Україн а донецька обласна державна адміністраціяСкачати 12.52 Mb.
Сторінка57/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
#12055
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   64

53. Виберіть пару реагентів, у результаті взаємодії яких можна одержати ферум(ІІ) гідроксид:

а) Fe з водою;

б) FeO з водою;

в) FeSO4 з лугом;

г) FeCl2 з водою.

54. Виберіть твердження, яке характеризує властивості ферум(ІІ) гідроксиду:

а) розчиняється тільки в кислотах; б) розчиняється тільки в лугах;

в) розчиняється тільки в воді; г) розчиняється в лугах і в кислотах.

55. Виберіть формулу продукту відновлення сульфатної кислоти (масова частка розчину - 0,10) цинком:

a) SO2;

б) Н2;

в) H2S;

г) S.

56. Виберіть формулу продукту відновлення нітратної кислоти (масова частка розчину - 0,03) алюмінієм:

a) NO;

б) Н2;

в) NO2;

г) NH4NO3.

57. Виберіть твердження, яке характеризує властивості алюміній(ІІІ) гідроксиду:

а) розчиняється тільки в кислотах; б) розчиняється тільки в лугах;

в) розчиняється тільки у воді; г) розчиняється в лугах та в кислотах.

58. Виберіть формулу продукту, який утворюється при додаванні розчину соди до розчину алюміній(ІІІ) сульфату:

а) Аl2(СО3)3;

б) Аl(ОН)3;

в) Al(HSO4)3;

г) AlOHSO4.

59. Виберіть формулу продукту, який утворюється при розчиненні алюміній(ІІІ) гідроксиду в надлишку розчину сірчаної кислоти:

а) Аl2(SO4)3;

б) AlOHSO4;

в) Al(HSO4)3;

г) Al2(OH)4SO4.

60. Вкажіть метал, який найшвидше реагує з водою:

а) літій;

б) калій;

в) натрій;

г) кальцій.

61. Вкажіть продукти, які утворюються при взаємодії калію з водою:

а) К2О та Н2;

б) К2О та О2;

в) КОН та О2;

г) КОН та Н2.

62. Виберіть твердження, яке характеризує властивості магній гідроксиду:

а) розчиняється тільки у кислотах; б) розчиняється тільки у лугах;

в) розчиняється тільки у воді; г) розчиняється в лугах і у кислотах.

63. Вкажіть забарвлення фенолфталеїну у розчині, що утворився при розчиненні у воді магній оксиду:

а) малинове;

б) відсутнє;

в) оранжеве;

г) жовте.

64. Виберіть рядок хімічних елементів, що належать до лужноземельних металів:

а) Са, Ва, Ra, Sr, Be, Mg; б) Са, Sr, Ba;

в) Са, Ra, Be, Sr; г) Са, Be, Mg.

65. Виберіть формулу продукту, який утворюється при термічному розкладі амоній дихромату:

a) N2;

б) NH3;

в) NO2;

г) Н2.

66. Виберіть твердження, яке характеризує властивості алюміній(ІІІ) оксиду:

а) розчиняється тільки у кислотах; б) розчиняється тільки у лугах;

в) практично не розчиняється в розчинах; г) розчиняється в лугах і у кислотах.

67. Вкажіть забарвлення розчинів, що містять йони Сr2О72-:

а) біле;

б) коричневе;

в) жовте;

г) жовтогаряче.

68. Виберіть властивості, що характеризують хромати:

а) окисні;

б) відновні;

в) окисно-відновні;

г) інертні.

69. Виберіть формулу речовини, яка утворюється при взаємодії заліза з розведеною соляною кислотою:

а) FeCl3;

б) FeCl2;

в) Fe(OH)2Cl;

г) FeOHCl2.

70. Виберіть реакцію, у результаті якої можна одержати ферум(ІІІ) гідроксид:

а) взаємодія металу з водою; б) взаємодія оксиду з водою;

в) взаємодія солі з лугом; г) взаємодія солі з водою.

71. Виберіть твердження, яке характеризує властивості ферум(ІІІ) гідроксиду:

а) розчиняється тільки у кислотах; б) розчиняється тільки у лугах;

в) розчиняється тільки у воді; г) розчиняється тільки у розчинах солей.

72. Виберіть формулу речовини, яка утворюється в результаті дії розведеної сульфатної кислоти на залізо:

a) SO2;

б) Н2;

в) H2S;

г) SO3.

73. Виберіть формулу кислоти, з якою практично не взаємодіє залізо за звичайних умов:

а) H2SO4(КOНЦ.);

б) НNО3(POЗБ.);

в) НСl(POЗБ.);

г) H2SO4(POЗБ.).

74. Виберіть реактив для проведення якісної реакції на йони Fe2+:

а) K3[Fe(CN)6];

б) K4[Fe(CN)6];

в) KSCN;

г) КОН.

75. Виберіть формулу речовини, яка утворюється при додаванні розчину соди до розчину ферум(ІІІ) сульфату:

а) Fe2(CO3)3;

б) Fe(OH)3;

в) Fe(HSO4)3;

г) Fe(OH)SO4.

76. Виберіть формулу кислоти, з якою практично не взаємодіє мідь:

а) H2SO4(КOНЦ.);

б) HNO3(POЗБ.);

в) НСl(POЗБ.);

г) HNO3(КOНЦ.).

77. Виберіть формулу продукту відновлення розведеної нітратної кислоти міддю:

а) NO;

б) Н2;

в) NO2;

г) NH4NO3.

78. Виберіть твердження, яке характеризує властивості ферум(ІІ) гідроксиду:

а) розчиняється тільки в кислотах; б) розчиняється тільки в лугах;

в) розчиняється тільки у воді; г) розчиняється в лугах і у кислотах.

79. Виберіть пару реагентів, у результаті взаємодії яких можна одержати цинк(ІІ) гідроксид:

а) Zn та Н2О;

б) ZnО та Н2О;

в) ZnSO4 та NaOH;

г) ZnCl2 та Н2О.

80. Виберіть твердження, яке характеризує властивості цинк(ІІ) гідроксиду:

а) розчиняється тільки в кислотах; б) розчиняється тільки в лугах;

в) розчиняється тільки в воді; г) розчиняється в лугах і у кислотах.

81. Вкажіть метал, що не витісняє водень із розведеної сірчаної кислоти:

а) срібло;

б) цинк;

в) залізо;

г) алюміній.

82. Виберіть електронну формулу атома Алюмінію:

a) 1s22s22p63s1;

б) 1s22s22p3;

в) 1s22s22p63s23p1;

г) 1s22s22p63s23p3.

83. Виберіть електронну формулу атома Феруму:

а) 1s22s22p63s23p63d64s2; б) 1s22s22p63s23p63d84s2;

в) 1s22s22p63s23p63d74s2; г) 1s22s22p63s23p64s24p6.

84. Виберіть пару атомів металів з однаковими валентними електронами:

а) Сu і Са;

б) Сu і Zn;

в) Са і Zn;

г) Fe і Zn.

85. Виберіть твердження, яке пояснює атмосферну корозію одного з двох металів, що контактують між собою:

а) обидва метали реагують з киснем повітря і утворюють оксиди;

б) закон збереження маси не дає змоги зберігатися обом металам;

в) два метали мають різну хімічну активність і реагують між собою;

г) утворюється гальванічна пара і активніший метал швидко кородує.

86. Виберіть, в якому рядку перелічені тільки амфотерні гідроксиди:

а) Мn(ОН)2, Cr(OH)2, Cu(OH)2; б) Zn(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)3;

в) Аl(ОН)3, КОН, Мg(ОН)2; г) Sn(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3.

87. Вкажіть сполуки, які утворюються при прожарюванні малахіту в атмосфері водню:

а) Cu2O, H2, СО2;

б) CuO, H2O, СО2;

в) Сu, Н2О, СО2;

г) СuСО3, Н2О, СО2.

88. Виберіть рядок металів, які одержують у промисловості електролізом водних розчинів:

а) цинк, кадмій, кобальт; б) кадмій, кобальт, алюміній;

в) цинк, нікель, магній; г) нікель, кобальт, натрій.

89. Визначте кількість речовини нітратної кислоти (80%-й розчин), необхідної для розчинення міді кількістю речовини 3 моль:

а) 2;

б) 4;

в) 8;

г) 6.

90. Визначте об'єм водню (л, н.у.), що виділяється при розчиненні 5,6 г заліза в розчині соляної кислоти:

а) 2,24;

б) 4,48;

в) 1,12;

г) 6,72.

Завдання 91-100 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.

91. Виберіть твердження щодо двовалентного металу, масова частка якого в оксиді дорівнює 0,8:

а) метал знаходиться у II Б групі періодичної системи;

б) в ряді напруг метал знаходиться після водню;

в) метал здатний витісняти водень з води та кислот;

г) двозарядний катіон металу забарвлює розчини у блакитний колір;

д) метал знаходиться у І Б групі періодичної системи.

92. Виберіть твердження щодо металу, природний мінерал якого називається «пірит» і містить компонент MeS2 з молярною масою 120 г/моль:

а) метал знаходиться у VIII Б групі періодичної системи;

б) в ряді напруг метал знаходиться після водню;

в) метал здатний витісняти водень з кислот;

г) метал є головною складовою чорних сплавів;

д) метал - благородний і дуже стійкий до агресивного середовища.

93. Виберіть твердження щодо двохвалентного металу, природний мінерал якого називається «мармур», є карбонатом з масовою часткою металу 40%:

а) метал знаходиться у II А групі періодичної системи і називається лужно-земельним;

б) в ряді напруг метал розміщений після водню і знаходиться серед благородних;

в) метал активно витісняє водень із води і кислот;

г) катіони металу є у природній воді і забезпечують її твердість;

д) метал - благородний і дуже стійкий до агресивного середовища.

94. Виберіть твердження щодо трьохвалентного металу, масова частка якого в оксиді складає 89,14%:

а) метал не розчиняється в чистих соляній та азотній кислотах, але дуже активно розчиняється в їх суміші;

б) метал є основою ювелірних сплавів, використовується для виготовлення прикрас;

в) метал у природі зустрічається у вільному стані, має жовте забарвлення і є благородним;

г) метал розчиняється в чистих соляній та азотній кислотах з утворенням солей.

95. Виберіть рівняння реакцій, які перебігають за звичайних умов:

а) Сu + Н2О ; б) Са + НСl ; в) Fe + H2SO4(P.) ; г) Zn + H2O ; д) Аg + О2 .

96. Виберіть твердження щодо двохвалентного металу, 14 г якого витісняють з соляної кислоти 5,6 л (н.у.) водню:

а) метал знаходиться у II А групі періодичної системи;

б) у ряді напруг метал розміщений до водню;

в) метал не має міцної захисної плівки, активно руйнується середовищем;

г) катіони металу перебувають у природній воді і забезпечують її твердість;

д) метал одержують пірометалургійним відновленням оксидів.

97. Виберіть твердження щодо трьохвалентного металу, 5,4 г якого витісняють із розчину натрій гідроксиду 6,72 л (н.у.) водню:

а) метал знаходиться у III А групі періодичної системи;

б) сполуки металу мають типові амфотерні властивості;

в) метал не має міцної захисної плівки, активно руйнується середовищем;

г) катіони металу ізоелектронні інертному газу II періоду;

д) метал одержують пірометалургійним відновленням оксидів.

98. Виберіть метали, які одержують пірометалургійним способом із використанням коксу в якості відновника:

а) залізо;

б) натрій;

в) марганець;

г) мідь;

д) алюміній.

99. Виберіть метали, які одержують електролізом розплавів:

а) залізо;

б) калій;

в) хром;

г) кальцій;

д) алюміній.

100. Виберіть твердження щодо одновалентного металу, якщо із 6,2 г його оксиду утворюється 14,2 г сульфату:

а) десятиводний кристалогідрат сульфату металу називається «глауберова сіль»;

б) кисла сіль металу та вугільної кислоти широко використовується у медицині та харчовій промисловості;

в) метал не має міцної захисної плівки, активно руйнується середовищем;

г) метал розміщується в IV періоді періодичної системи, в І Б групі;

д) метал одержують пірометалургійним відновленням оксидів.

101. Виберіть твердження щодо системи, утвореної в результаті реакції, що протікає за схемою Fe2(SO4)3 + 2NaOH :

а) утворюється основна сіль Fe2(OH)2SO4; б) утворюється основна сіль FeOHSO4;

в) утворюється гідроксид Fe(OH)3; г) утворюється натрій сульфат;

д) відбувається реакція обміну.

102. Виберіть твердження щодо реакції розчинення 5,6 г заліза в 99,6 г розчину соляної кислоти з масовою часткою 0,11:

а) виділяється водень, кількістю речовини 0,1 моль;

б) утворюється сіль FeCl3, кількістю речовини 0,1 моль;

в) утворюється сіль FeCl2, кількістю речовини 0,1 моль;

г) залишається соляна кислота, кількістю речовини 0,1 моль;

д) солі утворюється удвічі більше, ніж залишається кислоти.

III рівень

Завдання 103-114 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

103. Виберіть елемент, електронна формула атома якого подібна до електронної будови йону кальцію:

а) Аr;

б) Ne;

в) Ті;

г) К.

104. Виберіть твердження, яке характеризує реакцію сплаву, що містить магній та алюміній, який обробили надлишком концентрованого розчину хлоридної кислоти:

а) частина сплаву не розчинилася;

б) газоподібні продукти не виділялися;

в) утворився розчин, що містить дві солі та хлоридну кислоту;

г) утворився розчин, що містить тільки дві солі.

105. Виберіть твердження, яке характеризує реакцію сплаву, що містить мідь та кобальт, який обробили надлишком розведеного розчину сульфатної кислоти:

а) частина сплаву не розчинилася;

б) газоподібні продукти не виділялися;

в) утворився розчин, що містить дві солі та сульфатну кислоту;

г) утворився розчин, що містить тільки дві солі.

106. Виберіть формулу йону, що утворюється при стопленні алюміній(ІІІ) оксиду з надлишком лугу або соди:

а) [Аl(ОН)4];

б) [Аl(ОН)6]3-;

в) AlO33-;

г) Аl3+.

107. Виберіть формулу йону, що утвориться при окисненні в лужному середовищі Сr3+:

а) Сr2О3;

б) Сr2О72-;

в) СrO42-;

г) СrО2.

108. Виберіть формулу йону елемента Хрому, за участю якого можна здійснити перетворення КІ  І2:

а) Сr2О3;

б) Сr2О72-;

в) Сr3+;

г) СrО2.

109. Виберіть формулу речовини, що утвориться при зберіганні на повітрі манган(ІІ) гідроксиду:

а) Мn2О3;

б) Мn2О7;

в) МnО;

г) МnО2.

110. Виберіть формулу газуватої речовини, що утвориться при дії на піролюзит концентрованої сірчаної кислоти:

а) SO2;

б) Н2;

в) H2S;

г) О2.

111. Виберіть формулу речовини, що використовується для добування манганату із манган(ІV) оксиду:

а) КСl;

б) КСlО3;

в) НСl;

г) МnСl2.

112. Виберіть формулу речовини, за допомогою якої можна здійснити перетворення МnО4  МnО2:

а) KNO2;

б) Fe2(SO4)3;

в) Fe(OH)3;

г) FeCl3.

113. Виберіть формулу речовини, яка є найсильнішою основою:

а) Ва(ОН)2;

б) Мg(ОН)2;

в) Са(ОН)2;

г) Sr(OH)2.

114. Виберіть характер зміни розчинності у ряді Са(ОН)2 - Sr(OH)2 - Ва(ОН)2:

а) зростає; б) зменшується;

в) спочатку зростає, а потім зменшується; г) спочатку зменшується, а потім зростає.

Завдання 115-122 передбачають встановлення відповідностей понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.

115. Встановіть відповідність назвам формул речовин.

Тривіальна назва речовини:

Формула речовини:

1) крейда;

а) Са(ОН)2;

2) гашене вапно;

б) СаО;

3) гіпс;

в) CaSO41/2Н2О;

4) алебастр;

г) CaSO42Н2О;

5) негашене вапно.

д) СаСО3;
e) МgСО3СаСО3.

116. Встановіть відповідність забарвлення полум'я йонам металів.

Забарвлення полум'я:

Йон металу:

1) фіолетовий;

a) Na+;

2) зелений;

б) Са2+;

3) червоний;

в) К+;

4) жовтий;

г)+;

5) малиновий;

д) Ва2+.

6) блакитний.
117. Встановіть відповідність йонів металів електронним формулам.

Електронна формула:

Йон металу:

1) 1s22s22p63s23p63d10;

a) Na+;

2) 1s22s22p63s23p13d9;

б) Са2+;

3) 1s22s22p63s23p6;

в) Сu2+;

4) 1s22s22p63s23p63d9;

г) Fe2+;

5) 1s22s22p63s1;

д) Zn2+.

6) 1s22s22p6.
118. Встановіть відповідність металу його властивості.

Метал:

Властивість металу:

1) залізо;

а) активно розчиняється в розчинах лугів;

2) цинк;

б) пасивується концентрованою сірчаною кислотою;

3) натрій;

в) активно реагує з водою за кімнатної температури;

4) срібло.

г) за звичайних умов не окиснюється киснем;
д) проявляє стійкість відносно фтору.

119. Встановіть відповідність металу та властивостей його сполуки.

Метал:

Властивість сполуки:

1) калій;

а) гідроксид - сильна основа, розчинна в воді;

2) мідь;

б) сполуки двохвалентного металу - сильні окисники;

3) кальцій;

в) гідроксид – амфотерна сполука;

4) алюміній.

г) оксид дуже енергійно взаємодіє з водою;
д) оксид має кислотні властивості.

120. Встановіть відповідність металу та властивостей його сполуки.

Метал:

Властивість сполуки:

1) мідь;

а) один з гідроксидів має характерне синє забарвлення;

2) цинк;

б) сульфат - нерозчинна в воді речовина;

3) барій;

в) оксид існує в вигляді плівки, достатньо міцної і інертної;

4) олово.

г) нітрат не розчиняється в воді;
д) вищий оксид має кислотні властивості.

121. Встановіть відповідність нітрату металу та продуктів його термічного розкладу.

Нітрат металу:

Продукти розкладу:

1) Hg(NO3)2;

а) нітрит і кисень;

2) Pb(NO3)2;

б) оксид, кисень і бурий газ;

3) Ba(NO3)2.

в) метал, кисень і бурий газ;
г) нітрит і бурий газ.

122. Встановіть відповідність катіону металу та реактиву для якісного визначення.

Катіон металу:

Реактив:

1) Fe2+;

a) K4[Fe(CN)6];

2) Fe3+;

б) HNO3;

3) Ва2+;

в) NaCl;

4) Ag+.

г) H2SO4;
д) K3[Fe(CN)6].

Перевір себе!

Нітрогеновмісні органічні сполуки


І рівень

Завдання 120 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1. Вкажіть функціональну групу амінів:

а) =NH;

б) -NH2;

в) -NO2;

г) – N=NH.

2. Вкажіть функціональну групу нітросполук:

а) =NH;

б) -NH2;

в) -NO2;

г) –N=NH.

3. Вкажіть сполуку, похідними якої є аміни:

а) нітратна кислота;

б) амоніак;

в) вода;

г) оцтова кислота.

4. Виберіть характеристику молекул первинних амінів:

а) містять однакові вуглеводневі радикали;

б) містять один вуглеводневий радикал, сполучений з аміногрупою;

в) містять два вуглеводневих радикали, сполучених з групою атомів =NH;

г) містять три вуглеводневих радикали, сполучених з Нітрогеном.

5. Вкажіть формулу аніліну:

а) C6H5NH2;

б) C6H5CH2CH2NH2;

в) (C8H17)2NH;

г) (C6H5)2NH.

6. Вкажіть назву сполуки СН3-СН(СН3)СН2-NH2 за номенклатурою ІЮПАК:

а) ізобутиламін;

б) втор-бутиламін;

в) трет-бутиламін;

г) 1-аміно-2-метилбутан.

7. Вкажіть назву сполуки C6H5NH2:

а) нітробензен;

б) феніламін;

в) аміногексан;

г) аміногексен.

8. Вкажіть назву сполуки H2NCH2COOH:

а) гліцин; б) етиламін;

в) аміномасляна кислота; г) амінопропіонова кислота.

9. Вкажіть сполуку, що утворюється при взаємодії метиламіну з гідроген хлоридом:

а) хлорметан;

б) амоній хлорид;

в) диметиламін;

г) метиламоній хлорид.

10. Вкажіть сполуку, що не взаємодіє з аніліном:

а) органічні кислоти; б) бромна вода;

в) нітратна кислота; г) сульфатна кислота.

11. Виберіть функціональні групи, що містять амінокислоти:

а) гідроксильна і нітрогрупа; б) гідроксильна і карбоксильна;

в) аміно- і карбоксильна; г) карбоксильна і нітрогрупа.

12. Вкажіть пептидну групу:

а) -NH2;

б) -СООН;

в) -CO-NH-;

г) -NO2.

13. Вкажіть властивості амінокислоти:

а) основні;

б) кислотні;

в) амфотерні.
14. Вкажіть зв'язок, який з'єднує залишки амінокислот у молекулах білків:

а) пептидний; б) водневий;

в) простий ефірний; г) складний ефірний.

15. Вкажіть кількість залишків амінокислот (п) у молекулі білка:

а) n > 10;

б) 2 < n < 40;

в) n > 40;

г) n > 100.

16. Вкажіть кількість залишків амінокислот (п) у молекулі пептиду:

а) n > 10;

б) 2 < n < 40;

в) n > 40;

г) n > 100.

17. Вкажіть тип амінокислот, які входять до складу білків:

а) -амінокислоти;

б) -амінокислоти;

в) -амінокислоти;

г) -амінокислоти.

18. Вкажіть процес, що відбувається при нагріванні розчину білка:

а) денатурація; б) гідратація;

в) утворення поліпептиду; г) згортання молекули у спіраль.

19. Вкажіть клас сполук, до яких належить анілін:

а) нітросполуки;

б) первинні аміни;

в) вторинні аміни;

г) амінокислоти.

20. Вкажіть назву реакції, яку використовують для якісного визначення білка:

а) «срібного дзеркала»; б) ксантопротеїнова;

в) денатурація; г) естерифікація.

II рівень

Завдання 21-40 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

21. Виберіть продукти, що утворюються при згорянні амінів:

а) вуглекислий газ та вода; б) вуглекислий газ, амоніак та вода;

в) вуглекислий газ, азот та вода; г) вуглекислий газ та амоніак.

22. Вкажіть сполуку, що утворюється при взаємодії феніламіну з гідроген хлоридом:

а) феніламоній хлорид; б) хлоробензен;

в) дифеніламоній хлорид; г) трифеніламоній хлорид.

23. Визначте речовину, при взаємодії з якою аміни виявляють основні властивості:

а) вода;

б) металічний натрій;

в) натрій гідроксид;

г) кисень.

24. Визначте речовини, при взаємодії яких з первинними амінами утворюються вторинні і третинні аміни:

а) мінеральні кислоти;

б) спирти;

в) вода;

г) галогеналкани.

25. Вкажіть зміни в електронній густині, які відбуваються при введенні в бензенове кільце аміногрупи:

а) підвищення електронної густини бензенового ядра в орто- і пара-положеннях, що збільшує його активність у реакціях заміщення;

б) зменшення електронної густини бензенового ядра в орто- і пара-положеннях, що зменшує його активність у реакціях заміщення;

в) підвищення електронної густини бензенового ядра в орто- і пара-положеннях, що зменшує його активність у реакціях заміщення;

г) зменшення електронної густини бензенового ядра в орто- і пара-положеннях, що збільшує його активність у реакціях заміщення.

26. Встановіть сполуку, що є найслабкішою основою:

а) амоніак;

б) анілін;

в) метиламін;

г) диметиламін.

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка