Укоопосвіта Білгород -дністровський економіко-правовий коледж контрольні роботи з дисципліниСторінка1/11
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.62 Mb.
ТипКонтрольна робота
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Укоопосвіта

Білгород -Дністровський економіко-правовий коледж

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

З дисципліни: англійська мова
ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Склав:

Викладач Гаврилюк Я.О

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

загальноосвітніх дисциплін

Протокол №_____

Від «___» ___________2012_р.

Голова циклової комісії

______________________

2012 р

Пояснювальна записка

Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного вивчення курсу “Іноземна мова”. Дані кон­трольні завдання розроблені для вивчення курсу “Іноземна мо­ва” (англійська) з урахуванням відсоткового показника вивчення саме даної мови. Контрольні завдання для інших іноземних мов складаються подібно до вказаних завдань і методичних вказівок.

Студенту необхідно підібрати з переліку рекомендованої літератури підручник англійської мови. Можна використовувати інші підручники англійської мови для заочних вузів немовних спеціальностей, а також додаткову літературу для більш повного вивчення дисципліни.

Контрольні завдання розроблені відповідно до навчальної програми “Іноземна мова” (за професійним спрямуванням), затвердженої Укоопспілкою”

Метою даної дисципліни є досягнення студентами прак­тичного володіння мовою, що передбачає формування вміння самостійно читати літературу за фахом з метою отримання ін­формації з іншомовних джерел, забезпечення розвитку навичок аналітичного читання, розуміння та перекладу професійно орієнтованих джерел, написання рефератів, анотацій та інших документів іноземною мовою, набуття необхідного рівня іншо­мовної комунікативної компетенції, що уможливить участь тих, хто вивчає іноземну мову, в діалозі культур.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати професійно орієнтований лексико-граматичний матеріал, професійні терміни та поняття; основні розділи курсу; способи словотворення; службові слова та частини мови (артикль; іменник, прикметник, займенник, прийменник);

вміти використовувати лексико-граматичний мінімум у псиній галузі та іншомовні джерела в умовах письмових ділових контактів, робити записи, повідомлення, складати план тексту, проводити анотування, фіксувати інформацію, отриману під час читання тексту, здійснювати ознайомче, пошукове, вивчаюче читання; розрізняти активну і пасивну форми дієслова, модальні дієслова та їх еквіваленти; правильно використовувати видо- часові форми дієслова в реченні, правильно будувати стверд­жувальні та питальні речення.

Контрольні завдання включають загальні та професійно орієнтовані тексти, лексико-граматичні вправи до текстів, гра­матичні завдання та ситуації.

Варіант контрольної роботи вибирається з допомогою таблиці, наведеної в контрольних завданнях, і залежить від номера особової справи студента. Клітинка з номером варіанта знаходиться на перетині вертикальної (передостання цифра номера особової справи) та горизонтальної ліній (остання цифра номера особової справи).

Робота, виконана не за своїм варіантом, не перевіряється і не зараховується.Контрольну роботу слід виконувати у такій послідов­ності:

1.прочитати пояснювальну записку, ознайомитися з тематичним планом і визначити питання своєї контрольної роботи за таблицею варіантів;

2.знайти й уважно ознайомитися зі змістом конкрет­ного завдання;

3.при виконанні завдання використовувати як реко- мендовану літературу, так і допоміжну;

4.при написанні анотації до тексту та ситуації необхідно творчо підходити до виконання даних видів роботи;

5.викопуючи ситуаційні завдання, слід використати найбільш уживані розмовні формули та штампи, професійно орієнтовану лексику.
Загальний зразок виконання завдань

Завдання І, вир. З

Утворіть речення з даних слів (на основі конкретного тексту):

Two / of management / styles / there / are.

There are two styles of management.

Завдання II, впр. 1

Перепишіть речення, підкресліть у кожному з них дієслово-присудок і визначте його видо-часову форму, стан та інфінітив. Поставте запитання до підкреслених слів.

People's deputies were discussing the new law for 2 hours. (Pasf Continuous, Active Voice, to discuss)

How long were people's deputies discussing the new law?

Завдання II, вир. 2

Виберіть правильний варіант відповіді до кожного речення та заповніть пропуски.

She is printing a letter to partner in Odessa.

а) our; b) he; c) us; d) its

She is printing a letter to our partner in Odessa.


Виконуючи контрольні завдання, студент повинен до­тримуватися основних вимог до оформлення роботи:

1.Правильно і розбірливо заповнити титульну сторінку (рідною мовою), вказавши назву дисципліни, прізвище, ім’я та по батькові, групу, курс, навчальний заклад, номер особової справи;

2.Сторінки роботи мають бути пронумеровані;

3.Правильно вказати номер варіанта;

4.Необхідно чітко вказати номери і назви завдань, під­кресливши їх або виділивши в інший спосіб;

5.У кінці роботи навести список використаної літе­ратури; вказати дату виконання роботи і поставити власний підпис;

6.Робота може бути виконана в зошиті (до 25 сторінок) або на комп’ютері (до 12 сторінок) і роздрукована у форматі А 4.

Варіанти контрольної роботи

Спеціальності: Товарознавство та комерційна діяльність

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96
126

129

119

117

116

131

130

129

128

127
11

12

13

14

15

14

13

12

11

9
56

57

58

59

60

46

47

48

49

50

1

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86
126

125

124

123

122

121

120

119

118

117
10

8

7

6

5

4

3

2

1

15
51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

2

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76
116

115

114

113

112

111

110

109

108

107
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

3

76

77

78

79

90

91

92

93

94

95
106

107

108

109

110

111

112

113

114

115
4

3

2

1

2

3

4

5

6

7
56

57

58

59

60

46

47

48

49

50

4

96

97

98

99

90

91

92

93

94

95
115

116

117

118

119

120

121

122

123

124
8

7

6

5

4

3

2

1

15

14
51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

5

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105
125

126

127

128

129

130

131

132

133

134


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

13

41

76135

12

42

77134

11

43

78106


10

44

79107

9

45

80108

8

40

81109

7

31

82110

6

32

83111

5

33

84112

4

34

85113

7

3

35

86114

2

36

87115

1

37

88116

15

38

89117

14

39

90118

13

40

91119

12

41

92120

11

42

93121

10

43

94122

9

44

951238

8

45

96124

7

31

97125

6

32

98126

5

33

99127

4

34

100128

3

35

101129

2

36

102130

1

37

103131

15

38

104132

14

39

105133

9

13

40

76134

12

41

77135

11

42

78133

10

43

79106

9

44

80107

8

45

81108

7

32

82109

6

33

83110

5

34

84111

4

37

85112

Загальні тексти

Текст 1


 1. Каталог: Icons
  Icons -> Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів
  Icons -> Методичні рекомендації до написання курсової роботи загальні положення відповідно до навчального плану зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»
  Icons -> Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Українська мова
  Icons -> Методичні вказівки щодо ви­вчення питань контрольної роботи, указана необхідна література і ставляться запитання для самоперевірки
  Icons -> Тематичний план
  Icons -> Кодекс законів про заборону полювання й орання деяких територій. Основні етапи розвитку екології
  Icons -> Методичні рекомендації та завдання з дисципліни «Комп’ютерні правові сиситеми» Для студентів заочної форми навчання
  Icons -> Центральна спілка споживчих товариств укоопспілка білгород-дністровський економіко-правовий коледж облік І аналіз зовнішньоекономічноїдіяльності
  Icons -> Дисципліна Неорганічна хімія Викладач


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка