У нвп той, хто хоче бути здоровим, частково вже видужуєДата конвертації20.11.2018
Розмір3.66 Mb.
#65481
 • Той, хто хоче бути здоровим, частково вже видужує.
 • Джованні Боккаччо

Призводить до гіподинамії

 • Причини і наслідки
 • порушення здоров'я дитини
 • Увага до питання здоров'я школярів суттєво зросла. Про несприятливість у даній сфері говорять давно, але сьогодні ця проблема стоїть дуже гостро.
 • Зростання навчального
 • навантаження
 • Призводить до
 • порушення постави
 • Діти все більше часу
 • проводять за
 • переглядом
 • фільмів
 • Проводять багато часу
 • за комп'ютерними іграми
 • Призводить до
 • порушення зору
 • Завдання школи – зберігати, зміцнити здоров'я учнів, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров'я.

Повсякденна діяльність школи

 • Нейтралізація
 • стресів
 • Організація
 • гарячого харчування
 • Озброєння учнів валеологічними та екологічними знаннями
 • Здоров`язберігаючі технології
 • Використання прийомів
 • рухової активності
 • Грамотно складений
 • розклад уроків
 • це не є чимось невідомим

Напрямки для реалізація складових здоров'я

 • 1
 • 2
 • Соціальна
 • складова
 • 3
 • Психічна складова
 • 4
 • Духовна складова
 • Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров'я неможливе без реалізації всіх складових здоров'я.
 • не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання;
 • враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості школярів, індивідуальні мовні особливості кожної дитини;
 • планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми;
 • змінювати види діяльності, чергувати інтелектуальний, емоційний, руховий види діяльності, групову й парну форми роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать поважати думки інших, висловлювати власні думки;
 • проводити ігри та ігрові ситуації, нестандартні уроки, інтегровані уроки;
 • з перших хвилин уроку створити середовище доброзичливості, позитивного емоційного налаштування ;
 • чітко організовувати навчальну працю;
 • проводити роботу з профілактики стресів;
 • позитивне емоційне забарвлення.
 • Впровадження здоров'язберігаючих технологій потребує від учителя:
 •  ♦ ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи (оздоровча рухлива діяльність);
 •  ♦ контроль та самоконтроль за правильною поставою під час
 • письма, читання, ходіння тощо;
 •  ♦ використання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії;
 •  ♦ виконання дихальних вправ;
 •  ♦ виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж біологічно активних точок обличчя й голови, щоб врешті «розбудити» дітей і створити відповідний робочий настрій на весь навчальний день;
 •  ♦ навчання народним засобам оздоровлення та профілактики захворювань;
 •  ♦ знання свого особистого рівня здоров’я;
 •  ♦ навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці, відпочинку.
 •  
 • Реалізація фізичної складової здоров`я
 •  
 •  ♦ використання засобів, які сприяють інтересу до навчального матеріалу;
 •  ♦ створення умов для самовираження учнів;
 •  ♦ стимулювання аргументації відповідей;
 •  ♦ заохочування ініціативи учнів;
 •  ♦ розвиток інтуїції, творчої уяви учнів;
 •  ♦ зосередження уваги на якості мовлення;
 •  ♦ демонстрація правильного мовлення;
 •  ♦ своєчасне закінчення уроку;
 •  ♦ використання на уроці засобів:
 •   -диференційованого навчання;
 •   -проблемного навчання;
 •   -діалогового навчання;
 • -рефлексивного навчання;
 •   -колективної розумової діяльності ;
 •  ♦ використання зв’язків з іншими предметами;
 •  ♦ використання матеріалу з інших сфер життєдіяльності;
 •  ♦ використання дидактичного матеріалу;
 •  ♦ надання різнорівневих домашніх завдань;
 •  ♦ ініціація різноманітних видів діяльності;
 •  ♦ здійснення взаємоконтролю;
 •  ♦ навчання дотриманню правил спілкування в класі, в громадських місцях;
 •  ♦ формування вміння уникати конфліктних ситуацій за алгоритмом «Стій! Подумай! Прийми рішення!»;
 •  ♦ виховання гуманного ставлення до людей з фізичними вадами.
 • Реалізація соціальної складової здоров`я

Реалізація психічної складової здоров`я

 •  
 •  ♦ створення сприятливого психологічного клімату на уроці;
 •  ♦ дотримання позитивного мислення;
 •  ♦ демонстрація ненасильницьких засобів навчання;
 •  ♦ формування вміння керувати своїми емоціями, почуттями; 
 •  ♦ здійснення самооцінки, самоконтролю;
 •  ♦ здатність аналізувати наслідки дій шкідливих звичок тощо;
 •  ♦ музикотерапія;
 •  ♦ кольоротерапія.
 •  
 •  
 • здоров'я
 • Реалізація духовної складової здоров`я
 •  ♦ навчання доброзичливому ставленню до товаришів у класі, до учнів школи,
 •  до дорослих;
 •  ♦ навчання відповідальності за власні дії та вчинки;
 •  ♦ навчання висловлювати свої погляди щодо здорового способу життя;
 •  ♦ навчання здатності бачити й сприймати прекрасне в житті, природі, мистецтві, літературі;
 •  ♦ навчання усвідомленню життєвих цінностей.  
 • Здоров'язбережувальні технології — це психолого-педагогічні програми та методи, спрямовані на виховання в учнів особистісних якостей, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я.
 • - здоров'язбережувальні (забезпечення рухової активності, вітамінізація, інгаляція, організація здорового харчування, профілактичні щеплення);
 • - здоров'ятворчі (фізична підготовка, валеохвилинки, фізіотерапія, ароматерапія, загартовування, гімнастика, масаж, фітотерапія, арттерапія; «м'які» світло, колір та звук; оздоровчі сили природи: сонячні та повітряні ванни, водні процедури тощо);
 • - технології навчання збереження здоров'я (введення відповідних тем до шкільних предметів загальноосвітнього циклу);
 • - виховання культури здоров'я (ознайомлення з санітарно-гігієнічними вимогами, факультативні та позакласні заняття з розвитку особистості учня).
 • Фахівці визначають такі типи ЗЗТ:

Напрями діяльності щодо збереження та зміцнення здоров'я

 • *навчання здоров'я — включення до предметів тем про здоров'я (наприклад, про профілактику травматизму, статеве виховання, формування таких життєвих навичок, як керування емоціями, поведінка під час конфлікту тощо); введення до варіативної частини навчального плану спеціальних предметів; організація факультативного навчання, спрямованого на збереження здоров'я учнів;
 • * виховання культури здоров'я — формування в учнів мотивації вести здоровий спосіб життя; підвищення відповідальності учнів за особисте здоров'я;
 • *оздоровлення — зміцнення фізичного здоров'я учнів, зокрема за допомогою таких видів здоров'язбережувальних технологій , як фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музикотерапія тощо;
 • *власне збереження здоров'я - створення безпечних умов для перебування учнів у школі; раціональна організація навчально-виховного процесу( з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); забезпечення відповідності навчального навантаження можливостям дитини.
 • Напрями діяльності щодо збереження та зміцнення здоров'я

Основні групи здоров`язбережувальних технологій

 • технології, що забезпечують належні гігієнічні умови освітнього процесу;
 • *технології оптимальної організації навчально-виховного процесу і фізичної активності учнів;
 • *психолого-педагогічні технології, які застосовують під час уроків та у позакласній діяльності.
 • дотримання необхідних санітарно-гігієнічних умов навчання;
 • оптимальний режим праці та відпочинку, організація активного відпочинку учнів;
 • профілактика втоми;
 • застосування протягом уроку динамічних пауз, фізкультурних хвилинок (для очей, хребта, пальців рук), масажних вправ, релаксаційних пауз, хвилин розслаблення з використанням музичного супроводу;
 • дотримання норм домашніх завдань;
 • відповідність парт зросту і віку учнів;
 • створення сприятливого психологічного клімату, наявність емоційних розрядок, кольоротерапія;
 • формування в учнів мотивації досягнення успіху (пояснення виконання завдань, підтримка зацікавленості, організація інтерактивного навчання, взаємодопомога);
 • раціональне використання завдань, спрямованих на розвиток пам'яті, уваги, уяви, мислення, мови.
 • Критерії здоров'язбережувального уроку
 • • зміна фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи з учнями;
 • • чергування періодів активності й розслаблення;
 • • зміна видів навчальної діяльності.
 • Способи профілактики втоми

Мовна хвилинка

 • *Рано утром я встаю,
 • * Бога я благодарю,
 • * Солнцу, ветру улыбаюсь
 • * И при этом, не стесняясь,
 • * Слово «здравствуй » говорю,
 • * С кем встречаюсь поутру,
 • * Всем здоровья я желаю,
 • * Никого не обижаю.
 • * Хватит места на земле
 • * Людям всем, животным, мне.
 • * Чтоб цвела моя земля,
 • * Я желаю всем добра!
 • Комфортний початок уроку,
 • який забезпечує позитивний емоційний настрій учнів
 • Вы сегодня потрудились для души,
 • До чего же вы, ребята, хороши.
 • А сейчас мы все немного отдохнем
 • И работать с новой силою начнем.
 • Из-за парты встанем дружно,
 • Но шуметь совсем не нужно.
 • Мы глаза слегка прикроем,
 • Душу – сердце приоткроем.
 • Раз - глубокий вдох все вместе,
 • Два – покружимся на месте.
 • Три – всем классом мы присели,
 • Как на детской карусели.
 • Счет - четыре, наклоняйся
 • Ничему не удивляйся,
 • Потому что на счет пять,
 • Будем делать вдох опять.
 • Фізкультхвилинка

Пальчикова гімастика

 • Здійснюючи масажні рухи пальців, учень відповідає на питання:
 • *МІЗИНЕЦЬ. Що нового я дізнався?
 • *БЕЗІМЕННИЙ. Що я робив на уроці?
 • *СЕРЕДНІЙ. Який у мене настрій?
 • *ВКАЗІВНИЙ. Від чого отримав
 • задоволення ?
 • * ВЕЛИКИЙ. Що я зробив для свого здоров’я?
 • Твори на морально – етичну тему:
 • ***Здоров’я - головне багатство.
 • *** Тато, мама, я - дружна сім’я.
 • ***Здорове харчування – девіз життя.
 • ***Яку роль відіграє спорт в моєму житті???
 • ***Я люблю комп’ютер за те, що...
 • * ***Я ненавиджу комп’ютер за те, що...
 • Завдання творчого характеру, які сприяють формуванню у школярів мотивації на власне здоров'я та гармонійно розвинену особистість
 • .
 • Дібрати прислів’я та приказки про здоров’я, пояснити зміст, скласти усний або письмовий твір
 • *Где здоровье, там и красота.
 • *Здоровье за деньги не купишь.
 • *Чистота – залог здоровья.
 • *Кто не болел, тот здоровью цены не знает.
 • *Лук семь недугов лечит, а чеснок семь недугов изводит.
 • *Всякая болезнь идет к сердцу.
 • *Не по лесу болезнь ходит, а по людям.
 • *В здоровом теле - здоровый дух.
 • *Солнце, воздух и вода- твои лучшие друзья.
 • *Здоровый человек – счастливый человек.
 • Завдання творчого характеру, які сприяють формуванню у школярів мотивації на власне здоров'я та гармонійно розвинену особистість
 • Складання діалогів, монологів на тему:
 • а) Моя улюблена спортивна програма;
 • б) Улюблений вид спорту;
 • в) Видатні спортсмени України;
 • г) Призери Олімпійських ігор;
 • д) Історія виникнення виду спорту;
 • е) Що обрати: сенсорні імітатори чи звичайне тренування?
 • Творчі вправи з елементами тренінгу:
 • «Мене розуміють батьки»
 • « Я – успішна людина»!
 • «Мене розуміють і однокласники, і вчителі»
 • «Якщо я буду здоровим, я буду успішним!
 • Творчі вправи з елементами тренінгу:
 • Висновок
 • Використання здоров’язбережувальних технологій в навчальному процесі дає змогу учням успішно адаптуватися в освітньому і соціальному просторі,проявити свої творчі здібності .
 • Якщо ми навчимо дітей з дитинства цінувати, берегти і зміцнювати своє здоров’я, то можна сподіватися, що майбутні покоління будуть здоровішими .

Каталог: uploads -> editor -> 1612
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
1612 -> Приказка На Русі здавна водилося
1612 -> Які правопорушення називають адміністративними
1612 -> Гриби. Бактерії
1612 -> Боротьба проти монгольських завойовників
1612 -> Вулиці та площі. Вулиця Хрещатик у Києві. Площа ринок у Львові
1612 -> Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
1612 -> Китай. Для Китаю епоха Нового часу починається з часів правління династії Мін. Пекін


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка