Українська Церква Християн Віри Євангельської Буковинська конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні Церква «Бейт Алель» (Ізраїль) Біблійний Центр «Нове життя» (Казахстан) інформаційне повідомленняСкачати 55.35 Kb.
Дата конвертації20.09.2018
Розмір55.35 Kb.
#50079
ТипПовідомлення
Чернівецька обласна рада

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Інститут соціології НАН України

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Лодзький Університет(Польща, Лодзь)

Слов’янський університет штату Вашингтон (США)

Університет Пауля Валері (м. Монпельє, Франція)

Українська Церква Християн Віри Євангельської

Буковинська конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні

Церква «Бейт Алель» (Ізраїль)

Біблійний Центр «Нове життя» (Казахстан)
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Відео-конференції «Місто як простір формування і реалізації соціального капіталу: українські та польські візії»

Конференція відбудеться 20-21 квітня 2018 р. на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вона буде транслюватися в онлайн-режимі в мережі Інтернет. Учасники можуть брати у ній участь як очно (на пленарному засіданні), так і дистанційно – через Skуpe та інші медіа-ресурси. Будуть працювати тематичні професійні майданчики.

Робочі мови конференції – українська, польська, французька, німецька, англійська, російська.


Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Стиль та якість життя в сучасному місті

 2. Релігія і соціальні зміни міста

 3. Соціальний капітал як детермінанта економічного розвитку

 4. Філософська парадигма реалізації соціокультурного потенціалу міста

 5. Соціальні цінності: довіра, солідарність, відповідальність

 6. Університет та проблеми розвитку міста: прикладний аспект

 7. Муніципальні механізми соціального забезпечення та захисту населення

 8. Місто як модель громадянського суспільства

За результатами проведення конференції передбачається публікація матеріалів у збірнику наукових праць (матеріали до 6-ти стор., тези – 3-4 стор.,1 стор. – 30 грн., фотографія з лівого боку) та у Міжнародному часописі «Релігія та Соціум» (до 12 ст., англомовна анотація 150 слів, транслітерація літератури), який входить до науково-метричної бази Copernicus. Публікації також будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій.

Оплата матеріалів у Міжнародному часописі «Релігія та Соціум» складає 50 грн., за 1 стор. і проводиться після прийняття матеріалів до друку поштовим переказом на таку адресу: Докаш В.І., вул. Коцюбинського, 2, ЧНУ імені Ю. Федьковича, корпус 6, а. 25 (кафедра соціології та місцевого самоврядування), м. Чернівці, 58012, або на картку ПРИВАТБАНКУ 5168 7427 1333 2710. Після оплати необхідно електронною поштою відправити копію документу про оплату друку.

Для участі у роботі конференції оргкомітет просить надсилати заявки та матеріали (форма заявки та вимоги до публікацій додаються) електронною поштою на адресу: sociologcnu@ukr.net

Кінцевий термін подачі заявок і матеріалів – 25 березня 2018 року. Оплата матеріалів до 20 березня 2018 року.Зверніть увагу: Оргкомітет надсилає повідомлення про отримання Вашого електронного листа протягом двох днів! У разі його відсутності – продублюйте Вашу заявку або зателефонуйте за вказаними нижче номерами.

Контактні телефони:

(0372) 58-47-03 (кафедра соціології та місцевого самоврядування).

Відповідальний редактор: доктор філософських наук, завідувач кафедри соціології та місцевого самоврядування, д.філ.н., професор Докаш В.І.- 099-916-50-88; 067-769-90-13.

Відповідальні за прийом матеріалів: лаборанти кафедри соціології та місцевого самоврядування Токарик Ольга Леонідівна,Смоленська Віталія Сергіївна – (0372)58-47-03.

Модератор конференції: кандидат соціологічних наук, асистент кафедри соціології та місцевого самоврядування к.с.н. Пержун В.В., к.е.н. Кутаренко Н.Я. – 095-556-92-48; 068-826-41-10; 095-664-38-85

Увага! Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв.

Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали і тези з порушенням вимог, а також редагувати їх (правити мову та скорочувати).

Автор не має права передавати в інші видання матеріали конференції,що прийняті редакційною колегією до друку.

З повагою, оргкомітет конференції

Форма заявки для участі в конференції
ПІБ (прізвище, ім’я, по-батькові)

Науковий ступінь, вчене звання

Посада, місце роботи

Форма участі

Назва доповіді

Назва напряму

Контактна адреса у такому форматі:

ПІБ отримувача, вулиця, № будинку, № квартири, місто, індекс

Контактний телефон

Е-mail

Вимоги до оформлення матеріалів

Обсяг тез – 3-4 сторінки тексту, матеріалів - до 6 сторінок.При наборі тексту необхідно дотримуватися наступних вимог:

1) вимкнути «перенос»;

2) відступ першого рядка кожного абзацу робиться не «пропусками», а автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – перший рядок: відступ на 0,5 см);

3) поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см;

4) шрифт – Times New Roman, розмір – 14; інтервал – полуторний;

5) таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом;

6) малюнки та діаграми мають бути зроблені у додатку до Microsoft Word – Microsoft Graph;

7) малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами Використання кольору і заливок не допускається! Всі малюнки і таблиці повинні мати назву;

8) відстань між словами – не більше одного пропуску; зайві пропуски між словами небажані;

9) Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках [ 5, с. 17]


Тези і матеріали збірника мають бути оформлені таким чином:

1. Прізвище та ініціали автора/авторів українською мовою чи мовою друку (праворуч, напівжирним). Крапку наприкінці не ставити. Зліва – фотографія автора (авторів)

2. Назва доповіді (українською мовою чи мовою друку великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру). Крапку наприкінці не ставити.

3.Посилання на літературу у квадратних дужках [1, с.14]

4. Список літератури (ліворуч). При написанні тез слід приділити основну увагу висвітленню найголовніших результатів і висновків, що будуть представлені та обґрунтовані на конференції.

Матеріали Міжнародного часопису «Релігія та Соціум» мають бути оформлені таким чином:


 1. Прізвище та ініціали автора/авторів українською мовою чи мовою друку (праворуч, напівжирним). Крапку наприкінці не ставити

 2. Назва доповіді (українською мовою чи мовою друку великими літерами, напівжирним, вирівнювання – по центру). Крапку наприкінці не ставити.

 3. Україномовна анотація (до 5-6 рядків)

 4. Ключові слова ( до 10 слів)

 5. Посилання на літературу у квадратних дужках [1, с.14]

 6. Основні розділи статті: постановка проблеми ( актуальність теми), мета, завдання, ступінь розробки проблеми, виклад матеріалу, висновки.

 7. Література та транслітерація літератури

 8. Англомовна анотація з ключовими словами ( до 150 слів) після списку літератури

Зразок оформлення статті в Міжнародний часопис «Релігія та Соціум»:

УДК 16+002.8

© Марія Чікарькова

(м.Чернівці,Україна)ГНОСЕОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ОБ’ЄКТИВНОСТІ

У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ

Зразок оформлення тез та матеріалів у збірник конференції:
Ювсечко Ярослав

(м.Хмельницький , Україна)Роль постмодерного світогляду у динаміці поширення неорелігійних утворень

INFORMATION LETTER

Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University

invites to take part in the international scientific online conference

«City as a Space for Formation and Realization of Social Capital: Ukrainian and Polish Visions»

(April 20–21, 2018)
Problems to Be Discussed at the Workshops:

1. The Style and Life Quality in Modern City

2. Religion and Social Transformation of City Network

3. Social Capital as a Determinant of Economic Development

4. Philosophical Paradigm of Realization of Social and Cultural Potential of a City

5. Social Values: Trust, Solidarity, and Responsibility

6. University and Problems of City Development: Practical Aspects

7. Municipal Mechanism of Social Provision and Population Defense

8. City as a Model of Civil Society
Conference languages: Ukrainian, Polish, Romanian, French, German, English, and Russian

The organizational committee asks to send all articles to the e-mail: sociologcnu@ukr.net by March 25, 2018:

1) Thesis – (3-4 pages);

2) Report – (up to 6 pages);

3) Article – (up to 12 pages). All materials are to include a short summary

4) Application, which should contain the following information: family name, first name, occupation, position, work and home addresses, telephone numbers, e-mail, the form of participation (a report at the plenary or sectional sitting, participation in the panel discussion, publication only).

An Article must include: summary (up to 750 signs) in the native and English languages (with translation of names, article title, key words), definition of the main problem of the article, survey of the relevance of the theme, analysis of scientific development, explication of the investigated aspects, formulation of the goal and objectives, body and conclusion. References are to be arranged according to the modern standards, in an alphabetical order (first Cyrillic, then Latin) in brackets - number and page, e.g.: [3, P.169]. The Editorial Board reserves the right to reject the articles which do not meet these requirements. The articles will be published in “Religion and Socium” (International Scientific Journal), the materials will be also available on the conference website. The price of publication: 20 ₴/ page.

Address of the organizational committee of the conference:

Department of sociology, Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University,

Kotsubynsky street, 2, Chernivtsi, Ukraine, 58012

Contact telephones:

(0372) 58-47-03 (Department of sociology).

0999165088; 0677699013 – Doctor of Philosophy, professor Vitaly Dokash.

0372584703 – Executive secretaries Olha Tokaryk and Vitalia Smolenska


ORGANIZATIONAL COMMITTEE

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ
Urząd wojewódzki w Czerniowcach, Ministerstwo edukacji i nauki Ukrainy

Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach, Instytut socjologii NANU,

Instytut badań nad religią Wydziału filozofii im. Hryhorija Skoworody NANU, Departament wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych, Ministerstwa kultury Ukrainy, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Uniwersytet Łódzki, SLAVIC UNIVERSITY OF WASHINGTON (USA), Université Paul-Valéry (Montpellier, France), Diecezja Bukowińska Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Ukrainie, Kościół Zielonoświątkowy w Ukrainie
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji internetowej „Miasto jako przestrzeń kształtowania i realizacji kapitału społecznego: wizje polskie i ukraińskie”, która odbędzie się 20-21 kwietnia 2018 r. na Wydziale Filozoficzno-Teologicznym Uniwersytetu im. Yurija Fedkowycza w Czerniowcach. Konferencja zostanie przeprowadzona na żywo poprzez Internet (głównie za pomocą SKYPE). Jest mozliwość udizału osobiście na wystąpieniach wstępnych. Języki robocze konferecji: ukraiński, polski, rumuński, angielski, niemiecki, rosyjski.
Proponowana tematyka referatów


 1. Style i jakość życia we współczesnym mieście

 2. Wpływ wspólnot religijnych na rozwój miasta

 3. Kapitał społeczny oraz zmiany społeczny w mieście

 4. Paradygmat filozoficzny realizacji potencjału społecznego i kulturowego miesta

 5. Wartości społeczne: zaufanie, solidarność, odpowiedzialność

 6. Uczelnia na tle problemów rozwoju miasta: wymiary praktyczne

 7. Rola samorządu w zabezpieczeniu społecznym, mechanizmy

 8. Miasto jako model społeczeństwa obywatelskiego


W ramach konferencji przewiduję się publikacja materiałów naukowych w formie tekstów wystąpień (do 6 stron) albo jako artykułów w czasopiśmie międzynarodowym „Religia i Socjum” (http://www.sociology.chnu.edu.ua/?page=ua/chasopys, wytyczne edytorskie podane są dalej). Konieczne jest spełnienie wymogów edytorskich czasopisma. Teksty powinne być napisane w językach roboczych konferencji. Teksty zostaną udostępnione na web-portalu konferencji.

Udział bezpłatny - wystąpienie na konferencji bez publikacji. Koszt publikacji w materiałach konferecji – 30 UAH za stronę: w czasopiśmie „Religia i Socjum” wynosi 50 UAH za stronę. Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na rachunek bankowy PrivatBank (numer konta 5168 7427 1333 2710, na nazwisko Vitaly Dokash) albo zanieść osobiście do Zakładu socjologii i administracji publicznej Uniwersytetu w Czerniowcach (Vitaliy Dokash, Faculty of Philosophy and Teology, Kotsyubyns'koho st, 2, Chernivtsi, Chernivets'ka oblast, 58012). Prosimy o wysłanie potwierdzenia opłat konferencyjnych. Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z tematem referatu do dnia 25 marca 2018 r. na adres e-mail: sociologcnu@ukr.net. Termin wpłaty konferencyjnej: 25 marca. Gotowe referaty prosimy przesyłać na adres e-mail sociologcnu@ukr.net do 25 marca.Uwaga! Jeżeli w ciągu dwoch dni po opłacie publikacji uczestnik nie otrzymuję odpowiedzi od Komitetu organizacyjnego, prosimy o kontakt telefoniczny (+38-0372-58-47-03, Zakład socjologii i administracji publicznej).

Osoby odpowiedzialne:

 1. Redaktor czasopisma „Religia i Socjum”, prof. Vitaly Dokash (+38099-916-50-88; +38067-769-90-13).

 2. Odpowiedzialne za przeyjęcie materiałow konferencyjnych: mgr Olga Tokaryk, Vitaliya Smolenska (+380372-58-47-03).

 3. Moderatorzy konferencji: dr Volodymyr Perzhun (+38-095-556-92-48), dr Natalia Hutarenko (+38-095-664-38-85).

Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora(-ów) lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu (literatura).

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz dokonywania streszczeń. Teksty złożone do „Religia i Socjum” nie mogą być wcześniej opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.Z wyrazami szacunku, komitet organizacyjny konferencji

Formularz zgłoszeniowy


 1. Imię:

 2. Nazwisko:

 3. Adres zamieszkania:

 4. Uczelnia:

 5. Organizacja/koło naukowe (nazwa, e-mail):

 6. Stopień naukowy:

 7. Telefon:

 8. E-mail:

 9. Proponowana tematyka referatu:

 10. Temat referatu:

 11. Wystawienie faktury: tak, nie

 12. Dane do faktury:

 13. Telefon:

 14. Е-mail

Wytyczne edytorskie dla autorów artykułów w języku polskim

 1. Obiętość tekstu: materiały konferencji (do 9 tys.znaków ze spacjami), artykuł w „Religia i Socjum” (12-30 tys.znaków ze spacjami)

 2. Skład: 14 pkt Times New Roman

 3. Przypisy: 10 pkt, odnośniki w indeksie górnym

 4. Interlinia: 1,5

 5. Ciągła numeracja stron w całym tekście pracy

 6. Marginesy: 2 cm

 7. Imię i nazwisko Autora/ów/, miejsce pracy: 14 pkt, pogrubione, po prawej stronie, nie powinny kończyć się kropką. Po lewej stronie zdięcie Autora/ów?/

 8. Tytuł referatu: czcionka pogrubiona 14 pkt, wyśrodkowany, nie powinien kończyć się kropką

 9. Tytuły rozdziałów: (bez numeracji wyśrodkowane) pogrubione 14 pkt.

 10. Podtytuły: pogrubione wyśrodkowane 14 pkt.

 11. Prosimy o usunięcie hiperłączy

 12. Wcięcie akapitowe 0,5 cm w oknie formatowania akapitu

 13. Tabele: Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,0

 14. Rysunki, schematy i wykresy mają być czytelne, wykonane w programie Microsoft Graph; muszą być opatrzone tytułem, numerem oraz źródłem; wyłącznie w kolorach czarno-białych

 15. Koniecznie zachowanie zgodności powołań w tekście z bibliografią

 16. Odstępy między wyrazami powinny wynosić 1spację

 17. Tytuły tabel powinny być umieszczone nad nimi, nie powinny kończyć się kropką

 18. Forma odwołań to numer pozycji w spisie, zamknięty w nawiasach kwadratowych, np. [1], [30], [ 5, s. 17]

Artykuł do czasopisma „Religia i Socjum” dodatkowo powienien zawierać

 1. Streszczenie w języku ukraińskim (800-1200 znaków)

 2. Słowa kluczowe (do 10 słów)

 3. Struktura tekstu powinna zawierać analizę problemu badawczego/ aktualność/ ramę interpretacyjną, cele i zadania, analizę materiałów i metod, przegląd literatury, dyskusję i rezultaty badań

 4. Bibliografia

 5. Streszczenie w języku angielskim (1200-2000 znaków)

 6. Słowa kluczowe w języku angielskim (do 10 słów)

 7. Notkę o Autorze (w tym m.in.: tytuł naukowy, stopień naukowy, nazwa instytucji) Notka a Autorze (w tym m.in.: tytuł naukowy, stopień naukowy, nazwa instytucji, ...

Каталог: res -> sociology

Скачати 55.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка