Україн а донецька обласна державна адміністрація


а) не гідролізуються; б)Скачати 12.52 Mb.
Сторінка60/64
Дата конвертації16.03.2017
Розмір12.52 Mb.
#12055
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64

а) не гідролізуються;

б) утворюють під час гідролізу дві молекули моносахаридів;

в) складаються з двох моносахаридів;

г) складаються з кількох тисяч моносахаридів;

д) складаються з двох амінокислот.

124. Вкажіть твердження щодо полісахаридів:

а) не гідролізуються;

б) утворюють під час гідролізу дві молекули моносахаридів;

в) утворюють під час гідролізу кілька молекул моносахаридів;

г) складаються з залишків моносахаридів;

д) є одним з класів вуглеводів.

125. Вкажіть твердження щодо наявності функціональних груп в молекулах вуглеводів:

а) карбоксильна, аміногрупа; б) карбоксильна, гідроксильні;

в) альдегідна, кетонна, карбоксильна, гідроксильні;

г) альдегідна, гідроксильні; д) кетонна, гідроксильні.

126. Вкажіть вуглеводні, що належать до моносахаридів:

а) крохмаль;

б) целюлоза;

в) глюкоза;

г) фруктоза;

д) сахароза.

127. Вкажіть вуглеводні, що належать до олігосахаридів:

а) крохмаль;

б) целюлоза;

в) глюкоза;

г) мальтоза;

д) сахароза.

128. Вкажіть вуглеводні, що належать до полісахаридів:

а) крохмаль;

б) целюлоза;

в) глюкоза;

г) фруктоза;

д) сахароза.

129. Вкажіть твердження щодо існування молекул глюкози:

а) у кристалічному стані молекули глюкози існують як у циклічній, так і у ланцюговій формі;

б) у кристалічному стані молекули глюкози мають лише циклічну будову;

в) у водних розчинах у стані динамічної рівноваги існують альдегідна та циклічна форми;

г) у водних розчинах молекули глюкози існують лише у циклічній формі;

д) циклічна форма глюкози містить альдегідну групу.

130. Вкажіть твердження щодо груп, на які поділяють вуглеводи:

а) фосфоліпіди гліцериди і фосфоліпіди не гліцериди;

б) протеїни і протеїди; в) водорозчинні і жиророзчинні;

г) моносахариди, олігосахариди, полісахариди; д) монози, діози, поліози.

131. Вкажіть твердження щодо вуглеводів:

а) естери трьохатомного спирту гліцерину і вищих карбонових кислот;

б) речовини, які за своєю хімічною природою є альдегідами чи кетонами багатоатомних спиртів;

в) естери високомолекулярних циклічних спиртів і вищих карбонових кислот;

г) речовини, що належать до класу полігідроксікарбонільних сполук.

132. Вкажіть твердження щодо циклічної а-форми молекули глюкози:

а) напівацетальна гідроксигрупа знаходиться під площиною кільця молекули;

б) напівацетальна гідроксигрупа знаходиться над площиною кільця молекули;

в) відсутня напівацетальна гідроксигрупа;

г) характерна для кристалічного стану глюкози.

133. Вкажіть твердження щодо молекули сахарози:

а) складається із залишків двох молекул глюкози;

б) складається із залишків глюкози та фруктози;

в) складається із залишків -глюкози та -фруктози;

г) складається із залишків двох молекул фруктози.

134. Вкажіть твердження щодо жирів:

а) є естерами гліцерину та вищих карбонових кислот;

б) при гідролізі розщеплюються з утворенням гліцерину та вищих карбонових кислот;

в) складаються з амінокислот, зв'язаних між собою пептидним зв'язком;

г) складаються із залишків двох моносахаридів;

д) складаються із залишків кількох тисяч моносахаридів.

135. Вкажіть твердження щодо жирних кислот, які входять до складу жирів:

а) містять нерозгалужений ланцюг атомів Карбону;

б) містять розгалужений ланцюг атомів Карбону;

в) бувають насичені і ненасичені;

г) до складу рідких жирів входять лише ненасичені вищі карбонові кислоти;

д) до складу рідких жирів входять лише насичені вищі карбонові кислоти.

136. Вкажіть насичені вищі карбонові кислоти:

а) стеаринова;

б) пальмітинова;

в) ліноленова;

г) олеїнова;

д) лінолева.

137. Вкажіть ненасичені вищі карбонові кислоти:

а) стеаринова;

б) пальмітинова;

в) ліноленова;

г) олеїнова;

д) лінолева.

138. Вкажіть твердження щодо стеаринової кислоти:

а) містить карбоксильну і аміногрупи; б) містить 18 атомів Карбону;

в) входить до складу рідких жирів; г) входить до складу твердих жирів.

139. Вкажіть твердження щодо пальмітинової кислоти:

а) містить кратний зв'язок; б) містить 16 атомів Карбону;

в) входить до складу рідких жирів; г) входить до складу твердих жирів.

140. Вкажіть твердження щодо олеїнової кислоти:

а) містить кратний зв'язок; б) містить 18 атомів Карбону;

в) входить до складу рідких жирів; г) входить до складу твердих жирів.

III рівень

Завдання 141-148 містять чотири або п'ять відповідей, які необхідно розташувати у певному порядку залежно від запропонованого завдання.

141. Розташуйте карбонові кислоти у порядку збільшення кислотності:

а) мурашина;

б) оцтова;

в) пропіонова;

г) хлороцтова.

142. Розташуйте карбонові кислоти у порядку збільшення кислотності:

а) бутанова;

б) 3-хлоробутанова;

в) 1-хлоробутанова;

г) 2-хлоробутанова.

143. Розташуйте карбонові кислоти у порядку збільшення кислотності:

а) трибромооцтова;

б) оцтова;

в) трихлороцтова;

г) трифтороцтова.

144. Розташуйте сполуки у порядку збільшення кислотності:

а) СН3ОН;

б) НСООН;

в) СН3СООН;

г) Н2СО3.

145. Розташуйте сполуки у порядку зменшення кислотності:

а) СН3СООН;

б) ВrСН2СООН;

в) СlСН2СООН;

г) F3C-СООН;

д) СН3СН2СООН.

146. Розташуйте сполуки у порядку збільшення кислотності:

а) Н2О;

б) СН3СН2СН2ОН;

в) ВrСН2СООН;

г) СН3СН2СООН;

д) СlСН2СООН.

147. Розташуйте сполуки у порядку збільшення кислотності:

а) СН3СН2ОН;

б) СН3СН2СООН;

в) Н2О;

г) НСООН.

148. Розташуйте сполуки у порядку збільшення кислотності:

а) СН3СН2СН2СООН; б) СН3СН2СООН;

в) СН3СН2СН2СН2СООН; г) НСООН.

Завдання 149-161 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінації цифр і букв.

149. Встановіть відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою.

Формула:

Назва за ІЮПАК-номенклатурою:

1) СН2=СН-СН2-СН2Сl;

а) 4-хлоро-1-бутен;

2) СН2Сl-СН2Сl-СН2Вr;

б) 1-бром-2,3-дихлоропропан;

3) СН2=СН-СН2Сl.

в) 2-метил-3-хлоробутан;
г) 3-хлор-1-пропен.

150. Встановіть відповідність між структурними формулами і назва, ми органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою.

Формула:

Назва за ІЮПАК-номенклатурою:а) фенол;б) 2-нафтол;в) м-крезол;
г) гідрохінон.

151. Встановіть відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою.

Формула:

Назва за ІЮПАК-номенклатурою:

1) СН3-СН(СН3)-СН2-СНО;

а) пентаналь;

2) СН3-СН2-СН2-СН2-СНО;

б) 3-метилбутаналь;

3) СН2=СН-СН2-СНО.

в) 4-метил-2-пентанон;
г) 3-бутеналь.

152. Встановіть відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою.

Формула:

Назва за ІЮПАК-номенклатурою:

1) СН3-СН2-СНО;

а) пропаналь;

2) СН3-CO-СН3;

б) 1-пентен-3-он;

3) СН3-СН2-CO-СН=СН2.

в) 4-метил-2-пентанон;
г) пропанон.

153. Встановіть відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою.

Формула:

Назва за ІЮПАК-номенклатурою:

1) СН3-СН2-СНО;

а) пропаналь;

2) СН3-СНО;

б) бутаналь;

3) НСНО.

в) метаналь;
г) етаналь.

154. Встановіть відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою.

Формула:

Назва за ІЮПАК-номенклатурою:

1) H2NCH2COOH;

а) 2-аміноетанол;

2) CH3CH(NH2)COOH;

б) аміноeтанова кислота;

3) H2NCH2CH2OH.

в) 2-амінопропанова кислота;
г) 2-амінобутанова кислота.

155. Встановіть відповідність між тривіальною назвою і назвами карбонових кислот за ІЮПАК-номенклатурою.

Тривіальна назва:

Назва за ІЮПАК-номенклатурою:

1) мурашина кислота;

а) гексанова кислота;

2) оцтова;

б) пентанова кислота;

3) валеріанова кислота.

в) етанова кислота;
г) метанова кислота.156. Встановіть відповідність між тривіальними назвами і назвами карбонових кислот за ІЮПАК-номенклатурою.

Тривіальна назва:

Назва за ІЮПАК-номенклатурою:

1) капронова кислота;

а) етанова кислота;

2) масляна кислота;

б) гексанова кислота;

3) оцтова кислота.

в) бутанова кислота;
г) пентанова кислота.

157. Встановіть відповідність між продуктом органічного синтезу та сировиною для його одержання.

Продукт:

Сировина:

1) оцтова кислота;

а) бутан;

2) метанол;

б) етилен;

3) етанол;

в) ацетилен;

4) оцтовий альдегід.

г) метан;
д) синтез-газ.

158. Встановіть відповідність між реагентом та схемою перетворення за його участю.

Реагент:

Схема перетворення:

1) Na(MET);2) NaOH;3) Н2О, H2SO4;4) [Ag(NH3)2]OH.
159. Встановіть відповідність між типом реакції та схемою перетворення:

Тип реакції:

Схема перетворення:

1) окиснення;2) відновлення;3) естерифікація;4) гідроліз.
160. Встановіть відповідність між умовами взаємодії речовин та схемами перетворення:

Умови взаємодії:

Схема перетворення:

1) H2SO4, 100°C;2) H2SO4, 170°С;

б) C3H7OH  C3H6

3) H2SO4, 20°C;4) NaOH, 20°C.

г) С2Н5ОН  C2H5ONa;
д) СН3ОН  СН3ОСН3

Встановіть відповідність між реагентом для його визначення:

Реагент:

Речовина:

1) Сu(ОН)2, 20°С;

а) фенол;

2) Сu(ОН)2, t°С;

б) пропаналь;

3) Вr2(вода);

в) пропанова кислота;
г) гліцерин.

Завдання 162-169 містять чотири або п'ять варіантів відповідей, з яких кілька правильних. Вкажіть усі правильні відповіді.

162. Виберіть твердження щодо насиченого одноатомного спирту, 3,2 г якого взаємодіють з 2,3 г натрію:

а) у промисловості одержують з синтез-газу;

б) у промисловості одержують з етилену;

в) у кислому середовищі окиснюється КМnО4 до мурашиної кислоти;

г) молярна маса - 56 г/моль.

163. Виберіть твердження щодо насиченого альдегіду, якщо при дії на 1,8 г цього альдегіду амоніачним розчином аргентум(І) оксиду утворюється 5,4 г срібла:

а) при окисненні утворюється бутанова кислота;

б) при відновленні утворюється етиловий спирт;

в) молярна маса дорівнює 86 г/моль;

г) при спалюванні 0,9 г утворюється 1,12 л (н. у.) СО2.

164. Виберіть твердження щодо насиченої двохосновної карбонової кислоти, масова частка Оксигену в якій становить 71,11%:

а) при нагріванні у присутності Н24(КОНЦ.) розкладається на CO, СО2 та Н2О;

б) міститься у щавлі;

в) до складу молекули входить чотири атоми Карбону;

г) за звичайних умов знаходиться у твердому агрегатному стані.

165. Виберіть твердження щодо насиченої одноосновної карбонової кислоти, якщо на нейтралізацію 7,04 г цієї кислоти витратили 20 г розчину з масовою часткою калій гідроксиду 0,224:

а) при хлоруванні утворюється 3-хлоробутанова кислота;

б) молекула містить чотири атоми Карбону;

в) продуктом відновлення є бутаналь;

г)утворюється при гіркненні масла.

166. Виберіть твердження щодо насиченої одноосновної карбонової кислоти, якщо при естерифікації у присутності концентрованої сульфатної кислоти витратили 7,36 г етилового спирту та одержали 14,08 г естеру:

а) при відновленні утворюється пропаналь;

б) при хлоруванні утворюється 2-хлоропропанова кислота;

в) входить до складу столового оцту;

г) молекула містить два атоми Карбону.

167. Виберіть твердження щодо насиченого одноатомного спирту (густина 0,8 г/мл), якщо при взаємодії 5,75 мл його з натрієм виділяється водень у кількості, достатній для гідрування 1,12 л (н.у.) етилену:

а) містить три атоми Карбону;

б) утворюється при спиртовому бродінні глюкози;

в) у промисловості одержують гідратацією етилену;

г) у промисловості одержують з синтез-газу.

168. Виберіть твердження щодо оксигеновмісної сполуки гомологічного ряду фенолу, 8,46 г якої знебарвлює бромну воду, що містить 43,2 г брому:

а) тривіальна назва сполуки «карболова кислота»;

б) здатна взаємодіяти з натрій гідроксидом з утворенням натрій феноляту;

в) містить сім атомів Карбону;

г) виявляє антисептичні властивості.

169. Виберіть твердження щодо жиру з однаковими кислотними залишками, 4,45 г якого повністю розчиняється при нагріванні у розчині, який містить 0,6 г натрій гідроксиду:

а) твердий; б) рідкий;

в) кількість речовини жиру - 0,005 моль; г) кількість речовини жиру - 0,045 моль.

Завдання 170-180 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

170. Визначте основний кінцевий продукт перетвореньа) диметиловий етер; б) метиловий естер пропіонової кислоти;

в) метиловий естер метилоцтової кислоти; г) метилізопропіловий етер.

171. Визначте основний кінцевий продукт перетвореньа) 2-пентанол;

б) 3-пентанол;

в) 2-пентанон;

г) 3-пентанон.

172. Визначте основний кінцевий продукт перетвореньа) бутанол;

б) бутанова кислота;

в) бутаналь;

г) 2,3-бутандіол.

173. Визначте кінцевий продукт перетворень:а) 2,3-дихлоробутан; б) 2,2,3,3-тетрахлоробутан;

в) 2,3-дихлоро-2-бутен; г) 2-бутін.

174. Визначте основний кінцевий продукт перетворень (вихідна речовина 1-бромопентан):а) 2-пентен;

б) 2-пентанол;

в) 1-пентен;

г) 1-пентанол.

175. Визначте кінцевий продукт перетворень:а) 2-бутен;

б) 2,3-дихлоробутан;

в) 2-хлоробутан;

г) 2,3-бутандіол.

176. Визначте кінцевий продукт перетворень:а) 3-метил-2-бутанол; б) 2-метил-2-бутен;

в) 2-метил-2-бутанол; г) 2-метил-1-бутанол.

177. Визначте основний кінцевий продукт перетвореньа) метаналь;

б) метанол;

в) карбон(ІV) оксид;

г) метанова кислота.

178. Визначте кінцевий продукт перетвореньа) 2,4,6-трибромобензeн; б) n-бромофенол;

в) 2,4,6-трибромофенол; г) 2,4,6-трибромотолуен.

179. Визначте кінцеві продукти перетвореньа) пропаноат натрію та етанол; б) етаноат натрію та пропанол;

в) етаноат натрію та етанол; г) пропаноат натрію та пропанол.

180. Визначте основний кінцевий продукт перетвореньа) пропаналь;

б) пропанова кислота;

в) купрум гліцерат;

г) гліцерин.

Рекомендації учням щодо організації самоосвітньої роботи

з економіки у літній періодВивчення економіки в загальноосвітніх закладах України здійснюється на основі Державного стандарту базової освіти. Досвід свідчить про те, що значна частина годин йде на вивчення теоретичних питань основних економічних концепцій та простіших розрахункових задач. Учні, які в майбутньому хочуть своє життя пов’язати з економічними професіями, повинні вміти здійснювати складні економічні розрахунки з використанням спеціальних математичних знань, оцінювати вигоди та втрати в певних економічних ситуаціях, розв’язувати нестандартні економічні задачі підвищеного рівня складності. Тому пропонуємо учням 9-10-х класів загальноосвітніх шкіл самостійно опрацювати деякі теми і розв’язати певну кількість економічних задач різного рівня:Спробуй це зробити!

9 класс:


ІІ уровень

 1. Какой будет предельная полезность третьей порции мороженого, если:

Q, шт.

1

2

3

4

5

TU, ютилей

15

27

36

41

43

а) 12; в) 7;

б) 9; г) 5. 1. Какой из предложенных вариантов иллюстрирует закон убывающей предельной полезности:

а) 170,220,250,300; в) 170, 220,260,290;

б) 170, 190, 210,250; г) 170,270,370,470. 1. Предельная полезность товара А равняется 30 ютилей, а цена – 5 у.д.е. Цена товара В равняется 2 у.д.е. Предельная полезность товара В в состоянии равновесия равняется:

а) 7; в) 10;

б) 12; г) 15. 1. Алексей имеет 24 грн., чтобы приобрести CD - диск по экономике и аудиокассету. Цена CD-диска - 12 грн., аудиокассеты - 3 грн. Какая из следующих комбинаций товаров будет находиться на бюджетной линии?

а) 1 CD и 4 кассеты; в) 1 CD и 5 кассет;

б) 2 CD и 3 кассеты; г) 1 CD 1 кассета.5. Ольга покупает только два товара – учебник по экономике и тетрадь. Учебник стоит 24 грн., а тетрадь – 3 грн. Бюджет Ольги составляет 30 грн. Если ученица максимизирует полезность, то предельная норма замены учебника на тетрадь составит:

а) 10/1; в) 1/10;

б) 1/2; г) 1/20.


6. Предприятие планирует изготовлять новый вид продукции и рассматривает четыре технологии производства. Количество каждого ресурса, который используется в производстве для каждой технологии и цена на каждый ресурс приведены в таблице:

Ресурсы

Цена

за единицу

ресурса


Необходимое количество

ресурсов


№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Земля

2

3

5

7

6

Труд

6

10

15

17

25

Капитал

25

2

1

2

1

Предпринимательские

способности12

2

1

2

1

Какую технологию изберет предприятие, если заинтересовано в получении максимальной прибыли?

а) первую; в) третью;

б) вторую; г) четвертую.7. Вообразите себе, что вы пришли в супермаркет, и покупаете конфеты и печенье. Вы можете комбинировать их в таких соотношениях:

Комбинации

А

В

С

D

Конфеты, кг

3,0

2,0

1,5

1,25

Печенье, кг

0,5

1

1,5

2

Определите предельную норму замещения(MRS) конфет печеньем при переходе из точки В к точке С.

а) 1; в) 1,5;
б) 2; г) 0,5.

8. Сергей учится в университете и получает стипендию 80 грн. в месяц. Бросив обучение, он мог бы работать оператором ПК в интернет-клубе и получать 350 грн. за месяц. Определите альтернативную стоимость его обучения в университете:

а) 80 грн.; в) 430 грн.;

б) 350 грн.; г) 270 грн.9. На островах Фиджи изготовляют всего два товара: рыбу и кокосы. В таблице приведенные возможные варианты производства этих товаров при условиях полного использования всех ресурсов.

Варианты

A

B

C

D

E

F

Рыба, кг.

100

80

60

40

20

0

Кокосы, шт.

0

100

200

300

400

500

Определите, какое максимальное количество рыбы и кокосов может произвести экономика островов при условии полной занятости.

а) 100 кг рыбы и 500 шт. кокосов; в) 40 кг рыбы и 300 шт. кокосов;
б) 60 кг рыбы и 150 шт. кокосов; г) 20 кг рыбы и 500 шт. кокосов.

10. Используя данные валового объема производства картофеля (гипотетические данные), найдите вариант, который иллюстрирует закон убывающей производительности факторов производства.

а) 2000,1550,1300,1000; в) 2000, 2500,3500,5000;
б) 2000,2500,2700,2800; г)2000,3000,3200,3800.

ІІІ уровень:

1. Выпуск продукции увеличился со 100 до 220 шт. на месяц, а количество рабочих из 5 до 10 чел. Как изменилась производительность труда?а) увеличилась и составила 22 шт./чел; в) не изменилась;
б) уменьшилась и составила 10 шт. /чел; г) составляет 20 шт./чел.

2. Выпуск продукции увеличился со 100 до 220 шт. на месяц, а количество рабочих из 5 до 10 чел. Как изменилась производительность труда?

а) уменьшилась на 5%; в) увеличила на 5%;
б) осталась постоянной; г) увеличилась на 10%.

3. Производственные возможности Финикии представлены следующими данными:

Вид продукции

A

B

C

D

E

F

Финики

0

1

2

3

4

5

Кокосы

15

12

9

6

3

0

На мировом рынке увеличился спрос на кокосы и правительство страны решает увеличить производство кокосов до 10 единиц, при одновременном уменьшении производства фиников до 3 единиц. Определите, сможет ли экономика Финикии производить продукцию в такой комбинации?

а) да, если распределит ресурсы эффективно;

б) да, так как эта комбинация находится на кривой производственных возможностей;

в) нет, потому что несовершенная технология выращивания кокосов;

г) нет, это невозможный вариант производства на данном этапе.

4. Производственные возможности Олимпии представлены следующими данными:Вид продукции

A

B

C

D

E

F

Ракеты, шт.

0

10

20

30

40

50

Кухонные комбайны, шт.

150

140

120

90

40

0

Чему равна альтернативная стоимость увеличения производства ракет с 20 до 30 штук?

а) 1/2 ; в) 1/4;

б) 1/3; г) 1/5.5. За определенный период времени вы можете решить 4 задачи по экономике и 2 – по химии. Альтернативная стоимость решения задач по химии:

а) 2 задачи по экономике; в) 0,5 задачи по экономике;

б) 3/4 задачи по экономике; г) 1,5 задачи по экономике.6. Фермер Коваленко на своем поле может вырастить и собрать 70т пшеницы или 45т кукуру зы. Альтернативная стоимость решения выращивать кукурузу:

а) 1,2т пшеницы; в) 1.56т пшеницы;

б) 0,5 пшеницы; г) 1,5 т пшеницы.

7. На рисунке представлена кривая производственных возможностей. Производство одежды и обуви представлено точкой М. Определите объемы выпуска двух товаров в этой комбинации.а) 3 пары обуви и 4 единицы одежды – возможный эффективный вариант;

б) 3,5 пар обуви и 4 единицы одежды – невозможный вариант;

в) 4пар обуви и 5 единицы одежды – возможный эффективный вариант;

г) 3 пар обуви и 5 единицы одежды – возможный неэффективный вариант.Обувь, пар

5

43 М

2

1Одежда, ед.

2 4 6 8 10 12 14 168. Используя шкалу производственных возможностей гипотетической страны, определите альтернативную стоимость производства 1 пылесоса при переходе из варианта Б к варианту В.
А

Б

В

Г

Д

Е

Компьютеры, тис. шт.

10

8

6

4

2

0

Пылесосы, тис. шт.

0

20

38

42

56

68

а) 1/10;

б) 1/9;


в) 1/8;

г) 1/7.


9. Экономика определенной страны при условии полного использования ресурсов может производить следующие комбинации товаров:Альтернативная стоимость решения увеличить производство товара А из 4 до 6 штук …

а) 2 единицы товара А;

б) 100 единиц товара Б;

в) 50 единиц товара Б;

г) 30единиц товара Б.


Товар А, ед.


10

8

6

42Товар Б, ед.

100 140 160 180 200 220 240 260


10. Бюджет Андрея составляет 12 грн. Цена 1кг апельсин равна 6 грн., а яблок – 3 грн./кг. Он намерен поступить рационально. Какое количество фруктов и в какой комбинации купит Андрей?

а) 1кг апельсин и 2 кг яблок; в) 2кг апельсин и 2 кг яблок;

б) 1кг яблок и 2 кг апельсин; г) 3 кг яблок и 2 кг апельсин.ІV уровень

 1. Госпожа Анна часть своего бюджета тратит на покупку гречневой крупы и риса. Цена гречневой крупы 4,5грн./кг, а цена риса 3грн/кг.

  Определите:

  а) Какую сумму тратит госпожа Анна на покупку круп?

  б) Сколько гречневой крупы и риса покупает Анна?

  в) Если цена риса увеличилась до 4 грн./кг, то сколько риса сможет купить госпожа Анна, не увеличивая расходы?  Рис, кг

  6

  Гречка, кг  4


 2. Производственные возможности Магнолии представлены в таблице:
Альтернативные варианты

A

B

C

D

E

F

G

Потребительские товары, тис. шт.

0

100

200

300

400

500

600

Инвестиционные товары, тис. шт

30

28

26

22

17

10

0

1) Постройте кривую производственных возможностей Магнолии.

2) Как измениться положение КПВ. Если технология производства потребительских товаров усовершенствовалась, а технология производства инвестиционных товаров не изменилась. Покажите на графике.

3) Рассчитайте альтернативные издержки производства дополнительной тысячи потребительских товаров, двигаясь от точки А к точке G.

4) При каких условиях экономика страны сможет производить больше как потребительских так и инвестиционных товаров? 1. В течении первого года производительность труда увеличилась на 5%, второго– на 7%, третьего– на 0,5%, четвертого – на 0,5%, а в течении пятого года уменьшилась на 7,5%. Как изменилась производительность труда.

 2. В Эконоленде на рынке ресурсов 100 домохозяйств предложили для продажи по 8 единиц ресурсов каждое. Все ресурсы были куплены фирмами-производителями. Общий доход домохозяйств за проданные ресурсы составил 5 тыс. у.е. Рассчитайте среднюю цену единицы экономического блага, если известно. что для производства одной единицы блага необходимо 5 единиц ресурсов.

 3. Фирма «Меркурий» решает, на каком уровне целесообразно прекратить увеличение объемов производства. Используя данные таблицы, дайте совет руководству и экономически обоснуйте ваше предложение.

Количество

единиц продукцииВыручка от реализации дополнительной единицы продукции

(цена)


Издержки на производство

дополнительной единицыпродукции

1

50

35

2

50

30

3

50

38

4

50

43

5

50

48

6

50

50

7

50

54

8

50

60 1. Альтернативная стоимость 1 телевизора – 4 видеомагнитофона. За месяц фирма «Sonics» может произвести 1000 видеомагнитофонов. Совет директоров принимает решение о производстве 200 телевизоров. Сколько видеомагнитофонов сможет изготовить завод? Изобразите ситуацию графически.

 2. Производство продукции увеличилось на 25%, а численность персонала на 10%. Определите, на сколько % увеличилась производительность труда?

 3. Кондитерский цех изготовил 150 кг печенья за одну смену по цене 5,5 грн./кг. После повышения отпускной цены до 6,5 грн./кг предприятие стало производить 130 кг. Определите, на сколько процентов увеличилась /уменьшилась производительность труда, при условии, что численность рабочих не изменилась.

 4. На день рождения вам подарили 5000 грн. Если вы положите деньги в банк на срочный депозит, вы получите 20% годовых. Вы решили купить компьютер и предоставлять услуги компьютерного набора и поиска информации в Интернет. При этом вы можете получить прибыль 4500 грн. за год. Объясните свой выбор, и подтвердите его расчётами.

 5. Фирма «Кедр» производит подставки под телевизоры и компьютерные столы. Данные о возможном производстве подставок и столов за месяц представлены в таблицах

Количество бригад


Средняя производительность труда

тумбы

столы

1

140

30

2

280

70

3

380

100

4

440

120

 1. Постройте кривую производственных возможностей фирмы.

 2. Рассчитайте альтернативную стоимость одного стола при переходе от одной альтернативы к другой на КПВ.

 3. Графически покажите альтернативную стоимость 100 столов.

Спробуй це зробити!

10 КЛАС


II уровень

 1. Страна ά может изготовить 100 компьютеров или 250 телевизоров, а страна β 75 компьютеров или 150 телевизоров. Сравнительное преимущество по производству компьютеров имеет страна β, так как альтернативная стоимость производства компьютеров составляет:

а) 0,4; в) 0,5.

б) 2,5; г) 2. 1. Вы купили туристическую путевку во Францию и хотите взять с собой 1200 евро. Обменный курс 1 евро = 6,7 грн. Сколько гривен необходимо иметь для обмена национальной валюты на евро.

а) 6400 грн.; в) 8040 грн.;

б) 7800 грн.; г) 9000 грн. 1. Возвратившись из круиза по Средиземноморью, у вас осталось 175 долларов. Сколько гривен вы получите, если курс обмена национальной валюты – 0,22 доллара за гривну.

а) 795,45 грн.; в) 800 грн.;

б) 679,45 грн.; г) 1000 грн. 1. В 1999 году объем экспорта Украины составил 11581,6 млн. дол., импорта – 11846,1 млн. долларов. Внешнеторговый оборот Украины составил:

а) 11581,6 дол.; в) 23427,7 дол.;

б) 11846,1 дол.; г) 35000,9 дол. 1. В 1999 году объем экспорта Украины составил 11581,6 млн дол., импорта – 11846,1 млн долларов. Сальдо внешней торговли Украины…

а) 264,5 млн. дол.; в) -164,5 млн. дол.;

б) -264,5 млн. дол.; г) 164,5 млн. дол. 1. Страна имеет отрицательное сальдо торгового баланса за 2001 год, которое составляет 8% от экспорта. А сумма экспорта за этот год составила 56,8 млн. у.д.е. Импорт страны составил:

а) 30,5 млн у.д.е.; в) 75,34 млн у.д.е.;

б) 51,4 млн у.д.е.; г) 61,34 млн у.д.е. 1. Предприятие подписало соглашение о покупке нефти в России на 175 тыс. долларов. Обменный курс доллара 1 дол = 5,32 грн. Сколько денег необходимо иметь экспортеру для обмена национальной валюты на доллары.

а) 830 тыс. грн.; в) 1031 тыс. грн.;

б) 931 тыс. грн.; г) 500 тыс. грн. 1. Определите выигрыш/проигрыш экспортера, если он подписал соглашение на поставку древесины на 100 тыс. дол. За время, прошедшее с момента оплаты доллар упал в цене из 5,95 грн. до 5,25 грн. за один доллар.

а) выиграл 595 тыс. грн.; в) выиграл 525 тыс. грн.;

б) потерял 70 тыс. грн.; г) потерял 525 тыс. грн. 1. Используя данные таблицы, определите сальдо торгового баланса страны.

п\п


Название товара

Экспорт,

млн. у.д.е.Импорт,

млн. у.д.е.1

Потребительские товары

0,75

1,25

2

Сырье и электроэнергия

17,5

14,0

3

Продукция машиностроения

45,2

18,6

4

Продукты питания

1,6

12,3

5

Услуги

7,4

8,7

а) 13,9 млн. у.д.е.; в) 15,9 млн. у.д.е.;

б) 17,6 млн .у.д.е.; г) 19,4 млн. у.д.е. 1. Используя данные таблицы , определите внешнеторговый оборот страны.

п\п


Название товара

Экспорт,

млн. у.д.е.Импорт,

млн. у.д.е.1

Потребительские товары

0,75

1,25

2

Сырье и электроэнергия

17,5

14,0

3

Продукция машиностроения

45,2

18,6

4

Продукты питания

1,6

12,3

5

Услуги

7,4

8,7

а) 72,45 млн. у.д.е.; в) 140 млн. у.д.е.;

б) 67,55 млн. у.д.е.; г) 150 млн. у.д.е.

ІІ уровень:


 1. Поступления валюты от международных операций составили 986 млн. у.д.е., а выплаты по международных операциях – 879 млн. у.д.е. Платежный баланс составляет …

а) 107 млн. у.д.е.; в) 97 млн. у.д.е.;

б) 117 млн. у.д.е.; г) 879 млн. у.д.е. 1. Предположим, что сестра привезла вам из Италии платье от «Кардена», стоимостью 200 евро. Сколько денег вам необходимо отдать за платье, если обменный курс 7,2 грн./евро?

а) 1400 грн.; в) 1540 грн.;

б) 1440 грн.; г) 1450 грн. 1. Поступив в один из университетов Великобритании, вы заплатили 8000 фунтов стерлингов в начале учебного года (курс гривны к фунту стерлингов составлял 752,98 грн.). Определите выигрыш, если бы вы заплатили в конце учебного года, когда курс составил 763,75 грн. за 1 фунт стерлингов

а) 6023840 грн.; в) 6175980 грн.;

б) 6590000 грн.; г) 86160 грн. 1. Сальдо торгового баланса страны составляет 114 млн. у.д.е. Определите величину экспорта, если импорт равен 425 млн. у.д.е.

а) 539 млн. у.д.е.; в) 359 млн. у.д.е.;

б) 935 млн. у.д.е.; г) 395 млн. у.д.е. 1. Две соседние страны производят за год.
Пшеница, тыс. т

Кукуруза, тыс. т

Страна А

6000

2000

Страна Б

5000

4000

а) страна А имеет сравнительное преимущество по производству пшеницы;

б) страна Б имеет сравнительное преимущество по производству пшеницы;

в) страна А имеет сравнительное преимущество по производству и пшеницы, и кукурузы;

г) страна Б имеет сравнительное преимущество по производству и пшеницы, и кукурузы. 1. Две соседние страны производят за год.
Пшеница, тыс. т

Кукуруза, тыс. т

Страна А

6000

2000

Страна Б

5000

4000

а) страна Б имеет сравнительное преимущество по производству кукурузы;

б) страна А имеет сравнительное преимущество по производству пшеницы;

в) страна Б имеет сравнительное преимущество по производству пшеницы;

г) верные ответы а и б. 1. Две соседние страны производят за год.
Пшеница, тыс. т

Кукуруза, тыс. т

Страна А

6000

2000

Страна Б

5000

4000

а) стране А необходимо специализироваться на производстве кукурузы;

б) стране Б необходимо специализироваться на производстве пшеницы;

в) стране А на производстве пшеницы, а стране Б на производстве кукурузы;

г) нет правильного ответа. 1. Известно, что две страны производят телефоны и калькуляторы.
Телефоны, шт

Калькуляторы, шт

Страна Х

2350

1880

Страна У

483

966

а) страна Х имеет сравнительное преимущество по производству калькуляторов;

б) страна Х имеет сравнительное преимущество по производству телефонов;

в) страна У имеет сравнительное преимущество по производству телефонов;

г) страна У имеет сравнительное преимущество по производству телефонов и калькуляторов. 1. Известно, что две страны производят телефоны и калькуляторы.
Телефоны, шт

Калькуляторы, шт

Страна Х

2350

1880

Страна У

483

966

а) страна Х имеет сравнительное преимущество и по производству телефонов и по производству калькуляторов;

б) страна Х имеет сравнительное преимущество по производству калькуляторов, а страна У по производству телефонов;

в) страна Х имеет сравнительное преимущество по производству телефонов, а страна У по производству калькуляторов;

г) нет правильного ответа. 1. Известно, что две страны производят телефоны и калькуляторы.
Телефоны, шт

Калькуляторы, шт

Страна Х

2350

1880

Страна У

483

966

а) стране У необходимо специализироваться на производстве калькуляторов;

б) стране Х необходимо специализироваться на производстве телефонов;

в) стране У необходимо специализироваться на производстве телефонов;

г) правильные ответы а и б .IV уровень

 1. Страна Х может изготовить 150 тыс. т каучука или 75 тыс. т риса. Страна У – 80 тыс. т каучука или 120 тыс. т риса.

Определите:

 1. Абсолютные и сравнительные преимущества производства каучука и риса.

 2. Направления специализации стран.

 3. Цену обмена 1 т каучука на рис.

 1. Определите абсолютные и сравнительный преимущества, направления специализации и цену обмена 1 магнитофона и 1 т конфет, если известно, что:
Магнитофоны, тыс. шт

Конфеты, тыс. т

Сигма

240

60

Омега

160

80 1. Альфа импортирует из Омеги апельсины по цене 10 д.е. По этой цене Альфа реализовала в 2004 году 800 т апельсин. С 01.01.2005 г Омега вводит пошлину – 10% от их цены. Рассчитайте возможные последствия введения пошлины.

  1. Денежные потери потребителей Альфы, если объемы покупки ими апельсин не изменятся.

  2. На сколько уменьшаться объемы реализации апельсин, если потребители тратят на апельсины запланированную сумму .

 1. На внутреннем рынке спрос на товар задан формулой QD=17-P, а предложение QS=3+P, где Р – цена, у.е.д., Q – количество, тыс. т. На мировом рынке цена сахара 5 у.е.д. Страна вводит пошлину на импорт 1 д.е. с тонны сахара.

Определите:

 1. Цену сахара и объем продаж на внутреннем рынке.

 2. Объем импорта до введения пошлины и после.

 3. Постройте график спроса и предложения на внутреннем рынке и покажите изменения объема спроса под влиянием появления на внутреннем рынке импортного сахара до введения и после пошлины.

 1. Национальный Банк Украины на 24.12.2004 г установил следующий обменный курс на такие валюты:

1 доллар США=5,305 грн.

1 евро=7,851 грн.

1 рубль=0,191 грн.

Определите курсы указанных валют относительно всех других видов валют 1. Страна Бета в расчете на единицу ресурсов может производить 30 т пшеницы или 30 т ржи, а страна Дельта 20 т пшеницы и 40 т ржи. Определите, какая из стран будет экспортировать пшеницу, а какая рожь. Каковы обменные коэффициенты торговли и эффект от специализации.

 2. Обменный курс гривны к доллару в 2002 году составил 5,32 грн. за 1 доллар. В конце 2004 года уровень цен в Украине увеличился в 0,4 раза, а в США в 0,8 раз. Определите, каким должен быть номинальный обменный курс гривны к доллару, чтобы реальный обменный курс остался без изменений.

 3. Предложим, что Украина импортирует алюминий из России. Цена 1 т алюминия в России 770 рублей. Сколько будет стоить 1 т алюминия в Украине при валютном курсе:

а) 10 рублей = 1,905 грн.

б) 10 рублей = 1,846 грн.

Какой курс более выгоден экспортерам, а какой импортерам. Ответ обоснуйте.


 1. Мировая цена товара Х - 5 долларов за тонну. Спрос на внутреннем рынке задан формулой QD=30-Р а предложение QS=15+2P, где Р – цена, долларов, Q- количество, тыс. тонн. При таких условиях государство разрешает импортировать товар и вводит на него пошлину 2 доллара с каждой единицы товара. Определите:

А) равновесную цену и количество на внутреннем рынке.

Б) количественные изменения импорта до введения пошлины и после.

Постройте график спроса и предложения внутреннего рынка и покажите на нем, как изменится величина импорта.


 1. Рассмотрите график с изображением кривых производственных возможностей двух стран: Сигмы и Омеги. Исходя из информации, изображенной на нем, дайте ответы на вопросы:

табак, т табак, т

45

2045 подсолнечник, т 16 подсолнечник, т

Рис.1. КПВ Сигмы. Рис.2. КПВ Омеги.

А) Какая страна имеет абсолютное преимущество в производстве табака, а какая в производстве подсолнечника.

Б) какая страна имеет сравнительное преимущество в производстве картофеля.

В) определите цену обмена одной тонны табака на подсолнечник.

Г) объясните направление специализации и международной торговли Сигмы и Омеги.Виконавець: відділ природничих дисциплін Донецького облІППОРекомендації учням щодо організації самоосвітньої роботи

з інформатики в літній періодСистема освіти покликана сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, так як школа готує людину насамперед до активної діяльності у різних сферах економіки, культури та політичного життя суспільства.

Cучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників, здатних: • гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань;

 • самостійно критично мислити;

 • грамотно працювати з інформацією;

 • бути комунікабельними;

 • самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

Для цього необхідні перш за все можливості залучити кожного учня в активний пізнавальний процес, причому не процес пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності кожного учня, застосування на практиці отриманих знань та чіткого усвідомлення де, яким чином і для яких цілей ці знання можуть бути застосовані. Це можливість працювати разом, у співробітництві при розв'язанні різноманітних проблем, виявляючи при цьому визначені комунікативні вміння, можливість вільного доступу до необхідної інформації з метою формування особистої незалежної, але аргументованої думки з тієї чи іншої проблеми, можливості її всебічного дослідження. Реалізація даної мети вимагає сучасних засобів навчання , різноманітних методичних та педагогічних систем та рішень.

Зміст навчального курсу “Інформатика” направлений на оволодіння учнями методами і засобами інформаційних технологій розв’язування задач, формування навиків раціонального і вмотивованого використання комп’ютерів у своїй навчальній, а пізніше і професійній діяльності.

Для самостійної роботи в літній період учням пропонується комплексне завдання (створення проектів).

Під час роботи над проектом учні використовують: • ресурси Інтернету , за допомогою яких учні також набувають навиків правильно формувати запити для пошуку даних , опрацьовувати отриману інформацію;

 • допоміжна література: статті з журналів та газет, научно-технічна література, лекційні та практичні матеріали уроків.

Педагог, у свою чергу, з носія знань перетворюється на організатора пізнавальної, пошукової, творчої діяльності учнів, переорієнтовує роботу на різні види самостійної, збагачує свій потенціал, постійно перебуває у творчому пошуку.Перевір себе!

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 9 КЛАСІВ

Питання для роздумівУ якому напрямку, на вашу думку, в майбутньому розвиватимуться засоби введення інформації?

Отримане з веб-камери відео деякі програми відтворюють на моніторі в дзеркальному відображенні. Для чого це робиться?

Яке зображення буде отримано, якщо відсканувати дзеркало?

  1. Чи можуть бути фрагментованими оптичний диск і картка флеш-памьяті? Відповідь аргументуйте.

  2. Як програма перевірки диска може виявити на ньому пошкоджений сектор?

  3. Чому архіви не бажано зберігати на тому самому диску, що й решту даних?

  4. Диски CD та DVD мають майже однаковий вигляд. То чому так відрізняється їхня ємність?

  5. Чому одні сайти відображаються на початку списку результатів пошуку, а інші – в кінці?

  6. Чому в разі пошуку різноманітних назв, термінів і понять зазвичай серед перших міститься посилання на Вікіпедію?

  7. Яку послідовність операцій автоматичної заміни слід виконати, щоб кожне слово «документ» у тексті замінити словом «файл» з урахуванням усіх його граматичних форм. Зауважте, що в родовому відмінку однини слово «файл» має закінчення «у».

  8. Як змінити на один пробіл усі послідовності з кількох розміщених поряд пробілів, що містяться у тексті? Скільки операцій автоматичної заміни може знадобитися для цього?

  9. У яких випадках доцільніше переміщувати об’єкти за допомогою миші, а в яких – за допомогою навігаційних клавіш?Це цікаво!

Завдання для досліджень
 1. Якщо у вашому класі є інтерактивна дошка, з’ясуйте, як вводити за її допомогою дані, зокрема текстові.

 2. З’ясуйте, як підключається до комп’ютера безпровідна миша?

 3. У дискових утилітах диски зазвичай називаються томами. Звідки походить такий термін і як його слід тлумачити?

 4. Відкрийте за адресою http://www.live.com пошуковий сервер Live, настройте в ньому український інтерфейс і виконайте кілька пошукових запитів. Які він має переваги й недоліки порівняно з Google?

 5. Введіть словосполучення «текстовий процесор», який набрано шрифтом 12 пт, колір синій, гарнітура Arial. Заповніть кілька сторінок цим словосполученням, використовуючи не більше 10 операцій копіювання та 10 операцій вставлення.


Хочеш дізнатися більше?

Інтернет-джерела
«Онлайновий робочий зошит»

http://sites.google.com/site/zoshyt9inf/home/probni

«Тематичне тестування»

http://itosvita.ucoz.ua/index/0-4

Інформатика. Підручник для 9 класу загальноосвітніх закладів
(І.Л. Володіна, В.В. Володін)

http://www.gymnasia.com.ua/

Підручник"Інформатика 9 клас" (І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко)

http://itosvita.ucoz.ua/index/0-4

Інформатика (Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська)

http://www.shkolyar.com.ua/o/20/

"Інформатика. 9 клас" (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова,  В.В. Шакотько)

http://allinf.at.ua/index/0-12

Каталог: 2010
2010 -> Портфоліо вчителя
2010 -> Тема. Запальні захворювання жіночих статевих органів Актуальність теми
2010 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
2010 -> Тезисы к выступлению на конференции «Регуляторна політика та ліцензійні умови фармацевтичної діяльності»
2010 -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
2010 -> Тема: Колообіг речовин і енергії як основний системо утворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем
2010 -> Розвиток космонавтики в Україні. Однією з найперспективніших галузей України нині с авіацій-­
2010 -> Розвиток енергетики в Україні. Гес. Тес. Аес. Ядерна енергетика
2010 -> Основні питання Ключове питання
2010 -> Роль хімії в розвязанні сировинної проблеми

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка