Україн а донецька обласна державна адміністраціяСкачати 12.52 Mb.
Сторінка50/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
#12055
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   64

33. Виберіть формулу лугу:

а) Ве(ОН)2;

б) Мg(ОН)2;

в) Сu(ОН)2;

г) Ва(ОН)2.

34. Вкажіть елемент, що входить до складу хлорофілу зелених рослин:

а) Берилій;

б) Магній;

в) Кальцій;

г) Стронцій.

35. Виберіть формулу негашеного вапна:

а) Са(ОН)2;

б) СаО;

в) СаСО3;

г) CaSO42Н2О.

36. Виберіть формулу речовини, водний розчин якої називають вапняною водою:

а) Ве(ОН)2;

б) Мg(ОН)2;

в) Са(ОН)2;

г) Sr(OH)2.

37. Вкажіть формулу речовини, яка є отрутою для людини:

а) MgSO47Н2О;

б) НgСl2;

в) Na2SO410H2O;

г) NaHCO3.

38. Визначте процес, за допомогою якого метали частіше одержують із руд:

а) топлення;

б) лиття;

в) відновлення;

г) окиснення.

39. Визначте важкий м'який метал, який застосовується для виготовлення фарби, куль, в акумуляторах:

а) олово;

б) мідь;

в) свинець;

г) цинк.

40. Виберіть калійне добриво, в якому вміст калію найбільший:

а) КСl;

б) K2SO4;

в) KHSO4;

г) KNO3.

41. Виберіть солі, якими обумовлена тимчасова твердість води:

а) Na2CO3, K2CO3; б) Са(НСО)3, Мg(НСО3)2; в) NaHCO3, KHCO3; г) СаСО3, МgСО3.

42. Виберіть солі, якими обумовлена постійна твердість води:

а) сульфати і хлориди натрію і калію; б) сульфати і хлориди кальцію та магнію;

в) карбонати натрію і калію; г) гідрогенкарбонати кальцію і магнію.

II рівень

Завдання 43-90 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

43. Виберіть твердження, яке характеризує сталь:

а) сплав будь-якого металу з вуглецем;

б) хімічно чисте залізо;

в) сплав заліза з вуглецем;

г) сплав, в якому вміст вуглецю більший порівняно із чавуном.

44. Виберіть місце в періодичній системі, де переважно розміщені метали:

а) VI-VII групи, головні підгрупи; б) І-III групи, головні підгрупи;

в) IV-V групи, головні підгрупи; г) VIII група, головна підгрупа.

45. Виберіть електронну формулу зовнішнього електронного шару атомів лужних металів:

а) ns1;

б) ns2;

в) ns2np1;

г) ns2np2.

46. Виберіть твердження, яке характеризує особливість взаємодії нітратної кислоти з металами:

а) концентрація кислоти та активність металу впливають на продукти реакції;

б) магній та цинк у реакціях із цією кислотою утворюють оксиди;

в) усі метали у реакціях із кислотою виділяють водень;

г) мідь реагує тільки із сильно розбавленою кислотою.

47. Виберіть твердження, яке відповідає властивостям заліза:

а) реагує з концентрованою нітратною кислотою;

б) взаємодіє з киснем з утворенням солей;

в) реагує із солями більш активних металів;

г) реагує із солями менш активних металів.

48. Виберіть твердження щодо властивостей кальцію та магнію:

а) валентність цих металів у сполуках дорівнює III;

б) відносять до групи лужних металів;

в) перебувають у природі у вигляді самородків;

г) входять до складу солей, що зумовлюють твердість води.

49. Виберіть твердження, що характеризує алюміній та ферум:

а) знаходяться в III періоді ПС; б)знаходяться в головних підгрупах;

в) Аl - більш активний метал, ніж Fe; г) знаходяться в побічних підгрупах.

50. Виберіть твердження, що відповідає властивостям магнію і кальцію у реакціях:

а) з киснем утворюють пероксиди;

б) з водою при нагріванні утворюють гідроксиди;

в) з водою при нагріванні утворюють оксиди;

г) з соляною кислотою не витискують водень.

51. Виберіть кислоту, в якій алюміній не розчиняється за звичайних умов:

а) HСl(КOНЦ.);

б) HNO3(POЗБ.);

в) H2SO4(POЗБ.);

г) H2SO4(КOНЦ).

52. Виберіть кислоту, в якій мідь не розчиняється:

а) HNO3(КOНЦ.);

б) НNО3(POЗБ.);

в) НСl(POЗБ.);

г) H2SO4(КOНЦ.).

53. Виберіть пару реагентів, у результаті взаємодії яких можна одержати ферум(ІІ) гідроксид:

а) Fe з водою;

б) FeO з водою;

в) FeSO4 з лугом;

г) FeCl2 з водою.

54. Виберіть твердження, яке характеризує властивості ферум(ІІ) гідроксиду:

а) розчиняється тільки в кислотах; б) розчиняється тільки в лугах;

в) розчиняється тільки в воді; г) розчиняється в лугах і в кислотах.

55. Виберіть формулу продукту відновлення сульфатної кислоти (масова частка розчину - 0,10) цинком:

a) SO2;

б) Н2;

в) H2S;

г) S.

56. Виберіть формулу продукту відновлення нітратної кислоти (масова частка розчину - 0,03) алюмінієм:

a) NO;

б) Н2;

в) NO2;

г) NH4NO3.

57. Виберіть твердження, яке характеризує властивості алюміній(ІІІ) гідроксиду:

а) розчиняється тільки в кислотах; б) розчиняється тільки в лугах;

в) розчиняється тільки у воді; г) розчиняється в лугах та в кислотах.

58. Виберіть формулу продукту, який утворюється при додаванні розчину соди до розчину алюміній(ІІІ) сульфату:

а) Аl2(СО3)3;

б) Аl(ОН)3;

в) Al(HSO4)3;

г) AlOHSO4.

59. Виберіть формулу продукту, який утворюється при розчиненні алюміній(ІІІ) гідроксиду в надлишку розчину сірчаної кислоти:

а) Аl2(SO4)3;

б) AlOHSO4;

в) Al(HSO4)3;

г) Al2(OH)4SO4.

60. Вкажіть метал, який найшвидше реагує з водою:

а) літій;

б) калій;

в) натрій;

г) кальцій.

61. Вкажіть продукти, які утворюються при взаємодії калію з водою:

а) К2О та Н2;

б) К2О та О2;

в) КОН та О2;

г) КОН та Н2.

62. Виберіть твердження, яке характеризує властивості магній гідроксиду:

а) розчиняється тільки у кислотах; б) розчиняється тільки у лугах;

в) розчиняється тільки у воді; г) розчиняється в лугах і у кислотах.

63. Вкажіть забарвлення фенолфталеїну у розчині, що утворився при розчиненні у воді магній оксиду:

а) малинове;

б) відсутнє;

в) оранжеве;

г) жовте.

64. Виберіть рядок хімічних елементів, що належать до лужноземельних металів:

а) Са, Ва, Ra, Sr, Be, Mg; б) Са, Sr, Ba;

в) Са, Ra, Be, Sr; г) Са, Be, Mg.

65. Виберіть формулу продукту, який утворюється при термічному розкладі амоній дихромату:

a) N2;

б) NH3;

в) NO2;

г) Н2.

66. Виберіть твердження, яке характеризує властивості алюміній(ІІІ) оксиду:

а) розчиняється тільки у кислотах; б) розчиняється тільки у лугах;

в) практично не розчиняється в розчинах; г) розчиняється в лугах і у кислотах.

67. Вкажіть забарвлення розчинів, що містять йони Сr2О72-:

а) біле;

б) коричневе;

в) жовте;

г) жовтогаряче.

68. Виберіть властивості, що характеризують хромати:

а) окисні;

б) відновні;

в) окисно-відновні;

г) інертні.

69. Виберіть формулу речовини, яка утворюється при взаємодії заліза з розведеною соляною кислотою:

а) FeCl3;

б) FeCl2;

в) Fe(OH)2Cl;

г) FeOHCl2.

70. Виберіть реакцію, у результаті якої можна одержати ферум(ІІІ) гідроксид:

а) взаємодія металу з водою; б) взаємодія оксиду з водою;

в) взаємодія солі з лугом; г) взаємодія солі з водою.

71. Виберіть твердження, яке характеризує властивості ферум(ІІІ) гідроксиду:

а) розчиняється тільки у кислотах; б) розчиняється тільки у лугах;

в) розчиняється тільки у воді; г) розчиняється тільки у розчинах солей.

72. Виберіть формулу речовини, яка утворюється в результаті дії розведеної сульфатної кислоти на залізо:

a) SO2;

б) Н2;

в) H2S;

г) SO3.

73. Виберіть формулу кислоти, з якою практично не взаємодіє залізо за звичайних умов:

а) H2SO4(КOНЦ.);

б) НNО3(POЗБ.);

в) НСl(POЗБ.);

г) H2SO4(POЗБ.).

74. Виберіть реактив для проведення якісної реакції на йони Fe2+:

а) K3[Fe(CN)6];

б) K4[Fe(CN)6];

в) KSCN;

г) КОН.

75. Виберіть формулу речовини, яка утворюється при додаванні розчину соди до розчину ферум(ІІІ) сульфату:

а) Fe2(CO3)3;

б) Fe(OH)3;

в) Fe(HSO4)3;

г) Fe(OH)SO4.

76. Виберіть формулу кислоти, з якою практично не взаємодіє мідь:

а) H2SO4(КOНЦ.);

б) HNO3(POЗБ.);

в) НСl(POЗБ.);

г) HNO3(КOНЦ.).

77. Виберіть формулу продукту відновлення розведеної нітратної кислоти міддю:

а) NO;

б) Н2;

в) NO2;

г) NH4NO3.

78. Виберіть твердження, яке характеризує властивості ферум(ІІ) гідроксиду:

а) розчиняється тільки в кислотах; б) розчиняється тільки в лугах;

в) розчиняється тільки у воді; г) розчиняється в лугах і у кислотах.

79. Виберіть пару реагентів, у результаті взаємодії яких можна одержати цинк(ІІ) гідроксид:

а) Zn та Н2О;

б) ZnО та Н2О;

в) ZnSO4 та NaOH;

г) ZnCl2 та Н2О.

80. Виберіть твердження, яке характеризує властивості цинк(ІІ) гідроксиду:

а) розчиняється тільки в кислотах; б) розчиняється тільки в лугах;

в) розчиняється тільки в воді; г) розчиняється в лугах і у кислотах.

81. Вкажіть метал, що не витісняє водень із розведеної сірчаної кислоти:

а) срібло;

б) цинк;

в) залізо;

г) алюміній.

82. Виберіть електронну формулу атома Алюмінію:

a) 1s22s22p63s1;

б) 1s22s22p3;

в) 1s22s22p63s23p1;

г) 1s22s22p63s23p3.

83. Виберіть електронну формулу атома Феруму:

а) 1s22s22p63s23p63d64s2; б) 1s22s22p63s23p63d84s2;

в) 1s22s22p63s23p63d74s2; г) 1s22s22p63s23p64s24p6.

84. Виберіть пару атомів металів з однаковими валентними електронами:

а) Сu і Са;

б) Сu і Zn;

в) Са і Zn;

г) Fe і Zn.

85. Виберіть твердження, яке пояснює атмосферну корозію одного з двох металів, що контактують між собою:

а) обидва метали реагують з киснем повітря і утворюють оксиди;

б) закон збереження маси не дає змоги зберігатися обом металам;

в) два метали мають різну хімічну активність і реагують між собою;

г) утворюється гальванічна пара і активніший метал швидко кородує.

86. Виберіть, в якому рядку перелічені тільки амфотерні гідроксиди:

а) Мn(ОН)2, Cr(OH)2, Cu(OH)2; б) Zn(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)3;

в) Аl(ОН)3, КОН, Мg(ОН)2; г) Sn(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3.

87. Вкажіть сполуки, які утворюються при прожарюванні малахіту в атмосфері водню:

а) Cu2O, H2, СО2;

б) CuO, H2O, СО2;

в) Сu, Н2О, СО2;

г) СuСО3, Н2О, СО2.

88. Виберіть рядок металів, які одержують у промисловості електролізом водних розчинів:

а) цинк, кадмій, кобальт; б) кадмій, кобальт, алюміній;

в) цинк, нікель, магній; г) нікель, кобальт, натрій.

89. Визначте кількість речовини нітратної кислоти (80%-й розчин), необхідної для розчинення міді кількістю речовини 3 моль:

а) 2;

б) 4;

в) 8;

г) 6.

90. Визначте об'єм водню (л, н.у.), що виділяється при розчиненні 5,6 г заліза в розчині соляної кислоти:

а) 2,24;

б) 4,48;

в) 1,12;

г) 6,72.

Завдання 91-100 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.

91. Виберіть твердження щодо двовалентного металу, масова частка якого в оксиді дорівнює 0,8:

а) метал знаходиться у II Б групі періодичної системи;

б) в ряді напруг метал знаходиться після водню;

в) метал здатний витісняти водень з води та кислот;

г) двозарядний катіон металу забарвлює розчини у блакитний колір;

д) метал знаходиться у І Б групі періодичної системи.

92. Виберіть твердження щодо металу, природний мінерал якого називається «пірит» і містить компонент MeS2 з молярною масою 120 г/моль:

а) метал знаходиться у VIII Б групі періодичної системи;

б) в ряді напруг метал знаходиться після водню;

в) метал здатний витісняти водень з кислот;

г) метал є головною складовою чорних сплавів;

д) метал - благородний і дуже стійкий до агресивного середовища.

93. Виберіть твердження щодо двохвалентного металу, природний мінерал якого називається «мармур», є карбонатом з масовою часткою металу 40%:

а) метал знаходиться у II А групі періодичної системи і називається лужно-земельним;

б) в ряді напруг метал розміщений після водню і знаходиться серед благородних;

в) метал активно витісняє водень із води і кислот;

г) катіони металу є у природній воді і забезпечують її твердість;

д) метал - благородний і дуже стійкий до агресивного середовища.

94. Виберіть твердження щодо трьохвалентного металу, масова частка якого в оксиді складає 89,14%:

а) метал не розчиняється в чистих соляній та азотній кислотах, але дуже активно розчиняється в їх суміші;

б) метал є основою ювелірних сплавів, використовується для виготовлення прикрас;

в) метал у природі зустрічається у вільному стані, має жовте забарвлення і є благородним;

г) метал розчиняється в чистих соляній та азотній кислотах з утворенням солей.

95. Виберіть рівняння реакцій, які перебігають за звичайних умов:

а) Сu + Н2О ; б) Са + НСl ; в) Fe + H2SO4(P.) ; г) Zn + H2O ; д) Аg + О2 .

96. Виберіть твердження щодо двохвалентного металу, 14 г якого витісняють з соляної кислоти 5,6 л (н.у.) водню:

а) метал знаходиться у II А групі періодичної системи;

б) у ряді напруг метал розміщений до водню;

в) метал не має міцної захисної плівки, активно руйнується середовищем;

г) катіони металу перебувають у природній воді і забезпечують її твердість;

д) метал одержують пірометалургійним відновленням оксидів.

97. Виберіть твердження щодо трьохвалентного металу, 5,4 г якого витісняють із розчину натрій гідроксиду 6,72 л (н.у.) водню:

а) метал знаходиться у III А групі періодичної системи;

б) сполуки металу мають типові амфотерні властивості;

в) метал не має міцної захисної плівки, активно руйнується середовищем;

г) катіони металу ізоелектронні інертному газу II періоду;

д) метал одержують пірометалургійним відновленням оксидів.

98. Виберіть метали, які одержують пірометалургійним способом із використанням коксу в якості відновника:

а) залізо;

б) натрій;

в) марганець;

г) мідь;

д) алюміній.

99. Виберіть метали, які одержують електролізом розплавів:

а) залізо;

б) калій;

в) хром;

г) кальцій;

д) алюміній.

100. Виберіть твердження щодо одновалентного металу, якщо із 6,2 г його оксиду утворюється 14,2 г сульфату:

а) десятиводний кристалогідрат сульфату металу називається «глауберова сіль»;

б) кисла сіль металу та вугільної кислоти широко використовується у медицині та харчовій промисловості;

в) метал не має міцної захисної плівки, активно руйнується середовищем;

г) метал розміщується в IV періоді періодичної системи, в І Б групі;

д) метал одержують пірометалургійним відновленням оксидів.

101. Виберіть твердження щодо системи, утвореної в результаті реакції, що протікає за схемою Fe2(SO4)3 + 2NaOH :

а) утворюється основна сіль Fe2(OH)2SO4; б) утворюється основна сіль FeOHSO4;

в) утворюється гідроксид Fe(OH)3; г) утворюється натрій сульфат;

д) відбувається реакція обміну.

102. Виберіть твердження щодо реакції розчинення 5,6 г заліза в 99,6 г розчину соляної кислоти з масовою часткою 0,11:

а) виділяється водень, кількістю речовини 0,1 моль;

б) утворюється сіль FeCl3, кількістю речовини 0,1 моль;

в) утворюється сіль FeCl2, кількістю речовини 0,1 моль;

г) залишається соляна кислота, кількістю речовини 0,1 моль;

д) солі утворюється удвічі більше, ніж залишається кислоти.

III рівень

Завдання 103-114 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

103. Виберіть елемент, електронна формула атома якого подібна до електронної будови йону кальцію:

а) Аr;

б) Ne;

в) Ті;

г) К.

104. Виберіть твердження, яке характеризує реакцію сплаву, що містить магній та алюміній, який обробили надлишком концентрованого розчину хлоридної кислоти:

а) частина сплаву не розчинилася;

б) газоподібні продукти не виділялися;

в) утворився розчин, що містить дві солі та хлоридну кислоту;

г) утворився розчин, що містить тільки дві солі.

105. Виберіть твердження, яке характеризує реакцію сплаву, що містить мідь та кобальт, який обробили надлишком розведеного розчину сульфатної кислоти:

а) частина сплаву не розчинилася;

б) газоподібні продукти не виділялися;

в) утворився розчин, що містить дві солі та сульфатну кислоту;

г) утворився розчин, що містить тільки дві солі.

106. Виберіть формулу йону, що утворюється при стопленні алюміній(ІІІ) оксиду з надлишком лугу або соди:

а) [Аl(ОН)4];

б) [Аl(ОН)6]3-;

в) AlO33-;

г) Аl3+.

107. Виберіть формулу йону, що утвориться при окисненні в лужному середовищі Сr3+:

а) Сr2О3;

б) Сr2О72-;

в) СrO42-;

г) СrО2.

108. Виберіть формулу йону елемента Хрому, за участю якого можна здійснити перетворення КІ  І2:

а) Сr2О3;

б) Сr2О72-;

в) Сr3+;

г) СrО2.

109. Виберіть формулу речовини, що утвориться при зберіганні на повітрі манган(ІІ) гідроксиду:

а) Мn2О3;

б) Мn2О7;

в) МnО;

г) МnО2.

110. Виберіть формулу газуватої речовини, що утвориться при дії на піролюзит концентрованої сірчаної кислоти:

а) SO2;

б) Н2;

в) H2S;

г) О2.

111. Виберіть формулу речовини, що використовується для добування манганату із манган(ІV) оксиду:

а) КСl;

б) КСlО3;

в) НСl;

г) МnСl2.

112. Виберіть формулу речовини, за допомогою якої можна здійснити перетворення МnО4  МnО2:

а) KNO2;

б) Fe2(SO4)3;

в) Fe(OH)3;

г) FeCl3.

113. Виберіть формулу речовини, яка є найсильнішою основою:

а) Ва(ОН)2;

б) Мg(ОН)2;

в) Са(ОН)2;

г) Sr(OH)2.

114. Виберіть характер зміни розчинності у ряді Са(ОН)2 - Sr(OH)2 - Ва(ОН)2:

а) зростає; б) зменшується;

в) спочатку зростає, а потім зменшується; г) спочатку зменшується, а потім зростає.

Завдання 115-122 передбачають встановлення відповідностей понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.

115. Встановіть відповідність назвам формул речовин.

Тривіальна назва речовини:

Формула речовини:

1) крейда;

а) Са(ОН)2;

2) гашене вапно;

б) СаО;

3) гіпс;

в) CaSO41/2Н2О;

4) алебастр;

г) CaSO42Н2О;

5) негашене вапно.

д) СаСО3;
e) МgСО3СаСО3.

116. Встановіть відповідність забарвлення полум'я йонам металів.

Забарвлення полум'я:

Йон металу:

1) фіолетовий;

a) Na+;

2) зелений;

б) Са2+;

3) червоний;

в) К+;

4) жовтий;

г)+;

5) малиновий;

д) Ва2+.

6) блакитний.
117. Встановіть відповідність йонів металів електронним формулам.

Електронна формула:

Йон металу:

1) 1s22s22p63s23p63d10;

a) Na+;

2) 1s22s22p63s23p13d9;

б) Са2+;

3) 1s22s22p63s23p6;

в) Сu2+;

4) 1s22s22p63s23p63d9;

г) Fe2+;

5) 1s22s22p63s1;

д) Zn2+.

6) 1s22s22p6.
118. Встановіть відповідність металу його властивості.

Метал:

Властивість металу:

1) залізо;

а) активно розчиняється в розчинах лугів;

2) цинк;

б) пасивується концентрованою сірчаною кислотою;

3) натрій;

в) активно реагує з водою за кімнатної температури;

4) срібло.

г) за звичайних умов не окиснюється киснем;
д) проявляє стійкість відносно фтору.

119. Встановіть відповідність металу та властивостей його сполуки.

Метал:

Властивість сполуки:

1) калій;

а) гідроксид - сильна основа, розчинна в воді;

2) мідь;

б) сполуки двохвалентного металу - сильні окисники;

3) кальцій;

в) гідроксид – амфотерна сполука;

4) алюміній.

г) оксид дуже енергійно взаємодіє з водою;
д) оксид має кислотні властивості.

120. Встановіть відповідність металу та властивостей його сполуки.

Метал:

Властивість сполуки:

1) мідь;

а) один з гідроксидів має характерне синє забарвлення;

2) цинк;

б) сульфат - нерозчинна в воді речовина;

3) барій;

в) оксид існує в вигляді плівки, достатньо міцної і інертної;

4) олово.

г) нітрат не розчиняється в воді;
д) вищий оксид має кислотні властивості.

121. Встановіть відповідність нітрату металу та продуктів його термічного розкладу.

Нітрат металу:

Продукти розкладу:

1) Hg(NO3)2;

а) нітрит і кисень;

2) Pb(NO3)2;

б) оксид, кисень і бурий газ;

3) Ba(NO3)2.

в) метал, кисень і бурий газ;
г) нітрит і бурий газ.

122. Встановіть відповідність катіону металу та реактиву для якісного визначення.

Катіон металу:

Реактив:

1) Fe2+;

a) K4[Fe(CN)6];

2) Fe3+;

б) HNO3;

3) Ва2+;

в) NaCl;

4) Ag+.

г) H2SO4;
д) K3[Fe(CN)6].

Перевір себе!

Неметали


І рівень

Завдання 1-72 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1. Виберіть об'ємне співвідношення водню та кисню в суміші «гримучий газ»:

а) 1:2;

б) 2:2;

в) 1:1;

г) 2:1.

2. Виберіть властивості, які характерні для хлорної води:

а) окисні;

б) відновні;

в) окисно-відновні;

г) основні.

3. Виберіть речовину, що використовують для лабораторного добування хлороводню:

а) розчин NaCl;

б) кристалічний NaCl;

в) Сl2;

г) кристалічний КСlO3.

4. Виберіть властивості, які характерні для сірководню:

а) окисні;

б) відновні;

в) окисні та відновні;

г) основні.

5. Виберіть пару речовин, що використовують для лабораторного добування амоніаку:

а) NH4Cl та Са;

б) NH4Cl та СаО;

в) NH4Cl та НСl;

г) NH4Cl та SiO2.

6. Виберіть властивості, які найхарактерніші для вугілля:

а) кислотні;

б) відновні;

в) окисні;

г) амфотерні.

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка