України в галузі науки І техніки рефератДата конвертації23.10.2016
Розмір111 Kb.
#623До Комітету з Державних премій

України в галузі науки і техніки


РЕФЕРАТ
Харківський національний медичний університет висуває підручники «Акушерство та гінекологія» (у 2-х книгах), українською (2011рік), російською (2012 рік) та англійською (2014 рік) мовами на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2016 році в номінації «Підручники».

«Акушерство та гінекологія» - підручник, за редакцією академіка НАН України, професора В.І. Грищенко, професора М.О. Щербини – Київ: ВСВ «Медицина», 2011. Книга 1 «Акушерство» - 422 с. Книга 2 «Гінекологія» - 375с.

«Акушерство и гинекология» - учебник, под редакцией академика НАН Украини, профессора В.И. Грищенко, профессора Н.А. Щербины – Киев: ВСИ «Медицина», 2012. Книга 1 «Акушерство» - 415 с. Книга 2 «Гинекология» - 375с.

«Obstetrics and gynecology» - textbook, edited by Academician of NAS of Ukraine, professor V.I. Grischenko, professor N.A. Scherbina - Kyiv: AUS"Medicine Publishing", 2014. Book 1 «Obstetrics» – 391s. Book 2 «Gynecology» - 351s.

Рецензенти: 1. А.М. Громова - завідуюча кафедрою акушерства та гінекології Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, професор.

2.Б.Ф. Мазарчук – завідуючийкафедрою акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного універчитету ім. М.І.Пірогова, доктор медичних наук, професор.

Книги допущені Міністерством охорони здоров’я України, як підручник для студентів вищих медичних учбових закладів ІІІ - IV рівнів акредитації.Претенденти: 1.Щербина Микола Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Харківського національного медичного університету.

2. Маркін Леонід Борисович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету.

Матеріал підручника викладений з урахуванням типової програми вивчення предмета «Акушерство та гінекологія» з позицій доказової медицини. В підручниках висвітлено сучасні методи діагностики і лікування гінекологічних хворих.

Кожний підрозділ містить тести та ситуативні завдання з відповідями для самостійної перевірки знань студентів. У кожному розділі підручника наведений перелік практичних навичок, якими повинен володіти студент.1 книга підручника «Акушерство» складається з 25 розділів.

Розділ 1. Запліднення, ембріогенез, критичні періоди онтогенезу. В розділі наведені сучасні данні про гаметогенез, запліднення, імплантацію, ембріогенез. Описані елементи плідного яйця: плацента, пуповина, навколоплідні води, дани їх функціональні характеристики та значення для нормального розвитку плода. Визначені критичні періоди онтогенезу.

Розділ 2. Зміни в організмі жінки в період вагітності. Гігієна і харчування вагітних. Вплив шкідливих факторів на плід. В розділі описаніосновні зміни у центральній нервовій, ендокринній, імунній, серцево-судинной, травної, сечової системах, обміні речовин, опорно-руховому апараті, статевих та інших органах жінки в період вагітності. Підкреслено важливість утримання вагітними режима харчування та гігієни.

Розділ 3. Методи дослідження в акушерстві та перинатології. Діагностика і ведення вагітності. В розділі наведені данні щодо порядку збирання анамнезу, об’єктивного та спеціального обстеження вагітних, методам діагностики вагітності в ранніх та пізніх термінах, визначення терміну вагітності та пологів, методам оцінювання стану плода.

Розділ 4. Жіночий таз. Тазове дно. Плід як об’єкт пологів. Біомеханізм пологів при головному і тазовому передлежанні. У розділі викладені данні про анатомію нормального таза жінки та голівки плода. Описані основні теорії біомеханізму пологів. Детально розглянуті біомеханізми пологів при головному й тазовому передлежаннях.

Розділ 5. Причини початку пологів. Зганяльні сили. Клінічна картина, ведення і знеюолювання пологів. В розділі описані причини початку пологів, правила ведення і сучасні методи знеболювання пологів. Наведені данні щодо використання партограми і правил її заповнення.

Розділ 6. Фізіологія післяпологового періоду і періоду новонародженості. В розділі описані данні щодо фізіологічних змінах у статевих органах породіллі, основні принципи ведення післяпологового періоду та періоду новонародженості.

Розділ 7. Багатоплідна вагітність. В розділі дана характеристика різних типів блюзнюків, ведення та розродження при багатоплідної вагітності.

Розділ 8. Розгинальні, тазові передлежання та неправільні положення плода. В розділі показані три ступеню розгинальних передлежань голівки плода й тазові передлежання. Наведені основни принципи ведення пологів та біомеханізмів родів при розгінальних, тазових та невірних положеннях плода.

Розділ 9. Невиношування і переношування вагітності. В розділі наведена класіфікація, діагностика та акушерська тактика при невиношуванні і переношуванні вагітності.

Розділ 10. Аномалії кісткового таза. В розділі дани характеристики анатомічного та клінічного вузього тазу. Наведені особливості біомеханізму пологів при різних за формою та ступенем вузькому тазі.

Розділ 11. Пологовий травматизм роділлі і плода. У розділі наведені основні види травматичних ушкоднень м’ягких тканин пологових шляхів під час пологів: шийки матки, матки, піхви, промежини, розходження та розрив симфізу (тазових з’єднань), розриви сечівника (уретри), сечового міхура та прямої кишки.

Розділ 12. Прееклампсія та еклампсія вагітних. У розділі описані сучасні погляди на етіологіюта патогенез ранніх та пізніх гестозів, наведені класіфікація, клінічна картина, діагностика та акушерська тактика при різних формах та ступенях прееклампсії. Розглянути питяння розвитку HELLP-синдрому.

Розділ 13. Плацентарні ускладнення. В розділі дані поняття плацентарних ускладнень щодо передлежання та передчасного відшарування нормально розташованної плаценти. Наведені класіфікація, клінічна картина, діагностика та лікування цих ускладнень.

Розділ 14. Плацентарна недостатність. Дистрес плода. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода. У розділі навена морфофункціональна характеристика плацентарної недостатності, патогенезу розвитку, діагностики та методам її лікування. Підкреслені несприятливі наслідки плацентарної недостатності для розвитку дистресу та затримки розвитку плода.

Розділ 15. Ізосерологічна несумісність крові вагітної і плода. В розділі наведені етіологія, патогенез, класифікація і клінічна характеристика основних форм гемолітичної хвороби, діагностика імунологічного конфлікту та лікування гемолітичної хвороби плода та новонародженого.

Розділ 16. Аномалії розвитку плода та його придатків. Питання медичної генетики. В розділі данні щодо різних аномалій розвитку органів і систем плода та цого придатків. Наведені основні питання медичної генетики.

Розділ 17. Вагітність та пологи при екстрагенітальних захворюваннях. У розділі провений аналіз ведення вагітності та пологів при різноманітних ускладненнях, обумовлених екстрагенітальною патологією.

Розділ 18. Перинатальні інфекції. В розділі дані поняття щодо внутрішньоутробного інфекування. Наведена класифікація перинатальних інфекцій, діагностика, профілактика та методи лікування.

Розділ 19. Аномалії пологової діяльності. В розділі висвітлюються питання етіології та патогенезу різних форм аномалій пологової діяльності, наведені класифікація, профілактика, ведення пологів та наслідки для матері, плода і новонародженого.

Розділ 20.Маткові кровотечі в послідовий і післяпологовий період. В розділі розглянуті питання основних причин виникнення маткових кровотеч. Дані поняття, методи профілактики та терапії коагулопатичних кровотеч та ДВЗ-синдрому.

Розділ 21.Геморагічний шок. Емболія навколоплідними водами. У розділі підкреслено, що геморагічний шок – це найтяжче ускладнення акушерських кровотеч. Наведена сучасна класифікація геморагічного шоку, заходи, щодо його усунення. Описані етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика й інтенсивна терапія емболії навколоплідними водами.

Розділ 22. Акушерські операції. У розділі описані всі основні види акушерських операцій та техника їх виконання.

Розділ 23. Кесарів розтин. У розділі наведені данні щодо різних видів оперції кесарів розтин, які використовуються у сучасному акушерстві.

Розділ 24. Післяпологові гнійно-септичні захворювання. У розділі описані основні поняття патогенезу, класифікації, діагностики, акушерської тактики,сучасних методів лікування та профілактики інфекційного процесу. Дани характеристики інфекційно-токсичного (септичного) шоку.

Розділ 25. Патологія періоду новонародженості. У розділі наведені погранічні з нормою стани та захворювання новонароджених у ранньому неонатальному періоді.

2 книга підручника «Гінекологія» складається із 17 розділів.

Глави підручника створені згідно учбового плану викладання гінекології у відповідності з організацією навчального процесу за вимогами вищих медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Розділ 1. Основи організації гінекологічної допомоги. Жіноча консультація та гінекологічний стаціонар. У розділі наведені данні про організацію амбулаторної та стаціонарної допомоги, основні форми медичної документації.

Розділ 2. Анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. У розділі описані анатомічна структура, кровопостачання та функція наружних та внутрішніх жіночих статевих органів. Наведені дані про фізіологію та регуляцію оваріально-менструального циклу.

Розділ 3. Загальна симптоматологія і діагностика гінекологічних захворювань. У розділі дана характеристика особливостей синдромів в залежності від гінекологічної патології. Наведені схеми та послідовність обстеження гінекологічних хворих.

Розділ 4. Запальні захворювання жіночих статевих органів. У розділі описана класіфікація, етіологія та патогенез, клінічна картина, діагностика й лікування специфічних та неспецифічних запальних процесів жіночих статевих органів.

Розділ 5. Порушення менструальної функції та нейроендокринні синдроми. У розділі детально охаректизовані сучасні погляди на етіологію порушень менструальної функції, наведена класифікація, основні форми, методи їх диагностики та лікування. Зосередженна увага на основних нейроендокринних синдромів в гінекології.

Розділ 6. Генітальний ендометріоз. У розділі наведені данні щодо поняття ендометріозу, його етіології, патогенезу, концепції розвитку, класифікації, клінічної картини, сучасних методів консервативного та оперативного лікування.

Розділ 7. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні захворювання жіночих статевих органів. Розділ присвячений актуальному питанню гінекологічної практики – профілактики та лікуванню пухлиноподібних гінекологічних захворювань. Наведені методи діагностики та лікування доброякісних пухлин зовнішніх статевих органів, тіла матки, яєчників, маткових труб.

Розділ 8. Передракові та фонові захворювання жіночих статевих органів. В розділі дана характеристика передракових захворювань зовнішніх та внутрішніх статевих органів, гіперпластичним процесам ендометрію.

Розділ 9. Злоякісні новоутворення жіночих статевих органів. Розділ присвячений основним формам злоякісних процесов наружних та внутрішніх жіночих статевих органів, наведені теорії патогенезу, клінічна, морфологічна та інші класифікації, шляхи метастазування, клінічна картина та сучасні ефективні методи лікування. Розглянута трофобластична хвороба, як один з рідких варіантів злоякісних новоутворень жіночих статевих органів.

Розділ 10. Аномалії розвитку жіночих статевих органів та порушення статевого дозрівання. У розділі розглянуті питання природжених порушень анатомічної будови та розвитку жіночих статевих органів.

Розділ 11. Неправильні положення та травматичні пошкодження жіночих статевих органів. В розділі наведені фактори, що забезпечують нормальне положення жіночих статевих органів, висвітлені данні щодо вікових особливостей, неправильних положень та пошкоджень жіночих статевих органів.

Розділ 12. Безплідний шлюб та сучасні репродуктивні технології. Контрацепція. В розділі охаректерізовані поняття жіночої та чоловічої безплідності, наведені сучасні репродуктивні технології та методи контрацепції.

Розділ 13. Гінекологічні захворювання у дітей та підлітків. У розділі наведені анатомо-фізіологічні особливості статевих органів дівчинки у процесі становлення репродуктивної системи, особливості обстеження дівчаток. Дана характеристика основних гінекологічних захворювань у дітей та підлітків.

Розділ 14. Невідкладні стани в гінекології. У розділі дана характеристика розповсюдженим невідкладним станам в гінекології, що мають симптоми «гострого живота». Розглянуті: позаматкова вагітність, апоплексія яєчника, перекрут ніжки пухлини яєчника, ургентні стани при міомі матки,тощо.

Розділ 15. Типові хірургічні втручання та ендоскопічна хірургія в гінекології. У розділі приділена увага основним видам оперативних втручань в гінекології, передопераційній підготовки та веденню післяопераційного періоду. Наведені основні види малих та великих гінекологічних операцій. Широко представлена сучасна ендоскопічна хірургія в гінекологічній практики.

Розділ 16. Захворювання оргінів сечової системи у жінок. Сечостатеві нориці. Розділ присвячений різним варіантам патології сечової системи жінки. Дані поняття такі, як : нетримання сечі, аномалії розвитку органів сечової системи, травматичні ушкодження, цисталгія, сечостатеві нориці, тощо.

Розділ 17. Питання жіночої сексопатології. У розділі роз’яснюються питання сексопатології, статевої близкісті, сексуальністі, сексуального циклу та сексуальним розладам. Розглянуті етіологія і патогенез сексуальних розладів, наведені методи корекції сексуальних порушень.

У додатках наведена програма навчальної дисципліни з акушерства та гінекології для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей: «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Медико-профілактична справа».Підручник «Акушерство та гінекологія» створений відповідно до нової типової програми.

В підручнику освітлені сучасні погляди про патогенез, методи діагностики та лікування акушерської та гінекологічної патології у тому числі, при невідкладниї станах. Описано сучасні досягнення вітчизняної та світової акушерської та гінекологічної науки. Розглянуто фізіологічні аспекти вагітності та пологів, основні чинники етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікуванню та профілактики акушерської та гінекологічної патології.Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Харківського національного медичного університету
Член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету


М.О.Щербина


Л.Б.Маркін

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка