України київський національний лінгвістичний університет кафедра права затверджую


Запитання Етапи первіснообщинного ладуСторінка4/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.49 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6

Запитання

 1. Етапи первіснообщинного ладу.

 2. Де на території України знайдено найдавніше поселення-стоянку.


3. До якого етапу первіснообщинного ладу належить найдавніше поселення-стоянка на території України.

4. Коли і як відбувся перехід від матріархату до патріархату.

5. Коли з`явилися відтворюючі форми господарства і які саме.

6. Коли існувала трипільська культура.

7. Яке історичне світове значення трипільської культури.

8. Які особливості трипільської культури.

9. Який зв`язок трипільської культури з українською державністю.

10. Коли і внаслідок чого виникає територіальна сільська община.

11.Які великі поділи суспільної праці і коли вони відбулися.

12. Коли зароджується державність на території України.

13. Які перші держави на території України і який їх зв`язок з українською державністю.

14. Якого походження скіфські племена.

15. Коли скіфські племена заселяли територію України.

16. Які племена входили у скіфський племінний союз.

17. Коли виникла перша Скіфська держава і хто її створив.

18. Де і коли існувала друга Скіфська держава.

19. Форма правління Скіфської держави.

20. Назвіть античні міста-держави на території України.

21. Коли і де на території України існували античні міста-держави.

22. Який зв`язок античних міст-держав з українською державністю.

23. Форма правління держав Північного Причорномор`я.

24. Коли і де існувало Боспорське царство.

25. Як виникло Боспорське царство.

26. Коли існував політичний союз антів.

27. Коли і внаслідок чого розпався політичний союз антів.

28. Які ознаки державності політичного союзу антів.

29. Види слов`ян.

30. Які сучасні народи походять від слов`ян.


Додаткова література

1. Боплан Г.Л. Опис України. - Львів, 1990.

2. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. - К., 1968.

3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990.

4. Дегтярев А., Дубов И. Начало отечества. – Л., 1983.

5. Дорошенко Д.І. Історія України в 2-х томах. Т.1 (до половини XVII ст.). – К., 1991.

6. Крип`якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

7. Січинський В. Чужинці про Україну. - Львів, 1991.ДЕРЖАВА, ПРАВО І СУДОЧИНСТВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ (7 - початок 12 ст.) (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Утворення, розвиток і занепад Київської Русі. Руська земля. Норманська теорія походження Київської Русі.

2. Суспільний лад.

3. Державний устрій. Системи правління.


Контрольні запитання

1. Чи існувало у східнослов`янських племен рабство і в якій формі.

2. Чому патріархальне рабство у східних слов`ян не переросло у рабовласницьку формацію.

3. Яка перша держава східних слов`ян і коли і як вона виникла.

4. Які ознаки державності Руської землі.

5. Коли, як і де виникла друга східнослов`янська держава, і яка.

6. Суть норманської теорії походження Київської Русі.

7. Коли і як виникла норманська теорія походження Київської Русі.

8. Коли і як виникла Київська Русь і доки проіснувала.

9. Хто і коли запровадив у Київській Русі християнство.

10. Які історичні заслуги Володимира Мономаха.

11. Хто, коли і як започаткував розпад Київської Русі на самостійні князівства.

12. Коли і внаслідок чого відбувся остаточний розпад Київської Русі.

13. Що таке великокнязівський домен.

14. Категорії духовенства у Київській Русі.

15.Причини перетворення вільних общинників у феодально залежне селянство.

16. Назвіть суспільні верстви і групи у Київській Русі.

17. Яка відмінність у правовому становищі між смердами і закупами.

18. Поняття, види і правове становище ізгоїв.

19. Види рабів у Київській Русі та відмінність у їх правовому становищі.

20. Категорії і правовий статус міського населення Київської Русі.

21. Форма правління Київської Русі. Кому належало право спадкування престолу у Київській Русі.

22. Територіальний поділ Київської Русі.

23. Системи правління Київської Русі.

24. Суть десяткової системи правління у Київській Русі.

25. Суть системи кормління у Київській Русі.

26. Суть двірцево-вотчинної системи правління у Київській Русі.

27. Назвіть державні органи Київської Русі.

28. Правове значення Ради бояр у Київській Русі.

29. Правове значення Віча у Київській Русі.

30. Відмінність Віча від станово-представницьких установ середньовічної Європи.

31. Назвіть приклади феодальних з`їздів у Київській Русі.

32. Що таке вервь і її компетенція.

33. Види збройних сил Київської Русі.

34. Які судові органи Київської Русі.

35. Компетенція церковного суду Київської Русі.


Додаткова література

1. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

2. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990.

3. Іванченко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. – К., 1996.

4. Крип`якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

5. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. - Нью-Йорк; Львів, 1990.

6. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. -М., 1949.

Друге заняття – 2 год.

1. Джерела права. Руська Правда. Церковні статути.2. Характеристика галузей та інститутів права:

а) право власності;

б) зобов`язальне право;

в) шлюбно-сімейне право;

г) спадкове право;

д) кримінальне право (види злочинів, система покарань).

3. Судочинство.

Контрольні запитання

1. Джерела права Київської Русі.

2. Договори Київської Русі з Візантією та їх зміст.

3. Хто уклав найперші правові документи Київської Русі і які.

4. Редакції Руської Правди.

5. Що таке списки Руської Правди і скільки їх відомо.

6. Зміст Короткої Руської Правди.

7. Зміст Розширеної Руської Правди.

8. Зміст Скороченої Руської Правди.

9. Які церковні статути діяли у Київській Русі та їх зміст.

10. Який трактат уклав Володимир Мономах і його зміст.

11. Форми земельної власності у Київській Русі.12. Види зобов`язань із заподіяння шкоди.

13. Зміст договору позики і порядок сплати відсотків по позиці.

14. Зміст і наслідки банкрутства купців.

15. Умови укладення шлюбу і шлюбний вік.

16. Правове становище жінки у шлюбі.

17. Порядок спадкування за законом.

18. Спадкові права дружини.

19. Хто був спадкодавцем і спадкоємцем за заповітом.

20. Склад злочину у Київській Русі.

21. Чи існували у праві поняття стадій злочину, співучасті, форм вини і неосудності, які саме.

22. Види злочинів.

23. Злочини проти особи.

24. Злочини проти власності.

25. Злочини проти релігії і церкви.26. Злочини проти сім`ї і моральності.

27. Злочини проти честі і гідності.

28. Мета і види покарань.

29. Види грошових штрафів.

30. Яке найтяжче покарання у Київській Русі.

31. Які церковні покарання у Київській Русі.

32. Який характер мав судовий процес у Київській Русі і його зміст.

33. Що таке заклич, звід і гоніння сліду.

34. Види судових доказів і церковних судових доказів.

35. Види свідків.


Додаткова література

1. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. - Нью-Йорк; Львів, 1990.

2. Памятники русского права. – М., 1952. Вып.1.

3. Российское законодательство X-XX веков. – М., 1984. – Т.1.

4. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. - М., 1949.

5. Юшков С.В. Русская правда. Происхождение, источники, ее значение. – М., 1950.
ДЕРЖАВА І ПРАВО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА (друга половина 11 – середина 15 ст.) (2 год.)

1. Утворення, розвиток і занепад Галицько-Волинського князівства.

2. Суспільний лад.

3. Державний устрій.

4. Характеристика права.
Контрольні запитання

1. Походження назви "Галичина".

2. Хто і коли заснував галицьку династію князів.

3. Які династії князювали у Галицько-Волинській державі.

4. Які столиці мала Галицько-Волинська держава.

5. Хто і коли об`єднав Галичину у Галицьке князівство, і яка була його перша столиця.

6. Хто і коли завершив династію Ростиславичів.

7. Хто і коли об`єднав Галичину і Волинь в єдине князівство.

8. Коли було закладено Львів і коли він став столицею Галицько-Волинського князівства.

9. Хто правив у Галицько-Волинській державі у період між князюванням Романа та його синів Данила і Василька.

10. Коли Данило відновив об`єднане Галицько-Волинське князівство.

11. У чому полягало співправління Данила і Василька.

12. У чому полягала васальна залежність Данила від хана Золотої Орди.

13. Хто був королем Галицько-Волинського князівства.

14. Хто і коли завершив династію Романовичів.

15. Хто останній правив Галицько-Волинською державою.

16. Коли і як припинила існування Галицько-Волинська держава.

17. Які особливості суспільного ладу у Галицько-Волинському князівстві на відміну від Київської Русі.

18. Які особливості державного устрою Галицько-Волинського князівства на відміну від Київської Русі.

19. Назвіть приклади дуумвірату у Галицько-Волинському князівстві.

20. Як з`явилось магдебурзьке право у Галицько-Волинському князівстві, які міста отримали його першими, і коли.
Додаткова література

1. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. К., 1984.

2. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

3. Музиченко П.П. Галицько-Волинське князівство: продовження традицій української державності. Одеса, 1994.

4. Софроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси. XI-XIII вв. М., 1955.

ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої. Кревська унія 1385 р. Віленська угода 1401 р. Люблінська унія 1569 р.

2. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ. Органи самоуправління Запорізької Січі. Реєстрове козацтво.

3. Суспільний лад українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.Контрольні запитання

21. Коли і як відбулось формування Литовської держави.

22. Коли і які українські землі захопила Литва.

23. Які відбувалось захоплення українських земель Литвою, і чому.

24. Коли і які українські землі захопило Польське королівство.

25. Які відбувалось захоплення українських земель Польським королівством.

26. До складу яких держав входили українські землі (і які саме) у 14-16 ст.

27. Коли і як Галичина була перетворена у Руське воєводство, і яким був його статус у складі Польського королівства.

28. Коли була укладена і у чому полягала Кревська унія.

29. Коли була укладена і у чому полягала Віленська угода.

30. Коли була укладена і у чому полягала Городельська унія.

31. Коли і як відбулось завершення української автономії.

32. Коли українські землі зазнали нашестя татар.

33. Коли і внаслідок чого Крим визнав протекторат Туреччини.

34. Передумови, зміст і наслідки Люблінської унії, і коли вона була укладена.

35. Яку автономію зберегла Литва за Люблінською унією.

36. Етапи об`єднання Великого князівства Литовського і Польського королівства в єдину Річ Посполиту.

37. Які причини зумовили зародження українського козацтва.

38. Походження і зміст слова "козак".

39. Яка була суспільна організація козаків-поселенців.

40. Що таке січ і кіш.

41. Коли, де і як виникла Запорізька Січ.

42. Хто міг бути козаком.

43. Який поділ козацтва на Запорізькій Січі.

44. Який військовий і територіальний поділ Запорізької Січі.

45. Система органів самоуправління Запорізької Січі.

46. Військова Рада Запорізької Січі: порядок діяльності і компетенція.

47. Військова старшина (начальники) Запорізької Січі: посади і повноваження.

48. Повноваження кошового отамана.

49. Військові чиновники (службовці) Запорізької Січі: посади і повноваження.

50. Похідні і паланкові начальники Запорізької Січі: посади і повноваження.

51. Ознаки державності Запорізької Січі.

52. Як і коли виникло реєстрове козацтво.

53. Привілеї реєстрового козацтва.

54. Джерела феодального землеволодіння у литовсько-польській державі.

55. Форми феодального землеволодіння у литовсько-польській державі.

56. Стани і верстви населення литовсько-польської держави.

57. Правове становище магнатів і панів у литовсько-польській державі.

58. Правове становище шляхти і дрібних бояр.

59. У чому полягав "вивід шляхти", і коли він відбувся.

60. Коли і як остаточно оформився шляхетський стан, і яке його правове становище.

61. За який підстав набувалось і втрачалось шляхетство.

62. Коли і як відбулось зрівнення шляхти з магнатами.

63. Правовий статус ходачкової шляхти.

64. Хто і чому ініціював релігійну унію.

65. Коли була укладена Берестейська унія, її передумови, зміст і наслідки.

66. Види сіл за правовим становищем.

67. Правовий статус сіл руського права.

68. Правовий статус сіл волоського права.

69. Правовий статус сіл німецького права.

70. Правовий статус сіл шляхетсько-польського права.

71. Категорії селян за ступенем феодальної залежності.

72. Правове становище нехожих селян і отчичів.

73. Селянські податки і повинності.

74. Категорії селян за видом повинностей.

75. Правове становище слуг.

76. Коли і як відбулось закріпачення селян.

77. Які права втратили закріпачені селяни.

78. Етапи впровадження панщини.

79. Етапи заборони виходу селянина від пана.

80. Наслідки втечі закріпачених селян.

81. Зміст і наслідки "Устави на волоки" 1557 р.

82. Види малоземельних і безземельних селян.

83. Категорії міщан.

84. Правовий статус і структура цеху.

85. Категорії міст.

86. Правовий статус і діяльність братств.
Додаткова література

1. Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі й Литві: У 2 кн. Львів, 1903-1904.

2. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. К., 1994.

3. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

4. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Львів, 1990-1992. Т.1-3.

Друге заняття – 2 год.

1. Державний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.2. Характеристика права (Джерела права (Литовські Статути). Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судочинство).

Контрольні запитання

1. Взаємини Господаря і удільних князів.

2. В які адміністративно-територіальні одиниці були перетворені місцеві
князівства у Великому князівстві Литовському.

3. Склад Пани-Ради.

4. Компетенція Пани-Ради. 1. Склад Великого вального сейму Великого князівства Литовського.

 2. Компетенція Великого вального сейму Великого князівства Литовського.

 3. Відколи обирається король Польського королівства.

 4. Склад Королівської (Великої) Ради.

 5. Значення Королівської (Великої) Ради.

 1. Склад Великого вального сейму Польського королівства.

 1. Компетенція Великого вального сейму Польського королівства.
  12. Палати Великого вального сейму Польського королівства.

 1. Характер зв'язку Великого князівства Литовського і Польського королівства за
  уніями.

 1. Умови обрання короля Речі Посполитої.

 1. Палати Великого вального сейму Речі Посполитої.

 2. Компетенція Великого вального сейму Речі Посполитої.

 3. Значення „ІіЬеrum vetо".

 4. Посади державних урядовців центральної адміністрації Речі Посполитої.

 5. Особливості системи місцевих органів в Україні.

20. Адміністративно-територіальний поділ Польського королівства.

 1. Адміністративно-територіальний поділ Великого князівства Литовського.

 2. Місцева адміністрація Великого князівства Литовського.

 3. Органи самоврядування сільських общин Великого князівства Литовського.

 4. Компетенція місцевих урядовців Великого князівства Литовського.

 5. Адміністративно-територіальний поділ Речі Посполитої.

26. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Речі
Посполитої.

27. Місцеві органи влади у Речі Посполитій.
28. Поділ міст за правовим становищем.


 1. Урядовці міст.

 2. Зміст міського самоврядування на підставі магдебурзького права.

 3. Органи міського самоврядування.

 4. Склад і компетенція міської Ради.

 5. Склад і компетенція Лави.

 6. Що таке юридики.

 7. Мета діяльності і компетенція братств.

36. Органи самоврядування братств.

 1. Значення Львівського братства.

 2. Військові органи.

 3. Склад посполитого рушіння.

 4. Склад найманого війська.

 5. Військові начальники реєстрового козацтва.

 6. Зв'язок судової влади з адміністрацією.

 7. Підсудність суду князя.

44. У чому полягала становість судових установ.

 1. Види повітових судів.

 2. Склад і компетенція земських судів (шляхетських трибуналів).

 3. Склад і компетенція гродських (замкових) судів.

 4. Склад і компетенція підкоморських судів.

 5. Повноваження возних (дітських).

 6. Повноваження суду асесорів.

 7. Порядок діяльності маршалківського суду.

52. Види церковних судів.

 1. Компетенція духовних судів.

 2. Компетенція церковного доменіального суду.

 3. Компетенція феодального доменіального суду.

 4. Судові органи самоврядних міст.

 5. Види, склад і компетенція магістратських судів.

 6. Склад і компетенція поточного суду.

 7. Склад і компетенція виложеного суду.
  бО. Склад і компетенція цехового суду.

 1. Склад і компетенція общинних (копних) судів.

 2. Судова система Запорізької Січі.

 3. Польські джерела права.

 4. Литовські джерела права.

 5. Види литовських князівських привілеїв.

 6. Земські устави.

 7. Судебник Казимира 1468 р.

68. Редакції Литовських статутів та їх зміст.

 1. Козацьке звичаєве право.

 2. Види землеволодінь.

 3. Категорії маєтків за способом набуття.

 4. Умови втрати права власності.

 5. Обмеження щодо розпорядження власністю.

 6. Умова землеволодіння.

 7. Сервітути.

76. Заставне володіння.

 1. Види договорів.

 2. Порядок укладення угод.

 3. Засоби забезпечення зобов"язань.

 4. Правовий режим майна подружжя.

 5. Спадкування за законом.

 6. Хто позбавлявся спадкових прав.

 7. Вдовина спадкова частка.

84. Батьківське і материнське майно.

 1. Спадкування за заповітом.

 2. Поняття злочину.

 3. Склад злочину.

 4. Види злочинів.

 5. Мета покарання.

 6. Види покарань.

 7. Майнові покарання.

92. Виволання і опала.

93.Система злочинів Запорізької Січі. 1. Система покарань Запорізької Січі.

 2. Характер судового процесу.

 3. Судові докази.

 4. Хто не міг бути свідком.

 5. Попереднє слідство.

 6. Копне (общинне) судочинство.


Додаткова література

1. Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі й Литві: У 2 кн. Львів, 1903-1904.

2. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. К., 1994.

3. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

4. Кульчицький В.С., Лісна І.С. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1993.

5. Присташ Л.Т. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі. Львів, 1998.

6. Третій Литовський статут на Україні // Український календар. 1978 (Варшава).

7. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Львів, 1990-1992. Т.1-3.Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст.

Формування української національної державності. (2 год.)

 1. Виникнення українського козацтва як нового соціального стану суспільства.

 2. Передумови формування Запорозької Січі.

 3. Джерела права, що діяли на Запорозькій Січі.

Контрольні запитання

 1. Причини та умови.

 2. Соціальні джерела та засади формування Запорозької Січі.

 3. Соціальний склад і правове становище січового козацтва.

 4. Запорозька Січ як центр народного невдоволення, боротьби проти соціального, національного та релігійного гноблення. Адміністративно-територіальний поділ Січі: кіш, курені, паланки. Категорії населення Запорозької Січі.

 5. Система органів військово-адміністративної влади. Військова (Загальна) рада. Кошовий отаман. Генеральна старшина (військові начальники). Кошовий отаман. Військовий суддя. Військовий осавул. Військовий писар. Курінні отамани. Військові службовці: підписар, булавничий, хорунжий, бунчужний, довбиш, пушкар, канцеляристи та ін. Старшина похідна та паланкова.

 6. Суд і судочинство. Особливості судового процесу.

 7. Правова система Запорозької Січі. Джерела права. Звичаєве козацьке право. Церковне право. Рішення військових рад, кошового отамана, старшини. Особливості застосування гетьманських універсалів, царських грамот, універсалів польських королів як джерел права на Запоріжжі. Характерні риси права. Поняття і види злочинів на Січі. Система покарань. Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст. (Стара Січ): виникнення; джерела права; правовий статус; військово-адміністративний устрій; судоустрій; основні риси права (цивільного, кримінального, процесуального).

 8. Реєстрове козацьке військо: ґенеза; джерела правового регулювання статусу реєстровців (звичаєве право, королівські привілейні грамоти, сеймові постанови); органи військово-адміністративного самоврядування.

 9. Основні риси цивільного права на українських землях (серед. XIV - серед. XVII ст.): право власності, зобов’язальне право, спадкове право, сімейне право. Основні риси кримінального права на українських землях (серед. XIV - серед. XVII ст.): поняття злочину; суб’єкти та об’єкти злочину; кваліфікуючі ознаки злочину; мета та види покарань. Основні риси процесуального права на українських землях (серед. XIV -серед. XVII ст.): історична форма процесу; стадії процесу, суб’єкти процесу; види доказів; виконання покарань. Організаційні та правові засади охорони громадського порядку і протидії злочинності на українських землях у ХІV – сер. ХVІІ ст.: Пани-Рада, Сейм, місцеві органи; особливості правоохоронної діяльності за магдебурзьким правом; Запорізька Січ, її устрій; діяльність осавулів; реформа Язловецького, поява реєстрового козацтва, як форми міліційного підрозділу. Основні риси права Кримського Ханства (сер. ХV - сер. ХVІІІ ст.): утворення (1449 р.) та перехід під протекторат Туреччини (1478 р.); джерела права; основні риси права (державного, цивільного, сімейного, кримінального, процесуального).


КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ПРАВО

(СЕРЕДИНА 17 – КІНЕЦЬ 18 СТ.)

1. Політико-правове становище України під владою іноземних держав:

А) Перерозподіли території України між іноземними державами;

Б) Суспільно-державний устрій західноукраїнських земель у середині 17 - кінці 18 ст.

2. Входження Правобережної України до складу Росії та її державний устрій.

3. Суспільний лад Козацько-гетьманської держави. Суспільний лад за Березневими статтями 1654 р. Суспільний лад у період автономії у другій половині 17 ст. Суспільний лад у період обмеження автономії у 18 ст.

4. Державний устрій Козацько-гетьманської держави. Державний устрій за Березневими статтями 1654 р. Державний устрій у період автономії у другій половині 17 ст. за гетьманськими статтями.
Контрольні запитання

1. Коли відбувся поділ на Правобережну і Лівобережну Україну, і які землі до них входили.

2. Коли були обрані окремі гетьмани Правобережної і Лівобережної України, і які саме.

3. Коли поділ на Правобережну і Лівобережну Україну був юридично закріплений, і як саме.

4. До складу яких держав і які українські землі входили у середині 17 – наприкінці 18 ст.

5. Які українські землі і коли входили до складу Туреччини у період козацько-гетьманської доби.

6. До складу яких держав і коли входив Крим у період козацько-гетьманської доби.

7. До яких держав відійшли українські землі за трьома поділами Речі Посполитої.

8. Перерахуйте гетьманські статті.

9. Стани українського населення у період козацько-гетьманської доби.

10. Коли і як вперше українські феодали отримала статус дворян.

11. Хто належав до бунчукового товариства.

12. Хто належав до значкового товариства.

13. Етапи зрівнення українських феодалів у правах з російськими дворянами.

14. Зміна статусу реєстрового козацтва у 18 ст. (які права вони втратили).

15. Категорії реєстрових козаків і їх правове становище у 18 ст.

16. Правовий статус запорізького козацтва у 18 ст.

17. Етапи закріпачення селян у 18 ст.

18. Правове становище міщан у 18 ст.

19. Категорії міст і правове становище їх міщан у 18 ст.

20. Категорії міщан і їх правове становище у 18 ст.

21. Правовий статус ремісників у 18 ст.

22. Правовий статус купців у 18 ст.

23. Порядок обрання та усунення гетьмана за Березневими статтями 1654 р.

24. Управління на Слобожанщині за Березневими статтями 1654 р.

25. Правовий статус реєстрового війська за Березневими статтями 1654 р.

26. Зміни у судовій системі за Березневими статтями 1654 р.

27. Коли і як з`явились російські воєводи на території України.

28. Перерахуйте усіх гетьманів Лівобережної України періоду козацько-гетьманської доби.

29. Зміст Гадяцького договору 1658 р., і хто його уклав.

30. Порядок прийняття Нових Переяславських статтей Юрія Хмельницького 1659 р., і їх зміст.

31. Порядок обрання гетьмана у другій половині 17 ст.

32. Порядок усунення гетьмана у другій половині 17 ст.

33. Обмеження повноважень гетьмана у другій половині 17 ст.

34. Порядок формування і діяльності органів влади у другій половині 17 ст.

35. Види судів у другій половині 17 ст.

36. Які органи регулювали відносини між Україною і Росією у 2-ій половині 17 ст.

37. Перебування російських воєвод в Україні у другій половині 17 ст.


Додаткова література

1. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. К., 1996.

2. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959.

3. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. К., 1996.

4. Кульчицький В.С. Українська держава часів Гетьманщини // Український історичний журнал. 1992. N7-8.

5. Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половіни XVII-XVIII ст. Львів, 1994.

6. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні. Львів, 1967.
1. Ліквідація автономного устрою України.

2. Характеристика права Козацько-гетьманської держави (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Процесуальне право).
Контрольні запитання

1. Решетилівські статті Івана Скоропадського 1709 р.

2. "Рішительні пункти" Данила Апостола 1727 р.

3. Етапи обмеження автономії України у 18 ст. (які органи створювала Росія для цього).

4. Етапи ліквідації автономії України.

5. Зміни у системі і статусі органів влади України у 18 ст.

6. Коли була уведена посада резидента при гетьмані і які він мав повноваження.

7. Коли діяла і які мала повноваження і склад І Малоросійська колегія.

8. Коли діяло і які мало повноваження і склад Правління гетьманського уряду.

9. Коли діяла і які мала повноваження і склад ІІ Малоросійська колегія.

10. Назвіть гетьманів України у 18 ст.

11. Коли було ліквідовано посаду гетьмана (гетьманат) в Україні і хто був останнім гетьманом.

12. Коли і внаслідок чого Україна остаточно втратила автономію.

13. Коли було ліквідовано полково-сотенний устрій і полково-сотенну систему органів влади України.

14. Судова система у 18 ст.

15. Судова реформа у 18 ст., і які її причини.

16. Реорганізація реєстрового війська у 18 ст.

17. Ліквідація реєстрового війська у 18 ст.

18. Самоврядна організація управління Запорізької Січі у 18 ст.

19. Обмеження автономії Запорізької Січі у 18 ст.

20. Ліквідація Запорізької Січі, і її наслідки.

21. Які нові Січі були утворені після ліквідації Запорізької Січі.

22. Джерела права козацько-гетьманської доби.

23. Конституція Пилипа Орлика 1710 р.

24. Кодифікація права у період козацько-гетьманської доби.

25. "Права, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р., їх зміст і значення.

26. Джерела права власності на землю.

27. Види феодальної власності на землю і їх правовий режим.

28. Правовий режим рангових земель, та коли і як вони були зрівнені у режимі з вотчинами.

29. Займанщина.

30. Землекористування на Запорізькій Січі.

31. Умови укладення шлюбу.

32. Зміст шлюбного договору.

33. Правовий режим заряду за шлюбним договором.

34. Коли шлюб вважався укладеним.

35. Спадкування за законом.

36. Обмеження спадкування за заповітом.

37. Обмеження спадкових прав.

38. Форми вини та пом`якшуючі і обтяжуючі обставини.

39. Види злочинів.

40. Нові склади злочинів.

41. Мета покарання.

42. Система покарань.

43. Види смертної кари.

44. Види тілесних покарань.

45. Майнові покарання.

46. Умови звільнення від покарання чи його пом`якшення.

47. Форми судового процесу.

48. Недієздатні, що не могли бути учасниками судового процесу.

49. Сторони судового процесу.

50. Стадіїї судового процесу.

51. Попереднє слідство.

52. Запобіжні заходи щодо злочинця.

53. Судові докази.

54. Види свідків.

55. Хто звільнявся від тортур.

56. Підстави і порядок скасування рішення суду.
Додаткова література

1. Бабій Б., Кульчицький В. Ліквідація царизмом автономного устрою України // Український календар. 1964 (Варшава).

2. Горобець В.М. До питання про еволюцію гетьманської влади в Україні у першій третині XVIII ст. // Український історичний журнал. 1993. N2-3.

3. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. К., 1996.

4. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959.

5. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. К., 1996.

6. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIII ст. Львів, 1958.

7. Кульчицький В.С. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 року Ф.Чуйкевича // Український календар. 1970 (Варшава).

8. Кульчицький В.С. Українська держава часів Гетьманщини // Український історичний журнал. 1992. N7-8.

9. Месяц В.Д. История кодификации права на Украине в первой половине XVIII в. К., 1963.

10. Олійник О.Л. Ще раз про причини ліквідації Запорізької Січі // Український історичний журнал. 1992. N2.

11. Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половіни XVII-XVIII ст. Львів, 1994.

12. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні. Львів, 1967.

13. Петрів М. Конституція України 1710 року. К., 1997.

14. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. К., 1997.

15. Пріцак О. Пилип Орлик, його Конституція і бачення проблем сучасної України // Дзвін. 1990. N2.

16. Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII – начала XVIII ст. М., 1960.

17. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.

18. Струкевич О.К. Про остаточне знищення гетьманства на Україні та заснування Другої Малоросійської колегії // Український історичний журнал. 1993. N7-8.

19. Тищик Б.Й., Лешкович Н.О. Олександр Безбородько як теоретик і практик українського права і політики // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1996.

20. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.

21. Яковлів А. Українській кодекс 1743 року – “Права, по которым судится малороссийский народ”. Мюнхен, 1949.ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ. (2 год.)

1. Криза і розпад феодально-кріпосницького ладу.

2. Суспільний лад. Декабристський рух.

3. Державний устрій.4. Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судочинство).
Контрольні запитання

 1. У чому полягав товарний характер поміщицького господарства.

 2. Які зміни відбулись у мануфактурному виробництві.

 3. Що сприяло кризі і розпаду феодально-кріпосницького ладу.

 4. У чому полягала урочна система.

 5. У чому полягала місячина.

 6. Які привілеї отримали дворяни.

 7. Які права духовенства.

 8. Хто належав до спадкових почесних громадян.

 9. Види міщан.

 10. Права міських обивателів.

 11. Склад купецьких гільдій.

 12. Права купців.

 13. Хто належав до почесних громадян, і які їх права.

 14. У чому полягала інвентарна реформа 1847-1848 рр., та її наслідки.

 15. Хто належав до державних селян.

 16. Пореформенні права державних селян.

 17. Хто належав до військових поселенців.

 18. Правовий статус військових поселенців.

 19. Назвіть товариства декабристів, та коли вони існували, і як завершився декабристський рух.

 20. Південне товариство декабристів.

 21. Північне товариство декабристів.

 22. Товариство об`єднаних слов`ян.

 23. Адміністративно-територіальний поділ України.

 24. Центральні органи влади Російської імперії.

 25. Губернські органи управління.

 26. Повітові органи управління.

 27. Місцеві органи управління.

 28. Судова система.

 29. Збройні сили.

 30. Які кодифіковані збірники були укладені.

 31. Зміст Зібрання малоросійських прав 1807 р.

 32. Умови укладення шлюбу за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 33. Встановлення батьківства і материнства за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 34. Інститут опіки за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 35. Порядок спадкування за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 36. Зміст Повного зібрання законів Російської імперії 1830 р.

 37. Зміст Зводу законів Російської імперії, коли він був укладений та поширений на території України.

 38. Поняття права власності.

 39. Засоби забезпечення виконання договорів.

 40. Умови укладення шлюбу.

 41. Взаємні права і обов`язки подружжя.

 42. У чому полягав обов`язок спільного проживання подружжя.

 43. Умови припинення шлюбу.

 44. Наслідки визнання шлюбу недійсним.

 45. Порядок спадкування за заповітом.

 46. Принципи кримінального права.

 47. Ступені тяжкості злочинів.

 48. Система покарань.

 49. Порядок застосування тілесних покарань.

 50. Види судочинства у цивільних справах.

 51. Порядок провадження у кримінальних справах.

 52. По яких справах проводилось спеціальне (окреме) судове провадження.


Додаткова література

1. Российское законодательство X-XX веков. М., 1991.

2. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.


ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ. (2 год.)

1. Скасування кріпосного права. Селянська реформа 1861 р.

2. Суспільний лад. Селянство (тимчасовозобов`язані, дворові люди, селяни дрібнопомісних поміщиків, фабричні селяни, удільні селяни, державні селяни), дворянство, буржуазія, робітничий клас.

3. Державний устрій. Генерал-губернатори. Губернатори. Місцеві органи влади і управління. Поліційні органи. Судова реформа 1864 р. і контрреформа 1889 р. Земська реформа 1864 р. Міська реформа 1870 р. Військова реформа 1864-1874 рр.

4. Характеристика права (Джерела права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Цивільний і кримінальний процес).
Контрольні запитання

1. Коли і внаслідок чого було скасовано кріпацтво.

2. Який розмір наліду встановлювався для селян у різних місцевостях, та за яких умов його можна було зменшувати і як саме.

3. Категорії селян.

4. Які права отримали селяни внаслідок скасування кріпацтва.

5. Правовий статус тимчасовозобов`язаних селян.

6. Скільки тривав тимчасовозобов`язаний стан.

7. Як визначався розмір оброку тимчасовозобов`язаних селян.

8. Які феодальні права зберегли поміщики над тимчасовозобов`язаними селянами.

9. Які умови виходу селянина за викуп.

10. Як обчислювалась викупна сума.

11. Який порядок надання селянам держаної позики і погашення її.

12. Правовий статус дворових людей.

13. Умови звільнення дворових людей.

14. Умови звільнення селян дрібнопомісних поміщиків.

15. Умови звільнення фабричних селян.

16. Умови звільнення удільних селян.

17. Який розмір наділу встановлювався для державних селян.

18. Як визначалась викупна сума для державних селян.

19. На які 2 верстви поділялись дворяни-поміщики.

20. Привілеї і пІльги дворян.

21. Права дворян.

22. Хто належав до буржуазії.

23. Привілеї і права буржуазії.

24. Хто належав до пролетаріату.

25. Правове становище робітників.

26. Хто визначав умови праці робітників.

27. Які нові класи з`явились у другій половині 19 ст.

28. Елементи буржуазної держави у другій половині 19 ст. в Російській імперії.

29. Характер влади у Російській імперії у другій половині 19 ст.

30. Адміністративно-територіальний поділ України.

31. Повноваження генерал-губернатора.

32. Які виняткові стани міг оголошувати генерал-губернатор.

33. Повноваження генерал-губернатора у стані посиленої охорони.

34. Повноваження генерал-губернатора у стані надзвичайної охорони.

35. Повноваження генерал-губернатора у судовій сфері у виняткових станах.

36. Повноваження тимчасових генерал-губернаторів, та де і коли вони були призначені.

37. Повноваження губернаторів.

38. Органи управління губерній.

39. Органи управління повітів.

40. Повноваження земських дільничих начальників.

41. Хто міг бути земським дільничим начальником.

42. Органи волосного і сільського самоврядування.

43. Повноваження органів селянського самоврядування.

44. Як було звужено компетенцію поліції за поліційною реформою.

45. Види поліції.

46. Органи повітової поліції.

47. Адміністративно-поліційний поділ повіту.

48. Поліційні органи у станах.

49. Органи міської поліції.

50. Адміністративно-поліційний поділ міста.

51. Органи поліції у містах.

52. Як формувалась фабрично-заводська поліція.


 1. Повноваження розшукних відділень, та де вони створювались.

54. Органи політичної поліції.

55. Повноваження політичної поліції.

56. Які буржуазно-демократичні принципи увела судова реформа.

57. Яку подвійну систему судів створила судова реформа.

58. Система місцевих судів за судовою реформою.

59. Повноваження мирових судів.

60. Порядок обрання мирових суддів.

61. Юрисдикція почесних мирових суддів.

62. Зміст судової контрреформи.

63. Система місцевих судів за судовою контрреформою.

64. Низова ланка місцевих судів за судовою контрреформою.

65. Система апеляційних і касаційних інстанцій місцевих судів за судовою контрреформою.

66. Порядок формування і діяльності волосних судів за судовою контррефорою.

67. Система загальних судів. 1. Земська реформа.

 2. Органи земського самоврядування.

 3. Порядок обрання членів повітових земських зборів.

 4. Порядок обрання членів губернських земських зборів.

 5. Повноваження земських установ.

 6. Міська реформа.

 7. Органи міського самоврядування.

 8. Порядок обрання членів міської думи.

 9. Повноваження і обов`язки органів міського самоврядування.

 10. Етапи військової реформи.

 11. Строк військової служби за військовою реформою.

 12. Які реформи були проведені у Російській імперії у другій половині 19 ст.

 13. Джерела права.

 14. Зміни у праві власності.

 15. Зміни у зобов`язальному праві.

 16. Демократичні принципи кримінального права.

 17. Поділ і види покарань.

 18. Демократичні принципи судочинства.

 19. Категорії адвокатів.

 20. Хто міг бути присяжним повіреним.

 21. Повноваження присяжних повірених.

 22. Хто міг бути приватним повіреним і їх повноваження.

 23. Стадії кримінального процесу.


Додаткова література

1. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969.

2. Воробейкова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине XIX века. К., 1973.

3. Кульчицький В.С. З історії адвокатури царської Росії // Проблеми правознавства. К., 1966. Вип.3.

4. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.

5. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. Львов, 1974.ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1772-1918 рр.) (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Загарбання західноукраїнських земель Австро-Угорською імперією і австро-угорська колоніальна політика.

2. Суспільний лад західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії.

3. Державний устрій західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії:

а) у дореволюційний період;

б) конституційні зміни внаслідок революції 1848 р.;

в) після створення дуалістичної Австро-Угорської імперії у 1867 р.;

г) органи крайового і місцевого самоврядування.


Контрольні запитання

1. Коли, як і які західноукраїнські землі увійшли до складу Австро-Угорської монархії.

2. У чому полягала колоніальна австро-угорська політика на західноукраїнських землях.

3. Які права були надані селянам патентами наприкінці 18 ст. 1. У чому полягала урбаріальна реформа на Закарпатті.

 2. Коли і на яких умовах було скасовано кріпацтво.

 3. Види шляхти.

 4. Яким було становище єврейського населення.

 5. З яких країв складалась Австро-Угорська монархія.

 6. Які землі входили до Галицького коронного краю.

 7. Органи правління Галицького коронного краю.

 8. Склад Галицького станового сейму.

 9. Адміністративно-територіальний поділ Галицького коронного краю.

 10. Адміністративно-територіальний поділ Закарпаття.

 11. Органи управління циркулами.

 12. Органи управління жупами.

 13. Органи управління комітатами.

 14. Статус міст.

 15. Коли у Львові було ліквідовано магдебурзьке право.

 16. Що таке домінія.

 17. Органи управління домініями.

 18. Повноваження мандатора.

 19. Органи поліції.

 20. Види поліції.

 21. Види судів.

 22. Коли було створено адвокатуру, і який саме орган адвокатури.

 23. Коли і внаслідок чого була прийнята перша Австрійська конституція.

 24. Коли Буковина стала окремим коронним краєм.

 25. Що таке одкройована Конституція.

 26. Коли були прийняті крайові Конституції Галицького і Буковинського країв.

 27. Коли в Австро-Угорській монархії було відновлено самодержавство.

 28. Адміністративно-територіальний поділ Галицького коронного краю за крайовою Конституцією 1850 р.

 29. Органи управління Галицького і Буковинського коронного країв за крайовими Конституціями 1850 р.

 30. Коли і як була створена Австро-Угорська дуалістична монархія.

 31. У чому полягав дуалізм Австро-Угорської монархії.

 32. Вищі органи влади Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 33. Органи управління Галицького і Буковинського коронного країв у складі Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 34. Органи управління Закарпаття у складі Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 35. Судові органи в Австро-Угорській дуалістичній монархії.

 36. Органи крайового і місцевого самоврядування.

 37. Порядок формування Галицького і Буковинського крайових сеймів.

 38. Компетенція крайових сеймів.

 39. Органи самоврядування повітової громади.


Додаткова література

1. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

2. Кульчицький В.С. Апарат управління міста Львова за Статутом 1870 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1969.

3. Кульчицький В.С. Галицький крайовий сейм – знаряддя соціального і національного пригнічення трудящих // Питання теорії і практики радянського права. Львів, 1958.

4. Кульчицький В.С. Галицьке намісництво та його антинародна діяльність // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1975.

5. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині XIX – на початку XX ст.). Львів, 1966.

6. Кульчицький В.С. Органи державного управління Галичиною за Конституцією 1867 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1966.

7. Кульчицький В.С. Утворення коронного краю Галичини у складі Австрії // Проблеми правознавства. К., 1969. Вип.13.

8. Настюк М.І. Буковинський крайовий сейм: структура, компетенція і діяльність // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1993.

Друге заняття – 2 год.

1. Характеристика джерел права.

2. Цивільне право (речове право, речові права; договори, право на відшкодування шкоди; шлюбне право, шлюбні договори).

3. Кримінальне право (поняття і види злочинів, система покарань).


Контрольні запитання

1. Особливості прийняття кодексів в Австро-Угорській монархії.

2. Хто був недієздатним і обмежено дієздатним.

3. З якого моменту наставала правоздатність.

4. Порядок оголошення особи померлою.

5. Види майна.

6. Види речей.

7. Що належало до нерухомих речей.

8. Види речових прав.

9. Види володільців.

10. Способи набуття власності.

11. Що таке набувна давність.

12. Що таке позовна давність.

13. Що не є предметом набувної давності.

14. Строки набувної давності.

15. Строки позовної давності.

16. Коли зупинялась і переривалась набувна і позовна давність.

17. Види застави.

18. Види сервітутів.

19. Будинкові сервітути.

20. Сільські сервітути.

21. Особисті сервітути.

22. Спадкуванян за законом.

23. Підстави недійсності договорів.

24. Види договорів.25. Договір поклажі (взаємозобов`язання сторін).

26. Договір ссуди.

27. Предмет договору позики.

28. Порядок нарахування відсотків за договором позики.

29. Розмежування договору купівлі і міни.

30. Визначення купівельної ціни за договором купівлі.

31. Особливі умови договору купівлі.

32. Умови викупу продавцем проданої речі.

33. Право зворотнього продажу речі.

34. Право переважної купівлі проданої речі.

35. Купівля речі з правом випробування.

36. Право вибору кращого покупця.

37. Право продавця доручення продажу.

38. Взаємні права і зобов`язання сторін оплатного договору особистих послуг.

39. Види оплатних договорів особистих послуг.

40. Умови договору про видання твору.

41. Зміст договіру про спільність майна.

42. Частки і права учасників договору про спільність майна.

43. Розподіл прибутків і збитків учасників договору про спільність майна.

44. Припинення товариства за договором про спільність майна.

45. Види ризикових договорів.

46. Форми вини у заподіянні шкоди і відповідальність за неї.

47. Види відшкодування за заподіяну шкоду.48. Припинення зобов`язань.

49. Обмеження при укладенні шлюбу.50. Взаємні права і обов`язки подружжя.

51. Строки законнонародженості.52. Обов`язки батьків щодо дітей.

53. Предмет шлюбного договору (види майна).

54. Правовий режим приданого.

55. Що таке зустрічне придане.

56. Що таке ранковий дарунок.

57. Спільність майна подружжя.

58. Порядок спадкування майна подружжя.

59. Дія кримінального закону.

60. Види злочинів.

61. Стадії злочину.

62. Учасники злочину.

63. Хто не притягався до відповідальності.

64. Види покарань.

65. Додаткові покарання.66. Значення обтяжуючих і пом`якшуючих обставин.

67. Сукупність злочинів.


Додаткова література

1. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині XIX – на початку XX ст.). Львів, 1966.

2. Кульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування // Проблеми правознавства. К., 1971. Вип.19.

3. Кульчицький В.С. Застосування кодексів австрійського права на території Галичини // Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація. К., 1995.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка