Укладач: Рафальська О. Д., вчитель математики Новобузької зош І – ІІ ст №4 РецензентиСторінка14/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.94 Mb.
#374
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

По-перше, треба навчитися ана­лізувати самі задачі.

Корисно дотримуватися правила: поки не вироблений повний, гли­бокий аналіз задачі, не побудова­но, якщо потрібно, її схематич­ний запис, не приступати до са­мого розв'язання. Поспішність у розв'язанні задачі шкідлива!По-друге, треба добре зрозуміти, що розв'язування будь-якої зада­чі — є послідовне застосування якихось знань (головним чином математичних) до умов даної за­дачі, отримання тим самим з цих умов наслідків (проміжних розв'я­зань) до тих пір, поки не одержи­мо такі наслідки, які є відповідями на вимоги (питання) задачі.

По-третє, треба вміти використо­вувати основні методи розв'язан­ня задач. А їх усього три: розбиття задачі на елементарні задачі (під-задачі), перетворення (моделювання) задачі і метод до­поміжних елементів.

Одержавши задачу, проаналізу­вавши її, побудувавши її схематич­ний запис (якщо треба), далі діяти, зазвичай, у такому порядку: 1. Якщо можна, розбити складну задачу на простіші під-задачі.

 2. Якщо ж розбити складну зада­чу на під-задачі не вдається, то треба, якщо можна, перетво­рити її. на простіший, більш знайомий вигляд.

 3. Якщо ж розбити задачу на під-задачі або перетворити її на простіший вигляд безпосеред­ньо не вдається, то треба спро­бувати ввести які-небудь до­поміжні елементи, з тим, щоб дістати задачу, яку або можна розбити на під-задачі або ж пе­ретворити у простіший вигляд.

Може, звичайно, трапитися (хоча й рідко), що жоден із зазначених ме­тодів не приведе до розв'язання за­дачі. Що ж, тоді треба шукати якийсь особливий прийом. Адже розв'язання задачі подібне винаходу.

Етапи розв'язування задачі

 1. Аналіз задачі (розібратися в тому, що це за задача, які її умови, в чому полягають її ви­моги).

 2. Схематичний запис задачі.

 3. Пошук способу розв'язання задачі.

 4. Здійснення (виклад) роз­в'язання задачі.

 5. Перевірка розв'язання задачі (необхідно переконатися, що це розв'язання правильне, що воно задовольняє всім вимо­гам задачі).

 6. Дослідження задачі (встанови­ти, за яких умов задача має роз­в'язки і притому скільки різних розв'язків у кожному окремому випадку, за яких умов задача взагалі не має розв'язку і т. п.).

 7. Формулювання відповіді за­дачі.

8. Аналіз розв'язання (встанови­ти, чи немає іншого, раціональ­нішого способу розв'язання, чи не можна задачу узагальнити, які висновки можна зробити з цього розв'язання тощо ).

Додаток 2

Як проаналізувати відповідь товариша

Ваша активність на уроці зросте, якщо ви навчитеся аналізувати відповідь товариша.

Аналіз допомагає розвитку мис­лення, уваги, спостережливості, умінню знаходити помилки.


 1. Слухаючи товариша, зверніть увагу на правильність і повноту відповіді, послідовність викладу, усвідомленість відповіді (осмис­лений або заучений), ясність думки, математичні записи.

 2. Під час аналізу відповіді треба помічати всі її достоїнства.

 3. Якщо аналізуєте відповідь то­вариша, то слід не тільки вказа­ти недоліки і достоїнства відпо­віді, але й уміти самим правиль­но й повно відповідати.

 4. Аналіз треба робити тактовно, не підкреслюючи своєї ерудиції.

 5. Проводячи аналіз відповіді то­вариша, зверніть увагу не тільки на якість знань, але й на вміння і навички.

План рецензій відповіді товариша

1. Якою була відповідь за змістом:

 • чи все необхідне сказав учень (знає правила, формули, вміє доводити їх);

 • чи додав він щось до матеріалу підручника;

 • чи виділив головне.

2. Яка логіка відповіді:

 • чи послідовно висловлений матеріал;

 • наскільки доказовим, аргумен­тованим був виклад;

 • чи були аргументи необхідни­ми і достатніми;

 • чи правильно зроблений ви­сновок.

 1. Яка мова учня: правильність, темп мови, виразність.

Додаток 3

Персональні Інтернет – ресурси

Сайт: http://oksanarafalska.ucoz.ua

Електронна скринька: Oksanarafalska30@gmail.com

Електронна скринька: Ksusharafalska32@gmail.comДодаток 4

Мої публікації на паперових носіях

 1. Газета «Математика», видавництво «Шкільний світ», Інноваційна технологія ігрового навчання, № 3, січень 2009

 2. Газета «Математика», видавництво «Шкільний світ», позакласний захід «Останній герой», № 44, листопад 2009

 3. Газета «Математика», видавництво «Шкільний світ», позакласний захід «Математичний КВК», 3 24, червень 2010

 4. Газета «Математика», видавництво «Шкільний світ», урок – гра «Розв’язування рівнянь», № 13 червень 2011

 5. Журнал «Педагогічна майстерня», ВГ «Основа», засідання методичного об’єднання вчителів – предметників «Тренінг для вчителів», № 6, червень 2011

 6. Журнал «Педагогічна майстерня», ВГ «Основа», конкурсна робота «Учительське щастя…», № 6, червень 2011

 7. Журнал «Класному керівнику. Усе для роботи», ВГ «Основа», подорож «З Україною в серці», № 7, липень 2011

 8. Журнал «Класному керівнику. Усе для роботи», ВГ «Основа», виховна година «День народження класу», № 9, вересень 2011

 9. Газета «Математика», видавництво «Шкільний світ», шкільна математична олімпіада, № 44, листопад 2011

 10. Газета «Математика», видавництво «Шкільний світ», порівняльний аналіз програм з математики «Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками навчання», № 29 – 31, серпень, 2012

 11. Журнал «Педагогічна майстерня», ВГ «Основа», план самоосвітньої діяльності вчителя «Самоосвітня діяльність – складова професійного росту педагогів», № 9, вересень, 2012

 12. Журнал «Математика в школах України. Позакласна робота», ВГ «Основа», майстер – клас «Метод проектів», № 9, вересень, 2012

Додаток 5

Мої публікації в електронних виданнях

 1. Сайт «ВікіОсвіта. Головна сторінка», урок алгебри для 9 класу на тему: Відсоткові розрахунки. Формули складних відсотків

 2. Сайт «ВікіОсвіта. Головна сторінка», досвід роботи на тему: Навчання математики через впровадження нестандартних форм проведення уроку

 3. Сайт «Учительський журнал on - line», єдиний урок, присвячений 50 – річчю польоту першої людини в космос

 4. Сайт «Учительський журнал on - line», урок математики для 6 класу на тему: Початкові відомості про звичайні дроби. Звичайні дроби з однаковими знаменниками

 5. Сайт «Учительський журнал on - line», інформаційний проект на тему: «Чи потрібні мені знання з теорії ймовірності? Де в житті я зможу їх застосувати?»

 6. Сайт «Учительський журнал on - line», навчальний проект «Який сенс вивчення теорії ймовірності у побуті та реальному житті?»

 7. Сайт «Учительський журнал on - line», позакласний захід з фізики «Найрозумніший учень Всесвіту»

 8. Сайт «Учительський журнал on - line», навчальний проект «Хто вони, світила математики?»

 9. Сайт «Учительський журнал on - line»,проект на тему: Екологічні проблеми атомної енергетики. Природний радіаційний фон.

 10. Сайт «Учительський журнал on - line», прес – конференція «Об’єднаймось заради безпеки. Об’єднаймось проти СНІДу»

 11. Сайт «Учительський журнал on - line», портфоліо методичного об’єднання вчителів - предметників

 12. Сайт «Учительський журнал on - line», перший урок «Україна - наш спільний дім»

 13. Сайт «Партнерство у навчанні», система мультимедійних авторських уроків до теми: Площі та об’єми многогранників та многокутників, 5 клас

 14. Сайт «Учительський журнал on - line», порт фоліо вчителя фізики та математики Рафальської Оксани Дмитрівни

 15. Сайт «Учительський журнал on - line», система мультимедійних авторських уроків до теми: Площі та об’єми многогранників та многокутників, 5 клас

 16. Сайт «Учительський журнал on - line», інформаційний проект для 5 класу «Звідки до нас прийшла нумерація натуральних чисел?»

 17. Сайт «Учительський журнал on - line», позакласний захід з математики «Фестиваль видатних математиків»

Додаток 6

Досягнення учнів

 1. Терлевич Денис, математика, ІІ етап олімпіади, 2007 – 2008 н. р., І місце

 2. Приходько Ярослав, математика, ІІ етап олімпіади, 2007 – 2008 н. р., ІІІ місце

 3. Терлевич Денис, математика, ІІ етап олімпіади, 2009 – 2010 н. р., ІІ місце

 4. Терлевич Денис, фізика, ІІ етап олімпіади, 2009 – 2010 н. р., ІІІ місце

 5. Терлевич Денис, математика, ІІ етап олімпіади, 2010 – 2011 н. р., ІІ місце

 6. Семенов Руслан, фізика, ІІ етап олімпіади, 2010 – 2011 н. р., ІІІ місце

 7. Демків Павло, фізика, ІІ етап олімпіади, 2010 – 2011 н. р., ІІІ місце

 8. Скопінська Наталя, математика, ІІ етап олімпіади, 2011 – 2012 н. р., ІІ місце

 9. Кондратюк Ірина, математика, ІІ етап олімпіади, 2011 – 2012 н. р., ІІІ місце

 10. Янкова Вікторія, математика, ІІ етап олімпіади, 2011 – 2012 н. р., ІІІ місце

 11. Кондратюк Ірина, фізика, ІІ етап олімпіади, 2011 – 2012 н. р., ІІ місце

 12. Скопінська Наталя, математика, ІІ етап олімпіади, 2012 – 2013 н.р., ІІІ місце

 13. Тріска Анастасія, математика, ІІ етап олімпіади, 2012 – 2013 н.р., ІІІ місце

Додаток 7

Друковані роботи моїх учнів

Газета «Математика», видавництво «Шкільний світ», збірка дитячих казок на математичну тематику, № 28, липень 2011


Додаток 8

1.Скласти казку та завантажити на мій персональний сайт:Зразки завантажених робіт

Хто в математиці найважливіший?

Автор: Тріска Анастасія (5 клас)

Жили – були в королівстві Математики дії Додавання та Віднімання. Одного разу вони завели сварку, яка з дій важливіша. Додавання говорило: • Я – важливіше, тому що якщо до однієї цифри додати іншу, то утворюється нова цифра.

А віднімання й собі добавляє:

 • Є ні, я найважливіше! Не завжди ж все додавати. Без мене б не існувало ні торгівлі, ні життя!

Так вони сварилися дуже довго, кожен доводячи свою правоту та свою важливість для країни Математики.

Аж тут на горизонті з’явилися ще й цифри. Почувши сварку Додавання та Віднімання, вони й собі давай сперечатися. • Я – найважливіший ,- кричить Нуль, - бо без мене й Математики не існувало б!

 • Ти – ніщо, порожне місце! – кричить Одиниця – Інше діло – я!

 • Та ти – найменша цифра! – говорять цифри.

Одного разу відкрила дівчинка Оленка книжку і почула сварку, яка розгорнулася в країні.

 • Ви Додавання та Віднімання не існували б без цифр, а цифри не можуть існувати без вас, ну а люди за допомогою цифр та арифметичних дій не можуть уявити своє життя.

Цифри та арифметичні дії зрозуміли, що кожен з них доповнює один одного, а якщо не буде когось із них, то не буде й існувати й математики.

Як нуль провчили

Автор: Славка Віталій (5 клас)

В одній країні було королівство Математики. Правили там дві сестри – принцеси. Одну з них звали Додавання, а іншу Віднімання. Все було в цьому королівстві добре. Всі жили дружно й турбувалися один про одного.

Та був у цьому королівстві злий чаклун – Нуль. Він вирішив заволодіти королівством, тому надіслав листи сестрам, в яких говорив, що кожна сестра хвалиться, що вона найважливіша в королівстві. Принцеси розсердилися одна на одну і почали сваритися. А потім почали збирати війська, щоб доказати, хто з них найголовніший.

Та трапилося так, що проїжджали цим королівством два принци – брати: Множення та Ділення і побачили, що робиться в ньому. Дівчата дуже сподобалися їм. Принци сказали їм: • Чому ви сперечаєтеся? Адже, ви важливіші та головніші обоє. Без вас люди б не дізналися, ні скільки вони врожаю зібрали, ні на скільки більше вони зібрали пшениці, картоплі, яблук та всього іншого в порівнянні з попереднім роком. Без вас не буде успіху та ладу в королівстві.

Сестри подумали та й зрозуміли, що юнаки праві. Вони вибачилися одна перед одною, обнялися і знову сонце радості засіяло в їх краї.

Раптом де не взявся злий Нулик. Він розлютився і сказав, що хотів заволодіти королівством, поки дівчата сварилися. І тут принци зрозуміли, хто винен у цій сварці. Тож вони й сказали: • Бути тобі порожнім місцем, але дуже необхідним.

Так і сталося, що нуль в складі числа дуже важливий, але наодинці ніщо.

Незвичайна подорож

Автор:Тріска Тетяна (8 клас)

У великій і загадковій країні Математиці жив хлопчик на ім'я Ікс. В нього не було жодного друга. Ніхто не знав цього хлопчика. Тому він вирішив піти мандрувати, щоб знайти друзів. У своїй оселі Ікс знайшов потаємне місце, де лежала чарівна карта. На ній були позначені держави дивовижної країни Математики. Він взяв ту карту і пішов у далеку дорогу. Довго мандруючи, він потрапив до замку одиниць. Там жили прості люди. Ікс запропонував подорожувати з ним. І всі вони рушили далі. Незабаром зустріли замок десятків. Де всі жителі цього замку радо їх зустріли. Деякий час вони провели разом, грались, веселились. Потім їм стало сумно розлучатись. Тому жителі двох замків відправилися разом шукати нових друзів. Пройшов деякий час, і вони потрапили до замку сотень. їм всім дуже сподобалось бути разом, і вони вирішили збудувати одне єдине місто під назвою Натуральні числа. Вони живуть й нині у місті Натуральні числа, у великій країні Математиці. А всі бажаючі познайомитися з цими числами можуть помандрувати до чарівної країни Математики.Місто Дробів

Автор:Рафальська Тетяна (8 клас)

Якось я потрапила до міста Дріб в цьому місті мешкали дроби. І я побачила, що всі звичайні дроби чомусь сперечаються. Я підійшла до них і запитала - «Чому ви сперечаєтеся?» Дроби мені відповіли, що вони сперечаються через, те що кожен із них вважає себе кращим за іншого і не могли визначити найкращого. Тоді я їм запропонувала оголосити конкурс на найкращого звичайного дробу. Всі погодилися. Через декілька годин було розвішано оголошення про конкурс. Всі дроби одразу почали готуватися дізнавшись про вимоги конкурсу. Потрібно було придумати своє привітання, показати свій коник і придумати приклад. А через кілька днів відбулися змагання. Кожен дріб показав чудове привітання. У кожного було неповторний коник. І саме головне у всіх дробів були неперевершені приклади. Коли судді почали ставити бали (а суддями були знаки + -/*=) то у кожного дробу виявилося, що були однакові бали. І тут дроби почали нервувати, а судді почали щось обговорювати. І коли судді обговорили, то сказали, що перемогла дружба. Але дроби не могли зрозуміти як це. Потім судді почали пояснювати, що кожен дріб однаковий і має рівні права, тому серед них нема кращого.

Дроби все добре зрозуміли і їм стало дуже соромно, що вони себе так вели.

Суперечка дробів
Автор:Терлевич Денис (8 клас)

Два дроби сперечалися хто з них більший. Дріб 4/3 говорив, що він більший за дріб 14/3 тому, що він має цілу частину. А дріб 14/3 говорив, що він більший через те, що в нього великий чисельник.

Вони довго сперечалися і вирішили, що потрібно спитати в королеви Математики.

Королева недовго думаючи сказала, що суперечку зможе вирішити лише між правильними дробами.

Дроби дуже здивувалися, але не знали хто з них неправильний дріб. Вони вирішили звернутися до старої мудрої чаклунки бабусі Теореми. Вона сказала, що для того, щоб стати справжнім дробом треба зробити все, що написано в цих старих сувоях. І дала кожному по одному і відразу заснула. Вона ж була занадто старою.

Дроби швиденько розійшлися зі тими сувоями по своїх домівках. Кожному хотілося стати справжнім дробом.

А вранці, коли зійшло сонце дріб 4/3 зі слізьми на очах
постукав до дробу 14/3. Він журився, тому що його сувій був чистим листком паперу і він не зможе стати правильним дробом. А дріб 14/3 вже чекав його на лавочці біля свого будинку, весь закутаний в велику ковдру. Він протягнув дробу 4 /3 свій сувій в якому було написано: «Чисельник поділи на знаменник - частка буде цілою частиною, а остача чисельником».

- Мені дуже соромно, - сказав дріб 14/3, і скинув з себе ковдру.-Я точнісінько такий же, як і ти.

Дроби зраділи, бо зрозуміли, що вони рівні. Вони пішли до королеви Математики і пообіцяли більше не сваритися і стали друзями нерозлийвода.

Дроби

Автор:Скопінська Олена (7 клас)

Є така планета Математика. В ній знаходиться дуже загадкове місто, під назвою Дроби. Місто населяють дуже цікаві і незвичайні жителі. Вони проживають на таких вулицях: Десяткова, Мішана, Правильна і Неправильна. Відповідно до назв вулиць, на них проживають такі ж самі жителі: на Десятковій - десяткові, на Мішаній - мішані. Десяткові жителі незвичайні тим, що за одним чи декількома числами йшла ціла черга інших чисел. Правильні жителі - це тато з сином чи мама з донькою на плечах. Та були й такі, що тато носив свого тата. І всі говорили, що це неправильно. Правильні дроби ходили до школи, де навчались цілі числа. І цим вони утворювали мішані дроби. І хоч вони жили кожен на своїй вулиці, та були дуже дружніми. Всі разом ходили на прогулянки чи в кінотеатр.Рукавичка

Автор: Осипчук Яна (5 клас)

Ішов дід лісом та й загубив рукавичку. От іде по стежці Одиниця, яка довго шукала теплого притулку. Побачила рукавичку та й сховалася туди. Через деякий час прозвучав голос: • Хто – хто в рукавичці живе?

А створіння відповідає:

 • Це я – Одиниця! А ти хто?

 • А я – Двійка. Пусти, будь – ласка, мене погрітися!

Вона й пустила. Приготували вони разом їжу, та й пополуднували. Коли знову чути:

 • Хто – хто в рукавичці живе?

 • Одиниця й Двійка. А ти хто?

 • Я – Трійка. Пустіть і мене!

Цифри і її пустили. Потім ще прийшли Четвірка та П’ятірка. Вони й тих пустили. Тепер кожен сидів у своєму пальчику. Та до рукавички знову попросилася цифра Шість.

 • Та куди ж тебе? Ми ж кожен у своїй кімнатці.

Та вона так жалібно просилася, що Двійка впустила її до себе. А потім Одиниця, наслідуючи приклад подруги, впустила до себе семірку. Цифра Чотири потоваришувала ся з цифрою Вісім, а П’ятірка запросили на чай дев’ятку. Потім вони почали ходити один до одного в гості, так і утворилися двоцифрові, трицифрові та багатоцифрові числа. Раптом звідкись пролунав гавкіт дідусевого собачки і цифри кинулися навтьоки. Спочатку бігла 1, потім 2, далі 3,4, 5, 6, 7, 8 і останньою 9. Так і утворився натуральний ряд чисел.

Казка про країну математику

Автор: Борисовець О. (5 клас)

Існувала ще в давні часи країна Математика. Її жителями були: трикутники, чотирикутники, прямокутники та кола. Одного разу відбулася суперечка між чотирикутником та прямокутником. Вони ніяк не могли визначити, хто з них найкращий. Чотирикутник говорив: • Самий рівненький, гарненький це – я!

Прямокутник і собі волав:

 • Це – я найгарніший, найрівніший, найкращий!

Почули це Коло і Трикутник. Коло говорить:

 • Потрібно щось робити, друже, а то як же ми існуватимемо без прямокутника чи трикутника?

 • Так, це справді неподобство якесь. Гей, друзі, ану годі суперечок! – заволав Трикутник.

 • Та досить Вам, бо якщо ви й далі будете сперечатися, то ми змушені будемо вигнати вас з країни Математики. А як же дітлахи обійдуться без Вас?

 • Ви обидва гарні, рівні і гідні жити в країні Математиці, бо Ви їй потрібні, тому припиніть.

Чотирикутнику і Прямокутнику стало соромно за свої вчинки і вони помирилися. І до сьогодні вони залишаються друзями не розлий вода. Їх навіть почали однаково називати: Прямокутник – чотирикутником, а Чотирикутник – прямокутником.

Додаток 9

1. День п'ятикласника починається о сьомій годині ранку і закінчується о дев'ятій годині вечора. Оптимальні інтервали між прийомами їжі складають
З год. Скільки разів на день повинен харчуватися школяр? Визначте час прийому їжі, враховуючи, що останній прийом повинен відбуватися не пізніше, ніж за 1 год 30 хв. до сну.

Коментар учителя. Якщо інтервал між прийо­мами їжі значний, це може призвести до зниження вмісту цукру в крові, що погіршує працездатність і увагу.

2. Із позицій здорового харчування, щодня п'ятикласник має вживати 0,4 кг овочів без урахування картоплі. Відомо, що хом'як збирає на зиму
близько 90 кг гороху. Хто більше і у скільки разів з'їдає овочів: п'ятикласник за рік чи хом'як за зиму?

Коментар учителя. В овочах містяться солі калію, заліза, органічні кислоти, вітамін С і бета - каротини, необхідні для здоров'я людини.

3. Виконайте завдання та дізнайтеся ім'я найвидатнішого лікаря та філософа Середньовічного Сходу, котрого вдячні пацієнти називали «Князь лікарів».

Обчисліть:

1)4,518+ (62-37,5)+ 0,82;


 1. 251,9-(78,018+ 3,8)-2,01;

 2. (46,3 - 59) - (6,75 + 0,005);

 3. 53,102 - (16,9-0,07) + 13,728;

 4. 12,76-(4,3+ 3,83)+ 8,914.

Ключ


29,838

36,955

50

13,544

168,072

І

Б

Н

С

А

Коментар учителя. Ібн Сіна (латинізоване ім'я — Авіценна) жив наприкінці X на початку XI ст. у Бу­харі й Ургенчі.

Написав близько 450 трактатів на теми з різних галузей науки, з яких збереглося 240. В одній із його книг є такі слова: «Безделье и праздность не только рождают невежество, они в то же время являются причиной болезни».

4.Застосування фізхвилинок на уроках знімає напру­гу учнів, підвищує їх активність, покращує настрій і самопочуття, що позитивно впливає на результа­тивність навчання. Для проведення фізхвилинок можливо використовувати вправи, із застосуванням опорно-зорових сигналів, комплексні вправи у віршованій формі, точковий масаж, елементи психоемоційного розвантаження і т. д.

Комплекс фізичних вправ для зняття напруги після тривалого писання

Ми з вами трішки потрудилися

І, мабуть, ви уже втомилися.

Тепер настав час відпочинку,

Ми проведемо фізкультхвилинку.
А тепер всі дружно встали:

Будемо робити вправи.

Руки — вгору, руки — вниз,

І легесенько прогнись.


Покрутились, повертілись,

На хвилинку зупинились.

Пострибали, пострибали,

Раз — присіли, другий — встали.


Всі за парти хутко сіли,

Один одному зраділи

Ручки в руки всі взяли

Вчитися знову почали.

При тривалому зоровому навантаженні реко­мендується провести гімнастику для очей, чергу­ючи її з обертанням шиї, слідкуючи за цифрами, закріпленими по кутках кабінету.

Комплекс вправ для очей

Усі підняли очі — раз!

Закрив очі увесь клас.

Два — відкрили, руки вниз —

На сусіда не дивись.
Раз! — закрили,

Два! — відкрили.

Будем дружно ми моргати,

Щоб очам спочинок дати.


Раз! — закрили, Два! — відкрили.

Хай мужніє наше тіло!

Стали, сіли, сіли, стали,

Поробили різні вправи.


На сусіда подивились,

Усміхнулись, звеселились,

Книги поскладали.

До роботи знову стали.

Проведення фізкультурної паузи можливо поєд­нати з усним рахунком, проведеним у віршованій формі. Так, наприклад, у 5-му класі під час вивчення теми «Дії з десятковими дробами» доцільною є така фізхвилинка.

Комплекс вправ для рук

Доки ми вчилися, тихенько та швидко

До класу увійшла синьйорита -помилка.

І щоб вона геть пішла без зупинки,

Ми зробимо зараз фізичну хвилинку.

Правильно — руки вгору,

неправильно — вперед,

Правильно лічимо,

помилкам — кінець!

Вправи на дошці

0,9 + 0,1 = 1

0,99 + 0,1 = 1

0,999 + 0,01 = 1

0,9999 + 0,0001 = 1

0,999 + 0,001 = 1

0,99 + 0,01 = 1
5.Для розвитку уяви доцільною є вправа «Буратіно». Так, після введення поняття, наприклад, квадрата, учням пропонується закрити очі й уявити, що їх носики виросли, як у Буратіно. Потім слід запропо­нувати «вмочити» їх, як у казці, в чорнило і «напи­сати» рухом голови як найкрасивіше носом в повітрі цю фігуру.

6. Відомо, що більше тисячі біологічно активних точок розміщено на вухах, тому, масажуючи їх, мож­на опосередковано впливати на весь організм. Слід прагнути так промасажувати вушні раковини, аби вуха «горіли». Вправу можна виконувати в такій послідовності: 1. потягування за мочки вуха зверху вниз;

 2. потягування вушної раковини вгору;

кругові рухи вушної раковини за годинниковою стрілкою і проти.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка