Україн а донецька обласна державна адміністраціяСкачати 12.52 Mb.
Сторінка54/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   64

62. Вкажіть кількість сполук, що мають ковалентні неполярні зв'язки N2(газ), О2(газ), Н2О (газ), NH3 (газ), ССl4(рідина):

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 1.

Завдання 63-70 містять чотири або п'ять відповідей, які необхідно розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.

63. Розташуйте речовини у порядку збільшення полярності зв'язку у молекулі:

а) НВr;

б) НІ;

в) НСl;

г) HF.

64. Розташуйте речовини у порядку зменшення полярності зв'язку у молекулі:

а) H2S;

б) Н2О;

в) H2Se;

г) К2О.

65. Розташуйте речовини у порядку зростання основних властивостей:

а) FeO;

б) Fe2O3;

в) Fe3O4.
66. Розташуйте речовини у порядку зростання кислотних властивостей:

а) СrO;

б) Сr2О3;

в) СrO3.
67. Розташуйте частинки у порядку збільшення радіуса йону:

а) Na+;

б) Мg2+;

в) Аl3+;

г) Н+.

68. Розташуйте частинки у порядку зменшення радіуса йону:

а) Li+;

б) Н+;

в) Са2+;

г) Ве2+.

69. Розташуйте частинки у порядку збільшення радіуса йону:

а) F;

б) І;

в) Сl;

г) Вr.

70. Розташуйте частинки у порядку зменшення радіуса йону:

а) F;

б) Se2-;

в) О2-;

г) S2-.

Завдання 71-75 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.

71. Виберіть речовини, до складу яких входять одновалентні частинки:

а) Al(NO3)3;

б) Na2CO3;

в) FeSO4;

г) Са3(РО4)2;

д) NaOH.

72. Виберіть речовини, до складу яких входять двовалентні елементи:

а) АlСl3;

б) Na2O;

в) FeS;

г) СаВr2;

д) Na3N.

73. Виберіть речовини, до складу яких входять елементи з найвищою валентністю:

а) OsO4;

б) Сr2О3;

в) Мn2О7;

г) СаВr2;

д) СО2.

74. Виберіть процеси, які відповідають металам:

а) 1s22s22p63s23p4 - 4ē = 1s22s22p63s23p0;

б) 1s22s22p63s23p5 + ē = 1s22s22p63s23p6;

в) 1s22s22p63s2 - 2ē = 1s22s22p63s0;

г) 1s22s22p63s23p5 - 5ē = 1s22s22p63s23p0;

д) 1s22s263s264s23d2 - 3ē = 1s22s22p63s23p64s03d1.

75. Виберіть процеси, які відповідають неметалам:

а) 1s22s22p63s23p4 - 4ē = 1s22s22p63s23p0;

б) 1s22s22p63s23p5 + ē = 1s22s22p63s23p6;

в) 1s22s22p63s2 - 2ē = 1s22s22p63s0;

г) 1s22s22p63s23p5 - 5ē = 1s22s22p63s23p0;

д) 1s22s22p63s23p64s23d2 - 3ē = 1s22s22p63s23p64s03d1.

Завдання 76-80 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.

76. Встановіть відповідність елемента електронній формулі його катіона.

Елемент:

Електронна формула однозарядного катіона:

1) Na;

a) 1s0;

2) К;

б) 1s22s22p63s23p64s0;

3) Li;

в) 1s22s22p63s0;

4) H.

г) 1s22s22p63s23p5;
д) 1s22s0.

77. Встановіть відповідність елемента електронній формулі його аніона.

Елемент:

Електронна формула однозарядного аніона:

1) Br;

a) 1s22s22p6;

2) F;

б) 1s22s22p63s23p64s24p6;

3) Сl;

в) 1s22s22p63s2;

4) Н.

г) 1s22s22p63s23p6;
д) 1s2

78. Встановіть відповідність йона елемента електронній формулі.

Йон елемента:

Електронна формула:

1) Сl;

a) 1s22s22p63s23p1;

2) F;

б) 1s22s22p63s23p64s24p6;

3) Вr;

в) 1s22s22p6;

4) Н.

г) 1s22s22p63s23p6.
д) 1s2.

79. Встановіть відповідність йона елемента електронній формулі.

Йон елемента:

Електронна формула:

1) Na+;

a) 1s2;

2) К+;

б) 1s22s22p63s23p64s24p6;

3) Li+;

в) 1s22s22p6;

4) Н+.

г) 1s22s22p63s23p6;
д) 1s0.

80. Встановіть відповідність типу кристалічної ґратки формулі сполуки.

Тип кристалічної ґратки:

Формула сполуки:

1) йонна;

a) Fe;

2) атомна;

б) СО2;

3) молекулярна

в) С(ГРАФІТ);
г) КВr.

III рівень

Завдання 81-94 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

81. Виберіть молекулу, яка утворена за рахунок S-S зв'язку:

а) Сl2;

б) H2S;

в) НСl;

г) Н2.

82. Виберіть молекулу, яка утворена за рахунок S-P зв'язку:

a) F2;

б) Н2;

в) N2;

г) НСl.

83. Виберіть молекулу, яка утворена за рахунок P-P зв'язку:

a) H2S;

б) Н2;

в) Сl2;

г) НСl.

84. Виберіть молекулу, яка має -зв'язок:

а) Вr2;

б) О2;

в) F2;

г) Н2.

85. Виберіть варіант можливого подвійного перекривання орбіталей при утворенні хімічного зв'язку:

а) s і р;

б) р і р;

в) s і s;

г) s і d.

86. Вкажіть відмінне для - і -зв'язків:

а) число електронів, які утворюють зв'язок;

б) зміщення електронної пари до одного з атомів;

в) полярність зв'язку;

г) розташування області підвищеної електронної густини.

87. Виберіть процес вирівнювання атомних орбіталей за енергією та формою:

а) поляризація;

б) йонізація;

в) структуризація;

г) гібридизація.

88. Виберіть тип гібридизації орбіталей атома Карбону у молекулі метану:

а) sp3;

б) sp2;

в) sp;

г) sp3d.

89. Виберіть тип гібридизації орбіталей атома Бору у молекулі ВСl3:

а) sp3;

б) sp3d2;

в) sp;

г) sp2.

90. Виберіть тип гібридизації орбіталей атома Сульфуру у молекулі H2S:

а) sp;

б) sp2;

в) sp3;

г) гібридизація не відбувається.

91. Вкажіть просторову будову молекули СН4:

а) куб;

б) трикутник;

в) октаедр;

г) тетраедр.

92. Вкажіть просторову будову молекули BF3:

а) квадрат;

б) трикутник;

в) лінійна;

г) тетраедр.

93. Виберіть неполярну молекулу, що має полярні ковалентні зв'язки:

а) ССl4;

б) О2;

в) Н2О;

г) NH3.

94. Виберіть неполярну молекулу, що має полярні ковалентні зв'язки:

а) НСl;

б) CF4;

в) NH3;

г) H2S.

Завдання 95-108 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.

95. Встановіть відповідність між типом кристалічної ґратки та речовиною.

Тип кристалічної ґратки:

Речовина:

1) йонна;

а) С;

2) молекулярна;

б) КСl;

3) атомна;

в) Мg;

4) металічна.

г) СО2;
д) Не.

96. Встановіть відповідність між ізоелектронними частинками.

Йон:

Ізоелектронний атом:

1) Р3+;

а) Са;

2) Сl;

б) Ne;

3) О2-;

в) Аr;

4) В3+.

г) Мg;
д) Не.

97. Встановіть відповідність між молекулою та типом гібридизації орбіталей центрального атома.

Молекула:

Тип гібридизації орбіталей центрального атома:

1) СН4;

а) гібридизації не відбувається;

2) С2Н2;

б) sp2;

3) С6Н6;

в) sp3;

4) Н2.

г) sp;
д) sp3d2.

98. Встановіть відповідність між характером речовини та типом хімічного зв'язку.

Тип хімічного зв'язку:

Характер речовини:

1) йонний;

а) металічний;

2) ковалентний;

б) солеподібний;

3) металічний;

в) леткий або нелеткий.

4) водневий.
99. Встановіть відповідність між кількістю протонів і електронів та частинкою.

Кількість протонів та електронів:

Частинка:

1) 17р+ і 18ē;

a) S2-;

2) 11р+ і 10ē;

б) Сl;

3) 16р+ і 18ē;

в) С4+;

4)+ і 2ē.

г) Na+;
д) N3-

100. Встановіть відповідність між електронною конфігурацією валентних електронів та вищою валентністю елемента.

Електронна конфігурація валентних електронів:

Вища валентність:

1) 2s22p3;

a) VI;

2) 3s23p1;

б) І;

3) 2s22p5;

в) IV;

4) 3s23p4.

г) III;
д) V.

101. Встановіть відповідність між частинкою та кількістю протонів і електронів.

Частинка:

Кількість протонів та електронів:

1) Вr;

а) 19р+ і 18ē;

2) К+;

б) 24р+ і 26ē;

3) Аl3+;

в) 35р+ і 36ē;

4) Fe2+.

г) 13р+ і 10ē;
д) 26р+ і 24ē.

102. Встановіть відповідність між молекулою та типом гібридизації орбіталей центрального атома.

Молекула:

Тип гібридизації орбіталей центрального атома:

1) СО2;

а) гібридизації не відбувається;

2) ССl4;

б) sp2;

3) ВСl3;

в) sp3;

4) О2.

г) sp;
д) sp3d2.

103. Встановіть відповідність між молекулою та типом гібридизації орбіталей центрального атома.

Молекула:

Тип гібридизації орбіталей центрального атома:

1) СОСl2;

а) гібридизації не відбувається;

2) С2Н6;

б) sp2;

3) SCl6;

в) sp3;

4) С2Н2.

г) sp;
д) sp3d2.

104. Встановіть відповідність між просторовою будовою частинки та типом гібридизації орбіталей центрального атома.

Просторова будова:

Тип гібридизації орбіталей центрального атома:

1) трикутник;

a) sp3d;

2) лінія;

б) sp2;

3) тетраедр;

в) sp3;

4) октаедр.

г) sp;
д) sp3d2.

105. Встановіть відповідність між просторовою будовою частинки та типом гібридизації орбіталей центрального атома.

Просторова будова:

Тип гібридизації орбіталей центрального атома:

1) трикутник;

a) sp2d;

2) лінія;

б) sp2;

4) піраміда;

в) sp3;

5) квадрат.

г) sp;
д) sp3d2.

106. Встановіть відповідність між просторовою будовою частинки, типом гібридизації орбіталей центрального атома та кількістю -зв'язків.

Просторова будова:

Тип гібридизації орбіта лей центрального атома та кількість -зв'язків:

1) кут;

a) sp2 та 3;

2) трикутник;

б) sp2 та 2;

3) піраміда;

в) sp3 та 4;

4) тетраедр.

г) sp та 2;
д) sp3 та 3.

107. Встановіть відповідність між ізоелектронними частинками.

Атом:

Ізоелектронний йон:

1) Na;

a) Ca+;

2) Аr;

б) Si2+;

3) Mg;

в) Аl3+;

4) Сl.

г) Аr+;
д) Сl.

108. Встановіть відповідність перетворення речовин зміні типу гібридизації атомних орбіталей центральних атомів.

Перетворення речовин:

Зміна типу гібридизації:

1) SO3  SO42-;

a) sp2 sp;

2)2Н2  С6Н6;

б) sp2 sp3;

3) СО32-  СО2;

в) sp3 sp3d2;

4) [АlСl4]  [AlCl6]3-.

г) sp sp2;
д) sp3d2 sp2.

Перевір себе!

9 КЛАС:

Хімічний зв'язок


І рівень

Завдання 1-25 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1. Виберіть поняття, яке визначає здатність елемента утворювати певну кількість зв'язків у сполуці:

а) гібридизація;

б) валентність;

в) полярність;

г) електронегативність.

2. Вкажіть валентність Сульфуру у сполуках:

а) дорівнює нулю; б) дорівнює VI;

в) може бути II, IV або VI; г) дорівнює IV або VI.

3. Виберіть твердження щодо валентності елементів у кальцій сульфіді:

а) валентність Кальцію дорівнює валентності Сульфуру;

б) валентність Кальцію дорівнює І;

в) валентність Сульфуру дорівнює III;

г) валентність Кальцію дорівнює валентності Сульфуру і дорівнює І.

4. Виберіть твердження щодо валентності елементів в оксиді SiO2:

а) Оксигену та Силіцію однакова; б) Силіцію дорівнює IV;

в) Оксигену дорівнює IV; г) Силіцію дорівнює II.

5. Виберіть твердження щодо валентності Оксигену в оксидах:

а) дорівнює II; б) дорівнює валентності другого елемента;

в) може бути різною; г) дорівнює ступеню окиснення другого елемента.

6. Виберіть твердження щодо валентності металічних елементів в оксидах:

а) завжди дорівнює II; б) дорівнює валентності Оксигену;

в) може бути різною; г) однакова.

7. Виберіть сполуку, в якій ступені окиснення елементів чисельно збігаються:

а) магній хлорид; б) натрій сульфід;

в) ферум(ІІІ) оксид; г) кальцій оксид.

8. Виберіть сполуку, в якій ступінь окиснення та валентність Нітрогену чисельно не збігаються:

а) NO;

б) HNO3;

в) NH3;

г) NO2.

9. Виберіть визначення хімічного зв'язку:

а) сили, що зв'язують ядра і електрони між собою;

б) енергетично вигідна взаємодія між атомами, молекулами, йонами в речовині;

в) сили, що діють між протонами і нейтронами в ядрі атома;

г) зміни, що відбуваються з атомом одного елемента під впливом атома іншого елемента.

10. Виберіть тип хімічного зв'язку, утвореного за рахунок спільної пари електронів:

а) йонний;

б) ковалентний;

в) електронний;

г) металічний.

11. Виберіть тип хімічного зв'язку, утвореного за рахунок спільної пари електронів, зміщеної до одного з атомів:

а) йонний; б) ковалентний полярний;

в) ковалентний неполярний; г) металічний.

12. Виберіть тип хімічного зв'язку, утвореного за рахунок спільної пари електронів, розташованої на однаковій відстані від обох атомів:

а) йонний; б) ковалентний полярний;

в) ковалентний неполярний; г) водневий.

13. Виберіть тип хімічного зв'язку в речовинах, що мають високу електропровідність та ковкість:

а) йонний; б) ковалентний полярний;

в) ковалентний неполярний; г) металічний.

14. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні йонного зв'язку:

а) перерозподіл електронної густини між атомами;

б) передавання електронів від одного атома до другого;

в) зміщення електронної густини від одного атома до другого;

г) передавання пари електронів донором на вільну орбіталь акцептора.

15. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні ковалентного неполярного зв'язку:

а) зміщення електронної густини від одного атома до другого;

б) передавання електронів від одного атома до другого;

в) усуспільнення неспарених електронів і рівномірний розподіл електронної густини між атомами;

г) передавання пари електронів донором на вільну орбіталь акцептора.

16. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні ковалентного полярного зв'язку:

а) усуспільнення неспарених електронів і зміщення електронної густини до більш електронегативного атома;

б) передавання електронів від одного атома до другого;

в) усуспільнення неспарених електронів і рівномірний розподіл електронної густини між атомами;

г) повна делокалізація електронної густини.

17. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні металічного хімічного зв'язку:

а) спарювання електронів, що належать різним атомам;

б) надання вільної орбіталі одним атомом та неподіленої пари електронів іншим;

в) електростатична взаємодія йонів;

г) усуспільнення валентних електронів, що вільно переміщуються у кристалі.

18. Виберіть визначення електронегативності:

а) сили, що зв'язують ядра і електрони між собою;

б) здатність атомів відтягувати на себе електронну густину;

в) енергія приєднання електронів до атома;

г) енергія відриву електронів від атома.

19. Вкажіть частинку, що утворюється при відриві електронів від атома:

а) аніон;

б) катіон;

в) збуджений атом;

г) радикал.

20. Вкажіть частинку, що утворюється при приєднанні електронів до атома:

а) аніон;

б) катіон;

в) збуджений атом;

г) радикал.

21. Виберіть тип хімічного зв'язку, для якого характерні напрямленість та насичуваність:

а) йонний;

б) ковалентний;

в) міжмолекулярний;

г) металічний.

22. Виберіть характеристику донорно-акцепторного механізму утворення ковалентного зв'язку за:

а) усуспільнення неспарених електронів, що належать різним атомам;

б) надання вільної орбіталі одним атомом та неподіленої пари електронів іншим;

в) електростатичної взаємодії протилежно заряджених йонів;

г) усуспільнення валентних електронів, що вільно переміщуються у кристалі.

23. Виберіть чинник, що впливає на довжину хімічного зв'язку:

а) електронегативність атомів, що утворюють зв'язок;

б) радіуси атомів, що утворюють зв'язок;

в) ефективні заряди атомів, що утворюють зв'язок;

г) полярність зв'язку.

24. Виберіть твердження, яке характеризує співвідношення між довжиною та енергією хімічного зв'язку:

а) чим довший зв'язок, тим менша його енергія;

б) чим довший зв'язок, тим більша його енергія;

в) чим коротший зв'язок, тим менша його енергія;

г) довжина зв'язку не впливає на його енергію.

25. Виберіть хімічний елемент, який більше здатний віддавати електрони, ніж приєднувати:

а) Азот;

б) Кисень;

в) Неон;

г) Натрій.

Завдання 26-30 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.

26. Виберіть твердження щодо ковалентного полярного зв'язку:

а) зв'язок ґрунтується на електростатичному механізмі;

б) зв'язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;

в) спільна електронна пара зміщена до одного з елементів;

г) спільна електронна пара симетрична відносно обох елементів.

27. Виберіть твердження щодо ковалентного неполярного зв'язку:

а) зв'язок ґрунтується на електростатичному механізмі;

б) зв'язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;

в) спільна електронна пара зміщена до одного з елементів;

г) спільна електронна пара симетрична відносно обох елементів.

28. Виберіть твердження щодо йонного зв'язку:

а) зв'язок ґрунтується на електростатичному механізмі;

б) зв'язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;

в) спільна електронна пара зміщена до одного з елементів;

г) зв'язок утворюється між катіоном і аніоном.

29. Виберіть критерії, за якими хімічний зв'язок відносять до йонного:

а) електронегативності елементів однакові;

б) електронегативності елементів значно відрізняються;

в) зв'язок утворено між лужним металом та галогеном;

г) зв'язок утворено між будь-яким елементом і Оксигеном.

30. Виберіть критерії, за якими хімічний зв'язок відносять до ковалентного полярного:

а) електронегативності елементів однакові;

б) електронегативності елементів значно відрізняються;

в) зв'язок утворено між атомами одного й того ж елемента;

г) зв'язок утворено між атомами неметалічних елементів.

II рівень

Завдання 31-62 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

31. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі N2:

а) 3 та 0;

б) 1 та +1;

в) 1 та +3;

г) 3 та +3.

32. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі NH3:

а) 3 та -3;

б) 3 та -1;

в) 3 та 3;

г) 4 та -3.

33. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Карбону в молекулі СО2:

а) 4 та +4;

б) 4 та +2;

в) 4 та +3;

г) 4 та -4.

34. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі HNO3:

а) 4 та +5;

б) 5 та +5;

в) 3 та +5;

г) 4 та +3.

35. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Сульфуру в молекулі H2S:

а) 4 та -2;

б) 6 та +2;

в) 6 та -2;

г) 2 та -2.

36. Вкажіть зміну радіуса частинки при приєднанні електрона до нейтрального атома:

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка