Українська мова 10 клас Залік №1Скачати 214.5 Kb.
Дата конвертації31.10.2017
Розмір214.5 Kb.
#30939
УКРАЇНСЬКА МОВА

10 клас

Залік № 1

учня (учениці) ______________________________________

Тема: Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з фонетики, орфоепії, графіки, правопису та стилістики.

I рівень

1. Продовжіть речення:

«Фонетика – це…

А розділ мовознавства, що вивчає правильність вимови слів;

Б галузь мовознавства, що вивчає звукову будову мови;

В розділ мовознавства, що вивчає будову речень;

Г розділ мовознавства, що вивчає словосполучення.

Укажіть правильні твердження:

2. Усі звуки мови поділяються на:

А дзвінкі і глухі; В голосні та приголосні;

Б тверді і м’які; Г тверді та голосні.

3. У якому рядку у всіх словах кількість букв відповідає кількості звуків?

А щедрий, приїзд, лялька;

Б старанний, довір’я, маятник;

В матір, пам'ять, зима;

Г батько, сім’я, щастя.

4. У словах цифра, Флорида, журі, парфумерія, Бразилія, інструкція орфограма:

А «Чергування звуків»;

Б «Спрощення в групах приголосних»;

В «Написання слів іншомовного походження»;

Г «Подвоєні букви».

5. Слова затишок, підлісся, підосичник, узбережжя, узгір’я утворені

А префіксальним способом; В суфіксальним;

Б суфіксально-префіксальним способом; Г відкиданням значущих частин.

6. Знайдіть зайве.

Гарне мовлення повинно бути:

А правильним; В логічним;

Б виразним; Г недоречним.II рівень

7. Зробіть фонетичний розбір слів яблуко, батько.

Яблуко Батько

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Перепишіть речення, вставте, де треба, апостроф:

Садів рум…яний цвіт обсипався духм…яно.

Країну сон…ячну мою люблю високою любов…ю.

9. Вставте пропущені букви в словах, визначте префікси:

Ро…кричався, …пека, …щулитися, пр….гарний, пр….бігти, пр…сісти, пр….хороший, …казати, …робити, …бити.

III рівень

10. ________________________________________________________________________

Немає в людини нічого милішого над Батьківщину, над свою рідну землю! А хто змушений буває відірватися від Батьківщини, той мріє завжди про неї, як про святість найбільшу. І багато людей, помираючи на чужині, просять покласти їм у домовину бодай грудочку рідної землі зі святої Батьківщини.

Родной народ наш имеет свою землю. Эту землю мы должны любить всей душой и беречь ее всеми силами. Она никогда не забывается, а тоска по ней все увеличивается, когда нас судьба заносит далеко и надолго от нее. Родная земля – это матушка родная, которая умеет утешить и приласкать нас.

Ось чому ми свою Україну звемо ненькою й любимо понад усе!

Ніколи не забуваймо свого рідного, українського. Де б ми не перебували – чи то вдома, чи на чужині, - мусимо скрізь свято зберігати все рідне, зобов’язані не цуратися нічого свого.

Найперше виховання – то в сім’ї. Ось тільки так, належно виховуючи дитину в родині й навчаючи її від малечку своєї віри, своїх звичаїв і своєї мови, можна виховати українську дитину, щоб вона стала повновартісною людиною. А вже для того, що дитина одержить у родині, додасть свого і школа. Але найперше виховання завжди буде те, чого навчиться дитина в сім’ї своїй. Що одержить удома, те й понесе із собою на все життя.

Кожна українська родина має бути сповнена великої відповідальності про виховання своїх дітей.

Національна прикраса оселі має велике й основне значення у вихованні всієї родини, а особливо дітей, молоді взагалі. Це обов’язок усіх батьків, а найперше – кожної матері. Мусимо завжди дбати, щоб дім наш оздобою виглядав по-українському. Українські вишивки нехай прикрашають усе, як було в нас у рідному краї: наш одяг, постіль, подушки, столову білизну тощо. Вони овівають душу родини теплом і спокоєм. А спокій – то правдиве щастя. Розумна й свідома мати, яка пильнує за всім цим, скоро бачить наслідки такого національного утримання дому – родина її міцна, а діти свідомі свого. А це – найбільше щастя для кожного батька чи матері.

Обов’язок кожної матері – по-українськи проводити в своєму домі свята – Різдво, Великдень та інші. І нічого не забувати зі свого національного, щоб свято справді заговорило по-рідному теплом до всієї родини, а особливо до молоді.

А) Доберіть до поданого тексту заголовок. (0,5 б.)

Б) Визначте тему та ідею тексту. (0,5 б.)

Тема:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ідея: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В) Визначте тип і стиль тексту. (0,5 б.)

Тип:__________________________________________________________________________Стиль:________________________________________________________________________

Г) Відредагуйте виділене речення. (0,5 б.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Д) Перекладіть підкреслений уривок тексту з російської мови українською. (1 б.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IV рівень

11. Доповніть поданий текст роздумом про те, що для вас є найбільшою святістю.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

10 клас

Залік №1

Тема: Українська література другої половини ХІХ ст.: Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»; Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні»; Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля»; Михайло Старицький «Оборона Буші»; Іван Франко, вірші, поема «Мойсей», повість «Перехресні стежки», новела «Сойчине крило»; Борис Грінченко, оповідання «Каторжна».

I рівень (3 бали)

1. Які нові теми, образи з’являються в українській літературі другої половини ХІХ ст.?

А - нелегкої кріпацької долі, образи кріпаків;

Б - пореформеного села, образи дрібних чиновників, робітників;

В - жіночої долі в кріпосницькому суспільстві, образи матері, жінки-покритки.

2. Які нові жанри з’являються в українській літературі?

А - оповідання, повість;

Б - новела, родинно-побутова повість, соціальний роман;

В - романтична поема.

3. Повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» належить до:

А - історичної повісті; В - родинно-побутової повісті;

Б - соціально-побутової повісті; Г - фантастичної повісті.

4. Назвіть збірки поезій Івана Франка:

А - «Зів’яле листя»; В - «Сонячні кларнети»;

Б - «Плуг»; Г - «Три літа».

5. Які проблеми порушуються в повістях Бориса Грінченка?

А - проблема ролі ліберального дворянства в житті народу;

Б - проблема художника в капіталістичному суспільстві;

В - шукання українською інтелігенцією свого місця в житті;

Г - проблема батьків і дітей.

6. Справжнє прізвище Івана Карпенка-Карого:

А - Саксаганський, В - Барілотті;

Б - Садовський, Г - Тобілевич.

II рівень (3 бали)

7. До композиційних особливостей повісті «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицькогоне належить

А - поділ твору на дев’ять частин;

Б - нагнітання сцен сварок, колізій;

В - розкриття характерів героїв через діалоги;

Г - розгортання подій переважно в одному селі;

Д - детальний опис весілля Карпа і Лавріна.

8. Твір Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні» попередньо мав назву:

А - «Дорогою ціною»; Г - «Пропаща сила»;

Б - «Лихий попутав»; Д - «Лихо давнє й сьогочасне».

В - «Лихі люди»;

9. «Я проста дівчина, мужичка, нічого не вмію: я умію жать у полі, громадить, мазать, корів доїть, свиней годувать… Подивіться, які у мене руки» - так говорить про себе нареченому

А - Наталка («Наталка Полтавка» І.Котляревського);

Б - Маруся («Маруся» Г.Квітки-Основ’яненка);

В - Леся («Чорна рада» П.Куліша);

Г - Марися («Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого).
10. Михайло Старицький знайомить сучасників з героїчним минулим України в драмах:

А - «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці»;

Б - «Оборона Буші»;

В - «Богдан Хмельницький»;

Г - «Маруся Богуславка».

11. Уособленням «вічного революціонера» у поезії «Гімн» Івана Франка є усі зазначені поняття, окрім

А - думка; Г - наука;

Б - воля; Д - дух.

В - честь;

12. В чому виявився новий підхід Івана Франка до інтерпретації Біблійної теми в поемі «Мойсей»:

А - зображення величі Мойсея;

Б - смерть пророка, не признаного своїм народом;

В - заклик скинути тягар рабства;

Г - зображення шляху до волі.III рівень (3 бали)

13. Установіть відповідність.
1
2
3
4Драматург Назва твору

1. Михайло Старицький А «Назар Стодоля»;

2. Марко Кропивницький Б «Глитай, або ж Павук»;

3. Іван Карпенко-Карий В «Оборона Буші»;

4. Іван Котляревський Г «Мартин Боруля»;

Д «Наталка Полтавка».

14. Події в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного розвиваються в такій послідовності:

А - Максим Гудзь у москалях – арешт Чіпки й дорога на Сибір – одруження

Чіпки з Галею – смерть баби Оришки;

Б - арешт Чіпки й дорога на Сибір – смерть баби Оришки - одруження

Чіпки з Галею - Максим Гудзь у москалях;

В - Максим Гудзь у москалях - смерть баби Оришки - одруження

Чіпки з Галею - арешт Чіпки й дорога на Сибір;

Г - смерть баби Оришки - Максим Гудзь у москалях - одруження

Чіпки з Галею - арешт Чіпки й дорога на Сибір;

Д - смерть баби Оришки - арешт Чіпки й дорога на Сибір - одруження

Чіпки з Галею - Максим Гудзь у москалях.

15. Установіть відповідність.Художній засіб Приклад


1
2
3
41. Алітерація А Задарма в слові твойому іскряться

І сила, й м’якість, дотеп, і потуга…

2. Алегорія Б Ті слова про обіцяний край для їх слуху – секазка…

3. Епітет В В золотім океані вас все буде спрага томити…

4. Порівняння Г І ревнув понад горами грім…

Д Мовив терен: «Се добре вам хтось підповів таку

раду…»

IV рівень (3 бали)

16. Дайте розгорнуту відповідь на одне із питань:

«Чому в українській прозі 70-90-х років ХІХ ст. чільне місце посідала селянська тематика?»

«Що ви знаєте про діяльність корифеїв українського театру ХІХ ст.?»

«Які мотиви характеризують українську лірику цього періоду?»

УКРАЇНСЬКА МОВА

11 клас

Залік № 1

учня (учениці) ________________________________

Тема: Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з синтаксису (словосполучення, просте речення), пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики.

I рівень (3 бали)

1. Продовжіть речення:

«Словосполучення і речення вивчає…»:

А стилістика; В пунктуація;

Б синтаксис; Г графіка.

2. Укажіть правильне твердження:

А словосполучення складається з граматично нерівноправних слів, з яких одне

головне, а друге – залежне;

Б у словосполученнях між словами встановлюється сурядний зв'язок;

В словосполученнями можуть бути однорідні члени речення, однакові слова,

фразеологізми, граматична основа;

Г словосполучення бувають безприйменникові і прийменникові.

3. Простим реченням є:

А) Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе (М.Рильський).

Б) Хата була гарно прибрана, у ній смачно пахло пирогами і кутею з медом.

В) Людина створила культуру, а культура – людину.

Г) Тільки млява людина не любить і боїться риску (Леся Українка).

4. Однорідні члени вжиті в реченні:

А) Лагідно світить сонце, голубіє небо, стоять у барвистих шатах дерева.

Б) Це сталося торік, восени (Ю.Мушкетик).

В) Синиці охоче дзьобають несолоне м'ясо, різний жир.

Г) У полі зацвіли пахучі ніжні квіти.Прочитайте текст. Виконайте завдання 5-6 до нього.

(1) Минали дні, а дощів не було. (2) І раптом у другій половині дня наступило нарешті омріяне, довгождане. (3) Все почалося просто: з за обрію тихо виткнувся ріжечок ледь помітної синьої хмари. (4) Залитий сонцем степ одразу принишк, затаїв подих, мовби чекаючи, що з цього вийде. (5) А ріжечок тим часом уперто вигонився вгору розростався вшир, поступово перетворюючись у хмару. (6) Темно-синій гірський хребет закрив собою величезний сектор неба.

5. Орфографічна помилка допущена в написанні слова:

А) розростався; В) чекаючи;

Б) темно-синій; Г) з за обрію.

6. Пунктуаційна помилка допущена в реченні:

А) другому; В) четвертому;

Б) третьому; Г) п’ятому.II рівень (3 бали)

7. Поширеним є речення:

А Вона сиділа склавши руки.

Б Ми з тобою будемо радіти.

В Я буду крізь сльози сміятись.

Г Сотні птахів почали співати.

Д Батько з сином закінчили сіяти.

8. Вставна конструкція виділяється комами в реченні (розділові знаки пропущено):

А) Сьогодні ввечері брате я спостерігав за заходом сонця.

Б) Гей у лузі та й не перше літо виляга некошена трава (В.Симоненко).

В) Внизу за скелями глухо шуміло море (О.Донченко).

Г) Але ж у нас посвідчить всяк вони не скаржились ні на що (Леся Українка).

Д) Ніч була темна аж чорна (М.Коцюбинський).

9. Обставина причини є в реченні:

А За Сулою, десь далеко-далеко, спалахували зірниці.

Б Не від їжі ростуть діти, а від радості.

В Маленьку хату обступили кругом високі ясени.

Г Білі водяні лілеї гойдались на темній воді.

Д О степе, на теплій долоні зрости б і мені колоском!

10. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущено):

А Луки гори пишні сади все зелене й принишкле.

Б Підручні гетьмана Перебийніс Богун Нечай теж були добре відомі всім.

В І право людське і воля й закон усе потоптано.

Г Козаки були озброєні шаблями списами а також вогнепальною зброєю мушкетами пістолями.

11. Граматичний зв'язок порушено в словосполученні:

А) пам’ятник Т.Шевченка; Г) зраджувати ідеали;

Б) прийти о п’ятій годині; Д) дякувати батькові.

В) у зв’язку з виданою постановою;

12. Із поданих у дужках синонімів кожен із варіантів можливий у реченні:

А Він поминув ліс і пішов (стежкою, трактом) через жита.

Б На узліссі розкинув своє гілля (віковий, древній) дуб.

В Щось сьогодні такий (довгий, тривалий) день!

Г (Славетна, легендарна) співачка С.Крушельницька мала унікальний голос.

Д І в кого цей хлопець удався такий (вайлуватий, незграбний)?III рівень (3 бали)

13. Встановіть відповідність між членами речення та їх прикладами (виділеними словами):
1
2
3
41 - підмет А Серця правдиві притягають грім.

2 - додаток Б Губенко подивився на годинника і дав наказзупинитися.

3 - обставина В Багато літ перевернулось, води чимало утекло.

4 - присудок Г Холодно й лячно людині, коли вона самотня.

Д У двері постукав хтось тричі.

14. Встановіть відповідність між видами односкладних речень та їх прикладами:


1
2
3
41 - означено-особове А Сонним холодом од трав віє.

2 - неозначено-особове Б Хліб-сіль їж, а правду ріж.

3 - узагальнено-особове В Квітчастий луг і дощик золотий.

4 - безособове Г За правду, браття, єднаймося щиро.

Д Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 15-16 до нього.

(1) Гора вся аж горіла сонячним світом тоді як підгір’я курилося легким туманом. (2) У самому низу у садках тонуло село далі через лісок друге третє… (3) Здається вони зчіплялися сизими лугами. (4) По праву руч розлягалися нивки голубі червоні чорні зелені чи жовто-золотії здавалося нарочито хтось укрив землю цвітними поясами. (5) По ліву руч як на долоні нарисувалося місто з високими будинками темними садками. (6) Чисте прозоре повітря хвилюється рожевим світом і чорна тінь неосвічених місць ще краще одрізняє ясну сторону. (7) Ненароком променяста стяга ускочить в чорну середину усміхнулася тінь не знать де і ділася.
1

2

3

4

5

6

7

15. У якому реченні вжито вставне слово? (0,5 б.)

16. У яких реченнях треба поставити тире? (0,5 б.
1

2

3

4

5

6

7IV рівень (3 бали)

Прочитайте текст. Виконайте завдання 17-19 до нього.

Гарна книга – абетка для душі

Посилаючись на досвід лікаря-психотерапевта В.Клешича, хочемо привернути увагу читачів до цікавої теми – лікувальні властивості книги.

Дивовижний лікувальний вплив книг відомий здавна. Ще Нестор у Лаврентіївському літописі (1037 р.) зазначав: «… книги є глибина, бо самі в печалі втішаємося». Відголоском цього твердження стала фраза відомого київського бібліотекаря П.Должикова: «… кабінет для читання – аптека для душі».

Можна було б обійтись без цих сентенцій, оскільки ми, самі того не підозрюючи, під час хвороби наближали одужання саме завдяки читанню. «Читаючи, я почував себе здоровішим, сильнішим…», - писав у свій час М.Коцюбинський. Не потребує доведення думка, що дуже часто пацієнту більше необхідна бесіда з лікарем, ніж ліки. Але набереться чимало випадків, коли «спілкування» з письмовим джерелом стає більш дієвим, ніж усна розмова.

Наприклад, відомий професор І.Вельвовський лікував пацієнта від неврозу. Бесіди не давали ефекту, але оскільки лікар і хворий не могли якийсь час бачитись, між ними зав’язалося листування. Воно несподівано й викликало сильнішу дію, ніж усі попередні зустрічі. Так буває у людей, у яких зорове сприйняття більш розвинуте, ніж слухове. Друковане слово на них діє сильніше, ніж розмова.

Лікування читанням входить як одна з ланок в систему психотерапії. Ще великий психотерапевт ХІХ ст. І.Дядьковський у своєму підручнику «Загальна терапія» (1836 р.) назвав читання одним із засобів медицини. Термін «бібліотерапія» почали використовувати у 20-ті роки ХІХ ст. у США. За визначенням, прийнятим Асоціацією лікарняних бібліотек США, «бібліотерапія – це використання спеціально відібраного для читання матеріалу як терапевтичного засобу в загальній медицині і психіатрії для вирішення особистих проблем за допомогою керованого читання».

Справді, під час захворювання дуже важливо діяти не лише на організм, але й на настрій, почуття і характер хворого. Це важливо при лікуванні не лише психічних порушень і неврозів, але й таких серйозних захворювань як, наприклад, туберкульоз.

Не завжди корисно читати книги, у яких описується аналогічна хвороба пацієнта, іноді потрібно відволікти від конкретного діагнозу, переключити його думки в інше річище. Хоча підбір літератури проводиться психотерапевтом індивідуально в кожному конкретному випадку, однак існують також загальні принципи. Наприклад, той же І.Дядьковський стверджував, що різна за формою та змістом література впливає на організм по-різному. Серйозний художній твір збуджує розумову діяльність і пригнічує емоції та пристрасті, які дуже сильно впливають на функціонування внутрішніх органів. Під час читання розважальної літератури отримуємо зворотний ефект. Здавна говориться про цілющі властивості сміху, а значить і гумористичної літератури. Особливо цінними є сміх і радість, які приносять веселі книги хворим дітям.

Бібліотерапія ефективна в багатьох випадках, коли необхідний вплив на особистість хворого. Ще у 60-ті роки співробітники кафедри психотерапії під керівництвом професора І.Вельвовського склали перелік книг, які можна рекомендувати в конкретних випадках.

Сьогодні активно порушуються питання про здорове харчування, а про розумове і духовне «живлення» говорити якось не прийнято. Але оскільки надто гостра їжа може викликати порушення у травленні, то й захоплення негативною інформацією може призвести до сумних наслідків. Треба читати і прислухатися до себе: після якої літератури ми почуваємо себе бадьорими і сповненими сил, яка література пригнічує нас і вносить душевний дискомфорт. Можна порадитися у виборі літератури з психотерапевтом, щоб і справді читалося на здоров’я.

17. Укажіть, до якого стилю мовлення належить цей текст. (0,5 б.)

А художнього; В публіцистичного;

Б наукового; Г конфесійного.

18. До якої групи лексики належать слова «пацієнт», «невроз», «психотерапія», «туберкульоз», «травлення». (0,5 б.)

А загальновживаної; В діалектної;

Б професійної; Г неологізмів.

19. Складіть діалог, що міг би відбутись між лікарем-психотерапевтом та пацієнтом щодо підбору книг для читання. Запишіть його. (2 б.) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УКРАЇНСЬКА МОВА

12 клас

Залік №1

учня (учениці) ____________________________________________________

Теми: Текст і дискурс. Основи риторики.

I рівень (3 бали)

1. Зв'язок, у якому певний елемент попереднього речення є відправним пунктом для наступного і вимагає подальшого розгортання думки, називається:

А паралельний; В контактний;

Б послідовний; Г дистантний.

2. Текст – це:

А окремі слова чи сполучення слів, які можуть бути як семантично поєднані,

так і не поєднані, але підлягають певному аналізу;

Б пов’язана за змістом частина писемного тексту від одного відступу до

іншого;

В об’єднана змістовим зв’язком послідовність мовних одиниць, основнимивластивостями якої є зв’язність і цілісність;

Г завершене висловлювання, яке складається з кількох речень, об’єднаних між

собою за змістом.

3. Основними властивостями тексту є:

А логічність і зв’язність; В повнота і цілісність;

Б смислова завершеність; Г зв’язність і цілісність.

4. Залежно від комунікативного спрямування та інформативної мети висловлювання речення поділяються на такі основні частини:

А тема та ідея; В зачин, основна частина, висновок;

Б дане і нове; Г вступ, основна частина, висновок.

5. Риторика – це:

А наука про культуру спілкування та мовлення;

Б наука про правильну артикуляцію звуків мовлення;

В наука про правильне застосування міміки та жестикуляції;

Г наука і мистецтво переконувати співрозмовників.

6. Риторичне запитання – це:

А питання, з яким ритор (оратор) звертається до слухачів, щоб перевірити, чи

зрозуміли суть ним сказаного;

Б запитання, з яким слухачі звертаються до оратора, щоб уточнити ним

сказане;

В запитання, яким висловлюється ствердна думка чи на яке відповідає той, хто

його ставить;

Г питання, з яких складається план підготовленої оратором промови.II рівень (3 бали)

7. Образна зв’язність тексту забезпечується:

А системою образів (позитивних, негативних, головних, другорядних) та

наскрізними образами-символами;

Б причинно-наслідковими відношеннями між елементами тексту; при аналізі й

синтезі його частин;

В через доцільність і співмірність стилістично нейтральних, стильових і

стилістично маркованих одиниць, доречне й майстерне використання тропів

і стилістичних фігур;

Г домінантними темами, ключовими словами, метафоричними тропами,

риторичними фігурами.

8. Стилістично розрізняються тексти:

А художні, наукові, публіцистичні, офіційно-ділові, розмовно-побутові;

Б оповіді, описи, міркування;

В віршовані, прозові, драматичні; текст казки, роману, оди, кіносценарію;

Г діалогічні, монологічні.

9. В основі метафори лежить:

А порушення узвичаєного порядку слів у реченні;

Б перенесення властивостей і ознак одного явища на інше на основі

подібності;

В поєднання контрастних понять;

Г слова, що вимовляються чи пишуться однаково, а значення мають різне.

10. Метафоричним є вираз:

А Український правопис добре опрацьований кількома поколіннями

мовознавців.

Б Пригорнись до мене, слово, коли щира ллється мова.

В Мова – система звукових знаків, що виконує комунікативні, пізнавальні,

оцінні, естетичні та інші функції;

Г І кожна мова – неповторна…

11. Риторичним є таке запитання:

А Як тебе хоч звати, земляче?

Б Та скажи-бо, дівчино, з якого ти села, чи з Бієвець, чи з Дешок?

В Дядьку, а ви мені не можете дати «Пригоди Тома Сойєра»? Возможна чи

невозможна така возможність?

Г Хочеш мови пізнати скарбницю?

12. Інтонація – це:

А засіб гумору і сатири, заснований на називанні супротивного, коли про щось говориться ніби в позитивному плані, але підтекст свідчить про протилежне;

Б елемент емоційної та змістовної виразності, що виявляється у зміні висоти тону, сили звучання, тембрі і голосу, чергуванні пауз;

В засіб художньої виразності, який виявляється в доборі таких звуків, котрі сприяють створенню потрібного образу;

Г повторення тих самих звуків, слів, рядків на початку і в кінці тексту або його частин.III рівень (3 бали)

13. Прочитайте речення, відредагуйте їх, запишіть правильний варіант (2 бали)

1. Ігор трощить половецькі шоломи разом з своїми воїнами. 2. В швейній майстерні працює 4 чоловіки і один учень. 3. Завідуюча господарством не одержувала з крамниці товарів, а взяла гроші готівкою разом з продавцем. 4. Але ж у кожної з них дома господарство: город, птиця, діти, чоловіки, худоба…5. Шановні жителі нашого села і просто люди! 6. Немає належного порядку на току, де грязь, камінь та інший непотріб знаходяться в занедбаному стані. 7. Маю всі документи: військовий білет, свідків і моральне право. 8. Довідка. Видана водію професійної пожежної частини. В тому, що він получав місячну зарплату 100 грн. для пред’явлення учбовому закладу.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Установіть відповідність між наведеним прикладом та визначенням (1 бал)

А Українська мова. Навчальний посібник (П.П.Кононенко, Л.О.Кадомцева,

Л.І.Мацько). – 2-ге вид., стер.- К.: Либідь, 1991. – 224 с.

Б Я, учениця 12 класу Іванчук Тетяна, одержала від учителя музики

Дубовенко Надії Андріївни 1 (один) баян для проведення репетиції.

Баян зобов’язуюсь повернути до 10 травня 2012 року.

22 грудня 2013 року Іванчук Т.

В Мета посібника, який містить виклад теоретичних положень шкільного

курсу української мови, контрольно-тренувальні вправи та завдання, схеми і

зразки всіх розборів, поради щодо мовної структури та оформлення творів і

словник-довідник основних мовних понять і термінів, - допомогти

абітурієнтам у самопідготовці до вступних іспитів з української мови.

Для вступників до вищих навчальних закладів.

Г Готуючись до виступу, кожному необхідно чітко уявляти мету, а також те,

що і як сказати слухачам, щоб поставленої мети було досягнуто.  1. 1

    2

    3

    4
    Бібліографія

2. Анотація.

3. Теза.


4. Розписка.

IV рівень (3 бали)

15. А) Виконати лінгвостилістичний аналіз тексту за планом:

1. Виразне читання тексту. Стиль.

2. Тема, основна думка твору.

3 Монолог, діалог, полілог.

4. Мовні засоби.

5. Засоби зв’язку речень у тексті.

6. Роль мовних одиниць у передачі головної думки, творенні образної системи.

Б) Скласти план виступу на тему: «Чи відчуває нинішнє суспільство потребу у здібних ораторах».

Початок академічного красномовства в Україні припадає на ХVІІ-ХVІІІ ст. і пов'язаний із діяльністю Києво-Могилянської академії. У ХІХ ст. у зв’язку з пробудженням суспільно-політичної думки академічне красномовство, зокрема такі його жанри, як лекція та доповідь, перетворюються на загальнодоступні. Спочатку лекцію або доповідь відвідують студенти інших факультетів навчального закладу, пізніше вона зацікавлює широкий загал. Після того як лекції та доповіді починають виголошувати спеціально для найширшої публіки, виникає науково-популярна лекція.

Існують такі жанри академічного красномовства: лекція (вузівська, шкільна), науково-популярна лекція, наукова доповідь, наукове повідомлення, науковий огляд.

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. як вузівські, так і науково-популярні лекції читали хімік Дмитро Іванович Менделєєв, біолог Ілля Ілліч Мечников. Зразками академічного красномовства є лекції видатних учених ХХ ст. геохіміка Володимира Івановича Вернадського, біолога Миколи Івановича Вавилова, фізика Льва Даниловича Ландау.Таким чином, наукова доповідь є жанром академічного красномовства. Основна мета доповіді – донести до слухачів наукову інформацію. Слід зазначити, що дуже часто академічне красномовство включає елементи суспільно-політичного красномовства.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 214.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка