Україн а донецька обласна державна адміністрація


У К Р А Ї Н А ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯСкачати 12.52 Mb.
Сторінка2/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
#12055
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

У К Р А Ї Н А

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


83001, м.Донецьк, вул.Артема, 129а Тел. (0622), 335-27-67. Факс (062) 304-53-09.Е-mail: guon@skif.net

Від 31.05.2010 № 01/08-1013 Управління ( відділи) освіти

міських рад та райдержадміністрації,

загальноосвітні навчальні заклади

Управління освіти і науки надсилає для використання методичні рекомендації щодо організації самоосвітньої діяльності учнів основної та старшої школи в літній період 2010 року

Додаток 224 стор.

Начальник управління Ю.І.Соловйов

Вик. Коваленко В.П.

т. 304-21-18

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Методичні рекомендації

щодо організації самоосвітньої діяльності учнів основної та старшої школи

в літній період 2010 року

Донецьк-2010ЗМІСТ

У К Р А Ї Н А 1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 1

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 10 КЛАСІВ 223


Вступ

Одне з пріоритетних завдань сучасної школи – це розвиток у школяра самостійності, здатності до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти. Це веління часу, на яке сучасна школа повинна відповісти новими методиками. Не менш важливим є прищеплення учням таких навичок, як готовність до співробітництва, толерантність, емпатія, здатність до творчої діяльності.

Досягнення цих цілей можливе за умов розширення освітніх функцій школи. Учні повинні отримати досвід самостійної пізнавальної діяльності, що ґрунтується на знаннях, отриманих із різних джерел. Всебічний досвід включає в себе не лише знання, уміння й навички, а й мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову складові, систему ціннісних орієнтацій тощо.

Отже, перед педагогами поставлене завдання оволодіння компетентнісним підходом організації освітнього процесу, де знання, уміння й навички є перш за все засобом у процесі розвитку особистості.

Згідно з Національною доктриною освіти в Україні необхідним є розвиток особистісно орієнтованої парадигми, яка повинна забезпечити умови для самореалізації, самоактуалізації кожної особистості, здатної до життєтворчості. За такої системи навчання в зміст освіти, що задається державною програмою, кожен учитель вносить свої корективи, враховуючи регіональні особливості, власний досвід та досвід дітей. Учитель переосмислює наукову інформацію підручника таким чином, щоб познайомити дітей з теорією, враховуючи пізнавальні можливості кожного учня, пов’язати її з життям, із тим, що дітям є доступним для розуміння, навчити творчо використовувати набуті знання у власній практичній діяльності. При цьому необхідно, щоб учитель міг створювати такі ситуації, що стимулюють власний пошук, самостійний процес оволодіння новими знаннями.

Потреба у розробці сучасних підходів до організації самоосвітнього процесу сьогодні є досить актуальною, що пов'язано зі зростанням ролі самоосвіти в житті людини. Розвиток науки, постійне нарощування інформації, підвищення вимог до будь-якого професіонала щодо його професійної майстерності вимагають систематично й наполегливо займатися самоосвітою. Школа є саме тією ланкою, де формується самоосвітня компетентність особистості, тому назріла необхідність розробки такої технології щодо підготовки школярів до самоосвіти, яка б забезпечувала успішну самоосвітню діяльність кожного учня.

У широкому розумінні навчання – це постійне використання прийомів, що стимулюють пізнавальну діяльність дітей, враховують їх досвід, особливості розвитку для того, щоб кожен учень міг знайти власний сенс цієї діяльності й відчував потребу в продовженні навчання шляхом самоосвіти. В основі такого навчання – проблемні та особистісні ситуації, що стимулюють активність та самостійний пошук учнів. Головне за такого підходу до навчання – не повідомлення та засвоєння знань школярами, а передача способів навчальної та творчої роботи. Розширення кругозору, пошук нових знань, розвиток умінь самостійного здобуття інформації стали нагальною потребою сучасності.

Самоосвіта - цілеспрямована, вільна та самостійна пізнавальна діяльність, спрямована на задоволення інтересів, потреб людини в пізнанні навколишнього світу і себе самої в ньому. Це складний вид систематичної пізнавальної діяльності, під час якої людина сама ставить перед собою пізнавальні цілі й завдання, визначає шляхи їх досягнення, контролює хід самостійної роботи з надбання знань та сама оцінює і вдосконалює їх результати.

Зміст самоосвіти школярів частіше за все пов’язаний з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів, задоволенням пізнавальних інтересів у процесі позакласної та позашкільної діяльності. Практика показує, що в процесі самоосвіти учні мають утруднення, які помітно знижують інтенсивність самоосвітньої роботи, ведуть до згасання інтересу до неї. Ці утруднення пов’язані з відсутністю в школярів умінь та навичок самостійної розумової праці, невмінням систематизувати отриману інформацію та співвідносити її зі своїми прогалинами в знаннях основ наук. Тому досить висока результативність самоосвіти практично неможлива без уміння навчати себе.

Запропоновані методичні рекомендації дають можливість учням основної та старшої шкіл організувати власну самоосвіту та самостійну роботу за тими напрямками, які для них є цікавими, поглибити та поширити знання з питань, які вони вважають необхідними для більш ґрунтовного вивчення, вдосконалити знання з навчальних предметів, де з тих чи інших причин виникли прогалини в знаннях, удосконалити навички самостійного пошуку, опрацювання та використання інформації в своєму житті тощо.Методичні рекомендації містять у собі такі рубрики:Перевір себе!Це цікаво!
Хочеш дізнатися більше?Спробуй це зробити!Обери для себе!Навчися вчитися!

Бухлова Н.В.,

ст. викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладанняМетодичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови і літератури під час літніх канікул


Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка