіть розповідь про свого друга (подругу) (3–5 речень).

182. Складіть та запишіть розповідь «У лісі» (3–5 речень).

183. Складіть та запишіть опис зимового парку (3–5 речень).

184. Складіть та запишіть розповідь «У бібліотеці» (3–5 речень).

185. Складіть та запишіть розповідь про улюблену пору року (3–5 речень).

186. Складіть та запишіть опис собаки (3–5 речень).

187. Напишіть твір-розповідь «У зимовому лісі» (3–5 речень).

188. Складіть твір-мініатюру за планом. Доберіть до нього заголовок. Запишіть.

План

1. Зима настала.

2. Замерзла пташка.

3. Турботливі діти.

4. Пташка зацвірінчала.

189. Складіть та запишіть твір-мініатюру за поданою канвою.

Зима, перший сніг, діти, в сніжки, сніговик, весело.190. Складіть та запишіть твір-мініатюру за коротким сюжетом.

Двоє хлопчиків пішли на річку. Один плавав добре, а другий — погано. Той, що погано плавав, почав тонути. Товариш урятував його.191. Складіть та запишіть твір-мініатюру за поданим зачином.

Зайчик вискочив з лісу і боязко озирнувся. Було тихо, спокійно. Він швидко побіг до грядки з капустою. Зайчик почав смачно снідати...192. Складіть та запишіть твір-мініатюру за поданою кінцівкою.

...Ведмедя так почастували бджоли, що він далеко обходив це місце.193. Складіть та запишіть твір-мініатюру за поданою основною частиною.

...Це була справжня казка. Яскраво виблискували костюми акробатів і танцівниць. Кумедні ведмежата каталися на велосипедах. Собачки ходили на задніх лапках. Тюлень грався з великим м’ячем. Нарешті з’явився клоун. Жарти його всім сподобалися...194. Складіть та запишіть твір-мініатюру за поданим зачином і кінцівкою.

Хто це прийшов такий красивий і чарівний? У зеленій спідничці, вишитій сорочці, в косах різнокольорові стрічки. Це ж красуня весна!

Спасибі тобі, красна весно, за щедрі дарунки!

195. За поданим планом складіть оповідання на тему «Моя школа».

План

1. Де знаходиться твоя школа?

2. Яка твоя школа? Скільки у ній поверхів?

3. Які класи є в школі? Які зали?

4. Чи є біля школи подвір’я, сад, город?

196. За поданими запитаннями складіть оповідання та дайте йому заголовок.

1. Хто твій товариш (подруга)? Його (її) ім’я, прізвище?

2. Скільки йому (їй) років?

3. Де живе твій товариш (подруга)?

4. У якій школі і в якому класі він (вона) навчається? Як навчається?

5. Що тобі в ньому (у ній) подобається?

6. Чим він (вона) цікавиться у вільний час?

197. За поданим планом опишіть пташку.

План

1. Як називається пташка?

2. Який її зовнішній вигляд?

3. Де живе пташка взимку?

4. Що вона їсть?

5. Яку користь приносить ця пташка людині?198. За поданими запитаннями складіть та запишіть оповідання.

1. Яка тварина лисиця (свійська чи дика)?

2. Де живе лисиця?

3. Якого кольору у неї шерсть?

4. Який у лисиці хвіст?

5. Що вона їсть?

6. Шкоду чи користь приносить лисиця?

7. Що ти знаєш про лисицю з казок?199. За власними спостереженнями й поданим планом напишіть твір. До нього придумайте заголовок.

План

1. Літні розваги.

2. Нові друзі.

3. Цікавий випадок.4. Радісна зустріч у школі.

200. Напишіть твір за темою «Моя матуся». Розкажіть, яка ваша мама, де вона працює, як ви допомагаєте матусі, за що її любите і поважаєте.

У творі використовуйте слова: мати, матуся; рідненька, дорога, люба, мила, кохана; добра, чуйна, працьовита; дбає, турбується, навчає.
Каталог: up portfolio
up portfolio -> Портфоліо дуплава Лариса Іванівна вчитель історії
up portfolio -> В концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді та Стратегії національно-патріотичного
up portfolio -> Конспект з біології 8 клас ( поглиблене вивчення) Організми і середовище існування
up portfolio -> Карта обліку методичної діяльності вчителя Розділ Загальні відомості про вчителя
up portfolio -> Portfolio носарчук Марини Іванівни учителя англійської мови нвк (школа-гімназія) №1 м. Роздільна Одеської обл
up portfolio -> Початкова школа Вчителі англійської мови Кирюхіна А. В
up portfolio -> Портфоліо вчителя музичного мистецтва Малотур’янського нвк кашуби Любомира Петровича
up portfolio -> А. М. Темника Чернігівської районної ради Запорізької області
up portfolio -> Портфоліо вчителя фізики і математики Комсомольської гімназії №2 Зміївської районної ради Харківської області Мухортової Поліни Анатоліївни Загальні відомості про вчителя

Скачати 315.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка