Україн а донецька обласна державна адміністраціяСкачати 12.52 Mb.
Сторінка15/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
#12055
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   64 1. Аркас М.М. Історія України – Русі / Вступне слово і комент. В.Г.Сарбея. – Факс. вид. – К.: Вища шк.., 1990. – с. 1-361.

 2. Грушевський М.С. Як жив український народ. Коротка історія України. Вид. 2-е. – Репринтне відтворення. – К.: РОВО «Укрвуз-поліграф». РВЦ «Орбіта», 1991. – с.1-92.

 3. Кащенко А. оповідання про славне Військо Запорозьке низове: Оповідання / Упоряд. М.А.Шудря; Худож. – іл. В.І.Лопата. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 494 с.

 4. Україна крізь віки: навчальний посібник з історії України для середніх шкіл. / зб. Статей. – К.: Ярославів Вал, 2000. – 2332 с.

 5. Борщак І. Великий Мазепинець Григор Орлик, генерал-поручник Людовика ХV –го – К.: журнал «Радуга», 1991. – 100 с.

 6. Григор’єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях: Для серед. та ст. шк. віку / Худож. В.І.Лопата. – К.: Веселка, 1993. – с. 1-201.

 7. Археологія доби українського козацтва XVI XVІІI ст. / Д.Я.Телегін (відп. ред.), І.С.Винокур, О.М.Титова, І.К.Свєшніков та ін.: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 336 с.

 8. Личность в истории Украины: Сборник: В 2 ч. Ч.1. Дидактические материалы по истории Украины (7-9 классы) / Авт.-сост. Н.И.Ольхына, Л.Н.Непран, И.Н.Рыбак и др. – Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2002. с.1-70.

 9. Хрестоматія з історії України: Посіб. Для 7-11 кл. серед. шк. / Упоряд.: В.І.Гусев, Г.І.Сургай. – К.: Освіта, 1996. – с. 1-106.

 10. Роль козацтва в історії Донецького регіону. – Донецьк: Каштан, 2006. – 224 с. с іл.Обери для себе!

8 кл.

І. Завдання для узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів 8-го кл. з історії України та всесвітньої історії.

 1. Рыбак И.Н. Сборник материалов для математического оценивания учебных достижений учащихся по истории Украины: Миноторинг качества образования. 8 класс. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2005. – 304 с.

 2. Святокум О.Є. Історія України. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 48 с.: іл.. + Додаток (8 стор.)

 3. Святокум О.Є. Всесвітня історія. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань. - Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 40 с.: іл.. + Додаток (8 стор.)

 4. Д’ячков С.В. Всесвітня історія. Початок Нового Часу. 8 кл.: Універсальний навчальний комплекс С.В.Д’ячков, С.Д.Литовченко. – К.; Х.: Веста, 2008. – 72 с.: іл. + Додаток (16 с.)

 5. Ольхіна Н.І., Діденко Н.Г., Непран Л.М., Черкаська Л.С. Історичні олімпіали. Рекомендації. Завдання. Відповіді. 8-11 класи. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2004. – 336 с.Це цікаво!

ІІ. Література для самоосвіти

Радимо прочитати влітку для успішного вивчення курсу нової історії. 1. Аркас М.М. Історія України-Русі / вВСтупне слово і комент. В.Г.Сарбея. – факс. вид. – К.: Вища шк.., 1990. – 456 с.: іл.

 2. Грушевський М.С. Як жив український народ. Коротка історія України. Вид. 2-е. – Репринтне відтворення. – К.: РОВО «Укрвуз-поліграф». РВЦ «Орбіта», 1991. – с.1-92.

 3. Україна крізь віки: навчальний посібник з історії України для середніх шкіл. / 3б. статей. – К.: Ярославів Вал, 2000. – 232 с.

 4. Личность в истории Украины: Сборник: В 2 ч. Ч.1. Дидактические материалы по истории Украины (7-9 классы) / Авт.-сост. Н.И.Ольхына, Л.Н.Непран, И.Н.Рыбак и др. – Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2002. с.1-70.

 5. Роль козацтва в історії Донецького регіону. – Донецьк: Каштан, 2006. – 224 с. с іл.

 6. Шаповал Н. В пошуках скарбів. – К.: Дніпро, 1965. – 323 с.

 7. Соловйов С.М. Чтения и рассказы по истории России. – М.: Правда, 1989. – 766 с.

 8. Князьков С. Из пришлого Русской земли. Время Петра Великого. Книга для чтения по русской истории в школе и дома. – М.: Планета. 1991. – 712 с.

 9. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях. – К.: Темпора, 2008. – с. 200.

 10. Открытие страны огня: произведения рус. Писателей о Донбассе / Сост. вступ статьи К.Ф.Спасенко. – 6-е изд. – Донецк: Добасс, 1984. – 323 с.

 11. Лаврів П. Моя земля – земля моїх браттів. – Донецьк, В.П.Лебідь, 1995. – 64 с.Обери для себе!

9 кл.

І. Завдання для узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів 9-го кл. з історії України та всесвітньої історії. 1. Власов В.С. Збірник завдань для державної підсумкової атестації (у формі контрольних робіт) з історії України. 9 клас. – К.: Літера, 2010. – 48 с.

 2. Ольхіна Н.І., Рибак І.М, Ольхін А.Б., Хаталах О.В., Моргун І.М., Гавилова Л.Г. Моніторинг якості освіти з історії України: Збірник матеріалів для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів: 9 клас. – Донецьк – Запоріжжя: Прем’єр. – 2006. – 416 с.

 3. Ушаков Д.О. Історія України. 9 кл.: Універсальний навчальний комплекс. – К.; Х.: Веста, 2007. – 104 с.: іл.. + Додаток (16 с.)

 4. Святокум О.Є. Історія України. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 48 с.: іл.. + Додаток (8 стор.)

 5. Святокум О.Є. Всесвітня історія. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань. - Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 40 с.: іл.. + Додаток (8 стор.)

 6. Ольхіна Н.І., Діденко Н.Г., Непран Л.М., Черкаська Л.С. Історичні олімпіади. Рекомендації. Завдання. Відповіді. 8-11 класи. – Х.: Вид. гр. «Основа». 2004. – 336 с.Це цікаво!

ІІ. Література для самоосвіти

Радимо прочитати влітку для успішного вивчення курсу історії від давнини до кінця ХІХ ст. 1. Харківська Н.І. Історія України. 6-9 класи. Карти. Схеми. Таблиці. Словник-довідник: Навч. посібник. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 112 с.

 2. Мокрогуз О.П. Всествіня історія. 6-9 класи. Схеми. Таблиці. Словник-довідник. / Мокрогуз О.П., А.О.Єрмоленко, Н.А.Кагітіна, О.Є.Розумієнко; за заг. ред. Н.І.Харківської. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 112 с.

 3. Аркас М.М. Історія України – Русі / Вступне слово і комент. В.Г.Сарбея. – Факс. вид. – К.: Вища шк.., 1990. – 456 с.: іл.

 4. Дорошенко Д.І. Історія України в 2-х томах. Том 1 (до половини XVII ст.). – К.: Глобус, 1991. – 238 с.

 5. Полянська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. Т 1. До середини XVII ст. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1953. -640 с.

 6. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Київ, 1990. – 524 с.

 7. Україна крізь віки: навчальний посібник з історії України для середніх шкіл. / 3б. статей. – К.: Ярославів Вал, 2000. – 232 с.

 8. Личность в истории Украины: Сборник: В 2 ч. Ч.1. Дидактические материалы по истории Украины (7-9 классы) / Авт.-сост. Н.И.Ольхіна, Л.Н.Непран, И.Н.Рыбак и др. – Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2002. с.1-70.

 9. Хрестоматія з іторії України: Посіб. для 7-11 кл. серед. шк. / Упоряд.: В.І.Гусев, Г.І.Сургай. – К.: Освіта, 1996. – с. 1-106.

 10. Роль козацтва в історії Донецького регіону. – Донецьк: Каштан, 2006. – 224 с. с іл.

 11. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIIІ ст.: Навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. Вузів, вчителів. – К.: Ґенеза, 1997. – 312 с.

 12. Манфред Н.З. Наполеон Бонапарт. – 4-е изд. – М.: Мисль, 1987. – 735 с.

 13. Тарле Е.В. Наполеон. – Мн.: Бєларусь, 1992. – 429 с.

 14. Українське козацтво: Мала енциклопедія. / Кер. авт. колект. Ф.Г.Гурченка; Відповід. ред. С.Р.Лях. – Вид. 2-е. – Київ: Ґенеза; Запоріжжя: Орем’єр, 2006. – 672 с.
Хочеш дізнатися більше?

9 кл. Історія рідного краю


Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка