Українська


Тема. Робота з алфавітом та орфографічним словникомСторінка5/13
Дата конвертації20.11.2018
Розмір1.67 Mb.
#65140
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема. Робота з алфавітом та орфографічним словником

 • Мета: навчити дітей розташовувати слова в алфавітному порядку; оз­найомити з орфографічним словником; пояснити правила користування ним; збагачувати словниковий запас учнів як засіб опанування української мови, культури писемного мовлення.

 • Обладнання: модель сонечка, український алфавіт (таблиця), орфогра­фічний словник, картки-кросворди «Квіточка», іграшковий мікрофон, «Ме­далі краснописця».

 • ХІД УРОКУ

 • I. Організація класу до уроку

 • II. Перевірка домашнього завдання

 • Учитель проходить і переглядає наявність виконання домашнього за­вдання учнями, відзначає тих учнів, які каліграфічно написали в зошитах.

 • — Прочитайте, в якому порядку ви написали в зошитах прізвища пись­менників.

 • — Чи всі виконали так завдання?

 • Тому, хто написав найкраще, вручається «Медаль краснописця». Такі медалі отримають учні наприкінці уроку, якщо напишуть класну роботу охайно та каліграфічно.

 • III. Оголошення теми і мети уроку

 • — Сьогодні ми будемо продовжувати роботу над розташуванням слів в алфавітному порядку, навчимося розташовувати слова в алфавітному по­рядку, беручи до уваги першу і другу букви в словах, вчитимемося користу­ватися орфографічним словником.

 • До нас на урок завітало Сонечко. Але по дорозі Зла Чаклунка забрала його промінці. Давай допоможемо Сонечку, повернемо йому промінці. Воно посміхнеться, якщо ви, діти, будете уважними, працьовитими, розумними. За кожне виконане завдання в Сонечка буде з'являтися промінець, і я ду­маю, що воно засяє.

 • IV. Актуалізація опорних знань

 • 1. Гра «Мікрофон».

 • Всі учні встають. Передаючи один одному «Мікрофон», повторюють ал­фавіт. Той учень, який неправильно називає букву, сідає за парту, тобто за­лишає гру.

 • (У Сонечка з'являється промінець.)

 • 2. Бесіда.

  • Яка буква не позначає звука?

  • Які букви завжди позначають два звуки?

  • Які дві букви позначають один злитий звук? (У Сонечка з'являється промінець.)

  • 3. Гра «Звуки і букви».
   (Робота в парах.)

  • Один учень називає звук, а інший — відповідну букву. Починає гру перша пара. Вчитель та учні стежать за ними. Потім учи­тель зупиняє пару, а гру продовжує друга, потім третя пари. (У Сонечка з'являється промінець.)

  • V. Засвоєння нових знань, умінь і навичок

  • 1. Малюнковий диктант.

  • (На дошці прикріпити малюнки. З іншої сторони малюнків написані слова.)

  • — Розташуйте малюнки та слова, що є їхньою назвою, в алфавітному порядку. Запишіть слова. В словах на однакову букву враховуйте наступ­ні букви.

  • (Перевіряючи завдання, перевернути малюнки. Учні перевіряють, чи правиль­но вони написали це слово.)

  • — У Сонечка з'являється промінець, тому що ви добре впоралися із за­вданням.

  • 2. Робота з орфографічними словниками.
   (На кожній парті у дітей — по примірнику.)

  • — Розгляньте орфографічні словники для учнів початкових класів. Слова в них розміщені за алфавітом. До уваги беруться не тільки перша бук­ва, а й наступні. Прочитайте три слова на букву Б, на букву В, на букву К.

  • Поставте запитання до слів Київ, київський, кияни.

  • Чому вони споріднені?

  • Випишіть зі словника три слова (за вибором), які відповідають на пи­тання що?

  • (Перевірити виконання завдання. Декілька учнів читають, які слова вони випи­сали. У Сонечка з'являється промінчик.)

  • 3. Фізкультхвилинка.

  • Гра «Прийміть телеграму»

  • Учитель у швидкому темпі, з паузами між словами, передає по буквах текст телеграми.

  • Учні записують його в зошитах. Правильність прийнятого тексту пере­віряється шляхом виконання названої дії.

  • Пе-і-де-ен-і-ем-и ер-у-ка-и ен-а-де ге-о-ел-о-ве-о-ю. (Піднімируки над головою.) Пе-о-пе-ел-е-ес-ка-а-ій ве де-о-ел-о-ен-і. (Поплескай в долоні.) Пе-о-те-у-пе-а-ій ен-о-ге-а-ем-и. (Потупай ногами.)

  • Діти, у Сонечка з'явився ще один промінець!

  • VI. Закріплення знань, умінь і навичок

  • 1. Вправа 85 (усно).

  • — Назвіть слова в алфавітному порядку, беручи до уваги першу та другу букви в слові. В кожному слові назвіть наголошений склад.

  • (У Сонечка з'являється промінець.)

  • 2. Вправа 86 (колективно на дошці).

  • — Прочитайте. Знайдіть зайве слово. Запишіть назви українських лі­тер за алфавітом.

  • (У Сонечка з'являється промінець.)

  • 3. Творча робота.
   Гра «Квіточка»
   Учням роздати картки.

  • Учні повинні вписати у вільні клітинки букви, щоб вийшли слова.

  • {Сіль, мідь, тінь, міль, біль)

  • Ці слова записати у алфавітному порядку.

  • {Біль, мідь, міль, сіль, тінь.)

  • (Завдання перевірити. У Сонечка з'являється промінець.)

  • Учитель переглядає зошити учнів і вручає «Медаль Краснописця».

  • VII. Підсумок уроку

  • Над чим ми сьогодні на уроці працювали?

  • Чого навчились?

  • Що зробили?

  • Що найбільше сподобалося на уроці?

  • Чи посміхнулось нам Сонечко?

  • VIII. Домашнє завдання

  • Вправа 87. Утворити по одному слову з коренями -черг-, -dum-, -дуб-, -чит-.

  • Записати їх за алфавітом. Усно скласти речення.

  • УРОК-МІРКУВАННЯ

  • Тема. Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Спостереження за вимовою і написанням

  • Мета: формувати в учнів навички літературної вимови ненаголошених звуків [е], [и]; розвивати вміння порівнювати звуки [е], [и] в наголошено­му та ненаголошеному складах форм одного і того ж слова; виховувати доб­роту, чуйність.

  • Обладнання: сигнальні картки, таблиця слів малюнки, ребус. ХІД УРОКУ

  • I. Організація учнів до уроку

  • II. Перевірка домашнього завдання

  • Назвіть наголошені склади в виділених словах домашньої вправи. (Зе­лені, зелені, добра, добра)

  • Який склад називається наголошеним? (Склад, який вимовляється з більшою силою голосу.)

  • Як називається решта складів у слові? (Решта складів у слові — нена­голошені.)

  • Поставте питання до виділених слів.

  • Вдома ви відгадували загадку. Якою ж є відгадка? (Роса)

  • Скільки складів у цьому слові? Який склад наголошений?

  • III. Хвилина каліграфії

  • Р р ро рк рв рц ря

  • Придумайте слова з цими буквосполученнями.

  • Придумайте речення зі словом серце. (Умоєї мами добре серце.)

  • Запишіть це речення. (Викликати учня до дошки.)

  • Назвіть службове слово у цьому реченні.

  • IV. Актуалізація опорних знань

  • 1. Малюнковий диктант.

  • (Виставити малюнки. Діти записують слова. Потім малюнки перевернути, а учні перевіряють правильність написання цих слів.)

  • Дитина, риба, учитель, ведмідь, редиска, дятел.

  • — Поділіть слова на склади і підніміть відповідну картку-цифру, що за­свідчує кількість складів.

  • (Назвати слово, а учні сигналізують картками-цифрами кількість складів.)

  • — Поставте наголос над кожним словом. Підніміть картку-цифру, що засвідчує наголошений склад.

  • V. Мотивація навчальної діяльності

  • Який голосний звук називається наголошеним?

  • Який ненаголошеним? Наведіть приклади.

  • VI. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

  • — Сьогодні ми навчимося правильно вимовляти слова з ненаголошени-ми звуками [е], [и], спостерігати і порівнювати в словах наголошений та не-наголошений звуки [е], [и].

  • VII. Осмислення нових знань

  • (Вірш записаний на дошці.)

  • 1. Спостереження за вимовою наголошених [е], [и].
   Вправа 120, С. 53.

  • Прочитайте виразно вірш. Хто його написав?

  • Як ви гадаєте, чому хлопчик намалював дятлові ліс, ластівці — небо, рибам — озерце?

  • Поясніть зміст останнього речення.

  • Що можна сказати про хлопчика?

  • Яким він був?

  • Як ми повинні ставитися до своїх рідних, друзів і всіх тих, хто ото­чує нас?  • Випишіть виділені слова, позначте наголос: небо, рибам, озерце, серце. (Викликати учнів до дошки.)

  • Вимовте звуки, які позначають наголошений звук. Як вони вимовляються? (Чітко, виразно)

  • Якими буквами позначені на письмі?

  • 2. Зіставлення вимови наголошених і ненаголошених [е], [и].
   (Показати два малюнки.)

  • Яку пору року ви бачите на малюнках? (Зима, весна)

  • Складіть речення з цими словами. (Вивісити плакат із написаними словами.)

  • Весни, зими. Весна, зима.

  • Прочитайте слова в першому рядочку.

  • Чи чітко чується звук [е] в слові весни, а звук [и] — в слові зими!

  • Чому? (Тому, що ці звуки наголошені.)

  • Прочитайте слова в другому рядочку.

  • Назвіть наголошені голосні звуки.

  • А які звуки ненаголошені? ([е], [и])

  • Послухайте, як правильно я вимовлятиму ці слова. Що ви помітили?

  • Чи чітко чується звук [е] у слові весна! Звук [и] — у слові зима!

  • До якого звука у вимові наближаються ці звуки? ([е] — [еи]; [и] — [*>].)

  • — Отже, який висновок можна зробити?

  • 3. Ознайомлення із правилом (С. 53).

  • (Учні читають правило самостійно, потім 1—2 учні вголос розповідають прави­ло один одному.)

  • 4. Фізкультхвилинка.

  • Дружно, вправними руками Допоможемо ми мамі. Посуд гарно перемиєм, Витрем насухо, складем. І при цьому не поб'єм. Пил зітремо й підметем — Скрізь порядок наведем.

  • 5. Спостереження за вимовою наголошеного і ненаголошеного звуків [е],
   [и].

  • Виконання вправ 121, 122, (С. 54) (усно).

  • VIII. Узагальнення і систематизація знань

  • 1. Попрацюймо разом! Вправа 123, С. 54.
   С.рпи — серп;

  • гр...би — гриб.

  • На основі слів, записаних за 3 і 4 малюнками, вставте потрібні літе­ри у слова першої колонки.

  • Зробіть висновок. Складіть із цими словами речення, запишіть свої речення.

  • 2. Творчий диктант.

  • Утворіть від поданих слів слова, що означають назви предметів у мно­жині. Поставте у словах наголос.

  • Син — сини, лин — лини, лист —степ —берег —жито — герб —... .

  • — В яких словах є ненаголошені [е], [и]? Вимовте ці слова правильно.

  • IX. Підсумок  • Як вимовляються наголошені звуки [е], [и]? Наведіть приклади.

  • Як вимовляються ненаголошені звуки [е], [и]? Наведіть приклади.

  • Розгадайте ребус.   • Правильно вимовте слово-відгадку.

   • Це однина чи множина?

   • Утворіть форму множини.

   • X. Домашнє завдання

   • Вправа 124, С. 54. (Пояснення виконання.)


  • (Весло)

  • УРОК-КАЗКА

  • Тема. Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу

  • Мета: ознайомити учнів із позначенням на письмі звуків [е], [и] в наго­лошених та ненаголошених складах; вчити перевіряти наголосом написан­ня слів із ненаголошеними [е], [и], знаходити перевірне слово шляхом змі­ни форм слова; розвивати спостережливість, вміння робити висновки; ви­ховувати увагу, охайність під час письма.

  • Обладнання: малюнок пташки у клітинці, казкові герої: Наголос, ЕтаИ.  • ХІД УРОКУ

  • I. Організація учнів до уроку

  • II. Перевірка домашнього завдання

  • Викликані учні читають із зошита слова парами, пояснюють вимову. Учи­тель стежить за правильною вимовою ненаголошених звуків [еи], [ие].

  • — Якою буквою позначений на письмі ненаголошений звук [є]? (Бук­вою Е)

  • А ненаголошений звук [и]? (Буквою И)

  • Отже, ненаголошені звуки позначаються тими самими буквами, що й наголошені.

  • Які слова з правої колонки допомогли вам обрати потрібну букву? (У слові веисло звук и], позначається буквою Е, як і звук [е] у слові весла.)

  • III. Актуалізація опорних знань

  • Хвилина каліграфії.

  • Кккн кв кл кр

  • Придумайте слова з цими буквосполученнями.

  • Придумайте речення із словом книжки.  • Запишіть речення на дошці. Велику радість приносять нам книжки.

  • Які загадки ви знаєте про книжки?

  • Назвіть наголошений склад у слові книжки.

  • Слово книжки знаходиться в однині чи множині?

  • Утворіть однину. (Книжка)

  • Який звук чуєте після я? (Звук [и])  • Якою буквою він позначається на письмі? (Наголошений голосний звук [и] позначається на письмі буквою И.)

  • Отже, діти, яку букву після н ви написали в слові книжки? (Букву И)

  • — Так, ненаголошений звук у слові позначається тією ж буквою, що й наголошений.

  • IV. Повідомлення теми, мети уроку

  • — Сьогодні на уроці ми будемо вчитися перевіряти наголосом написан­ня слів із ненаголошеними [е], [и], а для цього навчимося знаходити пере­вірне слово.

  • V. Сприймання та осмислення нового матеріалу.

  • 1. Розповідь вчителя.

  • (Вивісити малюнок «Пташечка в клітці».) На дошці записані слова.

  • З...ма, в...сна, с.ло, з...мля, кр...ло, ст...бло, р...бро.

  • Діти, допоможіть звільнити пташку з клітки, замість крапок поставте потрібну букву. Але помилятися не можна. Що ж робити?

  • Послухайте казочку «Хитрі близнюки». (Вивісити малюнки двох близ­нюків. В одного на грудях — буква И,ав іншого — буква Е.)

  • Жили-були на світі двоє близнюків. Одного звали И, а іншого — Е. Вони були так схожі між собою, що часом, використовуючи це, любили жар­тувати. І тоді у багатьох словах замість и чувся е, і навпаки, замість е — и. Так було і цього разу. Ось погляньте, у слові [зиема] чується звук [е], в слові [веисна] чується звук [и] тощо.

  • То як же нам правильно написати — [е] чи [и]?

  • — Та ось, дітки, де не візьмись, з'явився дядечко Наголос. А близню­ки побоювались свого старого родича, бо він був дуже серйозний. (Вивіси­ти малюнок.)  • І от тільки дядечко Наголос «погукав» близнюків, сталося диво: близ­нюки стали на свої місця, а самі слова змінились: була зима — тепер зими, була весна — тепер весни, було село — тепер села тощо.

  • Отже, діти, коли слова з ненаголошеними [е], [и] стали наголошеними, то ви вже не можете помилитися у написанні букв е або и.

  • Із того часу, коли близнюки починали бавитися, міняючись місцями в словах, з'являвся дядечко Наголос і швидко наводив лад. За допомогою дядечка Наголосу наведіть і ви в словах лад, звільніть пташку з клітки, адже їй краще на волі.

  • (Діти по черзі виходять до дошки, змінюють слова так, щоб ненаголошений го­лосний став наголошеним, і пишуть правильну букву.)

  • — Молодці, діти, ви допомогли пташці, вона вам дуже вдячна.

  • — То як дізнатися, яку букву потрібно писати в ненаголошеному складі?

  • — Звірте свій висновок із правилом.

  • 2. Ознайомлення з правилом (С. 56).

  • (Діти читають правило самостійно. Потім два учні читають вголос, перевіряють правила один в одного, і, нарешті, два—три учні розповідають правило.)

  • 3. Фізкультхвилинка.

  • VI. Узагальнення і систематизація знань

  • 1. Вправа 125 (усно).

  • — Змініть кожне слово так, щоб ненаголошений склад став наголоше­ним.

  • 2. Вправа 126 (колективно на дошці).

  • Вставте пропущені букви і запишіть за зразком. Стебла — стебло.

  • Як дізнатися, яку букву потрібно писати в ненаголошеному складі? Вправа 127 (самостійно за варіантами).

  • Запишіть слова, вставляючи букви (перший рядочок — І варіант, дру­гий рядочок — II варіант).

  • Підкресліть те слово, яке допомогло вам вставити пропущену букву, по­значте корінь у споріднених словах.

  • — Чи всі зрозуміли завдання? Повторіть.

  1. Перевірка виконаної вправи, повторення правила.

  1. Коментоване письмо. Вправа 128, С. 56.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка