"Удосконалення технології виробництва молока у tob ім. Воровського Полтавського району Полтавської області"Сторінка4/7
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.91 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7

Породний склад стада у TOB ім.Воровського представлений у таблиці 2.8.
Таблиця 2.8 Породний склад стада

Показник

2006

2007

2008 4

2008 до 2006, %

Чистопородні, гол

59

62

66

112

Помісі, гол

11

10

12

109


У 2008 році кількість чистопорідних тварин у господарстві збільшилася на 12 : о, а помісних - на 9% порівняно з 2006 роком. У господарстві проводять оцінку корів за комплексом ознак: живою масою, конституцією, екстер'єром, молочністю, породністю, відтворною здатністю. Згідно цих показників кожній тварині присвоюють відповідний клас. За результатами проведеної оцінки корів визначають напрям їх подальшого використання. Тварини, які мають незадовільні показники, підлягають вибракуванню.
Таблиця 2.9 Класний склад стада

Клас

2006

2007

2008

2008 до 2006, %

Еліта

7

12

14

200

І

48

54

60

125

II

8

6

6

100


Основну частину молочного стада складають корови 1-го класу. В господарстві є також корови класу еліта? кількість яких збільшується. Ведеться робота по зменшенню у стаді корів ІІ-го класу, оскільки вони мають нижчі показники продуктивності. У різному віці корови мають неоднакову молочну продуктивність, тому у господарстві враховують вік корови при оцінці молочної продуктивності. Дорослі тварини дають більше молока, ніж молоді. У корів чорно-рябої породи найвищі: добові надої припадають на п'яту лактацію. Відповідно до молочної продуктивності на фермі корів утримують до 8 років.

Таблиця2.10 Віковий склад стада

Вік по лактаціях

2006

2007

2008

2008 до 2006, %

Перша лактація

16

17

19

119

Друга

16

16 •

16

100

3 і старше

38

39

45

118


У господарстві основну частину молочного стада складають корови, які мають З і більше лактацій. Порівняно з 2006 р. їх кількість збільшилася на 18 %.
2.2.3 Продуктивні і відтворювальні якості маточного стада

Молоко та молочні продукти - одні з найважливіших продуктів харчування людини. За хімічним складом воно є повноцінним продуктом: сухі речовини освоюються на 92-97%. В середньому у молоці корови міститься 12,5-13,0% сухої речовини, в тому числі 3,6% жиру, 3,3% білка, 4,8%) молочного цукру, близько 1% мінеральних речовин. Воно має близько 200 необхідних для людини поживних речовин, що в оптимальному співвідношенні та легкозасвоюваній формі. У молоці нараховується більше 20 вітамінів, близько ЗО ферментів, понад 20 мікроелементів та до 10-ти мікроелементів. До складу молочного жиру входить більше 150 жирних кислот, а в молочних балках утримується близько 20 амінокислот. Молочний жир освоюється організмом людини на 95%, білок - на 96%, молочний цукор - на 98%). Завдяки цим властивостям молоко вважають унікальним дієтичним продуктом.

Основними показниками, що характеризують продуктивність корів, є надій, зміст жиру і білка в молоці.
Таблиця 2.11 Показники молочної продуктивності маточного стада у ТОВ(ім. Воровського)

Показники

2006

2007

2008

2008 до 2006, %

Надій за лактацію, кг

3100

3300

3500

-116

Вміст молочного жиру, %

3,6

3,6

3,6

100

Вміст молочного білка, %

3,2

3,2

3,2

100


Молочна продуктивність безпосередньо Пов'язана з відтворною функцією організму, оскільки розвиток і секреторна діяльність молочної залози знаходяться у тісному зв'язку з розвитком органів розмноження, з періодом тільності й отелення. Під лактацією розуміють утворення і виділення молочною залозою молока за проміжок часу від отелення до запуску на сухостій, або ж проміжок часу між двома допоміжними отеленнями. Момент припинення утворення молока в молочній залозі це запуск, а час від моменту запуску до наступного запліднення уже через 20-30 діб. Проміжок часу від отелення до плідного парування (осіменіння) називають сервіс-періодом.
Таблиця 2.12 Тривалість сервіс-періоду корів, днів
Кількість корів, голів
2006

2007

2008

60-90

25

28

32

91-120

26

26

28

більше 120

19

18

20


Подовжений сервіс-період зменшує валовий надій кожної корови за ряд років. За один день продуктивного життя корови у господарстві одержують нижчі надої, ніж при короткому сервіс-періоду, а це економічно невигідно. Подовжений сервіс-період призводить до зменшення виходу телят.
Таблиця 2.13 Тривалість міжотельного періоду, днів

Кількість корів, голів
* 2005

2006

2007

345-375 J

25

28

3iL

376-405

26

26

28 '

більше 405

19

18

20


Міжотельний період (МОП) - це період від отелення до отелення. Тривалість )П понад 365 днів призводить до неплідності корів і зниження надоїв. Для оцінки плодючості корів у господарстві TOB ім. Воровського використовують показник - заплідненість їх від першого осіменіння - це виношення кількості тварин, які запліднилися, до всіх, яких осіменяли протягом періоду. Визначається у відсотках. У господарстві в 2007 році цей показник становив 82% (59:72 х100).
Таблиця 2.14 Вихід телят від корів за рік в залежності в тривалості сервіс-періоду

Тривалість сервіс-періоду, днів

Вихід телят, голів

60-90

98-107

91-120

90-97

більше 120

менше 90


Таблиця 2.15 Коефіцієнт відтворної здатності корів у TOB ім.В оровського

Тривалість МОЦ, днів

КВЗ

345-375 4*

0,97-1,05

376-405

0,90-0,-97

більше 405

менше 0,9


Ос Основними резервами збільшення відтворення тварин є:

  • повноцінний раціон годівлі, збалансований за багатьма поживними речовинами;

  • скорочення сервіс-періоду до 60 днів;

  • лікування гінекологічних захворювань корів;

  • зменшення кількості абортів;

  • упорядкування системи вибракування корів;

  • Щоб підвищити продуктивність стада, в господарстві необхідно прискорити якісне поліпшення маточного поголів'я. Потрібно вибраковувати низькопродуктивних корів, а високопродуктивних використовувати більш тривалий час .


2.2.4 Технологія виробництва молока

Одержання і вирощування молодняку. Система вирощування молодняку передбачає ефективне використання біологічних закономірностей росту і розвитку тварин в ембріональний і постембріональний періоди життя. Ріст і розвиток плоду в ембріональний період значною мірою залежить від умов годівлі й утримання корів нетелей під час тільності. Для тільних сухостійних корів у господарстві заготовляють сіно, силос, коренебульбоплоди, концентровані корми, зелену масу. Передбачений раціон,який наведений у таб.2.16

Таблиця 2.16 Раціони для сухостійних корів і нетелей

Корми

Корови

нетелі
Норма витрат кормів на 1 гол., кг

Фактичні витрати кормів на 1 гол., кг

(+/-)

Норма витрат кормів на 1гол., кг

Фактичні витрати кормів на 1 гол., кг

(+/-)

сіно злаково-

3

5

зима

3

2,5

-0,5

бобове-0,5


солома

1

2

+1

1

2

-1

силос

10

11

+1

10

11

-1

кукурудзянийкормові

5

4

-1

4

3,5

-0,5

бурякиконцкорми

2,5

2

-0,5

0,8

0,7

-од

зелені корми

ЗО

29

літо

-1

27

26

-1

концкорми

2,2
-од

1,5

1,3

-0,2


Аналізуючи раціони годівлі сухостійних корів і нетелей,: спостерігається тенденція до економії кормів. Необхідно довести до норми видачу сіна, кормових буряків, концкормів, зелених кормів, оскільки ріст і розвиток плода в ембріональний період вимагає збалансованої, повноцінної годівлі.

У господарстві застосовують прив'язний спосіб утримання корів і нетелей в останні місяці тільності. Для нормалізації фізіологічного стану тваринам надають активний моціон.

Для отелення корів і утримання новонароджених телят у перші 20 днів життя а фермі влаштоване родильне відділення. Тут створені необхідні зооветеринарні мови для нормального перебігу родів, післяродового періоду і одержання здорових телят. Цех обладнаний в окремому приміщенні, розділеному на чотири секції -дородову, родову, післяродову, профілакторій.

За 8-10 дні до очікуваного отелення тварину переводять із сухостою у дородову секцію цеху отелення. При цьому роблять її клінічний огляд із визначенням стану вим'я, з настанням ознак родів тварину переводять у родову секцію.

Першими ознаками родів є неспокій корови: вона часто лягає і встає, реве, оглядається. При такій ситуації обмивають задню частину тіла, кінцівки й хвіст 2%-м содовим розчином, а зовнішні статеві органи - теплим (1:5000) розчином калію перманганату, забруднену і мокру підсталку замінюють чистою і сухою. Всі ці роботи проводять і після родів.

У деннику корову утримують разом із телям 12 год. Це позитивно впливає як на теля, так і на корову, оскільки вона може проявити материнський інстинкт.

Кількість молодняку, одержаного в господарстві за останні три роки, наведена в таблиці 2.17.
Таблиця 2.17 Поголів'я молодняку в господарстві

Показники

2005

2006

2007

Народилося телят від корів і осіменених телець

69

57

86

Пало та загинуло молодняку


Продано та видано населенню

28

26

35

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка