Україн а донецька обласна державна адміністраціяСкачати 12.52 Mb.
Сторінка53/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
#12055
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   64

а) 1s22s22p63s2; б) 1s22s22p63s23p63d104s2;

в) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1; г) 1s22s22p63s23p63d84s2;

д) 1s22s22p63s23p63d104s24p5.

91. Виберіть елементи, у яких є незавершені атомні орбіталі:

a) Na;

б) Zn;

в) N;

г) Аr;

д) Сl.

92. Виберіть елементи, у яких всі атомні орбіталі завершені:

а) Na;

б) Zn;

в) N;

г) Аr;

д) Сl.

93. Виберіть елементи, у яких є вільні атомні орбіталі:

а) Be;

б) Аl;

в) N;

г) Не;

д) Аr.

94. Виберіть елементи, у яких немає вільних атомних орбіталей:

а) С;

б) Ne;

в) N;

г) Не;

д) Аr.

95. Виберіть d-елементи:

а) Pt;

б) Ві;

в) Nb;

г) Sn;

д) Rn.

III рівень

Завдання 96-104 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

96. Вкажіть атом елемента, який має електронну будову йону Сl:

a) Na;

б) Аr;

в) Мg;

г) Ne.
97. Вкажіть йон елемента, який має електронну будову атома Аr:

а) Li+;

б) N3-;

в) Se2-;

г) К+.
98. Вкажіть електронну конфігурацію атома в основному стані:

а) 1s22s12p3;

б) 1s22s22p63s13p1;

в) 1s22s22p53s2;

г) 1s22s22p5.

99. Визначте ряд елементів, розташованих за зменшенням енергії йонізації:

а) Na, Mg, Ne, Ar;

б) Аr, Na, Mg, Ne;

в) Ne, Ar, Mg, Na;

г) Ne, Ar, Na, Mg.

100. Визначте ряд елементів, розташованих за збільшенням енергії йонізації:

а) Аl, Р, Ar, Mg;

б) Mg, Аl, Р, Аr;

в) Р, Аl, Mg, Ar;

г) Аr, Р, Аl, Mg.

101. Встановіть характеристику елемента, який утворює летку сполуку типу HR:

а) належить до галогенів; б) має електронну формулу атома 2s22p6;

в) є типовим металічним елементом; г) розташований у І групі.

102. Вкажіть характеристику елемента R, який утворює сполуку HRO3:

а) розташований у IV групі; б) є типовим металічним елементом;

в) має електронну формулу атома 3s23p3;

г) у сполуці HRO3 має найнижчий ступінь окиснення.

103. Встановіть характеристику елемента R, який утворює летку сполуку RH4:

а) розташований у VII групі, побічній підгрупі;

б) розташований у IV групі, головній підгрупі;

в) має електронну формулу 1s22s22s1;

г) є металічним елементом.

104. Встановіть характеристику елемента R, який утворює сполуку ROH:

а) розташований у І групі, головній підгрупі;

б) розташований в IV групі, головній підгрупі;

в) має електронну формулу атома 1s22s22p4;

г) є неметалічним елементом.

Завдання 105-107 містять чотири або п'ять відповідей, які необхідно розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.

105. Розташуйте елементи у порядку зростання енергії йонізації;

а) Na;

б) Rb;

в) Li;

г) К;

д) Cs.

106. Розташуйте елементи у порядку зростання енергії йонізації:

а) Аl;

б) Si;

в) Мg;

г) Na;

д) Сl.

107. Розташуйте елементи у порядку зменшення енергії йонізації:

а) Аl;

б) In;

в) В;

г) Тl;

д) Ga.

Завдання 108-114 містять п'ять відповідей, з яких необхідно вибрати три, що задовольняють умову, та розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.

108. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що відповідає схемі перетворення Сl0  Сl  Сl+:

а) 1s22s22p63s23p4; б) 1s22s22p63s23p3; в) 1s22s22p63s23p6;

г) 1s22s22p63s23p5; д) 1s22s22p63s13p6.

109. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що відповідає схемі перетворення N3+  N3-  N0:

а) 1s22s22p6;

б) 1s22s22p0;

в) 1s22s22p2;

г) 1s22s22p3;

д) 1s22s22p5.

110. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що відповідає схемі перетворення Р3-  Р0  Р3+:

а) 1s22s22p63s23p3; б) 1s22s22p63s23p4; в) 1s22s22p63s23p6;

г) 1s22s22p63s23p0; д) 1s22s22p63s13p6.

111. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що відповідає схемі перетворення Fe3+  Fe0  Fe2+:

a) 4s23d6;

б) 4s13d7;

в) 4s03d5;

г) 4s03d6;

д) 4s23d3.

112. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що відповідає схемі перетворення Сu+  Сu2+  Сu0:

a) 4s23d9;

б) 4s13d10;

в) 4s03d10;

г) 4s03d9;

д) 4s03d12.

113. Із запропонованих схем процесів окиснення або відновлення частинок вкажіть такі, що відповідають перетворенням Fe2+  Fe3+  Fe0:

a) 4s23d6 - ē = 4s13d6; б) 4s23d6 + 2ē = 4s13d7; в) 4s03d5 + 3ē = 4s23d6;

г) 4s03d6 - ē = 4s03d5; д) 4s03d4 + 3е = 4s13d4.

114. Із запропонованих схем процесів окиснення або відновлення частинок вкажіть такі, що відповідають перетворенням Сl+  Сl0  Сl:

а) 1s22s22p63s23p4 + 2ē = 1s22s22p63s23p6;

б) 1s22s22p63s23p5 + ē = 1s22s22p63s23p6;

в) 1s22s22p63s23p6 - ē = 1s22s22p63s23p5;

г) 1s22s22p63s23p5 - ē = 1s22s22p63s23p4;

д) 1s22s22p63s23p4 + ē = 1s22s22p63s23p5.

Завдання 115-125 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.

115. Встановіть відповідність між фрагментом періодичної системи та сукупністю елементів, які в ній розташовані.

Фрагмент періодичної системи:

Сукупність елементів:

1) головна підгрупа;

a) Mn - Re;

2) побічна підгрупа;

б) Li - Ne;

3) малий період;

в) С - Рb;

4) великий період.

г) К - Кr;
д) Аr - Хе.

116. Встановіть відповідність між валентними електронами в атомі елемента та фрагментом періодичної системи.

Фрагмент періодичної системи:

Валентні електрони в атомі елемента:

1) III період, група V A;

a) 3s23p2;

2) III період, група IV А;

б) 4s23d1;

3) IV період, група III Б;

в) 3s23p3;

4) IV період, група VI Б;

г) 4s13d5.

5) IV період, група V А.
117. Встановіть відповідність між типом елемента та валентними електронами в атомі.

Тип елемента:

Валентні електрони в атомі елемента:

1) s-елемент;

a) 3s23p2;

2) р-елемент;

б) 3d14s2;

3) d-елемент.

в) 5f77s2;
г) 3s2.

118. Встановіть відповідність між елементом та валентними електронами в атомі.

Елемент:

Валентні електрони в атомі елемента:

1) Аr;

a) 3s23p3;

2) Na;

б) 3s23p6;

3) Р;

в) 3s1;

4) Cu.

г) 4s13d10;
д) 3s23p5.

119. Встановіть відповідність між формулою оксиду та валентними електронами в атомі елемента.

Формула оксиду елемента:

Валентні електрони в атомі елемента:

1) Е2О3;

a) 3s23p3;

2) Е2О5;

б) 3s23p2;

3) ЕО2;

в) 3s23p5;

4) ЕО.

г) 3s23p1;
д) 3s2.

120. Встановіть відповідність між валентними електронами в атомі елемента та формулою оксиду.

Формула оксиду елемента:

Валентні електрони в атомі елемента:

1) Е2О3;

a) 4s23d3;

2) Е2О5;

б) 4s23d2;

3) ЕО2;

в) 4s2;

4) ЕО;

г) 4s23d1.

5) Е2О.
121. Встановіть відповідність зміни формули валентних електронів в атомі елемента та процесом, який відбувся.

Зміна формули валентних електронів:

Процес, який відбувся:

1) 3s23p3  3s23p0;

а) Е0 + 3ē - Е3-;

2) 3s23p3  3s23p6;

б) Е0 - 3ē = Е3+;

3) 4s23d3  4s03d3;

в) Е0 + 1ē = Е;

4) 4s24p5  4s24p6.

г) Е0 + 2ē = Е2-;
д) Е0 - 2ē = Е2+.

122. Встановіть відповідність електронної формули йону елемента.

Електронна формула йона:

Йон елемента:

1) 2s22p0;

а) Р3-;

2) 3s23p6;

б) N3+;

3) 4s03d3;

в) Вr;

4) 4s24p6.

г) S2-;
д) V2+.

123. Встановіть відповідність елемента радіуса його атома, якщо в другому періоді радіус атома змінюється в межах 0,159 нм - 0,035 нм.

Елемент:

Радіус, нм:

1) Li;

а) 0,104;

2) Be;

б) 0,078;

3) В;

в) 0,062;

4) С.

г) 0,035;
д) 0,159.

124. Встановіть відповідність елемента енергії йонізації його атома.

Елемент:

Енергія йонізації, еВ:

1) Li;

a) 5,1;

2) К;

б) 13,6;

3) Rb;

в) 4,2;

4) Na.

г) 4,3;
д) 5,4.

125. Встановіть відповідність елемента величині його електронегативності.

Елемент:

Електронегативність за Полінгом:

1) Li;

a) 0,9;

2) F;

б) 3,5;

3) О;

в) 2,1;

4) Na.

г) 1;
д) 4.

Перевір себе!

Хімічний зв'язок


І рівень

Завдання 1-25 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1. Виберіть поняття, яке визначає здатність елемента утворювати певну кількість зв'язків у сполуці:

а) гібридизація;

б) валентність;

в) полярність;

г) електронегативність.

2. Вкажіть валентність Сульфуру у сполуках:

а) дорівнює нулю; б) дорівнює VI;

в) може бути II, IV або VI; г) дорівнює IV або VI.

3. Виберіть твердження щодо валентності елементів у кальцій сульфіді:

а) валентність Кальцію дорівнює валентності Сульфуру;

б) валентність Кальцію дорівнює І;

в) валентність Сульфуру дорівнює III;

г) валентність Кальцію дорівнює валентності Сульфуру і дорівнює І.

4. Виберіть твердження щодо валентності елементів в оксиді SiO2:

а) Оксигену та Силіцію однакова; б) Силіцію дорівнює IV;

в) Оксигену дорівнює IV; г) Силіцію дорівнює II.

5. Виберіть твердження щодо валентності Оксигену в оксидах:

а) дорівнює II; б) дорівнює валентності другого елемента;

в) може бути різною; г) дорівнює ступеню окиснення другого елемента.

6. Виберіть твердження щодо валентності металічних елементів в оксидах:

а) завжди дорівнює II; б) дорівнює валентності Оксигену;

в) може бути різною; г) однакова.

7. Виберіть сполуку, в якій ступені окиснення елементів чисельно збігаються:

а) магній хлорид; б) натрій сульфід;

в) ферум(ІІІ) оксид; г) кальцій оксид.

8. Виберіть сполуку, в якій ступінь окиснення та валентність Нітрогену чисельно не збігаються:

а) NO;

б) HNO3;

в) NH3;

г) NO2.

9. Виберіть визначення хімічного зв'язку:

а) сили, що зв'язують ядра і електрони між собою;

б) енергетично вигідна взаємодія між атомами, молекулами, йонами в речовині;

в) сили, що діють між протонами і нейтронами в ядрі атома;

г) зміни, що відбуваються з атомом одного елемента під впливом атома іншого елемента.

10. Виберіть тип хімічного зв'язку, утвореного за рахунок спільної пари електронів:

а) йонний;

б) ковалентний;

в) електронний;

г) металічний.

11. Виберіть тип хімічного зв'язку, утвореного за рахунок спільної пари електронів, зміщеної до одного з атомів:

а) йонний; б) ковалентний полярний;

в) ковалентний неполярний; г) металічний.

12. Виберіть тип хімічного зв'язку, утвореного за рахунок спільної пари електронів, розташованої на однаковій відстані від обох атомів:

а) йонний; б) ковалентний полярний;

в) ковалентний неполярний; г) водневий.

13. Виберіть тип хімічного зв'язку в речовинах, що мають високу електропровідність та ковкість:

а) йонний; б) ковалентний полярний;

в) ковалентний неполярний; г) металічний.

14. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні йонного зв'язку:

а) перерозподіл електронної густини між атомами;

б) передавання електронів від одного атома до другого;

в) зміщення електронної густини від одного атома до другого;

г) передавання пари електронів донором на вільну орбіталь акцептора.

15. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні ковалентного неполярного зв'язку:

а) зміщення електронної густини від одного атома до другого;

б) передавання електронів від одного атома до другого;

в) усуспільнення неспарених електронів і рівномірний розподіл електронної густини між атомами;

г) передавання пари електронів донором на вільну орбіталь акцептора.

16. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні ковалентного полярного зв'язку:

а) усуспільнення неспарених електронів і зміщення електронної густини до більш електронегативного атома;

б) передавання електронів від одного атома до другого;

в) усуспільнення неспарених електронів і рівномірний розподіл електронної густини між атомами;

г) повна делокалізація електронної густини.

17. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні металічного хімічного зв'язку:

а) спарювання електронів, що належать різним атомам;

б) надання вільної орбіталі одним атомом та неподіленої пари електронів іншим;

в) електростатична взаємодія йонів;

г) усуспільнення валентних електронів, що вільно переміщуються у кристалі.

18. Виберіть визначення електронегативності:

а) сили, що зв'язують ядра і електрони між собою;

б) здатність атомів відтягувати на себе електронну густину;

в) енергія приєднання електронів до атома;

г) енергія відриву електронів від атома.

19. Вкажіть частинку, що утворюється при відриві електронів від атома:

а) аніон;

б) катіон;

в) збуджений атом;

г) радикал.

20. Вкажіть частинку, що утворюється при приєднанні електронів до атома:

а) аніон;

б) катіон;

в) збуджений атом;

г) радикал.

21. Виберіть тип хімічного зв'язку, для якого характерні напрямленість та насичуваність:

а) йонний;

б) ковалентний;

в) міжмолекулярний;

г) металічний.

22. Виберіть характеристику донорно-акцепторного механізму утворення ковалентного зв'язку за:

а) усуспільнення неспарених електронів, що належать різним атомам;

б) надання вільної орбіталі одним атомом та неподіленої пари електронів іншим;

в) електростатичної взаємодії протилежно заряджених йонів;

г) усуспільнення валентних електронів, що вільно переміщуються у кристалі.

23. Виберіть чинник, що впливає на довжину хімічного зв'язку:

а) електронегативність атомів, що утворюють зв'язок;

б) радіуси атомів, що утворюють зв'язок;

в) ефективні заряди атомів, що утворюють зв'язок;

г) полярність зв'язку.

24. Виберіть твердження, яке характеризує співвідношення між довжиною та енергією хімічного зв'язку:

а) чим довший зв'язок, тим менша його енергія;

б) чим довший зв'язок, тим більша його енергія;

в) чим коротший зв'язок, тим менша його енергія;

г) довжина зв'язку не впливає на його енергію.

25. Виберіть хімічний елемент, який більше здатний віддавати електрони, ніж приєднувати:

а) Азот;

б) Кисень;

в) Неон;

г) Натрій.

Завдання 26-30 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.

26. Виберіть твердження щодо ковалентного полярного зв'язку:

а) зв'язок ґрунтується на електростатичному механізмі;

б) зв'язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;

в) спільна електронна пара зміщена до одного з елементів;

г) спільна електронна пара симетрична відносно обох елементів.

27. Виберіть твердження щодо ковалентного неполярного зв'язку:

а) зв'язок ґрунтується на електростатичному механізмі;

б) зв'язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;

в) спільна електронна пара зміщена до одного з елементів;

г) спільна електронна пара симетрична відносно обох елементів.

28. Виберіть твердження щодо йонного зв'язку:

а) зв'язок ґрунтується на електростатичному механізмі;

б) зв'язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;

в) спільна електронна пара зміщена до одного з елементів;

г) зв'язок утворюється між катіоном і аніоном.

29. Виберіть критерії, за якими хімічний зв'язок відносять до йонного:

а) електронегативності елементів однакові;

б) електронегативності елементів значно відрізняються;

в) зв'язок утворено між лужним металом та галогеном;

г) зв'язок утворено між будь-яким елементом і Оксигеном.

30. Виберіть критерії, за якими хімічний зв'язок відносять до ковалентного полярного:

а) електронегативності елементів однакові;

б) електронегативності елементів значно відрізняються;

в) зв'язок утворено між атомами одного й того ж елемента;

г) зв'язок утворено між атомами неметалічних елементів.

II рівень

Завдання 31-62 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

31. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі N2:

а) 3 та 0;

б) 1 та +1;

в) 1 та +3;

г) 3 та +3.

32. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі NH3:

а) 3 та -3;

б) 3 та -1;

в) 3 та 3;

г) 4 та -3.

33. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Карбону в молекулі СО2:

а) 4 та +4;

б) 4 та +2;

в) 4 та +3;

г) 4 та -4.

34. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі HNO3:

а) 4 та +5;

б) 5 та +5;

в) 3 та +5;

г) 4 та +3.

35. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Сульфуру в молекулі H2S:

а) 4 та -2;

б) 6 та +2;

в) 6 та -2;

г) 2 та -2.

36. Вкажіть зміну радіуса частинки при приєднанні електрона до нейтрального атома:

а) зменшується; б) збільшується;

в) змінюється по-різному; г) не змінюється.

37. Вкажіть міру здатності атома віддавати електрони:

а) спорідненість атома до електрона; б) енергія йонізації атома;

в) атомний радіус; г) заряд ядра атома.

38. Виберіть поняття щодо міри здатності атома приєднувати електрони:

а) спорідненість атома до електрона; б) енергія йонізації атома;

в) здатність атома до поляризації; г) атомний радіус.

39. Виберіть рядок, в якому перелічені сполуки з йонним типом зв'язку:

а) Р2О5, НСl, SiO2, СО2; б) КСl, CaBr2, Na2O, K2S;

в) N2, Сl2, Н2, О2; г) HBr, PH3, NH3, H2S.

40. Виберіть рядок, в якому перелічені сполуки з ковалентним неполярним типом зв'язку:

а) Р2О3, H2S, SO3, SO2; б) NaCl, CaCl2, CaO, K2S;

в) N2, Cl2, H2, O2; г) PH3, NH3, H2S, H2O.

41. Виберіть рядок, в якому перелічені сполуки з ковалентним полярним типом зв'язку:

а) РН3, NH3, CO2, SO2; б) NaCl, CaCl2, CaO, K2S;

в) N2, Cl2, Н2, О2; г) КСl, CaBr2, Na2O, CaS.

42. Вкажіть зміну міцності зв'язків у ряду молекул Сl2 - Вr2 - І2:

а) зростає; б) зменшується;

в) спочатку зростає, потім зменшується; г) спочатку зменшується, потім зростає.

43. Вкажіть зміну полярності хімічного зв'язку в вищих оксидах у ряду елементів Сl - S - Р - Si:

а) зростає;

б) зменшується;

в) від Хлору до Сульфуру зменшується, потім не змінюється;

г) не змінюється від Хлору до Фосфору, потім зменшується.

44. Вкажіть зміну полярності хімічного зв'язку в ряду молекул НСl - НВr - НІ:

а) зростає; б) зменшується;

в) спочатку зменшується, а потім зростає; г) спочатку зростає, а потім зменшується.

45. Виберіть чинник, від якого залежить полярність зв'язків у ряду однотипних молекул:

а) тип електронної орбіталі;

б) радіуси атомів, які беруть участь в утворенні зв'язків;

в) електронегативність атомів, які беруть участь в утворенні зв'язків;

г) довжина зв'язків.

46. Виберіть частинку з ковалентним зв'язком, утвореним за донорно-акцепторним механізмом:

а) HSO4;

б) NH4+;

в) Н2О;

г) СО2.

47. Виберіть найполярнішу молекулу:

а) сірководень;

б) хлор;

в) хлороводень;

г) сульфур(ІV) хлорид.

48. Виберіть характеристику, яка визначає міцність зв'язку:

а) заряди ядер атомів, що утворюють молекулу;

б) радіуси атомів, що утворюють молекулу;

в) здатність атомів, що утворюють молекулу, до поляризації;

г) ступінь окиснення атомів, що утворюють молекулу.

49. Виберіть тип хімічного зв'язку, що характеризується ненасичуваністю і ненапрямленістю у просторі:

а) йонний; б) ковалентний полярний; в) ковалентний неполярний; г) водневий.

50. Виберіть молекулу, в якій існує потрійний зв'язок:

а) N2;

б) О2;

в) F2;

г) Н2.

51. Виберіть молекулу, в якій існує подвійний зв'язок:

а) N2;

б) О2;

в) Сl2;

г) Н2.

52. Виберіть молекулу з найполярнішим хімічним зв'язком:

а) Н-Вr;

б) Н-І;

в) Н-Сl;

г) Н-F.

53. Виберіть сполуку, в якій валентність та ступінь окиснення Карбону чисельно не збігаються:

а) СН4;

б) СО2;

в) С2Н2;

г) Н2СО3.

54. Порахуйте кількість зв'язків у молекулі Сl2О7:

а) 14;

б) 28;

в) 7;

г) 9.

55. Вкажіть максимальне число ковалентних зв'язків, що може утворити незбуджений атом Фосфору за рахунок неспарених електронів:

а) 2;

б) 3;

в) 1;

г) 5.

56. Вкажіть максимальне число ковалентних зв'язків, які може утворити збуджений атом Сульфуру за рахунок неспарених електронів:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 6.

57. Вкажіть максимальне число ковалентних зв'язків, які може утворити незбуджений атом Хлору за рахунок неспарених електронів:

а) 2;

б) 3;

в) 7;

г) 1

58. Вкажіть форму молекули води:

а) трикутник;

б) кутова;

в) тетраедр;

г) лінійна.

59. Виберіть сполуку з йонним типом зв'язку:

а) ССl4 (рідина); б) SiO2 (тверда речовина); в) КСl (тверда речовина); г) NH3 (газ).

60. Виберіть полярну молекулу:

а) СО2;

б) N2;

в) H2S;

г) О2.

61. Вкажіть кількість сполук, що мають ковалентні полярні зв'язки ССl4(рідина), SiO2(тверда речовина), КСl(тверда речовина), NH3(газ), Н2(рідина), СО2(газ):

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка