Українська література 7 клас 70 год. 2 год./ тиждень Графік фронтальних видів контрольних робіт І семестр ІІ семестрСкачати 161.5 Kb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір161.5 Kb.
#65190
Українська література 7 клас

70 год. 2 год./ тиждень

Графік фронтальних видів контрольних робіт

І семестр ІІ семестр

Форма контролю

Кількість

Дата

Кількість

Дата

Контрольні роботи у формі:

  • контрольного класного твору

- Тести

3

1

2
3

1

2
Уроки розвитку зв’язного мовлення:

Усно


письмово

1

1
1

1
Уроки позакласного читання

2
2
Література рідного краю

1
1
Перевірка зошитів

4
5


Тема уроку

Год.

Дата

Прим.


Вступ

1

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва


1Із пісенних скарбів (3 год.)


2

Соціально-побутові пісні. «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька». Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство


1
Напам’ять одну пісню (на вибір)

3

Жанрово-тематичне розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень. ТЛ: пафос твору


1
Напам’ять одну пісню (на вибір)

4

Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» - «перли розсипаного намиста». Особливості жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос. ТЛ: коломийки

1Про далекі минулі часи (21 год.)

5

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Огляд поетичної спадщини І. Франка. Виразне читання творів16

«Захар Беркут» (скорочено). Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. Робота над текстом повісті. ТЛ: історична повість


17

Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету. Образи Захара Беркута, Максима, Мирослави. ТЛ: сюжет.


18

Порівняльна характеристика Захара Беркута і Тунгара Вовка.


19

Художні засоби, особливості мови повісті


110

ПЧ № 1. І. Франко «Під оборогом»


111

КР № 1. Із пісенних скарбів. І.Франко «Захар Беркут». Тести


112

Тарас Шевченко. Повторення життєпису поета. Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало»)

ТЛ: прийом контрасту, мотив у художньому творі
113

Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»).ТЛ: балада, романтичний пейзаж, метаморфози


114

«Заповіт» - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбуття свого народу, віра в нього

ТЛ: ідея1
Напам’ять «Заповіт»

15

Андрій Чайковський. Коротко про митця. Робота з текстом повісті «За сестрою» (скорочено). Відтворення історичних подій з позиції гуманізму. ТЛ: героїко-романтична повість


116

Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. Робота з текстом. ТЛ: композиція

117

Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації)


118

Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.

РМ № 1. Складання характеристики образу Павлуся (письмово).ТЛ: романтичний герой


119

КР № 2. Т.Шевченко «Мені тринадцятий минало», «Тополя», «Заповіт». А.Чайковський «За сестрою».


120, 21

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять» - автобіографічна повість про дитинство. Робота з текстом. ТЛ: автобіографічний твір


2
Напам’ять прозовий уривок (70-80 )

22

Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях). Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. ТЛ: символ


123

Характеристика образу чутливого до краси хлопчика Михайлика


124

Характеристика інших образів (діда, батьків, подружки Люби). Мова повісті. Роль художніх засобів та елементів фольклору125

ПЧ № 2. О.Гончар «Романові яблука» (з роману «Твоя зоря»)


126, 27

Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. Робота з текстом повісті «Климко»


228

Воєнне дитинство в повісті. Ідея самопожертви


129

Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Характеристика образу Климка


130

Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь). ТЛ: художня деталь


131

РМ № 2. Усний переказ найбільш вражаючого епізоду з повісті (з аргументацією свого вибору)


132

Література рідного краю.

КР № 3. М.Стельмах «Гуси-лебеді летять», Г.Тютюнник «Климко». Тести


1«Ти знаєш, що ти людина?» (12 год.)

33

Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Робота з текстом оповідання «Скарб». Морально-етичні проблеми оповідання

134

Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання «Скарб». ТЛ: поглиблення поняття про гумор (засоби гумористичного зображення)


135, 36

Богдан Лепкий. «Мишка» (Казка для дітей: для малих і великих). Коротко про письменника. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.


237

ПЧ № 3. Б.Лепкий «Цвіт щастя»


138

Ліна Костенко. Коротко про письменницю. Читання віршів «Чайка на крижині», «Крила». ТЛ: диптих


1
Напам’ять один вірш на вибір

39

Розгорнута притчова метафора про глибоке духовне наповнення людини – її «крилатість», що виявляється індивідуально. Духовне багатство – найбільший скарб у житті


140

Борис Харчук. Сюжет повісті-притчі «Планетник». Робота над текстом. ТЛ: повість-притча


141

Казкове й реалістичне в повісті-притчі, час теперішній і минулий у ній


142

Образ Планетника. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро і зло в повісті, у сучасному світі і в людині

Характеристика образу за планом
143

КР № 4. О.Стороженко «Скарб», Л.Костенко «Чайка на крижині», «Крила», Б.Харчук «Планетник». Тести


144

Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки». Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем. Робота над текстом. Сюжет і композиція


145

Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу. Образи Тосі та Юрка


146

РМ № 3. Твір-мініатюра за сюжетом оповідання Є.Гуцала «Сім’я дикої качки» (письмово)


147

Любов Пономаренко. «Гер переможений». Наскрізний гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення (деталь, поєднання різних часових площин тощо). ТЛ: новела


1

Ми – українці (17 год.)


48

Василь Симоненко - «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства». Втілення в ліриці особливостей української ментальності, рис національного характеру

ТЛ: ліричний герой
1
Напам’ять

49

Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики. «Ти знаєш, що ти людина?»


1
Напам’ять

50

Проблема індивідуальності й натовпу («Перехожий»)


151

Загальнолюдські цінності та ідеї, розкриті у вірші


152, 53

Андрій Малишко. Український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник». Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. «Стежина» («Чому, сказати, й сам не знаю»)


2
Напам’ять два вірші (на вибір)

54

А.Малишко. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. «Вогник», «В завійну ніч з незвіданих доріг»


155

КР № 5. Євген Гуцало «Сім’я дикої качки». Л.Пономаренко «Гер переможений». Поезії В.Симоненка та А.Малишка. Тести


156

Анатолій Дімаров. «Блакитна дитина» (скорочено). Автобіографічна повість (друга частина тетралогії «На коні і під конем»). Робота над текстом


257, 58

Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді, морально-етична проблема твору. Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в українській родині.

159

Внутрішня гідність і повага до людей – риса характеру юного героя, стимули його поведінки


160

РМ № 4. Усний твір-характеристика персонажа


161

ПЧ № 4. А.Дімаров «Друга планета», «Три грані часу», «Діти» (за вибором)


162

Василь Голобородько. Самобутня постать поета в українській літературі. «Наша мова», «Ми йдемо»

ТЛ: вільний вірш
1
Напам’ять одна поезія (на вибір)

63

Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти


164

Оригінальність, простота висловлювання глибоких почуттів, важливих думок. Робота над фрагментом поеми «Лелека»


165

Образи в поемі «Лелека»


166

Леонід Кисельов. Доля молодого поета. Наскрізний гуманістичний пафос його віршів. Ідея оптимізму, життєствердження. «Стати б хоч на менти лічені…», «Земля така гаряча»


1
Напам’ять1 вірш(на вибір)

67

Патріотичний мотив вірша «Додому». Вселюдське і національне значення образу української Мадонни («Катерина»)


168

КР №6. А. Дімаров, В. Голобородько, Л. Кисельов.


169

Література рідного краю


170

Підсумковий урок за рік

Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.
1Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію

Скачати 161.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка