Україн а донецька обласна державна адміністраціяСкачати 12.52 Mb.
Сторінка51/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   64

7. Виберіть речовину, що використовують для лабораторного добування карбон(ІV) оксиду:

а) кам'яне вугілля;

б) кальцій карбід;

в) метан;

г) мармур.

8. Вкажіть речовину, утворення якої зумовлює помутніння вапняної води при поглинанні вуглекислого газу:

а) СаО;

б) СаСО3;

в) Са(НСО3)2;

г) Н2СО3.

9. Вкажіть формулу кальцинованої соди:

а) Na2CO3;

б) СаСО3;

в) КНСО3;

г) (NH4)2CO3.

10. Вкажіть формулу питної соди:

а) NaHCO3;

б) СаСО3;

в) КНСО3;

г) (NH4)2CO3.

11. Вкажіть формулу поташу:

а) Na2CO3;

б) NaHCO3;

в) КНСО3;

г) К2СО3.

12. Вкажіть формулу речовини, водний розчин якої називають «силікатним клеєм»:

а) Na2SiO3;

б) Ca(HSiO3)2;

в) Fe2(SiO3)3;

г) CaSiO3.

13. Виберіть ступінь окиснення Фосфору у сполуці, яка утворюється при згорянні фосфору в надлишку кисню:

а) +3;

б) +5;

в) -3;

г) +1.

14. Виберіть твердження, яке описує реакцію взаємодії азоту з воднем:

а) відношення об'єму амоніаку до об'єму азоту дорівнює 3:2;

б) сума коефіцієнтів у рівнянні дорівнює 4;

в) з одним об'ємом азоту реагує 3 об'єми водню;

г) відношення кількості молекул водню й амоніаку дорівнює 3:1.

15. Вкажіть речовину, яку використовують для добування сульфур(IV) оксиду в лабораторії:

а) натрій сульфат;

б) ферум(ІІ) сульфід;

в) сульфур(VI) оксид;

г) натрій сульфит.

16. Виберіть характеристику графіту:

а) має йонну кристалічну гратку; б) є леткою сполукою;

в) має високу твердість; г) має атомну кристалічну гратку.

17. Виберіть характеристику оксиду гідрогену:

а) найпоширеніша речовина в космосі; б) при 25°С - тверда речовина;

в) речовина, яка має різкий запах;

г) речовина, яка утворюється в реакції нейтралізації.

18. Виберіть твердження щодо карбон(ІV) оксиду:

а) при 25°С - тверда речовина; б) речовина, яку називають «сухий льод»;

в) основна складова повітря; г) чадний газ.

19. Виберіть речовину, що самозаймається на повітрі:

а) фосфор(V) оксид;

б) білий фосфор;

в) червоний фосфор;

г) чорний фосфор.

20. Виберіть речовину, що є сировиною для промислового добування фосфору:

а) апатит;

б) фосфор(V) оксид;

в) ортофосфатна кислота;

г) метафосфатна кислота.

21. Виберіть узагальнену назву двозаміщених солей ортофосфатної кислоти:

а) фосфати;

б) гідрогенофосфати;

в) дигідрогенофосфати;

г) гідрогенопірофосфати.

22. Виберіть ступінь окиснення Фосфору у ортофосфатній кислоті:

а) -3;

б) +1;

в) +3;

г) +5.

23. Виберіть комбіноване добриво:

а) подвійний суперфосфат;

б) простий суперфосфат;

в) амофос;

г) преципітат.

24. Виберіть назву суміші кальцій дигідрогенофосфату і кальцій сульфату:

а) преципітат;

б) простий суперфосфат;

в) подвійний суперфосфат;

г) фосфорит.

25. Виберіть формулу хлорного вапна:

а) Са(СlO3)2;

б) Са(СlO2)2;

в) СаОСl2;

г) Са(ОН)2.

26. Виберіть твердження, яке характеризує за звичайних умов властивості азоту:

а) дуже активний окисник; б) дуже активний відновник;

в) активний неметал; г) малоактивний неметал.

27. Виберіть процес, що застосовують у промисловості для добування азоту:

а) термічний розклад амоній нітриту;

б) нагрівання суміші натрієвої та амонійної селітр;

в) фракційна перегонка повітря;

г) розклад амоніаку над прожареним купрум оксидом.

28. Виберіть ступінь окиснення Нітрогену в йоні амонію:

а) +3;

б) -2;

в) -1;

г) -3.

29. Виберіть реагент для якісної реакції на солі амонію:

а) аргентум нітрат;

б) натрій гідроксид;

в) вода;

г) хлоридна кислота.

30. Виберіть реактив для визначення ортофосфат-йонів:

а) NaNO3;

б) Fe(NO3)2;

в) AgNO3;

г) HNO3.

31. Виберіть технічну назву подрібненого кальцій ортофосфату, який використовують як добриво:

а) кісткове борошно;

б) амофос;

в) фосфоритне борошно;

г) апатитове борошно.

32. Виберіть критерій, за яким подвійний суперфосфат відрізняється від простого:

а) діюча речовина; б) вміст діючої речовини;

в) поживний елемент; г) сировина, з якої добувається.

33. Вкажіть нашатирний спирт:

а) розчин аміаку; б) розчин амоній хлориду;

в) азотистий ангідрид; г) амоній нітрату.

34. Вкажіть каталізатор промислового синтезу амоніаку:

а) H2SO4;

б) суміш оксидів Mn, Cu, Со;

в) Fe з промоторами;

г) V2O5.

35. Вкажіть систематичну назву речовини «бурий газ»:

а) нітроген(ІІ) оксид; б) нітроген(І) оксид;

в) нітроген(ІV) оксид; г) нітроген(ІІІ) оксид.

36. Виберіть тип хімічного зв'язку у молекулі між атомами азоту:

а) ковалентний полярний; б) ковалентний неполярний;

в) йонний; г) металічний.

37. Вкажіть властивості, які має амоніак у водному розчині:

а) кислотні;

б) основні;

в) амфотерні;

г) окисника.

38. Вкажіть ступінь окиснення Нітрогену у нітратній кислоті:

а) -3;

б) +1;

в) +3;

г) +5.

39. Виберіть систематичну назву речовини, яку називають аміачною селітрою:

а) амоній сульфат;

б) амоній силікат;

в) амоній нітрат;

г) амоній карбонат.

40. Виберіть реакцію, що описує промисловий синтез амоніаку:

a) NH4Cl = NH3 + HCl; б) (NH4)3PO4 = 3NH3 + НРО3 + Н2О;

в) 2NH4Cl + Са(ОН)2 = 2NH3 + СаСl2 + 2Н2О; г) 3H2 + N2 = 2NH3.

41. Виберіть твердження, яке характеризує алмаз:

а) біла кристалічна речовина; б) аморфна речовина чорного кольору;

в) крихка речовина зеленого кольору; г) безбарвна кристалічна речовина.

42. Виберіть властивості, які має графіт:

а) окисник;

б) відновник;

в) кислотна сполука;

г) основна сполука.

43. Виберіть твердження, яке характеризує карбон(ІV) оксид за звичайних умов:

а) розчинний у воді газ; б) не розчинний у воді газ;

в) добре розчинна у воді рідина; г) обмежено розчинна у воді тверда речовина.

44. Виберіть систематичну назву отруйної речовини, яка блокує гемоглобін:

а) карбон(ІV) оксид; б) карбон(ІІ) оксид;

в) сірководень; г) сірковуглець.

45. Виберіть пару реагентів, при взаємодії яких добувають карбон(ІІ) оксид у лабораторних умовах:

а) СО2 та С; б) С та Н2О;

в) НСООН та Н24(КОНЦ.); г) СН4 та Н2О.

46. Виберіть формулу речовини «чадний газ»:

а) СО2;

б) CO;

в) СОСl2;

г) ССl4.

47. Виберіть формулу речовини, яка бере участь у фотосинтезі:

а) СО2;

б) CO;

в) СН4;

г) HCN.

48. Виберіть формулу сполуки, яка утворюється при взаємодії карбіду кальцію з водою:

а) С2Н4;

б) СН4;

в) С2Н2;

г) суміш С2Н4 та С2Н2.

49. Виберіть величину об'ємної частки (у %) карбон (IV) оксиду у повітрі:

а) 21;

б) 0,03;

в) 76;

г) 1.

50. Виберіть реактив для проведення якісної реакції на карбонати:

а) солі амонію;

б) луг;

в) сильна кислота;

г) амоніак.

51. Виберіть формулу речовини, з якою може взаємодіяти пісок:

а) Н2О;

б) НСl;

в) NaOH;

г) HNO3.

52. Виберіть ступінь окиснення Силіцію в силікатній кислоті:

а) -2;

б) -4;

в) +2;

г) +4.

53. Виберіть формулу речовини, з якою взаємодіє силіцій(ІV) оксид:

а) HF;

б) НСl;

в) HNO3(КОНЦ.);

г) H2SO4(КОНЦ.).

54. Виберіть формулу віконного скла:

а) К2ОCaO6SiO2;

б) Na2OCaO6SiO2;

в) Na2OРbО6SiO2;

г) В2О3CaO6SiO2.

55. Виберіть природні речовини, у результаті прожарювання яких виробляють цемент:

а) глина;

б) глина та вапняк;

в) пісок та глина;

г) пісок.

56. Виберіть формулу гірського кришталю:

а) Сu2(ОН)2СО3;

б) CaSiO3;

в) SiO2;

г) SiC.

57. Виберіть тип кристалічної ґратки твердого карбон(ІV) оксиду:

а) атомна;

б) йонна;

в) молекулярна;

г) металічна.

58. Виберіть речовину, що є сировиною для виготовлення скла:

а) кальцій карбонат;

б) натрій хлорид;

в) ферум(ІІ) карбонат;

г) алюміній(ІІІ) оксид.

59. Виберіть речовину, що використовують для добування хлору в лабораторії:

а) ферум(ІІІ) оксид;

б) манган(ІV) оксид;

в) хром(ІІІ) оксид;

г) кальцій оксид.

60. Виберіть властивості, які має озон:

а) окисні;

б) відновні;

в) окисно-відновні;

г) кислотні.

61. Вкажіть характеристику вуглецю, важливу для виникнення життя:

а) дуже поширений на Землі;

б) наявність кількох алотропних модифікацій;

в) здатність утворювати довгі ланцюжки атомів;

г) висока температура топлення.

62. Вкажіть продукти згоряння палива в автомобільному двигуні, які не забруднюють навколишнє середовище:

а) CO, NO;

б) СО2, Н2О;

в) SO2, CO;

г) NO2, CXHY.

63. Вкажіть неотруйні гази:

а) H2S, NH3, HCl;

б) CO, Cl2, NO2;

в) Н2, О2, N2;

г) NO, N2O, F2.

64. Вкажіть посуд, в якому в лабораторії зберігають концентровані розчини лугів:

а) поліетиленові ємності; б) скляний посуд;

в)залізна ємність; г) алюмінієва банка.

65. Виберіть найпоширеніший неметал, який необхідний живим істотам для перетворення їжі у енергію:

а) водень;

б) кисень;

в) вуглець;

г) азот.

66. Виберіть неметал, який використовують у вільному і зв'язаному станах у виробництві сірників, пороху, гуми:

а) фосфор;

б) вуглець;

в) сірка;

г) кремній.

67. Виберіть неметал, другий за ступенем поширення у земній корі, який застосовують у сонячних батарейках, комп'ютерних чіпах та ін.:

а) вуглець;

б) сірка;

в) кремній;

г) фосфор.

68. Виберіть елемент, який входить до складу атмосфери, а його сполуки є важливими компонентами білків та добрив:

а) Гідроген;

б) Азот;

в) Гелій;

г) Карбон.

69. Виберіть неметал, другий за ступенем поширення у Всесвіті, продукт термоядерної реакції на Сонці:

а) водень;

б) кисень;

в) азот;

г) гелій.

70. Вкажіть газоподібний активний неметал, сполуки якого додають у зубні пасти:

а) азот;

б) водень;

в) фтор;

г) хлор.

II рівень

Завдання 71-102 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

71. Виберіть речовину, яка дає змогу довести наявність йона хлору у хлорній воді:

а) КМnО4;

б) НСl;

в) AgNO3;

г) І2.

72. Виберіть систему, яка утворюється при одержанні хлорної води:

а) Н2О + Сl2 ⇄ НСl + НСlO; б) Н2О + Сl2 ⇄ НСl + НСlO3;

в) NaOH + Cl2 ⇄NaCl + NaClO + Н2О; г) NaOH + Сl2 ⇄ NaCl + NaClO3 + Н2О.

73. Виберіть систему, яка утворюється при одержанні жавелевої води:

а) Н2О + Сl2 ⇄ НСl + НСlO; б) Н2О + Сl2 ⇄ НСl + НСlO3;

в) NaOH + Cl2 ⇄ NaCl + NaClO + H2O; г) NaOH + Cl2 ⇄ NaCl + NaClO3 + H2O.

74. Виберіть властивості, які має жавелева вода:

а) окисні;

б) відновні;

в) окисно-відновні;

г) кислотні.

75. Виберіть речовину Y, яка бере участь у реакції MgO +Y = Mg(OH)2:

а) сіль;

б) вода;

в) кислота;

г) гідроксид.

76. Виберіть речовину, яку використовують для добування сірководню в апараті Кіппа:

а) Na2S;

б) FeS;

в) S;

г) (NH4)2S.

77. Виберіть твердження, яке описує реакцію, що відбувається при пропусканні суміші сульфур(ІV) оксиду з киснем над каталізатором:

а) ступені окиснення елементів не змінюються; б) Сульфур окиснюється;

в) Сульфур відновлюється; г) Оксиген окиснюється.

78. Виберіть твердження, яке характеризує сполуки H2S, SO2, SO3:

а) містять Сульфур, що виявляє однакову валентність;

б) є складними речовинами;

в) при 20°С - газоподібні речовини;

г) у хімічних реакціях завжди відновники.

79. Виберіть твердження, яке характеризує реакцію, що протікає при пропусканні суміші азоту з воднем через каталізатор:

а) атом Нітрогену приймає 6 електронів;

б) відбувається без зміни ступенів окиснення елементів;

в) об'ємне співвідношення азоту і водню дорівнює 1:3;

г) Гідроген відновлюється.

80. Виберіть геометричну форму, яку має йон амонію:

а) тетраедр;

б) трикутник;

в) прямокутник;

г) квадрат.

81. Виберіть формулу газуватого продукту взаємодії концентрованої нітратної кислоти з міддю:

а) NO;

б) NO2;

в) N2O;

г) NH3.

82. Виберіть формулу нітрату металу, який при термічному розкладі утворює нітрит:

а) Ba(NO3)2;

б) Fe(NO3)2;

в) Hg(NO3)2;

г) Cu(NO3)2.

83. Виберіть продукт термічного розкладу амоній дихромату:

а) амоніак;

б) азот;

в) бурий газ;

г) азотний ангідрид.

84. Виберіть геометричну форму, яку має молекула амоніаку:

а) Т-подібна;

б) рівносторонній трикутник;

в) піраміда;

г) квадрат.

85. Виберіть метал, який пасивує концентрована нітратна кислота:

а) мідь;

б) залізо;

в) срібло;

г) кальцій.

86. Виберіть хімічний елемент, у якого однакова кількість валентних електронів і валентних орбіталей:

а) Нітроген;

б) Карбон;

в) Аргон;

г) Фосфор.

87. Виберіть тип гібридизації атомних орбіталей Карбону в графіті:

a) sp;

б) sp2;

в) sp3;

г) spd2.

88. Виберіть відновник, щодо якого вуглець виявляє окисні властивості:

а) сірка;

б) соляна кислота;

в) натрій;

г) кисень.

89. Вкажіть речовину, розчин якої необхідно використати для перетворення карбонату в гідрогенокарбонат:

а) луг;

б) кислота;

в) кисла сіль;

г) основна сіль.

90. Вкажіть тип гібридизації атомних орбіталей Карбону в алмазі:

a) sp;

б) sp2;

в) sp3;

г) spd2.

91. Вкажіть речовину, яка за звичайних умов взаємодіє з графітом:

а) фтор;

б) хлор;

в) водень;

г) сірка.

92. Вкажіть продукт, який утворюється під час стоплення піску з содою:

а) силіцид;

б) силікат;

в) силан;

г) карборунд.

93. Виберіть характеристику речовини X, яка бере участь у реакціях 2Мg + X = 2МgО та 2Zn + X = 2ZnO:

а) складна; б) вода;

в) газ, густина якого за воднем дорівнює 16; г) виявляє відновні властивості.

94. Виберіть формулу речовини X, яка реагує згідно зі схемою реакції X + Н2О = О2 + 2HF:

a) F2;

б) OF2;

в) F2O2;

г) HOF.

95. Вкажіть розчин відповідної речовини, за допомогою якого можна очистити водень від домішок сірководню:

а) соляної кислоти;

б) сульфатної кислоти;

в) плюмбум(ІІ) нітрату;

г) натрій хлориду.

96. Вкажіть причину, чому при отриманні карбон(ІV) оксиду в апараті Кіппа не застосовують карбонат натрію:

а) не реагує з соляною кислотою; б) розчиняється у воді;

в) бурхливо реагує з соляною кислотою; г) не розчиняється у воді.

97. Вкажіть гази, які заборонено у шкільних лабораторіях зберігати у газометрах:

а) азот;

б) кисень;

в) хлор;

г) карбон(ІV) оксид.

98. Вкажіть причину, за якої вентилі балонів з киснем під тиском не можна змащувати маслом:

а) кисень розчиняється у маслі; б) кисень забруднюється парами масла;

в) кисень знаходиться у балоні під тиском; г) результатом реакції масла з киснем є вибух.

99. Виберіть речовину, яку використовують для сушіння сульфур(ІV) оксиду:

а) калій гідроксид; б) натронне вапно;

в) концентрована сульфатна кислота; г) розведена сульфатна кислота.

100. Вкажіть речовину, яку використовують для сушіння хлороводню:

а) H2SO4(KOHЦ.);

б) NaOH(ТВ);

в) Са(ОН)2(ТВ.);

г) СаО(ТВ.).

101. Вкажіть формулу речовини, водний розчин якої використовують для відбілювання тканин:

а) СО2;

б) SO2;

в) Р2О5;

г) NH3.

102. Вкажіть рядок елементів, які складають більше 0,1% маси людини:

а) О, С, Са, Р, S;

б) О, С, Н, N, Са;

в) О, С, Na, H, І;

г) О, С, Si, Са, Сl.

Завдання 103-109 містять кілька варіантів правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.

103. Вкажіть твердження щодо кисню:

а) тільки невелика порція кисню надходить у кров через легені;

б) частина кисню, яка надійшла в організм, викликає розклад глюкози на СО2 і Н2О;

в) кисень є основним реагентом у процесі дихання;

г) кисень і глюкоза взаємодіють ендотермічно.

104. Вкажіть речовини, які можна збирати шляхом витіснення води:

а) водень;

б) кисень;

в) амоніак;

г) азот.

105. Вкажіть гази, які можна сушити пропусканням через концентровану сульфатну кислоту:

а) хлороводень;

б) амоніак;

в) карбон(ІV) оксид;

г) водень.

106. Виберіть хімічні елементи, щодо яких Силіцій виявляє відновні властивості:

а) Магній;

б) Ферум;

в) Оксиген;

г) Хлор.

107. Вкажіть елементи, які входять до біомолекул їжі людини:

а) Са, Мg;

б) S, Р;

в) С, Н;

г) Сl, Сu;

д) О, N.

108. Виберіть твердження щодо забруднювача, який зв'язує гемоглобін сильніше за кисень:

а) кислотний оксид; б) несолетворний оксид; в) основний оксид;

г) містить Карбон; д) виявляє властивості відновника і окисника.

109. Вкажіть гази, які здійснюють на людину загальнотоксичну і подразнюючу дію:

а) CO;

б) СО2;

в) НСl;

г) Сl2.

110. Виберіть можливі продукти взаємодії твердого натрій йодиду з концентрованою сульфатною кислотою;

а) іод;

б) гідрогеніодид;

в) сульфур(ІV) оксид;

г) водень.

III рівень

Завдання 111-131 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

111. Виберіть твердження щодо сполуки Сульфуру з Оксигеном, яка містить 50,00% Оксигену за масою:

а) кількість атомів Сульфуру та Оксигену в молекулі сполуки однакова;

б) відносна молекулярна маса сполуки - 80;

в) кількість атомів Сульфуру в молекулі сполуки вдвічі більша, ніж Оксигену;

г) молярна маса речовини дорівнює 64 г/моль.

112. Виберіть твердження щодо реакції взаємодії сульфур(VІ) оксиду масою 8 г з водою:

а) утворюється продукт реакції з кількістю речовини 0,01 моль;

б) маса води, що прореагувала, - 1,8 г;

в) кількість речовини SO3, що вступила в реакцію, дорівнює 1 моль;

г) маса продукту реакції більше 10 г.

113. Виберіть твердження щодо реакції взаємодії фосфор(V) оксиду масою 14,2 г з надлишком води:

а) утворюється продукт реакції з кількістю речовини 0,2 моль;

б) кількість речовини води, що прореагувала, - 0,1 моль;

в) кількість речовини Р2О5, що вступила в реакцію, дорівнює 0,3 моль;

г) кількість речовини води, що прореагувала, - 1 моль.

114. Виберіть твердження щодо реакції горіння метану об'ємом 11,2 л (н.у.) в надлишку кисню:

а) мольне співвідношення метану і карбон(І\/) оксиду в реакції дорівнює 1:2;

б) мольне співвідношення метану і кисню в цій реакції дорівнює 1:1;

в) кількість речовини метану в цьому об'ємі - 0,5 моль;

г) у результаті реакції утворюється 0,5 моль води.

115. Виберіть твердження щодо реакції горіння вуглецю у кисні з утворенням карбон(ІV) оксиду:

а) об'ємне співвідношення кисню і карбон(І\/) оксиду дорівнює 2:1;

б) якщо в реакцію вступає 10 л кисню, то утворюється 20 л карбон(ІV) оксиду;

в) сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 3;

г) це реакція розкладу.

116. Виберіть твердження щодо реакції горіння сірки масою 16 г в надлишку кисню:

а) об'єм кисню, що вступив у реакцію, та об'єм отриманого оксиду сульфуру співвідносяться як 1:1;

б) кількість речовини сірки, що вступила в реакцію, дорівнює 1 моль;

в) кількість речовини кисню, що вступив у реакцію, дорівнює 2,5 моля;

г) об'єм оксиду сульфуру як продукту реакції дорівнює 22,4 л.

117. Виберіть твердження щодо реакції взаємодії сульфур(ІV) оксиду з киснем у присутності каталізатора:

а) сума коефіцієнтів дорівнює 3;

б) відношення об'ємів сульфур(ІV) оксиду і кисню дорівнює 2:1;

в) з 5 л сульфур(IV) оксиду прореагує 5 л кисню;

г) у результаті реакції утвориться два продукти.

118. Виберіть формули сполук, які утворюються при розкладі азотної кислоти під дією сонячного світла:

а) NH3 та О2;

б) NO та NO2;

в) NO2 та О2;

г) NO2 та N2O.

119. Виберіть реагент, необхідний для утворення кисню із гідроген пероксиду:

а) окисник;

б) відновник;

в) вода;

г) луг.

120. Виберіть кислоту, при взаємодії якої з металами не виділяється водень:

а) нітратна;

б) ортофосфатна;

в) соляна;

г) сульфатна.

121. Виберіть формулу речовини, щодо якої хлоридна кислота є відновником:

а) СuО;

б) Рb3О4;

в) Fe2O3;

г) Аg2О.

122. Виберіть формулу речовини, яка є нестехіометричним карбідом:

а) Fe3C;

б) SiC;

в) СаС2;

г) Аl4С3.

123. Виберіть твердження, що характеризує елемент X, який утворює оксид Х2О5 з молярною масою 142 г/моль:

а) метал;

б) утворює летку водневу сполуку - ХН4;

в) існує у вигляді простої речовини, що застосовується у виробництві сірників;

г) знаходиться у НІ групі періодичної системи.

124. Виберіть твердження, яке характеризує безбарвну рідку речовину X, що змішується із водою у будь-яких співвідношеннях з утворенням розчину сильної кислоти, яку в лабораторії отримують дією концентрованої сульфатної кислоти на селітру:

а) у своєму складі містить два види елементів;

б) при взаємодії із металами виділяє водень;

в) сильний відновник;

г) у суміші із хлоридною кислотою розчиняє золото.

125. Виберіть твердження, яке характеризує речовину X - трьохосновну кислоту, солі якої застосовуються здебільшого як добрива, а кислотоутворюючий елемент у складі кислоти є п'ятивалентним:

а) має відносну молекулярну масу 63; б) утворює три види солей;

в) газоподібна речовина; г) безкиснева кислота.

126. Виберіть твердження, що характеризує реакцію азоту з киснем при температурі понад 250°С з утворенням нітроген(ІІ) оксиду:

а) з 4 л азоту в даній реакції реагує 4 л кисню;

б) з 3 л азоту утворюється 3 л нітроген(ІІ) оксиду;

в) відношення об'ємів кисню й нітроген(ІІ) оксиду дорівнює 2:1;

г) це реакція розкладу.

127. Виберіть твердження, яке обґрунтовує високу розчинність амоніаку у воді:

а) ковалентні зв'язки у молекулі; б) йонні зв'язки у молекулі;

в) полярність молекули; г) водневі зв'язки між молекулами.

128. Виберіть формулу частинки, що утворюється при відновленні гідроген пероксиду в кислому середовищі:

а) Н2О;

б) Н+;

в) О2;

г) ОН.

129. Виберіть формулу частинки, що утворюється при окисненні гідроген пероксиду в нейтральному середовищі:

а) Н2О;

б) Н+;

в) О2;

г) ОН.

130. Виберіть формулу найсильнішої оксигеновмісної кислоти Хлору:

а) НСlO;

б) НСlO3;

в) НСlО4;

г) НСlО2.

131. Виберіть формулу найсильнішої галогеноводневої кислоти:

а) НІ;

б) НСl;

в) НВr;

г) HF.

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка