Українська поезія доби барокоДата конвертації20.11.2018
Розмір127 Kb.
#65694

 

 

 

Name

 

Юлія

Email

 

ukramareva@gmail.com

Phone

 
Subject

 

Українська поезія доби бароко.

Message

 

Доброго дня! Потрібна література про польськомовну поезію пізнього бароко (18 ст.) Буду вдячна, якщо знайдете хоча б просто про українську поезію доби бароко

 

 

 
1. Ісіченко І. "Василіанське бароко" [Текст] / І. Ісіченко // Слово і час. – 2011. – № 1. – С. 3–21.

Літературне життя доби бароко та внесок Почаївського монастиря з його друкарнею.


ББК 83.3(4Укр)-022.04


2. Сивокінь Г. Аксіологічна сутність і теоретичний зміст "європейськості" в українській лтературі епохи бароко [Текст] / Г. Сивокінь // Дивослово. – 2005. – №4. – С.56–58.
ББК 83.3(4Укр)-022.04


3. Наєнко М. Бароко [Текст] / М. Наєнко // Художня література України : Від міфів до модерної реальності / М.К.Наєнко. – К., 2012. – С. 132–188. – [83.3(4Укр) / Н17].

Література українського бароко: поезія : Себастьян Кльонович, Мартин Пашковський, Климентій Зиновіїв, Іван Величковський, Іван Максимович, Лазар Баранович, Феофан Прокопович, Симон Симонович, Семен Климовський, Вапсиль Довгович, Іван Некрашевич, Григорій Сковорода; драматургія і театр: Феофан Прокопович, Георгій Кониський, Семен Дівович; історична проза: Григорій Граб'янка, Самовидавець, Самійло Величко; "Історія Русів" невідомого автора.


ББК 83.3(4Укр)4-4


4. Ісіченко І. Бароко - мистецький стиль і літературна доба [Текст] / І. Ісіченко // Дивослово. – 2010. – № 10. – С. 27–34.
ББК 83.3(4Укр)-022.04+85.002.204


5. Бароко портрет доби [Текст] // Зарубіжна література. – 2009. – №26. – С. 4–16.

Література та мистецтво епохи бароко в Україні і світі..


ББК 83.3(0)-022.04+83.3(4Укр)-022.04+85.022.204


6. Борисенко К. Бароко справжнє й "розвинене" [Текст] / К. Борисенко // Книжник review. – 2005. – №10-11. – С.30–31.

Українське літературне бароко.


ББК 83.3(4Укр)-022.04


7. Висоцький А. А. Бароко як загальноєвропейський художній напрям. Українське бароко [Текст] / А. А. Висоцький // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 10-11. – С. 57–62.
ББК 85.002.204


8. Артемчук В. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрямок [Текст] / В. Артемчук, В. Малько // Світова література. – 2013. – № 15. – С. 19–24.

Вивчення бароко на уроках світової літератури.


ББК 74.268.31-46


9. Шевчук Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди [Текст] / Т. Шевчук // Дивослово. – 2011. – № 11. – С. 48–52.
ББК 83.3(4Укр)4-8


10. Пелешенко Н. І. Барокова різдвяна драма в українській літературі 1900-1920-х років [Текст] / Н. І. Пелешенко // Магістеріум. – К., 2002. – Вип.8. – С.77–85. – (Магістерські прогр.).
ББК 83.3(4Укр)-022.04


11. Павлюк Н. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії [Текст] / Н. Павлюк // Мандрівець. – 2012. – № 6. – С. 26–28.
ББК 74.268.3(4Укр)-46+83.3(4Укр)-022.04


12. Ушкалов Л. Есеї про українське бароко [Текст] / Леонід Ушкалов. – К. : Факт: Наш час, 2006. – 284 с. : іл. – (Висока полиця). – З автографом автора.

Б-ка Сивоконя Г. М.: , ЧЗ№2: , Н/а:


УДК 8У

ББК 83.3(4Укр)-022.04

У95


13. З літератури європейського бароко [Текст] // Зарубіжна література. – 2009. – №27. – С. 5–18.
ББК 83.3(0)-022.04


14. Вигодованець Н. Закарпатоукраїнське літературне бароко: стан і перспективи вивчення [Текст] / Н. Вигодованець // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2000. – С. 50–54. – (Філологія ; Вип. 5). – [81я5 / Н34].
ББК 83.3(4Укр)-022.04


15. Миненко Ю. Зародження українського бароко у контексті контрреформаційних впливів у Речі Посполитій середини XVI століття [Текст] / Ю. Миненко // Слово і час. – 2015. – № 7. – С. 32–37.
ББК 83.3(4Укр)-022.04


16. Семенюк Л. Зооморфні образи української барокової поезії (на матеріалі віршів Данила Братковського) [Текст] / Л. Семенюк // Слово і час. – 2011. – № 4. – С. 89–96.
ББК 83.3(4Укр)4-8


17. Оболевич В. Б. История польской литературы [Текст] : Средневековье, Ренессанс / В. Б. Оболевич ; ЛГУ имени А.А.Жданова. – Л. : ЛГУ, 1983. – 166 с. – Библиогр.: с. 156-167.

Н/а: , ЧЗ№2:


УДК 8И

ББК 83.3(4Пол)

О-21


18. Давиденко Л. М. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші [Текст] / Л. М. Давиденко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 6. – С. 14–18.

Про творчість українського поета і церковного діяча з Полтавщини Івана Величковського (бл.1651-1701). Його поезія в стилі українського бароко.


ББК 83.3(4Укр)4-8+83.3(4Укр)-022.04


19. Пастушенко Л. Іменізація сущого, або гротескове бароко поета [Текст] / Л. Пастушенко // Літературна Україна. – 2007. – №49. – С.6.

Про українського поета Михайла Петровича Стрельбицького (1949- )..


ББК 83.3(4Укр)6-8


20. Малинська Н. Інноваційні духоструми бароко [Текст] / Н. Малинська // Проблеми сучасного літературознавства : Збірник наукових праць / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Філологіч. фак. – Одеса, 2002. – Вип. 10. – С.75–82. – [83 / П78].
ББК 83.3(4Укр)-022.04


21. Трофимчук М. С. Латиномовна література України XV-XIX ст.: жанри, мотиви, ідеї [Текст] / Мирослав Степанович Трофимчук ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 380 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 370-379.

Н/а:


УДК 8У

ББК 83.3(4Укр)-022.04

Т76


22. Назарець В. М. Література бароко [Текст] / В. М. Назарець // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2010. – № 7-8. – С. 6–9.

ХVII століття як літературна доба..


ББК 83.3(0)-022.4


23. Ушкалов Л. В. Література і філософія: доба українського бароко [Текст] / Леонід Володимирович Ушкалов. – Х. : Майдан, 2014. – 416 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Покажч.імен: с. 398-414. - З автографом автора.

ЧЗ№2:


УДК 8У

ББК 83.3(4Укр)-022.04

У95


24. Усатенко Г. Літературні жанри українського бароко [Текст] / Г. Усатенко // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 8. – С. 20–23.
ББК 83.3(4Укр)-022.04


25. Бурко О. Методичний ключ визначення жанру барокової і романтичної поезії [Текст] / О. Бурко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 6. – С. 14–15.
ББК 74.268.3(4Укр)-46+83.3(4Укр)-022.04


26. Литвин Л. Моралізм та девоційність барокової поезії [Текст] / Л. Литвин // Рідний край : альманах Полт. держ. пед. ун-ту. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 113–116. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1437/1/lutvun.pdf. – [83я5 / Р49].
ББК 83.3(4Укр)-022.04


27. Скляренко Г. Незамкнене коло українського бароко [Текст] / Г. Скляренко // Образотворче мистецтво. – 2012. – № 3-4. – С. 128–129.
ББК 85.002.204


28. Пилипенко В. М. Перед лицем ворога. Польська антитурецька література середини XVI - середини XVII ст. [Текст] : монографія / Володимир Миколайович Пилипенко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : Лозовий В. М., 2014. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 214-226 та в підрядк. прим. – Частина тексту пол.

ЧЗ№2:


ББК 83.3(4Пол)

П3229. Михед П. Пізній Гоголь і бароко: українсько-російський контекст [Текст] : монографія / Павло Михед. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2002. – 208 с. – Бібліогр. в кінці розд.

Б-ка Сивоконя Г. М.:


УДК 8Р1

ББК 83.3(2=Рус)5-8+83.3(2=Рус)5-022+83.3(4Укр)-022.04

М69


30. Радишевський Р. Польська й українська неоромантична драма в рецепції Мирослави Медицької [Текст] / Р. Радишевський // Мирослава : літературознавчі ст., спогади, матеріали / М.С.Медицька. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 233–239. – [83.3(4Укр)6-8 / М42].
ББК 83д


31. Скурчевський Д. Постколоніальна Польща - (не)можливий проект [Текст] / Д. Скурчевський // Молода нація : альманах. – К., 2007. – № 4 (45) : Виховання чутливості. – С. 17–35. – [72 / М75].

Про польську літературу.


ББК 83.3(4Пол)


32. Юрчук О. Психологія творчості митця на тлі кризового стану в літературі [Текст] / О. Юрчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – №5. – С. 52–55.

Період кризи для української літератури став кінець ХIХ - початок ХХ ст. Про прозу Миколи Хвильового. Бороко в українській літературі.


ББК 83.3(4Укр)6-8+83.3(4Укр)-022.04


33. Медведєва О. Романтична балада в російській, українській та польській літературах [Текст] / О. Медведєва // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – №2. – С.37–42.
ББК 83.014.51


34. Макаров А. Світло українського бароко [Текст] / А. Макаров. – К. : Мистецтво, 1994. – 288 с. : іл.

ЧЗ№2: , ЧЗ№1:


УДК 7С(С2)1

ББК 85.103(4Укр)4

М15


35. Нежива Л. Світоглядна сила та естетична краса українського літературного бароко [Текст] / Л. Нежива // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 9. – С. 32–39.
ББК 83.3(4Укр)-022.04


36. Шалагінов Б. Б. Творчість письменників бароко [Текст] / Б. Б. Шалагінов // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №1. – С.12–16.

А.Грифіус,П.Кальдерон, Й.ван ден Вондел,Дж.Мільтон,Г.Я.К.Гріммельсгаузен.


ББК 83.3(0)-022.04


37. Артюх Н. Творчсть В. Шевчука як приклад елітарної літератури. Традиція бароко в ХХ ст. [Текст] / Н. Артюх // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 10. – С. 40–44.
ББК 83.3(4Укр)6-8


38. Курганова О. Ю. Текстотвірна роль молитви в поезії українського бароко середини ХVІІ ст. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Олена Юріївна Курганова ; НАН України, Ін-т української мови. – К., 2013. – 20 с.

ЧЗ№1:


ББК 83.3(4Укр)-022.04+83.3(4Укр)44-453

К9339. Дімова В. Типологічні риси літератури німецького та українського бароко [Текст] / В. Дімова // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць, засн. у 2007 році / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 11. – С. 151–166. – [80 / Т33].
ББК 83.3(4Нім)+83.3(4Укр)-022.04


40. Новик О. Традиції використання барокового мотиву гріха й покари у творчості українських поетів-романтиків [Текст] / О. Новик // Слово і час. – 2008. – №2. – С.69–74.
ББК 83.3 (4Укр)-022.04+83.3(4Укр)-022.4


41. Крекотень В. Українська поезія XVII ст. в контексті слов'янського барокко [Текст] / В. Крекотень, Б. Криса, М. Сулима // Слов'янські літератури. – К., 1993. – С.18–58.
ББК 83.3(4Укр)-022.04+83.3(4Укр)44-453


42. Українське барокко [Текст] : матеріали I конгресу міжнар. асоціації україністів (Київ, 27 серп.- 3 верес. 1990 р.) / ред. О. Мишанич ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка АН України, Міжнар. асоція україністів, Ін-т укр. археографії. – К. : Офорт, 1993. – 260 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Б-ка Сивоконя Г. М.:


УДК 8

ББК 85.002.204

У45


43. Новак М. Українське бароко [Текст] / М. Новак // Сучасність. – 2006. – №10. – С.111–119.

Про Івана Багряного (1907-1963)..


ББК 85.002.204


44. Бубнова І. Українське бароко [Текст] / І. Бубнова, Н. Чернова // Мистецтво та освіта. – 2007. – №2. – С.39–41.

Урок з музики у 7 класі на тему: "Українське бароко та його особливості (інтонації українських народних пісень у "Херувимській" А.Веделя)"..


ББК 74.268.53-26


45. Козачинська В. В. Українське бароко: героїко-античне бачення концепту смерті [Текст] / В. В. Козачинська // Наукові записки. Філософія та релігієзнавство. – К., 2002. – Т.20. – С.51–55.
ББК 83.3(4Укр)-022.04


46. Куцінко О. Г. Уроки зарубіжної літератури за 12-річною програмою. 9 клас [Текст] / О. Г. Куцінко // Зарубіжна література в школі. – 2009. – №6. – С.2–11.

Література доби бароко..


ББК 83.3(0)-022.04


47. Вільна Я. Філософсько-ірраціональні основи художньої творчості (пневмічна модель пізнання в культурі епохи українського бароко) [Текст] / Я. Вільна // Проблеми сучасного літературознавства : Збірник наукових праць / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Філологіч. фак. – Одеса, 2002. – Вип. 10. – С.5–16. – [83 / П78].
ББК 83.3(4Укр)-022.04


48. Липатов А. В. Формирование польского романа и европейская литература: Средневековье, Возрождение, Барокко [Текст] / Александр Владимирович Липатов. – М. : Наука, 1977. – 300 с. – Указ. имен.: с. 292-298.

Н/а:


УДК 8И(Пол)

ББК 83.3(4Пол)Л61


49. Маштова О. М. Цикл уроків із теми "Література європейського бароко" [Текст] / О. М. Маштова // Зарубіжна література в школі. – 2012. – № 13-14. – С. 13–19.

9-й клас.


ББК 83.3(0)-022.04


50. Беркофф Д. Чи існує канон українського літературного бароко? [Текст] / Д. Беркофф // Український гуманітарний огляд / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія", Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. – К., 2012. – Вип. 16-17. – С. 9–54. – [87.3 / У45].
ББК 83.3(4Укр)-022.04Іменний покажчик

Артемчук В.

8,

Артюх Н.

37,

Беркофф Д.

50,

Борисенко К.

6,

Бубнова І.

44,

Бурко О.

25,

Вільна Я.

47,

Вигодованець Н.

14,

Висоцький А.А.

7,

Давиденко Л.М.

18,

Дімова В.

39,

Ісіченко І.

1, 4,

Козачинська В.В.

45,

Крекотень В.

41,

Криса Б.

41,

Курганова О.Ю.

38,

Куцінко О.Г.

46,

Липатов А.В.

48,

Литвин Л.

26,

Макаров А.

34,

Малинська Н.

20,

Малько В.

8,

Маштова О.М.

49,

Медведєва О.

33,

Миненко Ю.

15,

Михед П.

29,

Наєнко М.

3,

Назарець В.М.

22,

Нежива Л.

35,

Новак М.

43,

Новик О.

40,

Оболевич В.Б.

17,

Павлюк Н.

11,

Пастушенко Л.

19,

Пелешенко Н.І.

10,

Пилипенко В.М.

28,

Радишевський Р.

30,

Семенюк Л.

16,

Сивокінь Г.

2,

Скляренко Г.

27,

Скурчевський Д.

31,

Сулима М.

41,

Трофимчук М.С.

21,

Усатенко Г.

24,

Ушкалов Л.

12,

Ушкалов Л.В.

23,

Чернова Н.

44,

Шалагінов Б.Б.

36,

Шевчук Т.

9,

Юрчук О.

32,
Каталог: files -> vidp
vidp -> Шестирічки Игры и игровые упражнения с детьми шестилетнего возраста
vidp -> Музичне виховання дошкільників Музичні веселинки
vidp -> Правничий слайд: Підготувала: Новосьолова – Стрюк О. В., вчитель права нвк “Дивосвіт ”
vidp -> 7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити»
vidp -> [Ілюстрування в художньому оформленні книжки]
vidp -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 2-4 класи
vidp -> Н. В. Гурина // Іноземні мови. 2012. № С. 41-50
vidp -> В. І. Мякішева // Англійська мова в початковій школі. 2015. № С. 42-44
vidp -> Методичні рекомендації до курсу "Комп'ютерна азбука. Основи комп'ютерної грамотності ознайомлення з навколишнім світом" у 1 класі загальноосвітньої школи [Текст] / Е. В. Бєлкіна, О. Г. Козленко // Управління школою. 2004. №22-24. С. 26-47
vidp -> В. П. Корнєєва. Х. Основа, 2008. 93 с. (Б-ка журн. "Географія"; Вип. 7 (55). "Вивчаємо сучасні технології навчання"). Бібліогр.: с. 91-92 (28 назв). Чз№2


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка