У відповідності до положень Резолюції Ради 15/1993 цей документ поширюється виключно англійською мовоюСторінка1/26
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.61 Mb.
#12706
ТипПовідомлення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Проект міжнародного стандарту ISO/DIS 26000

Секретаріат: TMB/WG SR


Голосування починається 14-09-2009 Голосування завершується 14-02-2010

Керівництво з соціальної відповідальності
У відповідності до положень Резолюції Ради 15/1993 цей документ поширюється виключно англійською мовоюЗ метою полегшення поширення, цей документ надається у тому вигляді у якому він був отриманий від секретаріату комітету. Центральний секретаріат ISO проведе роботу з редагування та оформлення тексту на етапі публікації.


Повідомлення про авторські права

Цей документ ISO є проектом міжнародного стандарту і авторські права на нього захищені ISO. За виключенням випадків визначених відповідним законодавством країн користувачів, ані цей ISO, ані витяги з нього не можуть відтворюватися, зберігатися у пошукових системах або передаватися у жодній формі та жодними засобами у т.ч. в електронній формі, у вигляді фотокопій, записів або інших без надання попереднього письмового дозволу.


Запити щодо дозволу на відтворення направляти або до ISO за вказаною нижче адресою, або до уповноваженого ISO органу у країні з якої робився запит.
Офіс з авторських прав ISO

Case postale 56? CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.orgВідтворення можливе за умови авторських відрахувань або ліцензійної угоди.
Порушники можуть підлягати судовому переслідуванню.

ЗмістСторінки

1

Сфера дії

11

2

Терміни, визначення та абревіатури

12

2.1

Терміни та визначення

12

2.2

Абревіатури

16

3

Розуміння соціальної відповідальності

16

3.1

Соціальна відповідальність організацій: історичні передумови

16

3.2

Сучасні тенденції у соціальній відповідальності

17

3.3

Характеристики соціальної відповідальності

18

3.4

Держава та соціальна відповідальність

22

4

Принципи соціальної відповідальності

22

4.1

Загальні положення

22

4.2

Підзвітність

22

4.3

Прозорість

23

4.4

Етична поведінка

24

4.5

Повага до інтересів зацікавлених сторін

24

4.6

Повага до верховенства права

25

4.7

Повага до міжнародних норм поведінки

25

4.8

Повага до прав людини

26

5.

Визнання соціальної відповідальності та залучення зацікавлених сторін

26

5.1

Загальні положення

26

5.2

Визнання соціальної відповідальності

27

5.3

Визначення та залучення зацікавлених сторін

29

6

Керівництво щодо основних тем соціальної відповідальності

32

6.1

Загальні положення

32

6.2

Управління організацією

34

6.3

Права людини

36

6.4

Трудові практики

48

6.5

Навколишнє середовище

57

6.6

Справедливі операційні практики

66

6.7

Питання споживачів

70

6.8

Залучення і розвиток громади

81

7

Керівництво з впровадження соціальної відповідальності в організації

91

7.1

Загальні положення

91

7.2

Взаємовідношення характеристик організації та соціальної відповідальності

92

7.3

Розуміння соціальної відповідальності організації

92

7.4

Практики впровадження соціальної відповідальності в організації

96

7.5

Інформування щодо соціальної відповідальності

99

7.6

Підвищення довіри стосовно соціальної відповідальності

102

7.7

Перегляд і покращення діяльності організації та практик, пов'язаних із соціальною відповідальністю

104

7.8

Добровільні ініціативи у сфері соціальної відповідальності

107
Додаток А (інформативний) Приклади добровільних ініціатив та інструментів соціальної відповідальності

111
ТаблиціТаблиця А.1 – Приклади міжсекторальних ініціатив

114
Таблиця А.2 – приклади секторальних ініціатив

121
МалюнкиМалюнок 1 – Схема ISO 26 000

9
Малюнок 2 – Відношення між організацією, її зацікавленими особами та суспільством

27
Малюнок 3 – сім основних тем соціальної відповідальності

33
ВставкиВставка 1 – Коротка інформація для користувачів цього міжнародного стандарту

9
Вставка 2 – Гендерна рівність та соціальні відповідальність

18
Вставка 3 - ISO 26000 та організацій малого та середнього розміру

20
Вставка 4 – Розуміння співучасті

26
Вставка 5 – Переваги для організації від соціальної відповідальності

33
Вставка 6 – Міжнародний акт про права людини та основні інструменти, що стосуються прав людини

36
Вставка 7 – Дитяча праця

47
Вставка 8 – Міжнародна організація праці

51
Вставка 9 – Спільні комітети у складі робітників та керівництва з питань охорони здоров’я та безпеки

56
Вставка 10 – Приклади заходів з адаптації до зміни клімату

64
Вставка 11 – Керівництва ООН щодо захисту споживача

71
Вставка 12 – Вирішення суперечок

78
Вставка 13 – Цілі розвитку тисячоліття

83
Вставка 14 – Сприяння розвитку громади через основну діяльність організації

84
Вставка 15 – Звітування з питань соціальної відповідальності

101
Вставка 16 – Ініціативи, що можуть бути сертифіковані, та ініціативи, пов’язані з комерційними або економічними інтересами

109
Вставка 17 – відмова від підтримки ініціатив з боку ISO

112
Бібліографія

127


ПЕРЕДМОВА

ISO (Міжнародна організація стандартизації) є всесвітньою федерацією національних органів з стандартизації (органи-члени ISO). Робота з підготовки міжнародних стандартів зазвичай виконується технічними комітетами ISO. Кожен орган-член, який зацікавлений у темі задля якої був створений технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. Міжнародні організації, урядові та неурядові, підтримуючі зв’язок з ISO,також беруть участь у цій роботі. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) з усіх питань стандартизації електротехніки.

Міжнародні стандарти розробляються у відповідності до правил визначених у частині 2 Директив ISO/ІЕС.

Основаним завданням технічних комітетів є підготовка міжнародних стандартів. Проекти міжнародних стандартів прийняті технічними комітетами поширюються серед органів-членів для голосування. Публікація міжнародного стандарту відбувається, якщо він отримав принаймні 75% голосів органів-членів, що брали участь у голосуванні.

Ми приділили увагу можливості того, що окремі елементи цього документу можуть бути предметом патентних прав. ISO не нестиме відповідальності за визначення окремих або всіх таких патентних прав.

ISO 26000 був підготовлений Робочою групою ISO/ТМВ Соціальна відповідальність.

Цей міжнародний стандарт був розроблений з використанням підходу залучення всіх зацікавлених сторін, а саме експертів з більш ніж 60 країн та 40 міжнародних або розгалужених регіональних організацій, що займаються різними аспектами соціальної відповідальності. Експерти представляли шість різних груп зацікавлених сторін: споживачів, уряди, промисловість, організації зайняті питаннями праці, неурядові організації, організації зайняті обслуговуванням, підтримкою, дослідженнями та іншим. Крім того, було забезпечено досягнення балансу між країнами, що розвиваються та розвинутими країнами, так само як і статевий баланс у групах проекту. Хоча були вжиті заходи для забезпечення широкої та репрезентативної участі всіх груп зацікавлених сторін, повний та справедливий баланс зацікавлених сторін був обмежений різними факторами, у т.ч. наявністю ресурсів та потребою у володінні англійською мовою.

ВСТУП

Організації з усього світу та їх учасники все більше усвідомлюють потребу в соціально відповідальній поведінці та її переваги. Метою соціальної відповідальності є сприяння сталому розвитку.

Дії організації відносно суспільства, у якому вона функціонує та відносно її впливу на навколишнє середовище стали важливою частиною оцінки її діяльності в цілому та її здатності до продовження ефективного функціонування. Частково це відображає зростаюче визнання потреби у підтримці здорових екосистем, соціальної рівності та належного управління організаціями. У довготерміновій перспективі, вся діяльність організації залежить від стану екосистем світу. Організації підлягають ретельнішій перевірці з боку з боку зацікавлених сторін, у тому числі клієнтів або споживачів, працівників та їх профспілок, членів, громадськості, неурядових організацій, студентів, фінансистів, донорів, інвесторів, компаній тощо. Сприйняття та реальність дій організації у сфері соціальної відповідальності може впливати серед іншого на:


  • конкурентні переваги;

  • її репутацію;

  • її здатність привертати та утримувати робітників або членів, споживачів, клієнтів або користувачів;

  • підтримку моралі, зобов’язань та продуктивності працівників;

  • сприйняття інвесторів, донорів, спонсорів та фінансової спільноти; а також

  • її відносини з компаніями, урядами, ЗМІ, постачальниками, партнерами, споживачами та спільною в якій вона функціонує.

Цей міжнародний стандарт надає інструкції щодо основних принципів соціальної відповідальності, ключових тем та питань, що мають відношення до соціальної відповідальності (таблиця 2), а також щодо шляхів впровадження соціально відповідальної поведінки до існуючих стратегій, систем, практик та процесів організації (схема 1). Цей міжнародний стандарт наголошує на важливості результатів та діяльності у сфері соціальної відповідальності та її удосконалення.

Цей міжнародний стандарт замислений як такий, що буде корисним для всіх типів організацій у приватному, державному та неприбутковому секторах, для компаній великих і малих, діючих у розвинутих країнах або країнах, що розвиваються. Хоча не всі розділи цього міжнародного стандарту будуть однаково корисними для всіх типів організацій, всі основні аспекти є придатними для кожного типу організацій. Кожна організація самостійно визначає, що є придатним та важливим для неї шляхом власних оцінок та діалогу з зацікавленими сторонами.

Урядові організації, як і будь-які інші організації, можуть виявити бажання використовувати цей міжнародний стандарт. У будь-якому випадку стандарт не може замінити або яким-небудь чином змінити зобов’язання держави.

Використання цього міжнародного стандарту підтримує кожну організацію у прагненні стати більш соціально відповідальною, брати до уваги інтереси її членів, відповідати чинному законодавству та поважати міжнародні норми поведінки.

Визнаючи, що організації знаходяться на різних щаблях розуміння та впровадження соціальної відповідальності, цей міжнародний стандарт запланований для використання тими, хто тільки розпочинає розглядати питання соціальної відповідальності, а також і для тих, хто має досвід її впровадження. Початківці можуть вирішити за корисне прочитати і застосувати цей міжнародний стандарт від початку до кінця, використавши його у якості підручника, у той же час досвідчені користувачі можуть вирішити використати його для покращення існуючих практик та для подальшого впровадження соціальної відповідальності в організації. Хоча пропонується читати та використовувати цей міжнародний стандарт в цілому, читачі, які шукають інформацію з конкретних питань соціальної відповідальності можуть знайти корисну для себе інформацію у таблиці 1. таблиця 1 надає стислу інформацію, що сприятиме користувачам цього міжнародного стандарту.

Посилання на будь-який стандарт, кодекс або інший документ в рамках цього міжнародного стандарту не означає, що ISO схвалює або надає особливого статусу тому чи іншому стандарту, кодексу або документу.


Таблиця 1 – Коротка інформація для користувачів цього міжнародного стандарту


Назва розділу

Номер розділу

Опис змісту розділу

Сфера

Розділ 1

Визначає зміст і сферу цього міжнародного стандарту та визначає певні обмеження та виключення

Терміни, визначення та абревіатури

Розділ 2

Визначає та надає визначення ключових термінів, що мають особливу важливість для розуміння соціальної відповідальності та для використання цього міжнародного стандарту.

Розуміння соціальної відповідальності

Розділ 3

Описує важливі фактори та умови, що вплинули на розвиток соціальної відповідальності та продовжують впливати на її природу та функції. Він також описує концепцію соціальної відповідальності як такої – що вона означає і як вона застосовується в організаціях. Цей розділ включає інструкції щодо використання цього міжнародного стандарту організаціями малого та середнього розміру.

Принципи соціальної відповідальності

Розділ 4

Представляє та пояснює основні принципи соціальної відповідальності.

Визнання соціальної відповідальності та залучення зацікавлених сторін

Розділ 5

Розглядає дві практики соціальної відповідальності: визнання організацією соціальної відповідальності, а також її визначення та залучення до неї зацікавлених сторін. Розділ надає інструкції щодо відносин між організацією, зацікавленими сторонами та суспільством, визнання ключових тем та питань соціальної відповідальності а також сферу впливу організації.

Керівництво з основних аспектів соціальної відповідальності

Розділ 6

Пояснює основні аспекти та пов’язані з ними питання соціальної відповідальності (таблиця 2). По кожному з основних принципів надана інформація щодо його сфери застосування, зв’язку з соціальною відповідальністю, пов’язаних з цим принципів та міркувань, а також пов’язаних з цим дій та очікувань.

Керівництво з впровадження соціальної відповідальності в організації

Розділ 7

Надає інструкції щодо впровадження соціальної відповідальності у діяльність організації. Розділ включає інструкції щодо: розуміння соціальної відповідальності організації, комунікації пов’язані із соціальною відповідальністю, підвищення довіри організації до соціальної відповідальності, вивчення прогресу, удосконалення діяльності та оцінка добровільних ініціатив у сфері соціальної відповідальності.

Додаток з питань добровільних ініціатив та інструментів пов’язаних з соціальною відповідальністю

Додаток А

Представляє неповний перелік добровільних ініціатив та інструментів пов’язаних з соціальною відповідальністю, що розглядає аспекти однієї або кількох основних тем, а також впровадження соціальної відповідальності в рамках організації.

Бібліографія
Містить посилання на авторитетні міжнародні інструменти та стандарти ISO, на які є посилання як на джерела у цьому міжнародному стандарті.

Покажчик
Надає посилання на теми, концепції та терміни у цьому міжнародному стандарті.Таблиця 2 – основні теми та питання соціальної відповідальності


Основні теми та питання

Розглянуті у під розділах

Основна тема: Управління організацією

6.2

Основна тема: Права людини

6.3

Питання 1: належне виконання обов’язків (due diligence)

6.3.3

Питання 2: ситуації, що містять ризики для прав людини

6.3.4

Питання 3: Уникнення співучасті

6.3.5

Питання 4: Вирішення суперечок

6.3.6

Питання 5: Дискримінація та вразливі групи

6.3.7

Питання 6: Громадянські та політичні права

6.3.8

Питання 7: Економічні, соціальні та культурні права

6.3.9

Питання 8: Фундаментальні права на труд

6.3.10

Основна тема: Трудові практики

6.4

Питання 1: Зайнятість та трудові відносини

6.4.3

Питання 2: Умови праці та соціальний захист

6.4.4

Питання 3: Соціальний діалог

6.4.5

Питання 4: Здоров’я та безпека на роботі

6.4.6

Питання 5: Розвиток кадрів та навчання за місцкм роботи

6.5

Основна тема: Навколишнє середовище

6.5.3

Питання 1: Запобігання забрудненню

6.5.4

Питання 2: Стале використання ресурсів

6.5.5

Питання 3: Пом’якшення ефекту зміни клімату та пристосування до нього

6.5.6

Питання 4: Захист і відновлення природного навколишнього середовища

6.5.7

Основна тема: Практики доброчесної діяльності

6.6

Питання 1: Боротьба з корупцією

6.6.3

Питання 2: Відповідальна участь у політичних процесах

6.64

Питання 3: Чесна конкуренція

6.6.5

Питання 4: Впровадження соціальної відповідальності у сфері впливу організації

6.6.6

Питання 5: Повага до права власності

6.6.7

Основна тема: Питання споживачів

6.7

Питання 1: Чесні маркетингові, інформаційні та контрактні практики

6.7.3

Питання 2: Захист здоров’я та безпеки споживачів

6.7.4

Питання 3: Стале споживання

6.7.5

Питання 4: Обслуговування та підтримка споживачів, вирішення спорів

6.7.6

Питання 5: Захист приватної інформації та відомостей щодо споживачів

6.7.7

Питання 6: доступ до важливих послуг

6.7.8

Питання 7: Освіта та обізнаність

6.7.9

Основна тема: Залучення громади та розвиток

6.8

Питання 1: Залучення громади
Питання 2: Освіта і культура

6.8.3

Питання 3: Створення робочих місць та розвиток знань

6.8.5

Питання 4: Розвиток технологій

6.8.6

Питання 5: Створення добробуту і прибутків

6.8.7

Питання 6: Здоров’я

6.8.8

Питання 7: Соціальні інвестиції

6.8.9

Каталог: assets -> files
files -> Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
files -> Робочий проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів «час допомогти!»
files -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
files -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни «загальна екологія»
files -> Розповідь про Софію Петрівну варто почати з її далеких предків
files -> «е к ономі ч н І нау к и»
files -> Міжнародний менеджмент петрашко людмила петрівна – к е. н., доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту
files -> Методичні рекомендації до написання та основні вимоги щодо оформлення дипломної роботи (проекту) для студентів окр
files -> Рішення про відставку; Призначати за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка