Україн а донецька обласна державна адміністраціяСкачати 12.52 Mb.
Сторінка56/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   64

10. Виберіть формулу речовини, в якій Нітроген має нижчий ступінь окиснення:

а) HNO3;

б) HNO2;

в) NH3;

г) N2O.

11. Виберіть рядок ступенів окиснення Нітрогену відповідно послідовності сполук NH3, N2O, NO2, N2O5:

а) -3, +2, +4, +5;

б) -3, +1, +2, +5;

в) -3, +1, +4, +5;

г) +3, +1.+4, +5.

12. Виберіть рядок ступенів окиснення Сульфуру відповідно послідовності сполук H2S, S, Na2SO3, SO3:

а) +2, 0, +4, +6;

б) -2, +1, +4, +5;

в) -2, 0, +4, +6;

г) +2, +3, +4, +6.

13. Виберіть рядок ступенів окиснення Натрію відповідно послідовності сполук Na2O, Na3N, NaNO2, NaNO3:

а) +1, +3, +4, +5;

б) однакові (+1);

в) +2, +1, +4, +5;

г) +2, +3, +1, +1.

14. Виберіть твердження щодо реакції H2S + КМnО4 + H2SO4  S + MnSO4 + K2SO4 + Н2О:

а) Сульфур відновлюється; б) Сульфур віддає два електрони;

в) Манган окиснюється; г) Манган приєднує три електрони.

15. Виберіть твердження щодо реакції Fe + НСl  FeCl2 + Н2:

а) ступінь окиснення Хлору змінюється; б) ступінь окиснення Гідрогену не змінюється;

в) окисником є Ферум; г) відновником є Ферум.

16. Виберіть твердження щодо реакції Zn + НСl  ZnCl2 + Н2;

а) Гідроген окиснюється; б) Цинк віддає два електрони;

в) Хлор приймає електрони; г) Цинк відновлюється.

17. Виберіть твердження щодо реакції S + КСlO3  SO2 + КСl:

а) ступінь окиснення Калію змінюється; б) ступінь окиснення Сульфуру зменшується;

в) Сульфур відновлюється; г) Хлор відновлюється.

18. Виберіть твердження щодо реакції Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + NH4NO3 + Н2О:

а) ступені окиснення Цинку й Нітрогену змінюються; б) окисником є Цинк;

в) Нітроген приймає п'ять електронів; г) окисником є Оксиген.

19. Виберіть твердження щодо реакції Сu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO + Н2О:

а) Нітроген окиснюється; б) Купрум відновлюється;

в) Нітроген приймає два електрони; г) Нітроген відновлюється.

20. Виберіть твердження щодо реакції Мg + H2SO4(K)  MgSO4 + H2S + Н2О:

а) змінюється тільки ступінь окиснення Магнію; б) відновником є Магній;

в) Сульфур приймає шість електронів; г) відновником є Сульфур.

21. Виберіть формулу речовини, яка є окисником у реакції НСl + HNO3(K)  NOCl + Сl2 + Н2О:

а) НСl;

б) HNO3;

в) NOCl;

г) Сl2.

22. Виберіть формулу речовини, яка є окисником у реакції НІ + К2Сr2O7  СrІ3 + І2 + КІ + Н2О:

а) НІ;

б) К2Сr2О7;

в) СrІ3;

г) І2.

23. Виберіть формулу речовини, яка є відновником у реакції H2S + К2Сr2О7 + H2SO4  S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + Н2О:

а) H2S;

б) К2Сr2О7;

в) H2SO4;

г) S.

24. Виберіть формулу речовини, яка є відновником у реакції NaNO2 + КМnО4 + H2SO4  NaNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O:

а) NaNO3;

б) KMnO4;

в) H2SO4;

г) NaNO2.

25. Виберіть формулу речовини, яка є відновником у реакції Na2SO3 + К2Сr2O7 + H2SO4  Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O:

а) Na2SO3;

б) K2Cr2O7;

в) H2SO4;

г) Na2SO4.

26. Виберіть формулу речовини, яка є відновником у реакції KMnO4 + NaBr + H2SO4 MnSO4 + Br2 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O:

а) KMnO4;

б) NaBr;

в) H2SO4;

г) MnSO4.

27. Виберіть твердження щодо реакції 4FeS + 7О2 = 2Fe2O3 + 4SO2:

а) окиснюється Ферум; б) відновлюється Сульфур;

в) окиснюються Оксиген і Сульфур; г) окиснюються Ферум і Сульфур.

28. Виберіть твердження щодо реакції 4Na2SO3 = 3Na2SO4 + Na2S:

а) окиснюється Сульфур, а відновлюється Оксиген;

б) окиснюється і відновлюється Сульфур;

в) окиснюється Натрій, а відновлюється Сульфур;

г) окиснюється і відновлюється Натрій.

29. Виберіть твердження щодо реакції НІО3 + 5НІ = 3І2 + 3Н2О:

а) окиснюється Іод, а відновлюється Оксиген; б) окиснюється і відновлюється Іод;

в) окиснюється Іод, а відновлюється Гідроген; г) окиснюється і відновлюється Оксиген.

30. Виберіть твердження щодо реакції 2(NH4)2CrO4 = Сr2О3 + N2 + 2NH3 + 5Н2О:

а) Хром окиснюється, Нітроген відновлюється;

б) відновлюється Нітроген;

в) змінюють ступені окиснення Хром, Оксиген та Нітроген;

г) Хром відновлюється, Нітроген окиснюється.

II рівень

Завдання 31-50 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

31 Виберіть твердження щодо процесу добування метану при пропусканні водню під високим тиском через нагріте активоване вугілля:

а) Карбон приймає 4 електрони; б) Карбон є відновником; в) Гідроген є окисником;

г) цей процес відбувається без зміни ступенів окиснення елементів.

32. Виберіть твердження щодо реакції згоряння залізних ошурок у струмені хлору:

а) Ферум віддає три електрони; б) Ферум віддає два електрони;

в) Хлор віддає два електрони; г) Ферум приймає два електрони.

33. Виберіть твердження щодо процесу добування заліза з оксидів у доменній печі з використанням коксу:

а) відбувається окиснення Феруму; б) відбувається відновлення Карбону;

в) відбувається відновлення Феруму; г) відбувається утворення ферум карбонату.

34. Виберіть твердження щодо перебігу окисно-відновних процесів:

а) число електронів, які віддаються відновником, дорівнює числу електронів, які приймаються окисником;

б) число електронів, які віддаються відновником, більше числа електронів, які приймаються окисником;

в) число електронів, які віддаються окисником, дорівнює числу електронів, які приймаються відновником;

г) число електронів, які віддаються відновником, менше числа електронів, які приймаються окисником.

35. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції та підрахуйте їх суму К2Сr2O7 + НСl  СrСl3 + КСl + Сl2 + Н2О:

а) 19;

б) 23;

в) 29;

г) 32.

36. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції та підрахуйте їх суму КСlО3 + Н2С2О4  К2СО3 + СlO2 + СО2 + Н2О:

а) 8;

б)13;

в) 17;

г) 21.

37. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції та підрахуйте їх суму Вr2 + КОН + Сl2  КСl + КВrО3 + Н2О:

а) 22;

б) 26;

в) 31;

г) 36.

38. Виберіть формулу сполуки, при утворенні якої з простих речовин Оксиген буде відновником:

а) СО2;

б) OF2;

в) NO;

г) Р2О5.

39. Виберіть формулу сполуки, яка може бути лише відновником:

а) НСlO4;

б) КМnО4;

в) Na2S;

г) К2Сr2О7.

40. Виберіть формулу сполуки, яка може бути лише окисником:

а) NH3;

б) РН3;

в) KNO3;

г) КСl.

41. Виберіть формулу сполуки, яка може бути як окисником, так і відновником:

а) Na2SO4;

б) МnО2;

в) CuO;

г) К2СrO4.

42. Виберіть окисно-відновну реакцію, яка використовується у виробництві:

а) Fe2O3 + 2Al = Аl2О3 + 2Fe; б) 2НgО = 2Нg + О2;

в) 2КСlO3 = 2КСl + 3О2; г) 2Мg + О2 = 2МgО.

43. Визначте роль води в реакції 2Na + 2Н2О = 2NaOH + Н2:

а) окисник;

б) відновник;

в) речовина, яка не виявляє ні окисних, ні відновних властивостей;

г) окисник та відновник одночасно.

44. Виберіть рівняння реакції диспропорціювання:

а) Сl2 + Н2О = НСl + НСlO; б) 2КСlO3 = 2КСl + О2;

в) 2KNO3 = 2KNO2 + О2; г) 2КСlО = 2КСl + О2.

45. Виберіть рівняння реакції внутрішньомолекулярного окиснення-відновлення:

а) 4КСlО3 = 3КСlO4 + КСl; б) 3КСlО = 2КСl + КСlО3;

в) Сl2 + Н2О = НСl + НСlO; г) 2KNO3 = 2KNO2 + О2.

46. Виберіть схему перетворення, яке є процесом окиснення:

а) КМnО4  МnО2; б) Н3РО4  РН3;

в) НСlO НСl; г) CO  СО2.

47. Виберіть схему перетворення, яке є процесом відновлення:

а) Вr2  НВr; б) КСrO2  К2СrO4;

в) H2S  H2SO4; г) Mg  MgSO4.

48. Виберіть твердження щодо реакції розкладу калій перманганату:

а) внутрішньомолекулярна окисно-відновна реакція;

б) міжмолекулярна окисно-відновна реакція;

в) реакція без зміни ступеня окиснення елементів;

г) реакція диспропорціювання.

49. Виберіть схему перетворення, в якому змінюються ступені окиснення двох елементів в одній речовині:

а) CuS + О2  Cu + SO2; б) FeS + НСl  FeCl2 + H2S;

в) ZnS + O2  ZnO + SO2; г) PbS + Н2О2  PbSO4 + Н2О.

50. Виберіть схему реакції, яка протікає в зворотному напрямку:

а) Cu2+ + Fe  Fe2+ + Cu; б) Ag + Cu2+ Ag+ + Cu;

в) Zn + Fe2+  Fe + Zn2+; г) Pb2+ + Fe  Fe2+ +Pb.

III рівень

Завдання 51-56 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише oдна правильна.

51. Вкажіть визначення процесу електролізу:

а) процес на електродах, у результаті якого утворюється електричний струм;

б) процес, який відбувається на електродах під впливом електричного струму;

в) процес розпаду речовин на йони у розчинах;

г) окисно-відновна реакція між йонами у розчині та металевими електродами.

52. Виберіть формулу речовини, при електролізі водного розчину якої на обох електродах відбувається розклад води:

а) AgNO3;

б) КСl;

в) Na2SO4;

г) LiBr.

53. Виберіть формулу речовини, при електролізі водного розчину якої на катоді виділяється метал:

а) AgNO3;

б) АlІ3;

в) K2SO4;

г) LiOH.

54. Виберіть формулу речовини, при електролізі водного розчину якої на катоді виділяється водень:

а) AgNO3;

б) CdI2;

в) FeSO4;

г) NaOH.

55. Виберіть формулу речовини, при електролізі водного розчину якої на аноді окиснюється вода:

а) Ni(NO3)2;

б) АlІ3;

в) FeCl3;

г) КВr.

56. Виберіть формулу речовини, при електролізі водного розчину якої на аноді окиснюються аніони солі:

а) Ni(NO3)2;

б) АlСl3;

в) FeSO4;

г) К2СО3.

Завдання 57-60 передбачають встановлення відповідністей понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.

57. Встановіть відповідність схеми перетворення кількості електронів, що беруть участь у перетворенні.

Схема перетворення:

Кількість приєднаних або відданих електронів:

1) Мn2+  МnО4;

а) +5ē;

2) МnО42-  МnО4;

б) -1ē;

3) Мn2+  МnО42-;

в) -5ē;

4) МnО4  Мn2+.

г) +4ē;
д) -4ē.

58. Встановіть відповідність схеми перетворення кількості електронів, що беруть участь у перетворенні.

Схема перетворення:

Кількість приєднаних або відданих електронів:

1) Сr3+ СrO42-;

а) +2ē;

2) СrO42-  СrO2;

б) +3ē;

3) Сr2О72-  2Сr3+;

в) -3ē;

4) 2Сr3+  Сr2О72-.

г) -6ē;
д) +6ē.

59. Встановіть відповідність схеми перетворення реагенту і продукту, що беруть участь у перетворенні.

Схема перетворення:

Реагент і продукт:

1) Mn  Mn2+ + 2ē;

а) Мn  МnО2;

2) Мn  Мn4+ + 4ē;

б) КМnО4  К2МnO4;

3) Мn7+ + ē  Мn6+.

в) Мn  МnСl2;
г) КМnО4  Mn(NO3)2.

60. Встановіть відповідність між схемою та змістом перетворення.

Схема перетворення:

Зміст перетворення:

1) 2Сl  Сl2;

а) окиснення хлору;

2) Сl2  СlО3;

б) окиснення хлорид-йону;

3) Сl2 - 2Сl;

в) відновлення хлору;

4) СlO3  2Сl.

г) відновлення хлорат-йону;
д) відновлення хлорид-йону.

Завдання 61-74 містять чотири варіанти відповідей, з яких кілька правильні. Вкажіть усі правильні відповіді.

61. Виберіть рядки металів, які одержують у промисловості електролізом водних розчинів:

а) цинк, кадмій, кобальт; б) алюміній, магній, кальцій;

в) хром, цинк, марганець; г) нікель, кобальт, марганець.

62. Виберіть рядки речовин, які одержують у промисловості електролізом водних розчинів:

а) Сl2, І2, КОН, NaOH; б) F2, КОН, Cl2, NaOH;

в) КОН, Mg(OH)2, Cl2, F2; г) Cl2, NaOH, КОН, Н2.

63. Виберіть рядки солей, при електролізі водних розчинів яких можна одержати метали:

а) MnSO4, ZnCl2, Mg(NO3)2; б) Zn(NO3)2, MnCl2, FeSO4;

в) АlСl3, Mn(NO3)2, MgCl2; г) Ni(NO3)2, ZnCl2, CuSO4.

64. Виберіть рядки солей, при електролізі водних розчинів яких можна одержати водень на катоді та кисень на інертному аноді:

а) NiSO4, NaNO3, K3PO4; б) Cu(NO3)2, K2CO3, FeSO4;

в) К2СО3, Al(NO3)3, Na2SO4; г) Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, К2СО3.

65. Вкажіть, в схемах яких реакцій вода є окисником:

а) Са + Н2О ;

б) Н2О + Сl2 ;

в) К + Н2О ;

г) КН + Н2О .

66. Вкажіть твердження щодо реакції HNO2 + КМnО4 + H2SO4  HNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O:

а) Манган приймає п'ять електронів;

б) Нітроген приймає два електрони;

в) сума коефіцієнтів у правій частині рівняння дорівнює 11;

г) сума коефіцієнтів у лівій частині рівняння дорівнює 10.

67. Вкажіть твердження щодо реакції Сl2 + КОН  КСl + КСlO3 + Н2О:

а) коефіцієнт біля хлору 6;

б) коефіцієнт біля калій хлориду 10;

в) сума коефіцієнтів у правій частині рівняння дорівнює 18;

г) сума коефіцієнтів у лівій частині рівняння дорівнює 18.

68. Вкажіть твердження щодо реакції Сu + HNO3(80%)  Cu(NO3)2 + NO2 + Н2О:

а) Купрум приймає два електрони;

б) Нітроген приймає один електрон;

в) в реакції утворюється газоподібний нітроген(ІV) оксид;

г) Нітроген віддає три електрони.

69. Вкажіть твердження щодо реакції MnSO4 + Br2 + КОН  КМnО4 + КВr + ...:

а) сума коефіцієнтів у правій частині рівняння дорівнює 22;

б) сума коефіцієнтів у лівій частині рівняння дорівнює 23;

в) бром є відновником;

г) манган(ІІ) сульфат є окисником.

70. Вкажіть твердження щодо реакції Mn(NO3)2 + PbO2 + HNO3  HMnO4 + Pb(NO3)2 + ...:

а) сума коефіцієнтів у правій частині рівняння дорівнює 7;

б) сума коефіцієнтів у лівій частині рівняння дорівнює 13;

в) Плюмбум відновлюється;

г) Нітроген окислюється.

71. Вкажіть твердження щодо реакції Вr2 + КОН  КВrО + КВr + ...:

а) сума коефіцієнтів у правій частині рівняння дорівнює сумі коефіцієнтів у лівій частині рівняння;

б) Бром окиснюється;

в) Бром відновлюється;

г) Калій не змінює ступінь окиснення.

72. Вкажіть твердження щодо реакції СоСl2 + NaOH + Н2О2  Со(ОН)3 + ...:

а) сума коефіцієнтів у правій частині рівняння дорівнює 6;

б) сума коефіцієнтів у лівій частині рівняння дорівнює 7;

в) утворюється натрій хлорид;

г) Кобальт відновлюється.

73. Вкажіть твердження щодо реакції Pb(NO3)2 + К2СrO4  РbСrO4 + ...:

а) реакція протікає без зміни ступеня окиснення елементів;

б) Хром віддає два електрони;

в) Нітроген приймає один електрон;

г) утворюється калій нітрат.

74. Вкажіть твердження щодо реакції FeSO4 + HNO3 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + NO + ...:

а) йони Fe2+ є відновником; б) нітратна кислота є окисником;

в) сульфатна кислота є окисником; г) сума коефіцієнтів у рівнянні дорівнює 20.Перевір себе!

10 КЛАС:

Метали


І рівень

Завдання 1-36 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1. Виберіть твердження, яке характеризує більшість металів при 25°С:

а) рідкі речовини; б) газоподібні речовини;

в) тверді речовини; г) топляться.

2. Виберіть метали, які мають забарвлення:

а) залізо та цинк; б) мідь та золото;

в) алюміній та кальцій; г) ртуть.

3. Виберіть самородні метали:

а) золото і платина; б) залізо і хром;

в) калій і натрій; г) магній і кальцій.

4. Виберіть твердження, яке характеризує стан металів у природі:

а) перебувають тільки у вільному стані;

б) поширені переважно в окисненому стані у вигляді руд;

в) перебувають переважно у вигляді кислих солей;

г) перебувають у вигляді сплавів.

5. Виберіть твердження, яке характеризує фізичні властивості металів:

а) теплопровідність, пластичність; б) крихкість, прозорість;

в) еластичність, неелектропровідність; г) пластичність, прозорість.

6. Виберіть рядок, в якому перелічені металічні елементи;

а) Купрум, Аргентум, Ферум, Гідроген, Станум;

б) Натрій, Магній, Берилій, Сульфур, Калій;

в) Нітроген, Гідроген, Флуор, Хлор, Фосфор;

г) Купрум, Станум, Плюмбум, Кальцій, Берилій.

7. Вкажіть розташування лужних металів у періодичній системі хімічних елементів:

а) головна підгрупа І групи; б) головна підгрупа III групи;

в) І період; г) III період.

8. Виберіть рядок, в якому перелічені лужні метали:

а) натрій, калій, кальцій, магній; б) залізо, цинк, нікель, хром;

в) магній, кальцій, алюміній, берилій; г) натрій, калій, літій, рубідій.

9. Виберіть рядок, у якому перелічені лужноземельні метали:

а) Li, Na, Ba;

б) Са, Sr, Ba;

в) К, Fe, Cs;

г) Na, Li, Rb.

10. Вкажіть тип хімічного зв'язку у металах:

а) металічний; б) ковалентний полярний;

в) йонний; г) ковалентний неполярний.

11. Вкажіть відновник, що використовують при добуванні металів у промисловості:

а) сірководень; б) натрій сульфіт; в) амоніак; г) кокс.

12. Вкажіть процес, за допомогою якого добувають у промисловості Калій:

а) електроліз водних розчинів його солей;

б) електроліз розплавів його солей;

в) відновлення його оксиду коксом;

г) використання в якості сировини оксиду.

13. Виберіть рядок, в якому перелічені методи одержання металів у промисловості:

а) пірометалургія, алюмінотермія, електроліз, гідрометалургія;

б) піроліз, крекінг, пірометалургія, електроліз;

в) ректифікація, відстоювання, рафінування, гальванопластика;

г) розклад, випалювання, крекінг, гідроліз.

14. Виберіть характеристику лужних металів:

а) хімічно найактивніші;

б) мають найбільші значення електронегативності;

в) топляться при кімнатній температурі;

г) у ряді активностей розташовані після Гідрогену.

15. Виберіть твердження, яке характеризує атоми металів у реакціях:

а) приймають електрони і відновлюються;

б) не змінюють ступінь окиснення;

в) віддають електрони і окиснюються;

г) віддають електрони і відновлюються.

16. Виберіть характеристику загальних хімічних властивостей металів:

а) здатність взаємодіяти з основними оксидами; б) здатність розчинятися в лугах;

в) здатність розчинятися в кислотах; г) здатність реагувати з азотом.

17. Виберіть твердження, яке характеризує взаємодію лужних металів з водою:

а) реагують активно з утворенням гідроксиду та водню;

б) реагують з утворенням кислот;

в) реагують повільно з утворенням основних оксидів;

г) реагують лише при нагріванні.

18. Виберіть метали, які здатні витискувати водень із води:

а) лужні та лужноземельні; б) підгрупа Феруму;

в) лужні; г) всі метали.

19. Виберіть рядок, що містить формули оксидів лужних металів:

а) Na2O, Ag2O, Rb2O, Cs2O; б) Li2O, KOH, K2O, Na2O;

в) К2О, Na2O, Li2O, Cs2O; г) LiOH, KOH, K2O, Na2O.

20. Виберіть ознаку, що відповідає якісній реакції на йони Ва2+:

а) білий осад при взаємодії із сульфат-йонами;

б) білий осад при взаємодії із хлорид-йонами;

в) жовтий колір полум'я;

г) білий осад при взаємодії з нітрат-йонами.

21. Виберіть колір, у який забарвлюють полум'я йони Na+:

а) зелений;

б) червоний;

; в) жовтий;

г) синій.

22. Виберіть характеристику заліза:

а) лужноземельний метал; б) компонент чавуну;

в) легкий метал; г) лужний метал.

23. Виберіть рядок, у якому записано формули гідроксидів лужних металів:

а) NaOH, LiOH, К2О, RbCl; б) КОН, NaOH, CsOH, RbOH;

в) LiOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, FrOH; г) КОН, Са(ОН)2, CsOH, RbOH.

24. Виберіть електронну родину хімічних елементів, до яких належать лужні метали:

а) s-елементи;

б) р-елементи;

в) d-елементи;

г) f-елементи.

25. Виберіть підгрупу хімічних елементів, до якої не входять елементи-метали:

а) III A;

б) V Б;

в) VIII А;

г) VII Б.

26. Вкажіть метал, який в техніці називають чорним:

а) натрій;

б) цинк;

в) срібло;

г) залізо.

27. Виберіть назву, що відповідає металам Au, Ag, Pt, Pd:

а) чорні;

б) лужні;

в) радіоактивні;

г) благородні.

28. Виберіть характеристику, що визначає хімічні властивості металів:

а) ковкість і пластичність; б) енергія спорідненості до електрону;

в) енергія йонізації; г) температура плавлення.

29. Виберіть твердження щодо реакції металів на дію навколишнього середовища:

а) розкладаються; б) кородують;

в) підлягають ерозії; г) втомлюються.

30. Вкажіть назву мінералу, що містить сполуку MgCO3СаСО3:

а) кальцит;

б) доломіт;

в) магнезит;

г) ангідрит.

31. Вкажіть формулу гашеного вапна:

а) Са(ОН)2;

б) СаО;

в) CaSO41/2Н2О;

г) CaSO42Н2О.

32. Вкажіть метал, що утворює хлорне вапно:

а) натрій;

б) магній;

в) калій;

г) кальцій.

33. Виберіть формулу лугу:

а) Ве(ОН)2;

б) Мg(ОН)2;

в) Сu(ОН)2;

г) Ва(ОН)2.

34. Вкажіть елемент, що входить до складу хлорофілу зелених рослин:

а) Берилій;

б) Магній;

в) Кальцій;

г) Стронцій.

35. Виберіть формулу негашеного вапна:

а) Са(ОН)2;

б) СаО;

в) СаСО3;

г) CaSO42Н2О.

36. Виберіть формулу речовини, водний розчин якої називають вапняною водою:

а) Ве(ОН)2;

б) Мg(ОН)2;

в) Са(ОН)2;

г) Sr(OH)2.

37. Вкажіть формулу речовини, яка є отрутою для людини:

а) MgSO47Н2О;

б) НgСl2;

в) Na2SO410H2O;

г) NaHCO3.

38. Визначте процес, за допомогою якого метали частіше одержують із руд:

а) топлення;

б) лиття;

в) відновлення;

г) окиснення.

39. Визначте важкий м'який метал, який застосовується для виготовлення фарби, куль, в акумуляторах:

а) олово;

б) мідь;

в) свинець;

г) цинк.

40. Виберіть калійне добриво, в якому вміст калію найбільший:

а) КСl;

б) K2SO4;

в) KHSO4;

г) KNO3.

41. Виберіть солі, якими обумовлена тимчасова твердість води:

а) Na2CO3, K2CO3; б) Са(НСО)3, Мg(НСО3)2; в) NaHCO3, KHCO3; г) СаСО3, МgСО3.

42. Виберіть солі, якими обумовлена постійна твердість води:

а) сульфати і хлориди натрію і калію; б) сульфати і хлориди кальцію та магнію;

в) карбонати натрію і калію; г) гідрогенкарбонати кальцію і магнію.

II рівень

Завдання 43-90 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

43. Виберіть твердження, яке характеризує сталь:

а) сплав будь-якого металу з вуглецем;

б) хімічно чисте залізо;

в) сплав заліза з вуглецем;

г) сплав, в якому вміст вуглецю більший порівняно із чавуном.

44. Виберіть місце в періодичній системі, де переважно розміщені метали:

а) VI-VII групи, головні підгрупи; б) І-III групи, головні підгрупи;

в) IV-V групи, головні підгрупи; г) VIII група, головна підгрупа.

45. Виберіть електронну формулу зовнішнього електронного шару атомів лужних металів:

а) ns1;

б) ns2;

в) ns2np1;

г) ns2np2.

46. Виберіть твердження, яке характеризує особливість взаємодії нітратної кислоти з металами:

а) концентрація кислоти та активність металу впливають на продукти реакції;

б) магній та цинк у реакціях із цією кислотою утворюють оксиди;

в) усі метали у реакціях із кислотою виділяють водень;

г) мідь реагує тільки із сильно розбавленою кислотою.

47. Виберіть твердження, яке відповідає властивостям заліза:

а) реагує з концентрованою нітратною кислотою;

б) взаємодіє з киснем з утворенням солей;

в) реагує із солями більш активних металів;

г) реагує із солями менш активних металів.

48. Виберіть твердження щодо властивостей кальцію та магнію:

а) валентність цих металів у сполуках дорівнює III;

б) відносять до групи лужних металів;

в) перебувають у природі у вигляді самородків;

г) входять до складу солей, що зумовлюють твердість води.

49. Виберіть твердження, що характеризує алюміній та ферум:

а) знаходяться в III періоді ПС; б)знаходяться в головних підгрупах;

в) Аl - більш активний метал, ніж Fe; г) знаходяться в побічних підгрупах.

50. Виберіть твердження, що відповідає властивостям магнію і кальцію у реакціях:

а) з киснем утворюють пероксиди;

б) з водою при нагріванні утворюють гідроксиди;

в) з водою при нагріванні утворюють оксиди;

г) з соляною кислотою не витискують водень.

51. Виберіть кислоту, в якій алюміній не розчиняється за звичайних умов:

а) HСl(КOНЦ.);

б) HNO3(POЗБ.);

в) H2SO4(POЗБ.);

г) H2SO4(КOНЦ).

52. Виберіть кислоту, в якій мідь не розчиняється:

а) HNO3(КOНЦ.);

б) НNО3(POЗБ.);

в) НСl(POЗБ.);

г) H2SO4(КOНЦ.).

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка