У відповідності до положень Резолюції Ради 15/1993 цей документ поширюється виключно англійською мовою


Таблиця А.1 – Приклади міжсекторальних ініціативСторінка13/26
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.61 Mb.
ТипПовідомлення
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26


Таблиця А.1 – Приклади міжсекторальних ініціатив

(застосовуються у більш ніж одному секторі діяльності, див. також розділ 7.8 та вступ до додатку А)


ініціативи і інструменти зазначені у таблиці були визначені експертами ISO/TMB/WG/SR. Розробники ISO 26000 не проводили незалежної перевірки інформації наведеної у цій таблиці. Пропонуємо користувачам повідомляти щодо можливих неточностей.

Організація

Ініціатива або інструмент

(перераховані в алфавітному порядку)


Знак „х” означає, що ініціатива/інструмент відносяться більше ніж до одного аспекту або питання, включеного до розділу

Це не є знак відповідності або затвердження з боку ISO 26000Додаткова інформація

(включає короткий опис ініціативи/інструменту, участь у її керівництві зацікавлених сторін, її цільову аудиторії та умови доступу, можливість сертифікації, та Інтернет адресу)Основна тема

Практики впровадження соціальної відповідальності

6.2

OG

6.3

HR

6.4

Lab

6.5

Env

6.6

FOP

6.7

Con

6.8

CID

5.2

5.3

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
Покажчик розділів ISO 26000: 6.2 Управління організацією; 6.3 Права людини; 6.4 Трудові практики; 6.5 Навколишнє середовище; 6.6 практики справедливої діяльності; 6.7 Споживацькі питання; 6.8 Залучення та розвиток громади; 5.2 Визнання соціальної відповідальності; 5.3 Визначення та залучення зацікавлених сторін; 7.2 Відношення характеристик організації до соціальної відповідальності; 7.3 Розуміння соціальної відповідальності організації; 7.4 Практики впровадження соціальної відповідальності в рамках організації; 7.5 Комунікації з питань соціальної відповідальності; 7.6 Підвищення довіри у зв’язку із соціальною відповідальністю; 7.7 Огляд та удосконалення діяльності та практик організації пов’язаних із соціальною відповідальністю

Розділ 1: Міжурядові ініціативи

(ініціативи та інструменти, що діють під прямим керівництвом міжурядових інституцій, таких як агентства ООН)UNCTAD

Міжурядова робоча група експертів з питань міжнародних стандартів підзвітності та звітування (ISAR)х
х

х

х
х

х

хРобоча група з питань корпоративної прозорості та питань підзвітності на корпоративному рівні. Питання, що розглядаються у корпоративній підзвітності та звітуванні включають: впровадження Міжнародних стандартів з фінансового звітування, підзвітність малих та середніх підприємств, оприлюднення питань управління організацією, звітування з питань корпоративної відповідальності, звітування з екологічних питань. Групи зацікавлених сторін проводять щорічні засідання для обговорення та погодження підходів до питань, якими займається група. Жодних внесків. www.unctad.org/isar

UNEP

Мережа нейтрального клімату
х


х

х

х

х

Ініціатива під егідою ООН відкрита для всіх організацій. Сприяє обміну інформацією щодо досягнення скорочення викидів парникового газу. Рада директорів з призначених зацікавлених сторін наглядає за програмами. www.climateneutral.unep.org

UNEP

Ініціатива життєвого циклу

х

х
х

х

х

х
х

Ініціатива відкрита для експертів, що працюють у сфері управління життєвими циклами. Існують щорічні членські внески. Спеціальна група у складі Секретаріату ООН та зацікавлених сторін розвиває спроможність та навчання у сфері підходів до життєвих циклів. Діє під егідою Екологічної програми ООН. http://lcinitiative.unep.fr/

United nations Global Compact
х

х

х

хх


Ініціатива Генерального секретаря ООН, спрямована на бізнес організації. Відкрита для всіх організацій. Ініціатива встановлює 10 принципів у сфері прав людини, праці, екології та протидії корупції. Організації-учасниці мають вживати заходів відповідно до своїх зобов’язань та щорічно звітувати щодо своєї діяльності. Сертифікація та використання логотипу забезпечується ухвалою UNGC. Внески відсутні. UNGC розробила ініціативи з підтримки, інструменти та матеріали щодо 10 принципів, у тому числі:

  • Мандат з питань води ООН СЕО

  • Турбота про клімат: платформа лідерства бізнесу

  • Інструмент оцінки партнерства ООН

  • Операційні інструкції для установ середнього масштабу

  • Різні ініціативи у партнерстві з іншими організаціями

  • Численні інструкції та навчальні документи з впровадження 10 принципів

www.unglobalcompact.org/

UNGC, UNDP, UNITAR

Інструмент партнерської оцінки ООН

х
хх


Інструмент з планування самооцінки для удосконалення впливу розвитку та внеску до сталого розвитку спільних державно-приватних організацій. Участь безкоштовна та відкрита для всіх організацій. UNIDO навчає консультантів для поширення управлінських підходів та технік CSR серед організацій по всьому світі.

www.unglobalcompact.org/Issues/partnerships/pat.htmlUNIDO

Програма досягнення відповідального підприємництва


х

х

х

хх

х
х

х

х
х

Ініціатива за підтримки UNIDO спрямована на організації малого та середнього розміру. Членство і внески не вимагаються. Забезпечує структуровані рамки та аналітичне програмне забезпечення для сприяння ОМСР у користуванні CSR.


www.unido.org/reap

Розділ 2: Багатосторонні ініціативи


(ініціативи та інструменти, що розвиваються або адмініструються через процеси із залучення багатьох зацікавлених сторін)

AccountAbility


Серія АА1000


х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Організація побудована на членстві і відкрита для всіх організацій та осіб. Існують членські внески. Зосереджена на перевірці звітів щодо сталого розвитку та соціальної відповідальності і залученні зацікавлених сторін. Розробила три стандарти для використання будь-якими організаціями.


  • AA1000APS – наводить загальні принципи підзвітності

  • AA1000АS – наводить вимоги до проведення ревізії сталого розвитку

  • AA1000SЕS – надає рамки для залучення зацікавлених сторін

www.accountability21.net

Amnesty International

Принципи прав людини для компаній


х
х
хОрганізація на основі членства відкрита для осіб, що прагнуть просувати повагу до прав людини. Джерело інформації щодо прав людини в окремих країнах. Публікація «принципи прав людини для компаній», містить контрольний лист.


www.amnesty.org

Business Social Compliance Initiative (BSCI)
х

х

х

х
х

х

х
х
Промислова ініціатива, що зосереджена на трудових практиках у ланцюгах постачання в основному великих роздрібних компаній. Більшість членів є роздрібними та маркетинговими компаніями, що платять членські внески та проводять аудит постачальників на відповідність кодексу поведінки. Ініціатива сертифікує аудиторів.


www.bsci-eu.org

Centre for Business Ethics (ZIW)

Системи управління цінностямих

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х

х

Організація, що впроваджує бізнес етику у Німеччині та Європі. Надає «управлінські рамки» з правових, економічних, екологічних, соціальних питань.


www.dnwe.de/wertemanagement.php (Німецькою)

Ceres

Принципи Ceres
х


х

х


Організація на сонові членства, в основному екологічних організацій та інвесторів які прагнуть використовувати фінансові ринки для залучення компаній з екологічних та управлінських питань. Компаніям пропонується ухвалювати принципи Ceres. Впровадження цих принципів включає аудит і публічне звітування. Існують членські внески. Компанії члени мають доступ до технічного сприяння з екологічних питань та їх менеджменту.


www.ceres.org

CSR360

Глобальна партнерська мережах

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Забезпечує міжнародний обмін інформацією щодо CSR. Необхідні внески та затвердження, щоб стати “організацією-партнером”. Мережа скликається компаніями що базуються у Великобританії та Британському Співтоваристві.


www.csr360.org

EFQM

Структура для CSR та досконалого прикладух

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Інструмент самооцінки створений для використання при управлінні CSR. Колишня Європейська фундація управління якістю, EFQM є організацією на основі членства відкритою для бізнесових, урядових та неприбуткових організацій. Існують внески. Організація сприяє обміну інформації та надає послуги членам.


www.efqm.org

Ethical Trading Initiative
х

х

х
х

х

х

х

х

х

Організація на основі членства відкрита для компаній, НДО та профспілкових організацій. Метою є робота компаній з НДО та профспілками для вивчення найкращих шляхів впровадження у ланцюгах цінностей кодексів трудових практик. Компанії сплачують членські внески, погоджуються застосовувати кодекси трудових практик до їх постачальників, звітують щодо діяльності та дотримуються інших вимог.


www.ethicaltrade.org/

Каталог: assets -> files
files -> Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
files -> Робочий проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів «час допомогти!»
files -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
files -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни «загальна екологія»
files -> Розповідь про Софію Петрівну варто почати з її далеких предків
files -> «е к ономі ч н І нау к и»
files -> Міжнародний менеджмент петрашко людмила петрівна – к е. н., доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту
files -> Методичні рекомендації до написання та основні вимоги щодо оформлення дипломної роботи (проекту) для студентів окр
files -> Рішення про відставку; Призначати за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка