Українська


Тема. Закріплення вмінь вживати у мовленні прикметники в різних відмінкових формах, використовувати прикметники для опису. Опис зовнішності людиниСторінка10/13
Дата конвертації20.11.2018
Розмір1.67 Mb.
#65140
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Тема. Закріплення вмінь вживати у мовленні прикметники в різних відмінкових формах, використовувати прикметники для опису. Опис зовнішності людини

 • Мета: закріплювати вміння вживати прикметники в різних відмінко­вих формах та визначати відмінки прикметників; вчити дітей добирати при­кметники для образного висловлення власної думки; розвивати мовлення учнів, уміння використовувати прикметники; вчити описувати, спостеріга­ти; виховувати любов до природи, культуру мовлення.

 • Обладнання: кілька портретів або зображень людини.

 • ХІД УРОКУ

 • I. Організація класу

 • II. Перевірка домашнього завдання

 • Вправа 225, С. 114.

  • Що потрібно знати, щоб визначити відмінок прикметника?

  • Які слова називаються антонімами?

  • III. Актуалізація опорних знань учнів

  • — Діти, послухайте вірш і скажіть, які прикметники вжив автор у вірші,

  • щоб охарактеризувати думку?

  • Слово до слова — думка вродилась, З уст, ніби пісня, щиро полилась. Ніжна, красива, мудра, крилата, Думка — це радість, думка — це свято!

  • (Л. Лужецька)

  • Яка частина мови називається прикметником?

  • Що ви ще знаєте про прикметник?

  • Отже, сьогодні в нас — свято народження думки. Думки мудрої, кри­латої, а найголовніше — власної. Яскраво висловити її нам допоможе час­тина мови, над вивченням якої ми працюємо. То яку частину мови ми ви­вчаємо зараз на уроках? (Прикметник)

  • IV. Повідомлення теми та завдань уроку

  • Сьогодні у нас знову піде розмова про частину мови, яка позначає оз­наку предмета. Ми побачимо, як за допомогою прикметників можна опи­сати будь-який предмет, простежимо, як найкраще вживати прикметники для образного висловлення власної думки, попрацюємо над вмінням вжи­вати прикметники в різних відмінкових формах.

  • То які завдання є у нас?

  • У. Узагальнення та систематизація знань

  • 1. Хвилина каліграфії.

  • — Діти, відгадайте слова, які відрізняються лише однією буквою.

  • Як почнете з букви Д — Буде велетень гаїв; Як почнете з букви Ч — Було в славних козаків; Як почнете з букви 3 — То дай Бог, щоб не болів!

  • (Діти відгадують слова.)

  • Запишіть букви, які змінили лексичне значення слова, тобто велику й маленьку букви Дд, Чч, Зз і відгадані слова дуб, чуб, зуб.

  • Складіть речення з одним із слів. Запишіть його. (На галявині виріс могутній дуб.)

  • Який прикметник використали? Ще раз згадаємо правило про при­кметник. (Продемонструвати зошит учня, який найкраще написав хвилину каліграфії. За відповіді учням виставити оцінки, мотивуючи.)

  • Діти, а чи знаєте ви найстарішого дуба в Україні? (800років)

  • 2. Відгадування загадок.
   Вправа 226, С.114.

  • — Ми знаємо, що саме прикметники, описуючи невідомий предмет, час­то допомагають відгадати загадку.

  • Ось, наприклад, відгадайте таку загадку.

  • Сірий, зубастий, по полю гуляє, звірів лякає. (Вовк)

  • А тепер спробуйте доповнити потрібними прикметниками загадки у вправі 226. (Вправа виконується усно.)

  • Зачитайте, що у вас вийшло.

  • А тепер скажіть, в якому відмінку довелося вжити прикметники? (Повторення правила про те, як визначати відмінок прикметника.)

  • 3. Робота «ланцюжком».
   Вправа 227, С. 114.

  • (Учні читають вправу «ланцюжком», ставлячи словосполучення прикметника з іменником у місцевому відмінку, використовуючи відповідні прийменники. Потім учні вправу записують самостійно.)

  • Що таке слова-антоніми?

  • Усно доберіть антоніми до виділених прикметників.

  • Складіть речення з одним із словосполучень.

  • Запишіть речення, яке вам найбільше сподобалось.

  • 4. Фізкультхвилинка.

  • (Діти повторюють рухи за вчителем.)

  • Коріння у дуба глибоко, Гілля у дуба високо, Крона його широка Нам милує око!

  • 5. Самостійна робота.
   (За вибором)

  • Вправа 228, С. 114-115, вправа 230, С. 115-116. (Вправи перевірити. Викликаним учням виставити оцінки.)

  • Як визначити відмінок прикметників?

  • Які слова називаються синонімами?

  • До слова кривавий у другому реченні вправи 230 доберіть синоніми.

  • 6. Розвиток мовлення учнів.

  • (Виставити портрети людей. Спочатку 3—4 учні описують портрет людини усно, а потім діти записують опис зовнішності людини самостійно.)

  • Що допомагає точніше описати предмет?

  • Прочитайте прикметники із вправи 229, С. 115.

  • Розгляньте портрети людини.

  • Опишіть зовнішність людини.

  • (Об'єкт опису — за власним бажанням учня: товариш, будь-який портрет люди­ни, запропонований учителем. Перевірка складених описів. Звернення уваги учнів на припущені помилки. Визначення найбільш вдалих. Виставлення оцінок.)

  • VI. Підсумок уроку

  • — Чого навчилися сьогодні на уроці?

  • — Чи будете ви у своїй мові частіше використовувати прикметники? Чому?

  • З якою частиною мови пов'язаний прикметник? Чому?

  • Як визначити відмінок прикметника?

  • VII. Домашнє завдання

  • Вправа 231, С.116. (Пояснення виконання вправи.)  • УРОК-МАНДРІВКА

  • Тема. Закріплення вивченого про прикметник

  • Мета: закріплювати знання учнів про відмінювання прикметників; удосконалювати вміння визначати рід та відмінок прикметників, добира­ти синоніми до них; розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати любов до природи.

  • Обладнання: таблиця «Планети Сонячної системи»; «Космічний кора­бель» для подорожі; червоні і зелені кружечки для диференційованого за­вдання.

  • ХІД УРОКУ

  • I. Організація класу до уроку

  • Люди мріють літати, Багато дітей хочуть космонавтами стати, А для того, щоб ці мрії здійснились, Треба добре на уроці працювати.

  • — Діти, ми сьогодні будемо Сонячною системою мандрувати, зможемо до різних планет літати.

  • На уроці «Я і Україна» ви ознайомились із планетами Сонячної системи. Назвіть планети, які рухаються навколо Сонця. (Вивісити таблицю «Плане­ти Сонячної системи».)

  • II. Перевірка домашнього завдання

  • — Ну що ж, сідаємо в корабель і летимо. Перша зупинка — Сонце.

  • (Прикріпити зображення космічного корабля.)

  • Сонце — це зірка. Велика палаюча куля з газів водню та гелію. Тем­пература сягає 60 000 С. Без сонячного світла на Землі нічого б не існувало. Тут на зупинці перевіримо домашнє завдання. (Вправа 248)

  • Який тип поданого тексту — художній чи науковий? Чому ви так вва­жаєте?

  • Прочитайте виписані з тексту словосполучення прикметників з імен­никами та їх розбір за зразком підручника.

  • Яка частина мови називається прикметником? На які питання він відповідає?

  • З якою частиною мови прикметник найчастіше пов'язаний у реченні?

  • Як змінюється прикметник?

  • Як визначити відмінок прикметника? (Виставити оцінки, мотивуючи.)

  • Діти, ви добре попрацювали на цій зупинці, тому подорожуємо далі.

  • III. Закріплення вивченого матеріалу

  • — Друга зупинка — Меркурій. (Прикріпити зображення космічного корабля.)

  • — Меркурій — холодна і тверда планета, що світиться відбитим соняч­ним промінням. Меркурій — перша планета Сонячної системи.

  • Йому потрібно приблизно 88 днів, щоб зробити повний оберт навколо Сонця. На цій зупинці виконаємо каліграфічну хвилинку. 1. Хвилина каліграфії.

  • В в в 3 з зн ння знання

  • Придумайте словосполучення іменника знання з прикметником.

  • Придумайте речення зі словосполученням міцні знання.

  • Як ви розумієте прислів'я: «У великому знанні — велика мудрість»?

  • Скільки звуків у слові знання?

  • Чому їх менше, ніж букв?

  • Запишіть прислів'я, розберіть подане прислів'я за частинами мови. (Викликати учня для написання прислів'я. Учням, які найкраще виконали хви­лину каліграфії, виставити оцінки, мотивуючи.)

  • 2. Оголошення теми і мети уроку.

  • — Продовжуємо нашу подорож. Наступна зупинка — Венера. (Прикріпити зображення космічного корабля.)

  • — Венера — друга планета Сонячної системи. Робить повний оберт нав­коло Сонця за 224 дні. Венера отримала назву від давньоримської богині ко­хання. На цій зупинці ви дізнаєтесь, які завдання стоять перед вами на сьо­годнішньому уроці.

  • На сьогоднішньому уроці ми будемо закріплювати знання про при­кметники. Будемо утворювати прикметники від іменників, добирати до при­кметників синоніми, визначати рід та відмінок прикметників, а також усно опишемо картину природи.

  • То які завдання сьогоднішнього уроку?

  • — Подорожуємо далі.

  • 3. Робота з підручником.

  • 1) — Ось ми і приземлилися на своїй планеті Земля. Земля — третя плане-
   та від Сонця.

  • (Прикріпити зображення космічного корабля.)

  • Повний оберт навколо Сонця здійснює за 365 днів. Наша планета дуже чарівна. На цій зупинці ми попрацюємо з підручником. (Вправа 249)

  • До поданих прикметників доберіть синоніми.

  • Які слова називаються синонімами? (Вправа виконується на дошці ко­лективно.)

  • Діти, ми виконали завдання на планеті Земля і подорожуємо далі.

  • 2) Наступна зупинка — Марс.
   (Прикріпити зображення космічного корабля.)

  • — Марс — четверта планета Сонячної системи. Обертається навколо Сонця приблизно за 687 днів. На цій зупинці виконаємо вправу 250.

  • Від поданих іменників утворіть і запишіть прикметники. У прикметни­ках позначте закінчення і суфікси.

  • Що називається закінченням?

  • Яка частина слова називається суфіксом? (Трьох учнів викликати до дошки, вони виконують завдання перших трьох слів. Решту завдання учні ви­конують самостійно. Вправу перевірити, виставити оцінки учням.)

  • 3) — Ви добре виконали завдання на зупинці.
   Наступна зупинка — Юпітер.
   (Прикріпити зображення космічного корабля.)

  • — Це найбільша планета Сонячної системи. Вона вії разів більша за Землю. Має назву від головного давньоримського бога-громовержця Юпі­тера. Це п'ята планета від Сонця. Навколо нього обертається за 11 років. На цій зупинці відпочинемо.

  • Фізкультхвилинка

  • Бачу, дітки, ви стомились, Адже добре потрудились. Раз, два, три, чотири, п'ять! Час настав відпочивать. Тож піднімем руки вгору, Ніби глянемо на зорі. В різні боки повернулись І до Сонечка всміхнулись. Потягнулись, покрутились, Десять, дев'ять, вісім, сім! До роботи час усім.

  • — Подорожуємо далі.

  • 4) Наступна зупинка — Сатурн.
   (Прикріпити зображення космічного корабля.)

  • — Планета оперезана кільцями. Товщина їх приблизно 1 км, а загальна ширина перевищує 60 000 км. Вона названа на честь давньоримського бога землеробства та врожаю — Сатурна. Кількість супутників — 19. Найбільший з них —Титан. Сатурн — це шоста планета від Сонця. Обертається навколо нього за 29 років. На цій зупинці виконаємо вправу 251.

  • Прочитайте вірш, додаючи пропущені закінчення прикметників, як того вимагають відповідні іменники. Вставте пропущені букви е або и в ко­ренях слів.

  • Які букви — є чи и — напишете в коренях слів зимою, широке, весною, блискучим, шелестить!

  • Які перевірні слова доберете до цих слів?

  • (Вправу виконати диференційовано. Учні, в яких на парті зелені кружечки, пе­реписують вірш, вставляючи пропущені букви, а учні, в яких на парті червоні кру­жечки, виписують із тексту сполучення прикметників з іменниками, в дужках зазна­чають рід та відмінок. Вправу перевірити, виставити оцінки мотивуючи.)

  • — Діти, ви добре впорались із цим завданням, тому подорожуємо далі.

  • 5) Наступна зупинка — Уран.
   (Прикріпити зображення космічного корабля.)

  • — Цю планету відкрив великий англійський астроном Уільям Гершель у 1781 році і назвав її на честь давньогрецького бога неба Урана. Сьома пла­нета Сонячної системи робить повний оберт навколо Сонця за 84 роки. На цій зупинці виконаємо творчу роботу — усно опишемо картину природи. (Вправа 252)

  • Яка. пора року зображена на картині? З чого це видно?

  • Що ви бачите вдалині?

  • Що ви можете сказати про дерева та кущі?

  • Що ви можете сказати про річку?

  • Зверніть увагу на ялинки. Які вони?

  • Яку пташку ви бачите?

  • Що ви можете про неї сказати?

  • Який заголовок придумаєте до цієї картини?

  • Хто зможе описати картину?

  • (Викликати 2—3 учнів, які описують картину. Виставити оцінки, мотивуючи.)

  • — Вдома ви опишете цю картину в зошитах. А зараз послухайте зразок творчої роботи, яку пропоную я.

  • НАСТАЛА ЗИМА

  • Зима. Скуті холодом, стоять непорушні дерева і кущі. Мовчки дрімають берізки, припорошені білим сніжком. Липи стоять у білім мареві, розкинувши тонкі оголені віти. Іній густо вкрив кожну гілочку дерев і кущів. Укрившись ковдрою скляною, замовкла річка. Взимку вона відпочиває. Одяглися ялин­ки у теплі пухові шапки і з цікавістю спостерігають своїми темно-зеленими очима за всім, що діється довкола. На полум'яних ягодах горобини лежить білий пухнастий сніг. У глибокій задумі, мов у казці, сидить пишний черво­ногрудий снігур. Йому подобається зима. А вам?

  • Діти, ви добре впорались із творчим завданням, подорожуємо далі. IV. Підсумок

  • Ось ми зупинились на планеті Нептун. (Прикріпити зображення космічного корабля.)

  • — Це восьма планета від Сонця. Обертається навколо нього за 164 роки. Цю планету відкрив німецький астроном Йоганн Галле у 1845 році. Вона має назву від давньоримського бога морів Нептуна. Тут ми підсумуємо, що ви­конували сьогодні на уроці.

  • Яка частина мови називається прикметником?

  • Як змінюються прикметники?

  • — Про що можна довідатись за закінченнями прикметників? Гра «Впізнайте предмет»

  • Високий, могутній, широкий, гіллястий —... (дуб). Білокора, висока, струнка, кучерява —... (береза). Червоне, смачне, кругле, кислувате —... (яблуко). Мелодійна, народна, весела, дзвінка —... (пісня). Яскраве, сліпуче, гаряче, літнє —... (сонце).

  • Діти, ви добре впорались із завданнями на цій зупинці. Наша подо­рож наближається до завершення.

  • У. Домашнє завдання

  • — Остання зупинка — Плутон. (Прикріпити зображення космічного корабля.)

  • — Це найменша і найвіддаленіша від Сонця планета. її назвали на честь бога підземного царства Плутона.

  • Відкрили її лише в 1930 році. Повний оберт навколо Сонця здійснює за 248 років. На цій зупинці, діти, ви запишете домашнє завдання. Вправа 252. Записати вдома складений опис за картиною.

  • — Ось і добігла кінця наша подорож. Час нам повертатись. Щоб повер­нутися, пригадайте назви планет.

  • — Ми успішно приземлилися.

  • УРОК-ВІДКРИТТЯ

  • Тема. Поняття про прислівник як частину мови. Правопис найуживаніших прислівників

  • Мета: ознайомити дітей з основними ознаками прислівника як части­ни мови; вчити добирати влучні прислівники відповідно до ситуації мов­лення; розвивати творчу уяву; виховувати спостережливість, прагнення від­кривати нове.

  • Обладнання: таблиця «Прислівник», перфокарти, індивідуальні картки, записи на дошці, сигнальні картки «Світлофор».  • ХІД УРОКУ

  • I. Організація класу

  • II. Повідомлення теми та завдань уроку

  • — Сьогодні на уроці ми ознайомимося з новою частиною мови, яка на­зивається прислівником. В своїй мові ми вживали ці слова, але не знали, що це прислівники.

  • Дійсно, без цих слів наше мовлення є неможливим, ми вживаємо їх по­всякчасно, але не знаємо, що це за слова як частина мови.

  • Завдання нашого уроку — ближче познайомитися з цими словами, на­вчитися розпізнавати їх, а також правильно писати.

  • Послухайте вірш про цю частину мови.

  • Ознаку дії називає,

  • А також місце, час, причину

  • Цієї дії визначає,

  • І кожен цю частину знає,

  • Бо це прислівник — всім відомий.

  • Незмінна ця частина мови

  • На запитання як ? коли ?

  • Готова всім відповісти.

  • Сміється сонце як ? — ласкаво, Мандрує небом величаво, А небо голубіє дивно, Пливуть хмарини тихо, мрійно. Дзвенить кохана мова чисто, А кожне слово — урочисто; Земля стрічає нас святково, Сміються зорі загадково. Сади цвітуть коли ? — весною, Улітку трав моря шовкові, А восени врожай збирають, Узимку снігу всі чекають. Прислівників багато в мові, Усі яскраві, всі чудові! Щоб здобути знань основи, Вивчим цю частину мови!

  • (Л. Лужецька)

  • — Отже, хто може назвати частину мови, яку ми починаємо вивчати?

  • — А чи дійсно нам так необхідні знання про прислівник? Спробуємо це з'ясувати.

  • III. Первинне сприймання та усвідомлення матеріалу

  • 1. Спостереження за мовним матеріалом.

  • — Порівняйте тексти. (Запис на дошці.)

  • Зайнявся ранок. З-за обрію викотилось сонце. Туман почав танути. На траві і квітах заблищали прозорі краплинки роси. Защебетали пташки. Ско­лихнулось усе, ожило.

  • (Діти зіставляють вихідний і поширений тексти.)

  • — Прочитайте ще один текст.

  • Зайнявся ранок. З-за обрію поволі викотилось сонце. Туман почав швид­ко танути. На траві і квітах заблищали прозорі краплинки роси. Голосно, ве­село защебетали пташки. Зашумів збуджено ліс. Сколихнулось усе, ожило.

  • 2. Мовний аналіз текстів.

  • — В якому з текстів краще змальована картина природи? Чому? (Удру­гому. Поширені речення, думки викладено повніше.)

  • 3. Порівняльний аналіз речень.

  • — Випишіть слова, які не повторюються в обох текстах. (Поволі, швид­ко, голосно, весело, збуджено)

  • На яке питання вони відповідають? (Як?)

  • Чи вивчали ми слова, до яких ставиться таке питання?

  • — Отже, ми розпочинаємо вивчення ще однієї частини мови, яка нази­вається прислівник.

  • IV. Евристично-пошукова робота (з метою виділення та узагальнення ос-
   новних ознак прислівника)


  • 1. Етап «Дослідники». Робота в парах.

  • — Розберіть за будовою слово прислівник і зробіть висновок про його значення.

  • (Вказівка. Не забудьте дібрати спільнокореневі слова!)

  • (Діти розбирають прислівник за будовою і доводять, що корінь слова слів-

  • (слово.) А префікс при- свідчить про те, що прислівники завжди існують разом з яки­мись словами (при слові), щоб допомогти краще висловити думку.)

  • — А з якими словами пов'язані прислівники, допоможе вам дізнатися правило з підручника (С. 83).

  • (Діти читають правило вголос, самостійно, заучують правило, а потім розпові­дають.)

  • 2. Етап «Пізнаю сам».
   (Вивісити таблицю.)
   Аналіз таблиці.

  • — На які ще питання відповідають прислівники? (Зробити відповідні записи в зошитах.)

  • — Отже, прислівники відповідають на запитання як? де? куди? коли? звідки?

  • Запишіть ці запитання в зошити.

  • З якими словами найчастіше пов'язуються? дієсловами)

  • Якими членами речення найчастіше бувають? (Другорядними)

  • Які ще відомості подані у таблиці? (Прислівник — це незмінна части­на мови. Прислівники виражають ознаку дії або пояснюють, де, коли відбу­вається дія.)

  • V. Словникова робота

  • — У підручнику виділені слова для запам'ятовування. Прочитайте ці сло­ва. Складіть і запишіть речення, щоб у ньому були слова учора (або вчора) і прислівник сьогодні. Використайте таку схему:

  • Учора (вчора)..., а сьогодні... (Учора ми закінчили вивчати дієслово, а сьо­годні ознайомимось із прислівником. Учора я не знав, що таке прислівник, а сьо­годні мені це відомо.)

  • Фізкультхвилинка

  • VI. Вправи для закріплення отриманої інформації

  • 1. Диференційовані завдання. / варіант

  • Вправа 156. До поданих слів доберіть антоніми.

  • — На яке питання відповідають наведені прислівники?

  • 2 варіант

  • Робота з перфокартами. (Роздати певній частині класу.)

  • Завдання до перфокарт. Поставте запитання. Знайдіть подібність між словами.

  • Вгору вперед вчора

  • вдома вкупі вглиб

  • вранці | | влітку | | вдалині |

  • (Після закінчення роботи усно перевірити правильність виконання.) Доповнити ряд.

  • (Як?) Гарно, вміло. (Коли?) Ввечері, взимку... (Де?) Обабіч, ліворуч... (Звідки?) Знизу, здалеку...

  • 2. Творчі завдання.
   Робота в групах.

  • До кожного слова дібрати якомога більше прислівників.

  • Слова повинні відповідати на різні питання.

  • І група. Працюємо (старанно, вдень...)

  • IIгрупа. Співаємо (весело, ввечері...)

  • IIIгрупа. Ідемо (додому, вгору...)

  • IVгрупа. Відпочиваємо (взимку, дружно...)

  • 3. Самостійна робота.

  • Робота з підручником. Вправа 157, С. 82—83.

  • (Після виконання вправу перевірити, повторити правило про прислівник. Пе­ревірка роботи здійснюється за допомогою сигнальних карток «Світлофор».)

  • VII. Розвиток зв'язного мовлення

  • 1. Замініть вислови синонімічними прислівниками (усно).
   Лягати разом із курми —... (лягатирано).

  • Шукати по гарячих слідах —... (шукати відразу). Надворі хоч в око стріляй —... (надворі темно). Працює, як сонна муха —... (працює повільно). Дав, як кіт наплакав —... (дав мало). Прийде, як рак свисне —... (прийде нескоро). Мчати, як стріла —... (мчати швидко).

  • 2. Вправа 160.

  • Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

  • — Які прислівники вжив автор? Доведіть свою думку. Назвіть прислів­ники. Поставте до них питання. (Повторити правило про прислівник. Виста­вити оцінки учням, мотивуючи.)

  • VIII. Підсумок уроку

  • — Про яку частину мови ви дізнались на цьому уроці? Що про неї запам'ятали?

  • Наведіть приклади прислівників. Які основні ознаки прислівника?

  • Відгадайте загадку, вкажіть на прислівники.

  • Навесні я тебе радую, влітку прохолоджую, восени годую, а взимку грію. (Дерево)

  • На початку уроку ви вже ознайомилися з віршем про прислівник. А те­пер ще раз прочитайте вірш (С. 83, вправа 159). Запам'ятайте цей вірш.

  • IX. Домашнє завдання

  1. Вивчіть правило (С. 83 підручника).

  1. Вправа 161, С. 85.

  • — Чим відрізняються прислівники від інших частин мови?

  • УРОК-ІСПИТ

  • Тема. Вживання прислівників у різних типах текстів. Закріплення вивченого

  • Мета: вчити вживати прислівники в усному та писемному мовленні; роз­вивати мислення, мовлення учнів; виховувати інтерес до вивчення мови, любов до природи.

  • Обладнання: ілюстрації із зображенням ранньоквітучих рослин, крос­ворд, картки, перфокарти, кодокартки.

  • ХІД УРОКУ

  • I. Організація класу

  • II. Перевірка домашнього завдання

  • Прочитайте речення з однорідними членами речення.

  • Що ви знаєте про однорідні члени речення? (Правило)

  • Які прислівники ви підкреслили?

  • На які питання вони відповідають?

  • Що ви ще знаєте про прислівники? (Правило)

  • В яких текстах вживаються прислівники?

  • III. Актуалізація опорних знань

   • 5

  • Колективне розгадування кросворду. (Питання записати на дошці.)   • 1

   • 2

   • п   • і

   • 3

   • с   • 4

   • н

   • я

  • 1. Як називаються слова, що відповідають на питання як ?коли ? де ? звідки ? куди ? (Прислівники)

  1. Як називається частина мови, з якою найчастіше пов'язуються прислів­ники? (Дієслово)

  2. Подібні на закінчення частинки слова-о, -е, -у у прислівників є... (суфік­сами).

  3. Чим відрізняється прислівник від іменника, прикметника, дієслова? (Незмінна частина мови)

  4. Якими членами речення найчастіше є прислівники? (Другорядними)

  • IV. Повідомлення теми і завдань уроку

  • — Сьогодні на уроці ми поговоримо про вживання прислівників в усно­му та писемному мовленні.

  • V. Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу

  • 1. Фронтальна робота.
   Вправа 192, С. 99.

  • Пригадайте з уроків природознавства, які ранньоквітучі рослини вам відомі? (Ілюстрації із зображенням названих учнями рослин вивісити на дошці.)

  • Яку б із цих рослин ви хотіли описати?

  • Пригадайте, чим відрізняється художній опис від наукового.

  • Складіть і запишіть опис (художній або науковий) ранньоквітучої рос­лини. Обов'язкова умова — вживайте у тексті прислівники. Пам'ятайте про відмінність між художнім та науковим описами.

  • (Роботу перевірити, три—чотири учні отримують оцінки.)

  • 2. Музична пауза.

  • Діти слухають фонограму дитячої пісеньки, запам'ятовуючи прислівни­ки, які зустрічаються в пісні.

  • 3. Розв'язування ребусів.
   Вправа 194, С. 99.

  • Розв'яжіть ребуси.

  • Якою частиною мови є відгадки? Доведіть свою думку.

  • Якого прислівника не вистачає?

  • 4. Робота в парах.

  • — Спробуйте скласти ребус, відгадкою до якого буде прислівник навесні.

  • 5. Розвиток мовлення учнів.

  • — З усіма чотирма прислівниками-відгадками з попередніх завдань складіть і запишіть речення, щоб утворився невеличкий текст про при­роду.

  • Визначте, який це текст — науковий чи художній. Доведіть свою думку.

  • Доберіть до свого тексту заголовок. Визначте тему і головну думку тексту.

  • (Робота перевіряється, три—чотири учні отримують оцінки.)

  • VI. Повторення вивченого матеріалу про прислівник

  • Робота на картках, перфокартах та кодокартках.

  • Перфокарти для опитування за темою «Прислівник»

  1. Поставте до прислівників запитання. Щоденно догори ніжно щовечора доверху справа щотижня додому тихо

  1. Поставте до прислівників запитання. Вперед зліва напам'ять добре влітку щогодини сьогодні щедро скраю

  2. Від поданих прикметників утворіть прислівники. Цікавий добрий

  • низький близький

  • веселий темний

  • 4. Від поданих іменників і дієслів утворіть прислівники.
   Літо веселиться сум

  • пам'ять вечір боїться

  • весна верх радіє

  • 5. До поданих прислівників доберіть антоніми.
   Гарно приємно

  • праворуч ввечері

  • взимку вперед

  • спереду потім

  • Кодокартки для опитування за темою «Прислівник» 1. Випишіть номери прислівників, які відповідають на дані запитання.

  • Як?

  • Коли ?

  • Куди ?

  • Звідки?

  1. Щотижня

  2. Вперед

  3. Спочатку

  4. Повільно

  5. Зверху  1. Зліва

  2. Вглиб

  3. Сьогодні

  4. Щедро

  • 10. Назавжди

  1. Щоразу

  2. Згори

  3. Вгору

  4. Напам'ять

  5. Завтра  1. 2. Розподіліть номери прислівників за подібністю до поданих.

  2. Щоденно

  3. Вгору

  4. Зверху


   1. Щоранку

   2. Щойно

   3. Збоку

   4. Вперед

   5. Всередині

   1. Щедро

   2. Щоночі

   3. Восени

   4. Всюди

   5. Згори
   Знедавна

  1. Щосуботи

  2. Вперше

  3. Заочі

  1. 10. Звечора

  2. 3. Запишіть номери прислівників, які можуть сполучатись із поданими дієсловами.

  3. Боротися

  4. Навідуватися

  5. Відстоювати

  1. Гаряче

  2. Безперестанно

  3. Часто

  4. Зрідка

  5. Переконливо  1. Смачно

  2. Інколи

  3. В'яло

  4. Холодно

  1. 10. Хоробро

  1. Мужньо

  2. Різко

  3. Просто

  4. Цікаво

  5. Відважно

  1. (Викликати 3—4 учнів. Вони пояснюють, як виконали завдання. За правиль­ність виконання виставити учням оцінки, мотивуючи. Інші учні отримають оцінки після перевірки зошитів.)

  2. VII. Підсумок

  3. 1. Гра «Хто швидше?» Розповідь за малюнком, з використанням прислів-
   ників, що відповідають на питання де?коли?як?куди?

  4. (Учням запропонувати сюжетні малюнки.)

  5. Малюнок «Біжить спортсмен» (Де?на стадіоні; коли?вдень; як? швид­ко; куди ? до фінішу).

  6. «Летить літак». (Високо, влітку, тихо, додому...) «Дівчинка танцює». (На сцені, сьогодні, весело,...) «Мама куховарить». (На кухні, щодня, смачно,...)

  7. 2. Гра «Продовжте речення».

  8. (Учні передають «мікрофон» із рук в руки, висловивши свою думку: «Язнаю про прислівник...»)

  9. VIII. Домашнє завдання

  10. Вправа 195, С. 100. Скласти казку про прислівник.  1. Додаток

  2. З одного кореня

  3. Обладнання. Таблиця з п'ятьма коренями слів або запис їх на дошці; письмове приладдя.

  4. Завдання. За допомогою префіксів і суфіксів утворити від кожного ко­реня якнайбільше слів і записати їх.  5. ХІД ГРИ

  6. Працюють визначений час. Переможцем вважається той, хто більше правильно напише слів.

  7. Матеріал для гри. -дуб-, -хат-, -риб-, -квіт-, -вод-, -ліс-, -жук-, -сад-, -роб-, -стіл-, -хід-, -пис-, -літ-, -ніс-; -зелен-, -гарт-, -чист-, -мал-, -біл-.

  8. Відгадати слово

  1. Матеріал для гри Характеристика

  2. Слова для карток  1. Слово відповідає на питання що ? Спільнокореневе до нього — вишневий

  1. Вишня

  1. Слово відповідає на питання що ? Спільнокореневе до нього — водяний

  1. Вода

  1. Слово відповідає на питання хто ? Спільнокореневе до нього — комбайн

  1. Комбайнер

  1. Слово відповідає на питання хто ? Спільнокореневе до нього — шахта

  1. Шахтар

  1. Слово відповідає на питання яка ? Спільнокореневе до нього — червона

  1. Червоненька

  1. Слово відповідає на питання який ? Спільнокореневе до нього — малий

  1. Маленький

  1. Слово відповідає на питання що зробив? Спільнокореневе до нього — ніс

  1. Приніс

  1. Слово відповідає на питання що зробив? Спільнокореневе до нього — співав

  1. Заспівав

  1. Слово відповідає на питання який ? Спільнокореневе до нього — ліс

  1. Лісовий

  1. Слово відповідає на питання хто ? Спільнокореневе до нього — лікувати

  1. Лікар

  1. Відгадати слово — 2

   1. Слова для карток

   2. Лікар

   3. Привіт

   4. Косар

   5. Кущик

   6. Голосок

   7. Вихід

   8. Вазончик

   9. Запис

   10. Синочок

   11. Переліт

  2. Матеріал для гри
   Характеристика

  3. Корінь -лік-, суфікс -ар. Слово відповідає на питання хто? Корінь -віт-, префікс при-. Слово відповідає на питання що? Корінь -кос-, суфікс -ар. Слово відповідає на питання хто? Корінь -кущ-, суфікс -ик. Слово відповідає на питання що? Корінь -голос-, суфікс -ок. Слово відповідає на питання що? Корінь -хід-, префікс ви-. Слово відповідає на питання що? Корінь -вазон-, суфікс -чик. Слово відповідає на питання що? Корінь -пис-, префікс за-. Слово відповідає на питання що? Корінь -син-, суфікс -очок-. Слово відповідає на питання хто ? Корінь -літ-, префікс пере-. Слово відповідає на питання що?  4. Із початку і з кінця — однаково

  5. Обладнання. Приладдя для письма. Завдання. Написати слова, які однаково читаються зліва направо і спра­ва наліво.

  6. ХІД ГРИ

  7. Ведучий знайомить із завданням. Виграє той, хто напише найбільше таких слів.

  8. Контрольний матеріал. Ага, Ада, Аза, Алла, біб, дід, зараз, корок, еге, тут, ого, око, пуп, Пилип.

  9. Знайти префікс

  10. Обладнання. Картки з колами. У центрі кола написаний корінь, справа і внизу — суфікси або суфікси та закінчення.

  11. Завдання. Знайти префікси, які потрібно поставити вгорі і зліва по колу, щоб прочитати чотири спільнокореневих слова.

  12. ХІД ГРИ

  13. Переможцем вважається той, хто першим правильно виконає за-


  1. вдання.

   ти, насадити; почистити, зачистити, вичистити, дочистити; розписати, за­писати, написати, дописати; перелітати, відлітати, прилітати, залітати.)

  2. Каталог: download -> version
   version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
   version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
   version -> Виписка з навчального плану
   version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
   version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
   version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
   version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
   version -> Вимоги до оформлення посібника
   version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка