України київський національний лінгвістичний університет кафедра права затверджую


ДЕРЖАВА І ПРАВО УРСР У ПЕРІОД “ВІДЛИГИ” М.ХРУЩОВА (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.), У ПЕРІОД “ЗАСТОЮ” Л.БРЕЖНЄВА (середина 1960-х – середина 1980-х рр.) ТА У ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1986Сторінка6/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.49 Mb.
#12058
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6

ДЕРЖАВА І ПРАВО УРСР У ПЕРІОД “ВІДЛИГИ” М.ХРУЩОВА (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.), У ПЕРІОД “ЗАСТОЮ” Л.БРЕЖНЄВА (середина 1960-х – середина 1980-х рр.) ТА У ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1986-1991 рр.).

РОЗПАД СРСР І ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (2 год.)

1. Політичний режим у період “відлиги” М.Хрущова у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. Український дисидентський рух (“шестидесятники”).


2. Політичний режим у період “застою” Л.Брежнєва у середині 1960-х – середині 1980-х рр. Українська Гельсинська Група (УГГ). Державний устрій УРСР за Конституцією УРСР 1978 р.

3. Соціально-економічний і політичний стан УРСР у період перебудови 1986-1991 рр. Політика гласності у період перебудови 1986-1991 рр.4. Зміни у статусі УРСР як союзної республіки у період перебудови. Розпад СРСР і проголошення незалежності України.
Контрольні запитання

 1. Коли і внаслідок чого завершився період сталінського режиму.

 2. Коли і внаслідок чого розпочався період десталінізації.

 3. Коли і як було викрито культ Сталіна.

 4. Як радянська влада пояснювала культ Сталіна.

 5. Причини культу Сталіна.

 6. Наслідки десталінізації.

 7. Чому період правління М.Хрущова названо "відлигою".

 8. Хто такі шестидесятники.

 9. Хто такі українські дисиденти.

 10. Представники українського дисидентського руху.

 11. Форми українського дисидентського руху.

 12. Хто і коли створив Українську Робітничо-Селянську Спілку.

 13. Мета діяльності Української Робітничо-Селянської Спілки.

 14. Коли і чому завершилось правління М.Хрущова.

 15. Який пост в СРСР посідали В.Ленін, Й.Сталін, М.Хрущов, Л.Брежнєв, Андропов, Черненко, М.Горбачов.

 16. Коли і як Л.Брежнєв очолив СРСР.

 17. Який режим встановив Л.Брежнєв.

 18. У чому виявився культ Л.Брежнєва.

 19. У чому полягав неосталінізм Л.Брежнєва.

 20. Чому період правління Л.Брежнєва названо "застоєм".

 21. Коли і з якою метою була створена УГГ, і доки вона діяла.

 22. Хто заснував УГГ.

 23. Права союзних республік за Конституцією СРСР 1977 р.

 24. Система вищих і місцевих органів влади за Конституцією УРСР 1978 р.

 25. Система судових органів за Конституцією УРСР 1978 р.

 26. Коли до складу УРСР увійшла Кримська область.

 27. Передумови перебудови 1986-1991 рр.

 28. Хто, коли і як започаткував перебудову.

 29. Коли М.Горбачов очолив СРСР.

 30. У чому полягала перебудова.

 31. У чому полягала перебудова в економіці.

 32. Як була замінена командно-адміністративна система управління економікою.

 33. У чому полягала командно-адміністративна система управління економікою.

 34. У чому полягала перебудова в політиці.

 35. У чому полягала політика гласності.

 36. Коли, чому і як М.Горбачова було обрано Президентом СРСР.

 37. Хто був першим Президентом СРСР.

 38. Хто був останнім Президентом СРСР.

 39. Яку першу суспільно-політичну організацію було створено в УРСР у період перебудови, коли, як, і хто її очолив.

 40. Які партії виникли в УРСР у період перебудови.

 41. Коли було створено Кримську автономну республіку у складі УРСР.

 42. Як було розмежовано повноваження між СРСР і республіками за Законом 1990 р.

 43. Коли УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

 44. Етапи підготовки укладення нового Союзного договору.

 45. Коли відбувся референдум щодо нового Союзного договору, і які його наслідки.

 46. У чому полягав "новоогарьовський процес", коли він відбувався.

 47. Зміст проекту нового Союзного договору.

 48. Коли передбачалось укладення нового Союзного договору, і чи воно відбулось.

 49. Чому не відбулось укладення нового Союзного договору.

 50. Коли відбувся путч ГКЧП, хто його здійснив.

 51. У чому полягав путч ГКЧП.

 52. Коли і як завершився путч ГКЧП.

 53. Коли і внаслідок чого фактично розпався СРСР.

 54. Коли і внаслідок чого було прийнято Акт проголошення незалежності України.

 55. Коли і як було підтверджено Акт проголошення незалежності України.

 56. Коли було обрано Президента України, і кого.

 57. Коли і між ким було укладено Угоду про створення СНД.

 58. Коли і хто підписав Декларацію про СНД.

 59. Коли і внаслідок чого офіційно припинив своє існування СРСР.


Додаткова література

1. История государства и права СССР / Под ред. О.И.Чистякова и И.Д.Мартысевича. М., 1985. Ч.1.

2. История государства и права СССР / Под ред. Ю.П.Титова. М., 1988. Ч.1.

3. Конституція незалежної України: У 3 т. Документи, коментарі, статті / Упоряд. С.Головатий, Л.Юзьков. К., 1995.

4. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории советской Конституции. М., 1987.

5. Стецюк П. Конституція – Основний закон України у запитаннях і відповідях. Львів, 1996.

6. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.

7. Таранов А.П. Історія Конституції Української РСР. К., 1957.


Теми рефератів з курсу «Історії держави та права України»

для студентів І курсу юридичного факультету КЛНУ

 1. Рабовласницькі державні утворення на території Північного Причорномор’я та Приазов’я: загальна характеристика.

 2. Джерела права Київської Русі.

 3. Суспільно-політичний лад і право Галицько-Волинського князівства.

 4. Приєднання українських земель до складу Великого князівства Литовського та Речі Посполитої та їх правове становище (кінець ХІV – перша половина ХVІІ ст.).

 5. Запровадження Магдебурзького права на території України, його основні риси та історико-правове значення.

 6. Політичні унії кінця ХІV - XVІ ст. та їх державно-правове значення.

 7. Правова система українських земель у складі Литви та Польщі.

 8. Литовські статути – кодифіковані джерела феодального права XVІ ст.: загальна характеристика.

 9. Виникнення Запорізької Січі. Суспільно-політичний устрій та право Запорізької Січі.

 10. Соціально-політичні передумови відновлення української державності у середині ХVII ст. Національно-визвольна війна 1648 – 1654 рр.

 11. Українська державність та право у 1648 – 1654 рр.

 12. Березневі статті Богдана Хмельницького 1654р. та їх політико-правові наслідки для української державності.

 13. Основні риси автономного устрою України у складі Росії у другій половині ХVІІ ст.

 14. Ліквідація автономного устрою України у складі Російської імперії та її юридичне оформлення.

 15. Правова система України у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

 16. Перші спроби кодифікації українського права у ХVIIІ ст. «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.

 17. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. : її політико-правова суть, основні положення та значення для української конституційно - правової доктрини.

 18. Державно - політичні та соціальні процеси на українських землях у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст

 19. Характеристика правової системи та нові спроби кодифікації права України в складі Росії у першій половині ХІХ ст.: «Зібрання малоросійських прав», 1807 року.

 20. Соціально-економічні та державно-політичні перетворення в Україні у другій половині ХІХ ст. Реформи 1861, 1864, 1874 рр.

 21. Судова система та процес України у складі Російської імперії другої половини ХІХ ст.
 1. Джерела та основні риси права України у складі Російської імперії другої половини ХІХ ст.

 2. Зародження українського суспільно-політичного руху ХІХ ст. та його основні ідеї.

 3. Приєднання західноукраїнських земель до складу Австро-Угорської імперії

та їх правове становище у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.


 1. Державний апарат західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини до 1848 року.

 2. Основні риси та кодифікація права України у складі Австро-Угорщини кінця ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

 3. Характеристика державного ладу Галичини, Північної Буковини та Закарпаття у 1848 – 1918 рр.

 4. Джерела та основні риси права західноукраїнських земель у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст..

 5. Судова система та процес на західноукраїнських землях у ХІХ – поч. ХХ ст..

 6. Державний лад і право України поч. ХХ ст. до 1917 р.

 7. Утворення українських політичних партій на поч. ХХ ст. та їх програмні шляхи розбудови української державності.

 8. Політико-правова сутність та значення Універсалів Української Центральної Ради.

 9. Суспільно-політичний лад і право УНР періоду Центральної Ради.

 10. Конституційне будівництво УНР 1917 р. - квітень 1918 рр.

 11. Держава і право Української держави ( квітень – листопад 1918 р.)

 12. Суспільний - політичний лад і право УНР доби Директорії. Занепад української державності.

 13. Акт злуки УНР та ЗУНР 1919 року та правові аспекти їх взаємовідносин.

 14. Державне будівництво і право ЗУНР (1918 – 1923 рр.). Причини падіння ЗУНР.

 15. Встановлення радянської влади в Україні. Держава і право України у складі СРСР 1922 – 1939 рр.

 16. Держава і право України в роки Другої світової війни.

 17. Діяльність ОУН – УПА. Спроби національно-державного будівництва в умовах окупації.

 18. Державно-політичні режими та розвиток правової системи УРСР в другій половині 1950-х – в середині 1980 рр.

 19. Характеристика Українського дисидентського руху (“шестидесятники”). Українська Гельсинська Група (УГГ).

 20. Державотворчі тенденції УРСР в період перебудови. Декларація про державний про державний суверенітет 16 липня 1990 року.

 21. Проголошення незалежності України. Державний лад, політичний режим і правова система України на сучасному етапі (1991-2005 рр.).
1 Наприклад, протягом семестру студент отримав за аудиторну та самостійну роботу такі оцінки: «5», «3», «5», «4», «5», «4» Середня арифметична оцінка становить 4,33, з округленням до десятої частки – 4,3. Отриману оцінку множимо на 10: 4,3х10=43. Це число є рейтинговим балом студента за роботу протягом семестру.


2 Наприклад, упродовж семестру студент отримав за аудиторну та самостійну роботу такі оцінки: «3», «5», «7», «6», «9», «8». Середня арифметична оцінка становить 6,3, з округленням до цілого числа – 6. Цю оцінку множимо на 5: 6х5=30. Отримане число є рейтинговим балом студента за роботу протягом семестру.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка