України київський національний лінгвістичний університет кафедра права затверджую


ДЕРЖАВА І ПРАВО У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯСторінка5/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.49 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6

ДЕРЖАВА І ПРАВО У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1920 рр.) (4 год.)


Перше заняття – 2 год.

1. Лютнева революція 1917 р. у Росії. Розпад Російської імперії і встановлення влади Тимчасового уряду.

2. Правління Української Центральної Ради. Державний устрій і право Української Народної Республіки:

а) Утворення Української Центральної Ради;

б) Універсали УЦР. Історично-політичні передумови проголошення УНР;

в) Центральні органи влади і управління УНР;

г) Місцеві органи влади і управління УНР;

д) Військова організація;

е) Охоронно-каральні органи;

є) Судова система;

ж) Законодавча діяльність;

з) Падіння УЦР.Контрольні запитання

 1. Причини, зміст і наслідки Лютневої революції.

 2. Коли і як в Російській імперії було повалено самодержавство.

 3. Політична мета і програма меншовиків.

 4. Політична мета і програма більшовиків.

 5. У чому полягає єдиновладдя Рад.

 6. У чому полягає диктатура пролетаріату.

 7. Склад і повноваження Тимчасового уряду.

 8. Коли і як була створена Українська Центральна Рада.

 9. Склад і повноваження Центральної Ради.

 10. Які рішення прийняв Всеукраїнський Національний Конгрес.

 11. Які універсали і коли прийняла Центральна Рада.

 12. Зміст І Універсалу.

 13. Особливість правового статусу Генерального Секретаріату за І Універсалом.

 14. Передумови укладення та зміст ІІ Універсалу.

 15. Зміни у правовому статусі Генерального Секретаріату за Інструкцією Тимчасового уряду.

 16. Зміст і наслідки більшовицького Жовтневого перевороту.

 17. Передумови укладення та зміст ІІІ Універсалу.

 18. Передумови укладення та зміст ІVУніверсалу.

 19. Яким Універсалом і коли була проголошена УНР.

 20. Які рішення прийняв І Всеукраїнський з`їзд Рад у Харкові.

 21. Коли і як була проголошена Українська Соціалістична Радянська Республіка.

 22. У чому полягала проблема розмежування компетенції Центральної Ради і Генерального Секретаріату.

 23. У чому полягала специфіка правового статусу Центральної Ради.

 24. Адміністративно-територіальний поділ УНР.

 25. Місцеві органи влади і самоврядування.

 26. Проблеми у формуванні місцевих органів влади і самоврядування.

 27. Специфіка військової організації УНР.

 28. Види правоохоронних органів УНР.

 29. Правовий статус і структура вільного козацтва.

 30. Судова система УНР.

 31. Які головні закони прийняла Центральна Рада.

 32. Кому належали виборчі права і хто їх позбавлявся в УНР.

 33. Яка виборча система встановлювалась в УНР.

 34. Чи було скликано Українські Установчі збори УНР, і чому.

 35. Соціальне забезпечення в УНР.

 36. Зміст і порядок реалізації земельної реформи в УНР.

 37. Зміст Закону про національно-персональну автономію національних меншин.

 38. Порядок надання громадянства в УНР.

 39. Зміст законопроектів про громадянство в УНР.

 40. Який державний герб УНР.

 41. Пропонований М.Грушевським державний герб.

 42. Коли і як була прийнята Конституція УНР та її зміст.

 43. Коли і хто був обраний Президентом УНР.

 44. Коли і внаслідок чого розпочалась війна між радянською Росією і УНР.

 45. Який ультиматум висунув Раднарком Україні.

 46. Причини падіння Центральної Ради.

 47. Передумови укладення і зміст Брест-Литовського договору.

 48. Коли і як було повалено правління Центральної Ради.

Додаткова література

1. Верстюк В.Ф. Українська революція: доба Центральної Ради // Український історичний журнал. 1995. N2.

2. Винниченко В. Відродження нації. К., 1990. Т.1-3.

3. Гошуляк І.Л. Про причини поразки Центральної Ради // Український історичний журнал. 1994. N1.

4. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920. К., 1997.

5. Кульчицький В.С. Центральна Рада. Утворення УНР // Український історичний журнал. 1992. N5-6.

6. Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. К., 1995.

7. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. Львів, 1993.

8. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.

9. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна Республіка (1917-1920). Коломия, 1994.

10. Яковлів А. Основи Конституції УНР // Розбудова держави. 1992. N5.

Друге заняття – 2 год.


 1. Українська держава за гетьманування Павла Скоропадського.

а) Встановлення гетьманування.

б) Центральні і місцеві органи влади і управління.

в) Військова організація.

г) Судова система.

д) Законодавство гетьманської держави.

е) Повстання проти гетьманського уряду. 1. Українська Народна Республіка за правління Директорії.

а) Встановлення влади Директорії.

б) Держави Антанти і Директорія.

в) Зусилля Директорії з утримання влади.

г) Варшавський договір 1920 р.

д) Ризький договір 1921 р.
Контрольні запитання


 1. Передумови гетьманського перевороту.

 2. Коли і як було встановлено гетьманування П.Скоропадського.

 3. Форма правління гетьманату П.Скоропадського.

 4. Вищі органи влади гетьманату П.Скоропадського.

 5. Повноваження і склад Колегії Верховних правителів держави.

 6. Органи місцевої влади і самоврядування гетьманату П.Скоропадського.

 7. Дипломатична діяльність П.Скоропадського.

 8. Військова організація гетьманату П.Скоропадського.

 9. Судова система гетьманату.

 10. Законодавча діяльність П.Скоропадського.

 11. Які культурно-освітні здобутки гетьманату П.Скоропадського.

 12. Передумови і причини повстання проти гетьманату П.Скоропадського.

 13. Коли і як було повалено гетьманат П.Скоропадського.

 14. Коли і була утворена Директорія.

 15. Коли і як було встановлено правління Директорії.

 16. Які обставини ускладнювали встановлення стабільного правління Директорії.

 17. Які армії перебували на території України за правління Директорії.

 18. Органи влади Директорії.

 19. Хто позбавлявся виборчих прав за Директорії.

 20. Розбіжності у визначенні геополітичної орієнтації членів Директорії.

 21. Коли і чому Директорія обрала за союзника Антанту.

 22. Які вимоги (союзницькі умови) висунула Антанта до Директорії.

 23. Яку геополітичну позицію щодо України займала Антанта.

 24. Коли і внаслідок чого відбулась реорганізація Директорії.

 25. У чому полягала реорганізація Директорії внаслідок наступу більшовиків.

 26. Коли і як відбувся наступ Директорії на більшовиків та чим він завершився.

 27. Коли і внаслідок чого фактично розпалась Директорія, та кому було передано усю повноту влади.

 28. Передумови укладення та зміст і наслідки Варшавського договору 1920 р.

 29. Передумови та етапи укладення Ризького договору 1921 р.

 30. Зміст і наслідки Ризького договору 1921 р.


Додаткова література

1. Винниченко В. Відродження нації. К., 1990. Т.1-3.

2. Горак В.С. Директорія: потенціал і можливості політичного виживання // Україна XX ст. Проблеми національного відродження. К., 1993.

3. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920. К., 1997.

4. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. Львів, 1993.

5. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна Республіка (1917-1920). Коломия, 1994.ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

(1918-1923 рр.) (2 год.)

1. Розпад Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР.

2. Державний устрій ЗУНР. Центральні і місцеві органи влади і управління. Військова організація (Українська Галицька Армія (УГА)). Судова система. Охоронно-каральні органи.

3. Законодавча діяльність ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР.

4. Дипломатична діяльність ЗУНР у ході війни. Падіння ЗУНР.
Контрольні запитання

1. Передумови і наслідки перетворення Австро-Угорської імперії у федеративну державу.

2. Коли і як була створена Українська Національна Рада.

3. Коли і з якою метою була створена Польська ліквідаційна комісія.

4. Коли і як владу в Західній Україні захопили українські війська, і під чиїм командуванням.

5. Коли було утворено фактично і проголошено офіційно ЗУНР.

6. Яку територію охоплювала ЗУНР.

7. Які держави і коли захопили Північну Буковину і Закарпаття.

8. Вищі органи влади ЗУНР.

9. Повноваження і склад Української Національної Ради.

10. Державні символи ЗУНР.

11. Місцеві органи ЗУНР.

12. Специфіка порядку формування парламенту ЗУНР.

13. Надзвичайні вищі органи влади ЗУНР.

14. Як ЗУНР забезпечила представництво національних меншин у парламенті, уряді і судових органах.

15. Які міста і коли були центрами перебування державних органів і армії ЗУНР.

16. Правоохоронні органи ЗУНР.

17. Судові органи ЗУНР.

18. Коли і як було сформовано армію ЗУНР.

19. Як називалась армія ЗУНР, іі чисельність і склад.

20. Відмінність державного будівництва ЗУНР від УНР.


 1. Які закони прийняла ЗУНР.

 2. Закон про мову ЗУНР.

 3. Вимоги до державних службовців ЗУНР.

 4. Земельна реформа ЗУНР.

 5. Соціальне забезпечення ЗУНР.

 6. Законодавча діяльність ЗУНР у галузі освіти.

 7. Дипломатична діяльність ЗУНР.

 8. Передумови і наслідки Акту злуки ЗУНР і УНР.

 9. Яку позицію займала Антанта щодо ЗУНР.

 10. Чому Антанта підтримувала претензії Польщі на Західну Україну.

 11. Етапи переговорів і протистояння ЗУНР і Антанти.

 12. Коли і як Є.Петрушевич був призначений диктатором.

 13. Коли і чому Антанта уповноважила збройні сили Польщі зайняти Галичину.

 14. Коли державні органи і армія ЗУНР перейшли за р.Збруч на територію УНР.

 15. Коли Антанта прийняла рішення про остаточне визнання Галичини частиною Польщі.

 16. Коли і як остаточно завершилось існування ЗУНР.


Додаткова література

1. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

2. Кульчицький В.С. До питання про виникнення і падіння Західноукраїнської Народної Республіки // Проблеми юридичної науки та правоохоронної практики. К., 1994.

3. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. Львів, 1995.

4. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Українські Січові Стрільці. К., 1992.

5. Лісна І.С. Становлення національної державності в Галичині (1918-1923 рр.). Львів, 1998.

6. Макарчук С.А. Українська республіка галичан. Львів, 1997.

7. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. Львів, 1993.

8. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська Народна Республіка. 1918-1923 рр. Коломия, 1993.


УТВОРЕННЯ СРСР ТА ДЕРЖАВА І ПРАВО УРСР У ЙОГО СКЛАДІ

У ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919-1939 рр.) (2 год.)

1. Передумови утворення і юридичне оформлення СРСР. Конституція УРСР 1919 р.

2. Перебудова державного апарату УРСР і розвиток конституційного законодавства УРСР. Конституція СРСР 1924 р. і Конституція УРСР 1929 р. Конституція УРСР 1937 р.

3. Адміністративно-територіальна реформа УРСР.

4. Кодифікації і характеристика права УРСР.
Контрольні запитання


 1. Які перші радянські республіки.

 2. Автономні утворення РРФСР.

 3. Коли, як і де було утворено УРСР.

 4. Коли і де була прийнята перша Конституція УРСР.

 5. Вищі органи влади УРСР за Конституцією 1919 р.

 6. Місцеві органи влади УРСР за Конституцією 1919 р.

 7. Виборчі права за Конституцією УРСР 1919 р.

 8. Які союзи між радянськими республіками передували утворенню СРСР.

 9. Коли і між якими республіками був укладений військовий союз, його зміст.

 10. Коли і між якими республіками був укладений господарський союз.

 11. Проекти створення СРСР.

 12. Проект створення СРСР Й.Сталіна.

 13. Проект створення СРСР В.Леніна.

 14. За чиїм (і яким) проектом було створено СРСР.

 15. Коли і як було юридично оформлено створення СРСР.

 16. Мета створення СРСР.

 17. Правовий статус республік у складі СРСР.

 18. Які республіки увійшли до складу СРСР при його створенні.

 19. Скільки республік і які перебували у складі СРСР.

 20. Конституції СРСР і УРСР.

 21. Які повноваження перебували і виключному віданні СРСР за Конституцією СРСР 1924 р.

 22. Компетенція республік за Конституцією СРСР 1924 р.

 23. Вищі орагни влади за Конституцією СРСР 1924 р.

 24. На які 3 сфери юрисдикції розмежовувались наркомати.

 25. Загальносоюзні наркомати.

 26. Союзно-республіканські наркомати.

 27. Республіканські наркомати.

 28. Коли була створена Молдавська АРСР, і в складі якої республіки.

 29. Яка автономна республіка перебувала у складі УРСР і коли.

 30. Система органів влади УРСР за Конституцією УРСР 1929 р.

 31. Система судових органів за Конституцією УРСР 1929 р.

 32. Вищі і місцеві органи влади за Конституцією УРСР 1937 р.

 33. Судові органи за Конституцією УРСР 1937 р.

 34. Демократизація виборчої системи за Конституцією УРСР 1937 р.

 35. Коли в УРСР була проведена адміністративно-територіальна реформа.

 36. Етапи адміністративно-територіальної реформи в УРСР.

 37. Адміністративно-територіальний поділ УРСР.

 38. Коли була здійснена перша кодифікація в УРСР.

 39. Які кодекси були прийняті в УРСР.

 40. Форми власності.

 41. Порядок спадкування.

 42. Трудове законодавство.


Додаткова література

1. Бабій Б.М. Українська радянська держава (1921-1925 рр.). К., 1961.

2. История государства и права СССР / Под ред. О.И.Чистякова и И.Д.Мартысевича. М., 1985. Ч.1.

3. История государства и права СССР / Под ред. Ю.П.Титова. М., 1988. Ч.1.

4. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории советской Конституции. М., 1987. 5. Кульчицький В.С. Галицька радянська республіка. Львів, 1965.

6. Кульчицький В.С. Конституційне оформлення СРСР // Проблеми правознавства. К., 1973. Вип.24.

7. Кульчицький В.С. Утворення Української радянської держави. Львів, 1957.

8. Таранов А.П. Історія Конституції Української РСР. К., 1957.
ЗМІНИ У ДЕРЖАВНОМУ УСТРОЇ І ПРАВІ УРСР

У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (2 год.)

1. Входження Західної України і Північної Буковини до складу УРСР:

А) Правове становище західноукраїнських земель у складі іноземних держав у період до другої світової війни;

Б) Юридичне оформлення входження Західної України і Північної Буковини до складу УРСР.

2. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Розчленування території України і характеристика окупаційного режиму.

3. Державний устрій УРСР у період німецько-радянської війни.

4. Входження Закарпаття до складу УРСР:

А) Правове становище Закарпаття у складі Чехословаччини;

Б) Створення і діяльність органів народної влади у Закарпатті та його входження до складу УРСР.

5. Український національно-визвольний рух 30-50-х рр. (УВО, ОУН під проводом Є.Коновальця, розкол ОУН на провід А.Мельника і С.Бандери, відновлення Української самостійної держави 30 червня 1941 р., дивізяї “Галичина”, УПА, УГВР).


Контрольні запитання

 1. Як називалась Західна Україна у складі Польщі.

 2. Адміністративно-територіальний поділ Західної України у складі Польщі.

 3. Статус Західної України у складі Польщі.

 4. Органи влади у Західній Україні у складі Польщі.

 5. Полонізаторська політика Польщі у Західній Україні.

 6. Військова колонізація Західної України Польщею.

 7. У чому полягала пацифікація.

 8. Коли і як було встановлено владу Української Національної Ради на Буковині.

 9. Коли і як Буковина була приєднана до Румунії.

 10. Який стан був уведений на Буковині, коли він діяв.

 11. Органи влади Буковини у складі Румунії.

 12. Румунізація Буковини.

 13. Який режим було встановлено у Румунії у 1938 р.

 14. Коли і як у Румунії було встановлено фашистський режим.

 15. Коли радянські війська вступили на територію Західної України.

 16. Під яким приводом радянські війська вступили на територію Західної України.

 17. Яка фактична передумова вступу радянських військ на територію Західної України.

 18. Зміст Пакту Молотова-Ріббентропа, і коли він був укладений.

 19. Коли відкрились Народні Збори Західної України.

 20. Які рішення ухвалили Народні Збори Західної України.

 21. З яким проханням звернулись Народні Збори Західної України до ВР СРСР.

 22. Коли ВР УРСР прийняла рішення про включення Західної України до складу УРСР.

 23. Який адміністративно-територіальний поділ Західної України було встановлено у складі УРСР.

 24. Коли і як Румунія звільнила Північну Буковину і Бессарабію.

 25. Коли радянські війська зайняли Буковину.

 26. Коли ВР СРСР пирйняла рішення про включення Буковини до складу УРСР.

 27. Як було розподілено територію Бессарабії при включенні Північної Буковини до складу УРСР.

 28. Коли і внаслідок чого була створена Молдавська РСР.

 29. Коли і як Буковина була знову приєднана до Румунії, та з яким статусом.

 30. Коли було відновлено радянську владу у Західній Україні і Північній Буковині.

 31. Коли і як розпочалась німецько-радянська війна.

 32. Коли Німеччина окупувала всю території України.

 33. На які адміністративні одиниці розчленував Україну Гітлер.

 34. Кому належала частина південно-східної України, у т.ч. Одеса, у період німецької окупації.

 35. Коли тривало звільнення України радянськими військами від німецьких окупантів.

 36. Коли радянські війська остаточно звільнили територію України від німецької окупації.

 37. Коли Україна увійшла до ООН.

 38. Чому Україна увійшла до ООН.

 39. Повноваження Державного комітету оброни.

 40. Органи влади при воєнному стані.

 41. Які органи забезпечували роботу тилу.

 42. Які спеціальні органи були створені радянською владою у ході німецько-радянської війни.

 43. До складу якої держави увійшло Закарпаття у 1918 р., який статус воно мало.

 44. Коли Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини.

 45. Чому Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини.

 46. Статус Закарпаття у складі Чехословаччини.

 47. Органи влади Закарпаття у складі Чехословаччини.

 48. Коли і як було змінено статус Закарпаття у складі Чехословаччини.

 49. Національна політика Чехословаччини у Закарпатті.

 50. Коли і як було розчленовано Чехословаччину.

 51. Які наслідки для Закарпаття мало розчленування Чехословаччини.

 52. Коли і як було проголошено самостійну Карпатську Україну.

 53. Хто став Президентом Карпатської України.

 54. Коли і як Закарпаття було окуповане Угорщиною.

 55. Який режим було встановлено у Закарпатті у складі Угорщини.

 56. Коли радянські війська звільнили Закарпаття від угорських і німецьких окупантів.

 57. Які рішення прийняв І З`їзд народних комітетів Закарпатської України.

 58. Зміст Договору між СРСР і Чехословаччиною про Закарпатську Україну.

 59. Коли і як Закарпаття увійшло до складу УРСР.

 60. Коли і як було створено УВО і з якою метою.

 61. Коли і як було створено ОУН і з якою метою.

 62. Які акції здійснювала ОУН.

 63. Хто очолював УВО.

 64. Хто очолював ОУН.

 65. Коли і чому відбувся розкол в ОУН.

 66. Який розкол відбувся в ОУН.

 67. Хто очолював два крила ОУН.

 68. Яка мета співпраці ОУН з Німеччиною.

 69. Яка мета співпраці Німеччини з ОУН.

 70. Коли і як було створено перші бойові групи ОУН, і які.

 71. Коли і як похідні групи ОУН вступили на територію України.

 72. Коли і як було проголошено Акт відновлення Української самостійної держави.

 73. Які наслідки мало проголошення Акту відновлення Української самостійної держави.

 74. Коли і як була створена Українська національна рада у Львові, і доки вона діяла.

 75. Хто очолював Українську національну раду у Львові.

 76. Коли і як була створена Українська національна рада у Києві, і доки вона діяла.

 77. Хто очолював Українську національну раду у Києві.

 78. Коли і як розпочалось формування українських партизанських відділів.

 79. Коли і де діяла Поліська Січ, хто її очолював.

 80. Коли і як було створено УПА, і доки вона діяла.

 81. Хто очолював УПА.

 82. Коли і як було створено дивізію "Галичина", і доки вона діяла.

 83. Який статус мала дивізія "Галичина".

 84. Ухвали ІІІ Надзвичайного Збору ОУН-б.

 85. Коли, де, як було створено УГВР, і доки вона існувала.

 86. Мета створення УГВР, її повноваження.

Додаткова література

1. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Львів, 1993.

2. Верига В. Втрати ОУН в часі другої світової війни. Торонто, 1991.

3. Вечеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України. Ужгород, 1993.

4. Вісник Народної Ради Закарпатської України. Ужгород, 1944-1945.

5. Гунчак Т. У мундирах ворога. К., 1993.

6. История государства и права СССР / Под ред. О.И.Чистякова и И.Д.Мартысевича. М., 1985. Ч.1.

7. История государства и права СССР / Под ред. Ю.П.Титова. М., 1988. Ч.1.

8. Коваль В.С. Радянсько-німецький пакт 1939 року // Минуле України: відновлені сторінки. К., 1991.

9. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

10. Кульчицький В.С. та ін. Воз’єднання Закарпаття з Радянською Україною (соціально-політичні і правові основи). Львів, 1985.

11. Кульчицький В.С. Воз’єднання Північної Буковини з Українською РСР // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1963.

12. Кульчицький В.С. та ін. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 рр.). Дрогобич, 1995.

13. Кульчицький В.С. Державне будівництво у Північній Буковині в 1940-1941 рр. // Проблеми правознавства. К., 1974. Вип.27.

14. Кульчицький В.С. Законодавча діяльність Народної Ради Закарпатської України // Проблеми правознавства. К., 1971. Вип.20.

15. Кульчицький В.С. Правове становище Закарпаття у складі Чехословаччини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Львів, 1995.

16. Кульчицький В.С., Лісна І.С. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1993.

17. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Ткач А.П., Ганчин В.Ю., Гураль П.Ф. Воз’днання Закарпаття з Радянською Україною (соціально-політичні і правові основи). Львів, 1985.

18. Лебедь М. УПА. Українська Повстанська Армія. Її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу. Дрогобич, 1993.

19. Лісна І.С. Примусове включення Північної Буковини до складу королівської Румунії // На шляху до правової держави. Львів, 1992.

20. Літопис Української Повстанської Армії. Торонто.

21. Максимович В. Спогади колишнього учасника Української Повстанської Армії. Львів, 1989.

22. Настюк М.И. Создание и деятельность советских органов юстиции западных областей УССР (1939-1941). Львов, 1977.

23. Присташ Л.Т. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі. Львів, 1998.

24. Присташ Л.Т. Окупація Західної України Польщею після першої світової війни // Проблеми державності і захисту прав людини в Україні. Львів, 1995.

25. Радянська Буковина. 1940-1945 рр. Документи і матеріали. К., 1967.

26. Стерчо П. Карпато-Українська держава. Львів, 1994.

27. Щеглюк В. Як роса на сонці. Львів, 1992.

28. Шляхом до щастя. Нариси історії Закарпаття. Ужгород, 1973.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка