Україн а донецька обласна державна адміністрація


Завдання 132-134 передбачають встановлення відповідностей понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і буквСкачати 12.52 Mb.
Сторінка52/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   64

Завдання 132-134 передбачають встановлення відповідностей понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.

132. Встановіть відповідність назв формулам речовин.

Тривіальна назва:

Формула:

1) крейда

а) МgСО3;

2) поташ;

б) NaHCO3;

3) сода питна;

в) Na2CO3;

4) сода кальцинована.

г) СаСО3;
д) К2СО3.

133. Встановіть відповідність систематичних назв речовин формулам.

Назва:

Формула:

1) натрій сульфід;

a) Na2S2O3;

2) натрій сульфіт;

б) Na2SO4;

3) натрій сульфат;

в) Na2S.

4) натрій тіосульфат.
134. Встановіть відповідність назв аніонів формулам солей.

Назва аніону:

Формула солі:

1) фосфат;

а) К3Р;

2) гідрогенофосфат;

б) КН2РО4;

3) дигідрогенофосфат;

в) К2НРО4.

4) фосфід.
Перевір себе!

8 КЛАС:

Будова атома. Періодичний закон Д.І. Менделєєва

І рівень

Завдання 1-30 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1. Виберіть сучасне формулювання періодичного закону:

а) властивості елементів і утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від електронних конфігурацій атомів;

б) електронна будова атомів і властивості елементів, які від неї залежать, знаходяться у періодичній залежності від атомних мас елементів;

в) властивості елементів і утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від атомних мас елементів;

г) властивості елементів і утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від величини заряду ядер їхніх атомів.

2. Виберіть відповідь, яка розкриває фізичний зміст хімічної періодичності:

а) періодична зміна конфігурації валентних електронів зі збільшенням заряду ядер атомів;

б) періодична зміна атомних мас елементів зі збільшенням заряду ядер атомів;

в) періодична зміна заряду ядер атомів зі збільшенням атомних мас елементів;

г) періодична зміна електронних конфігурацій атомів зі збільшенням радіуса атомів.

3. Виберіть s-елемент:

а) Мn;

б) S;

в) Na;

г) Al.
4. Виберіть р-елемент:

a) V;

б) Fe;

в) Li;

г) As.
5. Виберіть d-елемент:

а) Мn;

б) Ne;

в) Na;

г) Вr.
6. Виберіть електронну формулу Магнію:

а) 1s22s22p63s23p3;

б) 1s22s22p63s2;

в) 1s22s22p1;

г) 1s22s2.

7. Виберіть, чим відрізняються ізотопи елемента:

а) числом нейтронів; б) атомним номером;

в) числом валентних електронів; г) числом протонів.

8. Виберіть характеристику, яка для елементів періодично змінюється:

а) заряд ядра атома;

б) відносна атомна маса;

в) число енергетичних рівнів в атомах;

г) число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів.

9. Виберіть електронну формулу Феруму:

а) 1s22s22p63s23p64s13d7; б) 1s22s22p63s23p64s03d8;

в) 1s22s22p63s23p64s23d6; г) 1s22s22p63s23p64s24p6.

10. Виберіть електронну формулу Сульфуру:

а) 1s22s22p63s23p4; б) 1s22s22p63s03p6;

в) 1s22s22p4; г) 1s22s22p63s23p64s23d8.

11. Виберіть визначення енергії йонізації:

а) кількість енергії, що виділяється при відриві електронів від атомів;

б) кількість енергії, необхідної для відриву електронів від атомів;

в) кількість енергії, що виділяється при приєднанні електронів до атомів;

г) кількість енергії, що поглинається при приєднанні електронів до атомів.

12. Виберіть визначення спорідненості атома до електрона:

а) кількість енергії, що виділяється або поглинається при відриві електронів від атомів;

б) кількість енергії, необхідної для відриву електронів від атомів;

в) кількість енергії, що виділяється або поглинається при приєднанні електронів до атомів;

г) кількість енергії, що поглинається при приєднанні електронів до атомів.

13. Виберіть визначення електронегативності елемента;

а) здатність атомів елемента віддавати електрони;

б) здатність атомів елемента приєднувати електрони;

в) здатність атомів елемента відтягувати на себе електронну густину;

г) загальний негативний заряд всіх електронів атома.

14. Виберіть атомну орбіталь, яка має форму сфери:

a) s;

б) р;

в) d;

г) f.
15. Виберіть атомну орбіталь, яка має форму гантелі:

а) s;

б) р;

в) d;

г) f.
16. Вкажіть фрагмент періодичної системи, де розташовані елементи з подібними хімічними властивостями:

а) малий період;

б) група;

в) підгрупа;

г) великий період.

17. Виберіть характеристику, яка збігається із порядковим номером елемента:

а) значення відносної атомної маси; б) значення відносної електронегативності;

в) кількість електронів в атомі; г) кількість нейтронів у ядрі.

18. Виберіть твердження щодо зарядів протона й електрона:

а) чисельно рівні, але протилежні за знаком;

б) різні, але однакові за знаком;

в) протилежні за знаком та різні за величиною;

г) чисельно рівні й однакові за знаком.

19. Виберіть характерну властивість нейтронів:

а) не мають маси; б) не мають заряду;

в) мають заряд +1; г) мають заряд -1.

20. Вкажіть максимальну кількість електронів на другому енергетичному рівні:

а) 8;

б) 2;

в) 18;

г) 6.
21. Вкажіть максимальну кількість електронів на першому енергетичному рівні:

а) 8;

б) 2;

в) 18;

г) 32.
22. Вкажіть підрівні, з яких складається третій енергетичний рівень:

а) s та d;

б) s, p та d;

в) s та р;

г) s, p, d та f.
23. Вкажіть, чому дорівнює заряд ядра атома елемента:

а) номеру групи, в якій він знаходиться; б) відносній атомній масі;

в) номеру періоду, в якому він знаходиться; г) порядковому номеру елемента.

24. Вкажіть форму р-орбіталі:

а) гантелі; б) кулі;

в) дві перпендикулярно розміщені гантелі;

г) три перпендикулярно розміщені гантелі.

25. Виберіть елементи, з яких починаються і закінчуються періоди у періодичній системі:

а) лужні та інертні; б) інертні та металічні;

в) неметалічні і галогени; г) лужні і галогени.

26. Виберіть елементи, що знаходяться у головних підгрупах III-VIII груп періодичної системи:

а) s;

б) р;

в) f;

г) d.
27. Виберіть характеристику, на яку вказує номер періоду, де розташований елемент:

а) загальна кількість електронів;

б) радіус атома;

в) загальна кількість протонів та нейтронів;

г) кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома.

28. Виберіть твердження щодо атомів ізотопів одного елемента:

а) мають однакову відносну атомну масу;

б) різняться кількістю електронів;

в) мають однакову кількість протонів;

г) мають однакову кількість нейтронів.

29. Виберіть визначення атомної орбіталі:

а) область простору, в якому велика ймовірність перебування електрона;

б) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

в) область простору, в якому розташоване ядро атома;

г) форма існування атома.

30. Виберіть елемент, що має найбільшу електронегативність:

а) Флуор;

б) Хлор;

в) Бром;

г) Йод.
Завдання 31-35 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.

31. Виберіть частинки, які містяться в ядрі атома:

а) електрони;

б) протони;

в) йони;

г) нейтрони.
32. Виберіть електронні типи елементів, які містяться в II періоді:

а) d-елементи;

б) р-елементи;

в) s-елементи;

г) f-елементи.
33. Виберіть підгрупи елементів, які складаються тільки з s-елементів:

а) III A;

б) II А;

в) II Б;

г) І А.
34. Виберіть ізотопи:

а) 39К;

б) 40Са;

в) 39Са;

г) 40Аr.
35. Виберіть s-елементи:

а) 1s22s22p63s1;

б) 1s22s22p63s23p1;

в) 1s22s2;

г) 1s22s22p6.
II рівень

Завдання 36-65 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

36. Виберіть електронну будову частинки, яка утворюється при втраті двох електронів атомом Сu:

а) 1s22s22p63s23p64s23d7; б) 1s22s22p63s23p64s°3d9;

в) 1s22s22p43s23p64s13d8; г) 1s22s22p63s23p64s23d8.

37. Виберіть електронну будову частинки, яка утворюється при приєднанні двох електронів атомом S:

а) 1s22s22p63s23p4; б) 1s22s22p63s23p6;

в) 1s22s22p63s23p2; г) 1s22s22p63s03p4.

38. Виберіть електронну конфігурацію йона Сl:

а) 1s22s22p63s2; б) 1s22s22p63s23p4;

в) 1s22s22p63s23p5; г) 1s22s22p63s23p6.

39. Вкажіть елемент, що має найбільше значення енергії йонізації:

а) Бром;

б) Йод;

в) Флуор;

г) Хлор.
40. Вкажіть елемент, що має найменше значення енергії йонізації:

а) Карбон;

б) Нітроген;

в) Флуор;

г) Оксиген.
41. Вкажіть елемент, що має найбільшу електронегативність:

а) Бром;

б) Селен;

в) Германій;

г) Галій.
42. Виберіть тип оксидів, які утворюють елементи головної підгрупи VI групи періодичної системи:

а) кислотні;

б) основні;

в) амфотерні;

г) несолетворні.

43. Вкажіть номер групи у періодичній системі, в якій розташовані найбільш активні неметали:

а) VI А;

б) VIII А;

в) І А;

г) VII А.
44. Вкажіть номер групи у періодичній системі, в якій розташовані найбільш активні метали:

а) VI А;

б) VIII А;

в) І А;

г) VII А.
45. Виберіть тип оксидів, які утворюють елементи головної підгрупи II групи періодичної системи:

а) кислотні; б) основні; в) амфотерні;

г) один амфотерний, а решта - основні.

46. Вкажіть характер зміни властивостей оксидів при збільшенні ступеня окиснення елемента:

а) посилюються кислотні властивості; б) посилюються основні властивості;

в) змінюються залежно від типу елемента; г) змінюються не закономірно.

47. Вкажіть характер зміни властивостей при збільшенні атомної маси елементів у періоді:

а) властивості елементів змінюються від металічних до неметалічних;

б) зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

в) збільшується радіус атома;

г) збільшується кількість заповнених енергетичних рівнів.

48. Визначте електронну конфігурацію атома, яка існує:

а) 1s22s42p4;

б) 1s22s22p8;

в) 1s22s2;

г) 1s22s22p63s13p1.

49. Вкажіть кількість та тип орбіталі, що існує на всіх енергетичних рівнях:

а) лише дві орбіталі; б) дві р-орбіталі;

в) одна s-орбіталь; г) дві s-орбіталі.

50. Виберіть підрівні, з яких складається другий енергетичний рівень:

а) s та d;

б) р та d;

в) s та р;

г) d та f.
51. Вкажіть, чому дорівнює кількість нейтронів у ядрі атома:

а) сумі масового числа та кількості протонів;

б) різниці між масовим числом та номером групи;

в) сумі масового числа та номера періоду;

г) різниці між масовим числом елемента і кількістю протонів.

52. Вкажіть елементи, які знаходяться у головних підгрупах І і II груп періодичної системи:

а) р-елементи;

б) s- та р-елементи;

в) s-елементи;

г) d-елементи.

53. Вкажіть характер зміни властивостей елементів у періодах зліва направо:

а) змінюються від типових металічних до типових неметалічних;

б) змінюються від типових неметалічних до типових металічних;

в) не змінюються;

г) змінюються, але залишаються типово металічними або неметалічними.

54. Визначте формулу сполуки, яка утворена елементом X, що належить до І А групи, та елементом Y, що належить до VI А групи:

а) Х2Y;

б) ХY2;

в) ХY;

г) Х2Y3.
55. Виберіть пару частинок, що мають однакову електронну будову:

а) Мg2+ і Аr;

б) Na+ і Аr;

в) К+ і Аr;

г) Сl і Ne.
56. Визначте формулу сполуки, яка утворена елементом X, що належить до II А групи, та елементом Y, що належить до VII А групи:

а) Х2Y;

б) ХY2;

в) ХY;

г) Х3Y.
57. Визначте формулу сполуки, яка утворена елементом X, що належить до І А групи, та елементом Y, що належить до V А групи:

а) Х3Y;

б) ХY2;

в) ХY;

г) Х2Y3.
58. Вкажіть характер зміни властивостей при збільшенні порядкового номера елемента в головній підгрупі періодичної системи:

а) збільшується кількість електронів на зовнішньому електронному рівні атома;

б) зменшується радіус атома;

в) зменшується кількість заповнених енергетичних рівнів;

г) збільшується радіус атома.

59. Визначте характерну ознаку елемента, розташованого у III періоді і V групі періодичної системи:

а) має електронну конфігурацію атома 1s22s22p63s23p5;

б) здатний утворювати сполуку типу RH3;

в) належить до металів;

г) утворює кислоту типу H2RO4.

60. Виберіть твердження щодо атома елемента, який знаходиться у III періоді та VI групі періодичної системи:

а) має оболонку, що складається з трьох електронних шарів;

б) має ядро, що складається з 16 нуклонів;

в) має ядро, в якому 12 протонів;

г) містить 32 електрони.

61. Вкажіть характеристику Флуору за місцем розташування у періодичній системі:

а) в атомі електрони перебувають на двох енергетичних рівнях;

б) ядро атома складається з 19 протонів;

в) на зовнішньому енергетичному рівні атома знаходиться 9 електронів;

г) вища валентність у сполуках дорівнює 2.

62. Вкажіть характеристику елемента, в ядрі атома якого міститься 13 протонів:

а) відноситься до неметалів;

б) знаходиться у другому періоді;

в) утворює оксид, що має амфотерні властивості;

г) утворює сполуку типу R(OH)2.

63. Вкажіть характер зміни властивостей при збільшенні номера групи:

а) зменшується кількість енергетичних рівнів в атомах;

б) збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

в) збільшується кількість енергетичних рівнів в атомах;

г) зменшується кількість протонів у ядрах атомів.

64. Вкажіть характеристику елемента, в ядрі атома якого міститься 12 протонів:

а) утворює водневу сполуку типу RH;

б) має в електронній оболонці 10 електронів;

в) знаходиться в другому періоді періодичної системи;

г) знаходиться у II А групі.

65. Вкажіть характеристику елемента, в ядрі атома якого міститься 10 нейтронів, а на зовнішньому енергетичному рівні є неспарений електрон:

а) здатний утворювати сполуку типу R2O;

б) здатний утворювати сполуку типу RH3;

в) є інертним газом;

г) утворює просту речовину, яка виявляє тільки відновні властивості.

Завдання 66-77 містять чотири або п'ять відповідей, які необхідно розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.

66. Розташуйте елементи у порядку зростання атомного радіуса:

а) В;

б) С;

в) Be;

г) Li;

д) F.

67. Розташуйте елементи у порядку зменшення атомного радіуса:

а) Аl;

б) Si;

в) Мg;

г) Na;

д) Сl.

68. Розташуйте елементи у порядку зменшення атомного радіуса:

а) Вe;

б) Мg;

в) Ва;

г) Sr;

д) Са.

69. Розташуйте елементи у порядку зменшення неметалічних властивостей:

а) Сl;

б) Мg;

в) Р;

г) S;

д) Na.

70. Розташуйте елементи у порядку зростання металічності:

a) Be;

б) Мg;

в) Ва;

г) Sr;

д) Са.

71. Розташуйте елементи у порядку зростання металічності:

а) Be;

б) В;

в) С;

г) Li;

д) N.

72. Розташуйте елементи у порядку зростання неметалічних властивостей:

a) F;

б) At;

в) І;

г) Вr;

д) Сl.

73. Розташуйте елементи у порядку зростання неметалічних властивостей:

а) Р;

б) N;

в) S;

г) О;

д) В.

74. Встановіть послідовність вищих оксидів у періоді (І-IV групи):

а) ЕО;

б) Е2О;

в) ЕО2;

г) Е2О3.
75. Встановіть послідовність вищих оксидів у періоді (IV-VII групи):

а) Е2О5;

б) ЕО2;

в) Е2О7;

г) ЕО.
76. Встановіть послідовність гідратів вищих оксидів у періоді зліва направо:

а) Е(ОН)2;

б) Н2ЕО3;

в) ЕОН;

г) Н2ЕО4;

д) Е(ОН)3;

є) НЕО3;

е) НЕО4.

77. Встановіть послідовність летких сполук з Гідрогеном у групах IV-VII:

а) Н2Е;

б) НЕ;

в) ЕН4;

г) ЕН3.
Завдання 78-85 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.

78. Встановіть відповідність між видом частинки та її характеристикою.

Частинка:

Характеристика:

1) ядро;

а) позитивно заряджена частина атома, в якій зосереджена

2) протон;

практично вся його маса;

3) електрон;

б) частинка з масою спокою 9,110-31 кг і негативним зарядом

4) нейтрон.

1,610-19 Кл;
в) електронейтральна частинка з масою спокою 1,6710-27кг;
г) частинка з масою спокою 1,6710-27 кг і позитивним зарядом
1,610-19 Кл;
д) область простору, в якому велика ймовірність перебування
електрона.

79. Встановіть відповідність між електронною формулою та атомом елемента.

Електронна формула:

Атом елемента:

1) 1s22s22p3;

a) Al;

2) 1s22s22p6;

б) Мg;

3) 1s22s22p63s1;

в) N;

4) 1s22s22p63s23p1.

г) Na;
д) Ne.

80. Встановіть відповідність між фрагментом періодичної системи та сукупністю елементів.

Фрагмент періодичної системи:

Сукупність елементів:

1) головна підгрупа І групи;

a) Mg - Sr;

2) головна підгрупа II групи;

б) N - Sb;

3) головна підгрупа IV групи;

в) S - Те;

4) головна підгрупа VI групи.

г) Li - К;
д) С - Sn.

81. Встановіть відповідність між електронною родиною елемента та елементом.

Електронна родина:

Елемент:

1) s;

a) Mn;

2) р;

б) Rb;

3) d.

в) Sn;
г) Pu.

82. Встановіть відповідність нукліду елемента кількості протонів та нейтронів.

Нуклід:

Кількість протонів та нейтронів:

1) 23Na;

a) 9 та 10;

2) 39Са;

б) 19 та 20;

3) 19F.

в) 20 та 19;
г) 10 та 9;
д) 11 та 12.

83. Встановіть відповідність кількості протонів нукліду елемента.

Кількість протонів:

Нуклід:

1) 13;

а) 40Аr;

2) 20;

б) 27Аl;

3) 8;

в) 19F;

4) 18.

г) 16О;
д) 40Са.

84. Встановіть відповідність кількості нейтронів нукліду елемента.

Кількість нейтронів:

Нуклід:

1) 13;

а) 38К;

2) 19;

б) 27Аl;

3) 8;

в) 24Na;

4) 18.

г) 15N;
д) 38Са.

85. Встановіть відповідність кількості електронів нукліду елемента.

Кількість електронів:

Нуклід:

1) 11;

а) 39К;

2) 19;

б) 27Аl;

3) 8;

в) 23Na;

4) 13.

г) 15О;
д) 40Са.

Завдання 86-95 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.

86. Виберіть електронні формули атомів, що належать до d-елементів:

а) 1s22s42p63s23p63d84s2; б) 1s22s22p63s23p63d54s2;

в) 1s22s22p63s23p63d104s1; г) 1s22s22p63s23p63d104s24p3;

д) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2.

87. Виберіть електронні формули атомів, що належать до р-елементів:

а) 1s22s42p63s23p63d104s24p6; б) 1s22s22p6Зs2Зp63d54s2;

в) 1s22s22p63s23p63d104s1; г) 1s22s22p63s23p63d104s24p3;

д) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s24d1.

88. Виберіть електронні формули атомів, що належать до s-елементів:

а) 1s22s42p63s23p63d104s2; б) 1s22s22p63s23p64s2;

в) 1s22s22p63s23p63d104s1; г) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1;

д) 1s22s22p63s2.

89. Виберіть електронні формули елементів, у яких всі атомні орбіталі завершені:

а) 1s22s22p63s2; б) 1s22s22p63s23p63d104s2;

в) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1; г) 1s22s22p63s23p63d84s2;

д) 1s22s22p63s23p63d104s24p5.

90. Виберіть електронні формули елементів, у яких є незавершені атомні орбіталі:

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка