Україн а донецька обласна державна адміністраціяСкачати 12.52 Mb.
Сторінка49/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
#12055
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   64

57. Розрахуйте масову частку Натрію у сполуці Na2O:

а) 0,37;

б) 0,74;

в) 0,23;

г) 0,96.

58. Розрахуйте масову частку Оксигену у сполуці Сu2(ОН)2СО3:

а) 0,36;

б) 0,14;

в) 0,22;

г) 0,86.

59. Розрахуйте масову частку Купруму у сполуці CuSO45H2O:

а) 0,121;

б) 0,442;

в) 0,256;

г) 0,012.

60. Розрахуйте масову частку купрум сульфату у сполуці CuSO45Н2О:

а) 0,75;

б) 0,36;

в) 0,25;

г) 0,64.

61. Виберіть твердження щодо маси натрій оксиду кількістю речовини 1 моль:

а) дорівнює 39 г;

б) дорівнює 62 г;

в) менша за суму мас 1 моль натрію і 1 моль кисню;

г) дорівнює сумі мас 1 моль натрію і 1 моль кисню.

62. Виберіть твердження щодо масових часток елементів у малахіті (СuОН)2СО3:

а) Оксигену найменша; б) Оксигену найбільша;

в) Гідрогену найменша; г) Купруму найменша.

63. Виберіть твердження щодо масової частки Гідрогену:

а) у воді та амоніаку однакова;

б) у воді більша, ніж масова частка Оксигену;

в) в амоніаку менша, ніж масова частка Нітрогену;

г) в амоніаку більша, ніж масова частка Нітрогену.

64. Виберіть твердження щодо масової частки Карбону:

а) в алюміній карбіді менша за масову частку Алюмінію;

б) в алюміній карбіді більша за масову частку Алюмінію;

в) в метані менша, ніж масова частка Гідрогену;

г) в метані та алюміній карбіді однакова.

65. Виберіть твердження щодо розрахунку відносної густини газу за воднем:

а) відношення молекулярної маси водню до молекулярної маси даного газу;

б) відношення абсолютної густини водню до абсолютної густини даного газу;

в) відношення молярної маси даного газу до молярної маси водню;

г) добуток молярної маси даного газу та молярної маси водню.

66. Виберіть твердження щодо газу, що має формулу Н2Х і густину за воднем 17:

а) 1 л цього газу за нормальних умов має масу 17 г;

б) цей газ легший за повітря;

в) молярна маса цього газу - 17 г/моль;

г) порядковий номер елемента X - 16.

67. Виберіть відповідь щодо відносної густини сірководню:

а) за воднем дорівнює 17; б) за киснем більше 2;

в) за азотом дорівнює 2,43; г) за повітрям дорівнює 1,06.

68. Виберіть твердження щодо газу ХН3 з густиною за воднем 8,5:

а) речовина Х2 є основною складовою повітря;

б) важчий за повітря;

в) молярна маса Х2 дорівнює 14 г/моль;

г) не має запаху.

69. Виберіть твердження щодо газу Х2Н4 з густиною за воднем 14:

а) молярна маса дорівнює 14 г/моль;

б) порядковий номер елемента X - 14;

в) молярна маса дорівнює 28 г/моль:

г) об'єм 2 моль газу за н. у. дорівнює 22,4 л.

70. Виберіть твердження щодо газу з густиною за воднем 22:

а) молярна маса дорівнює 22 г/моль;

б) легший за кисень;

в) густина цього газу за повітрям більше 1;

г) це - карбон(ІІ) оксид.

71. Визначте порядковий номер елемента X, що утворює оксид Х2О5 з відносною молекулярною масою 142:

а) 17;

б) 1;

в) 15;

г) 7.

72. Визначте елемент X, що утворює оксид ХО2 з відносною молекулярною масою 44:

а) Силіцій; б) Карбон;

в) має порядковий номер 12; г) входить до складу води.

73. Визначте порядковий номер елемента X, що утворює речовину ХО з відносною молекулярною масою 30:

а) 6;

б) 7;

в) 14;

г) 15.

74. Виберіть твердження щодо елемента X, який утворює оксид Х2О3 з відносною молекулярною масою 102:

а) метал; б) знаходиться у другому періоді періодичної системи;

в) має порядковий номер 8; г) Бор.

75. Визначте період, в якому розташований у періодичній системі елемент X, що утворює оксид Х2О3 з відносною молекулярною масою 70:

а) І;

б) III;

в) IV;

г) ІІ.

76. Виберіть твердження щодо сполуки ХО, яка при спалюванні перетворюється на газ ХО2 з густиною за воднем 22:

а) молярна маса ХО2 дорівнює 28 г/моль;

б) молярна маса ХО дорівнює 44 г/моль;

в) співвідношення об'ємів ХО та кисню в реакції горіння дорівнює 2:1;

г) X - елемент із порядковим номером 5.

77. Розрахуйте кількість речовини (моль) кисню об'ємом 33,6 л при 101,3 кПа та 25°С:

а) 1,37;

б) 1,18;

в) 1,57;

г) 1,97.

78. Розрахуйте об'єм (м3) молекул азоту, що займає 3,011021 при 101,3 кПа та 25°С:

а) 7,010-2;

б) 1,2210-4;

в) 1,1410-4;

г) 1,1310-1.

79. Розрахуйте молярну масу (г/моль) газу, 100 мл якого за н. у. мають масу 0,196 г:

а) 28;

б) 44;

в) 60;

г) 89.

80. Розрахуйте молекулярну масу (а.о.м.) сполуки Н2Е з масовою часткою елемента Е 0,89:

а) 18;

б) 28;

в) 82;

г) 31.

81. Розрахуйте молекулярну масу (а.о.м.) сполуки Е2О з масовою часткою елемента Е 0,83:

а) 94;

б) 63;

в) 76;

г) 14.

82. Розрахуйте молекулярну масу (а.о.м.) сполуки Н2ЕО4 з масовою часткою елемента Е 0,326:

а) 98;

б) 63;

в) 86;

г) 31.

83. Розрахуйте молекулярну масу (а.о.м.) сполуки НЕО4 з масовою часткою елемента Е 0,458:

а) 98;

б) 163;

в) 120;

г) 145.

84. Розрахуйте масу суміші (г), що містить 0,2 моль натрій хлориду та 0,1 моль натрій сульфату:

а) 19,2;

б) 8,5;

в) 25,9;

г) 12,4.

85. Розрахуйте масу суміші (г), що містить 5,6 л (н. у.) кисню та 11,2л (н. у.) сірководню:

а) 25,0;

б) 43,8;

в) 56,4;

г) 98,7.

86. Розрахуйте масову частку водню в суміші, що містить 2 г водню та 3 г аргону:

а) 0,2;

б) 0,1;

в) 0,4;

г) 0,5.

87. Розрахуйте об'єм (л) за н. у. суміші, що містить 0,1 моль кисню та 0,1 моль азоту:

а) 0,20;

б) 6,00;

в) 4,48;

г) 3,20.

88. Розрахуйте об'єм (л) за н. у. суміші, що містить 2,0 г водню та 2,8 г азоту:

а) 24,64;

б) 2,24;

в) 4,48;

г) 22,40.

89. Розрахуйте об'ємну частку аргону в суміші, що містить 2 л (н. у.) аргону та 6 л (н. у.) азоту:

а) 0,50;

б) 0,30;

в) 0,25;

г) 0,15.

90. Розрахуйте об'ємну частку азоту в суміші, утвореної з 2,8 г азоту та 3,2 г кисню:

а) 0,50;

б) 0,53;

в) 0,47;

г) 0,25.

Завдання 91 - 94 містять чотири або п'ять відповідей, які необхідно розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.

91. Розташуйте сполуки за збільшенням валентності Нітрогену:

а) NH3;

б) N2O;

в) NO2;

г) NO.

92. Розташуйте сполуки за збільшенням молярної маси:

а) Na2O;

б) СО2;

в) Аl2О3;

г) SO3;

д) МgО.

93. Розташуйте сполуки за збільшенням масової частки Карбону:

а) CO;

б) СН4;

в) СО2;

г) ССl4;

д) Fe3C.

94. Розташуйте сполуки за збільшенням кількості атомів елементів в 1 л газів (н. у.):

а) NH3;

б) N2O;

в) N2O4;

г) NO;

д) N2O3.

Завдання 95-101 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть всі правильні відповіді.

95. Виберіть твердження щодо предмета хімії:

а) вивчає природні та штучні матеріали;

б) вивчає склад і будову речовин;

в) вивчає форми руху речовини;

г) вивчає властивості речовин та їх перетворення.

96. Виберіть твердження, в якому йдеться про просту речовину:

а) повітря складається переважно з кисню та азоту;

б) хлор міститься у біологічних рідинах;

в) головний компонент чорних сплавів - залізо;

г) гемоглобін містить залізо і забезпечує дихання клітин.

97. Виберіть твердження, в якому йдеться про хімічний елемент:

а) у рослинні організми фосфор потрапляє з мінеральних добрив;

б) магній міститься у морській воді;

в) залізо при нагріванні із сіркою утворює сульфід;

г) природний хлор складається з двох нуклідів.

98. Виберіть хімічні елементи, що здійснюють кругообіг у природі:

а) Нітроген;

б) Ферум;

в) Карбон;

г) Сульфур;

д) Оксиген.

99. Виберіть хімічні елементи, що входять до складу живої матерії:

а) Флуор;

б) Калій;

в) Сульфур;

г) Нітроген;

д) Гелій.

100. Виберіть твердження щодо вуглекислого газу:

а) може бути одержаний з чадного газу;

б) газувата речовина, важча за повітря;

в) підтримує горіння;

г) з лугами може утворювати гідрогенкарбонати;

д) з кислотами може утворювати карбонати.

101. Виберіть речовини, штучно одержані людиною:

а) питна сода;

б) крейда;

в) сірчана кислота;

г) кварц;

д) кухонна сіль.

III рівень

Завдання 102-115 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.

102. Встановіть відповідність між визначенням та поняттям.

Визначення:

Поняття:

1) найменша частинка речовини, яка зберігає її хімічні

а) молекула;

властивості і здатна до самостійного існування;

б) атом;

2) вид атомів з однаковим зарядом ядра;

в) хімічний елемент;

3) найменша частинка речовини, яка складається з позитивно

г) речовина;

зарядженого ядра і негативно заряджених електронів;

д) моль,

4) порція речовини, що містить 61023 відповідних атомів або
молекул.
103. Встановіть відповідність між формулою речовини та молярною масою.

Формула речовини:

Молярна маса, г/моль:

1) Н3РО4;

а) 90;

2) Fe(OH)2;

б) 200;

3) СаВr2;

в) 65;

4) NaBrO2.

г) 98;
д) 135.

104. Встановіть відповідність між відносною молекулярною масою та хімічною формулою.

Хімічна формула:

Відносна молекулярна маса:

1) H2SiO3;

a) 222;

2) Fe(OH)2;

б) 202;

3) Сu2(ОН)2СО3;

в) 107;

4) Na2B4O7;

г) 78.

5) Fe(OH)3.
105. Встановіть відповідність між масою та кількістю речовини.

Маса речовини, г:

Кількість речовини, моль:

1) 196 г H2SO4;

a) 2,0;

2) 20 г NaOH;

б) 10,0;

3) 585 г NaCl;

в) 0,5;

4) 20 г СаСО3.

г) 0,2;
д) 0,1.

106. Встановіть відповідність між хімічною формулою та валентністю Хлору.

Хімічна формула:

Валентність Хлору:

1) NaClO;

a) VI;

2) NaClO2;

б) V;

3) NaClO3;

в) III;

4) NaClO4.

г) І;
д) VII.

107. Встановіть відповідність між хімічною формулою оксиду та валентністю елемента.

Хімічна формула оксиду:

Валентність елемента Е:

1) ЕО;

а) VII;

2) Е2О;

б) VI;

3) Е2О7;

в) III;

4) Е2О3.

г) І;
д) II.

108. Встановіть відповідність між формулами гідроксиду та оксиду.

Формула оксиду:

Формула гідроксиду:

1) ЕО;

а) Н2ЕО4;

2) ЕО3;

б) Е(ОН)2 або Н2ЕО2;

3) Е2О3;

в) Е(ОН)3 або Н3ЕО3;

4) ЕО2;

г) Н2ЕО3 або Н4ЕО4.

5) Е2О.
109. Встановіть відповідність між формулами гідроксиду та оксиду.

Формула оксиду:

Формула гідроксиду:

1) Е2О5;

а) НЕО3 або Н3ЕО4;

2) Е2О;

б) НЕО або ЕОН;

3) Е2О7;

в) НЕО4 або Н5ЕО6.

4) Е2О3.
110. Встановіть відповідність між об'ємом газу та його масою.

Об'єм газу (н. у.):

Маса, г:

1) 224 мл Сl2;

а) 0,34;

2) 0,448 л О2;

б) 15,00;

3) 67,2 л N2;

в) 0,64;

4) 11,2 л NO.

г) 0,71;
д) 84,00.

111. Встановіть відповідність між об'ємом газу та кількістю молекул.

Об'єм газу (н. у.):

Кількість молекул:

1) 224 мл Сl2;

а) 1,81024;

2) 0,448 л О2;

б) 9,01023;

3) 67,2 л N2;

в) 6,01021;

4) 11,2 л NO.

г) 1,21022;
д) 3,01023.

112. Встановіть відповідність між формулою оксиду та масовою часткою елемента в ньому.

Формула оксиду:

Масова частка елемента Е:

1) ЕО;

а) 0,30;

2) Е2О5;

б) 0,37;

3) Е2О3;

в) 0,26;

4) ЕО2.

г) 0,47;
д) 0,57.

113. Встановіть відповідність між формулою оксиду та елементом.

Формула оксиду:

Елемент Е:

1) ЕО;

а) Аg;

2) Е2О;

б) Аl;

3) Е2О3;

в) Si;

4) EO2.

г) Ne;
д) Zn.

114. Встановіть відповідність між відносною густиною газу та його хімічною формулою.

Відносна густина газу:

Хімічна формула газу:

1) DПОВ. = 1,17;

a) NH3;

2) DН2 = 16,00;

б) H2S;

3) DHe = 4,25;

в) СН4;

4) DAr = 0,40.

г) О2;
д) СО2.

115. Встановіть відповідність між речовиною та кількістю видів атомів у молекулі.

Кількість видів атомів у молекулі:

Речовина:

1) один;

а) метан;

2) два;

б) озон;

3) три;

в) нітрометан;

4) чотири;

г) хлороформ.

5) п'ять.
Завдання 116-119 містять чотири або п'ять відповідей, які необхідно розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.

116. Встановіть послідовність величин для кисню згідно з ланцюжком маса (г) кількість речовини (моль) об'єм (н. у., л) кількість молекул кількість атомів:

а) 6,021022;

б) 2,24;

в) 3,2;

г) 1,2041023;

д) 0,1.

117. Встановіть послідовність величин для амоніаку згідно з ланцюжком об'єм (н. у., л) маса (г) кількість речовини (моль) кількість молекул кількість атомів:

а) 4,8161023;

б) 0,20;

в) 1,2041023;

г) 3,40;

д) 4,48.

118. Встановіть послідовність величин для азоту згідно з ланцюжком кількість молекул кількість атомів кількість речовини (моль) об'єм (н. у., л) маса (г):

а) 22,4;

б) 6,021023;

в) 1;

г) 1,2041024;

д) 28.

119. Встановіть послідовність величин для азоту згідно з ланцюжком кількість речовини (моль) маса (г) кількість атомів кількість молекул об'єм (н. у., л):

а) 56;

б) 1,2041024;

в) 2;

г) 44,8;

д) 2,4021024.

Завдання 120-125 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.

120. Виберіть речовини, які існують у природі:

а) залізо;

б) фосфор;

в) силікагель;

г) негашене вапно;

д) сірка.

121. Виберіть процеси, які є хімічною реакцією:

а) розчинення хлороводню у воді; б) розчинення натрію у воді;

в) розчинення натрій гідроксиду у воді; г) розчинення алюміній хлориду у воді;

д) розчинення фосфорного ангідриду у воді.

122. Виберіть процеси, в яких не змінюється природа речовини:

а) розчинення хлору у воді; б) плавлення льоду;

в) розчинення натрій хлориду у воді; г) стоплення заліза і цинку;

д) скисання молока.

123. Виберіть методи, якими можна скористатися для розділення суміші ацетону і води:

а) центрифугування; б) перегонка; в) відстоювання;

г) фільтрування; д) хроматографія.

124. Виберіть методи, якими можна скористатися для виділення купрум(ІІ) сульфіду із водного розчину:

а) центрифугування; б) перегонка; в) відстоювання;

г) фільтрування; д) хроматографія.

125. Виберіть суміші газів, для яких будуть чисельно збігатися масові та об'ємні частки:

а) N2 і С2Н6;

б) О2 і N2;

в) СО2 і N2O;

г) CO і С2Н4;

д) CO і N2.

Перевір себе!

Метали


І рівень

Завдання 1-36 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1. Виберіть твердження, яке характеризує більшість металів при 25°С:

а) рідкі речовини; б) газоподібні речовини;

в) тверді речовини; г) топляться.

2. Виберіть метали, які мають забарвлення:

а) залізо та цинк; б) мідь та золото;

в) алюміній та кальцій; г) ртуть.

3. Виберіть самородні метали:

а) золото і платина; б) залізо і хром;

в) калій і натрій; г) магній і кальцій.

4. Виберіть твердження, яке характеризує стан металів у природі:

а) перебувають тільки у вільному стані;

б) поширені переважно в окисненому стані у вигляді руд;

в) перебувають переважно у вигляді кислих солей;

г) перебувають у вигляді сплавів.

5. Виберіть твердження, яке характеризує фізичні властивості металів:

а) теплопровідність, пластичність; б) крихкість, прозорість;

в) еластичність, неелектропровідність; г) пластичність, прозорість.

6. Виберіть рядок, в якому перелічені металічні елементи;

а) Купрум, Аргентум, Ферум, Гідроген, Станум;

б) Натрій, Магній, Берилій, Сульфур, Калій;

в) Нітроген, Гідроген, Флуор, Хлор, Фосфор;

г) Купрум, Станум, Плюмбум, Кальцій, Берилій.

7. Вкажіть розташування лужних металів у періодичній системі хімічних елементів:

а) головна підгрупа І групи; б) головна підгрупа III групи;

в) І період; г) III період.

8. Виберіть рядок, в якому перелічені лужні метали:

а) натрій, калій, кальцій, магній; б) залізо, цинк, нікель, хром;

в) магній, кальцій, алюміній, берилій; г) натрій, калій, літій, рубідій.

9. Виберіть рядок, у якому перелічені лужноземельні метали:

а) Li, Na, Ba;

б) Са, Sr, Ba;

в) К, Fe, Cs;

г) Na, Li, Rb.

10. Вкажіть тип хімічного зв'язку у металах:

а) металічний; б) ковалентний полярний;

в) йонний; г) ковалентний неполярний.

11. Вкажіть відновник, що використовують при добуванні металів у промисловості:

а) сірководень; б) натрій сульфіт; в) амоніак; г) кокс.

12. Вкажіть процес, за допомогою якого добувають у промисловості Калій:

а) електроліз водних розчинів його солей;

б) електроліз розплавів його солей;

в) відновлення його оксиду коксом;

г) використання в якості сировини оксиду.

13. Виберіть рядок, в якому перелічені методи одержання металів у промисловості:

а) пірометалургія, алюмінотермія, електроліз, гідрометалургія;

б) піроліз, крекінг, пірометалургія, електроліз;

в) ректифікація, відстоювання, рафінування, гальванопластика;

г) розклад, випалювання, крекінг, гідроліз.

14. Виберіть характеристику лужних металів:

а) хімічно найактивніші;

б) мають найбільші значення електронегативності;

в) топляться при кімнатній температурі;

г) у ряді активностей розташовані після Гідрогену.

15. Виберіть твердження, яке характеризує атоми металів у реакціях:

а) приймають електрони і відновлюються;

б) не змінюють ступінь окиснення;

в) віддають електрони і окиснюються;

г) віддають електрони і відновлюються.

16. Виберіть характеристику загальних хімічних властивостей металів:

а) здатність взаємодіяти з основними оксидами; б) здатність розчинятися в лугах;

в) здатність розчинятися в кислотах; г) здатність реагувати з азотом.

17. Виберіть твердження, яке характеризує взаємодію лужних металів з водою:

а) реагують активно з утворенням гідроксиду та водню;

б) реагують з утворенням кислот;

в) реагують повільно з утворенням основних оксидів;

г) реагують лише при нагріванні.

18. Виберіть метали, які здатні витискувати водень із води:

а) лужні та лужноземельні; б) підгрупа Феруму;

в) лужні; г) всі метали.

19. Виберіть рядок, що містить формули оксидів лужних металів:

а) Na2O, Ag2O, Rb2O, Cs2O; б) Li2O, KOH, K2O, Na2O;

в) К2О, Na2O, Li2O, Cs2O; г) LiOH, KOH, K2O, Na2O.

20. Виберіть ознаку, що відповідає якісній реакції на йони Ва2+:

а) білий осад при взаємодії із сульфат-йонами;

б) білий осад при взаємодії із хлорид-йонами;

в) жовтий колір полум'я;

г) білий осад при взаємодії з нітрат-йонами.

21. Виберіть колір, у який забарвлюють полум'я йони Na+:

а) зелений;

б) червоний;

; в) жовтий;

г) синій.

22. Виберіть характеристику заліза:

а) лужноземельний метал; б) компонент чавуну;

в) легкий метал; г) лужний метал.

23. Виберіть рядок, у якому записано формули гідроксидів лужних металів:

а) NaOH, LiOH, К2О, RbCl; б) КОН, NaOH, CsOH, RbOH;

в) LiOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, FrOH; г) КОН, Са(ОН)2, CsOH, RbOH.

24. Виберіть електронну родину хімічних елементів, до яких належать лужні метали:

а) s-елементи;

б) р-елементи;

в) d-елементи;

г) f-елементи.

25. Виберіть підгрупу хімічних елементів, до якої не входять елементи-метали:

а) III A;

б) V Б;

в) VIII А;

г) VII Б.

26. Вкажіть метал, який в техніці називають чорним:

а) натрій;

б) цинк;

в) срібло;

г) залізо.

27. Виберіть назву, що відповідає металам Au, Ag, Pt, Pd:

а) чорні;

б) лужні;

в) радіоактивні;

г) благородні.

28. Виберіть характеристику, що визначає хімічні властивості металів:

а) ковкість і пластичність; б) енергія спорідненості до електрону;

в) енергія йонізації; г) температура плавлення.

29. Виберіть твердження щодо реакції металів на дію навколишнього середовища:

а) розкладаються; б) кородують;

в) підлягають ерозії; г) втомлюються.

30. Вкажіть назву мінералу, що містить сполуку MgCO3СаСО3:

а) кальцит;

б) доломіт;

в) магнезит;

г) ангідрит.

31. Вкажіть формулу гашеного вапна:

а) Са(ОН)2;

б) СаО;

в) CaSO41/2Н2О;

г) CaSO42Н2О.

32. Вкажіть метал, що утворює хлорне вапно:

а) натрій;

б) магній;

в) калій;

г) кальцій.

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка