У червні 2017 року м. Дніпро Основні розділи БюлетеняСторінка1/3
Дата конвертації19.11.2018
Розмір0.62 Mb.
#64862
  1   2   3
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у червні 2017 року

м. Дніпро

Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

006. Стандартизація та стандарти

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

60. Біотехнологія

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія


0. Загальний відділ


0

А94


Афанасьев, Виктор Григорьевич

4-я власть и 4 генсека ( от Брежнева до Горбачева в "Правде") /

В. Г. Афанасьев. – Москва : Кедр, 1994. – 126 c. : ил. –

Дар В. К. Якунина. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Д18


Даниленко, Віктор

Володимир Вернадський: віхи життя і творчості / В. Даниленко. –

Київ : ТОВ Нілан-ЛТД, 2014. – 298 c. : іл. – Дар В. К. Якуніна. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

К82


Кривицкий, Александр Юрьевич

Берлинские мотивы : док. новеллы / А. Ю. Кривицкий. – Москва : Москов. рабочий, 1963. – 136 c. – Дар В. К. Якунина. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

П75


Придніпровський науковий вісник. №120(187). Історія / голов. ред.

В. В. Іваненко ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ :

Наука і освіта, 1998. – 97 c. – Дар В. К. Якуніна. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Ч-93


Чурбанов, Юрий Михайлович

Я расскажу все, как было... / Ю. М. Чурбанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Казань : ИЦ "Лиана" : Независимая газета, 1993. – 175 c. : портр. –

Дар В. К. Якунина. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1. Філософія. Психологія


1

В15


Валіцький, Анджей

Марксизм і стрибок у царство свободи : історія комуністичної утопії / А. Валіцький ; пер. з пол. Д. Андрухова. – Київ : Вид. дім Всесвіт, 1999. – 510 c. – Дар В. К. Якуніна. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

В68


Воловик, Віталій Іванович

Філософія історії : монографія / В. І. Воловик. – Запоріжжя : ЗДІА, 1997. – 126 c. – Дар В. К. Якуніна. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Г85


Гринин, Леонид Ефимович

Философия, социология и теория истории. (Опыт философско-социологического анализа некоторых общественных законов и построения теории всемирно-исторического процесса) : пособ. для студ. вузов / Л. Е. Гринин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 1998. – 368 c. – Дар В. К. Якунина. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

З-63


Зиновьев, Александр Александрович

На пути к сверхобществу / А. А. Зиновьев. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 638 c. – Дар В. К. Якунина. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К21


Кара-Мурза, Сергей Г.

Маркс против русской революции / С. Г. Кара-Мурза. – Москва :

Яуза : Эксмо, 2008. – 320 c. : портр. – (Кара-Мурза Манипуляция сознанием). – Дар В. К. Якунина. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

К75


Кохановский, Валерий Павлович

Философия и методология науки : учеб. для студ. вузов /

В. П. Кохановский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 576 c. –

Дар В. К. Якунина. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М27


Маркс К., Енгельс Ф., Ленин В. И. о революции, социализме и коммунизме. Сущность и основные черты марксистско-ленинского учения. – Киев : ООО Друкарня Бізнесполіграф, 2010. – 328 c. –

Дар В. К. Якунина. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М57


Мигович, Иван Иванович

Марксистско-ленинское учение и современность : введение в курс :

в помощь слуш. полит. школ и теор. семинаров / И. И. Мигович. –

Киев : ТОВ "Бізнесполіграф", 2015. – 80 c. – Дар В. К. Якунина. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М57


Мигович, Иван Иванович

Марксизм для всех : постигаем живую душу могучего учения /

И. И. Мигович. – Киев : ТОВ "Бізнесполіграф", 2011. – 464 c. – (Общественная б-ка. Реалистическая теория и созидательная практика). – Дар В. К. Якунина. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

М95


Мыслители Греции. От мифа к логике : сочинения : пер. с древнегреч. / сост., вступ. ст. и коммент. В. Шкоды. – Москва ; Харьков :

Эксмо-Пресс : Фолио, 1998. – 832 c. – (Антология мысли). –

Дар В. К. Якунина. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Э68


Энциклопедический социологический словарь / общ. ред.

Г. В. Осипова ; РАН. Ин-т соц-полит. исслед. – Москва : ИСПИ РАН, 1995. – 940 c. – Дар В. К. Якунина. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Я83


Ясперс, Карл

Смысл и назначение истории / К. Ясперс ; пер. с нем. М. И. Левиной. – 2-е изд. – Москва : Республика, 1994. – 527 c. – (Мыслители ХХ века). – Дар В. К. Якунина. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
159.9. Психологія


15

К21


Кара-Мурза, Сергей Г.

Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – Киев : Оріяни, 2000. – 448 c. – Дар В. К. Якунина. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П86


Психология национальной нетерпимости : хрестоматия / сост.

Ю. В. Чернявская. – Минск : Харвест, 1998. – 560 c. – (Б-ка практической психологии). – Дар В. К. Якунина. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Ф91


Фромм, Эрих

Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – Москва :

ООО "Изд-во АСТ-ЛТД", 1998. – 672 c. – (Классики зарубежной психологии). – Дар В. К. Якунина. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2. Релігія. Теологія


2

К68


Королевський, Кирило

Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) / К. Королевський ;

пер. з фр. Я. Кравець, опрац. Ю. Дубленич. – Львів : Свічадо, 2014. –

512 c. : ил. – Дар В. К. Якуніна. – 117 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

С81


150 думок Митрополита Андрея Шептицького : 150 років із дня народження / упоряд. Т. Ференц. – Львів : Свічадо, 2015. – 144 c. –

Дар В. К. Якуніна. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32. Політика

32

А84


Арон, Реймон

Демократия и тоталитаризм / Р. Арон ; пер. с фр. Г. И. Семенова. – Москва : Текст, 1993. – 303 c. – Дар В. К. Якунина. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Б43


Белошицкий, Сергей Владимирович

Либеральная демократия в ХХІ столетии: ресурсы, вызовы, перспективы : монография / С. В. Белошицкий. – Хмельницкий :

ПП Мельник А. А., 2012. – 944 c. – Дар В. К. Якунина. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(470)

Б90


Бузгалин, Александр

Будущее коммунизма / А. Бузгалин. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1996. – 111 c. – Дар В. К. Якунина. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(470)

В15


Валентинов, Н. В.

Наследники Ленина / Н. В. Валентинов ; ред.-сост.

Ю. Г. Фельштинский. – Москва : Тера, 1991. – 240 c. –

Дар В. К. Якунина. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(47+57)

Г74


Гош, Александр Петрович

Советский социализм. Становление, кризис и реформирование /

А. П. Гош, С. И. Дорогунцов. – Киев : Оріяни, 2006. – 288 c. –

Дар В. К. Якунина. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Г85


Грин, Роберт

48 законов власти / Р. Грин. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2000. – 576 c. – Дар В. К. Якунина. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Г94


Гула, Руслан Владимирович

Патриотизм и национализм. Опыт историософского анализа : монография / Р. В. Гула. – Днепропетровск : Герда, 2014. – 196 c. –

Дар В. К. Якунина. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(4)

Д21


Даудерштадт, М.

Драматичний перехід. Соціал-демократія у Східній та Центральній Європі / М. Даудерштадт, А. Герріте, Д. Д. Маркус ; пер.з англ.

О. Бондаренко. – Київ : Основні цінності, 2000. – 232 c. – (Сучасна думка. Кн.7). – Дар В. К. Якуніна. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

Д21


Дашутін, Григорій Петрович

Український експеримент на терезах гуманізму / Г. П. Дашутін,

М. І. Михальченко. – Київ : Парламент. вид-во, 2001. – 336 c. –

Дар В. К. Якуніна. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Д36


Державотворчий процес в Україні 1991 - 2006 / авт. кол.:

Н. П. Барановська, С. О. Біла, В. Д. Бондаренко та ін. – Київ :

Наук. думка, 2007. – 910 c. – Дар В. К. Якуніна. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

Ж87


Жулинський, Микола Григорович

Віктор Ющенко : випробування владою / М. Г. Жулинський,

О. М. Сліпушко ; худож.- оформ. Б. П. Бублик, С. І. Правдюк. – Харків : Фоліо, 2005. – 415 c. – (Історичне досье). – Дар В. К. Якуніна. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

К21


Кара-Мурза, Сергей Георгиевич

Идеология и мать ее наука / С. Г. Кара-Мурза. – Москва :

Эксмо : Алгоритм, 2002. – 256 c. – (Новейшая история). –

Дар В. К. Якунина. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

К63


Коммунистический Манифест и будущее Украины / сост.

Ю. В. Латыш ; под ред. И. И. Миговича. – Киев : Ин-т проблем социализма, 2012. – 190 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

К66


Корж, Геннадий Петрович

Леонид Кучма. Настоящая биография второго президента Украины / Г. П. Корж. – Харьков : Фолио, 2005. – 413 c. : ил. – (Время и судьбы). – Дар В. К. Якунина. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

К66


Корж, Геннадий Петрович

Кинотеатр "Зоряный", или анатомия выборов 2004 : наблюд. и размышления бывшего рук. пресс-сл. Центр. избират. штаба

В. Якуновича / Г. П. Корж ; худож.-оформитель С. И. Правдюк. – Харьков : Фолио, 2006. – 383 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

К71


Косаковский, Леонид Григорьевич

Переворот на Крещатике : записки опального киевского городского головы. Ч. 1 / Л. Г. Косаковский. – Киев : ОАО Патент, 1998. – 232 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

К71


Косаковский, Леонид Григорьевич

Переворот на Крещатике : записки опального киевского городского головы. Ч. 2. Один на один с государственной машиной /

Л. Г. Косаковский. – Киев : ВАТ Патент, 2001. – 333 c. : ил. –

Дар В. К. Якунина. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

К80


Кресіна, Ірина Олексіївна

Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (етнополітичний аналіз) : монографія / І. О. Кресіна. – Київ : Вища школа, 1998. – 392 c. – Дар В. К. Якуніна. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КФС. – 1)

32(477)

К85


Крючков, Георгий Корнеевич

Фашизм в Украине : угроза или реальность? / Г. К. Крючков,

Д. В. Табачник ; худож.-оформитель Я. И. Скиндер. – Харьков : Фолио, 2008. – 414 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

К85


Крючков, Георгий Корнеевич

Компартия в буржуазном обществе : беседы на политические темы /

Г. К. Крючков. – Киев : ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2010. –

172 c. – (Общественная б-ка. Реалистическая теория и созидательная практика). – Дар В. К. Якунина. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

К85


Крючков, Георгий Корнеевич

Трудные уроки. Раздумья бывшего партийного работника /

Г. К. Крючков. – Киев : Оріяни, 2004. – 352 c. – Дар В. К. Якунина. –

18 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)327(477)

К85


Крючков, Георгий Корнеевич

Похищение Украины. Вступление в НАТО угрожает нашей независимости / Г. К. Крючков. – Киев : Оріяни, 2006. – 112 c. –

Дар В. К. Якунина. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

Л86


Луценко, Юрій Віталійович

По обидва боки колючого дроту : розмова-повість / Ю. В. Луценко,

М. Найєма. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 207 c. : іл. – (Мемуари). – Дар В. К. Якуніна. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(430)

М14


Майер, Томас

Демократический социализм - социальная демократия. Введение /

Т. Майер. – Киев : Основні цінності, 2000. – 188 c. – (Сучасна думка.

Кн. 4). – Дар В. К. Якунина. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М34


Матеріали I-V з'їздів Соціалістичної партії України. Т. 1. 1991-1994 / голова ред. кол. О. О.Мороз ; відп. за вип. і упоряд. та ред.

В. М. Ромащенко. – Київ : Вид-во ред. журн. "Вибір", 1997. – 235 c. –

(Б-ка спеціаліста). – Дар В. К. Якунина. – 11 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

М42


Медведчук, Віктор

Соціал-демократичний вибір - історичний шанс для України /

В. Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 164 c. : портр. – (Сучасна думка. Кн. 3). – Дар В. К. Якуніна. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32477)

М42


Медведчук, Віктор Володимирович

Україна: актуальні питання розвитку суспільства, держави і права /

В. В. Медведчук. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 1999. – 237 c. –

Дар В. К. Якуніна. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

М48


Мельниченко, Володимир Юхимович

Нескорений : наук.-художня книга про Християна Раковського /

В. Ю. Мельниченко. – Київ : Молодь, 1990. – 210 c. : іл. –

Дар В. К. Якуніна. – 11 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М48


Мельниченко, Николай

Кто есть кто. На диване президента Кучмы / Н. Мельниченко. – Киев : Б. и., 2002. – 120 c. – Дар В. К. Якунина. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М69


Михальченко, Николай

Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / Н. Михальченко. – Киев : Ин-т социологии НАНУ, 2001. – 440 c. – Дар В. К. Якунина. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М80


Мороз, Олександр Олександрович

Вибір (Хто підніме 15-й камінь?) / О. О. Мороз. – Київ : Поступ, 1994. – 150 c. – Дар В. К. Якуніна. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М80


Мороз, Олександр Олександрович

Тема для роздумів : зб. ст. / О. О. Мороз. – 2-ге вид., допов, перероб. – Київ : ЛАЇР, 1996. – 272 c. : іл. – Дар В. К. Якуніна. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М80


Мороз, Олександр Олександрович

"Куди йдемо?..." / О. О. Мороз. – Київ : Асоціація "Поступ", 1993. – 400 c. – Дар В. К. Якуніна. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П50


Політичні партіії України : в 3-х т. Т. 1 / уклад. Ю. Шайгорордський. – Київ : Укр. центр політ. менеджменту, 2005. – 876 c. –

Дар В. К. Якуніна. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П50


Політичні партіії України : в 3-х т. Т. 2 / уклад. Ю. Шайгорордський. – Київ : Укр. центр політ. менеджменту, 2005. – 900 c. –

Дар В. К. Якуніна. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П50


Політичні партіії України : в 3-х т. Т. 3 / уклад. Ю. Шайгорордський. – Київ : Укр. центр політ. менеджменту, 2005. – 872 c. –

Дар В. К. Якуніна. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П50


Політичні партії України / сост.: Г. Андрущак, Ю. Марченко,

О. Телемко та ін. – Київ : ТОВ Лайт-принт, 1999. – 596 c. –

Дар В. К. Якуніна. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(470+570)

Р23


Рар, Александр

Владимир Путин. "Немец" в Кремле / А. Рар. – Москва :

ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 320 c. : ил. – Дар В. К. Якунина. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)(092)

Р83


Руденко, Сергей

Вся президентская рать. Окружение Виктора Ющенко / С. Руденко. – Киев : Саммит-Книга, 2007. – 274 c. : портр. – (Украинские политики). – Дар В. К. Якунина. – 23 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

С37


Симоненко, Петр Николаевич

Коммунисты и Православие в Украине / П. Н. Симоненко. – Киев :

Б. и., 2002. – 57 c. : портр. – Дар В. К. Якунина. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

С69


Социалистическая, партия Украины

Программа (Новая редакция) . Устав / Социалистическая партия Украины. – Запоріжжя : Политсовет Соц. партии Украины, 2000. –

48 c. – Дар В. К. Якуніна. – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


327(477)

С77


Стариков, Николай

Украина: хаос и революция - оружие доллара / Н. Стариков. –

Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 240 c. – Дар В. К. Якунина. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

С77


Старосольський, Володимир Йохимович

Теорія нації / В. Й. Старосольський ; передм. І. Кресіної. – Київ :

Вища школа, 1998. – 157 c. – Дар В. К. Якуніна. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

Т38


Технологія трагедії. Вчені й політики: Хто і куди спрямовує протестну енергію народу України?. – Київ : Друкарня Бізнесполіграф, 2015. –

168 c. – (Суспільна б-ка. Реалістична теорія і творча практика). –

Дар В. К. Якуніна. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка